Відділ освіти Харцизької міської ради Міський методичний кабінет Застосування методу проектів у викладанні іноземної мови як засіб створення навчальної середи формування та розвитку життєвих компетентностей учнів


Критерії оцінювання проекту: варіанти підходів і оцінокСторінка4/4
Дата конвертації16.03.2017
Розмір0.85 Mb.
#12172
1   2   3   4Критерії оцінювання проекту: варіанти підходів і оцінок

  • значущість і актуальність висунутих проблем, адекватність їх тематиці, що вивчається;

  • коректність використовуваних методів дослідження і методів обробки отримуваних результатів;

  • активність кожного учасника проекту відповідно до його індивідуальних можливостей;

  • колективний характер рішень, що приймаються;

  • характер спілкування і взаємодопомоги, взаємо доповнювання учасників проекту;

  • необхідна і достатня глибина проникнення в проблему, залучення знань з інших областей;

  • довідність рішень, що приймаються, уміння аргументувати свої висновки, виводи;

  • естетика оформлення результатів виконаного проекту;

  • уміння відповідати на питання опонентів, лаконічність і аргументованість відповідей кожного члена групи.

Існують також параметри зовнішньої оцінки проекту: Вибір тематики проектів в різних ситуаціях може бути різним. В курсі англійської мови метод проектів може використовуватися в рамках програмного матеріалу практично по будь-якій темі, оскільки відбір тематики проводився з врахуванням практичної значущості для того, що вивчає англійську мову.

Головне – це сформулювати проблему, над якою учні працюватимуть в процесі роботи над темою програми
Захист проекту здійснюється на одному з останніх занять по темі. Презентації проекту здійснюється, як правило, в усній формі
Захист проектів у формі презентації
Практика показує, що захист проектів найчастіше проходить у формі презентації з використанням комп’ютера. Перед початком роботи учні отримують пам’ятку про те, як працювати над презентацією.

Презентація повинна включати:

 • вступ;

 • основні тези;

 • огляд нової концепції або думок з питання; заслання на використані сайти;

 • загальний опис роботи: мета, ресурси, хід роботи і результати;

• графічне зображення, анімаційні ефекти;

• діаграми і графіки;

• цитати, список використаних матеріалів;
Презентація має бути оцінена

(орієнтовні критерії оцінювання)


 1. Артистизм і виразність виступу.

 2. Розкриття змісту проекту на презентації.

 3. Використання засобів наочності, технічних засобів.

 4. Оригінальніість представлення результатів.Захист проектної роботи
презентація роботи відповіді на запитання
Параметри зовнішньої оцінки проекту

Варіант А

 1. Значущість і актуальність висунутих проблем, адекватність тематиці, яка вивчається, конкретність використаних методів досліджень і обробки отриманих результатів.

 2. Активність кожного учасника проекту в співвідношені з його індивідуальними можливостями.

 3. Колективний характер прийнятих рішень (у груповому проекті).

 4. Необхідна і достатня глибина проникнення в тему.

 5. Використання знань з інших сфер життя.

 6. переконливість прийнятих рішень, уміння аргументувати свої висновки.

 7. Естетика оформлення результатів проведеного проекту.

 8. Уміння відповідати на питання опонентів, лаконічність і аргументованість відповідей кожного члена групи.

Варіант Б

 1. Важливість теми проекту.

 2. Глибина дослідження проекту.

 3. Оригінальність запропонованих рішень.

 4. Якість використання продукту.

 5. Переконливість висновків.


Форми презентації проекту для різних вікових категорій

 


Для 1-2 учащихся

Для 2 -5 учащихся

Для 5 и налі учащихся

* Постер

* Коллаж

* Стихи

* Эссе

* Доклад / Реферат

* Мини-исследование и его вербальное или графическое представление

* Вопросы викторины

* Кроссворды

налізурно чего-либо* Веб-страницы

* Компьютерные программы

* Стенгазеты

* Опросы, налізу

* Видеофильмы

* Экскурсии

 выставка работ

* Спектакли

* Концерты

* Конференции

* Круглые столы

* Телемосты

 туристические буклеты


Презентація проекту може бути представлена в

різноманітних формах:

 • Ділова гра

 • демонстрація відеофільму

 • діалог літературних чи історічних персонажів

 • захист на Вченій раді

 • гра із залом

 • ілюстративне зіставлення фактів, документів, подій, епох, цивілізацій

 • інсценування реальної чи вигаданої історичної події

 • наукова конференція

 • науковий доклад

 • музичний посібник

 • довідник

 • модель

 • колекція

 • навчальний посібник
 • Звіт дослідницької експедиції

 • прес-конференція

 • мандрівка

 • реклама

 • рольова гра

 • змагання

 • спектакль

 • спортивна гра

 • театралізація

 • телепередача

 • ескурсіямультимедійний продукт

 • свято

 • прогноз

 • оформлення кабінету

 • вистава

 • журнал, газетаНам неодноразово доводилося стикатися з такою думкою, що продуктом проектної діяльності може стати реферат. Це не виключено, але, на наш погляд, така форма самостійної роботи, як підготовка реферату, будується за іншими законами, за іншою технологією, ніж робота над проектом. Написання реферату направлене, швидше, на розширення або поглиблення знань, розвиток загально навчальних умінь, а не на рішення особово-значимою для учня проблеми. Тому не варто вважати, що робота над рефератом може стати свого роду підготовчим етапом перед включенням учнів в проектну діяльність. Презентація за своєю суттю призначена для демонстрації отриманого продукту, а не для розповіді про процес роботи над проектом.

Захист проекту може мати сенс, якщо вчитель має намір зробити акцент на розвитку компетентності публічної комунікації що вчиться, якщо учні готують довгостроковий проект або прагнуть залучити до участі в проекті інших учнів. Презентацію проектів треба організовувати спеціальним чином. Тут відкриваються найширші можливості для творчого пошуку вчителем організаційних форм презентації. Це може бути: виставка, аукціон, спектакль, концерт, відео журнал, рекламна акція тощо. По своєму педагогічному ефекту це один з найважливіших етапів проекту, коли учень дістає можливість надати плоди своєї праці. Проведення презентацій можна вдало поєднувати з роботою з сім'ями учнів.

Якщо вчитель ставить на меті розвиток критичного мислення школярів на матеріалі презентації, він повинен мотивувати її учасників ставити питання і висловлювати критичні зауваження з приводу проектів, що беруть участь в презентації. Слід також підготувати педагогів – учасників презентації до того, щоб вони ставили питання різного типа, що просувають що вчиться в розвитку його комунікативної компетентності: для молодшого школяра це уточнюючі питання, для учнів основної школи – питання, задані на розуміння або в розвиток теми, для старшокласника – питання на дискредитацію.Висновки

Як вже було відмічено, метод проектів дозволяє здійснювати диференційований підхід у навчанні. Суть його можна окреслити словами Клодін Оріо: «Всі мають здібності», а використання проектної методики в значній мірі сприяє створенню мотивації до вивчення іноземної мови в школі.

Дитячий вік «…є періодом розвитку, сенситивним для формування і зміцнення мотивації досягнення успіхів». Відбувається конкретизація представлення про здібності, що усвідомлюються «…як поняття й причина власних успіхів і невдач». Дитя вибирає індивідуальну траєкторію руху до успіху в найпривабливішій для нього діяльності. Під впливом різних психологічних чинників мотив досягнення успіхів може трансформуватися в мотив уникнення невдач. Одним з таких чинників є проектна діяльність.

Предметом мовної діяльності є думка. Мова ж – засіб формування і формулювання думки. Звідси слідують методичні виводи:

1. Щоб сформувати в учнів необхідні уміння і навики в тому або іншому виді мовної діяльності, сформувати лінгвістичну компетенцію на рівні, визначеному програмою і стандартом, необхідна активна усна практика для кожного учня групи англійської мови.

2.Щоб сформувати в учнів комунікативну компетенцію поза мовним оточенням, недостатньо наситити урок англійської мови умовно-комунікативними або комунікативними вправами, що дозволяють вирішувати комунікативні завдання. Важливо надати їм можливість мислити, вирішувати якісь проблеми, які породжують думки, міркувати англійською мовою над можливими дорогами вирішення цих проблем з тим, щоб учні акцентували увагу на утриманні свого вислову, щоб в центрі уваги була думка, а англійська мова виступала в своїй прямій функції – формування і формулювання цих думок.

3. Щоб учні сприймали англійську мову як засіб міжкультурної взаємодії, необхідно не лише знайомити їх із страноведчеськой тематикою, а англійська мова виступала в своїй прямій функції – формування і формулювання цих думок. Необхідно шукати способи включення їх в активний діалог культур, щоб вони на практиці могли пізнавати особливості функціонування англійського тематикою, англійська мова виступала в своїй прямій функції – формування і формулювання цих думок.

Основна ідея подібного підходу до вчення англійської мови, таким чином, полягає в тому, щоб перенести акцент зі всякого роду вправ на активну розумову діяльність учнів, що вимагає для свого оформлення володіння певними мовними засобами.

Лише метод проектів може дозволити вирішити це дидактичне завдання і відповідно перетворити уроки англійської мови на дискусійний, дослідницький клуб, в якому вирішуються дійсно цікаві, практично значимі і доступні для учнів проблеми з врахуванням особливостей культури країни і по можливості на основі міжкультурної взаємодії.

На таких уроках англійської мови завжди має бути присутнім предмет обговорення. Як вже говорилося, в основі проекту лежить якась проблема. Щоб її вирішити, вчиться потрібне не лише знання англійської мови, але і володіння великим обсягом всіляких наочних знань, необхідних і достатніх для вирішення даної проблеми.

Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними уміннями. До перших можна віднести уміння працювати з інформацією, з текстом англійською мовою (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в англомовному тексті), аналізувати інформацію, робити Крім того, учні повинні володіти певними інтелектуальними, творчими, комунікативними уміннями. До перших можна віднести уміння працювати з інформацією, з текстом англійською мовою (виділяти головну думку, вести пошук потрібної інформації в англомовному тексті), аналізувати інформацію, робити узагальнення, виводи. узагальнення.

Таким чином, для грамотного використання методу проектів потрібна значна підготовча робота, яка здійснюється, зрозуміло, в цілісній системі вчення в школі, не лише у вченні англійській мові.Додаток 1

 • Анкета рейтинговой оценки
Достиг-нутый результат

(из 15бал.)Оформ-

ление


(из 15 бал.)

Защита

Процесс проектирования

Представле-ние (из 15 бал.)

Ответы на вопросы (из 15 бал.)

Интеллекту-альная активность (из 10 бал.)

Творчество (из 10 бал.)

Практическая деятельность (из 10 бал.)

Умение налізур в группе (из 10 бал.)

Само-

оценка


13

10

14

10

10

8

10

10

Педагог

15

13

15

12

10

10

10

10

Коллеги

по группе15

15

15

13

10

9

9

10

Средний

балл


14

13

15

12

10

9

10

10

Всего: 93 балла.

100 – 85 баллов – «5»

85 – 70 баллов – «4»

70 – 50 баллов – «3»


Додаток 2
СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ


класс

Вид проектной деятельности

Развитие специальных навыков

6

Практико-ориентированные проекты

развивается ассоциативное мышление, происходит актуализация знаний по темам, формирование лексико-грамматических навыков устной речи и т.д.

7

Информационные проекты, творческие проекты

актуализация знаний по темам, формирование лексико-грамматических навыков устной речи, развитие способности к поиску необходимой информации

8

налізурно-творческие проекты информационные проекты, иссле­довательские проекты.

поиск, аналіз и обобщение информации, повышается уровень их языковой компетенции, развивается аналитическое, ассоциативное и системное мышление, комбинаторные умения; усиливаются межпредметные связи, расширяется общий кругозор

9

налізурно-творческие, информационно-исследовательские про­екты, аналіз проекты

способность к аналізу и тео­ретическим обобщениям


Додаток 3

Примеры тематических проектов в 3 - 6 классах

Тема

Проект

«Домашние животные»

«Исследование о домашних любимцах одноклассников и учителей»

«Страничка объявлений (потерянные или найденные животные)»«Семья»

«Семейное древо», фотосессия «Наш обычный вечер / день»

«Здания», «Город»

«Презентация города» (реального)

«Реклама города перед туристическими фирмами» (город может быть реальный или вымышлен.)

«Найди сокровище»


«Еда»

«Исследование вкусов и предпочтений учителей и одноклассников»

«То, что люблю, обожаю и терпеть не могу»

«Мое кафе/ресторан»

«Наш буклет о еде и напитках»

«Сборник рецептов»«Спорт»

«Исследование предпочтений видов спорта»

«Мой спортивный центр»

«Мой любимый вид спорта»

«Спортивная страничка в журнале: новости спорта»«Мой дом/моя комната»

«Мой дом/моя комната»

«Дом будущего»

«Дом моей мечты»

«Газета объявлений: сниму квартиру»

«Дом/комната Гарри Поттера»


«Телевидение»

«Исследование о предпочтениях передач и фильмов учителей и одноклассников»

«Моя/наша программа передач»

«Телевизионная реклама (с макетом)»

«Мой киногерой»«Дикие животные»

«Выставка-экспозиция «Наш зоопарк»»

«Сборный буклет о диких животных»

«Буклет «Все о тиграх»»

«Презентация животных (с костюмами или трехмерными фигурами)»
Додаток 4

Памятка” Вместе интересно”

 1. Разбейтесь на группы по 3 – 4 человека.

 2. Прочитайте задание проекта.

 3. Выясните непонятные места у учителя.

 4. Просмотрите материал параграфа (слова, грамматические правила, упражнения – это содержание проекта, т.е. то, что необходимо представить в проекте)

 5. Подумайте, как показать проект – это форма (интервью, коллаж, рассказ, игра, реклама, письмо, статья в газету, телепередача, иллюстрации и т.д. )

 6. Распределите задания в группе (кто рисует, пишет, представляет проект)

 7. Выполните задание на черновике и покажите учителю.

 8. После проверки оформите задание проекта в чистовом варианте.

 9. Представьте проект в классе.


Додаток 5

При обсуждении проекта используй следующие выражения:

A list of PhrasesYou enjoy it You don’t like the project

Wow! It’s not bad

It’s wonderful! Nothing interesting

It’s good! Nothing special

How interesting! I don’t like it

I thing it’s unusual! I don’t understand it

It’s cool! I think you should work hard

It’s exciting! What a bore!

Well done! Cheer up!

Fantastic! Better luck next time

Congratulations!

What a good idea!

I like it!

I enjoy it!

I find the project fun, unusual!

It’s great!

Good for you!

Пам’ятка щодо захисту проекту

Make an oral presentation of it following the model (in each item choose one of the phrases):1. Introducing the topic

Today                        I’m going to talk about…

Now                        I’d like to describe…

The aim of my/our presentation is to…

I’ve/we’ve divided the presentation into two/three parts.

First,                    I’d/we’d like to give you an overview of…

Then,                    I’ll/we’ll                move on to…

After that,                                      focus on…

Finally,              we’ll                        deal with…

                                             consider…2. Referring to questions

Feel free to interrupt me if there’s anything you don’t understand.

If you don’t mind, we’ll leave questions till the end.

3. Introducing each section of presentation

So, let’s start with…(objectives…)

Now let’s move on to…(the next part…)

Let’s turn our attention to…(the question of…)

This leads us to…(the question of...)

Finally…(let’s consider…)4. Summarizing a section of presentation

That completes my description of…

So, to summarize…(There are five key points…)

5. Referring backwards and forwards

I mentioned earlier…(the importance of…)

I’ll say more about this later.

We’ll come back to this point later.6. Checking understanding

Is this clear?

Are there any questions?

7. Referring to visual information

This diagram shows…

If you look at this graph you can see…

What is interesting in this diagram is…

I’d like to draw your attention to this chart…

8. Referring to common knowledge

As you know…

As I’m sure you’re aware of…

9. Concluding

That concludes my talk (our report).

That brings us to the end of our presentation.

If you have any questions                we’d be pleased                to answer them.

                                       we’ll do our best

Thank you for your attention.Додаток 6

А Л Г О Р И Т М

опису педагогічного проекту
1.Назва проекту

2.Учасники проекту (П.І.П., місце роботи, посада, кваліфікаційна категорія )

3.База реалізації проекту (місце, заклад)

4.Обгрунтування вибору проблеми:

5.Мета та завдання проекту:

6.Характеристика проекту

За кінцевим результатом: теоретичний, практико – орієнтований, теоретико – практичний

За змістом: монопредметний, міжпредметний, надпредметний

За кількістю учасників: індивідуальний, колективний (парний, груповий)

За тривалістю : міні – проект, короткочасний, середньої тривалості, довготривалий

За ступенем самостійності: репродуктивно – дослідний, частково – пошуковий, дослідницький чи експериментально – дослідницький, евристичний.

За характером контактів : внутрішній, зовнішній, міжнародний

7.Термін реалізації проекту: (початок – закінчення)

8.Прогнозований результат:

9.Ресурси: а) людські;

б) матеріально – технологічні ;

в) фінансові;

г) інформаційні.

10.Потреби:

11.Етапи та завдання реалізації проектуЕтап

Завдання

Діяльність

Термін

Ресурси

(потреби)Ре-зуль-тат

Хто вико-нує

12.Результати проекту (матеріальні)


Зміст

Форма представлення

Оцінка якості


13.Моніторинг та оцінювання проекту


Аспекти оцінювання

Шкала оцінювання

Само

Оцін-ка


Експертна оцінка

Взаємо

оцінка


Загаль

на оцінка1.Оцінка змісту проекту
1.1.Актуальність,концептуальність, обгрунтованість проблеми, відповідність завданням сучасної педагогіки

4

1.2.Відповідність мети, завдань, плану, результатів обраній темі

4

1.3.Реальність та практична чи теоретична цінність

4

1.4.Новизна, оригінальність

4

1.5.Обсяг та повнота розробки

4

П.Діяльність з реалізації проекту
2.1.Самостійність, ініціативність

4

2.2.Творчість, вміння здійснити ситуативну корекцію

4

2.3.Дотримання плану чи програми діяльності

4

2.4.Розподіл обов’язків та їх виконання

4

2.5.Командність, взаємостосунки в групі

4

Ш.Захист проекту
3.1.Якість доповіді (композиція, логіка, послідовність, аргументованість, чіткість, оригінальність)

4

3.2.Пед.техніка (культура мовлення, почуття часу, утримання уваги аудиторії, артистизм тощо)

4

3.3.Ерудованість (обсяг та глибина знань з теми, відповіді на питання, загальна культура)

4

3.4.Методика використання наочних та технічних засобів
3.5.Вміння оцінити власну діяльність та її результати

4

1У.Оцінка результатів проекту
4.1.Реальність та можливості застосування (витратність, прибутковість з позицій педагогічного менеджменту)

4

4.2.Універсальність (можливість його реалізації в різних умовах, різними категоріями)

4

4.3.Завершеність, готовність для подальшого застосування

4

4.4.Обсяг, повнота розробки

4

4.5.Якість оформлення результатів
Усього

80
Загальна кількість балів:

Рейтинг проекту:

14.Загальні висновки.Консультант (П.І.Б., посада) Експерт (П.І.П., посада)

Дата Підпис Дата. ПідписДодаток

Вопросы для самоконтроля


 1. Что такое проект?

 2. Что такое проектная деятельность?

 3. Какова цель проектной деятельности?

 4. Какие задачи стоят перед ней?

 5. Какие этапы необходимо пройти в проектной деятельности?

 6. Какой этап является особенным и почему?

 7. Что такое учебный проект?
 1. Какие виды проектов существуют?

 2. Что такое исследовательский проект, чем он отличается от информационного?

 3. Что такое телекоммуникационный проект? Чем он отличается от информационного и исследовательского?

 4. В чем суть ролевого, прикладного и творческого проектов?

 5. Какой из этих видов проекта хотели бы вы сделать? Почему? 1. Какие этапы включает в себя проектная деятельность?

 2. На каком этапе идет

 • выбор темы?

 • определение цели и задач?

 • формулировка актуальности проблемы?

 1. Что необходимо сделать

 • на этапе исследования?

 • на этапе подготовки к защите проекта?


Тезаурус провідних термінів
Метод проектів — це:

 • метод планування доцільної діяльності у зв'язку з розв'язанням якогось навчально-шкільного зав­дання в реальній життєвій обстановці (В. Кілпатрик);

 • система навчання, за якою учні здобувають знання у процесі планування й виконання практичних завдань — проектів, які поступово ускладнюються (Педагогічна енциклопедія. — М., 1965. — С. 806);

 • узагальнена діяльність, проблемна за формою представлення матеріалу, практична за формою йо­го застосування, інтелектуально насичена за зміс­том, яка відбувається в умовах постійного конкурсу думок (І. Зимня);

 • гармонійне поєднання академічних та прагма­тичних знань, стимулювання самостійної пізнаваль­ної діяльності, яка здійснюється за схемою: усе, що я пізнаю, для чого мені потрібно і де я зможу ці знан­ня

 • осягнен­ні нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий потенціал.

Проект — це:

 • комплекс пошукових, дослідницьких, графіч­них та інших видів робіт, що виконуються з метою практичного і теоретичного розв'язання значущої проблеми;

 • послідовність взаємопов'язаних подій, які від­буваються впродовж установленого обмеженого про­міжку часу та спрямовані на досягнення оригіналь­ного й водночас певного результату;

 • цільовий акт діяльності, в основі якого лежать інтереси учня.

Основа методу проектів — розвиток пізнаваль­них навичок учнів, умінь самостійно конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному про­сторі, а також розвиток критичного й творчого мис­лення, формування вмінь співпраці в групі.

Планування проекту — визначення мети та об­сягу завдань, терміну виконання проекту, а також розвитку певних навичок дитини, яких вона набуває під час виконання проекту.

Специфіка проекту—зміна суб'єктно-об'єктних4 відносин у процесі навчання та виховання.

Навчальний проект — форма організації за­нять, яка передбачає комплексний характер діяль­ності всіх його учасників з отримання освітньої про­дукції за певний проміжок часу.

Педагогічний проект — це змістовно обґрунто­вана й документально оформлена ініціатива, спрямо­вана на досягнення освітніх цілей у межах певного часу; технологічно забезпечений, цілісний, соціально значущий, інноваційний освітній продукт.

Дослідницько-пошуковий проект спрямовується на вирішення проблеми, результат якої заздалегідь невідомий; потребує добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продума­ності методів, зокрема експериментальних методів обробки результатів.

Ігровий проект — учасники беруть на себе пев­ні ролі, обумовлені характером і змістом проекту;

наявним є високий ступінь творчості, але домінант­ним видом діяльності є гра.Інформаційний проект спрямований на збір інформації про який-небудь об'єкт, її аналіз і уза­гальнення фактів; потребує чіткої структури, мож­ливості систематичної корекції під час проектної діяльності.

Практично зорієнтований (прикладний) про­ект — результат діяльності учасників чітко визна­чено із самого початку, який зорієнтовано на соціаль­ні інтереси учасників (газета, документ, відеофільм, спектакль, проект закону, словник, довідкова літера­тура тощо); потребує продуманої структури, навіть сценарію діяльності учасників із визначенням фун­кцій кожного.

Творчий проект — проект не має детально опра­цьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проекту; результати можуть бути оформлені у вигляді журналу, збірника, програми свята, альбому тощо.

Проектна технологія — одна з інноваційних технологій навчання й виховання, яка забезпечує формування цих компетенцій.

Суть проектної технології — стимулювати ін­терес учнів до певних проблем, які передбачають оволодіння певною базою знань, і через проектну діяльність, що передбачає розв'язання однієї або ці­лої низки проблем, показати практичне застосуван­ня набутих знань.

Проектне навчання — це:

 • проектна діяльність, спрямована на формуван­ня вмінь ураховувати й долати перешкоди для до­сягнення цілей проекту, стійкої підпорядкованості мотивів, у результаті чого активна самодіяльність у навчальному процесі сприяє творчому й соціаль­ному становленню особистості;

 • поширена технологія навчання, метою впрова­дження якої є формування готовності учня до ви­рішення пізнавальних або практичних завдань у нестандартних ситуаціях.

Проектна діяльність — це:

 • ефективна форма поєднання теорії з практи­кою, можливістю продемонструвати власні вміння та індивідуальні спроможності до творчої діяльності та науково-дослідницької роботи;

 • активна соціальна дія у вирішенні життєво зна­чущої проблеми; допомагає учневі включитися в ак­тивну соціальну дію, оволодівши здатностями через проект власного розвитку змінювати світ;

 • учить вихованців проблематизації, цілевстановенення і планування діяльності, самоаналізу й реф­лексії, презентації в різних формах, пошуку і вибо­ру актуальної інформації, практичного застосування знань, проведення досліджень.

 • Соціально-педагогічне проектування — фунда­ментальна умова й передумова побудови відкритих динамічних освітніх систем реалізації інноваційних технологічних, культурологічних положень.

 • Проектування — діяльність, спрямована на розробку програм, проектів майбутніх станів об'єктів і систем на основі аналізу їхнього розвитку.

 • Педагогічне проектування — важливий інстру­мент становлення найновіших форм спільності пе­дагогів, учнів, громадськості, нового змісту, спо­собів і технологій освіти, способів і технологій діяльності у процесі впровадження методу проек­тів як засобу ефективного розв'язання життєвих проблем.

 • Технологія проектування — розв'язання учнем або групою учнів якої-небудь проблеми, яка перед­бачає, з одного боку, використання різних методів, засобів навчання, а з іншого — інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості.

 • Проектна культура вчителя — це один із компонентів професійно-педагогічної культури, її складова частина, змістом якої виступає сама проектна діяльність учителя; участь у ній забезпечує самореалізацію педагога, розкриття інтелектуального потенціалу, здатність здійснювати творчий процес, упроваджувати новаторські ідеї в практику.

 • Робота над проектам (педагога) — це прагнення знайти розумний баланс між академічними і прагма­тичними знаннями, уміннями і навичками.

 • Робота над проектом (учня) — практика осо-бистісно зорієнтованого навчання в процесі конкрет­ної праці учня на основі його вільного вибору, з ура­хуванням його інтересів; активна взаємодія з дов­кіллям, під час якої учень виступає як суб'єкт, який цілеспрямовано впливає на об'єкт і тим самим задо­вольняє свої потреби.

 • Функціональна освіченість учня — сприйман­ня настанов і пояснень учителя, письмових текстів, уміння ставити конструктивні запитання, поводити­ся з технічними об'єктами.

 • Інтелектуальна підготовленість учня — здат­ність описати словами трудові операції, рефлек­сія трудової діяльності, розуміння постановки на­вчальних — теоретичних і практичних — завдань,

 • здатність аналізувати предмети й дії, уміння користу­ватися навчальною літературою для раціонального планування спільної діяльності.

 • Вольова підготовленість учня — прагнення виконувати поставлені навчальні завдання, уважне ставлення до педагогічної ситуації і настанов учи­теля, підтримання культури праці, дружня взаємодія з учасниками проекту, бажання виконати завдання з високою якістю, толерантне ставлення до побажань і порад; вибір темпу виконання завдання; успішне подолання психологічних і пізнавальних перешкод; здатність просити і приймати допомогу тощо.


Рекомендуємо опрацювати:
1.Баханов К.О. Життєтворчі проекти в навчанні історії України, Посібник для вчителів./ К.О.Баханов, В.А.Нищета. – Х.: Вид.група «Основа», 2008.

2. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій/ Автор-укладач Н.П. наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 176с.

3. Забродська Л.М., Онопрієнко О.В., Цимбалару А.Д., Хоружа Л.Л. Ініормаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: Науково-методичний посібник / За ред. А.Д.Цимбалару, О.В.Онопрієнко. – Х.: Вид.група «Основа», 2007. – 208с.

4. Кондратова Л.Г. Організація проектної діяльності учнів у позаурочний роботі школи. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 112с.

5. Окул М., Пашковська Н., Метод проектів у дії. // Завуч. – 2005. - № 9. – с.11- 14.

6. Пометун О., Пироженко Л. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.: «А.П.Н.» 2002. – 136с.7. Супрун Т.В. Проектна діяльність у початковій школі //Зб.метод.проектів:традиції, перспективи, життєві результати – К.: Департамент, 2003. – 500с.

8. Сучасні шкільні технології. Ч.2 /Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – К.: Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128.

Каталог: Proekt
Proekt -> Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу І. Загальні положення
Proekt -> Уроках галузей «математика» та «природознавство»
Proekt -> Наукові проекти та дослідницька діяльність у початковій школі за матеріалами науково-популярної природничої газети „колосочок”
Proekt -> Історія дистанційного навчання
Proekt -> Методичний кабінет
Proekt -> Проект «водойми рідного краю» Мета проекту
Proekt -> Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка