Виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін


Програма проведення виховної годиниСторінка11/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір4.71 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Програма
проведення виховної годиниТема диспуту: Праці боятися – щастя не бачити

(Присвячується проведенню загальностудентської

конференції «праця творить красу»)
Склала викладач інженерної графіки та технічної механіки - Л.Б.Малик

Мета: навчитись за допомогою дискусійної форми та вагомих аргументів аналізувати погляди на ті чи інші позиції, спираючись на знання, які отримані в процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін; виявити та поглибити рівень знань студентів про загальнотехнічні дисципліни, виховувати шанобливе ставлення до надбань та виноходів людства, почуття поваги до людських творінь, усього того, що стало цінністю суспільства; викликати інтерес до навчання загальнотехнічних дисциплін; виробити вміння у студентів творчо ставитися до виконання будь-якого поставленого завдання; розширити свій кругозір в галузі машинобудування; формувати у молодої людини мотивацію до навчання загальнотехнічних дисциплін; виховати культуру праці; розвивати вміння самостійно здобувати знання і використовувати їх правильно, цивілізовано вести дискусію, аргументовано доводити свою точку зору, виробити особистісну позицію та обґрунтувати її.

Обладнання: стінгазети, плакати, фотографії, відеофільм, презентації, роздатковий матеріал.

Форма проведення: проблемно-дискусійна

Місце проведення заходу: зал засідань

Додаток Д

План ВИХОВНОЇ роботи

студентської науково-технічної конференції на тему:

«Праця творить красу»,

присвячена вивченню загальнотехнічних дисциплін

у технічному коледжі
Предмети Інженерна графіка. Технічна механіка

Дата проведення
Учасники

конференції 14-Е-2, 14-Тр-1, 13-Е-1, 13-Е-2, 11-Т-1, 12-Е-2

Викладачі коледжу, запрошені гості з виробництваТип заняття Виховна година (1330)

Аудиторія Зал засідань
Мета проведення конференції:

Навчальна: поглиблення, узагальнення та систематизація знань із загальнотехнічних дисциплін – в комплексі вивчення курсу «Інженерна графіка» та «Технічна механіка», у процесі проведення студентської науково-технічної конференції.

Виховна: виховання в студентів технічних коледжів культури праці на заняттях з дисциплін загальнотехнічного циклу, виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища та матеріально-технічної бази коледжу.

Розвиваюча: розвиток в студентів творчих здібностей, просторового та технічного мислення.
Міжпредметні зв’язки: фізика, математика, технологія конструкційних матеріалів
Методичне забезпечення: виставка стінгазет, демонстрація фільмів, презентацій, мультимедійний проектор, аксесуари.
ХІД ВИХОВНОЇ ГОДИНИ

 1. Організаційна частина

 2. Вступне слово викладача Л.Б. Малик, ведучих

 3. Виступ учасників конференції, представлення презентацій

 4. Демонстрування фільму «Надбання людством у галузі науки і техніки протягом століть».

 5. Обговорення із учасниками конференції фільму після перегляду

 6. Оголошення результатів конкурсу студентських стінних газет та рефератів

 7. Заключне слово організатора конференції – Л.Б. Малик

Зал засідань святкового підготовлений. В залі виставка стінгазет присвячена вивченню загальнотехнічних дисциплін і їх роль в технічному коледжі при вивченні спецдисциплін.


Ведучі: Мушка Тетяна, Ганцюк Петро

Транслюється відеокліп пісні «Це все Україна моя………»

Слово для доповіді надається викладачу загальнотехнічних дисциплін Л.Б.Малик.

Виступаючі:

Копач Христина, Витрикуш Валентина, Олексишин Ганна, Ганцюк Василь, Сорохман Олег, Стецик Юрій.

На закінчення трансляція відеофільму про «Наука і техніка в житті людства».

Завершальний етап конференції. Підведення підсумків. Звучання пісні. Закриття конференції.


Література

 1. Адаскин Б. И. Воспитание культури труда в процессе производственного обучения. Профпедагогика / Б.И. Адаскин. – М. : Высш. школа, 1976. – 127с.

 2. Алексеев С. Мудрая школа труда / С. Алексеев, Н. Семыкин. – М. : Молодая гвардия, 1981. – 176

 3. Атутов П. Р. Проблемы психологического обеспечения подготовки молодёжи к труду и выбору профессии / П. Р. Атутов, Е. А. Климов // Вопросы психологии. – М., 1984. – № 1. – С. 13–26.

 4. Блонский П. П. Школа социального труда / П. П. Блонский // Избр. пед. и психол. соч. – В 2–х т. Т.1. – М. : Педагогика, 1980. – 325 с.

 5. Воловиченко А. І. Наукова організація праці учнів у міжшкільних комбінатах / А. І. Воловиченко. – К. : Радянська школа, 1982. – 160 с.

 6. Гуревич Р. С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах. – К. : Вища школа, 1998. – 229 с.

 7. Державні стандарти базової і повної середньої освіти : Проект. Освітня галузь «Технологія» // Сільська школа України. – 2003. – № 6. – С. 34–36.

 8. Зейдель Роберт. Ручной труд как краеугольный камень гармонического образования / Роберт Зейдель. – СПб., – 1909. – 23 с.

 9. Кавалерова Н. А. Краса праці. / Н. А. Кавалерова, А. І. Кавалеров. – К. : Радянська школа, 1981. – 120 с.

 10. Коцепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні // Проф.-тех. освіта. – 2004. – № 3. – С. 2–5.

 11. Нойнер Г. Резерв успеха – творчество // [Под ред. Г. Нойнера, В. Калветта, Х. Клейна]. – М. : Педагогика, 1989. – 11 с.

 12. Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / За ред. С. О. Сисоєвої. – К. : ВІПОЛ, 2001. – 502 с.

 13. Сидоренко В. Графічна культура школярів / В. Сидоренко, Т. Тхоржевська // Трудова підготовка в закладах освіти. – 1998. – № 2. – С.37–39.

 14. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори : У ІІ томах. Праця в її психічному і виховному значенні. / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. школа, 1983. – Т. 1. – 487 с.

http://cikavo.com/article/9262.html


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний вищий навчальний заклад «Дрогобицький коледж нафти і газу»(повне найменування вищого навчального закладу)
Циклова комісія

«Загальнотехнічних та комп’ютерних дисциплін»
Дата проведення «___»_________201____р. Позакласна робота
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка