Вчинення виконавчих написів нотаріусом 1Скачати 119.96 Kb.
Дата конвертації27.05.2017
Розмір119.96 Kb.
  Навігація по даній сторінці:
 • ЗразокАндрій ЄЩЕНКО

керівник юридичного відділу

юридично-видавничого

приватного підприємства „Страйд”Вчинення виконавчих написів нотаріусом
1. Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість.

Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів, установлюється Кабінетом Міністрів України, а саме Постановою від 29 червня 1999 р. № 1172 „Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів” (далі-Перелік).

Відповідно до Переліку, на підставі виконавчого напису нотаріуса стягнення заборгованості здійснюється за нотаріально посвідченими угодами що передбачають сплату грошових сум, передачу або повернення майна, а також право звернення стягнення на заставлене майно.

Виконавчий напис (окрім вимоги про несплату чеку) вчиняється нотаріусом незалежно від місця виконання вимоги, знаходження боржника або стягувача.

Щодо окремого майна законодавством України можуть бути встановлені випадки заборони або особливої процедури звернення стягнення:


 • на майно, одержане на підставі договору про припинення права на утримання, не може бути звернене стягнення (ч. 3 ст. 89 Сімейного кодексу України);

 • на майно, передане набувачу за договором довічного утримання (догляду), не може бути звернене стягнення протягом життя набувача (ч. 2 ст. 754 Цивільного кодексу України);

 • звернення стягнення на майно, що є предметом іпотеки і належить державному чи комунальному підприємству або підприємству, більш як 50 відсотків акцій (часток, паїв) якого перебуває у державній власності, здійснюється на підставі рішення суду (стаття 33 Закону України „Про іпотеку”).

- Відповідно до п. 13 Інструкції, нотаріуси встановлюють особу учасників цивільних відносин, які особисто звернулися за вчиненням нотаріальних дій. При цьому, під час укладення правочинів не можуть бути використані громадянином України для встановлення його особи посвідчення водія, особи моряка, інваліда чи учасника ВВВ, посвідчення за місцем роботи.

Згідно ст. 202 ЦК України, правочин ‑ це дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Вчинення виконавчого напису змінює права та обов’язки, з чого виходить, що це також є правочином.

Отже для вчинення виконавчого напису, особу слід встановлювати за паспортом громадянина України, паспортом громадянина України для виїзду за кордон, національним паспортом іноземця або документом, що його замінює, посвідкою на проживання особи, яка мешкає в Україні, але не є громадянином України та можливо за іншими документами, якщо це не суперечить діючому законодавству України. Особа неповнолітнього, до 16 років, встановлюється за свідоцтвом про народження за умови підтвердження, хоч би одного з батьків про те, що ця особа є їх дитиною.

Про спосіб установлення особи нотаріусом робиться відповідний запис у реєстрі нотаріальних дій.- Для посвідчення правочину, п. 19 Інструкції встановлює вимогу щодо витребування у фізичних осіб оригіналу ідентифікаційного номеру, а у юридичних осіб – ідентифікаційного коду, тобто звичайні фотокопії довідок у цьому разі не підходять. З оригіналу довідки, яка містить ідентифікаційний номер (код), нотаріус знімає фотокопію, на якій робить напис „З оригіналом згідно”, ставить дату і свій підпис, які скріплює печаткою, та долучає до примірнику правочину, який залишається у справах нотаріуса, після чого повертає оригінал довідки особі, яка звернулась за здійсненням нотаріальної дії.

- п. 14 Інструкції зобов’язує нотаріуса при посвідченні правочину з’ясувати обсяг цивільної дієздатності фізичних та юридичних осіб, які беруть участь у правочині.

Дієздатність фізичної особи перевіряється, по-перше, шляхом встановлення віку та відповідної дієздатності особи, по-друге, нотаріус повинен впевнитись, що особа розуміє значення своїх дій та спроможна керувати ними.

Юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. У разі, якщо набувачем є юридична особа, нотаріус повинен перевірити, чи відповідає нотаріальна дія, яка вчиняється, обсягу цивільної правоздатності юридичної особи та чи вистачає повноважень у особи, яка представляє юридичну особу, для чого вимагає установчі документи, які передбачають повноваження та посвідчують службове становище або довіреність.

У разі коли представник діє за довіреністю, нотаріус на примірнику довіреності або її копії, що залишаються у справах нотаріуса, робить відмітку про перевірку дійсності довіреності за даними Єдиного реєстру довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку, з обов’язковим зазначенням ідентифікаційного номера перевірки.Правочини за малолітніх, які не досягли 14 років, а також від імені фізичних осіб, визнаних у судовому порядку недієздатними, вчиняють батьки (усиновлювачі) або опікуни.

Правочини щодо майна малолітньої дитини можуть бути вчинені одним з батьків, з яким постійно проживає дитина, за наявності згоди другого з батьків, підпис якого має бути засвідчений нотаріально.

На вчинення неповнолітньою особою (віком від 14 до 18 років) правочину (в даному випадку звернення до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису) щодо транспортних засобів або нерухомого майна має бути згода обох батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Справжність підпису(ів) батьків (усиновлювачів) або піклувальників на заяві про їх згоду на посвідчення правочинів від імені неповнолітніх віком від 14 до 18 років, повинна бути засвідчена в нотаріальному порядку (п. 40 Інструкції).

2. Для вчинення виконавчого напису стягувачем або уповноваженим представником, відповідно до п. 283 Інструкції, нотаріусу подається заява, у якій, зокрема, має бути зазначено:

 • відомості про найменування і адресу стягувача та боржника;

 • дата та місце народження боржника ‑ фізичної особи, місце його роботи;

 • номери рахунків у банках, кредитних установах, код в ЄДРПОУ для юридичної особи;

 • строк, за який має провадитися стягнення;

 • інформація щодо суми, яка підлягає стягненню або предметів, що підлягатимуть витребуванню, включаючи пеню, штрафи, проценти тощо.

Заява може містити також іншу інформація, необхідну для вчинення виконавчого напису.

У разі, якщо нотаріусу буде необхідно отримати іншу інформацію чи документи, які мають відношення до вчинення виконавчого напису, нотаріус вправі витребувати їх у стягувача.3. Нотаріус вчиняє виконавчі написи тільки у разі одночасного виконання обох умов:

 • якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем;

 • за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років. Якщо для вимоги, за якою видається виконавчий напис, законом установлено інший строк давності, виконавчий напис видається у межах цього строку.

При вчиненні виконавчого напису нотаріус повинен перевірити, чи подано на обґрунтування стягнення документи, зазначені у Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів (ст. 286 Інструкції).

Згідно з Переліком для одержання виконавчого напису нотаріусу подаються:

а) оригінал нотаріально посвідченої угоди;

б) документи, що підтверджують безспірність заборгованості боржника та встановлюють прострочення виконання зобов’язання.

Заборгованість або інша відповідальність боржника визнається безспірною і не потребує додаткового доказування у випадках, якщо подані для вчинення виконавчого напису документи передбачені Переліком документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку.

Строки, протягом яких може бути вчинено виконавчий напис, обчислюються з дня, коли у стягувача виникло право примусового стягнення боргу.

Спеціальні строки позовної давності передбачені у ст. 258 Цивільного кодексу України. Необхідно зауважити, що позовна давність строком в один рік застосовується для вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені), тобто, якщо позовна давність для задоволення вимог кредитора за зобов’язанням складає 3 роки, то відносно неустойки позовна давність складає 1 рік, з чого виходить, що при вчиненні виконавчого напису нотаріус до суми, що підлягає стягненню не може включати неустойку за період більший ніж 1 рік, навіть якщо за основним зобов’язанням строк позовної давності складає 3 роки.

4. Вимоги щодо змісту виконавчого напису передбачені у п. 287 Інструкції. Виконавчий напис має містити:


 • дату (рік, місяць, число) вчинення, нотаріальну контору (нотаріальний округ), прізвище, ім’я, по-батькові нотаріуса, який вчиняє виконавчий напис;

 • найменування та адресу стягувача;

 • найменування та адресу боржника, дату й місце його народження, місце роботи (для фізичних осіб), номери рахунків у банках, кредитних установах (для юридичних осіб);

 • строк, за який провадиться стягнення;

 • суми, що підлягають стягненню, або предмети, які підлягають витребуванню, у тому числі пеня, штраф, проценти, якщо такі належать до стягнення;

 • розмір плати, сума державного мита, сплачуваного стягувачем, або мита, яке підлягає стягненню з боржника;

 • зазначення статті Закону України „Про нотаріат” та пункту Переліку документів, на підставі яких вчинено виконавчий напис;

 • номер, під яким виконавчий напис зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій;

 • підпис нотаріуса, який вчинив виконавчий напис, печатку.

Виконавчий напис вчиняється на оригіналі документа, що встановлює заборгованість (нотаріально посвідчені угоди, опротестований вексель та ін.)

5. Якщо виконавчий напис не вміщується на документі, що встановлює заборгованість, то він може бути продовжений чи викладений повністю на прикріпленому до документа спеціальному бланку.

Якщо за борговим документом необхідно провести стягнення по частинах, то виконавчий напис за кожним стягненням може бути зроблений на копії документа або на виписці з особового рахунку боржника; у цих випадках на оригіналі документа, що встановлює заборгованість, робиться відмітка про вчинення виконавчого напису і зазначаються, за який строк і яка сума стягнута, дата і номер за реєстром нотаріальних дій.6. За заявою кредитора розмір суми, яка підлягає стягненню за виконавчим написом, може бути встановлений з урахуванням індексу інфляції за весь час прострочення та трьох процентів річних від простроченої суми, якщо інший розмір не встановлений договором або законом.

Неустойка (штраф, пеня) включається до виконавчого напису, якщо це передбачено умовами договору.7. Нотаріус залишає у справах копію документа, що встановлює заборгованість, або витяг з особового рахунку боржника і копію виконавчого напису.

При вчиненні кількох виконавчих написів за документами, що встановлюють заборгованість однакової форми, копія кожного окремого зобов’язання не вимагається. У таких випадках у справах нотаріуса залишається одна копія документа, що встановлює заборгованість (на одного з боржників) і список боржників, на стягнення боргу з яких вчинені виконавчі написи, з зазначенням повної назви та адреси боржників, строку платежу, суми, що підлягає стягненню за виконавчим написом, а в необхідних випадках й інших даних. Стягувачу видаються виконавчі написи на кожного боржника окремо у відповідності до списку.

При кожному наступному вчиненні виконавчого напису за одним і тим самим зобов’язанням повторне подання копії документа, що встановлює заборгованість, не вимагається. У цих випадках слід обмежитися поданням двох примірників витягу з особового рахунку та оригіналу зобов’язання. Один примірник витягу з виконавчим написом і оригінал зобов’язання повертається стягувачу, а другий примірник ‑ залишається у нотаріуса.

Якщо для вчинення виконавчого напису крім документа, що встановлює заборгованість, необхідно подати й інші документи, зазначені в Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, то вони до виконавчого напису не приєднуються, а залишаються у справах нотаріуса.

8. За вчинення виконавчих написів державними нотаріусами стягується державне мито, а приватними нотаріусами плата за вчинення нотаріальної дії у розмірі 1 відсотка суми, що стягується за виконавчим написом, або 1 відсотка вартості майна, яке підлягає витребуванню, але не менше 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і не більше 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Особливості вчинення виконавчого напису:
1. За іпотечним договором

Вчинення виконавчого напису в разі порушення основного зобов’язання та (або) умов іпотечного договору здійснюється нотаріусом після спливу тридцяти днів з моменту одержання іпотекодавцем та боржником, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмової вимоги про усунення порушень.

У разі вчинення виконавчого напису за договором іпотеки нотаріус перевіряє за даними Державного реєстру іпотек наявність чи відсутність заставної, наявність чи відсутність інших іпотекодержателів.

За наявності заставної вчинення виконавчого напису може бути здійснено лише на підставі заяви (вимоги) власника заставної.

Вчинення виконавчого напису за заявою одного з іпотекодержателів здійснюється нотаріусом після спливу десяти днів з дня одержання іншими іпотекодержателями письмового повідомлення про звернення стягнення на предмет іпотеки. У разі отримання письмової заяви від попереднього іпотекодержателя, який має вищий пріоритет, про припинення звернення стягнення на предмет іпотеки виконавчий напис нотаріусом не вчиняється.

2.Вчинення виконавчого напису про неоплату чеку

На прохання чекодержателя нотаріус у разі неоплати чека вчиняє виконавчий напис.Виконавчі написи на чеках вчиняються за місцезнаходженням платника (п. 293 Інструкції). Виконавчі написи вчиняються за наявності напису платника про те, що чек був пред’явлений до оплати з зазначенням дня пред’явлення, але не був оплачений. У відповідності із ст. 93 Закону України „Про нотаріат”, при вчиненні виконавчого напису нотаріусом перевіряється своєчасність пред’явлення чека до оплати: чеки повинні бути подані після закінчення 10 днів, а іноземні чеки – після закінчення шести місяців з дня видачі чека, але не пізніше 12-ої години наступного після цього строку дня.

Виконавчі написи про неоплату чека вчиняються нотаріусами в строки, визначені чинним законодавством України про чеки.

Виконавчі написи вчиняються за бажанням чекодержателя як проти чекодавця, так і проти осіб, відповідальних за чеком.

Про вчинення виконавчого напису нотаріус робить запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій і надсилає повідомлення чекодавцю про неоплату чека та видачу виконавчого напису.3. Вчинення виконавчого напису за договором позики

Вчинення виконавчого напису за договором позики здійснюється з урахуванням вимог статті 1050 Цивільного кодексу України, за умови його нотаріального посвідчення. Згідно ч.2 ст. 1050 ЦК України, якщо договором встановлений обов’язок позичальника повернути позику частинами (з розстроченням), то в разі прострочення чергової частини позикодавець має право вимагати дострокового повернення частини позики, що залишилася, та сплати процентів, належних йому, якщо договір позики процентний.Зразок

виконавчого напису

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС


Місто Харків, п’яте вересня дві тисячі четвертого року
Я, Міроненко Іван Сергійович, приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, на підставі статті 87 Закону України „Про нотаріат” та пункту 1 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172,
пропоную стягнути

з Костенко Галини Степанівни, яка народилась 12 березня 1973 року в місті Києві, що проживає в м. Харків по вул. К. Маркса, 23, кв. 11, працює директором приватного підприємства „Сван” (місто Харків, вул. Сумська, 112), ідентифікаційний номер _______, далі іменована Боржник, на користь Савінова Володимира Васильовича, що проживає в м. Харків по вул. Леніна, 241, кв. 58, ідентифікаційний номер __________, далі іменованого Кредитор, невиплачені в строк на підставі Договору позики від сімнадцятого лютого 2004 року, що посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу Міроненко І.С. за р. № 348 (далі – Договір позики) грошові кошти у розмірі 25750 (двадцять п’ять тисяч сімсот п’ятдесят) гривень - сума позики, строк повернення якої настав першого серпня 2004 року, 1500 (одна тисяча п’ятсот) гривень - проценти за користування предметом позики за період з 17 лютого 2004 року по 1 серпня 2004 року, 750 (сімсот п’ятдесят) гривень – пеня, нарахована за прострочення платежу, що передбачено п.5.6 Договору позики, що разом становить 28000 (двадцять вісім тисяч) гривень.


Виконавчий напис має бути пред’явлений до виконання до відділу (підрозділу) державної виконавчої служби протягом року з дня його вчинення.
Зареєстровано в реєстрі за № ___.

Стягнуто плати – _________Нотаріус
Печатка Підпис
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
2014 -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
2014 -> Урок №02. 10. 2014. Розділ І. Візуальні мистецтва Тема Архітектура світу
2014 -> Програма фахових випробувань для бакалаврів напряму
2014 -> Методика превентивного
2014 -> Методичні вказівки для самостійної роботи студентів денної і заочної форм навчання
2014 -> Особливості дистанційної освіти в медицині д м. н. Уляна Лущик
2014 -> Основипсихогенетик и


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка