Вчителі фізики Ліцею природничо-наукового навчанняДата конвертації11.03.2019
Розмір3.02 Mb.
 • Узагальнюючий урок
 • Що являється об’єктом вивчення МКТ?
 • Ідеальний газ.
 • Що в МКТ називається ідеальним газом?
 • Ідеальний газ – це газ, взаємодією між молекулами в якому можна знехтувати.
 • Які три термодинамічних параметри використовуються для того, щоб описати стан ідеального газу?
 • Тиск, об’єм, температура.
 • Які рівняння зв’язують між собою всі
 • три термодинамічні параметри?
 • Рівняння стану ідеального газу.
 • Актуалізація знань
 • Що називається ізопроцесами?
 • Ізопроцеси – процеси, що протікають при незмінному значенні одного з параметрів.
 • Які ізопроцеси ви знаєте?
 • Ізобарний
 • Ізохорний
 • Ізотермічний
 • Що називається газовими законами?
 • Кількісна залежність між двома макропараметрами при незмінному значенні третього.
 • Актуалізація знань
 • PV=
 • m
 • M
 • RT
 • PV
 • T
 • = const
 • Рівняння Клапейрона
 • P1V1
 • T1
 • =
 • P2V2
 • T2
 • Основні термодинамічні параметри
 • p [Па, паскаль] - тиск
 • V [м3, кубічний метр] – об’єм
 • Т [К, кельвін] – термодинамічна температура
 • m=const

Рівняння, що зв’язує три макропараметри P, V і T, яке характеризує стан даної маси газу називають рівнянням стану(рівнянням Менделєєва-Клапейрона).

 • Рівняння, що зв’язує три макропараметри P, V і T, яке характеризує стан даної маси газу називають рівнянням стану(рівнянням Менделєєва-Клапейрона).

Ізотермічний процес

 • Ізотермічний процес
 • Ізобарний процес
 • Ізохорний процес

Процес зміни стану термодинамічної системи макроскопічних тіл при постійній температурі називають ізотермічним.

 • Процес зміни стану термодинамічної системи макроскопічних тіл при постійній температурі називають ізотермічним.
 • «термо» - (грецьке.) температура

Для підтримки постійної температури газу необхідно, щоб він міг обмінюватися теплотою з великою системою – термостатом. Інакше температура газу буде змінюватись. Термостатом може бути атмосферне повітря, якщо температура його помітно не змінюється протягом всього часу. Для підтримки постійної температури процес зміни стану газу має протікати повільно.

 • Для підтримки постійної температури газу необхідно, щоб він міг обмінюватися теплотою з великою системою – термостатом. Інакше температура газу буде змінюватись. Термостатом може бути атмосферне повітря, якщо температура його помітно не змінюється протягом всього часу. Для підтримки постійної температури процес зміни стану газу має протікати повільно.

Роберт Бойль (англ.) – 1662г

 • Роберт Бойль (англ.) – 1662г
 • Э. Маріотт (франц.) – 1676г
 • Для даної маси газу добуток тиску газу на його об’м є величина постійна, якщо температура газу не змінюється.
 • PV = const.
 • Закон Бойля- Маріотта
 • Ізотермічний процес
 • T1=T2=T
 • p·v= const
 • p1·V1=p2·V2
 • p
 • V
 • 0
 • p
 • 0
 • T
 • V
 • 0
 • T
 • Ізотерми
 • T2
 • T1
 • T2>T1
 • Основне рівняння МКТ
 • p= n·k·T
 • n=
 • N
 • V
 • N=const; k=const; T=const
 • р~
 • 1
 • V
 • Застосування закону Бойля-Маріотта
 • Повітряний двигун
 • =>
 • Рівняння Клапейрона

Закон справедливий для будь-яких газів та їх сумішей.

 • Закон справедливий для будь-яких газів та їх сумішей.
 • Відхилення від цього закону стають суттєвими при досить високих тисках (в декілька сот раз більших атмосферного) та при дуже низьких температурах.

Процес зміни стану термодинамічної системи макроскопічних тіл при постійному об’ємі називають ізохорним.

 • Процес зміни стану термодинамічної системи макроскопічних тіл при постійному об’ємі називають ізохорним.
 • “хорос”(грецьке) – об’єм

Для даної маси газу відношення тиску газу до температури є величина постійна, якщо об’єм газу не змінюється.

 • Для даної маси газу відношення тиску газу до температури є величина постійна, якщо об’єм газу не змінюється.
 • при V = const
 • Закон Шарля
 • Ізохорний процес
 • V1=V2=V
 • = const
 • p
 • T
 • 0
 • V
 • 0
 • T
 • V
 • 0
 • p
 • V
 • V
 • p1
 • p2
 • Ізохори
 • =
 • p
 • T
 • p1
 • T1
 • p2
 • T2
 • =
 • T1
 • T2
 • =>
 • Основне рівняння МКТ
 • p= n·k·T
 • n=
 • N
 • V
 • N=const; k=const; V=const
 • p~
 • T
 • V1
 • V2
 • V1>V2
 • Рівняння Клапейрона

Тиск газу залежить від числа ударів молекул об стінки посудини.

 • Тиск газу залежить від числа ударів молекул об стінки посудини.
 • При підвищенні температури швидкість руху молекул збільшується, число ударів молекул об стінки посудини збільшується, і, значить, тиск збільшується.
 • При зниженні температури швидкість руху молекул зменшується, число ударів молекул об стінки посудини зменшується, і, значить, тиск зменшується.

Ізобарний процес – процес зміни стану певної маси газу при постійному тиску. “барос”(грецьке) – тиск.

 • Ізобарний процес – процес зміни стану певної маси газу при постійному тиску. “барос”(грецьке) – тиск.

Для даної маси газу при постійному тиску відношення об’єму газу до його температури є величина постійна.

 • Для даної маси газу при постійному тиску відношення об’єму газу до його температури є величина постійна.
 • Закон Гей-Люссака
 • Ізобарний процес
 • p1=p2=p
 • = const
 • V
 • T
 • 0
 • p
 • 0
 • T
 • p
 • 0
 • V
 • V1
 • V2
 • p
 • p
 • Ізобари
 • T1
 • =
 • V
 • T
 • V1
 • T1
 • V2
 • T2
 • =
 • T1
 • T2
 • =>
 • Основне рівняння МКТ
 • p= n·k·T
 • n=
 • N
 • V
 • N=const; k=const; p=const
 • V~
 • T
 • p2>p1
 • p2
 • p1
 • Рівняння Клапейрона
 • Узагальнення
 • PV = m/M·RT
 • ט = m/M
 • ט = const
 • P1V1 = P2V2
 • T1 T2
 • V1 = V2
 • T1 T2
 • P1V1 = P2V2
 • P1 = P2
 • T1 T2
 • V = const
 • T = const
 • P = const
 • Задвдання №1. Заповніть узагальнюючу таблицю
 • Процес
 • m=const
 • M=const
 • Закон
 • Графіки
 • Ізотермічний
 • T=const
 • Ізобарний
 • p=const
 • Ізохорний
 • V=const
 • Узагальнююча таблиця
 • Процес
 • m=const
 • M=const
 • Закон
 • Графіки
 • Ізотермічний
 • T=const
 • pV=const
 • Ізобарний
 • p=const
 • Ізохорний
 • V=const
 • p
 • V
 • 0
 • p
 • T
 • 0
 • V
 • T
 • 0
 • V
 • T
 • 0
 • p
 • T
 • 0
 • p
 • V
 • 0
 • p
 • T
 • 0
 • V
 • T
 • 0
 • p
 • V
 • 0
 • V
 • T
 • --
 • =
 • const
 • P
 • T
 • const
 • =

Варіант 1

  • Варіант 1
 • Ізотермічному процесі?
  • Варіант 2
 • ізобарному процесі?
 • А.
 • Б.
 • В.
 • Г.
 • Т
 • V
 • p
 • m
 • Який із макроскопічних параметрів залишається постійним при …
 • №2.1

Варіант 1

 • Варіант 1
 • A. P V = const
 • Б. P
 • V
 • = const
 • В. V Т
 • = const
 • Г. V
 • T
 • = const
  • Варіант 2
 • Бойля-Маріотта?
 • Гей-Люсака?
 • №2.2

Варіант 1

  • Варіант 1
 • Ізобарний процес?
  • Варіант 2
 • Ізотермічний процес?
 • А.
 • Б.
 • В.
 • Г.
 • Менделєєв, Клапейрон
 • Яким вченим належить закон, що описує …
 • Шарль
 • Бойль, Маріотт
 • Гей- Люссак
 • №2.3

Варіант 1

  • Варіант 1
 • ізохорному процесу?
 • Варіант 2
  • ізотермічному?
 • А.
 • Б.
 • В.
 • Г.
 • р
 • р
 • Т
 • V
 • V
 • V
 • р
 • T
 • Який графік відповідає
 • №2.4

Варіант 1

  • Варіант 1
  • Варіант 2
 • В.
 • p
 • А.
 • p
 • V
 • Г.
 • V
 • p
 • V
 • Б.
 • p
 • V
 • На якому з малюнків А, Б, В, Г зображений процес, що відповідає даному графіку?
 • p
 • T
 • T
 • V
 • №2.5
 • «Знати фізику – означає вміти розв’язувати задачі»
 • Энріко Фермі

А1. Яка температура 8 г кисню, що займає об’єм 2,1 літри при тиску 200 кПа? (М = 32 × 10-3 кг/моль; R = 8,3 Дж/моль к)

 • А1. Яка температура 8 г кисню, що займає об’єм 2,1 літри при тиску 200 кПа? (М = 32 × 10-3 кг/моль; R = 8,3 Дж/моль к)
 • 1. -73 оС
 • 2. 302 оК
 • 3. 73 оС
 • 4. 400 оК

А1. Відповідь №1

 • А1. Відповідь №1
 • pV =
 • mRT
 • M
 • pVM = mRT
 • T =
 • pVM
 • mR
 • =
 • 2 * 105Па * 2,1 * 10-3 м3 *32 * 10-3 кг/моль
 • 8*10-3 кг * 8,3 дж/моль к
 • =
 • = 200 оК
 • t0 = 2000 – 2730 = -730C

А2. На малюнку зображено цикл, що виконують з ідеальним газом. Кількість речивини газу постійна. Ізобарному нагріванню відповідає ділянка.

 • А2. На малюнку зображено цикл, що виконують з ідеальним газом. Кількість речивини газу постійна. Ізобарному нагріванню відповідає ділянка.
 • 1. AB
 • 2. CD
 • 3. BC
 • 4. DA
 • Відповідь №1

А3. Тиск незмінної кількості ідеального газу зменшився в 2 рази. Температура газу зменшилась в 4 рази. Як змінився при цьому об’єм газу.

 • А3. Тиск незмінної кількості ідеального газу зменшився в 2 рази. Температура газу зменшилась в 4 рази. Як змінився при цьому об’єм газу.
 • Збільшився в 2 рази
 • Зменшився в 2 рази
 • Збільшується в 8 раз
 • Зменшується в 8 раз

А3. Відповідь №2

 • А3. Відповідь №2
 • P1V1
 • T1
 • P2V2
 • T2
 • =
 • P1V1
 • T1
 • =
 • P1V24
 • 2T1
 • V1 = 2V2
 • V2 = V1/2

А4. На VT діаграмі зображена залежність постійної маси ідеального газу від абсолютної температури. Як змінюється тиск в процесі 1-2-3.

 • А4. На VT діаграмі зображена залежність постійної маси ідеального газу від абсолютної температури. Як змінюється тиск в процесі 1-2-3.
 • На 1-2 і 2-3 збільшується
 • На 1-2 і 2-3 зменшується
 • На 1-2 зменшується, на 2-3 залишається незмінним
 • На 1-2 не змінюється, на 2-3 збільшується

А4. Відповідь 3.

 • А4. Відповідь 3.
 • 1-2 V = const
 • 2-3 p = const
 • T↓ => p↓

А5. Постійну массу ідеального газу переводять зі стану 1 в стан 3, як показано на малюнку. Якщо в стані 1 температура газу була рівна 100оК, то в стані 3 вона стане рівною:

 • А5. Постійну массу ідеального газу переводять зі стану 1 в стан 3, як показано на малюнку. Якщо в стані 1 температура газу була рівна 100оК, то в стані 3 вона стане рівною:
 • 600оК
 • 300оК
 • 100оК
 • 150оК

А5. Відповідь 1.

 • А5. Відповідь 1.
 • 1-2 p = const
 • V↑ в 3 => T ↑ в 3 => T2 = 3000K
 • 2-3 V = const
 • P↑ в 2 => T ↑ в 2 => T3 = 6000K

B1. В закритій посудині постійного об’єму знаходиться ідеальний газ. Як змінюються при охолодженні газу слідуючі величини: тиск газу, його густина і внутрішня енергія. Для кожної величини визначте відповідний характер її зміни. 1) збільшується 2) зменшується 3) не змінюється. Запишіть відповіді в таблицю вибрані цифри для кожної фізичної величини. Цифри можуть повторюватись.

 • B1. В закритій посудині постійного об’єму знаходиться ідеальний газ. Як змінюються при охолодженні газу слідуючі величини: тиск газу, його густина і внутрішня енергія. Для кожної величини визначте відповідний характер її зміни. 1) збільшується 2) зменшується 3) не змінюється. Запишіть відповіді в таблицю вибрані цифри для кожної фізичної величини. Цифри можуть повторюватись.
 • Тиск газу
 • Густина газу
 • Внутрішня енергія
 • 2
 • 3
 • 2
 • Частина B

Таблиця відповідей

 • Таблиця відповідей
 • А1
 • А2
 • А3
 • А4
 • А5
 • 1
 • 1
 • 2
 • 3
 • 1
 • B1 232
 • Рефлексія. Самооцінка за работу на уроці:
 • Тема засвоєна на:
 • Відмінно
 • Добре
 • Задовільно.
 • Труднощі при виконанні завдання :
 • Вивчення нових термінів
 • Групова робота над завданням
 • Відповіді на питання по тесту.
 • Як вирішую труднощі:
 • Самостійно
 • Запитаю у однокласника
 • Запитаю у вчителя.
 • Самооцінка за роботу на уроці:
 • Відмінно
 • Добре
 • Задовільно
 • Незадовільно

Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
2015 -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
2015 -> Анотаці я Історія України
2015 -> Кримінальний процес україни
2015 -> Дипломна робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності
2015 -> Львівський національний університет імені івана франка кафедра історії філософії «затверджую»
2015 -> Організація та порядок проведення “Дня цз” в навчальному закладі. Методика підготовки до Дня цз у загальноосвітніх навчальних закладах таке завдання виконується під час вивчення курсу «Основи життя І здоров’я учнів»
2015 -> Методичні вказівки до виконання та захисту дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» Київ 2013


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка