Уроку­тренінгу Очікувані результати навчання Місце тренінгу в навчальній програмі «Основи здоров’я»Дата конвертації08.03.2019
Розмір53.7 Kb.
#84064
ТипУрок
Інтеграція курсу «Вчимося жити разом»

у зміст предмета «Основи здоров’я» (5 – 9 класи)
Тема і мета

уроку­тренінгу

Очікувані результати навчання

Місце тренінгу в навчальній програмі «Основи здоров’я»

Вступний тренінг ( 5­9 класи) Тема. Вчимося жити разом

Мета. Ознайомити учнів з метою курсу «Вчимося жити разом». Обґрунтовувати важливість поваги до прав людини як необхідної умови життя в суспільстві.

називають відмінності у проведенні тренінгу та звичайного уроку;

наводять приклади прав людини, прав дитини;

пояснюють необхідність взаємоповаги та поваги до прав людини.


Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Права дитиниПрактичне завдання

Права та обов’язки дитини (створення пам’ятки)П’ЯТИЙ КЛАС (8 ГОД РАЗОМ ІЗ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тренінг 1

Тема. Ти — особливий

Мета.Допомогти учням розвивати життєві навички позитивної самооцінки, самоусвідомлення і самовдосконалення, а також уміння запропонувати допомогу людям з обмеженими можливостями.

називають деякі свої переваги і один недолік;

визначають шляхи підвищення самооцінки за наданим алгоритмом.
Розділ 2. Психічна й духовна складові здоров’я

Унікальність людини. Розвиток самоповаги. Повага і толерантне ставлення до інших людей.Практичне завдання

Виконання вправ для розвитку самоповаги та поваги до інших людей.Тренінг 2

Тема. Ми — особливі

Мета. Дати учням змогу розвивати життєві навички толерантності, протидії дискримінації, уміння працювати в команді, поважати особисті якості інших людей.

дають визначення понять «дискримінація», «толерантність»;

наводять приклади дискримінації та упередженого ставлення;

наводять аргументи на користь роботи в команді.


Розділ 2. Психічна й духовна складові здоров’я

Повага і толерантне ставлення до інших людей. Уміння працювати разом.Тренінг 3

Тема. Про почуття і співчуття

Мета. Вчити дітей толерантно (у безоцінній манері) висловлювати свої негативні почуття (невдоволення, образу). Розвивати вміння розуміти почуття інших людей, співчувати і співпереживати.

розрізняють поняття «почуття» і «співчуття»;

описують ознаки невербального вияву почуттів (як вони виявляються у міміці, жестах, положенні тіла);

розрізняють «Я— повідомлення» і «Ти­повідомлення»;

демонструють здатність ставити себе на місце іншого, уявляти, що він думає і відчуває.Розділ 2. Психічна й духовна складові здоров’я

Почуття та емоції. Вияви почуттів. Способи висловлювання почуттів. Співпереживання і співчуття.Практичне завдання Відпрацювання навичок висловлювання почуттів

Тренінг 4

Тема. Що сприяє порозумінню між людьми

Мета. Дати змогу відпрацювати навички комунікації: слухати і говорити, розуміти і використовувати «мову жестів», розвитку щирої і доброзичливої манери спілкування, уміння долати сором’язливість.

розпізнають вербальні і невербальні способи спілкування;

називають чинники, які сприяють спілкуванню і заважають йому;

розповідають, як можна подолати сором’язливість і стати упевненішим.

демонструють навички подолання невпевненості.Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Спілкування і здоров’я

Ефективне спілкування. Вплив поведінки на здоров’я.

Практичні завдання

Відпрацювання навичок ефективного спілкуванняТренінг 5

Тема. Упевнена поведінка

Мета. Ознайомити учнів з перевагами упевненої поведінки, сприяти розвитку асертивності (неагресивної упевненості), самоповаги і поваги до інших людей.

розрізняють пасивну, агресивну й упевнену поведінку;

називають вербальні та невербальні ознаки різних типів поведінки (слова, сила та інтонація голосу, міміка, жести, положення тіла);

пояснюють переваги упевненої поведінки.


Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Переваги упевненої поведінки.

Протидія виявам агресії та насилля в учнівському середовищі.


Тренінг 6

Тема. Спілкування з дорослими

Мета. Сприяти розвитку комунікативних навичок, виховувати повагу до старших, мотивувати учнів звертатися до дорослих у разі виникнення проблем.

називають дорослих зі свого найближчого оточення, яким вони довіряють, до яких можуть звернутися в разі потреби;

демонструють здатність долати сором’язливість у спілкуванні з новими вчителями, іншими працівниками школи;

демонструють уміння розпитати дорогу, передати на проїзд у громадському транспорті, висловити прохання, надати допомогу.

Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Спілкування з дорослими. Повага до батьків та вчителів. Взаємодопомога членів родини.Практичні завдання

Відпрацювання навичок упевненої поведінки: моделювання ситуацій звернення до батьків, учителів, інших дорослихТренінг 7

Тема. Спілкування з однолітками

Мета. Розвивати навички спілкування з однолітками, сприяти формуванню дружніх стосунків між дівчатками і хлопчиками, протидіяти насиллю (булінгу) в учнівському середовищі.

називають якості (риси характеру) справжнього друга та риси характеру, які не підходять для дружби;

розпізнають дружню і недружню поведінку; демонструють ігри, в які грають і дівчатка, і хлопчики;

пояснюють небезпеку насилля в учнівському середовищі;

демонструють бажання захищати друзів та однолітків від кривдників;знають, до кого можна звернутися у таких випадках.Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Спілкування з однолітками. Стосунки між хлопцями і дівчатами. Протидія виявам агресії та насилля в учнівському середовищі.ШОСТИЙ КЛАС (11 ГОД РАЗОМ ІЗ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тренінг 1

Тема. Самооцінка і здоров’я людини

Мета. Пояснити учням, як формується самооцінка, обговорити недоліки завищеної і заниженої та переваги адекватної самооцінки, тренувати навички постановки і досягнення мети.

пояснюють значення терміна «самооцінка»;

розпізнають занижену, завищену і адекватну самооцінку у запропонованих ситуаціях занижену, завищену і адекватну самооцінку;

називають щонайменше дві переваги адекватної самооцінки;

пояснюють, як самооцінка впливає на поведінку людини;

демонструють уміння адекватно оцінювати себе, підвищувати самоповагу завдяки вибору і досягнення цілей.


Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Самооцінка і здоров’я

Поняття самооцінки. Види самооцінки. Формування адекватної самооцінки.

Практичне завдання

Проект самовдосконалення (вибір, планування і досягнення мети)Тренінг 2

Тема. Вчимося приймати рішення

Мета. Вчити дітей аналізувати проблеми і приймати зважені рішення.

розрізняють прості, щоденні та складні рішення;

називають чинники, що впливають на прийняття рішень;

пояснюють алгоритм прийняття рішень за «правилом світло­фора».


Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Критичне мислення та уміння приймати рішення

Види рішень. Алгоритм прийняття зважених рішень. Рішення, важливі для здоров’я.

Практичне завдання

Моделювання ситуації прийняття зважених рішень.Тренінг 3

Тема. Як протидіяти тиску однолітків

Мета. Сприяти формуванню упевненої поведінки учнів, умінню протидіяти негативному впливу однолітків.


розрізняють позитивні і негативні соціальні впливи;

називають причини, з яких деякі люди пропонують щось небезпечне іншим;

розпізнають маніпуляції і вчаться протидіяти їм;

демонструють уміння відмовлятися від небезпечних пропозицій сторонніх людей, друзів, протидіяти тиску компанії.Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Позитивні й негативні впливи однолітків. Протидія тиску і маніпуляціям.Практичне завдання

Моделювання ситуації відмови від шкідливих пропозиційТренінг 4

Тема. Ефективне спілкування

Мета. Дослідити прогрес у розвитку засобів комунікації. Розвивати навички спілкування: уміння говорити, слухати, встановлювати контакти з іншими людьми.


доводять існування швидкого прогресу в розвитку засобів комунікації;

розпізнають вербальні і невербальні канали комунікації;

називають вербальні і невербальні ознаки активного слухання;

демонструють уміння уникати непорозумінь — висловлюватися конкретно, ставити уточнювальні запитання.Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Спілкування і здоров’я

Спілкування людей. Засоби комунікації. Навички спілкування.


Тренінг 5

Тема. Стилі спілкування

Мета. Дослідити переваги і недоліки різних стилів спілкування. Розвивати вміння просити про послугу та висувати справедливі вимоги. Виховувати чемність і культуру спілкування.


розпізнають пасивний, агресивний та упевнений стилі спілкування за вербальними і невербальними ознаками;

наводять приклади ситуацій, в яких їм найкраще діяти упевнено, пасивно чи агресивно;

аналізують переваги і недоліки пасивної, агресивної і впевненої поведінки;

демонструють уміння попросити про послугу, допомогу, висувати справедливі вимоги.Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Стилі спілкування. Значення упевненої поведінки для здоров'яПрактичне завдання

Відпрацювання навичок упевненої поведінки у життєвих ситуаціях.Тренінг 6

Тема. Навички спілкування

Мета. Розвивати базові комунікативні навички, виховувати доброзичливу, чемну і впевнену манеру спілкування.


оцінюють рівень своєї упевненості у спілкуванні з незнайомими людьми;

пояснюють, як може зашкодити сором’язливість;

демонструють уміння правильно знайомитися, починати, підтримувати і завершувати розмову, робити компліменти.


Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Навички спілкування.Тренінг 7

Тема. Стосунки і здоров’я

Мета. Вчити дітей робити внесок у розбудову здорових міжособистісних стосунків, пояснювати переваги кооперації та роботи в команді.

пояснюють значення терміна «стосунки»;

наводять приклади різних видів стосунків;

розрізняють здорові і нездорові стосунки і доводять переваги здорових стосунків;

оцінюють свої стосунки з іншими людьми;

називають дії, які сприяють зміцненню стосунків, і дії, що псують їх;

демонструють здатність працювати в команді.Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Види стосунків. Стосунки в родині, класі, підлітковому середовищіПрактичне завдання

Складання плану покращення міжособистісних стосунків.Тренінг 8

Тема. Види і наслідки конфліктів

Мета. Відпрацювання навичок запобігання, аналізу і конструктивного розв’язання конфліктів, виховання толерантного ставлення до людей, які мають інші смаки, погляди чи переконання.


пояснюють значення термінів «конфлікт», «конфлікт поглядів», «конфлікт інтересів»;

розпізнають конфлікти поглядів і конфлікти інтересів;наводять приклади толерантного розв’язання конфлікту поглядів;

називають чотири способи розв’язання конфлікту інтересів і приклади ситуацій, в яких ці способи є доречними;

демонструють здатність аналізувати конфлікти: розпізнавати конфліктні ситуації, визначати мету учасників конфлікту, а також, які способи розв’язання конфлікту вони обрали.


Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Конфлікти і здоров’я

Поняття конфлікту. Види і способи розв’язання конфліктів.

Конструктивне розв’язання конфліктів.Практичне завдання

Моделювання ситуації із конструктивним розв’язанням конфліктів.
Тренінг 9

Тема. Як залагодити конфлікт

Мета. Ознайомити учнів з прийомами конструктивного розв’язання конфліктів, відпрацьовувати навички самоконтролю.


пояснюють значення терміна «конфліктоген»;

наводять приклади конфліктогенів;

розрізняють «Я­повідомлення» і «Ти­повідомлення»;

називають шість кроків розв’язання конфліктів;

демонструють здатність контролювати себе у конфліктних ситуаціях.


Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Запобігання ескалації конфлікту. Самоконтроль у конфліктних ситуаціях.Практичне завдання

Відпрацювання навичок самоконтролю у конфліктних ситуаціях.Тренінг 10

Тема. Підліткові компанії

Мета. Ознайомити учнів із ознаками дружніх, недружніх і небезпечних компаній, відпрацювати навички протидії агресії та насиллю.


розпізнають дружні, недружні і небезпечні компанії;

аналізують соціальні групи, до яких вони належать;

називають приклади фізичного і психологічного насилля;

демонструють здатність припиняти агресію і насилля у своєму середовищі.Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Стосунки з однолітками

Підліткові компанії. Ознаки дружніх,

недружніх і небезпечних компаній. Способи протидії агресії та насиллю у підлітковому середовищі
СЬОМИЙ КЛАС (7 ГОД РАЗОМ ІЗ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тренінг 1

Тема. Розбудова самооцінки

Мета. Ознайомити учнів з поняттям «психологічна рівновага» та способами формування здорової самооцінки.

називають ознаки психологічної рівноваги, види самооцінки;

оцінюють рівень своєї психологічної рівноваги та самооцінки;пояснюють, як низька самооцінка впливає на поведінку підлітків;

аналізують вплив критики на самооцінку;

демонструють уміння адекватно ставитись до критики сторонніх людей.


Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Ознаки психологічної рівноваги.Практичне завдання

Формування позитивної адекватної самооцінки
Тренінг 2

Тема. Синергія стосунків

Мета. Ознайомити учнів з поняттям синергії, сприяти розвитку навичок розбудови стосунків.


розкривають значення терміна «синергія»;

аналізують якість своїх стосунків;наводять приклади синергії у природі, техніці, спорті, стосунках;

демонструють уміння поліпшувати стосунки, знаходити спільну мову з дорослими та однолітками.Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Практичні завдання

Відпрацювання навичок щодо налагодження партнерських стосунків з родиною та друзями.Тренінг 3

Тема. Стрес і психологічна рівновага

Мета. Вчити дітей визначати джерела стресу у своєму житті, використовувати техніки самоконтролю.

пояснюють, що таке стрес, які є види стресу;

називають чинники, які спричиняють стрес;

оцінюють індивідуальний вплив стресорів;

демонструють уміння використовувати техніки самоконтролю у стресових ситуаціях.Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Методи самоконтролю.Практичне завдання

Відпрацювання навичок самоконтролю.Тренінг 4

Тема. Керування стресами

Мета. Ознайомити з впливом стресу на здоров’я та фізичними, емоційними й духовними способами керування стресом.

розпізнають фізіологічні та психологічні ознаки стресу і стресового перевантаження;

пояснюють, як стрес впливає на здоров’я;

називають фізичні, емоційні та духовні способи керування стресом.


Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Стрес і здоров’я.Практичне завдання

Самодопомога та допомога при стресіТренінг 5

Тема. Стреси екстремальних ситуацій

Мета. Ознайомити учнів з особливостями стресу у надзвичайних ситуаціях. Розвивати навички позитивного мислення.

називають стресори надзвичайних ситуацій;

розповідають про головні передумови виживання у надзвичайних ситуаціях;

пояснюють небезпеку негативного мислення;

демонструють уміння змінювати негативні думки на позитивні.


Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Чинники стресу і виживання в екстремальних ситуаціях.Тренінг 6

Тема. Конструктивне розв’язання
конфліктів


Мета. Вчити учнів конструктивно розв’язувати конфлікти.

пояснюють, чому важливо вміти розв’язувати конфлікти;

називають способи подолання конфліктних ситуацій;

розповідають, як поводитись у конфліктній ситуації;

наводять приклади конструктивного розв’язання конфліктів.Розділ 3. Психічна і духовна складові здоров’я

Конфлікти і здоров’я

Причини виникнення і стадії розвитку конфліктів. Розпалювання конфліктів. Способи конструктивного розв’язання конфліктів.

Практичне завдання

Моделювання способів конструктивного розв’язання конфліктів*.ВОСЬМИЙ КЛАС (5 ГОД РАЗОМ ІЗ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тренінг 1

Тема. Стать і статеві ролі

Мета. Розкрити відмінність понять «біологічна стать» і «соціальна статева роль» (гендер). Ознайомити учнів з концепцією гендерної рівності.

розпізнають ознаки статі і гендеру;

називають приклади гендерних ролей і гендерних стереотипів;

пояснюють, як гендерні стереотипи можуть обмежувати права людей у сучасному світі.


Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

Біосоціальний характер особистості. Розвиток особистості.
Тренінг 2

Тема. Рівноправне спілкування Упевнена поведінка

Мета. Розвивати навички упевненої поведінки, формувати почуття власної гідності і поваги до себе та інших.

уміють розпізнавати типи поведінки у спілкуванні;

пояснюють переваги упевненої поведінки;

називають ознаки асертивної поведінки, рівноправного спілкування;

наводять приклади прав людини;

демонструють уміння використовувати «Я­повідомлення».


Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Спілкування хлопців і дівчат. Принципи рівноправного і ненасильницького спілкування. Право на фізичну недоторканість і приватність.Практичне завдання

Відпрацювання алгоритму відмови від небезпечних пропозицій в умовах тиску

Відпрацювання правил рівноправного та ненасильницького спілкування (створення пам’ятки)


Тренінг 3

Тема. Стоп булінг

Мета. Формувати нетерпимість до проявів агресії, розвивати співчутливе ставлення до жертв насилля, навички надання і отримання допомоги.

пояснюють, що таке булінг;

розрізняють булінг і піддражнювання;

розробляють стратегії подолання булінгу;

демонструють емпатію до жертв насилля та уміння припиняти булінг чи звертатися по допомогу;

називають джерела допомоги жертвам булінгу.


Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Неприпустимість небажаних дотиків, образливих натяків та сексуальних домагань
Тренінг 4

Тема. Безпека спілкування в мережі Інтернет

Мета. Протидіяти проявам насильства в учнівському середовищі, сприяти безпечному спілкуванню в мережі Інтернет.

називають переваги і недоліки Інтернету.

пояснюють різницю між поняттями «булінг» і «кібербулінг»;

демонструють уміння захищати персональні дані, уникати ризикованої поведінки у мережі Інтернет.


Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Інформаційна безпека

Вплив засобів масової інформації на здоров’я і поведінку людей. Комп’ютерна безпека. Безпека у мережі Інтернет. Он­лайн безпека для попередження сексуального насильства та зловживань.


ДЕВ’ЯТИЙ КЛАС (7 ГОД РАЗОМ ІЗ ВСТУПНИМ ТРЕНІНГОМ)

Тренінг 1.

Тема. Характер людини

Мета. Мотивувати учнів до самовдосконалення, обрання гідних зразків для наслідування.

називають ознаки хорошого характеру;

розповідають про людей, які можуть бути взірцем для наслідування.Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

Риси характеру. Чинники, від яких залежить характер людини.
Тренінг 2

Тема. Цінності — основа характеру

Мета. Сприяти формуванню у молоді моральної свідомості та правильної системи цінностей.

наводять приклади людей, які орієнтуються на універсальні етичні принципи.

Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності і якість життя. Моральний розвиток особистості.Тренінг 3

Тема. Самооцінка характеру

Мета. Мотивувати учнів до самовдосконалення, розвивати навички самооцінки, постановки і досягнення мети.

наводять приклади загальнолюдських цінностей;

аналізують вигоди, які можна отримати від удосконалення характеру;

демонструють уміння ставити перед собою мету і досягати її.


Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров’я

Формування самооцінки. Самовиховання характеруПрактичне завдання

Самооцінка характеру. Проект самовиховання.Тренінг 4

Тема. Самовизначення і вибір професії

Мета. Ознайомити учнів зі складовими життєвого самовизначення, формулою вибору професії, надати підтримку у визначенні особистих мотивів для вибору професії.називають складові життєвого самовизначення;

розповідають про формулу вибору професії;

складають особистий рейтинг мотивів для вибору професії;

критично аналізують гендерні стереотипи щодо вибору професії.Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров'я

Поняття життєвого самовизначення. Складові життєвого самовизначення. Критерії і мотиви для вибору професії. Профорієнтація.Практичне завдання

Виявлення професійних схильностей.Тренінг 5

Тема. Емоційна саморегуляція

Мета. Ознайомити з поняттям «емоційна саморегуляція», базовими емоціями, загальною стратегією та прийомами самоконтролю.

називають ознаки емоційної компетентності;

пояснюють значення емоційної саморегуляції для здоров’я людини;

розпізнають базові емоції;

демонструють уміння застосовувати загальну стратегію і окремі прийоми самоконтролю (асоціацію і дисоціацію, рефреймінг).


Розділ 3. Психічна й духовна складові здоров'я

Емоційне благополуччя

Природа і види емоцій. Поняття емоційної зрілості. Саморегуляція. Методи самоконтролю.


Тренінг 6

Тема. Спілкування і розбудова стосунків

Мета. Сприяти розвитку навичок ефективного спілкування з дорослими та однолітками.

розпізнають вербальні та невербальні засоби комунікації;

пояснюють, які існують перепони у спілкуванні;

називають складові формули здорових стосунків;

демонструють готовність працювати над удосконаленням своїх стосунків із дорослими та однолітками.Розділ 4. Соціальна складова здоров’я

Соціальна компетентність

Стосунки і рівні спілкування. Навички ефективного спілкування. Принципи формування міжособистісних стосунків. Стосунки з дорослими та однолітками.

Цінність родини.Практичне завдання

Відпрацювання прийомів ефективного спілкування з дорослими й однолітками.Каталог: files -> 2016
2016 -> Відділ освіти Тлумацької райдержадміністрації Методичний кабінет Гостівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
2016 -> Р.Є. Кавецького нан україни “фундаментальні основи реалізації механізмів протипухлинного захисту організму”
2016 -> Урок №11 Тема уроку: Київська Русь за Володимира Мономаха і Мстислава Володимировича
2016 -> Методичні рекомендації щодо дотримання санітарно гігієнічних вимог та посилення протиепідемічних заходів у дошкільних навчальних закладах при підвищеній захворюваності на грип та грві
2016 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів К.: Ірпінь: Перун, 2005
2016 -> Положення про випускну атестацію студентів нтуу
2016 -> Наказ №112 Про затвердження Положення про організацію освітнього процесу в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту
2016 -> Реферат дніпропетровськ 2016 загальна характеристика роботи


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка