Відділ освіти, молоді та спорту віньковецької райдержадміністрації районний методкабінет інформаційно-методичний центр рмк


Тема. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Типи даних: число, текст, формулаСкачати 11.87 Mb.
Сторінка43/78
Дата конвертації23.10.2016
Розмір11.87 Mb.
ТипУрок
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   78
Тема. Адресація в середовищі табличного процесора. Іменовані комірки і діапазони. Типи даних: число, текст, формула.

Мета:

навчальна: сформувати навички обчислювати за допомогою формул у середовищі табличного процесора; сформувати поняття абсолютного, відносного та мішаного посилань на діапазони комірок;

розвивальна: розвивати знання учнів в області інформаційних технологій;

виховна: показати важливість знань і умінь у сфері інформаційних комп'ютерних технологій, а саме технологій опрацювання текстових даних.

Тип уроку: комбінований.
Хід уроку

I. Організаційний момент.

Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.ІІ. Актуалізація опорних знань.

Фронтальне опитування 1. За допомогою яких клавіш можна редагувати дані в таблиці?

 2. Яким чином можна вставляти дані в комірки формули?

 3. Як можна змінити параметри таблиці (ширину, висоту стовпців та рядків)?

 4. За допомогою яких команд можна змінювати кількість стовпців, рядків, комірок таблиці?

 5. Як можна видалити за один раз цілий стовпець або рядок?

 6. Як можна видалити аркуш?

 7. Що таке умовне форматування? Які існують його види?


III. Пояснення нового матеріалу.

Табличні процесори включають багато зручних і простих можливостей по оформленню даних: виділення кольором фону і символів, використання різних шрифтів. Все це робить дані в електронній таблиці зручними для сприйняття і розуміння користувачем.Типи даних

Електронні таблиці дають змогу працювати з трьома основними типами даних:

• число

• текст


• формула.

Числа в електронних таблицях Excel можуть бути записані в звичайному числовому або експоненціальному форматі, наприклад: 195,2 або 1,952Е + 02. За умовчанням числа вирівнюються в осередку по правому краю. Це пояснюється тим, що при розміщенні чисел один під одним (у стовпці таблиці) зручно мати вирівнювання по розрядах (одиниці під одиницями, десятки під десятками і т. д.).

Текстом в електронних таблицях Excel є послідовність символів, що складається з букв, цифр і пропусків, наприклад запис «32 Мбайт» є текстовими. За умовчанням текст вирівнюється в осередку по лівому краю. Це пояснюється традиційним способом листа (зліва направо).

Формула повинна починатися із знаку рівності і може включати числа, імена осередків, функції (Математичні, Статистичні, Фінансові, Дата і час і т. д.) і знаки математичних операцій. Наприклад, формула «=А1+В2» забезпечує складання чисел, що зберігаються в осередках A1 і В2, а формула «=А1*5» — множення числа, що зберігається в осередку A1 на 5. При введенні формули в осередку відображається не сама формула, а результат обчислень за цією формулою. При зміні початкових значень, що входять у формулу, результат перераховується негайно. Результат і аргументи використовуваних функцій знаходяться в елементах електронної таблиці. Табличний процесор володіє гнучким механізмом завдання і редагування значень елементів електронної таблиці, а також допускає створення власних програм по обробці даних. Функції виконуються не тільки над значеннями конкретних осередків, але і над набором осередків із заданого діапазону. Кожен осередок має свою назву, складену з назви стовпця і рядка, а діапазон задається назвами лівою верхньою і правою нижньою елементів таблиці.

Використання табличного процесора дозволяє не тільки визначити результат на основі початкових даних, але і знайти початкові значення, необхідні для отримання необхідного результату.Абсолютні і відносні посилання

У формулах використовуються посилання на адреси осередків. Існують два основні типи посилань:

• відносні

• абсолютні.

Відмінності між ними виявляються при копіюванні формули з активного осередку в інший осередок.

Відносне посилання у формулі використовується для вказівки адреси осередку, що обчислюється щодо осередку, в якому знаходиться формула. При переміщенні або копіюванні формули з активного осередку відносні посилання автоматично оновлюються залежно від нового положення формули. Відносні посилання мають наступний вигляд: A1, B3.

Абсолютне посилання у формулі використовується для вказівки фіксованої адреси осередку. При переміщенні або копіюванні формули абсолютні посилання не змінюються. У абсолютних посиланнях перед незмінним значенням адреси осередку ставиться знак долара (наприклад $А$1).

Якщо символ долара стоїть перед буквою (наприклад: $А1), то координата стовпця абсолютна, а рядки — відносна. Якщо символ долара стоїть перед числом (наприклад, А$1), то, навпаки, координата стовпця відносна, а рядки — абсолютна. Такі посилання називаються змішаними.

Хай, наприклад, в осередку С1 записана формула =А$1+$В1, яка при копіюванні в осередок D2 набуває вигляду =В$1+$В2. Відносні посилання при копіюванні змінилися, а абсолютні — ні.

Іменування комірок

Всяка комірка в Microsoft Excel має свою адресу – номер стовпця, де вона знаходиться і номер рядка. Наприклад, комірка, що знаходиться на перетині рядка 8 і стовпця С має адресу С8. Адреси комірок також називають ще іменами комірок. Щоби уникнути плутанини, нижче, ми будемо називати адресами лише імена утворені в описаний вище спосіб.

Нехай в комірці А1 знаходиться ціна одного виробу, а в комірці А2 – закуплена кількість виробів. Щоби в комірці А3 підрахувати сумарні витрати на закупку, слід в цій комірці записати формулу =А1*А2. Якщо дивитись на саму формулу, то з неї безпосередньо не можна встановити, що за величини знаходяться в комірках А1 і А2. Якщо формула не така проста, а більш складна, то легко заплутатись. Тому, у ряді випадків, більш зручним є присвоєння коміркам імен. Імена комірок можна вибирати у відповідності зі змістом величин, що в них знаходяться. При записі формул використання імен надає формулам прозорості. Так, присвоївши в розглянутому вище випадку, комірці А1 ім’я Ціна, а комірці А2 – ім’я Кількість, можна записати формулу в комірці А3 як =Ціна*Кількість. В цьому випадку, ми уже з вигляду формули можемо сказати, які величини в неї входять.

Щоби присвоїти ім’я комірці, слід:

· виділити потрібну комірку, встановивши на неї вказівник миші і клацнувши лівою клавішею миші

· в поле Ім’я ввести нове ім’я комірки (мал. 5). На малюнку в полі Ім’я знаходиться адреса комірки, де знаходиться табличний курсор, – А1

· натиснути клавішу Enter.

Можна присвоїти комірці ім’я і у інший спосіб – використовуючи діалогове вікно Присвоїти ім’я. Для цього слід:

· помістити курсор у комірку, якій необхідно присвоїти ім’я

· з головного меню вибрати Вставка Þ Ім’я Þ Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я

· набрати нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на клавіші Добавити

· натиснути клавішу ОК.

Для зміни імені комірки, спочатку необхідно видалити старе ім’я комірки. Для цього потрібно:

· помістити курсор у комірку, ім’я якої потрібно змінити

· з головного меню слід вибрати Вставка Þ Ім’я Þ Присвоїти. В результаті на екран виводиться діалогове вікно Присвоїти ім’я

· клацнути мишею на імені, яке потрібно замінити, а потім на кнопці Видалити

· ввести нове ім’я в полі Ім’я, після чого клацнути на кнопці Добавити

· клацнути на кнопці ОК.Питання для закріплення:

1. З якими основними типами даних дозволяють працювати електронні таблиці?

2. Як записуються числа в електронних таблицях Excel?

3. Що являє собою текст в електронних таблицях Excel?

4. Яка особливість формул в електронних таблицях Excel?

5. Які існують основні типи посилань? Чим вони відрізняються?


IV. Практична частина.

На комп'ютері учні самостійно вводять у відповідні комірки числа, текст, за допомогою формули виконують дії над комірками. Учні виконують завдання.


V. Виставлення оцінок з урахуванням всіх видів діяльності учнів на уроці.
VI. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання.

Підручник ____________________________________________________

Робочий зошит _______________________________________________

Урок № 21

Тема. Уведення даних до комірок: текст, число. Редагування даних таблиці. Копіювання, переміщення й вилучення даних. Формати даних: числовий, текстовий, формат дати. Форматування даних, клітинок і діапазонів комірок. Практична робота 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора.

Мета:

навчальна: сформувати поняття: формат комірки, автоформат, умовне форматування; формувати вміння: працювати з табличним процесором, виділяти діапазони комірок, форматувати дані, комірки, використовувати автоформат та умовне форматування;

розвивальна: розвивати вміння і навички застосовувати набуті знання на практиці;;

виховна: виховувати старанність, наполегливість.

Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.
Хід уроку

I. Організаційний момент.

Перевірка кількості присутніх, та готовності класу і учнів до уроку.


ІІ. Актуалізація опорних знань.

Комп'ютерне тестування

Використовується програма TestW2 або інша. Тести готуються заздалегідь.

1. Яке основне призначення електронних таблиць?

А) Введення текстової інформації;

Б) автоматизація обчислень;

В) створення рисунків;

Г) подання числової інформації в графічному вигляді;

Д) пошук інформації.


2. Із яких елементів складається електронна таблиця?

A) Комірок; Б) діаграм; B) таблиць; Г) файлів; Д) аркушів.


3. Яким чином позначаються рядки і стовпи електронної таблиці?

А) Рядки — арабськими числами, стовпці — латинськими літерами;

Б) стовпці — латинськими літерами, рядки — арабськими числами;

В) рядки — римськими числами, стовпці — латинськими літерами;

Г) стовпці — російськими літерами, рядки — арабськими числами ;

Д) рядки — арабськими числами, стовпці — римськими числами.


4. Скільки робочих аркушів може мати робоча книга?

A) До 256 аркушів; Б) до 30аркушів; B) до 10 аркушів; Г) до 1000 аркушів; Д) до 12 аркушів.


5. Яке ім'я має комірка, що знаходиться на перетині стовпця AZ і рядка 123?

A) AZ123; Б) 123AZ; B) AZ123; Г) 123AZ; Д) AZ1281.


6. Що може розміщуватись у комірці електронної таблиці;

А) Слово або речення; Б) число або формула; В) рисунок; Г) робоча книга; Д) робочий аркуш.


7. Якими способами можна завантажити програму Microsoft Excel?

A) На Робочому столі двічі клацнути на піктограмі Microsoft Excel;

Б) На піктограмі документа, створеного програмою Microsoft Excel;

B) Пуск Усі програми Microsoft Excel:

Г) Пуск Усі програми Office→Microsoft Excel

Д) Пуск Усі програми Microsoft Office Excel.


8. З чого складається робоче поле програми Excel

А) Рядок заголовка, рядок меню, панель інструментів...

Б) Рядок меню, панелі Інструментів, назва комірки...

B) Панель інструментів, назва комірки, рядок формул...

Г) Робоча книга, рядок меню, панель Інструментів...

Д) Рядок меню, панель інструментів, адреси...


9. Що необхідно зробити після введення даних у комірку?

A) Натиснути клавішу Tab, щоб перейти в комірку праворуч;

Б) натиснути клавішу Enter, щоб перейти в нижню комірку;

B) натиснути клавішу Enter, щоб перейти в комірку праворуч;

Г) натиснути клавішу Tab, щоб перейти в нижню комірку;

Д) натиснути Ctrl + Enter, щоб залишитися на місці.


10. У чому полягає операція автозаміни?

A) Заміна одного текстового фрагмента на інший;

Б) заміни скорочення на повну назву;

B) об'єднання тексту з різних комірок;

Г) дописування введеного тексту із попередніх комірок;

Д) зміна розмірів комірок.


11. Що відбувається під час копіювання вмісту комірки?

A) вміст комірки на новому місці з'являється, а на старому зникає;

B) вміст комірки на новому місці з'являється, а на старому залишається;

В) вміст комірки на новому місці з'являється, а інші комірки розсуваються;

Г) вміст комірки на новому місці з’являється, а інші комірки зсуваються;

Д) вміст комірки очищається, інші комірки залишаються.


12.У чому суть операції переміщення?

А) Вміст комірки на новому місці з'являється, а на старому зникає;

Б) вміст комірки на новому місці з'являється, а на старому залишається;

В) вміст комірки на новому місці з'являється, а інші комірки розсуваються;

г) вміст комірки на новому місці з'являється, а інші комірки зсуваються;

Д) вміст комірки очищається, інші комірки залишаються.


13. Які операції можна виконувати над вмістом комірки?

А) Переміщення, копіювання, вставка, додавання...

Б) Копіювання, вставка, додавання, вилучення, очистка...

В) Вставка, додавання, вилучення, очистка, відновлення...

Г) Правка, додавання, вилучення, очистка, відновлення...

Д) Переміщення, копіювання, вставка...


14. Як викликати створений документ, якщо Excel вже завантажено?

A) у меню Файл клацнути на потрібній назві;

Б) на панелі інструментів виконати команду Відкрити...

B) в меню Файл виконати команду Відкрити... я меню Файл виконати команду Створити

Д) на панелі інструментів виконати команду Створити...
15. Щоб додати рядок в електронну таблицю, необхідно виконати дії...

А) Формат Вставка;

Б) Вставка Рядки;

В) Вставка Копіювати Вставити рядки;

Г) Вставити рядки.
16. Для виділення комірки необхідно...

A) перейти на комірку клавішами переміщення курсору;

Б) клацнути на комірці;

B) двічі клацнути на комірці;

Г) натиснути клавішу F2.
17. Для виділення несуміжних блоків комірок необхідно...

A) натиснути клавішу F2;

Б) виділити перший блок і за натиснутої клавіші Shift — другий блок;

B) виділити перший блок і за натиснутої клавіші Ctrl — другий блок;

Г) натиснути комбінацію клавіш Ctrl + F2.
18)Для редагування вмісту комірки можна використати...

A) клавішу F2;

Б) комбінацію клавіш Ctrl + F2:

B) подвійне клацання па комірці;

Г) рядок формул.
IІІ. Повідомлення теми і мети уроку, мотивація навчальної діяльності.

ІV. Сприйняття і усвідомлення нового матеріалу.

1. Введення даних в ЕТ.

Дані в ЕТ бувають різних типів, наприклад: число, текст, формула.

Вводити дані можна безпосередньо до комірки, а можна і в рядок формул. Дані вводяться в основному з клавіатури або з використанням інших методів (копіювання, перетягування, автозаповнення і т. д.)

Для введення даних в комірку ЕТ слід: • виділити комірку

 • ввести дані

 • зафіксувати введення, натиснувши клавішу Enter.

Процес редагування (зміна даних у комірках) дуже простий. Наприклад, один з прийомів:

 • активізуйте комірку

 • виконайте подвійне клацання по комірці або натисніть F2 (з’явиться курсор)

Для редагування у рядку формул :

 • активізуйте потрібну комірку

 • клацніть у рядку формул і змініть дані.

Істотно спростити введення даних до ЕТ можна за допомогою авто заповнення, що забезпечує заповнення комірок даними з визначених послідовностей, передбачених в Excel.


2. Переміщення і копіювання даних.

Операції переміщення і копіювання даних можуть здійснюватися в Excel за допомогою двох стандартних засобів - це Drag and Drop і буфер обміну. Крім того, для копіювання в Excel передбачений спеціальний засіб – маркер заповнення. • Drag and Drop – це найпоширеніший спосіб переміщення і копіювання даних

 • виділити первинний діапазон комірок

 • навести покажчик миші на жирну рамку межі діапазону

 • натиснути ліву кнопку миші для переміщення (ліву кнопку миші і Ctrl для копіювання)

  • Буфер обміну (розповідь дітей)

  • Маркер заповнення

 • виділити первинну комірку

 • навести покажчик миші на маркер заповнення

 • перетягнути маркер заповнення до цільових комірок і відпустити кнопку миші.


3. Форматування.

Форматування – це зміна зовнішнього вигляду об’єкту (комірки) без зміни його інформаційного наповнення (даних)

Під форматом комірок у Excel розуміється дуже великий набір параметрів. Перші параметри задають спосіб відображення змісту комірки (шрифт, зображення тексту, колір літер, вирівнювання в комірці і т. д.). Інші параметри визначають формат самої комірки (розмір, заливання комірки, обрамлення і т. д.). До параметрів форматування в Excel належить також формат даних.

Розглянемо коротко основні формати даних передбачені в Excel.

Переглянемо список цих форматів, обравши команду Формат – Комірки. У відповіді з’явиться діалог Формат Комірки, у якому буде розкрита за замовчуванням вкладка Число.

Коли ви вводите дані до комірки, за замовчуванням використовується загальний числовий формат. У цьому форматі можна вводити ціле число, десяткові дроби, а також число в експоненціальній формі (використовується для скорочення запису у разі великої кількості розрядів).


V. Формування практичних умінь і навичок.

Практична робота 7. Уведення, редагування та форматування даних у середовищі табличного процесора 1. З дозволу вчителя ввімкніть комп’ютер. Завантажте табличний процесор Microsoft Excel.

 2. Побудуйте таблицю «Товарний чек» за поданим зразком:


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   78


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка