Верба В. А. канд екон наук, доцент двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна бізнес-моделювання у процесі розвитку підприємства анотаціяСкачати 39.63 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір39.63 Kb.
#12954


Верба В.А.

канд.екон.наук, доцент

ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна
БІЗНЕС-МОДЕЛЮВАННЯ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
Анотація

Представлена авторська позиція щодо бізнес-моделі підприємств як іманентної складової процесного управління і імператива розвитку підприємства
Verba V.A.

Ph.D., assistant professor of business strategy SHEE Kyiv National Economic University named after V. Getman, Ukraine


BUSINESS MODELING IN COMPANY DEVELOPMENT PROCESS
Summary

The author’s position on the company business model as a part of the process management and imperative of the company development is presented


Кардинальні зміни умов функціонування компаній зумовили необхідність формування нової управлінської парадигми, яка базується на процесній ідеології. Фундаментальними засадами процесного управління слід визнати: 1) клієнтоорієнтовний характер існування компанії у просторі й часі та, як наслідок, фокусування операційної діяльності компанії на створенні доданої споживчої цінності; 2) дотримання стратегічної формули компанії (місії, цінностей, візії, цілей і способів їх досягнення); 3) організаційну структуризацію компанії на основі моделювання бізнес-процесів; 4) відкритість та прозорість компанії для працівників різних рівнів; 5) створення системи мотивації на принципах результативності бізнес-процесів з позицій зовнішніх і внутрішніх клієнтів.

Бізнес-моделювання як складова процесу розвитку компанії сьогодні актуальна для всіх підприємств незалежно від напрямів, масштабів діяльності й національної приналежності. Це пояснюється декількома причинами. По-перше, бізнес-модель дає уяву про логіку бізнесу, розкриває ланцюг причино-наслідкових зв’язків, уможливлює переосмислення методів та механізмів організації бізнесу. У процесі формування бізнес-моделі фактично відбувається злам функціональної ідеології: на перший план виходять ідеї продукування цінностей, а не продуктів, пропонування цінності, а не продаж. Такий принцип побудови бізнесу дає можливість кардинально по-новому відповідати на питання щодо ефективності та результативності компанії.

По-друге, переосмислення керівництвом, власниками та співробітниками логіки ведення бізнесу створює потенціал розвитку, відкриває нові можливості для якісних перетворень в компанії, стає могутнім поштовхом для інноваційної діяльності у всіх сферах діяльності. Досвід успішних компаній свідчить, що на етапі проектування бізнес-моделі виникають передумови посилення ключової компетенції, яка внаслідок унікального сполучення бізнес-процесів створює невідтворні конкурентні переваги.

По-третє, завдяки формалізації бізнес-модель дає можливість усунути протиріччя, що притаманні для функціональних і матричних моделей організації бізнесу, оскільки у процесі моделювання є нагода виявити пріоритети, усунути неузгодженості, оптимізувати зусилля компанії на магістральних напрямах що генерують цінність, доходність та прибутковість.

По-четверте, у стислій формі бізнес-модель розкриває всю багатогранність функціонування компанії, через прості, зрозумілі речі дає всім стейкхолдерам інформацію щодо принципів, механізмів функціонування та пріоритетах розвитку компанії. Тому бізнес-модель підприємства можна вважати не тільки стратегічним активом компанії, але й надзвичайно ефективним засобом комунікації.

Концепція бізнес-моделювання з’явилася наприкінці минулого століття і знаходиться у стадії формування, чим пояснюється широкий спектр підходів до її сутності, принципів і методів побудови. Аналізуючи ідеї щодо змістовного наповнення бізнес-моделі підприємства, уявляється доцільним визначити три напрямки, в яких науковці і практики ведуть пошук принципів її формування. В межах першого напряму бізнес-модель розглядається як формалізація способів створення, продажу і постачання цінності клієнтам. Фактично «описує принцип роботи компанії» [1-3]. Другий напрям [4-6] утворюється пропозиціями розглядати бізнес-модель компанії як сполучення ряду параметрів, що описують принципову схему побудови бізнесу, яка має відбуватися у такій послідовності: формування сутності цінності, яка пропонується споживачеві; ідентифікація ринкових сегментів; визначення структури ланцюжка цінності; уточнення механізму генерування доходів; оцінка структури витрат і цільового рівню прибутку; опис позиції фірми у мережі цінності, що пов’язує споживачів і замовників; формулювання конкурентної стратегії. Третій напрямок дослідження бізнес-моделей об’єднує роботи дослідників, які аналізують бізнес-моделі реальних підприємств, досвід успішної організації бізнесу відомих компаній (Xerox, Dell, Southwest Airlines, Wal-Mart та ін.).

Розглядаючи бізнес-модель підприємства як ключову складову процесу розвитку підприємства, доцільно її визначати як опис логіки бізнесу компанії з визначенням її базових елементів у певному співвідношенні, тобто систему зв’язків об’єкта із зовнішнім середовищем, що дає можливість відобразити його найсуттєвіші характеристики: цінність, що створюється для клієнтів, механізм її формування поставки, принципи використання ресурсів, компетенцій та можливостей з метою створення стійкої конкурентної переваги, отримання доходу і прибутку. Наголошуючи на стратегічному контексті формування бізнес-моделі вважаємо доцільним її розробку після формування чи уточнення стратегічної ідеї підприємства.Література

  1. Magretta J. Why business models matter. Harvard Business Review 2002, May: 86–92.

  2. Timmers P. Business models for electronic markets. Electronic Commerce in Europe 1998; 8 (April): 1–6.

  3. Ревуцька Н.В. Формування бізнес-моделі підприємства (за матеріалами підприємств харчової промисловості України): Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 [Електронний ресурс] / Н.В. Ревуцька; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с.

  4. Afuah A, Tucci С. Internet Business Models and Strategies. Boston: McGraw Hill,2003.

  5. Chesbrough H., Rosenbloom R. The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation’s technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change 2002;11(3): 529–555.

  6. Morris, M., Schindehutte, M., Allen, J. The entrepreneur`s business model: toward a unified perspective. Journal of Business Research 2005; 58 (6): 726–735.

Каталог: data -> upload -> publication -> main
main -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов'язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
main -> Методичні рекомендації куратору студентської групи за темою Психологічні особливості агресивної поведінки Розробили
main -> Методичні рекомендації куратору студентської групи денної І заочної форм навчання за темою віл-інфекція І снід в Україні
main -> Інформація про виконання пунктів 2, 3 статті 1 та статті 3 Указу Президента України від 12 квітня 2007 року №297 "Про заходи з відзначення подій Української революції 1917 1921 років та вшанування пам'яті її учасників"
main -> Україна в революційну добу
main -> Концепція ощадливого виробництва посідає визначне місце серед теоретичних та практичних надбань сьогодення, які знаходять своє відображення у значному розмаїтті концепцій та бізнес-моделей. Концепцію ощадливого виробництва
main -> Природні багатства Полтавщини та їх використання
main -> «Хотіла б я піснею стати »
main -> Гриненко А. М., канд екон наук, проф., Двнз “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Україна Grinenko A. M

Скачати 39.63 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка