Валеологія з методикою викладання: конспект лекцій до друку Декан (підпис, дата) Зав кафедри


Характерні ознаки уроків здоров’яСторінка19/19
Дата конвертації09.11.2017
Розмір4.96 Mb.
#31493
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

2. Характерні ознаки уроків здоров’я

Це урок творіння, будування здоров’я (власного, соціального- суб’єктів та об’єктів, які оточують особистість). Такі уроки проводяться в незвичних та незвичайних місцях. На уроки запрошуються батьки, медичні працівники, посадові особи, відомі діячі. До змісту уроку обов’язково включаються елементи психотерапевтичних методик. Такі види діяльності створюють духовну рівновагу та психічну гармонію. Усі завдання повинні мати яскраво виражений емоційний ефект і інтелектуальне навантаження в інтерактивній формі. За таких умов освітній процес набуває творчого характеру. Залучення дитини до творчого процесу, пошук рішень сприяє її розвитку, знижуючи при цьому стомлення. Це досягається використанням на уроках здоров’я певних видів діяльності учнів, різних завдань. Наприклад:

- розв’язання проблемних ситуацій;

- проведення нетрадиційних форм уроків – КВК, вікторини, турніри, ділові та сюжетні ігри, уроки — лабораторні роботи;

- використання яскравої наочності, роздаткового матеріалу, ІКТ;

- впровадження цікавих завдань, домашніх завдань творчого змісту (скласти задачу, тренування, тест, придумати загадку, гру, кросворд, лото тощо); фантазування;

- використання різних методів, які підвищують активність і творче самовираження учнів, є також однією з яскравих ознак уроків, зокрема:

- метод вільного вибору (свобода творчості, вибір дії, способу діяльності тощо);

- активні методи через вправляння (навчання дією, обговорення в групі, певні методи дослідження);

- методи, які спрямовані на самопізнання, саморозвиток здібностей, станів тощо.

Важливого значення набуває емоційно-психологічний мікроклімат на уроці. Факторами цього є: мажорність усього уроку; емоційна мотивація на початку уроку; створення ситуацій успіху в процесі виконання різних завдань; цінування особистості, зрощування унікальності кожного учня.

Обов’язкова зміна різних видів навчальної діяльності учнів є характерною ознакою уроку здоров’я: опитування; письмо; читання; слухання; розповідь; робота з наочними посібниками; відповіді на запитання; розв’язання задач. Нормою цього є зміна 4-7 видів навчальної діяльності протягом урок.

Для уроків здоров'я важливим є стан екологічного простору. Цьому слугують:

- провітрювання, вологе прибирання, освітлення приміщення;

- іонізація, ароматизація повітря, УФО;

- терапія музикою, звуками, кольором.

Усі уроки здоров’я – це розширений варіант валеологічного компоненту, який у тому чи іншому аспекті напрацьовується кожним педагогом. У свою чергу, комплекс уроків здоров’я, на засадах інтеграції, стає базовим матеріалом для розбудови уроків-модулів, елективних і спеціальних курсів тощо.

Зазначимо, що елективний курс – новий елемент навчального плану, який доповнює зміст освіти, що дозволяє задовольнити різноспрямовані пізнавальні інтереси школярів. Він може стосуватись будь-якої тематики, яка знаходиться в межах навчальної програми чи за її межами. Це новітній механізм актуалізації та індивідуалізації процесу навчання учнів.

Другий напрям педагогічної діяльності спрямований на створення умов для задоволення біологічної потреби учнів у руховій активності. Пріоритетними формами мають бути:

- ранкова гімнастика до початку уроків, рухлива та спортивна гра (стимулюють внутрішні сили організму учнів на навчальне навантаження);

- вступна гімнастика на початку уроків прискорює входження дитини в контекст тематики уроку;

- фізкультхвилинки та паузи, динамічні перерви сприяють активізації захисних сил учнів і профілактиці певних захворювань, які пов’язані з навчальною втомою. Визначаємо три принципи під час складання комплексів вправ для використання на зазначених формах рухової активності впродовж навчального дня:

- склад вправ має залежати від особливостей уроку, видів діяльності до цього, стану самопочуття учнів;

- обов’язкова складова –- позитивна емоційність вправ (амплітуда стимулювальних емоцій від експресії до релаксації);

- відпрацювання та використання 2-3 умовних вербально-поведінкових знаків, які дозволять швидко переключати учнів в інший режим роботи.

Аналіз перспективного педагогічного досвіду доводить, що найбільш рентабельними в межах урочної форми роботи з учнями шкільного віку є наступні методики.  1. Методика пізнавального рухового навчання

Ця методика має три етапи:

Перший етап – формування в учнів вмінь і навичок рухового відображення математичного і язикового матеріалу:

- «Пантоміма»: зобразити вивчену букву, цифру, слово, фразу, героя сюжетів; гра «Так. Ні. Ай-ай-ай»; гра «Узнавайки».

Другий етап – формування вмінь і навичок координованої вимови й рухів:

- комплекс ритмічних вправ з одночасною відповіддю на запитання вчителя (таблиця множення, алфавіт, вірш, правило тощо): 1- й цикл вправ – вихідне положення (в.п.) – ноги нарізно, руки вниз; 1 – руки на пояс, 2 – руки до плечей, 3 – руки нагору, 4 – в.п., 5 – нахил вправо, ліва рука - нагору, 6 – в.п., 7 –- нахил вліво, права рука нагору. 8 – в.п., 9 – мах правою ногою вперед, напівприсід на лівій, нахил голови праворуч, 10 – в.п., 11 – мах лівою ногою вперед, напівприсід на правій, нахил голови ліворуч, 12 – в.п., 13 – напівприсід на лівій нозі, нахил голови до лівого плеча, 14 – в.п., і 5 – напівприсід на правій нозі, нахил голови до правого плеча, 16 – в.п., 17 – ліву руку вбік, поворот голови за рукою, 18 – праву руку вбік, поворот голови за рукою. 19 – ліву руку вгору, погляд за рукою, 20 – праву руку вгору, плеск у долоні, 21 – ліву руку до стегна, плеск долонею по стегну, 22 – праву руку до стегна, плеск долонею по стегну, 23 – 25 – три кроки на місці, 26 – в.п. Виконувати від 3 до 7 циклів;

- фонетична ритміка – проговорювати вірш, одночасно намагаючись кожне слово відобразити пантомімою.

Третій етап – формування вмінь використання засвоєного матеріалу в усній формі під час певної рухової діяльності:

- гра «Чарівна крапка». На дошці – плакат із намальованою таблицею (4x4 клітинки). В одній із клітинок - намальоване коло («крапка»). Об’єкти на плакаті – кольорові. Наприклад: фон таблиці – зелений, коло – біле або помаранчеве. Учитель: «Поворушіть ногами, руками, вухами, носом, очима. Тепер у вас немає частин тіла, які не хотіти б рухатися? Тому сидимо, дивимося й слухаємо. Наше чарівне коло може виконувати команди. Поглядом пересуваємо точку відповідно до команд (учитель називає напрямки, куди слід подумки пересувати точку). Де виявилася точка у вашому сприйнятті?» Те ж саме учні виконують із закритими очами;

- вправа «Моргання». Учитель: «Наше правило для успішного читання – моргати на кожній комі й крапці; закривати очі наприкінці кожного абзацу (на 5-7 секунд). Спочатку – швидко стискаємо й розтискаємо повіки (15-20 сек.). А тепер починаємо читати текст за нашими правилами»;

- рухливі дидактичні ігри «Словниковий струмочок»; «Математичний струмочок».

4. Біоритмологічна методика

Цільове спрямування:

- створення умов для профілактики захворювань, пов’язаних із різними відділами хребетного стовпа;

- виявлення й використання максимальної кількості резервних можливостей організму з метою підтримки біоритмологічного балансу;

- активізація захисних сил організму.

Вправи підбираються залежно від фаз місяця:

- перша фаза місяця – офтальмотренаж (гімнастика для очей); гімнастика для шиї, горла, плечових суглобів; звукова гімнастика; вправи з дихальної гімнастики (нахили голови, повороти голови, «вушка»);

- друга фаза місяця – вправи для м’язів грудного відділу хребетного стовпа; вправи з дихальної гімнастики («обійми плечі», «кішка»);

- повна – пальчикова гімнастика; дихальна гімнастика (акцент на подовжений видих), вправи на рівновагу; вправи на чергування напруги й розслаблення;

- третя фаза місяця – вправи складної координації в положенні сидячи й стоячи; вправи з дихальної гімнастики («великий маятник»); вправи із суглобної гімнастики М. Амосова;

- четверта фаза місяця – вправи для м’язів, суглобів і зв’язок пояса нижніх кінцівок у положенні сидячи (лежачи); вправи з дихальної гімнастики («насос»).

5. Методика «гімнастики мозку»

Містить три групи вправ певного спрямування:

- гармонізація функцій півкуль головного мозку (ліва півкуля – абстрактне й логічне мислення; права півкуля – просторове й образне мислення, творчі процеси);

- утримання вертикального положення, зняття м’язової напруги тулуба;

- підвищення енергії тіла, поліпшення емоційного стану.

Методика «кнопки мозку»

Підбираються вправи, що спричиняють енергію організму на використання потенціалу мозку без напруги. Наприклад:

- стиснути долоні перед грудьми пальцями нагору; затримка подиху – втягніть живіт і потягніться вгору, начебто, спираючись на руки, виглядаєте з вікна – 10-15 секунд, повторити 3 рази;

- скласти руки в замок, обхопити ними потилицю, направити лікті вперед, потягнути голову до ліктів – 10-15 секунд, повторити 3-5 разів;

- масаж вушних раковин – обережно загортати вуха три рази знизу нагору; розтирати вуха – спочатку тільки мочки, а потім усе вухо цілком долонями нагору – униз, уперед – назад, при цьому цокати, мов конячка, 15-20 разів, повторити 3 рази:

- із силою розтирати долоні, щоб у подушечках пальців з’явилося відчуття тепла; кінчиками пальців невеликими круговими рухами масажувати скроні в краю очниць; прикриті повіки повинні залишатися розслабленими - до 20-30 секунд;

- великими пальцями намацати точки навколо очей (зверху, знизу, ліворуч і праворуч) і масажувати їх протягом 8 вдихів - видихів; при видиху натискати, при вдиху – відпускати тиск; кінчики вільних пальців повинні легко торкатися чола; у такий же спосіб масажувати наступні пари точок; потім великими пальцями захопити передню частину скроні, кісточками зігнутих вказівних пальців виконувати кругові рухи навколо очей - до 3-5 обертів;

- вправа «Ледача вісімка» - витягнути вперед руку, стислу в кулаку і з піднятим нагору великим пальцем; почати повільно описувати в повітрі великий знак нескінченності (у вигляді лежачої вісімки, це варто повторити по 4 рази кожною рукою, потім – зчепивши обидві руки; на останньому етапі необхідно включити до руху все тіло, описуючи цю вісімку вже всім корпусом;

- вправа «Стіна» – поклавши одну долоню на чоло, нахиляти голову вперед, одночасно натискати долонею на чоло, протидіючи руху голови – до 10 секунд; потім відпочивати стільки ж часу; повторити вправу за напрямками - праворуч, долоня правої руки на правій скроні, ліворуч – долоня лівої руки на лівій скроні, назад – обидві долоні – на потилиці;

- вправа «Пальцеві повороти» – вказівний палець будь-якої руки – перед своїм носом; повертати свою голову зі сторони убік, дивлячись при цьому повз палець, а не на нього – до 6-9 разів; тепер закрити очі й виконувати повороти так, щоб кінчик носа щораз торкався пальця під час проходження повз нього – до 6-9 разів;

- вправа «Частокіл» – піднести долоні перед обличчям, широко розчепіривши пальці; виконувати повороти головою, уявляючи, що пальці – це начебто частокіл, і дивитися крізь них удалину; чергувати 3 повороти з закритими очима з 3 поворотами з відкритими очима, бачачи пальці, що минають повз; не забувати про дихання; ця вправа усуває головний біль і вважається найціннішою, оскільки через симпатичну нервову систему знімає напругу буквально з кожної частини тіла людини.

6. Методика сенсорно-координаторних тренажів за допомогою

зорово-сигнальних сюжетів

Всі вправи базуються на зорово-пошукових стимулах. Під час тренажу діти виконують рухи очима, головою, тулубом. Загальна тривалість одного тренажу – до 1,5 хвилини. Кількість тренажів залежить від характеру уроку, стану працездатності дітей.Релаксаційна методика

Вправа «Пальминг»:

- учитель: «Закрийте очі, прикрийте їх долонями обох рук, пальці при цьому схрещені на чолі. Не натискайте на очне яблуко. Усуньте напругу в пальцях, розслабте зап’ястя, лікті й згадаєте щось приємне». Починає лунати медитативна музика – до 1-2 хвилин. Потім учні приймають звичне положення, а вчитель запитує, що бачили учні. Якщо комусь вдалося побачити поле зору таким чорним, що найчорніше неможливо уявити, то вправу виконано правильно, ідеальний пальминг.

Отже, школа сприяння здоров’ю – соціальна інституція з проектування та реалізації різних форм активності, орієнтованих на здоров’я суб’єктів освітнього процесу. Пропонується класифікувати педагогічні технології в моделі школи сприяння здоров’ю на два класи – здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні. Саме така класифікація дозволить вчителеві оптимально функціонувати за двома напрямами щодо попередження порушень здоров’я учнів в умовах навчально-виховного процесу:

- модернізація освітнього процесу на рівнях технологій, змісту, структури уроку та навчально-виховного процесу загалом;

- розвиток нової свідомості особистості, яка пов’язана із збереженням і формуванням здоров’я кожного учня та вчителя (свідоме ставлення до особистого здоров’я).

Відповідно до першого напряму педагогам необхідно розробляти і впроваджувати систему уроків здоров’я, серед яких галузь «Фізична культура і здоров’я» має посісти пріоритетне місце. Другий напрям спрямований на створення умов для задоволення біологічної потреби учнів у руховій активності під час різних уроків.

Запропоновані шляхи оздоровчої діяльності педагогів щодо усунення негативних впливів на стан здоров’я та самопочуття учнів шкільного віку в процесі урочної діяльності сприятимуть підвищенню рівня пізнавальної активності учнів, їхньої мотивації на навчальну діяльність; усувають розбалансування емоційної сфери; оптимізують процес формування навичок активного і здорового способу життя (за умови комплексного впливу інших факторів щодо збереження та формування здоровя особистості). У зв'язку з останнім визначається напрям подальших досліджень за проблемою «Теорія та практика формування фізичного самовдосконалення учнів різного віку в умовах навчально-виховного процесу».


ЗМІСТ

1. Джерела та історія розвитку валеології


2. Валеологія як наука про індивідуальне здоров’я людини
3. Людина та її здоров’я з позиції системного підходу
4. Діагностика індивідуального здоров’я
5. Донозологічна характеристика функціональних систем організму
6. Прогнозування та основні принципи формування здоров’я
7. Основні принципи формування здоров’я
8. Інтегративний підхід до управління здоров’ям
9. Біологічний потенціал здоров’я: спадковість, конституція, ритми та їх

вплив на життя людини


10. Валеологічні аспекти репродуктивного здоров’я
11.Репродуктивна функція і статева поведінка людини.

Природні основи різниці в статі


12. Психічне здоров’я
13.Роль вищих психічних аспектів у збереженні і відновленні здоров’я.

Сила підсвідомості та наміру14. Шляхи збереження здоров’я і психовалеологія як цінність

людського життя. Сила навіювання
15. Оздоровчий вплив фізичних вправ
16. Дихання як спосіб оздоровлення
17. Багаторівнева система оздоровлення
18. Основи підтримки здорового стану хребта
19. Закономірності формування правильної постави
20. Лікувальний та гігієнічний масаж. Рефлексотерапія
21. Валеологічна сексологія
22. Венеричні хвороби як фактор ризику репродуктивного здоров’я
23. Інфекційні хвороби
24. Вплив наркотиків на здоров’я
25. Валеологія харчування
26. Мудрість здоров’я: культура і спосіб життя людини
27. Екологічна валеологія
28. Очистка органузму за Н. Семеновою
29. Сенс життя людини
30. Здоров’я і психовалеологія як цінність людського життя
31. Сімейне виховання дітей
32. Валеологія гігієнічної культури й психогігієни
33. Особиста відповідальність за своє здоров’я, профілактика захворювань

Серцево-судинної та дихальної систем


34. Методика викладання валеології
35. Шляхи збереження й формування здоров’я учнів у

навчально-виховному процесі


36 .Список використаної літератури
37. Зміст

Список використаної літератури

  1. Апанасенко Г. Л. Медицинская валеология (избранные лекции)/ Апанасенко Г. Л., Попова Л. А. – К.: Здоров’я, 1998. – 248 с.

  2. Брехман И. И. Валеология – наука о здоровье / Брехман И. И – М.: ФиС, 1990.

  3. Булич Е. Г. Валеологія. Теоретичні основи валеології / Булич Е. Г., Муравов І. В.: Навч. Посібник – К.: ІЗМН, 1997. – 346 c.

  4. Валеология: здоровье, молодость, красота, долголетие / упоряд.: Белов В. И., Михайлович Ф. Ф. – М., 1999. – 664 с.

  5. Грибан В. Г. Валеологія /: Навчальний посібник / Віталій Григорович Грибан – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256 с.

  6. Казин Э. М. Основы индивидуального здоровья человека: введение в общую и прикладную валеологию: Учеб.пособие / Казин Э. М., Блинова Н. Г., Литвинова Н. А. М.: – Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2000. – 192 с.

  7. Малахов Г. П. Разумное питание: мой двадцатилетний опыт / Генадий Петрович Малахов. – СПб /: «Невский проспект», 2003. – 216 с.

  8. Мохнач Н. Н. Валеология. Конспект лекций /Николай Николаевич Мохнач: – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 256 с. (Серия «Сессия без депрессии»).

  9. Неумывакин И. П. Эндоэкология здоровья/ Неумывакин И. П., Неумывакина Л. С. – СПб.: Издательство «ДИЛЯ», 2005. – 544 с.

10. Основы валеологии. В трех книгах /Под общей редакцией академика В. П. Петленко.- К.: Олимпийская литература. 1998.- Т.1. – 444с., Т.2. – 1999. – 351 с., Т3, 1990. – 447 с.

11. Петрушин В.И. Валеология: Учеб. Пособие В.И. Петрушин, Н.В. Петрушина. – М : Гардарики, 2002. – 432 с.

12. Романовська Д. Д. Основи психосексуальної культури: Навчально-методичний посібник/ Д. Д. Романовська Д. Д., С. І. Собкова. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – 168 с.

12. Семенова Н. А.: Кухня раздельного питания. Издание третье. / Надежда Семенова. – СПб.: «Диля Паблишинг», 2006. – 256 с.

13. Тель Л. З. Учение о здоровье, болезни и выздоровлении: В 3 т. / [сост. Тель Л. З.] – М.: ООО « АСТ»; «Астрель», 2001. – 416 с.

14. Фотина Л. А. ЛОРА. Многоуровневая Система Самооздоровления и омоложения Человека / Лариса Фотина. – М.: Мартин, 2003. – 319 с.

15. Цимбал Н. М. Практикум з валеології. Методи зміцнення фізичного здоров’я. Навчально – методичний посібник. – Наталя Цимбал. – Тернопіль: “Навчальна книга – Богдан”, 2000. – 168 с.

16. Шмалей С. В. Основы наркологии / Світлана Шмалей. – Херсон : 1998. – 208 с.Каталог: jspui -> bitstream -> 123456789 -> 184
123456789 -> Використання науково-технічних бд у наукових дослідженнях Васильєв О. В., к т. н
123456789 -> Розвиток банківського споживчого кредитування
123456789 -> Реферат дипломна робота містить 128 сторінок, 17 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел з 108 найменувань, 6 додатків
123456789 -> Методичні рекомендації до організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання
123456789 -> Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Оздоровче і прикладне значення занять
123456789 -> «Аналіз розподілу та використання прибутку банку»
184 -> «Київський політехнічний інститут» П. В. Кутуєв, О. В. Богданова, М.І. Клименко, Т. В. Коломієць


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка