Виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплін


Автор: викладач інженерної графікиСторінка14/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір4.71 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Автор:

викладач інженерної графіки

та технічної механіки Малик Л.Б.

Дрогобич – 2015 р.Галузь застосування:

навчально-виховний процес ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», загальнотехнічні та комп’ютерні дисципліни.


Суб’єкти інноваційної діяльності:

адміністрація ДКНГ, педагогічний колектив ДКНГ, студенти коледжу, батьки.


Авторський колектив:

Заступник директора з НВР - Павлюк Петро Степанович

Методист - Цапів Оксана Степанівна

Викладач Інженерної графіки та Технічної механіки - Малик Леся Богданівна

Керівник комп’терного центру в коледжі – Хомош Юрій Степанович
Суть проекту:

«Як добитися успіху у навчанні»

«Успішність у навчанні – запорука самореалізації студента у особистому та професійному становленні».
Назва навчального закладу:

ДВНЗ «Дрогобицький коледж нафти і газу», м. Дрогобич


Адреса навчального закладу:

82100, м. Дрогобич, вул. Грушевського 57, тел. (244) 3-89-69


Результативність впровадження проекту:
 • підвищення інтересу у студентів до навчально-виховного процесу в коледжі;

 • підвищення показників успішності студентів з вивчення інженерної графіки, технічної механіки та основ програмування (інформатики);

 • краще засвоєння навчального матеріалу, і застосування його на практиці;

 • розуміння важливості (в подальшому професійному становлення) вивчення загальнотехнічних дисциплін;

 • вдосконалення системи підготовки і перепідготовки майбутніх фахівців технічного профілю;

 • збільшення набору студентів;

 • розкриття і зрозуміння вагомості вивчення в коледжі навчальних дисциплін, таких як інженерна графіка, технічна механіка.

 • підвищення професійного рівня викладачів.
Освітній проект "Як добитися успіху у навчанні"ВСТУП

«Дати дітям радість праці, радість успіху у навчанні, збудити в їхніх серцях почуття гордості, власної гідності – це перша заповідь виховання.

У наших школах не повинно буди нещасливих дітей,душу яких гнітить думка, що вони нінащо не здібні.

Успіх у навчанні – єдине джерело внутрішніх сил дитини, які породжують енергію для переборення труднощів, бажання вчитися»

В.О. Сухомлинський
Виходячи із головної мети навчально-виховного процесу технічного коледжу – формування всебічно-гармонійно розвиненої особистості, з метою підготовки її до життя і праці у даному суспільстві, - слід зазначити, що процес навчання та виховання відіграє велику роль у досягненні успіху.

Ми завжди повинні мати на увазі, що прагнемо до успіху у навчанні. Слід зазначити, що багато викладачів забувають той факт, що метою навчально-виховного процесу є успіх студента. Цей успіх не можна визначати вузько. Ми часто керуємося думкою, що успіх – це утримання знань і навичок, достатніх для становлення корисним громадянином суспільства, достатньо знань і умінь отриманих під час викладання дисциплін певного напрямку. Дійсно, це так. Але все ж цього не достатньо. Ми повинні намагатися розширювати можливості студента, допомогти йому розкрити свій потенціал, надати можливість працювати творчо, самостійно поглиблювати свої знання, розширювати світоглядний кругозір, і в результати самостійно підвищувати професійний потенціал. Адже успіх – це удача в діяльності, досягнення певних результатів, суспільне визнання особистості завдяки його результативної діяльності на виробництві.Слід визначити наступні складові успіху:

- умови та середовище для досягнення успіху;

- взаємовідносини між викладачем та студентом;

- знання, вміння та навички;

- мотивація до навчання;

- врахування кращих моральних якостей особистості;

- кращі моральні якості особистості.

- виховання культури праці.

Сподівання успіху живе у кожній дитині. Отже, вся діяльність викладача повинна бути націлена на те, щоб допомогти студенту зрости в своєму успіху, забезпечити успіх у навчанні, розкрити сутність обраної професії.

Мета проекту:


 • створення ситуації успіху для розвитку особистості студента з метою надання можливості кожному студенту відчути радість досягнення успіху, усвідомлення своїх здібностей;

 • адаптація студентів до умов навчально-виховного процесу;

 • підвищення якості підготовки кваліфікованих молодших спеціалістів.

Задачі проекту:

- допомогти особистості студента зрости в успіху;

- створити умови для розвитку почуття віри в свої власні можливості і сили;

- розвивати вміння долати труднощі;

- формувати активну життєву позицію;

- трудове виховання, виховання культури праці.Планування проекту: Для реалізації проекту кожному викладачу загальнотехнічних дисциплін необхідно ретельно обмірковувати структуру заняття, підбирати відповідні форми і методи роботи із студентами для створення ситуації успіху та мотивації діяльності студентів для подолання начальних труднощів, підбирати необхідні та інноваційні засоби навчання.

Методи реалізації проекту:

- проведення бесід на проблемні ситуації;

- студентська науково-технічна конференція;

- «круглий стіл»;

- диспут;

- ігрова діяльність;

- конкурси рефератів;

- конкурси стінгазет та презентацій;

- олімпіади;

- проблемні ситуації;

- екскурсії на виробництво;

- екскурсії до Польщі: в місто Кросно (промислове виробництво скла), Бубрка (Прикарпатська) – музей нафтової і газової промисловості, копальні солі у Велічці і т.д.

- співпраця із студентами інших навчальних закладів (в тому числі із польськими з Нафтувки);

- рефлексія.Принципи реалізації проекту:

- підвищення інтересу і мотивації;

- диференціація;

- співробітництво та педагогічна корекція;

- гуманізація навчання;

- єдність родини і закладу.«Якщо успіху досягти важко,

Треба докласти більше зусиль»

П. Бомарше

Успіх гарантований не для будь кого, а лише для того, хто докладає зусиль. Діяльність викладача спрямовується на те, щоб студенти усвідомили, що розвинути здібності і досягти успіху можуть лише ті, хто готовий подолати труднощі, самостійно і наполегливо йти до мети.«Ти можеш!» - Повинен нагадувати викладач студенту.

«Він може!» - Повинен нагадувати колектив.

«Я можу!» - повинен повірити в себе студент.

В. Шаталов


Учасники та виконавці проекту

- викладач

- студенти

- батьки


Побачити в молодої людини особистість, що формується, допомогти їй розвинутися та розкритися духовно – завдання не лише викладача, а й батьків. Студенту необхідно створити психо-емоційний комфорт не тільки у навчальному закладі, а й у власному домі. Досягнення успіху для студента – це стан «здійсненої» радості. Творцями якої виступають і студенти, і викладачі, і батьки.
Функції викладачів загальнотехнічних дисциплін під час роботи над проектом

 • планування дій, добір відповідних форм, методів і засобів роботи;

 • створення ситуацій успіху в навчально-виховному процесі;

 • допомога студенту досягнути результатів зросту в успіху;

 • здійснення психолого-педагогічного впливу за допомогою елементів педагогічної техніки;

 • коригування діяльності студентів;

 • надання практично-методичної допомоги батькам.


ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ
Перший етап. Підготовчий

Аналіз педагогічної ситуації, формування педагогічної проблеми.


Другий етап. Проектування

Проектування варіантів вирішення проблеми


Третій етап. Реалізація

Вирішення проблеми, що включає в себе взаємодію, регулювання і корегування педагогічного процесу; виховання культури праці.


Четвертий етап. Аналіз результатів.
Підведення підсумків, аналіз, висновки

Для реалізації цього проекту викладачі загальнотехнічних дисциплін повинні брати до уваги особистісно-орієнтований підхід до процесу навчання і виховання. Організація ситуації успіху розв’язує багато проблем, тому викладачі зобов’язані ретельно продумати та спланувати свою діяльність, збудувати свої стосунки з вихованцями, спираючись на оптимістичну перспективу їх професійного становлення та творчого розвитку, на їх найкращі якості.
Людина працелюбна,

спроможна до самореалізації у різних видах трудової діяльності
Людина творча, яка володіє технічними знаннями і вміє їх застосовувати на практиці


Людина цілеспрямована, наполеглива на своєму шляху

Людина вихована

на підставі моральних традицій українського народу з бездоганною поведінкою

Людина рішуча у своїх діях, впевнена у собі

Людина, що володіє культурою спілкування,

високою культурою праці


Список використаних джерел


 1. Белкин А. С. Ситуация успеха. Как ее создать : Кн. для учителя / А. С. Белкин. – М. : Просвещение, 1991. – 176 с.

 2. Глассер У. Школы без неудачников / Общ. ред. и предисл. В. Я. Пилиповского. – М. : Прогресс, 1991. – 184 с.

 3. Щуркова Н. Е. Новые технологии воспитательного процесса / [Н. Е. Щуркова, В. Ю. Пюпюков, А. П.Савченко, Е.А. Осипова]. – М. : Новая школа, 1993. – 112 с.

 4. Крупенин А. Л. Эффективный учитель. Практическая психология для педагогов / И. М. Кроха. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 480 с.

 5. Черных А.С. Открыть человека / А. С. Черных. – М. : Просвещение, 1991. – 208 с.

 6. Львова Ю.Л. Педагогические этюды: Кн. для учителя / Ю. Л. Львова. – М. : Просвещение, 1990. – 63 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка