Усі уроки світової літератури


Тема. Гімн красі, радощам життя і коханню в поезіях Сапфо та АнакреонтаСкачати 116.4 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.10.2016
Розмір116.4 Kb.
1   2   3
Тема. Гімн красі, радощам життя і коханню в поезіях Сапфо та Анакреонта

Сапфо

Різні видання творів Сапфо

САПФО

Давньогрецька поетеса

Народилася на о. Лесбос

Вірші про кохання

Мала доньку

Поетеса-легенда

Перша жінка-лірик

Оспівала красу жінки

Очолювала фіас

Рафаель. “Сапфо”.

Гронування

Запитання

Чому Сапфо назвали “ десятою музою ”? Як ви розумієте цей вислів?

Сапфо і Алкей

Сенкан “Любов”
 • Любов

 • 2. Прекрасна, чиста

  3. Піднімає, окрилює, дарує

  4.Приносить відчуття великого щастя

  5. Подарунок

Сапфо і Фаон

Анакреонт

“Анакреонти-

чна поезія ”

Кохання

Дружба

Веселощі

Бенкети

Вино

Яким настроєм проникнуті вірші Анакреонта?

“ Принеси води…”

“ Золотоволосий Ерот ”

“ Він був солодким і не знав смутку ”

Крітіл

Підсумкова бесіда

- Згадайте, що таке мелічна лірика.
 • Яка тематика творів цього жанру?
 • Назвіть представників мелічної лірики.

Домашнє завдання

Вивчити одну з поезій напам’ять. Підготувати повідомлення про Алкея.

Урок № 16

Тема. Позакласне читання.

Зміст і художня своєрідність вірша Алкея “Не розумію звади поміж вітрів…”

Урок виразного читання.

Алкей

Пісні

любовні

героїчні

застольні

“Не розумію звади поміж вітрів …”
 • Хто є головним героєм вірша?
 • Як він сприймає події, що про них ідеться у вірші?
 • Як зображається море?
 • Яким читач “бачить” корабель?
 • Що символізують образи корабля і бурі?

В. Стус

“Трени М.Г. Чернишевського”

Символічність образів

корабля і бурів

- Образ корабля, який пробивається крізь бурю – опір силам зла.

- Образ стихії – символ темних сил, зла.

- “ Звада вітрів ” – дизгармонія у світі і людській душі.

Домашнє завдання

Написати невеликий твір роздум “ Куди пливе корабель моєї Вітчизни ?”

Підготувати повідомлення “ Театр у Давній Греції ”

Урок №17

Тема. Театр у Давній Греції. Виникнення трагедії та комедії. Есхіл – видатний давньогрецький трагік

Афіни.Театр.

Театр в Дельфах

Театр в Епідаврі

Театр Діоніса

Побудова театру

Орхестра – місце для хору та акторів із жертовником Діонісу посередині. Вона була круглою, потім підковоподібною.

Театрон – місце для глядачів. Лави спочатку були дерев’яними , потім кам’яними. Театрон був поділений на 13 клинів.

Скена - будова за орхестрою. Там тримали реквізити, сюди приходили актори, щоб поміняти маски.

Драма ( гр. drama – дія ) – один із трьох літературних родів ( поряд з епосом і лірикою), який змальовує світ у формі дії, здебільшого призначений для сценічного втілення.

Трагедія (гр. tragoedia, букв. – козлина пісня) - драматичний твір, що грунтується на гострому, непримиренному конфлікті особистості з середовищем, у якому вона живе.

Структура давньогрецької трагедії

Пролог – вступ до першого виступу хору.

Парод ( з гр. “ виступ”, “прохід”) – перша частина хору.

Епсодії (з гр. привхід) – діалогічні частини.

Стасими – “стоячі пісні хору”.

Ексод – наслідок, фінал трагедії, завершальна пісня хору.

Комедія – ( “комос” – весела процесія, “ода” - пісня) - драматичний твір, у якому засобами гумору й сатири розвінчуються недоліки людського життя й навколишньої дійсності.

Похвальне слово про Есхіла

- Народився у місті Елевсині, у аристократичній сім’ї .
 • Жив за доби створення Афінської держави, сприяв становленню афінської рабовласницької демократії.
 • Брав участь у війні проти персів, зокрема, у славнозвісній Марафонській битві.
 • У творчих змаганнях перемогу дістав 13 разів ( за іншими джерелами – 28 ).
 • Називають “ батьком трагедії ” ( написав 70 трагедій, новаторство ).
 • Написав найвідомішу трилогію, яка складалася з трагедій “ Прометей вогненосець ”, “ Прометей закутий ” (збереглася повністю), “Звільнений Прометей ”.

Підсумки уроку
 • З культом якого бога пов’язаний розвиток театру в Давній Греції?
 • Яка особливість давньогрецької драми?
 • Які жанри були популярними в той час?
 • Яка роль театру в житті давніх греків?
 • Дайте визначення драми, трагедії, комедії!
 • Що ви дізнались про Есхілла?

Домашнє завдання

Прочитати трагедію “ Прометей закутий ”, підібрати цитати для характеристики образу Прометея.

Урок № 18

Тема. Есхіл “ Прометей закутий ”. Розповідь Прометея про його благодіяння людям.

Петер Пауль Рубенс

“Прометей закутий”

Конфлікт

Великий гуманіст

Прометей

“ гордий, могутній, мудрий, непохитний ”

“ Тиран ”

Зевс

Орел

Сила

Влада

Гефест

Океаніди

Океан

Підсумки уроку
 • Яким зображено Прометея?
 • Хто звільнив Прометея?
 • Якими Прометей сприймає людей?
 • Яке його ставлення до них?
 • Назвіть благодіяння, які Прометей зробив для людей.

Вивчити конспект; написати твір “ Мої роздуми над образом Прометея ”. Підготувати повідомлення про Софокла; прочитати трагедію Софокла

“ Антігона ”

Домашнє завдання

Урок 19

Тема. Софокл – видатний давньогрецький трагік.

“ Антігона ”. Пісня хору “ Дивних багато світі див ” ( стасим І, вірші 332-383 ). Оспівування людини та її внутрішнього світу в давньогрецькій трагедії.

Антігона виводить Едіпа із Фів

Софокл

Евріпід

Підсумки уроку
 • Чому творчість Есхіла та Софокла вчені вважають “ золотою добою ” давньогрецької літератури?
 • Якою Софокл зобразив людину? Чому?
 • Який вплив мав Софокл на подальший розвиток літератури?

Домашнє завдання

Дати письмову відповідь на тему “ Вплив давньогрецького театру на розвиток світової літератури ”

Урок № 20

Тема. Контрольна робота по темі:

“ Давньогрецька література ”
 • Поясніть, що таке “ антична література ”?
 • Що таке міф?
 • Назвіть цикли давньогрецьких міфів.
 • Які твори написав Гомер?
 • Щит Ахілла викував: а) Геліос; б) Гефест; в) Гермес.
 • Одісей вибрався з печери кіклопа за допомогою: а) коней; б) корів; в) кіз.

Виконання тестових завдань

Початковий рівень

Середній рівень
 • Яка провідна тема античної літератури?
 • Про що оповідається у кожному з міфічних циклів?
 • Дайте визначення епічної поеми, як літературного жанру?
 • Яка особливість давньогрецької літератури?
 • Хто вважається батьком трагедії?
 • Назвіть найвідоміших давньогрецьких драматургів.

Достатній рівень
 • Назвіть провідні теми античної літератури.
 • Як ви розумієте поняття “ міфологічне світосприйняття ”?
 • У чому полягає сутність “ гомерівського питання ”?
 • Чому давньогрецький театр був важливим засобом виховання широких народних мас?

Високий рівень
 • Порівняйте образи Ахілла і Гектора як уособлення ідеалу воїна і людини.
 • Чому поеми Гомера називають “ енциклопедією життя давніх греків ”?
 • Схарактеризуйте творчість Есхіла і Софокла як видатних давньогрецьких трагіків.
 • На основі прочитаних творів сформулюйте ідеал людини Давньої Греції.

Урок № 21

Тема. Публій Вергілій Марон.

“ Енеїда ”. Поема

Римська література

Поезія

філософська

елегійна

Жанр байки

Оди

Послання

Поеми

Сатири

Історіо -графічні твори

Поема

Тіта

Лукреція

Кара

“ Про

Природу

речей ”

Твори

Альбіа Тібулла,

Секста Проперція

Федр

Юлій Цезар

Рим

Публій Вергілій Марон

(70 – 19 р. до н.е.)

Підсумки уроку
 • Назвіть найголовніші твори Вергілія.
 • У чому полягає композиція поеми?
 • Яка міфологічна основа твору “ Енеїда ”?
 • У чому виявляється творче наслідування Вергілієм поеми Гомера?

Домашнє завдання

Прочитати уривки з книги 6 (“ Пророцтво Анхіза в Аїді про майбутню славу Риму ”) та 8 (“ Щит Енея ”). Підготувати повідомлення “ Значення “ Енеїди ” у розвитку римської літератури та поема Вергілія “ Енеїда ” й Україна ”.

Урок № 22

Тема.Творче наслідування поем Гомера.

У пошуках обітованої землі ( Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі, величі Риму

в поемі

Вергілія “ Енеїда ”)

“ Енеїда ”

1-6 книги

тематично наближуються до “ Одіссеї ” Гомера

7-12 книги

тематично наближуються до “ Іліади ” Гомера

Поеми Вергілія і Гомера: спільне і відмінне

Схожість

Відмінність

Використання міфологічних сюжетів, образів, вплив богів на долю героїв

Утвердження ідеї Римської державності

Подорожі Енея – подорожі Одіссея

Еней – ідеал героя-римлянина

Битви Енея – битви Ахілла

Використання фактів і легенд римської історії

Епічний стиль

Поєднання міфу і сучасності
 • Який міф був дуже популярним у Римській імперії?
 • Назвіть найвідоміші твори Вергілія.
 • З творами якого античного автора перегукується “ Енеїда ” Вергілія?
 • Яку заслугу приписують Енеєві?

Підсумки уроку

Домашнє завдання

Підготувати повідомлення

“ Твори Вергілія і Котляревського ”

Урок № 23

Тема. Квінт Горацій Флак.

Оди “ До Мельпомени ”, “ До Манлія Торквата ”

Квінт Горацій Флакк

(65 – 8 рр. до н.е.)

Цей римський поет залишив по собі не тільки чудові зразки поезії, а й силу силенну крилатих слів, виразів, афоризмів, прислів'їв.

Щасливий той, хто турбот не знає.

Труднощі долають терпіння.

Обирай завдання по силах.

У таланта божий дух.

Звичай – тиран.

Сувора необхідність.

Все має певну міру.

Золота середина.

Визначні твори Горація

“До Мельпомени”

“До Манлія Торквата”

Ода, що стала відома під назвою

“ Пам'ятник ”, є для поета програмним віршем. Вона поклала початок традиції підбиття митцем підсумків свого творчого шляху.

Філософські роздуми про швидкоплинність життя. Споглядання природи.

Рафаель Санті

“ Мельпомена ”

Фердинанд Боль

“ Манлій Торквата ”
 • Назвіть найбільш відомі твори Горація.
 • Яка тематика його віршів?
 • Яку роль відіграв у житті Горація Меценат?
 • У чому поет вбачає свої заслуги перед майбутніми поколіннями?

Підсумки уроку

Домашнє завдання

Вивчити окремі афоризми та вирази Горація. Підготувати повідомлення про життя та творчість Овідія. Прочитати “ Метаморфози ” Овідія ( “ Чотири покоління людей ” ),

“ Сумні елегії ” ( “ Зима на чужині ” ).

Урок № 24

Тема. Публій Овідій Назон.

“ Метаморфози ”,

“ Сумні елегії ”

Публій Овідій Назон

( 43 р. до н.е. – бл. 18 р. н.е. )

Буду в людей на устах,

і якщо таки можна

покластись

На прозорливість

співця –

возвеличений ,

житиму вічно.

Овідій. “ Метаморфози ”

“ Метаморфози ”

“ Сумні елегії ”

Вчено-розповідна поема Овідія складається з 15 книг, що містять 250 малих поем, кожна з яких закінчується перевтіленням.

Складаються з 5 книг. Елегії Овідія різко відрізняються від його попередніх творів глибоким душевним болем, почуттям безвихідного становища і катастрофи.

Класифікація Овідієм людського роду

І покоління

“ золоте ”

ІІ покоління

“ срібна пора ”

ІІІ покоління

“ мідяна ”

IV покоління

“ залізна ”

“ Шанували Правоту та Чесність ”, жили мирно, збирали плоди, “ вічна стояла весна ”, всього було доволі.

З приходом Юпітера змінився клімат. З'явились пори року. Людям довелося будувати будинки.

Люди стали войовничими, “ суворої

вдачі ”, але ще не злочинці.

З'явилися

“ Кривда, Брехня і Підступність, зрада і насильство, Війнв, ”.

“ Землю покинула Справедливість”.

Підсумки уроку
 • Про які факти життя Овідія ви дізналися на уроці?
 • Назвіть твори поета.
 • Якою була тематика його поезій?
 • Які проблеми порушує поет у творі “ Метаморфози ”?
 • Якими настроями пронизана елегія “ Зима на чужині ” ( “ Сумні елегії ” )?

Домашнє завдання

Підготуватися до тематичного оцінювання.

Урок № 25

Тема. Давньоримська література.

Контрольна робота

Виконання тестових завдань

Початковий рівень

1. Який період в історії літератури називають називають “ золотою добою ”?

2. Назвіть відомих вам богів та героїв, які є персонажами поеми Вергілія “ Енеїда”.

3. Назвіть найвідоміших римських поетів “ золотої доби ”.

4. Овідій був сучасником: а) Есхіла, Софокла; б) Сапфо; в) Вергілія Горація.

5. Хто з римських поетів став вигнанцем: а) Вергілій; б) Овідій; в) Горацій.

6. Наведіть приклади афоризмів Горація.

Середній рівень
 • Назвіть найвідоміші твори Вергілія.
 • Що було зображено на щиті Енея?
 • Які види поезії характерні для творчості Горація?
 • Визначте тему оди Горація “ До Мельпомени ”.
 • Якою була тематика ранніх творів Овідія?
 • Яка основа поеми Овідія “ Метаморфози ”?

 • Достатній рівень

  1. Визначте особливості сюжету та композиції поеми Вергілія “ Енеїда ”.
 • Які художні особливості є характерними для Енеїди?
 • Який символічний підтекст криється в уривкові з поеми Овідія “ Метаморфози ” під назвою
 • “ Чотири покоління людей ”?
 • Знайдіть спільне та відмінне між поемами Гомера “ Іліада ” та “ Одіссея ” і поемою Вергілія “ Енеїда ”.

 • Високий рівень
 • Розкрийте основний пафос поеми Вергілія “ Енеїда ”.
 • Яка роль римських поетів “ золотої доби ” у розвитку світової літератури?
 • Назвіть основні мотиви творчості римських поетів “ Золотої доби ”.
 • Які художні засоби використовували римські поети “ Золотої доби ”?Каталог: 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Віртуальна виставка праць викладачів об’єднання сільськогосподарських бібліотек Житомирської області за 2014 рік
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Робоча програма навчальної дисципліни іноземна мова (англійська)
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Програма спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності
2014 -> Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»
2014 -> Методичні рекомендації для студентів при підготовці до практичних занять

Скачати 116.4 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка