Виконання Плану роботи Головного управління дфс (Міндоходів) на 2014 рікСторінка10/10
Дата конвертації16.03.2017
Розмір1.38 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Діаграма 18.Діаграма 19.

Середньомісячний показник реєстрації юридичних осіб за 2014 рік склав – 205, припинення юридичних осіб – 62, середньомісячний показник реєстрації підприємців у 2014 році склав – 630, припинення підприємницької діяльності – 821.

В Головному управлінні ДФС (Міндоходів) у області забезпечено дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті та опрацюванні податкової звітності платників податків та звітності з ЄСВ, не допущено випадків безпідставної відмови територіальних органами ДФС (Міндоходів) Львівської області у прийнятті звітності.

Впродовж 2014 року щоденно проведено реплікацію баз даних між ГУ ДФС та ДФС України, забезпечено супроводження, безперебійної роботи та налаштування існуючих технічних засобів та програмного забезпечення автоматизованих робочих місць на рівні ГУ ДФС. Проведено адміністрування та налаштування локальних і корпоративних мереж ГУ ДФС, Львівської митниці ДФС, здійснено контроль розмежованого доступу користувачів до інформаційних ресурсів відповідного рівня, надано оперативний доступ користувачам структурних підрозділів ГУ ДФС до інформаційних ресурсів.

Проведено роботу із впровадження в промислову експлуатацію АІС «Управління документами», а саме: проведено налаштування вказаного сервісу; керівникам і працівникам ГУ ДФС, надано необхідні ролі і доступи до системи у відповідності до функціональних обов’язків; проведено семінар-нараду для працівників ГУ ДФС у області щодо порядку роботи та функціональних можливостей АІС «Управління документами».

У 2014 році продовжував свою роботу Акредитований центр сертифікації ключів Інформаційно-довідкового Департаменту ДФС, що безкоштовно надає послуги з формування електронних ключів для подання звітності. Щомісячне навантаження на працівників підрозділів центру складає близько 2500 платників податків у місяць.

З метою популяризації електронної звітності на офіційному суб-сайті територіальних органів ГУ ДФС області розміщено інформацію щодо можливостей електронного звітування. Роз'яснення щодо переваг подання звітності в електронному вигляді надаються респондентам при прийманні податкової звітності у «єдиному вікні», а також під час проведення семінарів та інструктивних нарад з респондентами з питань обліку та звітності. Так, у 2014 році надано безоплатні послуги електронного цифрового підпису 30981 суб‘єктам господарювання (в т.ч. 9 396 – юридичним особам та 21 585 – фізичним особам).

Проведено дослідну експлуатацію сервісу “Електронного кабінету платника податків”. Фактично це персональне автоматизоване робоче місце платника, працювати в якому він може без використання спеціально встановленого клієнтського застосування, при цьому в он-лайн режимі отримувати інформацію про стан розрахунків з бюджетом, формувати та подавати податкову звітність і відстежувати результати її опрацювання, слідкувати за термінами звітування та сплати платежів через «Календар податків».

Електронний кабінет є захищеним, персоналізованим та безпечним електронним сервісом, який надає безконтактні способи взаємодії платників податків та ДФС України з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. З метою пропагування цього сервісу проводилась його презентація на семінарах з платниками податків, його представлено Громадській раді при ГУ Міндоходів у області, Всеукраїнській асоціації платників податків.
Розділ  15. Організація роботи щодо обліку податків та зборів, складання звітності про стан розрахунків платників з бюджетом

У 2014 році у Головному управлінні ДФС (Міндоходів) забезпечено формування та аналіз щоденних та щомісячних звітів та зведених інформацій щодо сум надходжень, нарахувань, податкового боргу за податковими зобов’язаннями та переплати податків і зборів (обов’язкових платежів), щодо сум надходжень, переплат та відшкодування податку на додану вартість, про структуру переплат, про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності та інших звітів та зведених інформацій, передбачених нормативними та розпорядчими документами.

Забезпечено обробку та формування для передачі в ДФС України зведеної інформації щодо можливих обсягів сум бюджетного відшкодування ПДВ грошовими коштами на розрахунковий рахунок за деклараціями до та більше 100 тис. гривень. За результатами обробки зазначених інформацій сформовано та передано до головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області понад 60 реєстрів висновків про суми відшкодування податку на додану вартість.

Окрім цього, забезпечено щоденний аналіз та обробку файлів зведених показників АІС “Галузь”.Розділ  16. Здійснення відомчого контролю та внутрішнього аудиту за додержанням вимог законодавства і виконанням службових, посадових обов’язків у відповідних органах доходів і зборів

В рамках контролю за станом додержання територіальними органами ГУ ДФС (Міндоходів) у Львівській області вимог чинного законодавства і виконання посадових (службових) обов’язків у територіальних органах ГУ ДФС (Міндоходів) у Львівській області та на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління у 2014 році проведено:

- 5 комплексних перевірок, за результатами яких виявлено втрати бюджету з якими буде проведено роботу щодо донарахування та стягнення - на загальну суму 22069,0 тис. грн.; донараховано податків та обов’язкових платежів до бюджету на загальну суму 21251,9 тис. грн., з яких стягнено – 6136,9 тис. гривень. Застосовано заходів впливу до посадових осіб, з вини яких були допущені порушення у вигляді застосування: дисциплінарного стягнення – 5; зменшення розміру премії – 106;

- 7 фінансових аудитів та аудитів відповідності, за результатами яких виявлено фінансових порушень, що призвели до втрати бюджету - на суму 8,9 тис.грн., з яких усунено порушень – на суму 8,9 тис. гривень. Застосовано заходів впливу до посадових 17 осіб, з вини яких були допущені порушення у вигляді зменшення розміру премії;

- 46 внутрішніх тематичних перевірок, за результатами яких виявлено втрати бюджету з якими буде проведено роботу щодо донарахування та стягнення - на суму 22051,2 тис. грн.; донараховано податків та обов’язкових платежів до бюджету на загальну суму 16949,1 тис. грн., з яких стягнено – 1546,6 тис. гривень. Застосовано заходів впливу до посадових осіб, з вини яких були допущені порушення у вигляді застосування: дисциплінарного стягнення – 17; зменшення розміру премії – 151;

- 5 перевірок стану усунення раніше виявлених порушень, за результатами яких виявлено втрати бюджету з якими буде проведено роботу щодо донарахування та стягнення - на суму 5365,7 тис. грн.; донараховано податків та обов’язкових платежів до бюджету на загальну суму 1964,9 тис. грн., з яких стягнено – 543,7 тис. гривень. Застосовано заходів впливу до посадових осіб, з вини яких були допущені порушення у вигляді застосування: дисциплінарного стягнення – 1; зменшення розміру премії – 58;

- 3 службових розслідування, за результатами яких застосовано заходів впливу до посадових осіб, з вини яких були допущені порушення у вигляді застосування: дисциплінарного стягнення – 1; зменшення розміру премії – 2.

Розглянуто 140 скарг (заяв) громадян та платників податків на дії посадових осіб територіальних органів ГУ ДФС (Міндоходів) Львівської області, за результатами яких застосовано заходів впливу до посадових осіб, з вини яких були допущені порушення, у вигляді застосування: дисциплінарного стягнення – 2 та зменшення розміру премії – 82.

Передано матеріали 53 перевірок (аудитів) до управління власної безпеки, для належного реагування.

17. Забезпечення охорони державної таємниці та технічного захисту інформації

Протягом 2014 року в територіальними органами ГУ ДФС (Міндоходів) у Львівській області вжито комплекс заходів, спрямованих на забезпечення охорони державної таємниці, запровадження режиму секретності під час проведення усіх видів секретних робіт, створенню та експлуатації системи захисту інформації, адмініструванню безпеки автоматизованих систем.

Так, створено, проведено експертизу та отримано Атестати відповідності на комплексні системи захисту інформації в двох автоматизованих системах класу ,,1” (від 17.10.2014 №11359 на АС 13_01_01_08, від 14.11.2014 №11564 на АС 13_01_01_09), призначених для обробки інформації, що становлять державну таємницю в ГУ ДФС (Міндоходів) у області. Також, у зв’язку з закінченням діючого Атестату відповідності, проведено додаткову експертизу та отримано новий Атестат відповідності на комплексну систему захисту інформації в автоматизованій системі класу ,,1” (від 14.11.2014 №11563 на АС 13_01_01_01).

В інформаційно-телекомунікаційній мережі ГУ ДФС (Міндоходів) у області розгорнута та функціонує комплексна система антивірусного захисту інформації, стан якої підтримується на належному рівні адміністраторами антивірусної мережі з числа працівників сектору.

Державними експертами, з числа працівників сектору, проведено 9 державних експертиз на таких АС класу ,,1” ГУ ДФС (Міндоходів) в областях України: АС24_13_13_01, АС24_48_97_01, АС24_48_97_02, АС24_48_97_04, АС07_16_16_01, АС07_16_16_04, АС07_16_16_05, АС13_13_13_01, АС13_09_09_01.
18. Організація планово-фінансової роботи. Матеріально-технічний розвиток

Організація фінансової діяльності територіальних органів ГУ ДФС (Міндоходів) у Львівській області у 2014 році здійснювалось відповідно до завдань та функцій, визначених чинним законодавством України.

За звітний період забезпечено виконання основних завдань фінансових служб, які полягали у плануванні витрат на утримання ГУ ДФС (Міндоходів) у Львівській області та підпорядкованих ДПІ за кодами функціональної та економічної класифікації, організації та веденні бухгалтерського обліку, виконанні затвердженого кошторису на утримання ГУ ДФС (Міндоходів) у Львівській області, забезпеченні своєчасного фінансування видатків відповідно до затвердженого кошторису.

Використання бюджетних коштів на утримання територіальних органів Головного управління ДФС (Міндоходів) у області забезпечено у межах відкритих асигнувань, затверджених кошторисом на 2014 рік.

Розроблений та затверджений план розвитку матеріально-технічної бази територіальних органів ГУ Міндоходів на 2014 рік надано до Міндоходів України.

Акти виконаних робіт, договірних цін, дефектні акти, калькуляції щодо ремонту ліфтів та ремонту сантехнічних вузлів оформлено у відповідності до чинного законодавства.

Комунікації, інженерні споруди в умовах зимового періоду функціонують і забезпечують належні умови праці, відповідно до заходів, затверджених наказом ГУ Міндоходів у Львівській області від 24.07.2014 № 548 ,,Про підготовку об’єктів інфраструктури Головного управління Міндоходів у Львівській області до роботи в осінньо-зимовий період 2014-2015 років”.

Зведена номенклатура справ на 2014 рік ГУ Міндоходів у Львівській області розроблена, затверджена і погоджена з Державним архівом Львівської області. Зведені номенклатури справ підпорядкованих ДПІ на 2014 рік розроблені, затверджені керівництвом інспекцій та погоджені у встановленому порядку.


19. Організація роботи щодо добору, розстановки, професійної підготовки кадрів

У 2014 році штатна чисельність працівників ГУ ДФС у Львівській області та підпорядкованих ДПІ складала 2232 працівника, з них 515 - обласний апарат, а фактична чисельність - 2208 (505 - обласний апарат).

Призначено у порядку переведення в ГУ ДФС у Львівській області та підпорядковані ДПІ 426 працівників. Також, призначено 20 посадових осіб номенклатури ДФС України.

Опрацьовано пропозиції та сформовано кадровий резерв на 2015 рік на посади керівних працівників ГУ ДФС та підпорядкованих ДПІ, які відносяться до номенклатури ДФС України та ГУ ДФС у області та 02 грудня 2014 року скеровано на затвердження до ДФС України.

Протягом 2014 року було присвоєно чергові спеціальні звання 8-ом працівникам та дострокові спеціальні звання 28 працівникам.

У 2014 році подано 2127-ми державними службовцями декларації про доходи та майновий стан за 2013 рік.

Впродовж 2014 року підвищили рівень професійної компетентності за професійними програмами 219 працівників, відповідно до планів - графіків, затверджених наказом ГУ Міндоходів у області від 04.04.2014 №262 ,,Про організацію підвищення рівня професійної компетентності працівників Головного управління Міндоходів та підпорядкованих ДПІ у 2014 році”.

В.о. начальника Головного управлінняДФС у Львівській області А.М. Дідик
Каталог: data -> files
files -> Семінар «Інформаційна підтримка школи», м. Рівне, 19 березня 2013 р
files -> Уроках галузей «математика» та «природознавство»
files -> КарткА №24 09 затверджено наказ дфс україни від 13. 01. 2015 №7
files -> Стадії виборчого процесу
files -> Шевченко і Рівненщина
files -> Методичні рекомендації Для осіб, які втратили роботу та перебувають на обліку як безробітні Карлівка 2009 План Вступ
files -> Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека пропонує книги
files -> Міністерство культури України Управління культури І туризму Рівненської облдержадміністрації Громадська Рада директорів обласних центрів народної творчості кз «Рівненський обласний центр народної творчості» рор згадаємо всіх поіменно
files -> Звіт про роботу Головного управління юстиції у Полтавській області щодо державної реєстрації нормативно-правових актів за 2011 рік у порівнянні з 2010 роком


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка