Відбивання і заломлення хвильСторінка2/26
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.21 Mb.
#65096
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Мета:

Навчальна: • з'ясувати механізм виникнення вільних електричних коли­вань та енергетичні перетворення в коливальному контурі. Ввести поняття амплітуда, період, частота, та фаза вільні електромагнітні коливання в контурі.

Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Необхідне обладнання:

Демонстрації: вільні електричні коливання.

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Вивчення нового матеріалу.

   • Закріплення вивченого.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Аналіз результатів тематичної атестації.

Перед початком вивчення нової теми необхідно проаналізувати резуль­тати тематичного оцінювання за темою «Механічні коливання й хвилі».

 1. Вивчення нового матеріалу.

Найпростіший коливальний контур. Найпростіше коло, в якому мо­жуть відбуватися вільні електричні коливання, складається з конденсато­ра і котушки, приєднаної до його обкладок. Активний опір провідників, З яких виготовлено коливальний контур, має бути малим.

Щоб здобути в контурі електромагнітні коливання, достатньо зарядити конденсатор і замкнути його на котушку. При цьому конденсатор дістає енергію Під час розрядження конденсатора в колі виникає електричний струм, сила якого не відразу досягає максимального значення, а збільшується поступово. Це зумовлено явищем самоіндукції.

У міру розрядження конденсатора енергія електричного поля зменшу­ється, але водночас зростає енергія магнітного поля струму, яка визначається формулою Повна енергія електромагнітного поля контуру дорівнює сумі енергій магнітного й електричного полів:У момент, коли конденсатор цілком розрядиться, енергія електрично­го поля дорівнюватиме нулю. Енергія ж магнітного поля струму, згідно із законом збереження енергії, буде максимальною. У цей,момент сила стру­му також досягне максимального значення Im .

 1. Закріплення вивченого на уроці. (Проходить у вигляді усного опитування та розвязування різного роду задач.)

1. Опишіть процеси, які відбуваються в коливальному контурі після того, як йому було надано певну кількість електричної енергії.

2. Чи відбуватимуться електромагнітні коливання в контурі, якщо надати енергію котушці індуктивності, а не кон­денсатору?

3. Чи можуть виникнути електромагнітні коливан­ня в контурі, який складається з конденсатора і резистора?

4. Яку роль відіграють індуктивність і ємність у коливальному контурі?

5. Від чого залежить період вільних електромагнітних коливань у контурі?

6. Чи зміниться частота електромагнітних коливань у контурі, якщо в котушку ввести залізний стер­жень? якщо збільшити відстань між пластинами конденсато­ра?

7. Як зв'язані амплітуди коливання заряду і сили струму під час розряджання конденсатора через котушку?

Вправа 6(1-2) 1. Підбиття підсумків уроку.

(Учитель виставляє оцінки учням учасникам)

 1. Домашнє завдання.

Основне: Опрацювати у підручнику § 20-21-22

Виконати вправу№ 6 (4) (Підручник Фізика 11 клас С.У. Гончаренко


Тема уроку: Автоколивання. Генератор незатухаючих коливань на транзисторі.

Мета:

Навчальна: • з'ясувати механізм виникнення автоколивань; ознайомити учнів з основною будовою та принципом роботи генератора незатухаючих коливань на транзисторі.

Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Необхідне обладнання:

Демонстрації: вільні електричні коливання.

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Вивчення нового матеріалу.

   • Закріплення вивченого.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Аналіз результатів тематичної атестації.

1. Опишіть процеси, які відбуваються в коливальному контурі після того, як йому було надано певну кількість електричної енергії.

2. Чи відбуватимуться електромагнітні коливання в контурі, якщо надати енергію котушці індуктивності, а не кон­денсатору?

3. Чи можуть виникнути електромагнітні коливан­ня в контурі, який складається з конденсатора і резистора?

4. Яку роль відіграють індуктивність і ємність у коливальному контурі?

5. Від чого залежить період вільних електромагнітних коливань у контурі?

6. Чи зміниться частота електромагнітних коливань у контурі, якщо в котушку ввести залізний стер­жень? якщо збільшити відстань між пластинами конденсато­ра?7. Як зв'язані амплітуди коливання заряду і сили струму під час розряджання конденсатора через котушку?

 1. Вивчення нового матеріалу.

Електричні автоколивальні системи надзвичайно широко використовуються в сучасній техніці для одержання незату-хаючих електромагнітних коливань високої частоти. Прин­цип дії цих систем значною мірою збігається з принципом дії механічних автоколивальних систем. Електрична автоколи­вальна система містить коливальний контур, підсилювач коливань і джерело електричної енергії (батарею). Між коли­вальним контуром і підсилювачем має існувати зворотний зв'язок — коливання з контуру передаються у підсилювач, підсилюються за рахунок джерела енергії і повертаються назад у коливальний контур. Дуже важливо, щоб коливання, які передаються від підсилювача в контур, збігалися за фазою з коливаннями у самому контурі.

Існує багато автоколивальних систем як з електронними лампами, так і з транзисторами. На малюнку 46 показань

спрощену схему електричної автоколивальної системи — автогенератора електромагнітних коливань на транзисторі. Коливальний контур LC приєднаний до джерела постійної ЕРС послідовно з транзистором. В емітер — базове коло тран­зистора — приєднана котушка La3, індуктивно пов'язана з коливальним контуром. Цю котушку називають котушкою зворотного зв'язку. Паралельно коливальному контуру увімкнутий електронний осцилограф для спостереження електромагнітних коливань. Генератор живиться від джерела постійної напруги.


 1. Закріплення вивченого на уроці. (Проходить у вигляді усного опитування та розвязування різного роду задач.)

1.Накресліть схему транзисторного автогенератора і поясніть принцип утворення в ньому незатухаючих коливань.

2. Яку роль відіграє транзистор у схемі генератора? 1. Підбиття підсумків уроку.

(Учитель виставляє оцінки учням учасникам)

 1. Домашнє завдання.

Основне: Опрацювати у підручнику § 23-24 Виконати вправу (Підручник Фізика 11 клас С.У. Гончаренко
Тема уроку: Розвязування задач.

Мета: формувати вміння і навички учнів розвязувати задаці на застусування поняття вільні електромагнітні коливання, перетворення енергії в коливальному конторі; розвивати логічне мислення учнів.

Тип уроку: Урок закріплення знань.

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Розвязування задач.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент.


    • Організація класу

    • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає про хід розв 'язування задачі).

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

Дати відповіді на запитання.

1.Накресліть схему транзисторного автогенератора і поясніть принцип утворення в ньому незатухаючих коливань.

2. Яку роль відіграє транзистор у схемі генератора?

V. Розв’язування задач.

1. Коментоване виконання задачі

Задача №1. Максимальний заряд на обкладенках конденсатора коливального контура 10 мкКл. Амплітудне значення струму 10 А. Визначити період коливань 1. Колективне виконання задач

Задача № 938 (Римкевич)

У коливальному контурі ємність конденсатора С, індук­тивність котушки L , амплітуда напруги на конденсаторі U. У виучуваний момент часу напруга на конденсаторі и . Знайти: 1) амплітуду сили струму Іт ; 2) повну енергію W ; 3) енергію електричного поля WeJl; 4) енергію магнітного поля WM ; 5) мит­тєве значення сили струму і.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка