«вдосконалення техніки читання молодших школярів»Дата конвертації14.10.2018
Розмір0.56 Mb.

Посібник
«ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ ЧИТАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ»


Автор: Грищенко Вікторія Петрівна, вчитель початкових класів КЗ «Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5».

Запроваджую розвиток інтересу до читання, розширення читацького кола молодших школярів, повноцінне сприймання художніх і науково – пізнавальних текстів, виховання засобами читання в дитини громадські почуття і активне ставлення до прочитаного, вчу особливостям вивчення творів різних жанрів, поняттю виразного читання, втілюю інформаційно-цілісний підхід до навчання читання.

http://klasnaocinka.com.ua/ru/article/metodichnii-posibnik-vdoskonalennya-tekhniki-chita.html

Зміст
1. Вступ …………………………………………………………………………. 4

2. Навички техніки читання молодших школярів …………………………… 5

3. Висновки …………………………………………………………………… 9

4. Список літератури………………………………………………………….. 10

5. Додатки

Додаток 1 «Вправи на вдосконалення навичок техніки читання» ……. 11-17

Додаток 2 «Уроки з використанням вправ на вдосконалення

навичок техніки читання» ………………………………….. 18-24Вступ

Гуманізація і спрямованість школи на розвиток особистості стоїть перед початковою школою, проблема формування в учнів інтересу до читання, міцної навички усвідомленого читання, літературного і морально – естетичного розвитку, формування читання як міжпредметного уміння ,щоб виховати читача, початкова школа повинна: • розвивати інтерес до читання, розширювати читацьке коло молодшого школяра, його начитаність;

 • виховувати засобами читання в дитини громадські почуття і активне ставлення до прочитаного;

 • сформувати у всіх учнів міцну навичку читання;

 • забезпечити повноцінне сприймання художніх і науково – пізнавальних текстів;

 • навчити працювати із навчальною і дитячою книгою.

Отже, виховання свідомого читача в початковій школі передбачає оволодіння навичкою читання, культурою читання, сформованості навичок роботи з різними видами текстів, тобто розвиток начитаності, емоційної чутливості на прочитане, творчої активності і умінь сприймати художній твір як мистецтво слова.

Читання включає два процеси: сприймання друкованого тексту і усвідомлення сприйнятої інформації.

Початковим моментом навчання є здорове сприймання графічних знаків. Доведено, що слово сприймається як щось ціле, а не сукупність окремих букв. Саме образом слова, сформованим в ході читання, визначається цілісність його сприймання . Значить, миттєве впізнання слів здійснюється шляхом нагромадження їх цілісних образів, « словесних еталонів». Сприймання завершується впізнаванням слова, супроводжується актуалізацією його слухомоторного образу/ результат промовляння/.

Наступна ланка впізнання – зіставлення одержаного зорово – слухомоторного комплексу з певним значенням . Саме їх і треба автоматизувати, тобто досягти навички.

Так як читання – вид мовленнєвої діяльності, то для цього характерне прогнозування на різних рівнях: на вербальному( слово, словосполучення, речення) і змістовому ( передбачення фактів, подій в тексті).

Передбачення є однією з основних ознак сформованості навички читання. Зовнішнім проявом його наявності є швидкість читання.

Процес розуміння – складна мислительна діяльність, яка вимагає роботи пам’яті, здійснення різних мислительних операцій – порівняння і узагальнення, аналізу і синтезу, абстрагування і конкретизації і т.д. Відповідно, для розуміння прочитаного учні мають оволодіти рядом умінь: уміння виділяти в тексті окремі його елементи, узагальнювати, співвідносити окремі частини тексту: робити висновок, виводити головну думку, давати оцінку висловленому, розбиратися в підтексті і т.д.
Навички техніки читання молодших школярів

Навичка читання характеризується правильністю, швидкістю, свідомістю і виразністю. Всі вони розвиваються у взаємозв’язку.

Для удосконалення навички читання виділяються групи вправ, спрямовані на розвиток мовленнєвого апарату, розширення поля читання, розвиток правильності, швидкості сприймання, розвиток здогадки, розвиток пам’яті , уваги в ході сприймання, розуміння прочитаного.

Розглянемо кожну якість повноцінної навички читання.

Правильність читання.

Правильність читання закладається в добукварний період, коли учні набувають умінь вимовляти звуки відповідно до літературних норм .

У букварний період робота над набуттям орфоепічних норм продовжується на вищому рівні.

У післябукварний період починається планомірне прищеплення найважливіших орфоепічних норм на уроках української мови . На уроках читання вчитель повинен бути особливо пильним до правильності читання тексту. Однак у виправленні порушень слід дотримуватись дидактичної вимови, переривати учня дозволяється у тому випадку, коли неправильно прочитане слово спотворює думку. Різні способи виправлення помилок читання: учень читає за складами, записує на дошці, учитель ставить перед ним запитання, яке підкаже йому правильне прочитання слова, учитель залучає інших учнів до роботи над усуненням неточностей прочитаного, вчитель сам виправляє неточність. В останньому випадку він не просто дає зразок правильного читання, а проводить роботу щоб у подальшому запобігти повторення подібних огріхів. Для запам’ятання правильної вимови рекомендується давати учням прислів’я, приказки.

Форми підготовчої роботи.

1) проведення бесід за малюнками, картинами;

2) розповіді і пояснення вчителя про події, пов’язані з метою твору;

3)добір рим до відповідних слів із контрольними звуками;

4) аналіз слів і записування їх на дошці;

5) виділення учнями для вимови важких слів.

Правильність читання – це читання без помилок.

Залежить ця якість від багатьох факторів, зокрема: чіткої правильної вимови, правильного дихання, точності зорового сприймання, уваги , зорової пам’яті і т.д.

Саме на забезпечення цих умов вчитель спрямовує вправи. Так для розвитку чіткої вимови корисним є: читання скоромовок, приказок, окремих речень, вправляння в чіткості вимови окремих звуків. Прийоми роботи можуть бути найрізноманітніші:


 • артикуляція голосних : а, о, у,е,и,і;

 • промовляння сполучень: а-у, а-о, и-ї, і т.д.: після відпрацювання вимови голосних включаються сполучення голосних і приголосних: ба,бо,бу,бе,бі…

 • читання сполучень голосних: аоуеіе; аиіуе; приголосних і голосних: же,че, ща…

 • читання сполучень в словах, реченнях що зустрічаються в тексті.

 • практика показує, що ефективною є робота з таблицями №1, №2.

Попередньо описані прийоми при цьому поєднуються з розвитком правильного дихання: наприклад набрати стільки повітря, щоб вистачило його для читання букв першого рядка і т.д.
Таблиця №1

Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Ф І В А П Р О Л Д Ж Є

Я Ч С М И Т Б Ю Є Ж Д Л О Р П А В І Ф У Н А

П Р И М К Е Н Г О В А Л Р Р М Н У Ф І Ж Ш Щ

Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Ф І В А П Р О Л Д Ж Є

Я Ч С М И Т Б Ю Є Ж Д Л О Р П А В І Ф У Н А

П Р И М К Е Н Г О В А Л Р Р М Н У Ф І Ж Ш Щ

Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Ф І В А П Р О Л Д Ж Є

Я Ч С М И Т Б Ю Є Ж Д Л О Р П А В І Ф У Н А

П Р И М К Е Н Г О В А Л Р Р М Н У Ф І Ж Ш Щ

Й Ц У К Е Н Г Ш Щ З Х Ф І В А П Р О Л Д Ж Є

Я Ч С М И Т Б Ю Є Ж Д Л О Р П А В І Ф У Н А

Таблиця №2

ЦУ КУ РА МП РМ ТН ХЩ ЧЦ ТМ КУ ШН РА

БТ МС ЧЯ ВА ПР РО ЛШ ЦУ НК ЩШ РП ТП

БЛ РП ТМ СЧ ВЯ НЕ РП ВА ФІ ЩО ТИ БО ША

ЗГ ТА ПР ОН ГА НЕ КВ ЧК ТА МС ЧЯ ТИ ЛО

ЦУ КУ РА МП РМ ТН ХЩ ЧЦ ТМ КУ ШН РА

БТ МС ЧЯ ВА ПР РО ЛШ ЦУ НК ЩШ РП ТП

БЛ РП ТМ СЧ ВЯ НЕ РП ВА ФІ ЩО ТИ БО ША

ЗГ ТА ПР ОН ГА НЕ КВ ЧК ТА МС ЧЯ ТИ ЛО
Вдосконалення правильності, чіткості вимови передбачає широке застосування зразка вчителя, хорове та індивідуальне проговорення, використання опрацьованих слів в усному мовленні, тощо.

Увагу до слова, точність зорового сприймання розвивають вправи типу : прочитати слова і визначити в них спільну буквену частину абу букви, якими розрізняються слова із спільним коренем, префіксом, суфіксом, закінченням.

Практикується цілеспрямоване установочне читання, прийом взаємоперевірки: після підготовки учень читає текст із 1-2 абзаців своєму сусіду,той слідкує за правильністю і відмічає помилки. Потім ролі міняються – інший читає наступні два абзаци.

Швидкість читання.

Швидкість читання – це самоціль у навчанні дітей читанню. При швидкому читанні активніше й ефективніше застосовується і переробляється інформація прочитаного.

Велику роль у навчанні швидкому читанню відіграє зразок учителя. Темп його читання – взірець, до досягнення якого мають готувати себе учні. Темп читання повинен забезпечувати розуміння прочитаного.

Швидкість читання розвивається завдяки систематичному читанню на уроках і в позаурочний час.

Постійний прийом навчання швидко читати – багаторазове причитування тексту в класі. Воно підтримується розмовою з приводу прочитаного.

Вплив на швидкість читання учнів полягає у розвитку пам’яті, уваги, розширенні поля читання, розвитку периферичного зору, формуванні уміння передбачати, подоланні регресій.

З цією метою ефективними є диктанти за методикою професора І.Т.Федоренка, вправа « Снігова куля», суть якої зводиться до того, що вчитель читає кожне речення певного відрізку тексту, учні прочитують це речення за вчителем, потім приєднують його до попередніх речень.

Неабиякі резерви для розширення поля читання містить периферичний зір. Нагадаємо, що в процесі читання, око рухається не рівномірно, а стрибками. Відрізок тексту, що отримує читач від однієї до другої точки фіксації є полем читання. Наше око бачить не лише те, на що безпосередньо спрямований погляд, а й те, що знаходиться навколо: вгорі, внизу,зліва, справа. Для розв’язання проблеми швидкості сприймання необхідно формувати в дітях уміння миттєво впізнавати слово. Рекомендують картки – блискавки. Роботу на миттєве впізнавання слів доцільно починати з 2 класу. Матеріал для карток – блискавок береться із твору, який читається. Крім вправ на швидкість, рекомендується включати : цільові настанови – читаємо перше слово, дивись зараз же наступне за ним, постарайся його зрозуміти.

Вправи для розвитку антиципації:

1. передбачення частин стійких словосполучень;

2. частин приказок, прислів’їв;

3. частин діалогу.

Працюючи над швидкістю читання, як і всієї навички,не варто забувати, що треба пропонувати учням багато простого й цікавого матеріалу.

Свідомість читання.

Психологи розрізняють два рівні розуміння тексту – рівень значень і рівень змісту. Рівень значення – це розуміння фактів, рівень змісту - розуміння підтексту, замислу автора.

Основні характеристики розуміння: повнота, точність, глибина. Повнота розуміння визначає кількісну міру одержаної із текста інформації, точність характеризує якісний бік сприймання, тобто відповідність змісту.

Методисти розглядають три ступеня розуміння під час читання: розуміння предметного змісту, тобто значення; розуміння узагальненого змісту і розуміння підтексту. Формування уміння розуміти структуру тексту здійснюється серією вправ: добери свій заголовок, що відповідає змісту тексту; розташуй речення так, щоб вийшла зв’язна розповідь; прочитай оповідання і пронумеруй до нього запитання по порядку; відшукай у тексті основну частину; постав запитання до кожної частини; відшукай у тексті слова найважливіші для висловлення головної думки.

Виразність читання.

Виразність читання свідчить про наявність цілісного сприймання і усвідомлення тексту, про готовність дитини до визначення мети свого читання і вибору відповідно до неї конкретної інформації. Отже щоб навчити дітей виразно читати, треба формувати в неї уміння користуватися засобами інтонаційної виразності. Уміннями пов’язаними з аналізом твору, уявити описану картину, уміння проникати в підтекст, визначати мету свого читання вголос. Уміння проникнути в емоційний настрій всього твору чи зрозуміти стан героя включає в себе такі мікро уміння: здатність відшукати в тексті слова, якими автор описує стан героя, визначити цей стан, співвіднести його із вчинком, проникнутись співчуттям, симпатією чи антипатією до описаного, визначити своє ставлення, ставлення автора, а потім вибрати потрібні інтонаційні засоби, щоб передати все під час читання.

До інтонаційних засобів, як відомо, належить: пауза, логічний наголос, тон, темп, сила голосу.

Як правильно здійснити роботу над виразністю читання?

Пропедевтична робота в даному напрямку починається з першого класу: основою вироблення виразності є усні практичні вправи.

В другому класі - практичні спостереження над інтонацією читання оповідань, казок, віршів і інших жанрів з опорою на зміст і значення текстів, включаються уміння, які забезпечують емоційне, образне і логічне сприймання тексту, уміння « бачити», відчувати, оцінювати події, факти, героїв.

Уміння, які формуються протягом другого класу, можна орієнтовно розділити на три групи:

перша група вправ пов’язана з виявленням жанрових особливостей читання твору даного жанру, вибір тону, темпу, читання залежно від змісту;

друга група зв’язана із смисловим аналізом – розуміння фактів, узагальнень, основних думок і почуттів героїв, ставлення до них. Готуючи дітей до виразного читання, вчитель показує їм в тексті орієнтири: слова, вислови, фрази, які допоможуть проникнути ся відповідними почуттями до описаних подій, викличуть інтерес, співчуття;

третя група вправ активізує уяву, творчість – малювання, вільні висловлювання. Паралельно проводиться робота над засобами інтонаційної виразності: паузою, логічним наголосом, тоном.

Навчаючись в 3-4 класах, діти використовують набуті уміння під час самостійної підготовки тексту до читання. Особливе значення приділяється визначенню мети ( завдання) свого читання, бо саме так можна допомогти учням глибше проникнути в зміст, уявити описане, визначити відповідне ставлення у слухачів.

Висновки

Працюючи над проблемою формування навички швидкого читання у молодших школярів прийшла до таких висновків:

- темп читання повинен співвідноситися з розумінням прочитаного. Розуміння - основний критерій темпу читання кожного учня;

- у виробленні швидкого читання треба прагнути до темпу читання, який наближається до темпу розмовної мови людини і забезпечує свідоме сприйняття прочитаного;- головним недоліком щодо швидкості читання є надто повільне читання і читання надто швидке. Як дуже повільне, так і надмірно швидке читання негативно відбивається на всьому процесі читання, а особливо на усвідомленні читання;

- без швидкого, свідомого читання неможливе успішне навчання дитини з усіх інших предметів;- навчати дітей техніці швидкого читання треба з першого класу;

- лише комплексне і систематичне використання вправ для формування виразності, свідомості, правильності та швидкості читання дають змогу сформувати повноцінну навичку читання у молодших школярів.

Усі вище визначені напрямки та аспекти проблеми повинні бути враховані кожним вчителем, що прагне сформувати справжнього читача, готового до здійснення самостійної читацької діяльності, всебічно розвиненої особистості, що вміє цінувати та насолоджуватись красою слова у його подальшій науково-професійній діяльності.

Читання має стати стежиною, що веде до вершин розумового, морального й естетичного виховання.

Досвід з формування навичка біглого осмисленого читання може бути застосований тільки творчими вчителями. Він може бути використаний на різних уроках і на різних етапах навчання учнів, які мають як високу так і низьку мотивацію до навчальної діяльності і мають різний рівень підготовленості.

Для того, щоб успішно розвивати навики біглого осмисленого читання, необхідні наступні умови: мотиваційні (що впливають на стійкий позитивний інтерес учнів до читання); організаційні (використання даного досвіду в системі); науково-методичні (забезпечення вчителів, вихователів, батьків методичними знаннями з формування даного навику в системі).

Важливо вправи з розвитку навику біглого осмисленого читання застосовувати на уроках читання систематично, впроваджувати в навчання інноваційні технології, які підвищують мотивацію учнів до навчання.

Але треба пам’ятати про те, що будь який вид навчальної діяльності повинен добре бути підібраним учителем, бо ефективність будь якої технологій залежить від багатьох факторів: особливості класного колективу; індивідуальних особливостей учнів; вікових особливостей дітей; матеріалу уроку; індивідуальних особливостей учителя; наявності матеріально-технічної бази, тощо.

У своїй збірці я пропоную різні вправи, які можна використовувати на уроках читання. Починаючи від найпростішого – складових таблиць та видами роботи з ними, потім вправи зі словами, словосполученнями, і нарешті, робота з деформованими текстами.Список літератури
1. Васильева М.С., Оморокова М. И., Светловская Н.Н. Актуальные проблемы обучения чтению в начальных классах. – М.: «Педагогика», 1997.

2.. Егоров Т. Г. Очерки психологии обучения детей чтению. М.: «Просвещение», 1988.- с. 78.

3. Григорян Е.Я.,МуркоІ.І., Федоренко О.О. Навчальний посібник з розвитку вмінь читання дитячої літератури. – Запоріжжя: ЗДУ,2000.

4. Заїка Є.В. Вправи для формування навику читання у молодших школярів // Питання психології. – 1995. –№5. – с. 44-54.

5. Зайцев В.Н. Резерви навчання читанню. – К.: «Освіта», 1991.

6. Кліманова Л. Навчання читанню в початкових класах // Наша школа. - 1999.- № 1.- с.34-35.

7. Корнев А.Н. Порушення читання у дітей: Навчально-методична допомога. - К.: «МІМ», 1997. - 286 с.

8. Мартиненко С. Педагогічна адаптація першокласників до навчання в школі: поради для батьків // Початкова школа. - 2009.- №10.- с.59-60.

9. Никітіна Л.В. Підвищення ефективності уроків читання шляхом організації групової роботи // Початкова школа. – 2001. - №5. – с. 99 - 101.

10. Світловська Н.Н. Методика навчання читанню: що це таке? //Початкова школа.- 2005.- №2.

11. Ткачук Г. Читання – розгляд як системний метод формування культури читацької діяльності учня // Початкова школа. - 2009.- №9.- с.7-10.

12. Чечеріна Н.Ю. Формування навику збіглого читання у дітей старшого дошкільного і молодшого шкільного віку: рекомендації батькам //Початкова школа. - 2006.- №2.

13. Яцєнта Л. Формування якостей читання як методична проблема //Початкова школа. - 2008.- №9.- с.3-6.

14. Яцєнта Л.Є. Ігрові форми навчання читання першокласників. - Тернопіль: «Астон», 2002.- с. 129

Додаток 1

Вправи на вдосконалення навичок читання


 1. Складові таблиці.

Вивчаючи поступово букви українського алфавіту, учителю пропонується ввести роботу зі складовими таблицями. Під час читання яких, можна ставити перед учнями різні завдання. Наприклад: вчитель називає конкретну букву ,і говорить, як слід читати – стовпчиками чи рядочками, «ланцюжком» чи «хором». Також можна змінювати силу голосу та швидкість читання.

а


о

у

е

і

б

ба

аб

абабо

об

обобу

уб

убу
бе

еб

ебебі

іб

ібів

ва

ав

ававо

ов

овову

ув

увуве

ев

евеві

ів

івіг

га

аг

агаго

ог

огогу

уг

угуге

ег

егегі

іг

ігіґ

ґа

аґ

аґаґо

оґ

оґоґу

уґ

уґуґе

еґ

еґеґі

іґ

іґід

да

ад

аладо

од

ододу

уд

удуде

ед

едеді

ід

ідіж

жа

аж

ажажо

ож

ожожу

уж

ужуже

еж

ежежі

іж

іжіз

за

аз

азазо

оз

озозу

уз

узузе

ез

езезі

із

ізік

ка

ак

акако

ок

ококу

ук

укуке

ек

екекі

ік

ікіл

ла

ал

алало

ол

ололу

ул

улуле

ел

елелі

іл

ілі

 1. Променеві таблиці.

в ма н

р ви ла ли па

Ма й ка ми ни

н

сву ни ма лас
о са ло с к вас

ли м ві

оса

са лка ко к

ла па ва со ро ка

ма вук си ва


ло пов


ве се лий ка за ти

лка лу

мо ва

со ло наго ко

ко ма

Наведені зразки променевих таблиць можна використовувати як основу для створення дидактичного матеріалу на уроках читання. Такі вправи допоможуть розвинути поле зору та уважність. 1. Замість крапок встав букви так, щоб вони були закінченням усіх слів.


Чис кажСвіт див

Се *** бан ***

Теп капк


Са сараф

Абе ліс


Деся час

Мі *** сір ***

Сі ві

Щі сміт


Чита ур

Варе сад

Віта *** рин ***

Навча став

Бажа сур

Запропоновані вправи розвивають логічне мислення та збагачують словниковий запас учнів. Під час читання слова можна читати різним темпом та в різній послідовності, удосконалюючи швидкість та уважність читання .

 1. Гра «Склади слова»

Чо соко

Кра шки


Ви са

Со бечуть

Небе нце

Пта са


Ще чуть

Чай вен


Пла ки


 1. Гра «Влуч у ціль»

Мило ьнік

Небо йарк

Кінь отат

Село літс

Віра амам

Край арів

Стіл обен

Міст абаб

Мама агон

Тато тсім

Баба олим

Нога олес

Такі ігри краще проводити у вигляді змагання. Гра розвиває швидкість, уважність і стимулює дитину до перемоги, а отже до удосконалення навичок читання.


 1. «Буква загубилася»

В цих словах замість рисок уявляй букву «а» і прочитай їх.

М-м-, б-б-, б-нк-, м-вп-, б-з-р, ф-рб-, х-л-т, хм-р-, ч-б-н, ч-шка, ч-йк-, к-н-рк-, л-в-нд-, -кв-л-нг, б-кл-ж-н .

В цих словах замість рисок уявляй букву «е» і прочитай їх.

Л-в, ф-н, ж-л-, б-р-г, с-кр-т, с-рц-, ск-л-т, ф-рм-р, ч-р-п, м-ч, н-рв, н-р-ст, ш-д-вр, С-м-н.

В цих словах замість рисок уявляй букву «о» і прочитай їх.

М-л-к-, з-л-т-, -к-, г-р-д, б-л-т-, к-р-ль, с-м, ч-л-, с-н, п-т-п, р-т, к-л-, г-л-сн-, с-л- .
 1. «Веселий старт»

В кожному слові читай тільки першу букву.

Тінь, афіша, кінь, асфальт, воля, жито, егоїст, вправа, дно, атака, чобіт, арфа, село, омар, бант, апетит, черевик, ангел.

В кожному слові читай тільки другу букву.

Агент, клас, сало, одяг, льон, ткач, томат, сніг, в’яз, квас, сіно, сварка, оса, горе, тмин, сам, університет, мер, масло, струм, сом, іграшка, зозуля, емаль.

Завдання слід виконувати швидко і уважно. Вчитель проводить словникову роботу незнайомих слів.


 1. Читалочки – анаграми
3

4

5

6

2

1

г

л

о

б

у

с


3

2

1

4

н

и

в

а

3

4

5

2

1

с

о

с

н

а

3

2

1

4

т

і

л

о

Цей вид вправ розвиває уважність і зосередженість. Для покращення швидкості і активності учнів можна виконувати завдання під девізом «Хто швидше!».
 1. «Розшифруй та прочитай слова»

513624        3241          34215 312 13425 3214 346251

акшнат        елнк          бреза бду оикса пила яцакіа

Слова можна добирати залежно від класу, навичок дітей та теми , яка вивчається на уроці.


 1. Вправа «Чарівний ланцюжок»

Мак – рак – бак – лак – гак – так – сак .

Тік – сік – бік – рік – вік – лік – пік .

Мило – шило – жило – нило – пило – рило .

Вата – хата – Ната – лата – тата .

Пити – шити – лити – мити – жити = рити .

Гірка – дірка – зірка – мірка – нірка .

Лавка – лапка – ланка – ласка – латка .

Завдання дітей полягає у тому, щоб прочитати якомога швидше і безпомилково.
 1. Вправа «Піраміда»

Кру ● па

Оли ● ва


Бра ● ти

Тра ● ва


Кри ● ло

Оло ● во


Гри ● ва

Кри ● га


Смо ● ла
Гріз ● ний

Смир ● ний

Стру ● мок

Дзво ● ник

Стри ● бок

Скри ● паль

Скру ● тив

Трам ● вай

Стов ● бур

Слов ● ник

Дзві ● нок

Такі завдання допомагають розширити площу зорового сприймання та зосередженість. «Піраміди» можна ускладнювати збільшенням відстані між складами та розміром слів.
 1. Вправа «Пастка»

Глиб – гриб клен – клин

Плід – пліт зміст – зріст

Плач – плащ гість – вість

Сніг – сніп краб – граб

Звір – збір грім – грам

Грак – граб сталь – стиль

Град – грам балка – палка

Читати пари слів можна з різною швидкістю та силою голосу.
 1. Гра «Не помились !»

Лис гра син метр

Лист граб синь метро

Кед жар банк лото

Кедр жарт банка лоток

Пар їжа буря міст

Парк їжак буряк місто

Зуб лан ром корова

Зубр лань ромб коровай
 1. Гра «Швидко читай , чітко вимовляй !»

Мак – лак – рак ліс – лис коза – коса

Кит – кіт – кут суп – сук липа – лапа

Син – сир – сич лук – люк рука – ріка

Ріг – рід – рій сік – сім клен – клей
 1. Вправа «Відгадай слова»

Вликй бдинк, всока бшта, ціква кнга, тонкй ствбур, тжка прця, шкльний урк, куцй хвст.

Такі вправи допомагають розвинути логічне мислення школярів і стимулюють активність учнів на уроці. Читати можна «ланцюжком» або «дощиком».
 1. Прочитай. Знайди «зайве» слово. Поясни, чому воно зайве.

 1. Слон, тигр, курча, мавпа, жирафа.

 2. Вчитель, лікар, продавець, директор, сестра.

 3. Мужній, сміливий, охайний, хоробрий, сильний.

 4. Веселий, солодка, смачний, розумний, чарівний.

 5. Кіт,миша, стіл, сорока ,риба.

 6. Струмок, струмочок, струм.

 7. Співає, слухає, спів, йде, крокує.

 8. Будинок, будити, побудував, будова, будівництво.

 9. Вишиває, малює, грає, бурхливі, читає. 1. Вправа «Намистинки»

В цих словах склади великі букви справа наліво і знайдеш назви казок.

 1. Катя, Оля, Борис, Олег, Ліда, Олена, Костя.

 2. Андрій, Кирило, Петро, Ірина,Руслан.

 3. Олександр, Корній, Розалія, Ігор, Світлана.

 4. Антон, Кузя, Чарльз, Олексій, Лілія, Анна, Степан, Уляна, Роман.

 5. Аліса, Кіндрат, Чук, Ольга, Володя, Оксана, Марія, Йосип, Юля, Дана.

 6. Валентина,Еліза, Люба, Раїса, Аза, Цезар.

 7. Анна, Зоя, Едуард, Римма, Ельвіра, Дмитро – Аркадій, Захар, Олег, Ксенія.

 8. Адам, Богдан, Артем, Жанна, Арсен, Ніна, Валерія, Іван, Руслан, Алла, Цибуліно.
 1. «Знайди пару»

Прочитай частину вірша в першому стовпчику ,а в другому – знайди його закінчення.

Тихо спить собі ведмідь здоровенна голова.

Сива кізка скік та скік слово «мама» написало.

Стоїть баба снігова щоб родило житечко.

Ой мороз, який мороз! хтось надворі гупотить.

По снігу дівча гуляло, через річку на той бік.

Сійся жито і пшениця треба взяти нам лопату.

Принесла я вам літечка, лиш над містом сонце встане.

Щоб город пара копати всіх пташок проймає дрож.

Ти прокинься рано-рано шкідників ним добуває.

Дзьоб міцний і гострий має буде дітям паляниця. 1. «Шифрувальник».

Розшифруй та поясни значення прислів’їв .

Хто то рід до мує сло той ба обі три ко ва га цяє

1 8 12 14 10 7 2 5 13 9 11 3 6 4

( Хто багато обіцяє, той рідко слова дотримує.)

По гу сам то зе бо ка до у ло лі зує ро а

1 6 8 12 14 10 2 4 9 11 13 3 5 7

( Показує дорогу, а сам у болото лізе.)


 1. «Суцільні тексти»

Білка МибачиливлісібілкущострибалазгілкинагілкуВонаживевдуплістарогодубаВосенибілочказбираєназимугрибиСтрибненаземлюзнайдегрибсхопитьйогоінесенадеревоПоспішаєробитьзапасиназиму.
Єгор

ЄгорпершокласникВінходитьдошколиУЄгораєдругЄвгенЇмдужеподобаютьсяурокималюванняЄгормалюєєнотааЄвгенмалюєлітнєсонечкосинєнебоібагатоквітів.
 1. Деформовані тексти

ниСичка

двоНарі лобу нохолод, пташіц й хозатілося гріпотись , а тирквака у іквні лабу ненавідчи. бутьМа, ещ й тиїс лахоті.


Після таких вправ потрібно перевірити усвідомлення прочитаного, поставивши кілька запитань за змістом.

Додаток 2Урок читання в 1 класі.
Тема : У світі казки чарівної.

Робота з дитячою книжкою.

« Лисиця та Їжак» Українська народна казка.

Мета : Систематизувати знання учнів про народні казки.

Узагальнювати навички діалогічного мовлення.

Вчити дітей давати характеристику дійовим особам.

Вчити визначати головну думку твору.

Розвивати увагу, мислення, пам’ять.

Виховувати любов до народної творчості.

Обладнання: таблиці, казкові персонажі, чарівна скринька,

маски Лисички, Їжачка,Автор.
Хід уроку.


 1. Організація класу.

 2. Актуалізація опорних знань.
 1. Вступне слово вчителя.
 • Сьогодні ми вирушаємо у мандрівку до чудової країни. А як вона називається ви зараз відгадаєте.

 • ( Робота над ілюстраціями. Малюнки : Кріт, акула, заєць,кит, антилопа)

 • - З перших літер кожного слова складіть назву країнт.

( КАЗКА)

 • Казок чимало є на світі – і веселих, і сумних. А чи зможете прожити ви без них?

 • Зараз перевіримо чи добре ви знаєте казки?


2.) Гра « З якої казки?»

Вчитель зі скриньки дістає речові докази.

( Яйце, рукавичка,ріпка, колобок..)


 • І ось сьогодні ми вирушаємо у подорож з Колобком.3.) Створення емоційного настрою.
- У мандрівці нас чекатимуть цікаві зустрічі та пригоди. Щоб подолати всі перешкоди, вам треба пригадати те, що ви знаєте та вмієте, бути уважним та спостережливим

.

4.) Перше випробування. « Ворота скоромовок»


- Щоб розпочати нашу мандрівку, нам треба пройти через .

« Ворота скоромовок»

« Лис малий та більший лис по гриби ходили в ліс»
5.) Друге випробування. « Загадкова яблунька»
- На нашому шляху виросла яблунька. Допоможіть Колобку зібрати яблучка.

( Діти збирають яблучка на яких записвні загадки) 1. На городі виросла,

Восени велика стала,

Дід почав усіх гукати:

Час красуню витягати.


 1. Підробив він голосок,

Став на маминім співати,

Здогадалися малята:

« Вовк – не наша мати!»


 1. Маленьке, сіреньке,

Біди наробила

,Щось біле, кругленьке,

Хвостиком розбила!

Сумує і плаче бабуся,

Дідусь витирає сльозу,

А курочка кудкудаче:

« Явам золоте принесу!»


 1. Від діда та баби втік я із хатки,

У лісі зустрічався ведмедиком, зайчатком.

Котився весь день по зеленій травиці,

Аж доки на зуби потрапив лисиці.


 • Ви правильно розгадали загадки, тому подорож наша триває далі. 1. Повідомлення теми урока.


6 ) Третє випробування. Завдання Чарівного грибочка.


 • Відгадайте загадки.

 • Живе у лісі, хижа, дика,

 • Любить курку та індика.

( Лисичка)

Сам повзе, сто голок на собі везе.

( Їжачок)
7.) Четверте випробування. Лісова хатинка.
- Тут нам пропонують прослухати казку.

( аудіо запис казки) • Який настрій мала Лисичка?

 • Чи справді вона снідала з кроликами капустою?

8.) П’яте випробування.
Лисеня.

 • Хитре Лисеня пропонує нам прочитати склади та слова.

 • ( робота зі складовою таблицею, читання пірамідок слів , які зустрінуться в тексті)


9.) Шосте випробування. Завдання веселої ворони.
А) Мовчазне читання.

Б) вправа « День і ніч»

В) Відтворення змісту прочитаного.

- Чому лисичка була незадоволена?

- Чому змінився її настрій при зустрічі з їжачком?

- Як лисичка розмовляла з Їжачком?

- Чому вона сказала, що вже не їсть м’яса?

Як ви гадаєте, чи дійсно Їжак бачив виводок тетеревенят?

Г) Гра « Знайди речення»

- відшукайте речення за першим словом.

Іде…, Згорнувся…

-Відшукайте речення, в якому останнє слово.

…голоду, …клубочком,…праворуч.

Д) Визначення ідеї казки.

- Чому вчить ця казка?

( Бути чесним, винахідливим)


10. Сьоме випробування. Завдання Котика – Муркотика.
( Читання в особах.)

- Котик хоче послухати чи вмієте ви читати цю казку в особах?
 1. Підсумок уроку.


11. Восьме випробування. Завдання песика Бобика.
А) З літер утворити слова.

Б)З утворених слів утворити прислів’я.

Маленькі казки багато розуму додають.


 • Як ви розумієте це прислів’я.

 • Ось ми і повернулися додому.

 • Що вам запам’яталося з подорожі країною Казка5. Домашнє завдання.

 • Намалювати ілюстрацію до казки. Розповісти цю казку батькам.

Урок читання в 2 класі.
Тема уроку : Скринька українських народних казок. Лисичка – сестричка.
Мета: - Учити учнів свідомо і виразно читати

казки;


- Розвивати вміння виділяти в тексті

дійових осіб, давати їм

характеристику;

- Оцінювати вчинки героїв;

- Виховувати чесність, порядність.
Обладнання: таблиці, ілюстрації, аудіо запис казки.
Хід уроку
1. Організація класу.

2. Мовленнєва розминка.

1) Робота над скоромовкою
Бук бундючивсь перед дубом,

Тряс над дубом бурим чубом,

Дуб пригнув до чуба бука –

Буде букові наука.


2) Гра « Додай літеру»
Слова спокійно жили в книжці,

В яку вдалось пробратись мишці.

Вона початки відкусила,

У себе в нірці схоронила.


(Л) исичка, (к) урочка, (К) ачечка, (П) ір’ячко, (Х)востик.
3) Робота над чистомовкою

Че-Че-че, че-че-че – бабуся калачі пече,

Ча-ча-ча, ча-ча-ча –дай, бабусю, калача.

Чі-чі-чі,чі-чі-чі –їж, будь ласка, калачі.


4) Гра « Перестав усе, як потрібно»

Засобакали гавки,

Закицькали нявки,

Зажабали кваки,

Закачкали кряки,

Закізкали меки,

Забаранили беки

За зірки сховалось небо,

Перестав усе як треба.

3. Перевірка домашнього завдання

1) Бесіда за змістом казки.
- З якою українською казкою ви познайомились на минулому уроці?

- Чого вчить ця казка?

- Хто її головний герой?

- Яким ви уявляли горобця на початку казки, а яким - наприкінці?

- Чому змінилась ваша думка?

- Хто йому допоміг вмовити билину?

- Які слова в казці повторюються?
2) Робота в парі. Гра « Обличчям до обличчя»
Діти повертаються обличчям одне до одного і по черзі переказують казку.
4. Мотивація навчальної діяльності.
1) Повідомлення теми і мети уроку.


 • Упізнайте казкового героя!

Хвіст рудий , а кінчик білий,

Я рибалка дуже вміла.

Свіжу рибу так люблю,

Що хвостом її ловлю. ( Лисиця)


 • Лисичка – сестричка – це одна з найулюбленіших героїнь українських народних казок. Про неї складено багато дитячих пісень і казок.
 • Про лисичку люблять писати поети. Послухайте вірш.

Лисиця.


Хто у нас така гарненька,

Білогруда та руденька?

Миші, зайці, не баріться

Бо вполює вас ЛИСИЦЯ

Вчора зайців не знайшла-

Підкралася до села…

…Щось не чуть « ку-ка-рі-ку!»

У бабусі в курнику…
 • Продовжте речення.

 • ЛИСИЦЯ – руда,… ( ХИТРА, спритна, підступна,пишно хвоста, білогруда..)
 • Сьогодні ми почнемо читати українську народну казку « Лисичка – Сестричка»

Фізкультхвилинка
5. Сприймання і усвідомлення нового матеріалу

1) Слухання казки

( аудиозапис казки у виконанні професійних акторів театру) ( с.38-39)
- Хто головний герой казки?

2) Словникова робота


Украла близько

Біжить низенько

Вклонилася нишком

Вмилася біленько

Переночую раненько


 • Читання слів «луною» за вчителем.

 • На які питання відповідають слова першого стовпчика? другого?

3) Вправа « День – ніч»


- Що вдалося вкрасти Лисичці?

- Куди лисичка попросилася переночувати?


4) Читання казки учнями « ланцюжком»

- Як себе поводила лисичка себе вранці?


5) Аналіз змісту казки з елементами вибіркового читання.
- Куди лисичка попросилася переночувати?

- Як вона вмовляла господарів?

- Які слова добирала?

- Що зробила лисичка вночі?

- Кого вона звинуватила в зникненні курочки?

- Що почала вимагати у хазяїна?


6) Читання казки в особах

7) Ознайомлення учнів з художнім прийомом « повтор»


- Далі , як і в попередніх казках, усе повторюється. Такий художній прийом називають повтором. Продовжте розповідь за малюнками, уміщеними на першому форзаці підручника.
8) Розповідання учнями продовження казки за малюнками, уміщеними на першому форзаці підручника
9.) Складання характеристики Лисички.
Робота в групах.

Із поданих слів вибрати більш влучні, які характеризують головну героїню

та господарів.

Підібрані слова розмістити на дошці і пояснити чому саме ви зробили такий вибір.

Доведіть свою думку цитатами з підручника.
6. Підсумок уроку.
- З якою казкою ознайомилися на сьогоднішньому уроці?

- Хто є її головною героїнею?


7. Домашнє завдання.
- Переказувати першу пригоду лисички та розповідати казку за малюнками уміщеними на першому форзаці підручника.Каталог: uploads -> editor -> 2989
2989 -> «метод проектів ефективна технологія навчання»
2989 -> «Народ мій є! Народ мій завжди буде! Ніхто не перекреслить мій народ!»
2989 -> Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації
2989 -> Графік роботи працівників
2989 -> Попова Наталя Миколаївна, вчитель хімії та біології кз «Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5»
2989 -> Комунальний заклад «Нікопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №5»
2989 -> «Ігрова діяльність на уроках музики в початковій школі»
2989 -> Квк з математики для 6 класів Мета: Активізувати розумову діяльність учнів
2989 -> Календар знаменних дат на 2015 рік січень


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка