Відділ освіти Нікопольської міської ради Комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №8»Сторінка3/5
Дата конвертації23.10.2016
Розмір0.9 Mb.
1   2   3   4   5

Валеологічний тренінг

«Бути здоровим – престижно!»

І. Організаційний блок

1. Привітання

Гра «Комплімент по колу»

Учасники розташовуються у 2 кола: внутрішнє і зовнішнє. Учні, що стоять напроти один одного, говорять один одному компліменти. Потім за командою вчителя учасники внутрішнього кола рухаються, змінюючи партнера. Обмін висловлюваннями повторюється.2. Знайомство

На першу букву свого імені назвати рису характеру (наприклад: Дарина – добра)3. Прийняття правил групи

Учитель. Давайте об’єднаємось в 2 групи («Земля» – «Небо»).

(Кожна група обговорює і приймає правила роботи групи. Їх записують на аркуш, прикріплюють на дошку).Учитель. Ці правила допоможуть зробити наше спілкування цікавим та корисним.

ІІ. Блок мотивації навчальної діяльності

Учитель. Тема нашого заняття – «Бути здоровим – престижно!»

Вправа «Берег надій».

Учитель. Чого ви очікуєте від заняття?

(Роздати заготовані паперові кораблики, учасники пишуть на них свої очікування, прикріпляють на дошку або аркуш з намальованим морем).Вправа «Циферблат життя»

Учитель. Пропоную помалювати. Візьмемо аркуш, що є в нас на столах, намалюємо коло – циферблат.

(Діти малюють разом з учителем.)Учитель. Але цифри на ньому позначатимуть не час, а роки нашого життя. Спочатку ми тільки народилися – цифра 0, стрілка ваших годинників показувала сюди. Потім ми росли, стрілка рухалась від цифри до цифри і зараз вона стоїть на певній цифрі. Скільки років кожному? Позначте це число на колію. Малюємо далі стільки, скільки ви хочете жити. Але важливо не лише стільки жити, але й як жити. Якими ви будете через 5, 10, 5, 20 років? Напишіть це на циферблаті. Також продовжте пропозицію «Я хочу бути … (ким?)»

(Діти пишуть. Час виконання – 3 – 5 хвилин).Учитель Що у нас вийшло? (Діти називають свої варіанти.)

Учитель. Отже, ви всі хочете бути успішними. Для досягнення цього нам необхідне здоров’я. Чи значить це, що бути здоровим важливо для всіх нас? Тоді давайте наші циферблати прикріпимо до дошки – вони нагадуватимуть нам про нашу мету.

(Роботи дітей кріпляться до дошки).ІІІ. Блок вивчення нового матеріалу з рефлексією

1. «Мозковий штурм» «здоров’я – це…»

Учитель. Що таке здоров’я, яке визначення, асоціації та думки виникають у вас при цьому слові?

(Діти говорять, усі ідеї записуються на дошці, обговорюються. Викреслюється те, що не підходить під визначення).Учитель. Яке місце у вашому житті посідає піклування про своє здоров’я та здоров’я близьких людей?

2. Міні – лекція

Учитель. Щоб учитися, подорожувати, займатися спортом, допомагати по господарству батькам, збагачувати

культурну спадщину людства, необхідне здоров’я. Отже здоров’я – це те, без чого людині дуже складно активно і щасливо жити. Давайте ознайомимось з деякими визначеннями здоров’я:

Здоров’я – це стан повного фізичного, душевного та соціального благополуччя, а не тільки відсутність

захворювань і фізичних вад (Всесвітня організація охорони здоров’я)

Здоров’я – правильна, нормальна діяльність організму (С. Ожегов)

Упродовж усього існування людства здоров’я цінувалось над усе. Наші пращури добре розуміли значення здоров’я. У народних приказках та прислів’ях збереглося безліч порад:Здоров’я маємо – не дбаємо, а втративши – плачемо.

Бережи одяг, доки новий, а здоров’я – доки молодий.

Як здоров’я хочеш мати, мусиш рано вставати, а звечора рано лягати.

- Діти, а які ще приказки про здоров’я ви знаєте?

Так здоров’я треба берегти, бо його дуже важко відновити. А ви все робите, щоб зберегти здоров’я? Давайте пограємо у гру «Овації».

3. Рухливі ігри.

Вправа «Овації».

Учасники сидять у колі, вчитель пропонує встати тим, хто уранці робить зарядку. Якщо у групі є такі, вони встають, а інші їм аплодують. Тренер продовжує: «Устаньте всі ті, хто:

- Дотримується принципів здорового харчування;

- загартовується;

- не має шкідливих звичок;

хоче впізнати нові знання про здоровий спосіб життя.

Далі треба зробити висновки.

Руханка «Котики, песики, поросятка»

Кожен учасник протягом хвилини імітує голос (гавкає, рохкає, свистить) і рухи (стрибає, бігає) якоїсь тварини. Вправу припиняють за командою тренера.4. Вправа «Шкала «від чого залежить здоров’я?»

На дошці малюється шкала, праворуч позначка «середовище», ліворуч – «людина». Усім учасникам роздаються стікери, пропонується подумати і дати відповідь на питання: «Від чого, на вашу думку, залежить здоров’я: від людини чи від середовища, яке її оточує?» Потім кожен учасник кріпить стікер відповідно до свого рішення біля правої чи лівої позначки, а хто вважає, що від людини і середовища – то ближче до середини. Потім дітям треба довести власну точку зору.5. Дискусія «Спосіб життя і здоров’я людини».

Враховуючи дані шкали «Від чого залежить здоров’я», учасники об’єднуються в 3 групи. Потім кожна група протягом 5хв. Напрацьовує аргументи на користь своєї позиції. В кінці доходять висновку, що спосіб життя значною мірою впливає на здоров’я людини.ІV. Блок закріплення нового матеріалу.

1. Вправа «Переваги здорового способу життя»

Учитель. Нині в усьому світі все більшого поширення набуває рух та здоровий спосіб життя, поширюється мода на здоров’я. Бути здоровим стає не тільки модно, але й економічно вигідно. Все більше молоді у світі та нашій країні вважають: «Краще бути здоровим і багатим, ніж хворим».

Учасники об’єднуються у групи. Кожній групі

Пропонується скласти пам’ятку «Кроки до успіху». Подається орієнтований варіант пам’ятки:

- зовнішні дані;

- талант;

- здоровий спосіб життя;

- освіта.

Після того пропонується зробити позначки біля трьох уроків, які вважаються головними на шляху до успіху. Потім відбувається обговорення і визначаються пріоритети молоді.Учитель. Назвіть складові вашого успіху. Чи вважаєте ви себе успішною людиною?

(Дітям говорити про здоров’я треба в позитивному аспекті – говорити про те,що слід робити (займатися спортом, притримуватися режиму) Недоцільним є використання частки «не» (не пити, не курити).V. Закінчення заняття.

Учитель бере паперові кораблики, на яких учні писали свої очікування, і по черзі запитує у кожного, чи здійснилися їхні сподівання.

(Потрібно дати кожному змогу висловитися і попрощатися).

Гра «Побажання»

Продовжити фразу «Бажаю тобі і собі…»

Сучасна освіта висуває на перший план особистісно орієнтоване навчання, яке забезпечує розвиток і саморозвиток учня, виходячи з його індивідуальних особливостей як суб’єкта навчання і його предметної діяльності.

Будь – яка інформація не буде усвідомлена і засвоєна учнем без перебігу особистісно значущих внутрішніх процесів. Традиційний орієнтир навчання «дати знання», «здобути знання» - відображає звичний смисл взаємодії учня та учителя, хоча з давніх – давен педагоги розуміли, що знання можна здобути лише за умови включення в цей процес цілого комплексу діяльності.

Зміст особистісно орієнтованого навчання включає два компоненти: предметний та діяльнісний. Предметний зміст біологічної освіти – це базовий зміст біологічних навчальних дисциплін, що забезпечує рівень знань, визначених державними стандартними. Діяльнісний компонент змісту освіти озброює учнів технологією самовизначення і самореалізацію.

До основних видів діяльності, з яких складається діяльнісний компонент змісту освіти належать:

- загально навчальна діяльність: методи навчання, способи пошуку інформації, робота з літературою, навички спілкування (монолог, діалог, дискусія, способи слухання і формування запитань тощо);

- пізнавальна діяльність: інтелектуальні мислитель ні операції (аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, класифікація тощо), спостереження, дослід (експеримент, диференціація, інтеграція) методи чуттєвого пізнавання та інші;

- творча (перетворювальна) діяльність; способи виявлення протиріч, формування проблеми, дії в ситуації

ниевизначеності, гіпотеза, конструювання та моделювання, метод проектів, алгоритм винаходу, інтуїція тощо;

- самоорганізуюча діяльність, способи самостійної постановки цілей, самоаналіз, самоконтроль, само оцінювання, саморегуляція, рефлексія.

У державній програмі «Освіта. Україна ХХІ ст.» визначено, що державною та найбільш актуальною задачею сучасної національної школи є формування освіченої, гуманістично спрямованої фізично, психічно та соціально здорової особистості.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні в розділі «Здоров’я нації через освіту» проголошує: пріоритетним завданням системи освіти є навчання людини відповідального ставлення до власного здоров’я нації через освіту» проголошує: пріоритетним завданням системи освіти є навчання людини відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих як найвищих суспільних та індивідуальних цінностей». І далі «Це здійснюється шляхом розвитку ефективної валеологічної освіти…, використання активних форм формування, збереження та зміцнення індивідуального здоров’я…»

Тому, вважаю що не може бути мови про особистісно орієноване навчання, реалізацію його предметного та діяльнісного компонентів без необхідності виховання у учнів усвідомленого ставлення до здоров’я, всебічного вивчення основ здорового способу життя.

На думку учених, «ключ до розуміння себе та світу схований у свідомості людини. Змінити свідомість, щоб жити за законами природи, - шлях до духовного відродження людини.» (Д. Колесов, 1997 рік.)

Формування валеологічного світогляду, розповсюдження знань про здоров’я в школі безпосередньо пов’язане з
Курсом валеології, що має на меті навчити школярів «…правил розвитку експлуатації та збереження організму людини в працездатному стані до глибокої старості. (А. П. Відюк, 1999 рік.)

Вже другий рік я проводжу заняття міжшкільного факультативного курсу з валеології. Факультативні заняття відвідують учні 8 – 9 класів.

Основними цілями і задачами курсу валеології вважаю такі:

1. Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, та здоров’я оточуючих, що є найбільшою цінністю, дане людині природою;

2. Сприяння тому, щоб знання про здоровий спосіб життя стали переконаннями кожного учня та його батьків;

3. Зміст курсу має сприяти вихованню здорового способу життя, формуванню навичок прийняття самостійних рішень стосовно укріплення свого здоров’я, оволодіння способами оздоровчо – спортивної та психоаналітичної діяльності, розвитку цілеспрямованого пізнавального інтересу і творчого потенціалу учнів.

Мною розроблена авторська програма з валеології розрахована на 140 навчальних годин на рік, з яких 105 годин (3 год./тиж.) теоретичну складову і 35 год. (1год./тиж.) відводиться на практичні заняття. (програма додається).

Реалізація цієї програми забезпечує єдність пізнання, відчуття та дій учнів у процесі формування в них знань та навичок здорового способу життя. На заняттях факультативу учні не лише отримують певні знання про свій організм, але й реалізують свої здібності, формують ціннісні орієнтації щодо здорового способу життя.

Валеологічна робота проводиться мною у кількох напрямках: навчально – виховному, діагностичному,

Профілактичному, коригувальному та консультаційному.

Визначну роль у валеологічній освіті відіграють уроки з біології людини у 8 – 9 класах.

«Відомо, що здоров’я – це те без чого людина не може бути щасливою. Відомо також, що ні за які гроші його не купиш. Здоров’я можна лише сформувати, здобути шляхом набуття знань та напруженої праці над собою. Тому справедлива приказка: «Гроші втратив – нічого не втратив, час втратив – багато втратив, здоров’я втратив – усе втратив».

Здоров’я – найбільша цінність не лише окремої людини, а й усього суспільства. Істина відома всім, але вона поки що не стала провідною в поведінці кожної людини. Такими словами я починаю перший урок у 8 класі з біології людини і націлюю учнів на те, що вся подальша робота на уроках буде спрямована на пізнання таємниць зміцнення та збереження здоров’я. При цьому першому ж знайомстві з учнями я їм пояснюю термін валеологія. Перший запис в конспектах учнів має вигляд: «Валеологія – це наука, яка дає сукупність знань про формування, збереження та зміцнення здоров’я, а поруч вони записують питання і відповідь: «З чого починається валеологія? Для нас вона починається … з себе». На цьому уроці ми знаходимо разом з учнями місце науки валеології в системі біологічних наук.

Я вважаю, що сучасна школа повинна взяти на себе свідому відповідальність за формування у дітей відповідального ставлення до свого здоров’я. У формуванні валеологічної грамотності найважливіша роль належить вивченню біології.

Українськими вченими встановлено, що в сучасній школі учні мають багато проблем матеріальних, побутових, педагогічних, психологічних. Всі проблеми разом негативно впливають на стан їх здоров’я.
Наприклад: після проходження медичної комісії у військкоматі практично здоровими визнали 30% юнаків. Тому моє головне завдання, як вчителя біології, полягає у валеологічній освіті і вихованні учнів. На моїх уроках учні повинні засвоїти не тільки загально біологічні знання, а і набути навички гігієни, вміння надати першу медичну допомогу, навчитися вести здоровий спосіб життя, дбайливо ставитися до свого здоров’я. На своїх уроках я пропоную учням замислитися над тим, що дитинство і юність – не є очікування дорослого життя, це уже саме справжнє життя. І треба використовувати його з сенсом, не чекати, що все прийде згодом, коли подорослішаєш: і краса, і сила, і здоров’я. Хочеш бути здоровим – починай працювати над своїм здоров’ям сьогодні.

Виховання і формування валеологічної свідомості особистості відбувається шляхом психолого – педагогічного впливу на мотивацію поведінки, при якій домінує необхідність в самовдосконаленні, в здоровому способу житті.

Вивчаючи тему «Знайомство з будовою організму людини» я звертаю увагу учнів на те, що здоров’я людини залежить від таких чинників:

- 50% - від способу життя людини;

- 20% - від екологічного стану;

- 20% - від спадкоємності;

- 10% - від розвитку системи охорони здоров’я.

І тут же учні роблять висновки, що головну роль у підтриманні того чи іншого рівня здоров’я відіграє спосіб життя. Разом з учнями в ході бесіди ми даємо визначення що таке здоровий спосіб життя. «Спосіб життя людини, який зміцнює здоров’я називають здоровим способом життя».

В результаті групової форми роботи (учні працюють групами по 3 – 4 особи) займаються пошуками рішення – вказують фактори здорового способу життя:

- дотримання розкладу дня;

- висока рухова активність;

- раціональне харчування;

- загартовування організму;

- постійне спілкування з природою.

- відмова від шкідливих звичок.

При формуванні в учнів понять «здоров’я» і «хвороба» я пропоную учням намалювати «квітку здоров’я» на пелюстках якої записати складові здоров’я, а потім всі разом обговорювати як же зберегти власне здоров’я і здоров’я оточуючих.

При викладанні розділу «Регуляція функцій» на уроці по темі «Поняття про стрес і фактори що його спричиняють», я пропоную учням взяти аркуш паперу і написати на ньому ті проблеми, що турбують їх на даний момент, заважають бути щасливими. (Учні пишуть під звуки класичної музики. Я збираю аркуші.) Призиваю учнів забути на деякий час про їхні проблеми і проводжу далі урок. Після уроків зібраний матеріал аналізую, у співпраці з класним керівником коректую між особисті стосунки учнів, тактовно організую індивідуальну роботу з школярами, враховуючи їх невирішені проблеми.

Щоб з’ясувати стресогенні фактори пропоную учням самостійну роботу з підручником, пар. 14, с. 56, заповнити таблицю.Стресогенні фактори

(стресори)Фізичні Психічні

(спека, холод, травма) (небезпека, конфлікт, радість)


Організм

біологічні зміни, адаптація

На цьому уроці ставлю перед учнями проблему: а як же уникнути психічних стресорів. Учні діляться на 2 варіанти, відповідно до рядів в класі, і у вигляді змагання між рядами знаходять шляхи вирішення проблеми.

На своєму досвіді знаю, що використання нестандартних форм роботи таких, як аукціони, брейнринги, конкурси, дискусії, подорожі дають завжди позитивний результат, залучають учнів до активних форм роботи.

Серед нестандартних уроків в 11 – класах запам’яталися уроки прес – конференції «Значення генетики для медицини і охорони здоров’я», «Віруси». Уроки узагальнення, повторення проходять у вигляді уроків – семінарів. Коли я в 1995 році була на курсах підвищення кваліфікації, то мені пощастило познайомитися з роботою вчителя хімії М. Гузика з Одеської області. Після курсів я стала використовувати не всю систему блочного вивчення предмету, як у автора цього ППД, а тільки її елементи. Зараз при викладенні загальної біології перші 1 – 2 уроки розділу, що вивчається, я проводжу як уроки лекції. За ними 3 – 4 уроки комбіновані. І останні 1 – 2 уроки – уроки семінарські заняття, уроки – заліки.

Під час лекції вчу школярів конспектувати, веду підготовку до подальшого навчання в технікумах і ВУЗах.

Під час підготовки семінарів учні пишуть реферати, доповіді, виступи. Я пропоную їм не обмежуватись тільки підручником, а вчитися працювати з додатковою науково – популярною, довідковою літературою. За цей додатковий труд учні обов’язково заохочуються. Система заохочень спрацьовує в напрямку залучення учнів до виготовлення наочності, поповнення кабінету біології біологічними

об’єктами, додатковою літературою, рефератами. Все це їх зацікавлює їх пізнавальну активність. Учні слідкують за інформацією радіо, телепередач, періодичними виданнями. Найбільший інтерес у них викликають повідомлення про досягнення медичних і біологічних наук по вивченню організму людини і лікування її хвороб. На уроках обов’язково виділяють час на заслуховування доповідей учнів з рубрики «У світі цікавого» найчастіше ця інформація валеологічної спрямованості.

На своїх уроках навчаю учнів робити самооцінку свого здоров’я, використовуючи тести, спринг – анкети (зразки з додатку). Наприклад тест здоров’я:

1. Ранкова гімнастика: щоденно – 0 балів, 2 рази в тиждень – 5 балів, не робите – 10 балів;

2. Використання транспортних засобів по дорозі до роботи(школи); громадським транспортом – 5 балів, машиною – 10 балів, пішки – 0 балів.

3. Вага тіла: нормальна – 0 балів, а за кожні 5кг вище норми – 5 балів.

4. Паління: не палити – 0 балів, 10 цигарок на добу – 5 балів, пачка – 10 балів.

5. Вживання з їжею багато масла, яєць, вершків – 5 балів, багато цукру, цукерок, кондитерських виробів – 10 балів, вечеря після 19.00 – 5 балів.

6. Виробнича гімнастика: робиться – 0 балів, без неї – 5 балів.

7. Регулярне заняття фізичними вправами: без них – 10 балів, 2 – 4 години на тиждень - 5 балів, 8 годин на тиждень – 0 балів.

8. Вживання спиртних напоїв: без них – 0 балів, по святах – 5 балів, систематично – 10 балів.

Обробка результатів:

Менше 25 балів – здоровий спосіб життя;

26 – 50 балів – доволі здоровий спосіб життя, при умові корекції звичок його можна покращити.

Більше 51 бала – нездоровий спосіб життя. Негайно міняйте звички.

Домашнє завдання після проведення тесту: провести корекцію індивідуального способу життя.

Для систематизації знань учнів, активізації їх здорової моторної пам’яті використовую на уроках ЛОСи (листи опорних сигналів), учні записують їх в зошиті і користуються при підготовці домашніх завдань, бо підручників вдома немає ні в кого. Наприклад:Тема уроку: «Порушення діяльності серцево – судинної системи. Шкідливий вплив куріння, алкоголю та наркотиків на серцево – судинну системи».

1. ЛОС

Причини серцево – судинних захворювань

Гіподінамія шкідливі емоційні нераціональне

звички стреси харчування

забруднення довкілля надлишок солі і цукру в їжі

2. Хвороби серцево – судинної системи

Серце Кровоносні судини

ІБС артерії

Інфаркт міокарду дистонія

Аритмія атеросклероз

Вади серця гіпертонія

міокардити інсульт

вени


варикозне розширення

тромбофлебіт3. Згубний вплив шкідливих звичок на серцево – судинну систему

Куріння, алкоголь, наркотики та токсичні речовини

При викладанні курсу біології людини формую у школярів навички надання першої долікарняної допомоги при невідкладних станах: переломах, кровотечах, опіках, зупинці дихання.

Учні охоче приймають участь у проведенні лабораторних та практичних робіт з цієї теми.

У вихованні валеологічного світогляду не забуваю про формування екологічної грамотності учнів. Звертаю увагу школярів на можливість порушення функціональних систем людини під впливом факторів навколишнього середовища: сонячної радіації, забруднення повітря, ґрунтів тощо. Особливу увагу приділяю негативному впливу на населення України Чорнобильської трагедії. Надаю учням рекомендації по захисту людини від хронічного впливу малих доз радіації, так звану пам’ятку «Чорнобильський лікбез».


Програма

Факультативного курсу з валеології

(140 год. – 4 год./тиждень)

Теоретична складова курсу (105 год. – 3 год./тиждень)Зміст теми

К-сть

код.


1.

Вступ

Предмет і методи анатомії, фізіології, гігієни людини, валеології. Коротка історія розвитку валеології. ЇЇ зв’язок з іншими біологічними науками.


2


2.

Будова і життєві функції клітини

Хімічний склад клітини. Органічні сполуки клітин. Білки, їхня структура і функції. Ферменти. Історія вивчення будови клітини. Загальний план будови клітин людини.

Клітинна мембрана. Цитоплазма та її компоненти. Ядро клітини. Каріотин. Хромосомні хвороби людини. Поділ клітини. Мітоз. Местоз. Гаметогенез: овогенез, сперматогенез.

10


3.

Взаємодія клітин в людському організмі

Будова і функції тканин. Взаємодія органів і систем. Функціональні системи.


2


4.

Репродукція людини

Біологічна особливість репродукції людини. Вікова періодизація людини. Ембріональний та постембріональний розвиток. Вади розвитку, їх причини. Вагітність. Шкідливість абортів для організму жінки. Засоби запобігання вагітності. Гігієна статевих органів. Захворювання


6


Каталог: uploads -> editor -> 2992 -> 124272 -> blog
2992 -> Комунальний заклад,,Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №8”
2992 -> Марія Арсентіївна Пахомова учитель методист
2992 -> Підготувала вчитель математики Момот О. А. м. Дніпропетровськ
2992 -> «Формування ключових компетентностей молодшого школяра через проектну діяльність у системі інноваційної освіти» Якушева Валентина Дмитрівна вчитель початкових класів Вступ
2992 -> Використання інтерактивних технологій навчання на уроках української мови та літератури
2992 -> Пауль Целан
2992 -> Портфоліо Комунальний заклад


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка