Усі уроки світової літературиСкачати 116.4 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір116.4 Kb.
  1   2   3

“ Усі уроки світової літератури ”

(8 клас)

Серія цифрових ресурсів

Автор: Л.Д. Артемова

вчитель Новоукраїнського НВК

Чорнобаївського району

Черкаської області

Схвалено педрадою

Протокол № 4

від 15.02.2011

Вступ. Людина та її світ у давніх літературах

(1 – 25 уроки)

Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтва.

В. Вордсворт. “ До прекрсного ”. Уславлення у сонеті

величезної сили “ святого мистецтва ”.

Урок № 1

Софокл і Гамсун, Едгар По і Гете,

Толстой глибокий і Гюго буйний,

Петрарчині шліфовані сонети,-

І Достоєвський, грішний і святий,

Усі книжки, усі земні поети,

Усі зрідні душі його живій!

Бо всі вони – лише відблиски

одного сонця: Духа світового!

Мистецтво -

творче відтворення дійсності в художніх образах

уміння, майстерність, тонке достеменне знання своєї справи

Види мистецтва та їх класифікація

Часові

(слухові)

Музика

Література

(життя в розвитку)

Просторові

(зорові)

Живопис

Скульптура

Архітектура

(на мить)

Просторово часові

Театр Кіно Опера

Балет Циркове мистецтво

(синтетичні)

Коментар схеми

Олександр Потебня у статті «Естетика і поетика слова» зазначає, що поділ теоретичних діяльностей на дві групи - просторову й часову — має генетичне, родовідне значення. Подібність в основних рисах мистецтв може служити вказівкою на те, що мистецтва виокремились із двох основних. Скульптура й живопис — від архітектури. Музика, яка й досі нерозривно пов'язана з поезією, вийшла зі співу, поєднаного з танцем.

В. Вордсворт

До прекрасного

Святе мистецтво! В пензлі чи пері

Є сила дати вічність кожній рисі.

Хмарині, що пливе в небесній висі

Веселих промінців химерній грі;

Вони спинають порух віт вгорі,

І подорожніх, що ідуть у лісі,

І корабель, що при скелястім мисі

Навік в заливі кинув якорі.

Дитя весни, і літа, й падолисту,

Що вірно тчуть ясну твою окрасу,

Мистецтво, ти даруєш благодать.

І стримане, просте, хоч повне змісту,

Ти вмієш вирвать мить із плину часу

І в ній божисту вічність передать.

(Переклад М. Стріхи)

Бесіда з учнями за змістом прочитаного
 • У чому полягає сила мистецтва?
 • Про яку благодать йдеться у вірші?
 • Яким епітетом характеризує автор мистецтво? Чому?
 • Визначте головну ідею твору.
 • Мистецтво може відображати будь-яку мить життя.
 • Мистецтво здатне очистити душу.
 • Автор називає мистецтво “святим”, бо лише справжній витвір здатен одухотворити душу.
 • Уславлення великої сили мистецтва.

Література – це мистецтво самовираження

за допомогою слова.

Акутагова Рюноске,

японський письменник ХХ ст.


Література – це керівник людського розуму людським родом.

В. Гюго,

французький письменник ХІХ ст.

Лише література непідвладна законам тління, вона одна не визнає смерті.

М. Салтиков-Щедрін,

російський письменник ХІХ ст.

Література -

(від лат. litera – буква, literatura - написане)

мистецтво слова.

Слово є “ будівельним матеріалом ” літератури.

Література

все, що написане

мистецтво слова, яке відображає дійсність у художніх образах, створює нову естетичну реальність за законами краси

художня література -

Функції художньої літератури
 • пізнавальна (дає відомості про світ, людину, культуру, природу);
 • виховна (формує особистість читача, його культуру);
 • розвиваюча (розвиває увагу, пам’ять, мислення);
 • світоглядна (формує світогляд читача);
 • комунікативна (розвиває мовлення, формує його культуру);
 • гедоністична (художня література несе насолоду);
 • естетична (розвиває естетичний смак, несе уявлення про прекрасне);
 • культуртрегерська (художня література сконденсовує в собі духовний набуток людства і передає його від покоління до покоління).

Художня література, як і скульптура, живопис, графіка, створює пластичні образи, дає зображення об'єкта, хоча виникають ці образи завдяки різним засобам

Художня література, як і скульптура, живопис, графіка, створює пластичні образи, дає зображення об'єкта, хоча виникають ці образи завдяки різним засобам

(живопис фарби, графіка олівець, скульптура камінь).


Зв’язок художньої літератури з іншими видами мистецтва

Художня література своєю грою, дієвістю, драматизмом, спогляданням споріднена з театром, кіно.

Художню літературу й архітектуру споріднює певний стиль побудови, заснованість на композиції тощо.

З музикою художню літературу зближує наявність художніх образів, ритміка, інтонаційна виразність.

Підсумкова бесіда
 • Яка роль літератури в житті людини?
 • Від якого слова походить термін “література”?
 • Дайте визначення поняття “ художня література ”.
 • Назвіть основні функції літератури.
 • Яке ваше враження від сонета В. Вордсворта?

Урок № 2

Тема. Всесвітній літературний процес. Місце національних літератур у ньому,

їх взаємодія і взаємовплив.

Міфологічний реалізм Античності

Середньовічний символізм

Реалізм Відродження

Бароко Класицизм

Сентименталізм Просвітительський

реалізм

Романтизм

Натуральна школа

Реалізм Модернізм

Постмодернізм

Всесвітній літературний процес -

поступальний розвиток світової літератури від найдавніших часів і до сьогодення

Зміна творчих методів

Література – це складна система, що живе й розвивається за своїми законами.

Світовий літературний процес

невід'ємна частина культурно-історичного процесу людства – об'єднує літератури різних народів.

Національна література

це література кожного конкретного народу.

Світова література складається з великої кількості національних літератур, які взаємодіють і взаємозбагачують одна одну.

Творче завдання

Порівняйте роман В. Скотта “ Айвенго ”

та повість М. Гоголя “ Тарас Бульба ”.

На прикладах цих творів спробуйте визначити особливості національних літератур і проблеми світової літератури.
 • Які історичні події зображено в романі “ Айвенго ”?
 • Які історичні події зображено в повісті “ Тарас Бульба ”?
 • Визначте теми обох творів.
 • Які прийоми використовували автори для створення історичного колориту?
 • Які національні особливості притаманні кожному з цих творів?
 • Які загальнолюдські проблеми порушуються у цих творах?

Бесіда з учнями під час виконання творчого завдання

Національна

література

Світова

література

Світова культура

Діаграма “ Місце національних літератур у всесвітньому літературному процесі ”

Всесвітня література

Давньогрецька література

Українська література

Російська література

Французька література

Англійська література

Європейська література

Урок № 3

Тема.

Веди, Біблія, Коран як пам'ятки світової літератури.

Книжки – це скарби людського

розуму, які мають переходити у спадок від покоління до покоління на вжиток тих, хто народиться згодом.

А.Алдісон

Веди, Біблія та Коран

вважаються найдавнішими пам'ятками світової літератури

Веди (санскр. Veda – букв. – священне знання), або Ведична література – давні пам'ятки індоєвропейської словесності, що створені впродовж ІІ-І тис. до н.е.Веди

Рігведа

(Книга

приношення)

Самведа

(Веда мелодій)

Яджурведа

(Веда жертвоприно-шень)

Атхарваведа

(Книга заклять)

Усі вони містять космогонічні міфи, ритуальні дійства, а головне – концепцію світотворення.

Веди вважалися божественним одкровенням, передавалися усно від одного покоління жерців до іншого і таким чином зберігалися в їх середовищі.

Божественний рівень

(33 бога)

земні

атмосферні

небесні

Брахма

Протягом багатьох століть зі зміною вірувань відбувалися значні зміни й у ведичних текстах : “ старі ” боги змінювалися “ новими ”.

У більш пізній міфології формується тріада.

Вішну

Шіва

Виникнення двох релігійних течій у І тис. до н. е.

джайнізму

буддизму

Ведична література, крім іншого, містить:

брахмани -

трактати-коментарі, в яких інтерпретується зміст Вед різноманітними легендами;

арань'яки,

упанішади -

веданги -

в яких міститься опис ритуалу, що тлумачиться через легенди;

філософські твори у віршах та прозі релігійного змісту;

трактати з фонетики, граматики, етимології, віршування, астрономії про правила ритуалів для жерців і простих людей тощо.

Біблія (від гр. biblia - книги) - свята книга

для всіх християн.

Біблія складається із 66 книг, різних за характером і часом створення.

Біблію називають “ Книгою книг ”, тому що в ній визначають місце людини у світі й сенс її буття.

Біблія – це цілісний твір, який зберігає гармонійну єдність завдяки наскрізній темі: розповіді про моральне падіння людини, порушення іі союзу (заповіту) з Богом та спасіння Христом. Цій темі підпорядкована вся структура Біблії, у центрі якої – унікальна особистість Ісуса Христа.

Біблія

Старий завіт

Новий завіт

Марком

Лукою

Іоанном

Матфеєм

Євангелії написані

Закон (Тора),

або П’ятикнижжя

(п'ять хронікально-законодавчих книг, що приписуються пророкові Мойсею)

Пророки

(“ Книга Ісуса Навина ”, “ Книга Суддів “, дві “ Книги Самуїла ”, дві “ Книги Царств ”, а також пророцтва Ісайї, Ієремії, Ієзекіля, Даниїла)

Писання

(зібрання текстів, що містять твори різних жанрів: поезія, проза, релігійна лірика, афоризми)

Книга

“ Діяння апостолів ”

Мета Біблії - не засудження того чи іншого вчинку або схвалення моральності, а показ того, що людина вільна у своєму житті, кожен може обрати власний шлях, водночас кожен з нас має нести і моральну відповідальність за свій вибір.

свята книга для двох релігій

літературний шедевр

документ з історії Давнього Світу

джерело натхнення для митців

Значення Біблії

для світової культури – це і

християнської

юдейської

Образи Старого і Нового Заповіту оживають на сторінках багатьох творів письменників і поетів різних країн.

Це: Іван Франко, Тарас Шевченко, Анна Ахматова, Дж. Байрон, Леся Українка, Олександр Купрін, Шолом-Алейхем, Г. Сковорода, Райнер Марія Рільке,

Б. Пастернак,

М. Булгаков та інші…

Протягом двох тисячоліть Біблія є предметом вивчення й невичерпним джерелом натхнення для майстрів всього світу. Ілюстрації подій Старого та Нового Заповітів зайняли почесне місце у творчості таких видатних митців, як: Джотто, С. Боттічеллі,

Л. да Вінчі, А. Дюрера, Рафаеля, П.-П. Рубенса, Рембрандта, Мікеланджело, Караваджо, Е. Делакруа, І. Рєпіна, О. Іванова,

І. Крамського, В. Васнецова, М. Реріха, М.В. Нестерова та ін.

С. Боттічеллі

“ Неопалима Купина ”

Рафаель Санті “ Суд Соломона ”

Рафаель

“ Сикстинська мадонна ”

М.В. Нестеров

“ Воскресіння Христове ”

Коран ( від арабського qup’an – “ читання ”) – священна книга ісламу та перший писемний пам'ятник арабської літератури.

Коран – книга, що існувала вічно, як сам Бог, Аллах, бо вона є його словом.

Коран – це

зібрання

молитов

заклять

притч


дидактичних

оповідок

проповідей

юридичних та обрядових

настанов

Коран містить близько 500 сторінок

Складається з 114 розділів, що називаються

сурами

У перекладі з арабського “ сура “ означає “ рядок ”

“ мекканські ”

(90)

“ мединські ”

(24)

Кожна сура

складається з окремих віршів - “ аятів ” (у перекладі з арабської – “ диво ”, “ знамення ”.)

Ідейна спрямованість книги -

існування єдиногобога Аллаха

Коран засуджує язичництво, поклоніння богам стародавніх релігій, заперечує християнське вчення.

Та разом з тим у Корані є багато картин, образів, сюжетів, аналогічних біблійним.

Незважаючи на те, що Коран є визначною релігійною та законодавчою пам'яткою, його вважають ще й пам'ятником світової літератури.

Трагедія

Й.В. Гете

“Мухамет”

Повість

“ Юсуф та Зулейка”
 • Як ви розумієте поняття “ національна література ”?
 • Що таке всесвітній “ літературний процес ” ?
 • Назвіть найстаріші пам'ятки світової літератури.
 • Що ви дізналися про Веди, Біблію, Коран як літературні пам'ятки?

Підсумкова бесіда

Урок № 4

Тема. Розвиток зв'язного мовлення.

Письмовий переказ із творчим завданням.
 • Самостійна письмова робота над переказом

 • (Уривок тексту обирають самі учні.)

  2. Творче завдання.

  - Подумайте і напишіть, у чому полягає морально-етичний аспект обраного уривку.

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення на тему:

“ Географічне положення Давньої Греції та Рима ”, “ Культура Давньої Греції ”,

“ Державний устрій Римської держави ”.

ЛЮДИНА ТА ЇЇ СВІТ

У ДАВНІХ ЛІТЕРАТУРАХ

Урок № 5

Тема. Антична ( давньогрецька і давньоримська ) література – вихідна основа європейських літератур.

Культура античних народів була тією першоосновою, на якій виникла і розвинулась нова європейська культура

І.Козовик

Все, що існує в світі, завжди має витоки. Європейська література бере свій початок з дивовижної і неповторної культури античного періоду розвитку людства.

Слово античність походить від латинського слова “ antiquus ”, що означає “ стародавній ”.

У більш вузькому розумінні

“ антична література ” є загальною назвою літератур Давньої Греції та Риму, що охоплює період з ІІ тисячоліття до н.е. до V століття н.е.

Давньогрецька література була грецькомовною, а давньоримська –латиномовною.

Стародавня Греція

Стародавній Рим

Антична література мала значний вплив на розвиток сучасної культури Західної Європи.

Так, наприклад:

алфавіт

заснований на латинській абетці

алфавіт

англійської

німецької

французької

італійської

іспанської

та інших європейських мов

російської

білоруської

української

мов

заснований на грецькій абетці

Видатні учені Давньої Греції

Архімед

Піфагор

Аристотель

Платон

Сократ

Руїни давньогрецьких і давньоримських міст

в Україні

Ольвія

(неподалік від Одеси)

Пантикапей

(біля Керчі)

Херсонес

(поблизу Севастополя)

Відомі європейські письменники, які зверталися

до античної спадщини:

Дж. Байрон

П. Шеллі

В. Гюго

Г. Флобер

М. Лермонтов

О. Пушкін

В. Жуковський

Г. Гейне

Леся Українка

А. Фет

Т. Шевченко

І. Франко

Підсумкова бесіда
 • Як ви розумієте поняття “ антична література ”?
 • Назвіть хронологічні межі цього періоду.
 • У чому полягає вплив античної культури на розвиток європейської літератури?

Домашнє завдання

Вивчити конспект. Повторити поняття про міф. Почитати по одному міфу з різних циклів (на вибір учителя).

(Можна запропонувати учням такі міфи:

“ Паріс повертається до Трої ”, “ Паріс викрадає Єлену ”,

“ Менелай готується до війни проти Трої ”,

“ Аргонавти звертаються за допомогою до Медеї ”,

“ Медея допомагає Ясону викрасти золоте руно ”,

“ Ясон і Медея в Коринфі”, міфи про царя Едіпа. )

Намалювати ілюстрації до міфів

(творче завдання).

Урок № 6

Тема. Найдавніші цикли давньогрецьких міфів: троянський, фіванський, про аргонавтів.

Бесіда на повторення вивченого у 6 класі
 • Пригадайте, що називається міфом.
 • Які міфи ви читали у 6 класі?
 • Назвіть найвідоміших міфічних героїв.
 • Про які події оповідають міфи?
 • Чому виникли міфи?
 • Чи відомі нам автори міфів?

Міф (гр. mythos – слово, переказ, промова, оповідання) – вид усної народної творчості; розповідь про богів, духів, героїв, надприродні сили, що брали участь у створенні світу.

Міфологія сукупність міфів якогось народу; наука, що вивчає особливості міфів.

Словникова робота

Міфи – витвір наївної віри, який складає філософсько-естетичний комплекс давньої епохи. У давні часи міфи давали уявлення про світ, впливаючи на процес пізнання, були основою для інтерпретацій, природних та суспільних явищ, ритуальних обрядів. Міф існував переважно у віршовій або прозовій формі, зумовлював створення національного фольклору

та літератури.

Цикли міфів Давньої Греції

міфи про виникнення світу

про Троянську війну

про місто Фіви

про героїв

про Одіссея

про подорож аргонавтів до Колхіди

Найдавніші цикли давньогрецьких міфів

троянський

(присвячений подіям Троянської війни)

фіванський

(оповідає про царя Едіпа

та його сім’ю)

міфи про аргонавтів - це розповідь про захоплюючу подорож греків за золотим руномПереказ тексту міфів “ Паріс повертається до Трої ”, “ Паріс викрадає Єлену ”, “ Менелай готується до війни проти Трої ” та бесіда за питаннями.
 • Згадайте, що провіщувала Касандра.
 • Чому ніхто не повірив віщуванні?
 • Хто спонукав Паріса їхати до Спарти ?
 • Подумайте, що порушив Паріс, викравши Єлену?
 • Що порадив Менелаю його брат Агамемнон?
 • Чому Менелаю з Агамемноном хотілося, щоб у поході взяв участь Одіссей?

Паріс

Єлена

Менелай

Агамемнон

Літературна гра “ Що ти знаєш про богів та героїв, які згадуються у діалозі Медеї і Ясона? ”
 • Назвіть імена богів про яких йдеться в уривку.
 • Які ще міфічні персонажі згадуються в діалозі?
 • Що ви про них знаєте?

В уривку згадуються:

Геката

Зевс

Тесей

Аріадна

Мінос
 • Чому аргонавти звернулися за допомогою саме до Медеї?
 • Чому Медея так швидко згодилася допомогти Ясону?
 • Розкажіть, які доручення Еєта виконував Ясон.
 • Як Медея допомогла Ясонові викрасти золоте руно?
 • Про яку сумну новину дізнався вранці Еєт?
 • Яка подальша доля героїв?

Бесіда з учнями за змістом міфів “ Аргонавти звертаються за допомогою до “Медеї ” та “ Медея допомагає Ясону викрасти золоте руно ”.

Ясон і Медея

Виразне читання міфа “ Едіп. Його дитинство, юність і повернення до Фів ”

Бесіда за змістом прочитаного.

Едіп
 • Яке пророцтво висіло над Едіпом, сином Лая?
 • Що зробив Лай, щоб піти наперекір долі?
 • Розкажіть, чи справдилося пророцтво.
 • Якою була подальша доля Едіпа?

Підсумкова бесіда
 • Що таке міф?
 • Яка роль міфу у формуванні світоглядних позицій давніх греків?
 • Назвіть основні цикли міфів Давньої Греції.
 • Про що розповідається у міфах Троянського циклу?
 • Хто такі аргонавти?
 • Хто допоміг Ясонові викрасти золоте руно?
 • У чому полягає трагедія долі Едіпа?

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення про Гомера, історичний коментар про Трою. Прочитати “ Іліаду ”: “ Заспів ” (пісня 1, вірші 1-10), “ Щит Ахілла ” (пісня 18, вірші 139 - 411).

Урок № 7


Каталог: 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності
2014 -> Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»
2014 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичних занять

Скачати 116.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка