Відбивання і заломлення хвильСторінка19/26
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.21 Mb.
#65096
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
Тема уроку: Вимушине випромінювання. Лазери, їх застосування в техніці.

Мета уроку: познайомити учнів із принципом дії квантових джерел світла.

Тип уроку: комбінований урок.

Демонстрації: 1. Шкільний оптичний квантовий генератор.

2. Фрагменти відеофільму «Квантові генератори».План викладення нового матеріалу:

1. Поняття про вимушене індуковане випромінювання

2. Принцип дії лазерів.

3. Будова рубінового лазера.

4. Властивості лазерного випромінювання.

5. Застосування лазерів.

6. Роль вітчизняних учених у створенні квантових генера­торів світла.
Хід уроку

1. Організаційний момент.

- Організація класу

- Перевірка готовності класу до проведення уроку.

2. Перевірка домашнього завдання.

Актуалізація опорних знань учнів.

Перевірка знань 1. Який розділ фізики називають квантовою механікою

 2. В чому проявляється співвідношення невизначеності

3. Викладення нового матеріалу

* Лазери відіграють дужо велику роль у сучасному науково-технічному прогресі. їх випромінювання мас унікальні й дуже цінні властивості, які забезпечили їм широке застосування в найрізноманітніших галузях науки, техніки, медицини і т. д. Якість лазерної енергії визначається її високою концентрацією і можливістю передавання на значну відстань. Лазерний промінь можна сфокусувати в крихітну цяточку діаметром порядку довжи­ни світлової хвилі й добути густину енергії, яка вже сьогодні перевищує густину енергії ядерного вибуху. За допомогою лазерного випромінюван­ня вже вдалося досягти найвищих значень температури, тиску, магнітної індукції. Нарешті,, лазерний промінь є найємніснішим йосієм інформації і в цій ролі — принципово новим засобом її передавання й оброблення.

Принцип дії лазера має пояснити на уроці вчитель, а про найважливіші застосування лазерного випромінювання можуть зробити повідомлення самі учні. Детальніше з лазерами можна познайомити учнів на факульта­тивних заняттях.

4. Запитання до учнів у ході викладення нового матеріалу

1. Чим відрізняється випромінювання лазера від випромінювання лампи розжарення?

2. Охарактеризуйте основні особливості лазерного випромінювання.

3. Як використовують лазери в різних галузях науки, техніки й медицини?

4. Перелічіть основні сфери застосування лазерів.

5. Підсумок уроку

Властивості лазерного випромінювання:;

1) малий кут розходження пучка світла;

2) виняткова монохроматлчність;

3) найпотужніші джерела світла,— 10" Вт/с;

4) ККД близько 1 % .6. Домашнє завдання

Опрацювати у підручнику §80

Виконати вправу № 1155 (збірник Римкевич)

Тема уроку: Розв’язування задач.

Мета:

Навчальна: формувати вміння і навички учнів розв’язувати задачі на застосування понять вивченої теми; розвивати логічне мислення та увагу учнів.

Розвивальна: розвиток пам’яті та уважності.

Виховна: формування інтересу до вивчення предмету фізика;Необхідне обладнання: збірник задач та підручник

Тип уроку: Урок засвоєння знань.

План уроку:

       • Організаційний момент.

       • Перевірка домашнього завдання. Актуалізація опорних знань.

       • Розв’язування задач.

       • Підсумок уроку.

       • Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашнього завдання.

1. Чим відрізняється випромінювання лазера від випромінювання лампи розжарення?

2. Охарактеризуйте основні особливості лазерного випромінювання.

3. Як використовують лазери в різних галузях науки, техніки й медицини?

4. Перелічіть основні сфери застосування лазерів. 1. Розв’язування задач.

Задачі для розв'язування на уроці

Впарва №1154(із збірника Римкевич ). Лазер, який працює в імпульсному режимі, споживає потужність 1 кВт. Тривалість одного імпульсу 5 мкс, а число імпульсів за 1 с дорівнює 200 . Знайти випромінювану енергію і потужність одного імпульсу, якщо на випромінювання йде 0,1 % споживаної потужності.


Впарва №1155(із збірника Римкевич ).. Гелій-неоновий газовий лазер, який працює в безупинному режимі, дає випромінювання монохроматичного світла з довжиною хвилі 630 нм, розвиваючи потужність 40 мВт. Скільки фотонів випромінює лазер за 1 с?

Впарва №1156. (із збірника Римкевич ). Рідинний лазер, який працює в імпульсному режимі, за один імпульс, що триває 1 мкс, випромінює 0,1 Дж променистої енергії. Розгалуження випромінювання1 2 мрад. Знайти густину потоку випромінювання на відстані 6 м від лазера і порівняти з густиною потоку випромінювання Сонця, який падає на Землю і дорівнює (без урахування поглинання атмосферою) 1,36 кВт/м2 .
 1. Підсумок уроку

(Учитель виставляє оцінки учням учасникам)

Учні роблять висновок про основні властивості лазерного випромінювання:;

1) малий кут розходження пучка світла;

2) виняткова монохроматлчність;

3) найпотужніші джерела світла,— 10" Вт/с;

4) ККД близько 1 % . 1. Домашнє завдання

Повторити у підручнику §§79-80

Виконати задача № 1153. (Із збірника Римкевич)

Підготуватися до тематичної атестації по вивченій темі.

Тема уроку: Підсумковий урок (Різнорівнева письмова робота по варіантах)

Мета: оцінити знання, уміння і навички учнів з вивченої теми «Фізика атома»

Тип уроку: урок контролю й оцінювання знань.

План уроку:


    • Організаційний момент.

    • Виконання завдань за варіантами.

    • Усне опитування.

    • Підбивання підсумків уроку.

    • Домашнє завдання


Хід уроку

 1. Організаційний момент.

Вчитель заходить в клас .Вітається з учнями. Записує тему уроку на дошці.

 1. Слово вчителя.

Учні! Вам запропоновано завдання, що складаються з чотирьох рівнів складності. Пропонується така кілкість балів за виконання завдань кожного рівня: завдання І рівня – 0.5 бала, ІІ – 1 бала, ІІІ – 2 бали, ІV – 3,5 бали. Ви маєте змогу самостійно вибирати посильні завдання з буть-якого рівня, щоб отримати високий бал.

Умови задач переписувати потрібно. Для виконання задач відведено 35 хв. 1. Розподіл варіантів.

 2. Виконання завдань за варіантами.

І рівень За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

 1. Яке з наведених нижче висловлювань виражає перший постулат Бора? Відзначте усі правильні відповіді.

A). Атом складається з ядра й електронів. Заряд і майже вся маса атома зосереджені в ядрі.

Б). Позитивний заряд атома розподілений по всьому об'єму атома, а негативно заряджені електрони «вкраплені» у нього.

B). Існують стаціонарні орбіти, рухаючись по яких електрон не випромінює електромагнітних хвиль.


 1. Які з наведених нижче тверджень відповідають сенсу постулатів Бора? Відзначте усі правильні відповіді.

А. У атомі електрони рухаються по колових орбітах і випро­мінюють при цьому електромагнітні хвилі.

Б. Атом може знаходитися тільки в одному із стаціонарних станів, у стаціонарних станах атом енергію не випромінює.В. При переході з одного стаціонарного стану в інший атом поглинає або випромінює квант електромагнітного випромі­нювання.

 1. Чому дорівнює частота фотона, випромінюваного при переході зі збудженого стану Е1 в основний стан Е0? Відзначте усі правиль­ні відповіді.

II рівень За кожну правильну відповідь — 1,5 бала. 1. У чому полягаєзміст дослідів Е Резерфорда з розсіювання альфа частинок і який висновок можна зробити з них? (Відповідь пояснити).

 2. Електрон в атомі водню перейшов з четвертого енергетичного рівня на другий. Як при цьому змінилася енергія атома? Чому?

III рівень За кожну правильну відповідь — 2 бали. Увага!

 1. Розповісти про походження лінійних спектрів, поглинання та випромінювання. Використання спектрального аналізу.?

 2. Знайти найбільшу довжину хвилі в ультрафіолетовому спектрі водню

IV рівень За правильне розв'язання задачі — 3,5 бали.Увага! До задачі обов'язкові пояснення та перевірка найменувань.

 1. При одному з переходів електрона в атомі водню з одного стаці­онарного рівня на інший відбулося випромінювання кванта сві­тла з частотою 4,57 • 1014 с-1. Визначити, на скільки змінилася енергія електрона в атомі в результаті цього випромінювання.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ТЕМАТИЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ ВАРІАНТ ІІ

І рівень За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

 1. 2. Яке з наведених нижче висловлювань виражає другий постулат Бора? Відзначте усі правильні відповіді.

A. Атом складається з ядра й електронів, які обертаються на­вколо ядра. Позитивний заряд і майже вся маса атома зосере­джені в ядрі.

Б. При переході електрона з орбіти на орбіту атом випромі­нює (або поглинає) квант електромагнітної енергії.

B. Атом складається з ядра й електронів. Заряд і майже вся маса атома зосереджені в ядрі.

2. Яке з наведених нижче висловлювань правильно описує здат­ність атомів до випромінювання і поглинання енергії при пере­ході між двома різними стаціонарними станами? Відзначте усі правильні відповіді.

A. Може випромінювати і поглинати фотони будь-якої енергії.

Б. Може випромінювати і поглинати фотони лише з деякими значеннями енергії.

B. Може випромінювати фотони будь-якої енергії, а поглина­ти лише з деякими значеннями енергії.

3. Чому дорівнює енергія фотона, випромінюваного при переході зі збудженого стану 231 в основний стан EqI Відзначте усі правиль­ні відповіді.II рівеньЗа кожну правильну відповідь — 1,5 бала. 1. Яку модель будови атома запропонував Е.Резерфорд. Які труднощі виникли під час пояснення будови атомів за допомогою моделі атома Резерфорда? (Відповіть пояснити).

 2. Електрон у атомі водню перейшов із п'ятого енергетичного рівня на другий. Як при цьому змінилася енергія атома? Чому?

III рівень За кожну правильну відповідь — 2 бали. Увага! До задач обов'язкові пояснення та перевірка найменувань.

 1. Розповісти про вимушине випромінювання, та його використання в техніці.

 2. Якої довжини хвилі треба направити світло на водень, щоб іонізувати атоми.

IV рівеньЗа правильне розв'язання задачі — 3,5 бали. Увага! До задаіч обов'язкові пояснення та перевірка найменувань.

 1. При переході електрона в атомі водню з одного енергетичного рівня на інший енергія атома зменшилась на 1,89 еВ. При цьо­му атом випромінює квант світла. Визначити довжину хвилі цього випромінювання.

 1. Підбивання підсумків уроку.

 2. Домашнє завдання. Підготувати відповіді на запитання, подані у кінці тих параграфів, які входять до теми «Фізик атома». (Усно.)

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка