Ведення шкільної документації як складова успішної діяльності вчителя Засідання шмв у рамках методичного проектуСкачати 183.74 Kb.
Дата конвертації05.03.2019
Розмір183.74 Kb.

Ведення шкільної документації як складова успішної діяльності вчителя

Засідання ШМВ у рамках методичного проекту

«Формування позитивної мотивації

молодих педагогів

до активної творчої діяльності»


Департамент освіти Вінницької міської ради

Міський методичний кабінет

28 квітня 2015 рік

Мета засідання

 • Акцентувати увагу на нормативній базі, що регулює роботу із шкільною документацією.
 • Актуалізувати теоретичні знання щодо оформлення шкільних документів.
 • Удосконалювати вміння використовувати теоретичні знання на практиці.

!

План засідання

І. ТЕОРЕТИЧНИЙ БЛОК

Вимоги МОН України щодо ведення шкільної документації.ІІ. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
 • Самостійна робота в групах:

 • А) Теоретики: створення ілюстрованої пам'ятки “На допомогу молодому вчителю”.

  Б) Практики: розгляд педагогічних ситуацій, пов'язаних із веденням шкільної документації.

  В) Медіагрупа: тези статті “Як працювати зі шкільною документацією” (на сторінку проекту molodipedagogu.weebly.com), фоторепортаж про засідання.

  2. Інтерактив. Презентація групових напрацювань.  ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ ПЕДАГОГІВ.

  Креативність вчителя як умова підвищення творчості учнів.


Успіх не прийде до вас. Ви самі повинні дійти до нього (Марва Коллінз).

 • Успіх не прийде до вас. Ви самі повинні дійти до нього (Марва Коллінз).
 • Шість складових ключа до успіху: щирість, особистісна цілісність, скромність, ввічливість, мудрість, милосердя (Вільям Меннінгер).
 • Якщо ви хочете високо піднятися, користуйтеся власними ногами (Ніцше).

Нормативна база МОН України

 • Наказ МОН України №240 від 23.06.2000 р. «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів»
 • Лист МОН від 11.09.07 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ»
 • Наказ МОН від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів ЗНЗ»
 • Лист МОН від 29.10.07 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ»
 • Наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

Документація – ділові папери, що закріплюють інформацію про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людей.


Словничок

Класифікація шкільної документації


Нормативно-правові акти органів влади

Організаційно-правова документація

Розпорядча документація

Службові листи

Документи, що стосуються особового складу школи

Документи, що стосуються організації НВП


Документи, що стосуються організації НВП

 • Перспективний план
 • Річний план
 • Календарні плани
 • Поурочні плани
 • Класні журнали
 • Журнали факультативних,

 • гурткових занять
 • Зошити
 • Щоденники учнів

!

Календарно-тематичне планування

 • Складається відповідно до Положення про календарно-тематичне планування.
 • Розробляється на кожний клас відповідно до навчальної програми й вимог Державного освітнього стандарту.
 • Розглядається на засіданні предметних методичних об'єднань.
 • Узгоджується із заступником директора з науково-методичної (навчально-виховної) роботи.
 • Затверджується керівником закладу.

Інформація щодо календарних планів


Наказ МОН України №240 від 23.06.2000 р. «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів»:

«Календарне планування навчального матеріалу здійснюється вчителем безпосередньо у навчальних програмах».

Вчитель також може:
 • на основі програм, рекомендованих МОН України, самостійно складати календарний план, визначати його структуру і форму;
 • користуватися календарними планами з друкованою основою, вносячи корективи згідно з програмами, рекомендованими МОН України.

 •  

Інформація щодо поурочних планів


Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України № 240 від 23.06.2000 р. «Про затвердження Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах I - III ступенів.»:«На основі календарних планів учителі розробляють поурочні плани, структура і форма яких визначається ними самостійно. Поурочний план може бути складений у вигляді конспекту, тез, таблиці тощо».

 

       
Зверни увагу!


Наказ МОН України №297 від 17 травня 2005р. «Про подолання проявів бюрократизму в освіті»:

«розробка планів проведення навчальних занять є компетенцією педагога, який і визначає їх структуру і форму».

 

Наказ МОН України №1/9-630 від 05 грудня 2014 р. «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»:

«Формат, обсяг, структура, зміст та оформлення календарних планів та поурочних планів-конспектів є індивідуальною справою вчителя».

 

Рекомендації до поурочних планів

 • У поурочному плані об’єктивно виправданими елементами є дата, тема, мета (освітня, виховна, розвиваюча), обладнання уроку.
 • У ньому відображаються основні питання змісту навчального матеріалу, форми, методи й прийоми його опрацювання, навчальні засоби та інші компоненти навчального процесу, які істотно впливають на досягнення мети уроку.
 • Структура поурочного плану залежить від типу уроку (урок засвоєння, нових знань, комбінований, узагальнення і систематизація і інші).
 •  

Класний журнал – це державний документ, ведення якого є обов’язковим для кожного вчителя та класного керівника згідно із встановленими нормами. Журнал відображає стан та якість навчально-виховного процесу в класі.

Ведення класного журналу: що має знати вчитель?

Основні рекомендації щодо ведення класних журналів містяться у:

 • Листі МОН від 11.09.07 № 1/9-532 «Вимоги щодо ведення класного журналу в 1-4 класах ЗНЗ».
 • Наказ МОН України «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 03.06.2008 № 496.

Ведення класного журналу: мова записів

 • Записи в журнал потрібно вносити державною мовою.
 • На сторінках журналу, призначених для іноземних мов, можна частково записувати зміст уроку та завдання додому мовою вивчення предмета.
 • Вносити записи потрібно чітко й охайно, чорнилами або пастою одного, зокрема чорного або синього, кольору.

Ведення класного журналу: помилковий запис

 • Виправлень у журналі робити не можна.
 • У разі помилкового запису поряд з ним слід зробити правильний, а потім засвідчити його підписом керівника загальноосвітнього навчального закладу та скріпити печаткою.

Ведення класного журналу: оцінювання

 • Оцінювання у школі здійснюється за 12-бальною системою.
 • Результати навчальних досягнень учнів позначають цифрами від 1 до 12.
 • Якщо учень не атестований, у журналі роблять запис «н/а».
 • Запис «зар.» — зараховано — у журналі роблять при виставленні тематичних, семестрових та річних балів учням, які за станом здоров'я відвідують спеціальну групу з фізичної культури.
 • Учням, які за станом здоров'я не відвідують уроки з фізичної культури, трудового навчання, «Захисту Вітчизни», при виставленні тематичних, семестрових та річних балів у журналі слід робити запис «зв.» — звільнений (звільнена).

Оцінювання навчальних досягнень учнів

Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється відповідно до:

 • наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» від 13.04.2011 № 329;
 • наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» від 21.08.2013 №1222.

Види оцінок

 • Оцінювання навчальних досягнень здійснюють за допомогою виставлення поточних і підсумкових оцінок.
 • Поточну оцінку виставляють у класному журналі в колонці з написом, що засвідчує дату проведення заняття.
 • Підсумкову оцінку виставляють за результатами навчання за певний період.

Підсумкові оцінки

- Тематична (виставляють без дати, не підлягає коригуванню);

- Семестрова (виставляють без дати в колонку з написом «І семестр», «II семестр», підлягає коригуванню);

(Скориговану семестрову оцінку потрібно виставити без дати у колонку з написом «Скоригована» поруч з колонкою «І семестр» або «II семестр»).

- Річна (виставляють у колонці з написом «Річна» без дати не раніше ніж через 3 дні після оцінки за II семестр; коригуванню не підлягає);

- ДПА (виставляють у відповідній колонці журналу без зазначення дати).

Запам'ятай!

 • Обов'язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану.
 • Навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять обов'язковому оцінюванню не підлягають!

Ведення класного журналу: граматичні форми записів щодо оцінювання

 • Усі записи щодо оцінювання видів діяльності та контролю потрібно робити у формі називного відмінка, наприклад, «зошит», «І семестр», «практична робота».
 • Вносити записи у формі інших відмінків, наприклад, «за зошит», «за І семестр», «за практичну роботу», — неправильно!!!

Класний керівник заповнює розділи журналу:

 • Облік відвідування.
 • Облік проведення бесід, інструктажів, заходів з безпеки життєдіяльності.
 • Загальні відомості про учнів.
 • Зведена таблиця руху учнів класу та їх досягнень у навчанні.
 • Облік навчальних досягнень учнів.
 • Зведений облік навчальних досягнень учнів.

Заповнення класного журналу вчителем-предметником

 • Дату проведення уроку треба записувати дробом: у чисельнику вказувати дату, а у знаменнику - місяць поточного року («04/09»).
 • Тему уроку, контрольної, практичної, лабораторної роботи відповідно до календарного планування стисло записувати у графі «Зміст уроку» (У разі проведення здвоєних уроків (дату і тему кожного уроку записувати окремо).
 • У графі «Завдання додому» коротко зазначити його зміст (прочитати, вивчити напам'ять, повторити тощо), параграфи (сторінки) підручника, номери завдань, вправ.

Обсяг і характер домашніх завдань

 • Обсяг і характер домашніх завдань регулюється листом МОН України від 29.10.07 №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів ЗНЗ».
 • Згідно з Державними санітарними правилами і нормами до організації навчально-виховного процесу:
 • д/з не рекомендується задавати на канікули, вихідні та святкові дні ;

  • д/з із предметів інваріантної частини навчального плану задається лишу у випадку його вмотивованої доцільності ;

  • д/з можна диференціювати в залежності від підготовки учнів, їх індивідуальних особливостей .

Заповнення класного журналу вчителем, який перебуває на заміні

 • Якщо вчитель-предметник, який викладає у певному класі, відсутній на уроці, заступник директора школи має організувати заміну.
 • Учителю, який заміняє колегу, також слід заповнювати журнал. У графі «Завдання додому» після інформації про домашнє завдання потрібно написати слово «заміна», вказати прізвище та ініціали і засвідчити запис власним підписом.

Класний журнал містить інформацію про:

 • виконання програм за всіма навчальними предметами;
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • щільність та систему опитування учнів;
 • об’єктивність у виставлені оцінок;
 • дотримання норм проведення та оцінювання робіт різних видів;
 • дотримання вимог та рекомендацій, зафіксованих у «Листку здоров’я»;
 • дозування домашнього завдання;
 • пропуски уроків учнями;
 • кількість фактично проведених уроків;
 • кількість замінених уроків.

Ведення, перевірка зошитів здійснюється відповідно до рекомендацій, наданих МОН України (Лист МОН України від 01.07.2014 №1/9-343)

Систематична перевірка ведення зошитів сприяє покращенню грамотності учнів, каліграфії, охайності в записах.

Щоденник учня —документ, який дає можливість мати щоденний зв’язок між школою та батьками.

Учитель-предметник

контролює записи домашніх завдань;

виставляє поточні оцінки.


ІІ. ПРАКТИЧНИЙ БЛОК
 • Самостійна робота в групах:

 • А) Теоретики: створення ілюстрованої пам'ятки “На допомогу молодому вчителю”.

  Б) Практики: розгляд педагогічних ситуацій, пов'язаних із веденням шкільної документації.

  В) Медіагрупа: тези статті “Як працювати зі шкільною документацією” (на сторінку проекту molodipedagogu.weebly.com), фоторепортаж про засідання.

  2. Інтерактив. Презентація групових напрацювань.


Наказ МОН України №1/9-630 від 05 грудня 2014 р. «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»


1

Річна оцінка виставляється не раніше ніж через 3 дні після оцінки за II семестр.


Наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

2

Річна оцінка не коригується.


Наказ МОН України №1222 від 21.08.2013 р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»

3

Наказ МОН України №1/9-630 від 05 грудня 2014 р. «Про неухильне дотримання принципів гарантування свободи педагогічної діяльності вчителя»

4

Наказ МОН від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів5-11 класів ЗНЗ»

5

Успіх не є ключем до щастя. Щастя – ось ключ до успіху. Якщо ви любите те, що робите, ви будете успішним (Альберт Швейцер).


Каталог: uploads
uploads -> Правила прийому до аспірантури державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини»
uploads -> Правила прийому до аспірантури та докторантури київського національного університету культури І мистецтв
uploads -> Положення про аспірантуру Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського Загальна частина
uploads -> Програма дисципліни «іноземна мова (англійська)»
uploads -> Положення правил прийому до нту "хпі" на 2016 рік правила прийому 2016 Організацію прийому до нту "хпі" та його структурних підрозділів здійснює приймальна комісія правила прийому 2016
uploads -> Програма та методичні вказівки з навчальної дисципліни історія науки І техніки для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання
uploads -> Лекція № Тема лекції: Поняття мистецтва як частини культури
uploads -> Афінська держава та стародавня спарта у стародавній історії та культурі людства
uploads -> Київський національний лінгвістичний університет базові навчально-методичні матеріали
uploads -> Освіта осіб з інвалідністю в Україні Тематична національна доповідь Київ -2010 Тематичну національну доповідь «Освіта осіб з інвалідністю в Україні»

Скачати 183.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка