Виховання культури праці студентів технічних коледжів у процесі вивчення загальнотехнічних дисциплінСторінка7/14
Дата конвертації11.09.2018
Розмір4.71 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Для визначення рівня сформованості у студентів поведінкового компонента культури праці нами використовувалося в основному педагогічне спостереження, що тривало протягом трьох місяців. Його результати за показниками: самостійність та творчість у праці; точність, у тому числі, й часова; вміння контролювати і оцінювати власну роботу (самоконтроль та самооцінювання) фіксувалися у картках обліку (Додаток Б). Їх статистична обробка дозволила встановити такі дані (табл. 2.14).

Рівень сформованості у студентів особистісного компонента визначався нами головним чином через бесіди та інтерв’ю з ними, основне завдання яких полягало у вивченні мотиваційної структури їхньої навчальної і трудової діяльності, а відтак ставлення студентів до праці, а також аналізі таких показників, як вміння працювати у колективі та естетика праці.

Використовувався також метод спостереження та експертних оцінок із наступною фіксацією відповідних даних у картках обліку рівнів культури праці. Діагностика цього компонента дала результати, узагальнені у таблиці 2.15.


Таблиця 2.14

Рівні сформованості поведінкового компонента культури праці студентів технічних коледжів на вхідному етапі формувального експерименту


Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

К-ть студентів

%

К-ть

студентів

%

Найвищий

4

4

4

4

Високий

12

12

8

8

Середній

24

24

24

24

Низький

60

60

64

64Таблиця 2.15

Рівні сформованості особистісного компонента культури праці студентів технічних коледжів на вхідному етапі формувального експерименту


Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

К-ть студентів

%

К-ть

студентів

%

Найвищий

8

8

6

6

Високий

14

14

12

12

Середній

30

30

32

32

Низький

48

48

50

50

Математичні обрахунки наведених даних за використовуваною нами формулою для виведення середнього арифметичного значення (2.1) дали можливість сформулювати остаточні результати щодо рівня сформованості культури праці студентів технічних коледжів на вхідному етапі педагогічного експерименту (табл. 2.16).

Зазначимо, що результати зрізу були значною мірою прогнозовані і показали, що, по-перше, обидві групи є репрезентативними стосовно загальної сукупності студентів, які взяли участь у нашій експериментальній роботі (показники сформованості виділених нами компонентів культури праці під час попередньої діагностики, описаної у першому параграфі, майже абсолютно співпали із відповідними показниками контрольної та експериментальної груп на вхідному етапі формувального експерименту), по-друге, найбільшу кількість в обох групах складають студенти, рівень сформованості культури праці яких може бути визначений як низький (48% у контрольній групі та 50% в експериментальній), і, по-третє, контрольна та експериментальна групи є приблизно рівними за рівнем культури праці.
Таблиця 2.16

Рівні сформованості культури праці студентів технічних коледжів на вхідному етапі формувального експерименту


Рівні

Контрольна група

Експериментальна група

К-ть студентів

%

К-ть

студентів

%

Найвищий

8

8

6

6

Високий

14

14

12

12

Середній

30

30

32

32

Низький

48

48

50

50

Для перевірки останнього твердження ми статистично обробили отримані числові дані, скориставшись визначенням t-критерію Стьюдента за формулою 2.3:


, (2.3)
де – середні арифметичні у порівнюваних вибірках; – стандартна похибка різниці середніх арифметичних, яка обчислюється за формулою 2.4.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка