«Узагальнення та систематизація знань з теми «Кінематика»Дата конвертації01.10.2018
Розмір98.5 Kb.
#51240
ТипПротокол
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОСВІТИ І НАУКИ

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ,

КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ТА НАУКИ

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ЛЬВІВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
ТЕХНОЛОГІЙ ТА СЕРВІСУ»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Заступник директора з НР

_____________ Т.І. Березюк

«_____» __________ 2016р.

ВІДКРИТИЙ УРОК

на тему

«Узагальнення та систематизація знань з теми «Кінематика».

Розглянуто на засіданні методкомісії

Протокол №__ від «___» _____ 2016 р.

Голова методкомісії ________ Пастирский О.Я.

Розробив викладач Пастирський О.Я.


Львів 2016

Предмет: Фізика

Викладач: Пастирський Олег Ярославович

Група: 101 «Кравець, закрійник»

Дата проведення: 07.12.2016р.

Тема: Узагальнення і систематизація знань з теми: «Кінематика»

Мета:

навчальна: узагальнити й систематизувати знання учнів з теми «Кінематика»;

розвивальна: розвивати в учнів логічне мислення, вміння спостерігати;

виховна: виховувати наполегливість, старанність, дисципліну праці.

Обладнання: картки із завданнями, заготовки звітних таблиць.

Тип уроку: узагальнення та систематизація знань.

Очікувані результати: Після уроку учні зможуть:


  • узагальнити звітні таблиці основних характеристик різних рухів;

  • удосконалити вміння та навички з розв’язування задач;

  • підготуватися до контрольної роботи.

Міжпредметні зв’язки: математика, астрономія, обладнання швейного виробництва, правила дорожнього руху.
Розум полягає не тільки в знаннях;

Але й у вмінні застосовувати ці знання

Арістотель

План уроку.

1. Організаційний момент (1хв.).

2. Перевірка домашнього завдання (7 хв.).

3. Мотивація навчальної діяльності (5хв.).

4. Оголошення теми і мети уроку (1хв.).

5. Актуалізація опорних знань учнів (10хв.).

6. Узагальнення і систематизація знань (3хв)
7. Розв’язування задач (15хв.).

8. Підведення підсумків уроку (2хв.).

9. Домашнє завдання (1хв.).

Хід уроку


  1. Організаційний момент

· привітання;

· перевірка готовності учнів та класу приміщення до уроку;

· перевірка присутніх.

Наш урок розпочнемо висловами двох видатних учених про значення розумової праці.Леонардо да Вінчі у свій час сказав: «Залізо, не знаходячи собі застосування, вкривається іржею, застояна вода на холоді замерзає, а розум людини без роботи скніє».

А давньогрецький філософ Арістотель стверджував: «Розум полягає не тільки в знаннях, а й у вмінні застосовувати ці знання».

Хочеться сподіватися, що ваш розум буде ясним, глибоким, критичним, завдяки чому ви зможете досягти великих успіхів у житті.  1. Перевірка домашнього завдання.

Перед уроком збираю кілька зошитів на перевірку виконаного домашнього завдання.

  1. Мотивація навчальної діяльності

Пропоную учням дати відповіді на запитання.
Метод “Відкритий мікрофон”

(прийом “7 запитань”)

1.Що вивчає кінематика?

(Рух тіла, не розглядаючи причин руху)

2.Навіщо вивчати механічний рух тіла?

(Щоб знати про зміну положення тіла в будь-який момент часу)

3.Навіщо знати про зміну положення тіла в просторі відносно інших тіл?(Щоб знати положення тіла в будь-який момент часу)

4.Навіщо знати положення тіла в будь-який момент часу?(Щоб передбачати певні події: сонячне чи місячне затемнення, час землетрусів, положення та траєкторію транспортних засобів тощо)

5.Навіщо передбачати певні події?(Щоб уникати небажаних наслідків стихійних явищ)

6. Навіщо досліджувати навколишній світ?

(Щоб створювати нові технології)

7. Навіщо створювати нові технології?

(Щоб застосовувати знання на користь людства, зберігати природу).

3.Повідомлення теми, мети й очікуваних результатів уроку.

Відкриваємо зошити та записуємо тему сьогоднішнього уроку.

Пропоную учням самостійно сформулювати мету уроку та очікувані результати.

4.Актуалізація опорних знань.

Повідомляю, що сьогодні на уроці учні можуть отримати підсумкову оцінку за:


  • індивідуальну роботу;

  • розвязування задач;

  • участь у колективній роботі на уроці.5. Учні отримують картки із завданнями.
6. Розв`язування задач

Спробуємо розширити межі своїх знань при розв`язуванні вправ та задач.


Вправа

Визначити значення початкової координати, початкової швидкості і прискорення руху, якщо рівняння руху тіла має вигляд…

x=x0 + v0t + 0,5at²

а) х = 5 – 3t - t² г) x = -t + 2t²

x0 =5м x0 =

v0= -3м/с v0= -1м/с

a= -2м/с² a0=4м/с²

Задача А.П.Римкевич, П.А.Римкевич №69. Під час аварійного гальмування автомобіль, який рухався з швидкістю 72 км/год, зупиниться через 5 с. Визначити гальмовий шлях.

Дано:

v0 = 72 км/год

vк = 0 м/с

t = 5 с


СІ

= 20 м/с

S = v0t + at2/2

a = (vкv0)/t

a = (0м/с – 20м/с)/5с = –4 м/с2.

S = 20м/с·5с + (–4 м/с2)25с2/2 =

= 100м – 50м = 50м.S - ?

Відповідь: S = 50м.


Вправа

Відстань від Землі до Сонця наближено становить 1,49·1011м. Визначити швидкість руху Землі по своїй орбіті.

Дано:

R = 1,49·1011м.

Т = 365 діб


СІ
= 31536000c

Рисунок

v =2πR/T


v = 2·3,14·1,49·1011м/31536000c == 0,0003·108=3·104= 30000м/с = 30 км/с


v - ?

Відповідь: v = 30 км/с


Вправа

Махове колесо швейної машинки рухається з постійною швидкістю і за 2хв здійснює 2400об. Визначити частоту та період обертання колеса.


Дано:

t=2хв.

N=2400об.

СІ

= 120 c


n = N/t


T = t/N, T = 1/n

n = 2400об/120с = 20 об/с = 20 с-1

T = 1/n=1/20=0,05c


n-?

T-?

Відповідь: n = 20 с-1

T = 0,05c
7. Підсумки уроку

Вправа «Незакінчене речення»

Сьогодні на уроці ми:

- повторювали...

- розв`язували...
Рефлексія

Вправа “Мікрофон”

1.Ми досягли очікуваних результатів?

2.Чи вдалося відчути себе успішними на уроці?

3.Над якими навичками і вміннями потрібно ще працювати?

Оцінюю учнів, які активно працювали на уроці.
8. Домашнє завдання

Повторити розділ «Кінематика» за конспектом, заповнити звітну таблицю, підготуватися до контрольної роботи.

Розв`язати задачі: А.П.Римкевич, П.А.Римкевич №№47, 53, 68.

№47. Велосипедист за перші 5 с проїхав 40 м, за наступні 10 с – 100 м і за останні 5 с – 20 м. Визначити середні швидкості на кожній з ділянок і на всьому шляху.


№53. За який час автомобіль, їдучи з прискоренням 0,4 м/с2, збільшить свою швидкість з 12 до 20 м/с?
№67. Якої швидкості набуває ракета, що рухається із стану спокою з прискоренням 60 м/с2, на шляху 750 м?
Використана література:

Богацька І.Г., Головко Д.Б., Ментковський Ю.Л. «Загальні основи фізики. Механіка», К. : «Либідь», 1981.

Генденштейн А.Е., Ненашев І.Ю. «Фізика. Підручник. 10 клас» Рівень стандарту. Харків: «Гімназія», 2010.

«Методичні рекомендації щодо проведення уроків фізики та позаурочних заходів у професійно-технічних навчальних закладах», Львів: 2016.

Пастушенко М.П. «Збірник завдань з фізики. Механіка», Львів: «ТеРус», 2004.

Римкевич А.П., Римкевич П.А. «Збірник задач з фізики», К.: «Радянська школа», 1983.

Самсонова Г.В. «Методика викладання кінематики», К.: «Радянська школа», 1987.

Картка для учнів:
Група _________
Прізвище та ім’я ____________________________________________________

Кінематика


Механічний рух


За характером За формою

зміни швидкості траєкторії


Величина

Рівномірний прямолінійний рух

Рівноприскорений прямолінійний рух


Вільне падіння

Шлях
Швидкість
Прискорення


Основні характеристики рівномірного руху по колу.


ВеличинаФормула

Одиниці вимірювання величин


T = …/N


n = …/T


ω = …/T =…n


Каталог: image -> data
data -> Портфоліо викладача української мови та літератури, художньої культури Кшищак Ірини Осипівни
data -> Юлія павленко міні-реферат
data -> Закінчення роботи на екка міні-600
data -> Викладач української мови і літератури Львівського професійного ліцею Мистецьке об’єднання
data -> Рішення щодо створення навчальних програм);  Рада саамських шкіл
data -> Головне управління освіти І науки львівської обласної державної адміністрації управління професійно технічної освіти
data -> Формування України як правової держави на базі позитивного досвіду Королівства Норвегії
data -> Викладач спецдисциплін Львівського вищого професійного училища технологій та сервісу
data -> Урок №24 Тема уроку: Сталінська індустріалізація України. Мета уроку


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка