Відбивання і заломлення хвиль


Тема: Вивчення резонансу в електричному коливальному контурі Мста урокуСторінка25/26
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.21 Mb.
#65096
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
Тема: Вивчення резонансу в електричному коливальному контурі

Мста уроку : навчити учнів експкриментально досліджувати залежність сили струму в коливальному контурі від частоти; вплив активного опору на форму резонансної кривої; вплив параметрів елементів коливального контуру на резонансну частоту.

Обладнання генератор звуковий, міліамперметр змінного струму на 100 мА, вольтметр змінного струму на 5-10 В, дросельна котушка, батарея конденсаторів, реостат, з'єднувальні провідники.

Тип уроку: Лабораторна робота..

План уроку:

    • Організаційний момент.

    • Виконання лабораторної роботи.

    • Підсумок уроку.

    • Домашнє завдання

Хід уроку 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 • Роздавання зошитів та необхідного обладнання.

 • Коротка бесіда про дотримання учнями правил техніки безпеки.

 1. Коротка бесіда про дотримання правил техніки безпеки.

 2. Актуалізація опорних знань учнів.

 3. Виконання лабораторної роботи.

Повідомлення завдань.

Електричне коло з послідовно з'єднаних конденсатора і котушки індуктивності називається послідовним коливальним контуром. Сила струму в такому контурі залежить від амплітуди прикладеної змінної напруги і частоти. Якщо напруга на контурі незмінна, то амплітуда сили струму в ньому із зростанням частоти збільшується до певного максимального значення (резонанс струму), а потім зменшується.

Резонанс у колі змінного струму настає, коли частота струму v співпадає з власною частотою зливального контуру v0.

Для виконання роботи необхідно:

• зібрати електричне коло за схемою, зображеною на малюнку 29, задавши певні значення L і С при R=0;

• ввімкнути звуковий генератор і встановити на його виході напругу

3-5 В. Змінюючи частоту, записувати в таблицю покази міліамперметра, підтримуючи напругу незмінною;

• побудувати графік залежності сили струму від частоти I=f(v) і визначити резонансну частоту;• встановити реостатом певний опір і провести аналогічні дослідження при такій же напрузі на виході генератора, побудувавши графік залежності I=f(v); 1. Виконання практичних завдань.

Учитель стежить за роботою учнів, дотриманням правил техніки безпеки, володінням технікою експерименту, послідовністю виконання операцій і дає за потреби відповідні вказівки.

 1. Оформлення звітів.

Учні оформлюють письмові звіти.

 1. Підбиття підсумків уроку.

Питання для усного заліку

1. Що таке резонанс струму і за яких умов він настає?

2. Де використовується явище резонансу?

3. Чому ефективне значення сили струму в колі змінного струму, яке складається з послідовно з'єднаних конденсатора і котушки, при постійній напрузі із збільшенням частоти зростає, а потім спадає?

4. Порівняти напруги на котушці індуктивності й конденсаторі під час резонансу.

Домашнє завдання.

Повторити у підручнику тему «Електромагнітні коливання».


Фізичний лабораторний практикум

Тема: Визначення фокусної відстані та оптичної сили розсіювальної лінзи.

Мста уроку : навчити учнів експкриментально оцінювати фокусну відстань і оптичну силу розсіювальної лінзи

Обладнання осцилограф, знижувальний трансформатор на Зб^2В/6В (блок живлення на 4 - 6 В змінного струму), резистор на 20-100 Ом, напівпровідниковий діод, з'єднувальні провідники.

Тип уроку: Лабораторна робота..

План уроку:

    • Організаційний момент.

    • Виконання лабораторної роботи.

    • Підсумок уроку.

    • Домашнє завдання

Хід уроку 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 • Роздавання зошитів та необхідного обладнання.

 • Коротка бесіда про дотримання учнями правил техніки безпеки.

 1. Коротка бесіда про дотримання правил техніки безпеки.

 2. Актуалізація опорних знань учнів.

 3. Виконання лабораторної роботи.

Повідомлення завдань.

Накреслити на папері стрілку, довжина якої на 10-20 мм більша за ді-

аметр розсіювальної лінзи; закріпити аркуш зі стрілкою на екрані так, щоб середина стрілки була приблизно на висоті оптичного центра лінзи; переміщуючи лінзу, добитися, щоб розмір уявного зображення стрілки збігався з розміром діаметра лінзи (мал. 35); виміряти відстаньавід лінзи до

стрілки d, висоту стрілки h і діаметр лінзи (висоту зображення) Я; з формуливизначити відстань від лінзи до зображення /;

• застосовуючи формулу

визначити фокусну відстань

лінзи F і оптичну силу D.

Виконання практичних завдань.

Учитель стежить за роботою учнів, дотриманням правил техніки безпеки, володінням технікою експерименту, послідовністю виконання операцій і дає за потреби відповідні вказівки. 1. Оформлення звітів.

Учні оформлюють письмові звіти.

 1. Підбиття підсумків уроку.

Питання для усного заліку

1. Де застосовуються розсіювальні лінзи?

2. Запишіть формулу тонкої розсіювальної лінзи.

3. Правила побудови зображення предмета у тонкій розсіювальній лінзі.

4. Побудувати зображення світної точки, яка розміщена на головній оптичній осі розсіювальної лінзи. '

5. Як можна визначити вид лінз в окулярах на дотик? Не доторкаючись до лінз?7. Домашнє завдання.

Повторити у підручнику тему «Світлові хвилі та ортичні прилади».

Фізичний лабораторний практикум

Тема: Визначення енергії кванта індукованого випромінювання

Мста уроку : навчити учнів експкриментально визначати довжину хвилі світла лазерного проміння таенергію кванта індукованого випромінювання.

Обладнання : газовий лазер типу ЛГ або світлова указка, дифракційна решітка, лінійка, мірна стрічка, екран.

Тип уроку: Лабораторна робота..

План уроку:


    • Організаційний момент.

    • Виконання лабораторної роботи.

    • Підсумок уроку.

    • Домашнє завдання

Хід уроку 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 • Роздавання зошитів та необхідного обладнання.

 • Коротка бесіда про дотримання учнями правил техніки безпеки.

 1. Коротка бесіда про дотримання правил техніки безпеки.

 2. Актуалізація опорних знань учнів.

 3. Виконання лабораторної роботи.

Повідомлення завдань.

Енергія фотона пропорційна частоті випромінювання v і дорівнює:Частота випромінювання пов'язана з довжиною хвилі Л співвідношеннямде с - швидкість поширення світла у вакуумі.Довжину хвилі випромінювання Л визначають за допомогою дифракційної решітки з відомим періодом.

З умови максимуму для дифракційної решітки (мал. 38)де d - період решітки, к - порядок максимуму, <р - кут, під яким спостерігається максимум вибраного порядку.

Оскільки кут є незначним, його синус можна замінити тангенсом:

де х - зміщення максимуму вибраного порядку від центрального, /-відстань від дифракційної решітки до екрана.Для виконання роботи необхідно: » скласти вимірювальну установку, розмістивши решітку паралельно до екрана на відстані 1=1-1,5 м від нього (екраном може бути стіна);

• спрямувати лазерний промінь на решітку і виміряти відстань х; між центральним максимумом і максимумом першого порядку (можна виміряти відстань між двома максимумами першого порядку по обидва боки від центрального і розділити на два);

• виміряти відповідно відстані х2 та х} між центральним максимумом і максимумами другого і третього порядків;

• обчислити середнє значення довжини хвилі випромінювання і енергію світлового кванта

Виконання практичних завдань.

Учитель стежить за роботою учнів, дотриманням правил техніки безпеки, володінням технікою експерименту, послідовністю виконання операцій і дає за потреби відповідні вказівки. 1. Оформлення звітів.

Учні оформлюють письмові звіти.

 1. Підбиття підсумків уроку.

Питання для усного заліку

1. За якою формулою визначається енергія та імпульс фотона?

2. Які умови максимуму і мінімуму для дифракційної решітки?

3. Чим відрізняється випромінювання лазера від випромінювання лампи розжарення?

4. Як змінюється картина дифракційного спектра, коли екран віддаляти від решітки?

7. Домашнє завдання. Повторити у підручнику тему «Світлові хвилі та ортичні прилади».

Фізичний лабораторний практикумТема: Вивчення явища фотоефекту

Мста уроку визначити роботу виходу електронів з поверхні катода фотоелемента і червону межу фотоефекту.

Обладнання : : джерело струму для практикуму типу ИЭПП-1 (або лабораторне джерело струму, потенціометр і ключ), вакуумний фотоелемент типу СЦВ, фіолетовий світлофільтр, який пропускає світло з довжиною хвилі 420 нм, освітлювач (лампа розжарення), вольтметр, гальванометр типу М273-21, з'єднувальні провідники

Тип уроку: Лабораторна робота..

План уроку:

    • Організаційний момент.

    • Виконання лабораторної роботи.

    • Підсумок уроку.

    • Домашнє завдання

Хід уроку 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 • Роздавання зошитів та необхідного обладнання.

 • Коротка бесіда про дотримання учнями правил техніки безпеки.

 1. Коротка бесіда про дотримання правил техніки безпеки.

 2. Актуалізація опорних знань учнів.

 3. Виконання лабораторної роботи.

Повідомлення завдань.

У схемі даної роботи (мал. 39) додатний полюс джерела струму під'єднується до катода, а від'ємний до анода фотоелемента. За цих умов між катодом і анодом створюється електричне поле, яке гальмує рух фотоелектронів. Для випадку, коли робота гальмуючого електричного поляФотоелемент встановлюють у світлонепроникний корпус, а світлофільтр розміщують перед фотоелементом або у вікні освітлювача. У роботі необхідно: »

• зібрати електричне коло за схемою, зображеною на малюнку 39 (у випадку використання лабораторного джерела струму і потенціо­метра - за схемою, зображеною на малюнку 40);

• освітити фотоелемент фіолетовим світлом при розімкнутому колі;

• замкнути коло і, плавно змінюючи напругу, зафіксувати її значення U, при якому струм в колі фотоелемента стає рівним нулю;

• обчислити роботу виходу електронів з поверхні металу Адкі і оцінити точність виконання роботи, порівнявши Адосі з табличним значенням;

• знайти червону межу фотоефекту.

Виконання практичних завдань.

Учитель стежить за роботою учнів, дотриманням правил техніки безпеки, володінням технікою експерименту, послідовністю виконання операцій і дає за потреби відповідні вказівки. 1. Оформлення звітів.

Учні оформлюють письмові звіти.

 1. Підбиття підсумків уроку.

Питання для усного заліку

1. У чому сутність зовнішнього фотоефекту?

2. Поясніть будову фотоелемента. Яке його практичне застосування?

3. Чому в досліді струм в колі фотоелемента проходить навіть за відсутності зовнішньої напруги?

4. Чому у даній роботі на катод фотоелемента подають додатний потенціал відносно анода?

5. Що таке робота виходу електронів з поверхні металу і червона межа фотоефекту?

6. Запишіть рівняння Ейнштейна для фотоефекту і на його основі поясніть закони фотоефекту.

7. Домашнє завдання.

Повторити у підручнику тему «Світлові хвилі та ортичні прилади».

Фізичний лабораторний практикум
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка