Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації кнз «Лозуватська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів» формування мотивації в учнів на уроках української мови та літератури з використанням інтерактивних технологій в умовах сучасної освітиСторінка1/2
Дата конвертації10.03.2017
Розмір0.51 Mb.
  1   2
Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації

КНЗ «Лозуватська загальноосвітня школа №2 І-ІІІ ступенів»


ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ В УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Виконавець:

Дика Світлана Яківна,

вчитель української мови

та літератури

2015 р.

АНОТАЦІЯ

Основне завдання кожного творчого вчителя – запалити бажання в учнів учитися. І зробити це доцільно на етапі мотивації навчальної діяльності.

Методична розробка містить різні форми методів і прийомів мотивації навчальної діяльності учнів під час вивчення української мови та літератури.

Формування мотивації в учнів на уроках української мови та літератури з використанням інтерактивних технологій є досить актуальним, адже пріоритетною ідеєю курсу української словесності в основній школі є забезпечення інтенсивного мовленнєвого та інтелектуального розвитку учнів.

У навчально-методичній розробці розглядається проблема розвитку навчальної мотивації учнів та окреслено основні напрями та завдання:


  • обґрунтовано актуальність і важливість реалізації особистісно-мотиваційного принципу в організації мовної освіти;

  • наведено способи та методи формування пізнавального інтересу засобами української мови, стимулювання особистісного успіху у навчанні, розвитку потреб самостійної пізнавальної діяльності, спонукання до творчого самовираження;

  • з’ясовано роль інноваційних технологій у забезпеченні мотиваційної основи навчання української мови та літератури в загальноосвітній школі;

  • запропоновано різні варіанти мотиваційної діяльності учнів, що виконують не лише інформаційну функцію, а й можуть бути основою для заохочення школярів до навчання.ЗМІСТ

ВСТУП 3

І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ МОТИВАЦІЇ В УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 6

1.1. Погляди вітчизняних і зарубіжних педагогів на мотивацію 7

1.2. Види мотивації 8

1.3. Основні психологічні умови виникнення пізнавальних мотивів 9

ІІ. МОТИВАЦІЯ – КЛЮЧ ДО ПІЗНАННЯ 11

2.1. Структура навчального процесу на уроці української мови 11

2.2. Форми, методи та прийоми мотивації 12

2.3. Способи стимулювання в учнів інтересу до навчання 14

2.4. Способи організації початку уроків української мови та літератури 15

2.5. Вплив успіху на ефективність навчання 20

ВИСНОВОК 20

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 23ВСТУП

Людина, що не знає нічого,

може навчитися, справа тільки в тому, щоб запалити в ній бажання вчитися.

Д. Дідро


Час зобов'язує педагога шукати такі форми проведення уроку, які захопили б, принесли радість і задоволення. Ян Коменський вважав інтерес основою навчання, адже оригінальна форма пізнання допомагає уникнути одноманітності, шаблонності, сприяє ширшому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння учнями нових знань та формування в них творчих здібностей.

«Навчання є найінтенсивнішим, коли відбувається в контексті підтримки, заохочування і помочі... хто пояснює і уточнює – вчиться. Що діти зроблять разом сьогодні, вони зможуть зробити завтра .. самостійно», – ці слова Виготського сьогодні, як ніколи раніше, актуальні в освітньому процесі шкіл України. Науково-технічний прогрес за останні роки зробив черговий ривок уперед, діти випереджають нас за швидкістю освоєння нових технологій. Але, щоб вони стали гармонійними особистостями, учителі мають застосовувати нові форми і методи, які допоможуть співпрацювати з дитиною.

Основним завданням убачаю потребу розвитку в учнів свідомого ставлення до навчання, сприяння позитивній мотивації до пізнавальної діяльності, потребі у самопізнанні, самореалізації та вдосконаленні, створенні самодостатньої особистості, яка не загубиться на складних життєвих шляхах. Саме тому працюю над методичною проблемою «Формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури».

Проблема формування позитивної мотивації навчання завжди була актуальною у психолого-педагогічній діяльності. Як відомо, зміст навчання, його значимість для учнів лежать в основі мотиваційної сфери. Від змісту навчання залежить спрямованість учня, тобто мотиви навчання.

Уроки мають захоплювати учнів, пробуджувати у них інтерес та мотивацію, навчати самостійному мисленню та діям. Ефективність і сила впливу на емоції і свідомість учнів у великій мірі залежать від умінь і стилю роботи конкретного вчителя. Для підсилення мотивації діяльності дуже корисними, на мою думку, є використання інтерактивних технологій. Саме застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Як правило, структура таких занять складається з п’яти елементів (О.І. Пометун):

а) мотивація;

б) оголошення, представлення теми та очікуваних навчальних результатів;

в) надання необхідної інформації;

г) інтерактивна вправа – центральна частина заняття;

д) підбиття підсумків, оцінювання результатів уроку.

Тому у своїй роботі на різних етапах уроку використовую технологію опрацювання дискусійних питань; інтерактивні методики (робота в парах, «мозковий штурм», ділові ігри, «асоціативний кущ», «мікрофон», взаємне навчання, інсценізація); блочний метод викладання матеріалу; кооперативну форму навчання (урок-практикум, урок-пошук, урок-дискусія, урок-мандрівка, урок-панорама, урок-залік), також намагаюся відстежити емоційні переживання учнів під час розгляду тієї чи іншої теми. Для цього користуюся методом «Кольоровий щоденник настрою».

Помітила, що учням також подобаються рольові ігри, імітації. Так, наприклад, під час вивчення теми «Байка» шестикласникам цікаво уявляти себе у ролі персонажів, створених Л.Глібовим. Використання рольових ігор допомагає визначити власне ставлення до конкретної життєвої ситуації, набути досвіду поведінки у подібних випадках шляхом «гри», виконання «ролі», яка є близькою до реального життя. Рольова гра імітує реальність шляхом «проживання ситуації у ролі», що дісталася учневі, та надає можливість діяти «як насправді».

Ефективною для мотиваційного навчання є рольова гра «Зустріч літературних героїв». Учні мають продумати та відтворити діалоги між вказаними персонажами.

Про що, на вашу думку, могли б поговорити:

     Мудра дівчина (народна казка «Мудра дівчина») і Хуха-Моховинка (В.Королів-Старий «Хуха-Моховинка»);

        Микита Кожум’яка (О.Олесь, драма-казка «Микита Кожум’яка») і Михайло-семиліток (А.Лотоцький,казка «Михайло-семиліток»).

При здійсненні диференційованого підходу підвищується інтерес до навчання, тобто виникає мотив праці, відчуття власної значущості, а також відбувається інтелектуальний ріст кожного учня у відповідності з його навчальними можливостями.

Індивідуальна форма роботи сприяє виявленню вміння учнів працювати самостійно, визначати труднощі у засвоєнні матеріалу, сприяє виробленню самостійності, відповідальності учнів, отриманню реальної картини рівня засвоєння матеріалу кожним учнем. Зважаючи на очікуваний результат при індивідуальній формі роботи, використовую знову ж таки різні завдання:

         написати інший початок або кінець твору;

         ввести у певний епізод твору діалог героїв;

         скласти запитання до твору, які можна запропонувати своєму товаришеві;

         намалюй словами портрет героя, який найбільше сподобався;

         що спільного у творах, які ти вивчав на уроках української та зарубіжної літератур;

        склади запитання для вікторини за твором, який ти прочитав;

        постав себе на місце героя. Як би ти поводив себе? Чому?;

        скласти кросворд за вивченим твором;

        підібрати порівняння до слів і запитання;

        завдання під назвою «Незакінчені рядки»: сформулювати тему, образи, проблеми обраного твору .

На уроках розвитку зв'язного мовлення навчаю різноманітних видів усних і письмових робіт: переказ прочитаного тексту, написання творчих робіт, різних за змістовим типом, спонукаю учнів до так званих творчих дискусій «Якби автором був я». Учасникам пропонується таке запитання: чи є твори, у яких вам щось не сподобалося і що саме у них, на вашу думку, можна і варто змінити?

На практиці переконалася у тому, що підвищенню пізнавальної активності учнів сприяє проведення так званих нестандартних уроків, а саме: урок-казка, урок-подорож, урок-диспут, урок-дослідження і т.п. Звичайно, урок-казку доцільніше проводити у 5 - 6 класах, а урок-диспут – у старших класах, оскільки вони потребують більших теоретичних і практичних знань. Велику увагу приділяю домашньому завданню. Дуже важливо не переобтяжувати учнів. Намагаюсь давати їм цікаві завдання, одне з яких має бути творчого характеру: складання тематичних словників, розгадування або складання шарад, кросвордів, написання творів, складання тестових завдань, створення ілюстрацій і т. п. Практикую також домашні завдання, які треба виконати усім учням обов'язково і такі, які виконуються за бажанням. На наступному уроці результати виконання обов'язково перевіряються, обговорюються і оцінюються.

Вважаю, що для вчителя-словесника неабияку роль відіграє позакласна робота, саме вона допомагає учителеві у повному обсязі розкрити здібності вихованців, їхні нахили та інтереси. На позакласних заходах продовжую роботу щодо формування мотивації навчання . З цією метою проводжу такі заходи: «Що за диво ці казки!», театралізоване свято «В гостях у казки», мовно-літературна гра «Щасливий випадок», турнір лицарів ввічливості, літературні посиденьки.

Намагаюся, щоб такі форми роботи були спрямовані на виховання загальнолюдських якостей, усвідомлення національних традицій нашого народу.

Крім традиційних для кожного навчального закладу предметних тижнів, вікторин, конкурсів та випуску літературної стіннівки, проводжу консультації, індивідуальні заняття. Цей час використовую також для підготовки учнів до предметних олімпіад, конкурсів.

Позитивна мотивація впливає на ­підвищення ефективності навчально-виховного процесу на уроках, на зацікавленість учнів матеріалом уроку, стимулює їх до навчання. Таким чином, учні готуються до повноцінного життя в новому інформаційному суспільстві, озброївшись літературознавчим «багажем», успішно синтезуючи у собі високу естетичну культуру, досконалий інтелект, творчий потенціал.
Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 169 -> files
files -> Криворізької районної ради дніпропетровської області формування природничої компетентності дошкільників через проведення екологічних акцій
files -> Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку
files -> Виховний проект класного керівника «Мій клас-моя родина»
files -> Криворізької районної ради дніпропетровської області розвиток з’вязного мовлення старших дошкільників через театралізовану діяльність
files -> Аа Аа Ан ел ге дь Ангел
files -> Розв’язування задач з параметрами графічним методом
files -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
files -> Державної адміністрації Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації Комунальний навчальний заклад «Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
files -> «Продуктивні технології навчальної діяльності» Опис інноваційної технології: «Сучасний урок як засіб підвищення якості освітнього процесу»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка