В. Г. Короленка затверджую „ 2010 р. ПрограмаСкачати 134.81 Kb.
Дата конвертації07.03.2017
Розмір134.81 Kb.
#11647
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Г.КОРОЛЕНКА

Затверджую

________________________________

________________________________
_______” _______________2010 р.

ПРОГРАМА

вступного випробування

з музики

0202 – Мистецтво

Напрям підготовки: 6.020204 – Музичне мистецтво
Полтава - 2010ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Серед пріоритетних завдань, що стоять перед вищою школою в умовах реформування національної системи освіти, – професійна підготовка майбутнього вчителя, який покликаний поширювати, берегти й розвивати найкращі здобутки світової й вітчизняної музичної культури, виховувати у молодого покоління шанобливе ставлення до неї, національні й загальнолюдські цінності, високу гуманістичну культуру особистості, розвивати в дітей творчі та музичні здібності. Вирішення таких завдань можливе лише за умов кваліфікованого та об’єктивного відбору абітурієнтів під час вступних випробувань у вищому навчальному закладі освіти.

Програма вступного випробування з музики розроблена згідно з державними нормативними документами та Правилами прийому до Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. Вона включає зміст вимог і завдань з музики; список рекомендованих музичних творів для виконання; вимоги до рівня сформованості теоретичних знань і музично-виконавських умінь і критерії їхнього оцінювання.

Мета вступного екзамену полягає у визначенні рівня музичної підготовки абітурієнта з елементарної теорії музики, гри на музичному інструменті та співу під власний супровід.

Вступний іспит проводиться відповідно до розкладу вступних екзаменів, укладеного та затвердженого приймальною комісією університету. Його тривалість залежить від змісту музичної програми кожного абітурієнта, регламентується лише час виконання тестових завдань з елементарної теорії музики, на який відводиться 30 хвилин.

ЗМІСТ ВИМОГ І ЗАВДАНЬ

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З МУЗИКИ

І. Абітурієнт повинен володіти одним із музичних інструментів: фортепіано, баяном, акордеоном.

ІІ. Вступне випробування з музики передбачає:

1. Тестування з “Елементарної теорії музики“.

2. Гру на музичному інструменті.

Рекомендовані твори для гри на музичному інструменті

М. Лисенко “Сумний спів”

Я. Степовий “Експромт”В.А. Моцарт “Соната №12 фа мажор ч.1”

Й. Гайдн “Соната №38 сі мінор ч.1”

Й. Гайдн “Соната №1 мі мінор ч.1”

Л. Бетховен “Соната №6 фа мажор ч. 1”

Л. Бетховен “Соната №9 мі мажор ч.2,3”

М. Глинка “Варіації на тему “Среди долины ровныя”.Г. Телеман “Фантазія сі мінор”.

Г. Беренс “32 вибрані етюди: №26”

Д. Кабалевський “Твір №4, №1. Легкі варіації ре мажор”

А. Гречанінов “Твір №37, №2. Прелюдія сі-бемоль мінор”Й.С. Бах “Сарабанда із Французької сюїти до мінор”

Й.С. Бах “Фуга До мажор №4 (Маленькі прелюдії та фуги)”

В.А. Моцарт “Рондо із сонати до мажор №15”

П.І. Чайковський “Твір 37. Пори року: Пролісок”

Ф. Мендельсон “Пісня без слів №20 мі бемоль мажор”

А. Аренський “Романс фа мажор. Твір 53”

М. Мошковський “Твір 18. Етюд №3 соль мажор”

А. Рубінштейн “Вальс -капріс”

А. Аляб’єв “Соловей”

Л. Бетховен “Менует”

В. Моцарт “Турецький марш”

М. Мусоргський “Сльоза”

П. Чайковський “Танець маленьких лебедів”
3. Спів під власний супровід.

Вокальні твори можуть бути різнохарактерні за змістом, обов'язково високохудожні, призначені для дітей дошкільного та шкільного віку.

Рекомендований репертуар для співу під власний супровід

Українська народна пісня “Ой, на горі та й женці жнуть”.

Українська народна пісня, обр. Я. Степового “Щебетала пташечка”.

Українська народна пісня “Грицю, Грицю, до роботи”.

Українська народна пісня “Гарний танець гопачок”.

Українська народна пісня “Ой, минула вже зима”.

Українська народна пісня, обр. Л. Ревуцького “Галя по садочку ходила”.

Українська народна пісня “Женчичок-бренчичок”.

Українська народна пісня, обр. М.Леонтовича “Вийшли в поле косарі”.

Муз. Є. Карпенка, сл. В. Діденка “З новим роком”

Муз. І. Кириліної, сл. П. Воронька “В лісі є зелена хата”

Муз. А. Мігай, сл. Н. Кулик “Дощик”

Муз. І. Кириліної, сл. В. Кухалашвілі “Сумна пісня”

Муз. О. Білаша, сл. А. Малишка “Колискова”

Муз. О. Чухрая, сл. А. Драгомирецького “Колискова”

Муз. К. Мяскова, сл. А. Малишка “Кіт-воркіт”
ВИМОГИ ДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ

ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ І МУЗИЧНО-ВИКОНАВСЬКИХ УМІНЬ

1. Під час тестування з “Елементарної теорії музики” абітурієнт повинен знати:


 • теоретичні положення про елементи музичної мови, зокрема дати відповіді на запитання з тем:

 1. нотне письмо;

 2. ритм, метр, розмір;

 3. позначення динамічних відтінків;

 4. позначення темпів;

 5. лад: стійкі, нестійкі, головні ступені ладу; мажорний лад (натуральний, гармонічний); мінорний лад (натуральний, гармонічний, мелодичний); тональність, квінтове коло мажорних і мінорних тональностей; паралельні тональності; однойменні тональності;

 6. інтервал: прості інтервали, обернення простих інтервалів;

 7. акорд: тризвуки та їх обернення; домінантовий септакорд, його обернення та розв'язання;

 • загальні закономірності використання музично-теоретичних понять;

уміти:

 • аналізувати елементи музичної мови в їх взаємодії:

  1. визначати динамічні відтінки, темп,

  2. правильно записувати ритмічний малюнок, визначати метр,

  3. вміти визначати лад (мажорний, мінорний), стійкі, нестійкі, головні ступені ладу, тональність,

  4. визначати та будувати прості інтервали та їх обернення,

  5. визначати та будувати тризвуки та їх обернення від звуку та в тональності,

  6. визначати та будувати домінантовий септакорд та його обернення;

 • грамотно записувати нотний текст.

2. Під час гри на музичному інструменті абітурієнт повинен

знати:

 • стильові риси музичної мови певної епохи, художнього напряму, композиторські школи, жанрові різновиди

уміти:

 • на високому художньому рівні виконати музичний твір,

 • розкрити його характерні стильові ознаки,

 • осмислити структурні компоненти твору, всі музично-виразні засоби,

 • продемонструвати добре організований виконавський апарат, грамотність звуковилучення, володіння основними засобами виконавської виразності (артикуляцією, фразуванням, динамікою, педалізацією, ритмом).

3. Під час співу під власний супровід абітурієнт повинен

знати:

нотний текст,

літературний текст,

можливості використання твору для дітей певної вікової категорії;уміти:

чисто інтонувати,

ритмічно виконувати твір,

користуватися правильним співацьким диханням,

уміти передати художній образ.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Вступне випробування оцінюється за стобальною шкалою (від 100 до 200 балів), із них: • тестові завдання — 36 балів (складаються з дванадцяти питань, на кожне з яких дається три відповіді; одна з них є правильною і оцінюється у 3 бали),

 • гра на музичному інструменті — 28 балів,

 • спів під власний супровід — 36 балів.

Критерії оцінювання знань та умінь абітурієнта

з гри на музичному інструменті22-28 балів – грамотне виконання музичного твору на високому художньому рівні з дотриманням стильових особливостей епохи та композитора, демонстрування високої техніки володіння музичним інструментом, правильне застосування музично-виразових засобів для розкриття музичного образу.

16-21 балів – грамотне виконання музичного твору на хорошому художньому рівні з дотриманням стильових особливостей епохи та композитора, демонстрування хорошої техніки володіння музичним інструментом, правильне застосування музично-виразових засобів для розкриття музичного образу, допущення двох-трьох неточностей, які суттєво не впливають на правильність виконання музичного образу.

11-15 балів – виконання музичного твору на посередньому художньому рівні з недостатнім дотриманням стильових особливостей епохи та композитора, демонстрування задовільної техніки володіння музичним інструментом з певними погрішностями та труднощами, не завжди вмотивоване застосування музично-виразових засобів для розкриття музичного образу, припущення суттєвих помилок у викладенні музичного матеріалу.

0-10 – виконання музичного твору на низькому художньому рівні, при виконанні твору не дотримання стильових особливостей епохи та композитора, демонстрування незадовільної техніки володіння музичним інструментом, не вмотивоване застосування музично-виразових засобів для розкриття музичного образу, незнання нотного тексту, зупинки при виконанні твору.

Критерії оцінювання знань і умінь абітурієнта

зі співу під власний супровід
28-36 балів – високохудожній спів пісні під власний супровід, демонстрування хорошої дикції та відмінної чистоти інтонування, відмінна передача музичного образу, демонстрація відмінної техніки володіння музичним інструментом.

21-27 балів – високохудожній спів пісні під власний супровід, демонстрування хорошої дикції та хорошої чистоти інтонування, але допускає незначні помилки, хороша передача музичного образу, демонстрування хорошої техніки володіння музичним інструментом.

14-20 балів – спів пісні під власний супровід, але при цьому допускає певні помилки при демонстрації дикції, чистоти інтонування, передачі музичного образу, демонстрування задовільної техніки володіння музичним інструментом, припущення суттєвих помилок при викладенні музичного матеріалу.

0-13 балів – невміння виконати пісню під власний супровід, допускання помилок при відтворення нотного тексту, демонстрації дикції, чистоти інтонування, передачі музичного образу, незнання нотного тексту, зупинки при виконанні музичного твору

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Гра на музичному інструменті

Альбом классического вальса. - І - IV тома /Сост. К.Сорокин. - М., 1986.

Альбом советской детской музыки: Для фп. / Сост. и пед. ред. А. Бакулова и К.Сорокина. - М., 1988.

Антология литературы для баяна: В З-х ч. Сост. Ф. Липс, А. Сурков.– М.: Музыка, 1986.

Детские альбомы советских композиторов: Для фп. - Москва - по выпускам.

Золотая лира: Альбом классической и популярной современной музыки: Для фп. -1, II тома. - М., 1990, 1992.

Любимые пьесы для фортепиано. Вып. I / Сост. В.Алексеев. - 4-е изд. - М.. 1992.

Поліфонічні твори українських радянських композиторів: Для фп. Зошит 2 /Упор. Б.Верещагін. - К., 1981.

Популярні твори для фортепіано /Упор. Б.Верещагін. - К., 1977. - по випус­ках.

Популярні твори: Для фп. Зошит 1 /Упор. В.Ворончук, В.Гончаренко. - К., 1989.

Серия "Классики - юношеству": Збірники творів Аренського, Баха, Бетхове­на, Вебера, Генделя, Глінки, Ліста, Скарлатті, Чайковського, Шопена.

Серії "Композитори України - дітям", "Нові твори українських радянських композиторів" - по випусках.

Советская фортепианная музыка: Антология -1 - III тт. - Москва.

Пьесы украинских композиторов для фортепиано /Сост. Б.Милич. - М., 1971. -(Пед.реп. ДМШ).

Твори молодих композиторів України для фортепіано /Упор. Ф.Соловйов. -Київ - по випусках.

Твори радянських композиторів для фортепіано /Упор. Ю.Щуровський. -Київ - по випусках.

Твори українських радянських композиторів для дітей /Упор. Є.Ржанов. -Вип. І. - К., 1976.

Твори українських радянських композиторів /Упор. Б.Мілич. - Київ - Пед.реп. для фп і - IV курсів музичного училища.

Українська радянська фортепіанна музика: Хрестоматія /Упор. Ю.Вахраньов. - і т. (у 3-ох ч.), II, И! тт. - К., 1974 - 1976.

Фортепіано: Пед.реп. ДМШ для V -VII класів /Упор. Б.Мілич. - Київ.

Фортепианные концерты для детей /Сост. и лед.ред. Е.Сафроновой-Руббах. - Москва - по выпусках.

Фортепианная музыка для детей и юношества: Пьесы современных композиторов. - Москва - по выпусках.

Хрестоматия к программе по музыке для общеобразовательной школы. - Москва - выпуски по классам.

Хрестоматія української дожовтневої музики. - К.,1970.

Шреєр-Ткаченко О. Хрестоматія української дожовтневої музики у 3-ох ч. -К., 1974- 1980.

Спів під власний супровід

Батирський М.В. Музична мозаїка : Музично-дидактичні ігри.- К.: Муз. Україна, 1990.

Білаш О., Чубач Г. Алфавітні усмішки : Пісні для дітей.- К.:

Муз. Україна, 1993.

Верещагіна А., Жофчак 3. 30-ВІ-ЙО : Навчальний посібник з музики для першого класу загальноосвітньої школи.- К.: Муз. Україна, 1977.

Верховинець В. Весняночка : Ігри з піснями для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку. - 5-те вид,- К.: Муз. Україна, 1989.

Весела луна : Збірка пісень для дітей середнього шкільного віку /Упорядник І.Зеленецька.- К.: Муз. Україна, 1985.

Вийди, вийди, сонечко : Українські народні пісні для дітей /Упорядник В.Турбовський.- К.: Муз. Україна, 1975.

Воробкевич І. Шкільний співаник.- Дрогобич : Просвіта, 1991.

Гайворонський М. Співаник : Для дітей дошкільного та шкільного віку.- К.: Муз. Україна, 1993.

Жданов А. Батькова криниця : Пісні, лірика.- Полтава :

Криниця, 1993.

Завалішина М. Пісні для дітей.- К.: Муз. Україна, 1983.

Зелен виноград : Збірка пісень на слова В.Ладижця.- К.: Муз. Україна, 1977.

Карпенко Є.В. Навчайте мене музиці : Пісні для дітей /Упорядник І.Є.Аксельруд.- К.: МКВВП «Мрія», 1992.

Карпенко Є. Светит солньїшко для всех : Песни для детей на стихи русских й украинских позтов.- К.: МКИПП «Мрія», 1992.

Катрусина пісня : Пісенник для малят /Упорядник І.М.Муратова.- Вип.1-4.- К.: Муз. Україна, 1988-1991.

Кириліна І. Пісні для дітей.- К.: Муз. Україна, 1991.

Колесса Ф. Шкільний співаник : 3 педагогічної спадщини композитора /Заг. Ред., післямова, примітки С.Процика.- 2-ге вид.-К.: Муз. Україна, 1993.

Колодуб Ж. Музична абетка : Збірка пісень для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.- К.: Муз. Україна, 1991.

Колядки і щедрівки /Упорядник, вступна стаття, примітки М.С.Глушка.- К.; Муз. Україна, 1991.

Котилася торба : Українські дитячі ігри.- К.: Веселка, 1990.

.Лисенко М. Молодощі : Збірка танків та веснянок. Збірка народних пісень у хоровому розкладі." К.: Муз. Україна, 1990.

Мамине свято : Пісенник для дітей дошкільного віку /Упорядник Р.С.Амлінська.- К.: Муз. Україна, 1990.

Мясков К. Лісові барабанщики. Подвала В. Ану, відгадай :

Пісні, загадки для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку.-К.: Муз. Україна, 1989.

Нашим дітям : Збірка пісень для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку.- К.: Муз. Україна, 1989.

Ой за гаєм, гаєм : Українські народні пісні в легкій обробці для фортепіано.- К.: Муз. Україна, 1993.

Ой зібралась звірина : Українські народні пісні-казки для дітей /Упорядник С.І.Стельмащук.- К.: Муз. Україна, 1991.

Павленко О.М. Хрестоматія з музики для загальноосвітніх шкіл. 1, 2, 3, 4, 5-6, 7-8 класи:– X.: Ранок, 2004 – 2006.

Перлини української народної пісні : Пісенник.- К.: Муз. Україна, 1991.

Пісні для учнів 1-2 класів . загальноосвітньої школи /УпорядникЛТреков.-К.: Муз. Україна, 1986.

Пісні для учнів 1-3 класів загальноосвітньої школи /Упорядник ЛТреков.- К.: Муз. Україна, 1985.

Пісні для учнів 4-5 класів загальноосвітньої школи /Упорядник Л.Греков.- К.: Муз. Україна, 1980.

Пісні для учнів 6-7 класів загальноосвітньої школи /Упорядник Л.Греков.- К.: Муз. Україна, 1988.

Повік не зів'яне : Стрілецькі пісні Михайла Гайворонського.-Тернопіль, 1990.

Погребняк Ф. Українські пісні-гімни.- К.: Товариство «Знання» України; МП «Пам'ятки України», 1992.

Полинула чечіточка : Українські народні пісні для дітей /Упорядник А-Верещагіна." К.: Муз. Україна, 1991.

Ревуцький Л. Сонечко : Обробки українських народних пісень для дітей.- К.: Муз. Україна, 1989.

Різдвяна псальма : Українські народні колядки та щедрівки в обробках для мішаного хору /Упорядник Л.В.Якубяк.- К.: Муз. Україна, 1992.

Рожавська Ю. Карусель : Збірка дитячих пісень для виконання професіональними співаками.- К.: Муз. Україна, 1981.

Рожавська Ю. Пісні з веселого поїзда : Збірка для дітей середнього шкільного віку.- К.: Муз. Україна, 1984.

Смішинки : Пісні з мультфільмів для дітей /Упорядник М. Усенко.- Вип.1- К.: Муз. Україна, 1985-1994.

Соневицький І. Солоспіви : Для голосу в супроводі фортепіано.- К.: Муз. Україна, 1993.

Спасибі тобі, солдате : Збірка пісень /Упорядник Б.Алексеєнко.- К.: Муз. Україна, 1986.

Степовий Я. Проліски : Збірка пісень для дітей,- К.: Муз. Україна, 1983.

Стеценко К. Шкільний співаник : У 3 вип. - К.; 1918.

Травнева пісня : Збірка пісень на слова М.Рильського /Упорядники К.А.Войтех, В.В.Горбатюк.- К.: Муз. Україна, 1978.

Українське дошкілля : Пісні, ігри, танці, вірші й загадки : Для дітей дошкільного віку.- К.: Муз. Україна, 1992.

Українській дитині /Упорядник В.Ф.Кузнєцов.- Західна регіональна асоціація клубів Юнеско.-

Філіпенко А. Пісні для дітей середнього шкільного віку.- К.:

Муз. Україна, 1985.

Фільц Б. Від зими до зими : Збірка пісень на слова О.Олеся для дітей середнього шкільного віку.- К.: Муз. Україна. 1983.

Фольклорна веселка : Українські народні пісні для дітей дошкільного і молодшого шкільного віку : Пісенник /Упорядник К.М-Луганська.- Вип. 1.- К.: Муз. Україна, 1988.

Хоровий клас ДМШ. Молодша група : Репертуарний збірник /Упорядник Й.М.Павловський.-К.: Муз. Україна, 1990.

Хрестоматія з музики : Для учнів загальноосвітньої школи. Перший клас /Упорядник З.Т.Бервецький.- К.: Муз. Україна, 1991.

Чарівна скринька : Збірка пісень у перекладенні для фортепіано для дітей молодшого шкільного віку /Упорядкування та перекладення для фортепіано Г.Саська, Ю.Соколовського, Т.Радченка, А,Любченка : У 4 вип.- К.: Муз. Україна, 1982, 1984, 1986, 1990.

Чи я в лузі не калина була : Українські народні алегоричні пісні /Упорядник Т.Колотило.- К.: Веселка, 1991.

Шевченків день : Пісні для шкільних хорів /Упорядник М.Х.Хлєбніков.-К.: Муз. Україна, 1970.

Яковчук О., Чубач Г. Веселий букварик : Музично-поетичне свято.- К.: Муз. Україна, 1991.ПРОГРАМА УКЛАДЕНА НА ОСНОВІ

ТАКОЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

Андреева Е. Основы музыкальной грамоты. – К.: Муз. Україна, 1984.

Вахромеев В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка, 1998.

Елементарна теорія музики : Програма [для ДМШ та шкіл мистецтв] / Укл. Г.І. Побережна. – К.: НПУ імені М. Драгоманова, 2007.

Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки: Учебное пособие для муз. училищ. - 4-е изд., доп. – М.: Музыка, 1991.

Максимов С.Е. Музыкальная грамота. - 4-е изд. – М.: Музыка, 1984.

Фридкин Г.А. Практическое руководство по музыкальной грамоте. - 10-е изд. – М.: Музыка, 1987.
Затверджено

вченою радою психолого-педагогічного факультетуПолтавського національного педагогічного університету

імені В.Г. Короленка. Протокол № 10 від 09.03.2010 р.
Каталог: text
text -> Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи для студентів 3-го курсу 5-6-й семестр
text -> Булава Леонід Миколайович Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> Афанасьєва К. О
text -> Пам’ять і мнемічні процеси. Види пам’яті
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 робоча програма
text -> Мащенко Ольга Миколаївна Полтава 2010 Робоча навчальна програма
text -> European credit system інформаційний пакет факультету фізичного виховання напрям підготовки 010201 Фізичне виховання
text -> Методичні рекомендації до вивчення лекційного курсу, виконання лабораторних робіт, самотійної та індивідуальної роботи, польової практики з навчального курсу
text -> Навчальний посібник Для студентів напряму підготовки 030601 "Менеджмент" Рівне-2010 (075. 8)
text -> Банк матеріалів для роботи зі здібними та обдарованими дітьми Обдаровані діти інтелектуальний, золотий фонд країни, гарант високого

Скачати 134.81 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка