В новій українській школіДата конвертації19.11.2018
Розмір1.06 Mb.
#64807


УДК 373.5.016:796(045)

Аксьонова О. П.
СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ УРОКУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Стаття присвячена виокремленню пріоритетних позицій сучасного підходу до аналізу уроку з фізичної культури в новій українській школі. Внаслідок досліджень виокремлені показники, на підставі яких можна визначати ступінь ефективності сучасного уроку з фізичної культури з точки зору коефіцієнту корисної дії. Зокрема, це ступінь задоволення базових потреб учнів; обсяг виконаних на уроці педагогічних завдань; виконання програмних вимог до сучасного уроку; реалізація здоров’яцентрованої дидактичної системи (збереження, розвиток здоров’я учнів, формування їхньої культури здоров’я); накопичування індексу здоров’я уроку з фізичної культури. Зазначені аспекти подаються на подолання рудиментарної методики фізичного виховання.

Ключові слова: аналіз уроку, фізична культура, базові потреби, учні, учитель, методика, здоров’я.
У 2009 році, внаслідок смертельних випадків, які сталися з дітьми на уроках фізичної культури, в тому числі й в нашій області, українськими педіатрами був введений новий діагноз у стані здоров’я підростаючого покоління – детренованість. Провідною причиною появи зазначеного діагнозу визначений незадовільний рівень функціонального стану серцево-судинної системи. Про що, до речі, свідчать й показники проби Руфьє.

Аналіз сучасних досліджень в галузі теорії та методики фізичного виховання, реальної практики з фізичного виховання в ЗНЗ Запорізької області, дозволили визначити детермінованість негативних станів у розвитку дітей і підлітків з певними тенденціями в системі фізичного виховання (табл.1).Таблиця 1

Детермінованість негативних станів у розвитку дітей і підлітків з певними тенденціями в системі фізичного виховання

НЕГАТИВНІ СТАНИ В РОЗВИТКУ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ

ТЕНДЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

ПОРУШЕННЯ ПОСТАВИ

Ранній сколіоз (кіфоз)

Гіподинамія

Деформація стопи

Неефективні корегувальні вправи

Порушення зору

Нераціональні рухові завдання

ЗНИЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗМУ УЧНІВ

Слабий імунітет

Відсутній розвиток загальної витривалості

Низький рівень силової витривалості

Відсутній тренувальний компонент на уроці

Низький рівень працездатності

Відсутнє кардіо-тренування у межах фітнес-зони

НІКЧЕМНИЙ РУХОВИЙ ДОСВІД ДІТЕЙ І ПЕДАГОГІВ

Обмежений арсенал способів рухових дій

Стереотипна структура уроку

Низький рівень ефекту від вправляння

Примітивні рухові дії на уроках і фізкультурних паузах

НЕ РОЗВИНУТИЙ РУХОВИЙ ІНТЕЛЕКТ ДІТЕЙ І ПЕДАГОГІВ

Розчленованість природних рухів

Порушення фізіологічного закону мозку

Рухова тупість

Набор простих вправ з постійним жорстким регламентом

Проведена аналітична діяльність надала підстави наголосити про засилля рудиментарної методики фізичного виховання, пріоритетні позиції якої зазначені в таблиці 2.

Таблиця 2

Пріоритетні позиції рудиментарної методики фізичного виховання

НЕГАТИВНІ СТАНИ В РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

РУДИМЕНТИ МЕТОДИКИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Порушення постави

Багато шкідливих для здоров’я вправ

Зниження функціональних можливостей організму дітей

Порушення вимог до регулювання фізичного навантаження дітей на уроках

Нікчемний руховий досвід дітей і педагогів

Безвідносно до особистісних потреб дитини

Не розвинутий руховий інтелект дітей і педагогів

Порушення державних вимог до сучасного уроку

Мета статті - виокремити пріоритетні позиції сучасного підходу до аналізу уроку з фізичної культури в новій українській школі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Перспективний досвід педагогічної діяльності висвітлює шляхи усунення негативних явищ рудиментарної методики фізичного виховання дітей і підлітків (табл. 3).

Таблиця 3Шляхи усунення негативних явищ рудиментарної методики

фізичного виховання

МЕТОДИЧНИЙ РУДИМЕНТ

ПЕРСПЕКТИВА

Порушення постави

У арсеналі фахівців з фізичного виховання значна кількість вправ шкідливі для хребта [3]. Крім того, ті вправи, які спрямовані на корегування порушень опорно-рухового апарату, є не раціональними, або використовуються невчасно. Традиційно, такі вправи включаються на початку уроку. Потім, звичайно, виконуються різні види вправлянь, які хибно впливають на стан опорно-рухового апарату дітей і підлітків. Таким чином, не відбувається збереження їхнього здоров’я

Усі вправи, які спрямовані на корекцію опорно-рухового апарату дітей і підлітків, мають виконуватися після інших рухових завдань на уроці, тобто – в заключній частині. Сама заключна частина має стати корекційно-реабілітаційним тренінгом, після якого має бути досягнутий терапевтичний ефект. Відмовитися від примітивних вправ, навчитися поєднувати рухові дії в зв’язки, під час виконання яких забезпечується формування в учнів умовного рефлексу на утримання вертикалі тулуба. Такий підхід слід використовувати й під час проведення фізкультурних пауз

Порушення вимог до регулювання фізичного навантаження дітей і підлітків на уроках.

Традиційна структура уроку не дозволяє дотримуватися вимог до регулювання фізичного навантаження, які зазначені в наказі МОН/МОЗ [6]. Дослідження свідчать про наявність рваного, стресового фізичного навантаження, фізіологічної ями [2]. Здебільше на уроці вчитель багато говорить та мало робить

Змінити структуру заняття та уроку з фізичної культури [7]. Забезпечити на кожному уроці поступове лояльне підвищення – зниження навантаження в межах індивідуальної фітнес-зони (табл. 4). Збільшити моторну щільність уроку до 90%. Медичні працівники мають опанувати методику пульсометрії, хронометражу та укладання фізіологічної кривої на уроках; здійснювати МПК не на папері, а в реальності

Безвідносно до особистісних потреб дитини.

Усе, що зазвичай відбувається на традиційному уроці з фізичної культури, є безвідносним до дитячих потреб. Педагогічні завдання авторитарно вирішуються через нав’язування свого способу роботи, сюжетів, правил, схем. Відбувається повністю життя за правилами дорослих. Усі педагогічні зусилля спрямовані на роботу з м’язами учнів. Головною увагою педагогів є «закріплення правильної техніки» певної рухової дії. Оцінка на уроці – за руховий фрагмент

Урок має стати яскравою подією в житті дитини через такі позиції: робота за інтересами учнів; співпраця одне з одним; заохочування учнів до активних дій. Слід спрямовувати педагогічні зусилля на роботу з мозком учнів, на створення ситуацій для раціональної роботи кожного учня зі своїм тілом, регулювання рухових дій у різних рухових моделях поведінки. Актуальною зоною педагогічної уваги мають стати фундаментальні рухові навички (табл. 6), життєво важливі рухові здібності (рис. 1), збагачення індивідуального рухового досвіду кожного учня [5]. Оцінка має відображати систему фізичного самовдосконалення кожного учня. Слід впроваджувати альтернативні методики оцінювання: рейтингову, бонусну, накопичувальну тощо [1]

Порушення державних вимог до сучасного уроку.

Ретельний аналіз конкурсних робіт, які були представлені на обласний етап Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок та урок з елементами футболу [4], планів роботи МО / МЦ учителів з фізичної культури районів / міст області засвідчив про відсутність акценту на вимоги до уроку, які зазначені в навчальній програмі. Вчителі здебільше не володіють відповідним науково-методичним апаратом, методичні об’єднання не займаються таким питання зовсім

Включити питання про державні вимоги до сучасного уроку в зміст роботи кожного методичного об’єднання; обрати творчу групу педагогів, які б займалися розробкою відповідного навчально-методичного комплексу щодо реалізації кожної вимоги. Переробити плани уроків, акцентуючи увагу на таких позиціях: педагогічні завдання на урок формулювати лише з навчальної програми; моделювати диференційовані завдання учням різних типологічних груп; виокремити на уроці кардіо-тренування та розвиток силової витривалості учнів як обов’язкові тренувальні компоненти; включати в зміст уроку сучасні фітнес-методики та оздоровчі технології (табл. 8); зменшити кількість видів діяльності учнів на уроці до 5-8

Таблиця 4

Діапазон показників ЧСС (за формулою Геллиша, 2008)

ПОКАЗНИКИ / ВІК / СТАТЬ

5

10

15

50

Х.

Д.

Х.

Д.

Ю.

Д.

Ч.

Ж.

Вага, кг

20

18

32

25

60

52

72

62

ЧСС у стані спокою

100

100

80

100

80

100

80

80

Розминка / відновлення

138-148

130-140

137-147

147-157

136-146

139-149

117-127

117-127

Жиро-знищувальна зона

148-158

140-150

147-157

157-167

146-156

149-159

127-137

127-137

Фітнес-зона: аеробне навантаження, розвиток кардіо-респираторної системи; 50% знищення жирів

158-168

150-160

157-167

167-177

156-166

159-169

137-147

137-147

ЦЕ – МЕЖА ПОКАЗНИКІВ ЧСС ДЛЯ ДІТЕЙ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ

Анаеробне навантаження, спеціальна витривалість, спортивні ігри; 15% знищення жирів

168-178

160-170

167-177

177-187

166-176

169-179

147-157

147-157

Таблиця 5

Оновлена структура заняття / уроку з фізичної культури

№№

ЗМІСТ / ЧСС уд./хв.

 1. 1

Вступна = адаптаційна / 10-12%Організаційні вправи-зв’язки

102-115Енерджайзери

115-120Підготовча = пошукова / 38-40%Ігровий стретчинг

120-138Сенсомоторне тренування

138-148Основна = тренувальна / 38-40%Кардіо-тренування

148-168Заключна = мотиваційна / 10-12%Корекція + реабілітація

168-135Оргмомент

135-115

Таблиця 6

Групи фундаментальних рухових навичок,

які слід удосконалювати все життяПІДЙОМ+ЛАЗІННЯ+ОБЕРТАННЯ+НАСТРИБУВАННЯСТРИБКИ НА ОДНІЙ+СТРИБКИ НА ДВОХ+СТРИБКИ ЧЕРЕЗ ПЕРЕШКОДИБІГ+ПІДСТРИБУВАННЯ+КОВЗАННЯ+ХОДЬБАНАХИЛИ+ОБЕРТИ+ПАДІННЯ+ПЕРЕКИДИПІДЙОМИ+СПУСКИ+УТРИМАННЯВИТЯГУВАННЯ+НАПРУЖЕННЯ+РОЗСЛАБЛЕННЯ+ХВАТАННЯСТІЙКИ+ЗУПИНКИ+ВИТЯГУВАННЯМАХИ+ХИТАННЯ+СКРУЧУВАННЯ


Рис. 1. Схематичне поєднання спільних рис фундаментальних рухових навичок до життєво важливих рухових здібностей (ЖВРЗ)


Викладений вище матеріал є аргументом для впровадження в практику нової схеми аналізу заняття / уроку з фізичної культури, яка дозволяє визначати його коефіцієнт корисної дії (табл. 7).

Таблиця 7Визначення коефіцієнту корисної дії заняття / уроку з фізичної культури

2НАЗВА ПОКАЗНИКІВ

ЗМІСТ ПОКАЗНИКІВ

3Які базові потреби учнів задовольнили?

(5) В русі. У безпеці. У самоактуалізації. У пізнанні та розумінні. У визнанні та любові

Які педагогічні завдання виконали?

ДНЗ (3). Збагачення рухового досвіду учнів. Удосконалення функціональних можливостей організму учнів. Забезпечення опанування учнями навичок самостійної роботи [8]

ЗНЗ (5). Формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку. Розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності. Розширення функціональних можливостей організму дитини через цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей. Формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ як одного з головних чинників здорового способу життя. Формування практичних навичок для самостійних занять фізичними вправами та проведення активного відпочинку [9]

Які вимоги до сучасного заняття / уроку реалізували?

ДНЗ (5). Уникнення штучної змагальності, конкурентності, екстремальності. Спрощення процесу соціалізації кожної особистості. Підтримка безпечної для учня дистанції в спілкуванні. Підтримка бажання учня зайняти своє місце в просторі спортивної зали. Зорієнтованість на культуру гідності учня [8]

ЗНЗ (6). Забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних зв’язків. Забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості навчального процесу. Формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними вправами. Забезпечення диференційованого підходу до організації навчального процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі учнів, урахування мотивів та інтересів учнів до заняття фізичними вправами. Використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів, методів і прийомів навчання. Досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я [9]

Як зберігали здоров’я учнів?

(5) Кожний учасник має можливість працювати в своєму темпі, ритмі, амплітуді. Поступове збільшення навантаження. Плавне зниження фізичного навантаження. Правильна фізіологічна крива. Кількість видів діяльності не перевищує вісім

Як розвивали здоров’я учнів?

(4) Наявність кардіо-тренування. У межах індивідуального діапазону фітнес-зони. Упродовж 6 хв. і більше. Доцільність корекційно-реабілітаційного тренінгу в структурі уроку

Як формували культуру здоров’я учнів?

(2) Вивчали комплекси вправ (методику, систему, технологію), які допоможуть ……; стануть у нагоді в інших галузях життєдіяльності …….. Формували навички усвідомленої роботи з власним організмом…

Як накопичувався індекс здоров’я уроку з фізичної культури?

(8) Вертикаль тулуба наскрізна. Повага до здатності кожного учня бути самодостатньою особистістю. 90% моторна щільність. Вчителя було мало. Не закріплювали вміння та навички. Створювали умови для збагачення досвіду учнів. Розвили руховий інтелект учнів. Учнів не поділяли, а поєднували в динамічні довільні групи

РІВНІ. КРИТЕРІЇ

Високий рівень

Більше 28

Середній рівень

21 - 27

Низький рівень

13 - 20

Критичний рівень

Менше 13

Представлені вище дослідження надали підстави виокремити показники, на підставі яких можна визначати ступінь ефективності сучасного уроку з фізичної культури з точки зору коефіцієнту корисної дії. Зокрема:

Які базові потреби учнів задовольнили?

Які педагогічні завдання виконали?

Які вимоги до сучасного заняття / уроку реалізували?

Як зберігали здоров’я учнів?

Як розвивали здоров’я учнів?

Як формували культуру здоров’я учнів?

Як накопичувався індекс здоров’я уроку з фізичної культури?

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці методики комплексного вивчення впливу педагогічних зусиль на особистісний розвиток учнів з точки зору індикаторів їхньої успішності.

Розроблені експериментальні матеріали можуть бути використані адміністративно-педагогічними працівниками навчальних закладів різних типів, методистами, інструкторами, а також у навчальному процесі ВНЗ у змісті дисциплін “Теорія та методика фізичного виховання”, “Управління фізичним вихованням”, “Адаптивне фізичне виховання”, а також в системі післядипломної педагогічної освіти.
Аксёнова Е. П.
Современный подход к анализу урока по физической культуре в новой украинской школе

Статья посвящена выделению приоритетных позиций современного подхода к анализу урока по физической культуре в новой украинской школе. В ходе исследований определены показатели, на основе которых можно просчитать коэффициент полезного действия современного урока по физической культуры. В частности, определяется степень удовлетворения базовых потребностей учащихся, выполнения задекларированных на урок педагогических задач, программных требований к современному уроку, позиции здоровье-центрированной дидактической системы учителя (сохранение, развитие здоровья и формирование культуры здоровья учащихся), а также – индекс здоровья урока. Обозначенный показатели определены в противовес аспектам рудиментарной методики физического воспитания. К разряду последней относятся следующие позиции: использование вредных упражнений, безотносительная к потребностям учащихся методика обучения, невыполнение программных требований к уроку по физической культуре.Ключевые слова: анализ урока, физическая культура, базовые потребности, учащиеся, учитель, методика, здоровье.

Aksenova E. P.


A modern approach to the analysis of the lesson on physical culture in the new Ukrainian school.

The article is devoted to highlighting the priority positions of the modern approach to the analysis of the lesson on physical culture in the new Ukrainian school. In the course of research, indicators have been determined, on the basis of which it is possible to calculate the coefficient of usefulness of a modern lesson in physical culture. In particular, the degree of satisfaction of the basic needs of the students, the fulfillment of the pedagogical tasks declared for the lesson, the program requirements for the modern lesson, the position of the health-centered didactic system of the teacher, and also the index of the health of the lesson. In particular, this degree of satisfaction of basic needs of students; the volume of the classroom teaching objectives; of program requirements for modern lesson; zdorov'yatsentrovanoyi didactic system implementation (conservation, development of the health of students, formation of their culture of health); accumulation index health lesson on physical training. These aspects served to overcome the rudimentary methods of physical education.The latter accepted definition of the following indicators: posture of students; violating the requirements of the modern lesson of physical culture; violation of the regulation of physical navantadennya students of different typological groups; organization of educational process regardless of the personal needs of students.

Key words: lesson analysis, physical culture, basic needs, students, teacher, methodology, health. 1. Література

 1. Аксьонова О. П. Рейтингова система оцінювання активної діяльності учнів у контексті формування навичок самовдосконалення на уроках фізичної культури [Електронний ресурс] / О. П. Аксьонова // Народна освіта : електронне наукове фахове видання. – 2009. – Випуск 1(7). – Режим доступу до журналу: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=63

 2. Аксьонова О.П. Фізіологічна крива реакції серцево-судинної системи організму дітей і підлітків на фізичні навантаження під час занять фізичною культурою / О. П. Аксьонова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова : зб. наук. пр. – Київ, 2014. – С. 13-18.

 3. Портал о здоровье позвоночника / Лечение позвоночника. Вредные упражнения [Электронный ресурс] - Режим доступа к ресурсу: http://www.pozvonochnik.org/?view=harmful-exercises

 4. Матеріали обласного етапу Всеукраїнського конкурсу на кращий інноваційний урок фізичної культури та урок з елементами футболу [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://kfkis-zp.blogspot.com/p/blog-page_16.html

 5. Метод рухових задачок у школі розумного руху : [навчально-методичний посібник] / Упор. О. П. Аксьонова. – Запоріжжя: Видавництво КЗ “ХННРБЦ” ЗОР, 2013. – 96 с.

 6. Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах. Наказ Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674 [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0772-09

 7. Про оголошення у Запорізькій області 2016 року Роком дитини з особливими освітніми потребами. Наказ Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації від 18.01.2016 № 0030.

 8. Програма розвитку дитини дошкільного віку “Я у світі” (нова редакція). У 2 ч. Ч.ІІ / О. П. Аксьонова, А. М. Аніщук, Л. В. Артемова [та ін.] : наук. кер. О. Л. Кононко. – К. : ТОВ “МЦФЕР-Україна”, 2014. – 452 с.

 9. Фізична культура. 5 – 9 класи загальноосвітніх навчальних закладів : Навчальна програма / Авторський колектив під кер. Т. Ю. Круцевич. – К. : 2012. – 76 с. 1. Аксьонова Олена Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри реабілітаційної педагогіки та здорового способу життя Комунального закладу «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» Запорізької обласної ради.

1 Тривалість певної частини відносно загального часу уроку.

2 За кожну позицію виставляється 1 бал в разі її наявності на уроці.

3 Загальна кількість позицій в кожній групі показників.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Програма навчальної дисципліни підготовки бакалавра спеціальності 010101 «Дошкільна освіта» 2016
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи Львів 2016 Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи
2017 -> План роботи обласного навчально-методичного центру підвищення кваліфікації працівників культосвітніх закладів
2017 -> Галицько-Волинське князівство
2017 -> Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи студентів 3,4 курсу з дисципліни Іноземна мова
2017 -> Вплив струму на організм людини. Заходи техніки безпеки під час роботи з електричними пристроями
2017 -> Картка самооцінювання
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни «Проблеми вищої освіти» галузь знань 06 «Журналістика»
2017 -> Філософія Середньовіччя
2017 -> Робоча програма навчальної дисципліни соціальна педагогіка Галузь знань: 0101 «Педагогічна освіта»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка