Відбивання і заломлення хвиль


Тема уроку. Індуктивний опір. МетаСторінка5/26
Дата конвертації19.11.2018
Розмір1.21 Mb.
#65096
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Тема уроку. Індуктивний опір.

Мета:

Навчальна:Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Необхідне обладнання:

Демонстрації : індуктивного опору від частоти змінного струму й індуктивності котушки. 2. Зсув фаз між силою струму та напругою в колі з індук­тивністю.

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

План уроку:

   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Вивчення нового матеріалу.

   • Закріплення вивченого.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашньго завдання.

(Один із учнів відтворює розвязок домашньої задачі на дошці з відповідними поясненнями що до розвязування.) 1. Чи може існувати постійний струм у колі, яке містить конденсатор?

2. У чому полягає схожість і відмінність активного та ємнісного опорів у колі змінного струму?

3. Які енергетичні перетворення відбуваються в колах змінного струму, що містять лише активний опір?

4. Які енергетичні перетворення відбуваються в колах змінного струму, що містять лише ємнісний опір? 1. Вивчення нового матеріалу.

1. Фазові співвідношення в колі з індуктивністю. Визначимо силу стру­му в колі, яке містить котушку, активним опором якої можна знехтувати. Для цього попередньо знайдемо зв'язок.між напругою на котушці та ЕРС самоіндукції в ній,

Якщо електричний опір проводу котушки можна вважати нескінченно малим, то напругу на ній можна вважати рівною за модулем і протилеж­ною за знаком ЕРС самоіндукції котушки:

2. Індуктивний опір. Відношення напруги на котушці до сили струму не є постійною величиною. Однак, як й у випадку з конденсатором, для визначення амплітуди коливань сили струму в котушці можна скориста­тися виразом, який збігається за формою із законом Ома для ділянки кола постійного струму:

4. Закріплення вивченого на уроці. (Проходить у вигляді усного опитування та розвязування різного роду задач.)

1. Чому під час зміни сили струму в котушці виникає ЕРС самоіндук­ції?

2. Чому ЕРС самоіндукції та напруга на котушці мають значення, проти­лежні за знаком?

3. Чи може існувати постійний струм у колі, яке містить котушку індук­тивності?

4. У чому полягають схожість і відмінність активного й індуктивного опо­рів у колі змінного струму?


 1. Підбиття підсумків уроку.

(Учитель виставляє оцінки учням учасникам)

 1. Домашнє завдання.

Основне: Опрацювати конспект уроку

Додаткове: Вправа № (Римкевич)Тема уроку : ЗАКОН ОМА ДЛЯ КОЛА ЗМІННОГО СТРУМУ.

Мета:

Навчальна:

навчити учнів застосовувати закон Ома і метод векторних діаграм для розрахунку амплітудних значень сили струму й напруги та зсуву фаз між струмом і напругою.

Розвивальна: • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Необхідне обладнання:

Демонстрації фазові співвідношення в колах змінного струму з активним, індуктивним і ємнісним опорами.

Тип уроку: Урок вивчення нового матеріалу.

План уроку:

    • Організаційний момент.

    • Перевірка домашнього завдання.

    • Актуалізація опорних знань.

    • Вивчення нового матеріалу.

    • Закріплення вивченого.

    • Підсумок уроку.

    • Домашнє завдання

Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Актуалізація опорних знань учнів. Перевірка домашньго завдання.

(Один із учнів відтворює розвязок домашньої задачі на дошці з відповідними поясненнями що до розвязування.)

1. Чому під час зміни сили струму в котушці виникає ЕРС самоіндук­ції?

2. Чому ЕРС самоіндукції та напруга на котушці мають значення, проти­лежні за знаком?

3. Чи може існувати постійний струм у колі, яке містить котушку індук­тивності?

4. У чому полягають схожість і відмінність активного й індуктивного опо­рів у колі змінного струму?

3. Вивчення нового матеріалу.

1. Векторні діаграми для описування змінних струмів і напруг. Для наочного описування гармонічних коливань використовується метод векторних діаграм. У методі векторних діаграм гармонічне коливання зображують у вигляді вектора. Модуль ц.ього вектора дорівнює амплітуді коливань, а кут, утворений вектором з віссю х, дорівнює початковій фазі коливань (рис. 47).Припустимо, що вектор із модулем Іп у початковий момент часу на­прямлений уздовж осі х. Нехай цей вектор обертається в площині XY з ку­товою швидкістю со проти годинникової стрілки (рис. 48):Через час t вектор повертається на кутПроекція вектора І на вісь х змінюється за гармонічним законом

Аналогічно можна розглянути обертання навколо початку координат вектора з модулем Um . За кутової швидкості обертання со його проекція на вісь х змінюється за закономНа рис. 49 зображено векторну діаґрайу для кола з активним опором. Оскільки в колі з ємністю коливання сили струму випереджають за фа­зою коливання напруги на обкладках конденсатора на к/2 , то векторна діаграма матиме вигляд, як показано на рис. 50.У колі з індуктивністю коливання напруги випереджають за фазою ко­ливання сили струму на к/2 . Векторну діаграму для цього випадку зобра­жено на рис. 51.

2. Вимушені електричні коливання в коливальному контурі. Щоб ді­стати електричні коливання в реальному коливальному контурі (в якому не можна знехтувати джоулевими втратами, Д^О), треба компенсува­ти втрати енергії на нагрівання провідників. Така компенсація можли­ва у разі приєднання контуру до кола генератора змінного струму, який здійснює «підживлення» контуру енергією. Припустимо, що сила змінно­го струму частотою v , який проходить через L-C-R -контур, змінюється за гармонічним законом: і = Ii:lcosiot .Знайдемо повний опір коливального контуру змінному струмові. Згід­но із законом Ома цей опір визначається відношенням амплітуди, при­кладеної до контуру напруги, до амплітуди сили струму, який проходить в ньому:

3. Закон Ома для кола змінного струму. У будь-який момент часу мит­тєве значення прикладеної напруги дорівнює сумі миттєвих значень на­пруг на послідовно ввімкнених елементах кола: резисторі1 uR , котушці індуктивності uL і конденсаторі u,.:

Коливання сили струму в усіх елементах послідовного кола відбува­ються за одним законом: / = /,„ coscdf . Амплітуду напруги, прикладеної до

Якщо розділити всі сторони векторного трикутника напруг на Ііп , то дістанемо трикутник опорів (рис, 54).З нього випливає, що повний опір коливального контуру змінному струмові дорівнює:

, Тоді закон Ома для змінного струму в довільному електричному колі має вигляд:Зсув засіЗазвю між напругою та силою струму можна визначити в такийспосіб:

4. Закріплення вивченого на уроці. (Проходить у вигляді усного опитування та розвязування різного роду задач.)

1. Яке електричне коло називають коливальним контуром?

2. Дайте означення миттєвого значення напруги та сили струму.

3. Як відбувається додавання коливань на векторній діаграмі?

Розвязування задач

Задача № 964 (Римкевич)

4. Яким чином повний опір коливального контуру змінному струмові за­лежить від частоти струму і параметрів контуру L, С, R?

5. Підбиття підсумків уроку.

(Учитель виставляє оцінки учням учасникам)


 1. Домашнє завдання.

Основне: Опрацювати конспект уроку

Додаткове: Вправа №970 (Римкевич)Лабораторна робота №2
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка