Відсутність відповідальності за своє життяСкачати 128.35 Kb.
Сторінка4/5
Дата конвертації18.06.2018
Розмір128.35 Kb.
1   2   3   4   5

Висновки
Результати виявлені у процесі дослідження дозволили зробити висновки, що у студентів і старшокласників уже тверда установка при виборі професії, хоча, звичайно можуть бути і коливання. Це спостерігається у тому випадку, коли кілька професій подобаються одночасно, є конфлікт між схильностями і здібностями, між ідеалом у виборі професій і реальними перспективами ( учень бажає навчатися у вузі, а успішність низька) . На вибір професії впливають і думки інших людей : інтереси, батьки, товариші. Старших підлітків завжди хвилює проблема вибору і вони ведуть з цього приводу розмови з однолітками і з дорослими, які їх оточують. Тому головне завдання в цей час – сформувати у старших підлітків ефективне рішення, яке вплине на вибір професії та буде враховувати як індивідуальні так і суспільні потреби. Бо саме в цей час молоді необхідно поставити довгострокові цілі в особистому і професійному житті і твердо іти до них. Адже життєве самовизначення - це заняття стабільної життєвої позиції у всіх сферах життєдіяльності.

Список використаних джерел


 1. Абульханова-Славська К.А. Життєві перспективи особистості // Психологія і образ науки. -М, 1987.

 2. Арестова О.Н. Мотивація і перспективне цілепокладання в розумової діяльності // Вісник МГУ. Сер. 14. Психологія. 1999. № 3. С. 16-24.

 3. Бабанський Ю.К. Методи навчання в сучасній загальноосвітній школі. - М.: Просвіта, 1985. – 344 с.

 4. Божович Л.І. Психологічні особливості особистості старшокласника// Комсомол в школі. – М., 1972. – 64 с.

 5. Бродский М.М. Возрастная психология. - К., 1999.

 6. Вікова та педагогічна психологія: навч. Посіб. /О.В. Скрипченко., Л.В. Волинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

 7. Войтко В.І. «Психологічний словник» К. Вища школа, 1982. – 214 ст.

 8. Волков Ю.Г., Добреньков В.І., Кадар Ф.Д., Савченко И.П., Шаповалов В.А. Соціологія молоді. Ростов н / Д., 2001.

 9. Головаха Є.І. Життєва перспектива і професійне самовизначення молоді. Київ, 1988.

 10. Дьяченко М.И., Кандибович Л.А. Психологія вищої школи. - Мінськ: Вид-во БГУ, 1981. – 462 с.

 11. Захарова А.В. Психологічне навчання старшокласників. - М., 1976.- с.127

 12. Здравомислов А.Г. Потреби. Інтереси. Цінності. М., 1996.

 13. Е. Еріксон "Ідентичність: юність і криза". М., 1996.Кан-Калик В.А. Учителеві про педагогічне спілкування. - М., 1987. – 242 с.

 14. Кле М. Психология подростка. - М., 1991.

 15. Климов Е.А Психология профессионального самоопределения. – М, 2004

 16. Климов Е.А. Психологія професійного самовизначення. Ростов н / Д., 1996. С. 39

 17. Климов Е.А. Шлях до професії. – Л., 1974. – 190 с.

 18. Кон И.С. Психологія ранньої юності. М.: Освіта, 1989. – 335 с.

 19. Костюк Г.С. Роль професійного самовизначення в формуванні особистості // Проф. орієнтація учнів/ Упор. З.С. Нечипорук. – Київ, 1971. – с.17-26

 20. Краковский А.П. О подростках. - М., 1970.

 21. Крягжде С.П. Психологія формування професійних інтересів. – Вільнюс, 1981. – 195 с.

 22. Кулагина И.Ю. Возрастная психология. - М., 1996.

 23. Кулюткін Ю.М. Рушійні сили вчинків і поведінки особистості // Вечірня середня школа. 1991. № 2. С. 37-40.

 24. Культура життя особистості: Проблеми теорії та методології соціально-психологічного дослідження. Київ, 1988. С. 81.

 25. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды / Под общ. ред. Д.А. Леонтьева и Е.Ю. Патяевой; [сост., пер. с нем. и англ. яз. и науч. ред. Д.А. Деонтьева, Е.Ю. Патяевой]. — М.: Смысл, 2001.Леонтьєв Д.А., Шелобанова Е.В. Професійне самовизначення як побудова образів можливого майбутнього // Питання психології. 2001. № 1. С. 57-65.

 26. Лисовский В.Т., Дмитрієв А.В. Особистість студента. Л.: Изд-Волга, 1974.

 27. Молодь: орієнтації і життєві шляхи / Под ред. М.Х. Тітма. Рига, 1988. С. 13.

 28. Нові дослідження у психології та возрастній фізіології. – М., „Педагогіка", 1990. – 146 с.

 29. Основи педагогіки і психології вищої школи/Під ред. А.В. Петровского. - М., 1986. – 422 с.

 30. Павлютенков Е.М. Профорієнтація учнів. – К., 1983. – 152 с.

 31. Педагогічна і вікова психологія. - М., 1988. - 442с

 32. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. - М.: Ин-т практической психологии, Воронеж: НПО "МОДЭК". -1996.

 33. Психологія професійної підготовки. СПБ, 1993. – 324 с.

 34. Психологія.: Респб. наук.-метод. зб./ Ред.кол.: Л.М. Проколієнко та ін. - Київ, „Радянська школа", Вип. 28. – 1987. – 120 с.

 35. Психологія.: Респб. наук.-метод. зб./ Ред.кол.: Л.М. Проколієнко та ін. - Київ, „Радянська школа", Вип. 35. – 1990. – 119 с.

 36. Раковська О.А. Соціальні орієнтири молоді: тенденції, проблеми, перспективи. М: Наука, 1993.

 37. Решетова З.А. Психологічні основи професійного навчання. - МГУ, 1985.- 264 с.

 38. Самоукіна Н.В. Активне професійне орієнтування школярів., М., 1988. – 33 с.

 39. Сафін В.Ф. Психологія самовизначення особистості. Свердловськ, 1986. С.23.

 40. Сунгатулліна Г.А. Ціннісні орієнтації і мотиваційна сфера підлітків і молоді, що набувають досвід соціально-значущої діяльності / / Вісник МГУ. Серія 18. Соціологія і політологія. С. 158-163.

 41. Сучасні психолого-педагогічні проблеми вищої школи. - Л.: Вид-во БРЕШУ, 1985. – 143 с.

 42. Тітма М.Х. Формування життєвих орієнтації учнівської молоді / /

 43. Франкл В. Людина в пошуках сенсу: Переклад з англійської. М, 1990.

 44. Фромм Е. Людина для себе. Мінськ, 2003.

 45. Черіева Е.Г. Специфіка ціннісних орієнтацій сучасної молоді, яка навчається малих міст Центрально-Європейського регіону Росії / / Соціологія освіти. Дайджест російської та зарубіжної преси. 2004. № 6. С. 63-65.

 46. Чистякова С.Н. Основи профорієнтації школярів. – М., 1983. – 112 с.

 47. Шадриков УД. Проблема системогенеза в професійній діяльності. - М., 1982. – 234 с.

 48. Ярошенко В.В. Школа і професійне самовизначення учнів. – К., 1983. – 112 с.

 49. Ящишин О.О., Карпіловська С.Я. Профорієнтаційна робота в 5-6 кл.// Рад. Шк.. – 1986. - №5., с.60-66

 50. Щербатюк Б.А. Методика дослідження особливостей самовизначення особистості. // Практ. психологія та соц. робота. - 2007. - № 1. - С. 18-21.Додатки
Додаток 1 «Методика Рокича»
Досліджуваному пред’являють 2 списки цінностей. Досліджуваний привласнює кожній цінності ранговий номер. На початку пред’являється набір термінальних, а потім – набір інструментальних цінностей.

У списку Рокича термінальних цінностей 18: 1. Активне діяльне життя;

 2. Життєва мудрість;

 3. Здоров’я;

 4. Цікава робота;

 5. Краса природи і мистецтва;

 6. Любов;

 7. Матеріально-забезпечене життя;

 8. Наявність гарних і вірних друзів;

 9. Суспільне визнання;

 10. Пізнання;

 11. Продуктивне життя;

 12. Розвиток;

 13. Розваги;

 14. Свобода;

 15. Щасливе сімейне життя;

 16. Творчість;

 17. Щастя інших;

 18. Впевненість в собі.

Інструментальних цінностей теж 18:

 1. Акуратність;

 2. Вихованість;

 3. Високі запити;

 4. Життєрадісність;

 5. Ретельність;

 6. Незалежність;

 7. Непримиренність;

 8. Освіченість;

 9. Відповідальність

 10. Раціоналізм;

 11. Самоконтроль;

 12. Сміливість у відстоюванні власної думки своїх поглядів;

 13. Тверда воля;

 14. Терпимість до поглядів і думок інших;

 15. Широта поглядів;

 16. Чесність;

 17. Ефективність у справах;

 18. Чуйність.

Досліджуваним давалася інструкція: «Вивчіть цінності і спочатку виділіть ту, котра для вас найбільш значуща, позначте її цифрою «1». Потім вберіть другу по значущості цінність, позначте її цифрою «2» і т.д. Найменш важлива залишиться останньою і займе 18 місце. Працюйте не поспішаючи, вдумливо. Якщо в процесі роботи ви зміните свою думку можете виправляти свої відповіді».

Достоїнствами методики є універсальність, зручність і економічність у проведенні обстеження і обробки результатів. При аналізі ієрархії цінностей нами зверталась увага на те, які цінності були поставлені на перше місце. В важності від того які конкретні цінності входять в ієрархію ціннісних орієнтацій особистості дає можливість з’ясувати на які цілі життя спрямована діяльність досліджуваного і яким засобом для досягнення цих цілей він надає перевагу.Додаток 2
Методика «Диференційно-діагностичний опитувальник» Е.А. Клімова (ДДО)
Цю методику ми використовували для відбору на різні типи професій у відповідності із класифікацій типів професій за Климовим. Досліджуваним студентам і школярам пропонувалися 20 пар видів діяльності. Із кожної пари необхідно було вибрати лише 1 вид, і у відповідній клітинці листа відповідей поставити знак «+».
Текст опросника

1а. Ухаживать за животными. или

1б. Обслуживать машины, приборы (следить, регулировать).

2а. Помогать больным. или

2б. Составлять таблицы, схемы, программы для вычислительных машин.

3а. Следить за качеством книжных иллюстраций, плакатов, художественных открыток, грампластинок. или

3б. Следить за состоянием, развитием растений.

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, металл, пластмассу и т.п.). или

4б. Доводить товары до потребителя, рекламировать, продавать.

5а. Обсуждать научно-популярные книги, статьи. или

5б. Обсуждать художественные книги (или пьесы, концерты).

6а. Выращивать молодняк (животных какой-либо породы).или

6б. Тренировать товарищей (или младших) для выполнения и закрепления каких-либо навыков (трудовых, учебных, спортивных).

7а. Копировать рисунки, изображения (или настраивать музыкальные инструменты). или

7б. Управлять какой-либо машиной (грузовым, подъемным или транспортным средством) – подъемным краном, трактором, тепловозом и др.

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные им сведения (в справочном бюро, на экскурсии и т.д.). или

8б. Оформлять выставки, витрины (или участвовать в подготовке пьес, концертов).

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, технику), жилище. или

9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, таблицах, рисунках.

10а. Лечить животных. или

10б. Выполнять вычисления, расчеты.

11а. Выводить новые сорта растений. или

11б. Конструировать, проектировать новые виды промышленных изделий (машины, одежду, дома, продукты питания и т. п.).

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, убеждать, разъяснять, наказывать, поощрять. или

12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах (проверять, уточнять, приводить в порядок).

13а. Наблюдать, изучать работу кружков художественной самодеятельности. или

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов.

14а. Обслуживать, налаживать медицинские приборы, аппараты. или

14б. Оказывать людям медицинскую помощь при ранениях, ушибах, ожогах и т.п.

15а. Художественно описывать, изображать события (наблюдаемые и представляемые). или

15б. Составлять точные описания-отчеты о наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых объектах и др.

16а. Делать лабораторные анализы в больнице. или

16б. Принимать, осматривать больных, беседовать с ними, назначать лечение.

17а. Красить или расписывать стены помещений, поверхность изделий. или

176. Осуществлять монтаж или сборку машин, приборов.

18а. Организовывать культпоходы сверстников или младших в театры, музеи, экскурсии, туристические походы и т.п. или

18б. Играть на сцене, принимать участие в концертах.

19а. Изготовлять по чертежам детали, изделия (машины, одежду), строить здания. или

19б. Заниматься черчением, копировать чертежи, карты.

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с вредителями леса, сада. или

20б. Работать на клавишных машинах (пишущей машинке, телетайпе, наборной машине и др.).

Досліджуваним давалася така інструкція : «Уявимо, що після відповідного навчання ви можете виконувати будь яку роботу, але якби вам довелося вибирати тільки із двох можливостей, то чому б ви тоді надали перевагу?». По листу відповідей підраховувалася к-сть знаків: «+» в кожному стовпчику. Кожен із стовпчиків відповідав певному типу професії. Досліджуваним рекомендувалося вибрати той тип професії, який отримав найбільшу к-сть знаків «+»

Назви типів професій по стовпчиках за Е.А. Климовим:


Предмет праці

Живі організми, біо-

і мікробіологічні процесиТехнічні

системи,


енергія,

штучні


і неживі

природні


матеріали

Люди,

колективи,

групи,

соціальніпроцеси

Умовні

знаки,


цифри,

коди,


природні

чи штучні

мови

(формули)Художні образи, їх властивості, елементи

Умовна назва типу професії

«Людина і природа»

«Людина і техніка»

«Людина і людина»

«Людина і знакова система»

«Людина і художній образ»

Професійно-технічна освіта

Садівник, тваринник

Слюсар,

машиніст,

апаратник


Продавець, перукар

Набірник, кресляр, оператор ЕОМ

Гравер, ліпник

Середня

спеціальна

освіта


Технік-лісовод, зоотехнік

Технік-технолог, будівельник

Медсестра, вихователь

Інспектор-фінансист, економіст-плановик

Декоратор-оформлювач, скульптор-виконавець

Вища освіта

Зооінже-нер,

агроном, ветлікарІнженер-технолог, інженер-

електрик


Учитель, інженер-організатор

Інженер-

економіст,

редактор


Художник-конструктор, дизайнер

Ключ к тестуТипы профессий

Номера вопросов

Человек-природа

1а, 3б, 6а, 10а, 11а, 13б, 16а, 20а

Человек-техника

1б, 4а, 7б, 9а, 11б, 14а, 17б, 19а

Человек-человек

2а, 4б, 6б, 8а, 12а, 14б, 16б, 18а

Человек-знаковая система

2б, 5а, 9б, 10б, 12б,15а, 19б, 20б

Человек-художественный образ

3а, 5б, 7а, 8б, 13а, 15б, 17а, 18б

Час дослідження не обмежувався. Хоча досліджуваних попереджували ,що над питаннями не потрібно довго думати.Додаток 3
Методика «Карта інтересів»
Ця методика використовується з метою профорієнтації. Досліджуваним давалась така інструкція : «У вас є можливість продовжити навчання чи поступити на цікаву роботу. Для того , щоб допомогти вам обрати професію, пропонуємо набір питань. Подумайте, перед тим, як відповідати на кожне питання. Намагайтеся дати якомога більш точну відповідь. Якщо ви часто переконувалися, що дуже любите, чи вам дуже подобається те, про що ми запитуємо, то в листі відповідей поставте знак «+». Текст методики.
Вопросы: ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ, ХОТЕЛИ БЫ ВЫ, НРАВИТСЯ ЛИ ВАМ?

1. Уроки по физике.
2. Уроки по математике.
3. Уроки по химии.
4. Читать книги или статьи по астрономии.
5. Читать об опытах и животных.
6. Читать о жизни и работе врачей.
7. Читать о сельском хозяйстве, о растениях и животных.
8. Читать о лесе.
9. Читать произведения классиков мировой литературы.
10. Читать газеты, журналы, слушать радио, смотреть телевизор.
11. Уроки истории.
12. Посещать театры, музеи, художественные выставки.
13. Читать литературу о геологических экспедициях.
14. Читать о различных странах, их экономике, государственном устройстве.
15. Организовывать товарищей на выполнение общественной работы и руководить ими.
16. Читать о работе милиции.
17. Читать о моряках, летчиках.
18. Читать о работе воспитателя.
19. Знакомиться с устройством и работой станков.
20. Готовить обеды.
21. Читать о строителях.
22. Заботиться о красоте помещения, в котором Вы учитесь, живете, работаете.
23. Читать о достижениях техники (например, журналы "Техника молодежи", "Юный техник" и т.д.).
24. Знакомиться с устройством бытовых электро- и радиоприборов.
25. Читать научно-популярную литературу об открытиях и физике.
2б. Читать научно-популярную литературу о математике.
27. Узнавать о новых достижениях в области химии (из журналов, радио- и телепередач и т.д.).
28. Смотреть телепередачи о космонавтах.
29. Изучать биологию.
30. Интересоваться причинами и событиями лечения болезней.
31. Изучать ботанику.
32. Проводить время в лесу.
33. Читать литературно-критические статьи.
34. Активно участвовать в общественной жизни.
35. Читать книги об исторических событиях.
36. Слушать симфоническую музыку.
37. Узнавать об открытиях новых месторождений полезных ископаемых.
38. Узнавать о географических открытиях.
39. Обсуждать текущие дела и события.
40. Устанавливать дисциплину среди сверстников или младших.
41. Путешествовать по стране.
42. Давать объяснения товарищам, как решить трудную задачу, правильно написать предложение и др.
43. Знакомиться с различными инструментами.
44. Уроки домоводства.
45. Узнавать о новых достижениях в области строительства.
46. Посещать фабрики.
47. Знакомиться с устройством механизмов, машин.
48. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области радиотехники.
49. Разбираться в теории физических явлений.
50. Решать сложные математические задачи.
51. Ставить опыты по химии, следить за ходом химических реакций.
52. Наблюдать за небесными светилами.
53. Вести наблюдения за растениями.
54. Делать перевязки, оказывать первую помощь при ушибах и т. д.
55. Выращивать животных и ухаживать за ними.
56. Собирать гербарий.
57. Писать рассказы и стихи.
58. Наблюдать за поведением и жизнью людей.
59. Принимать участие в работе исторического кружка, разыскивать материалы, свидетельствующие о событиях прошлого.
60. Декламировать, петь в хоре, выступать на сцене.
61. Собирать минералы, интересоваться их происхождением.
62. Изучать природу родного края.
63. Организовывать общественные мероприятия в школе.
64. Обращать особое внимание на поведение людей.
б5. Посещать кружок автолюбителей, обслуживать автомобиль.
66. Проводить время с маленькими детьми (читать им книги, что-нибудь рассказывать, помогать чем-либо).
67. Изготавливать различные детали и предметы.
68. Организовывать питание во время походов.
69. Бывать на стройках.
70. Шить одежду.
71, Собирать и ремонтировать механизмы велосипедов, швейных машин, часов и т. п.
72. Ремонтировать бытовые электро- и радиоприборы.
73. Заниматься в физическом кружке.
74. Заниматься в математическом кружке.
75. Готовить растворы, взвешивать реактивы.
76. Посещать планетарий.
77. Посещать кружок биологии.
78. Наблюдать за больными, оказывать им помощь.
79. Наблюдать за природой и вести записи наблюдений.
80. Сажать деревья и ухаживать за ними.
81. Работать со словарем и литературными источниками, библиографическими справочниками.
82. Быстро переключаться с одной работы на другую.
83. Выступать с докладами на исторические темы.
84. Играть на музыкальных инструментах, рисовать или резать по дереву.
85. Составлять описания минералов.
86. Участвовать в географических экспедициях.
87. Выступать с сообщениями о международном положении.
88. Помогать работникам милиции.
89. Посещать кружок юных моряков.
90. Выполнять работу воспитателя.
91. Уроки труда.
92. Давать советы знакомым при покупке одежды.
93. Наблюдать за работай строителя.
94. Знакомится со швейным производством.
95. Делать модели самолетом, планеров, кораблей.
96. Собирать радиоприемники и электроприборы.
97. Участвовать в олимпиадах по физике.
98. Участвовать в математических олимпиадах.
99. Решать задачи по химии.
100. Участвовать в работе астрономического кружка.
101. Проводить опыты на животных.
102. Изучать функции организма человека и причины возникновения болезней.
103. Проводить опытную работу с целью выращивания новых сельскохозяйственных культур.
104. Быть членом общества охраны природы.
105. Участвовать в диспутах, читательских конференциях.
106. Анализировать явления и события жизни.
107. Интересоваться прошлым нашей страны.
108. Проявлять интерес к теории и истории развития искусства.
109. Совершать длительные и трудные походы, во время которых приходится напряжённо работать по заданной программе.
110. Составлять географические карты и собирать другие географические материалы.
111. Изучать политический строй различных стран.
112. Работа юриста.
113. Посещать кружок юных космонавтов.
114. Работа учителя.
115. Бывать на заводах.
116. Оказывать людям различные услуги.
117. Принимать участие в строительных работах.
118. Знакомиться с изготовлением промышленных товаров.
119. Разбираться в технических чертежах и схемах.
120. Пользоваться точными измерительными приборами и производить расчёты по полученным данным.
121. Проводить опыты по физике.
122. Выполнять работы, требующие знания математических правил и формул.
123. Ассистировать преподавателю при проведении опытов по химии.
124. Собирать сведения о других планетах.
125. Читать о деятельности известных биологов.
126. Быть активным членом санитарных дружин.
127. Выполнять работу по уходу за сельскохозяйственными машинами и орудиями труда.
128. Знакомиться с ведением лесного хозяйства.
129. Изучать происхождение слов и отдельных словосочетаний.
130. Вести дневник, писать заметки в школьную и городскую газеты.
131. Изучать историческое прошлое других стран.
132. Неоднократно смотреть в театре одну и ту же пьесу.
133. Читать о жизни и деятельности известных геологов.
134. Изучать географию нашей планеты.
135. Изучать биографии выдающихся политических деятелей.
136. Правильно оценивать поступок друга, знакомого, литературного героя и т.д.
137. Читать книги о средствах передвижения.
138. Обучать и воспитывать детей.
139. Наблюдать за действиями квалифицированного рабочего.
140. Постоянно общаться со многими людьми.
141. Проектировать строительные объекты.
142. Посещать выставки легкой промышленности.
143. Выполнять чертежи, проектировать машины.
144. Разбираться в радиосхемах.Ключ к тестуПрофессии

Номера вопросов

1. Физика

1

25

49

73

97

121

2. Математика

2

26

50

74

98

122

3. Химия

3

27

51

75

99

123

4. Астрономия

4

28

52

76

100

124

5. Биология

5

29

53

77

101

125

6. Медицина

6

30

54

78

102

126

7. Сельское хозяйство

7

31

55

79

103

127

8. Лесное хозяйство

8

32

56

80

104

128

9. Филология

9

33

57

81

105

129

10. Журналистика

10

34

58

82

106

130

11. История

11

35

59

83

107

131

12. Искусство

12

36

60

84

108

132

13. Геология

13

37

61

85

109

133

14. География

14

38

62

86

110

134

15. Общественная работа

15

39

63

87

111

135

16. Право

16

40

64

88

112

136

17. Транспорт

17

41

65

89

113

137

18. Педагогика

18

42

66

90

114

138

19. Рабочие специальности

19

43

67

91

115

139

20. Сфера обслуживания

20

44

68

92

116

140

21. Строительство

21

45

69

93

117

141

22. Легкая промышленность

22

46

70

94

118

142

23. Техника

23

47

71

95

119

143

24. Электротехника

24

48

72

96

120

144


Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя

Скачати 128.35 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка