Варіант №1 Початковий рівень: Виберіть одну правильнуСкачати 134.5 Kb.
Дата конвертації17.03.2020
Розмір134.5 Kb.
Варіант № 1

Початковий рівень:

Виберіть одну правильну відповідь:

 1. Укажіть пристрої інформаційної системи, що використовуються для введення даних.

  1. відеопам'ять, кеш-пам'ять, оперативна пам'ять;

  2. клавіатура, мікрофон, веб-камера, сканер;

  3. гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять,

  4. сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники.

 2. Укажіть кількість символів, що використовуються у комп'ютері для кодування даних.

  1. 128;

  2. 256;

  3. 512;

  4. 2.

 3. Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: відступ, вирівнювання, інтервал.

 1. сторінка

 2. абзац

 3. символ

 4. список

 1. Спеціальний відео або аудіоефект, доданий до основного тексту або до певного ефекту - це ...

 1. Анімація

 2. Ефект

 3. Відеоефект

 4. всі відповіді вірні

 1. В якому місці робочого столу може бути розташована «Панели задач»

 1. вдовж будь якого краю робочого столу

 2. зверху (тільки)

 3. знизу (тільки)

 4. в будь-якому місці екрану

 1. Комп’ютерна програма призначена для вводу, редагування, збереження в електронному вигляді текс­ту та його друку через принтер на паперовий носій.

 1. Текстовий процесор

 2. Текстовий редактор

 3. Табличний процесор

 4. Табличний редактор

 1. Яку формулу записати у комірку F6, щоб обчислити суму чисел, що знаходяться в комірках D6 і E6?

 1. D6+E6=

 2. =D6+E6

 3. =F6+D6+E6

 4. =D6+F6

 1. Яких видів списків у редакторі Word не існує:

 1. Багаторівневих

 2. Маркованих

 3. Нумерованих

 4. БуквенихСередній рівень:

 1. Установіть відповідність між властивостями символів і абзаців та їхнім описом у середовищі текстового процесора Microsoft Word

А) шрифт

1) визначає відстань між рядками абзацу

Б) стиль накреслення

2) особливості накреслення символів

В) інтервал між символами

3) характеризує спосіб розташування слів у рядках абзацу відносно його меж

Г) вирівнювання

4) визначає відстань між символами тексту

Д) міжрядковий інтервал

5) визначає графічну форму символів


Дайте визначення наступним термінам:

 1. Інформатика це –

 2. Оперативна пам’ять це -

 3. Електронні таблиці (ЕТ) це -

Достатній рівень:

 1. Опишіть процес створення та редагування дерева папок в операційній системі Windows.


Варіант № 2

Початковий рівень:

Виберіть одну правильну відповідь:


 1. Укажіть властивості, які мають повідомлення.

  1. достатність, повнота, цінність, корисність,...;

  2. повнота, корисність, вірогідність, швидкість,...;

  3. ясність, активність, правдивість, повнота,...;

  4. вірогідність, актуальність, зрозумілість, повнота,...

 2. Укажіть пристрої інформаційної системи, що належать до зовнішньої пам'яті.

  1. оперативна, постійна, напівпостійна пам'ять;

  2. клавіатура, мишка, маніпулятори, сканер;

  3. гнучкі та жорсткі магнітні диски, флеш-пам'ять, оптичні диски;

  4. сенсорний екран, принтер, гучномовці, навушники.

 3. Враховуючи, що кожний символ кодується одним байтом, укажіть інформаційний обсяг такого речення: Любіть Україну, як сонце, любіть!

  1. 232 біти;

  2. 264 біти;

  3. 263 біти;

  4. 208 бітів.

 4. Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки у середовищі текстового процесора Microsoft Word

 1. установити напрямок розташування тексту

 2. установити міжрядковий інтервал

 3. зменшити відступ зліва

 4. вирівняти текст справа

 1. Області, розташовані у верхньому, нижньому і бічному полях кожної із сторінок документа Word, в яких інколи пишуть назву документа та прізвище автора:

 1. Заголовки

 2. Колонтитули

 3. Нумерація сторінок

 4. Макроси

 1. Для створення електронних таблиць призначена програма:

 1. Microsoft Excel;

 2. Microsoft Word;

 3. Microsoft Access;

 4. Microsoft Power Point.

 1. В операційній системі Windows ім’я може містити:

 1. до 255 символів;

 2. до 8 символів;

 3. до 16 символів;

 4. 32 символи.

 1. Результатом виконання формули =МАКС (6;8;10;2) буде:

 1. 26;

 2. 10;

 3. 960;

 4. 2.


Середній рівень:

 1. Установіть відповідність між термінами та їхніми означеннями.

А) дисплей

1) пристрій виведення, який управляє рухом одного чи кількох олівців для нанесення ліній на аркуш паперу

Б) плотер

2) пристрій для введення звукової інформації

В) принтер

3) пристрій для введення текстових і цифро­вих повідомлень

Г) мікрофон

4) пристрій виведення повідомлень, який працює за принципом телевізора

Д) клавіатура

5) друкуючий пристрійДайте визначення наступним термінам:

 1. Назвіть властивості інформації:

 2. Біт це –

 3. Програмне забезпечення комп’ютера складається з –

Достатній рівень:

 1. Опишіть процес форматування текстового документа.


Варіант № 3

Початковий рівень:

Виберіть одну правильну відповідь:


 1. Укажіть пристрій комп'ютера, який призначений для керування всіма його при­строями та виконання арифметичних і логічних операцій.

  1. материнська плата;

  2. центральний процесор;

  3. внутрішня пам'ять;

  4. жорсткий диск.

 2. Для чого створюють ярлик?

  1. Для швидкого друкування потрібного документа..

  2. Для швидкого зберігання потрібного об'єкта.

  3. Для швидкого пошуку потрібного об'єкта.

  4. Для швидкого редагування потрібного об'єкта.

 3. Укажіть можливе розширення файлу, у якому зберігається текстовий документ:

  1. .doc

  2. .htm

  3. .bmp

  4. .rtf

 4. До властивостей інформації НЕ відноситься:

 1. повнота

 2. накопичення

 3. актуальність

 4. корисність

 1. Укажіть тип програмного забезпечення, до якого належать текстові процесори та текстові редактори.

 1. прикладне

 2. службове

 3. системне

 4. інструментальне

 1. Щоб вставити порожню таблицю в документ Word необхідно виконати:

 1. Права кн.. миші – створити таблицю

 2. Таблиця – додати таблицю

 3. Формат – таблиця

 4. Вставка – порожня таблиця

 1. Вираз «клавіатура ПК» дорівнює:

 1. 15 байтам ;

 2. 2 бітам;

 3. 17 байтам;

 4. 48 байтам.

 1. Декілька клітинок утворюють:

 1. діапазон;

 2. аркуш;

 3. таблиця;

 4. клітинка.


Середній рівень:

 1. Установіть відповідність між властивостями символів і абзаців та їхнім описом у середовищі текстового процесора Microsoft Word:

А) шрифт

1) визначає відстань між рядками абзацу

Б) стиль накреслення

2) особливості накреслення символів

В) інтервалміж символами

3) характеризує спосіб розташування слів у рядках абзацу відносно його меж

Г) вирівнювання

4) визначає відстань між символами тексту

Д) міжрядковий інтервал

5) визначає графічну форму символів


Дайте визначення наступним термінам:


 1. Інформаційною системою називають

 2. Внутрішня пам’ять комп’ютера складається з:

 3. Драйвер це –Достатній рівень:

 1. Опишіть процес форматування електронної таблиці в середовищі MS Excel.


Варіант № 4

Початковий рівень:

Виберіть одну правильну відповідь:


 1. Укажіть комбінацію клавіш, яку потрібно натиснути для виділення всього тексту в середовищі текстового процесора Microsoft Word.

 1. Ctrl + A

 2. Ctrl + P

 3. Ctrl + X

 4. Ctrl +V

 1. Як називається документ в Excel?

 1. Аркуш

 2. Робоча книга

 3. Документ

 4. Робочий аркуш

 1. Основна мікросхема комп’ютера, в якій проводяться всі обчислення:

 1. материнська плата;

 2. процесор;

 3. адресна шина;

 4. оперативна пам’ять.

 1. Кнопка Пуск викликає :

 1. системне меню ;

 2. головне меню;

 3. контекстне меню;

 4. випадне меню.

 1. Наука, що вивчає інформацію:

 1. інформатика ;

 2. фізика;

 3. комп’ютеризація;

 4. математика.

 1. Актуальність, повнота, однозначність, достовірність, зрозумілість - це:

 1. функції інформації;

 2. властивості інформації;

 3. види інформації;

 4. дії інформації.

 1. Програми для обробки інформації, що представлена у вигляді таблиць:

  1. табличні процесори;

  2. графічні редактори;

  3. текстові процесори;

  4. всі відповіді вірні.

 1. Найменша одиниця інформації:

 1. Кбайт;

 2. Тбайт;

 3. байт;

 4. біт.

Середній рівень:

 1. Установіть відповідність між параметрами об’єкта абзац та їхніми описами.

А) відступ зліва

1) характеризує спосіб розбивки тексту на сторінки

Б) вирівнювання

2) визначає відстань між рядками абзацу

В) міжрядковий інтервал

3) визначає позиції табуляції

Г) розташування на сторінці

4) характеризує відстань усіх рядків абзацу від лівого поля

Д) табуляція

5) характеризує спосіб розташування слів у рядках абзацу відносно його меж


Дайте визначення наступним термінам:

 1. Інформаційна система це –

 2. Постійна пам’ять це -

 3. Дефрагментація це -


Достатній рівень:

 1. Опишіть процес розбиття документа Word на розділи та процес створення колонтитулів.


Варіант № 5

Початковий рівень:

Виберіть одну правильну відповідь:


 1. Укажіть об’єкт текстового документа Microsoft Word, який має такі параметри: розміри полів, орієнтація, розміри аркуша

 1. абзац

 2. сторінка

 3. символ

 4. список

 1. Як називається мінімальний елемент електронної таблиці, адреса якого складається з імені стовпця та імені рядка?

 1. Книга

 2. Документ

 3. Діапазон

 4. Комірка

 1. Який з пристроїв не належить до основних:

 1. монітор;

 2. клавіатура;

 3. мишка;

 4. системний блок.

 1. Для введення символьної інформації і управління роботою ПК призначена:

 1. мишка;

 2. клавіатура;

 3. системна шина;

 4. монітор.

 1. Взаємозв'язана сукупність засобів, методів і персоналу, використовувана для зберігання, оброблення та видачі інформації з метою вирішення конкретного завдання.

 1. Кодування

 2. Інформаційна ємність

 3. Інформаційна система

 4. Інформатика

 1. Основний пристрій, що виконує більшість математичних і логічних операцій:

 1. ПК;

 2. материнська плата;

 3. процесор;

 4. монітор.

 1. … -мінімальний набір програмних засобів, що забезпечують роботу комп'ютера.

 1. Системне програмне забезпечення

 2. Базове програмне забезпечення

 3. Операційна система

 4. Програмне забезпечення

 1. Яка з перелічених нижче программ відноситься до текстових редакторів?

 1. Norton Commander

 2. WinRAR

 3. Microsoft Excel

 4. Microsoft WordСередній рівень:

 1. Установіть відповідність між форматами даних в електронній таблиці Excel.

А) загальний

1) послідовність букв, цифр, спеціальних символів.

Б) грошовий або фінансовий

2) виведення чисел, які заздалегідь помножені на 100, із символом відсотка.

В) відсотковий

3) відображення дати і часу у вибраному форматі.

Г) текстовий

4) відображення як текстових, так і числових значень.

Д) дата/час

5) для відображення грошових величин.


Дайте визначення наступним термінам:

 1. Апаратна частина це –

 2. Операційна система це –

 3. Каталог (папка) це –Достатній рівень:

 1. Опишіть процес створення та редагування формул у текстовому редакторі Word.


Варіант № 6

Початковий рівень:

Виберіть одну правильну відповідь:


 1. Укажіть операцію форматування, яку можна виконати за допомогою кнопки у середовищі текстового процесора Microsoft Word

 1. установити напрямок розташування тексту

 2. установити міжрядковий інтервал

 3. зменшити відступ зліва

 4. вирівняти текст справа

 1. Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпчика Т і рядка 26?

 1. 26-Т

 2. Т-26

 3. 26Т

 4. Т26

 1. 8 бітів дорівнюють:

 1. 1 байту ;

 2. 2 бітам;

 3. 6 Мбайтам;

 4. 48 байтам.

 1. Результатом виконання формули =СРНАЧ (6;8;10;2) буде:

 1. 2;

 2. 6,5;

 3. 7,3;

 4. 12.

 1. Які з наведених програм належать до програм - броузерів:

 1. Win Rar, Win Zip ;

 2. MS Word, Word Pad;

 3. Opera, Internet Explorer ;

 4. Paint.

 1. За допомогою якої вставки в документ додається фігурний текст.

 1. WordArt

 2. WordGraf

 3. WordTable

 4. SmartArt

 1. Основний пристрій, що виконує більшість математичних і логічних операцій:

 1. ПК;

 2. материнська плата;

 3. процесор;

 4. монітор.

 1. Програмні засоби, що відповідають за взаємодію з конкретними пристроями:

 1. драйвери;

 2. утиліти;

 3. браузери;

 4. електронні таблиці.


Середній рівень:

 1. Встановіть відповідності між такими величинами:

А) 1 біт                       

1) 1024 байти

Б) 1 байт                    

2) 0 або 1

В) 1 кілобайт             

3) 1024 ГбайтиГ) 1 мегабайт           

4) 1024 КбайтиД) 1 гігабайт              

5) 1024 МбайтиЕ) 1 терабайт              

6) 8 біт.
Дайте визначення наступним термінам:


 1. Програмне забезпечення це -

 2. Файл це -

 3. Назвіть основні об'єкти WindowsДостатній рівень:

 1. Опишіть процес додавання таблиці до текстового документа, а також процес її форматування.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка