Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчанняСкачати 227.42 Kb.
Дата конвертації09.11.2017
Розмір227.42 Kb.
Використання на уроках географії технологій інтерактивного навчання
Щоб бути хорошим викладачем, потрібно любити те, що викладаєш, і любити тих, кому викладаєш.

Василь Ключевський


Суть інтерактивного навчання полягає у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Застосування інтерактивних технологій висуває певні вимоги до структури уроків. Як правило, структура таких уроків складається з п'яти елементів:

 • мотивація;

 • оголошення і представлення теми та очікування навчальних результатів;

 • надання необхідної інформації;

 • інтерактивна вправа - центральна частина уроку;

 • підведення підсумків.

При впровадженні на уроках географії інтерактивних технологій, я помітив, що вони створюють комфортні умови навчання, роблять продуктивним сам процес пізнання і засвоєння навчального матеріалу, адже інтерактивний - здатний до взаємодії, діалогу.

Працюючи з дітьми уже більше 17 років, на кожному своєму уроці обов'язково демонструю просту грамотність вчителя: знати основні фактори, що визначають зміст і суть уроку; вміти планувати, проводити і аналізувати урок.

На моїх уроках інтерактивна вправа займає близько 15-20 хвилин. Цю роботу проводжу за певною послідовністю:

• інструктування - розповідь учням про мету вправи, правила, послідовність дій і кількість часу на виконання завдань; • об'єднання учнів у групи і розподілення ролей;

 • виконання завдання учнями;

 • презентація результатів виконаної вправи (5-10 хв.);

 • рефлексія результатів (5 хв.).

На мою думку, рефлексія є найголовнішим компонентом уроку. Вона дає можливість учням усвідомити, чого вони навчились, оцінити власний рівень засвоєння навчального матеріалу, а учителю – побачити реакцію учнів на навчання та внести необхідні корективи.

Для ефективного застосування інтерактивного навчання, зокрема, для того, щоб охопити весь необхідний матеріал і глибоко його вивчити, планую свою роботу, щоб: • дати завдання учням для попередньої підготовки: продумати доповідь, прочитати, скласти завдання;

 • під час інтерактивних вправ даю учням час подумати над завданнями, щоб вони сприйняли серйозно, а не механічно виконали;

 • підібрати для уроку такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми;

 • на уроці використовую одну (максимум - дві) інтерактивну вправу;

 • проводити глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи.

Для зміцнення контролю за ходом процесу навчання за умов використання інтерактивної моделі навчання я:

 • вивчаю і продумую матеріал, у тому числі і додатковий (різноманітні тести, завдання для груп);

 • старанно сплановую і розробляю урок, виробляю критерії оцінки ефективності заняття;

 • мотивую учнів до вивчення матеріалу, шляхом добору нових ситуацій, проблем;

 • передбачаю різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштування їх на роботу, для цього використовую вправи-розминки.

 • порівняти записи зроблені в класі.

Найчастіше на уроках впроваджую такий метод інтерактивного навчання, як «Мікрофон». Цей метод проводжу в 6 – 7 класах, надаючи можливість кожному учневі можливість сказати щось швидко, по черзі, висловлюючи свою думку чи позицію. Вивчаючи, наприклад, тему «Природні умови та ресурси Атлантичного океану», роблю повідомлення про клімат, водні маси океану, природні ресурси. Тоді ставлю до учнів запитання, наприклад:

 • за допомогою кліматичної карти в атласі, визначити повітряні маси, що панують над Атлантичним океаном;

 • які чинники впливають на утворення течії Гольфстрім?

 • назвати подібну течію Тихого океану

 • чому Тихий океан багатший на природні ресурси, ніж Атлантичний?

 • назвати закономірності розподілу життя в океані;

 • висловіть своє ставлення до необхідності об’єднання міжнародних зусиль з метою охорони вод океану.

Використовую інтерактивні вправи при проведенні позакласних заходів. Наприклад, при проведенні КВК «Ми і Всесвіт» проводжу інтерактивну гру «Знаки зодіаку» (командам даються малюнки, де зашифровані знаки зодіаку, потрібно підписати, розташувати за річним колом зліва направо). Підсумки цього конкурсу оцінюються 5 балами, за умови, якщо всі знаки зодіаку показані правильно. Якщо ж допущені помилки не визначені, наприклад, одна – дві, – нараховується 2 бали.

Час від часу інтерактивні вправи використовую на закріплення й узагальнення вивченого матеріалу. При опрацюванні у 9 класі теми «Густота населення України» використовую дидактичну гру «Майданчик». Територію класної кімнати умовно поділяю на дві рівні частини, де чітко позначається межа. Перший сектор буде територією «сільської місцевості», а другий – «міської». Учні займають місце в секторі, який відповідає їхньому «місцю проживання». При цьому до сектору «сільська місцевість» перейдуть ті, хто живе в одноповерхових будинках, а до сектору «міська місцевість» ті, хто живе в багатоповерхових будинках. Далі учні визначають, де більше густота на 1 м ² – у «місці» або у «селі».

Упроваджуючи інтерактивні форми, проводжу парну і групову роботу, яку використовую як на уроках засвоєння матеріалу, так і застосування знань, умінь та навичок. Робота в парах сприяє тому, що учні не можуть ухилитися від виконання завдання. Серед роботи в парах пропоную такі вправи:


 • зробити критичний аналіз практичної роботи;

 • сформулювати підсумок уроку;

 • протестувати один одного.

Використовую прийом «Географічна естафета» (за рядами). За сигналом учителя учні передають аркуш паперу, на якому кожна пара записує свою відповідь на поставлене завдання.

Для вирішення складних проблем, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи, використовую роботу в групах. У 8 класі при вивчені теми «Характеристика основних типів ґрунтів» на закріплення нових знань використовую міні – конкурс «Схарактеризуй ґрунт». Цю роботу проводжу між групами, яким пропонується виконати письмові завдання в картках.


Картка 1.

Дерново – підзолисті ґрунти

 1. Сформувалися в умовах … клімату.

 2. Під …рослинністю.

 3. Потужність гумусового горизонту … см.

 4. Вміст гумусу … %.

 5. Родючість … .

 6. Розташовані … .

Картка 2.Сірі лісові ґрунти

 1. Сформувалися в умовах … клімату.

 2. Під …рослинністю.

 3. Потужність гумусового горизонту … см.

 4. Вміст гумусу … %.

 5. Родючість … .

 6. Розташовані … .

Картка 3.Чорноземи типові

 1. Сформувалися в умовах … клімату.

 2. Під …рослинністю.

 3. Потужність гумусового горизонту … см.

 4. Вміст гумусу … %.

 5. Родючість … .

 6. Розташовані … .

Після того, коли учні навчилися працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем, на мою думку, доцільно провести дебати. Досить результативною є дискусійна групова робота. Групове обговорення максимально збільшує активність кожного учня на уроці. Дискусія допомагає кожному з’ясувати й уточнити свої уявлення, стимулювати вільний обмін думками, збільшить вірогідність того, що учні краще зрозуміють позиції інших. При викладанні географії використовую метод «аналіз історій і ситуацій». Перевага даного методу у тому, що учасники мають змогу експериментувати, випробовувати різні варіанти розв’язку певної проблеми. Метод також сприяє виробленню навичок критичного мислення, співпраці і прийняття рішень. При обговоренні дискусійних питань, у яких потрібно зайняти й чітко аргументувати визначену позицію з теми, що обговорюється, можна використовувати «Метод-прес». Це робота організовується за такими етапами: 1) висловити свою думку, пояснити у чому полягає ваша точка зору; 2) пояснити на чому ґрунтуються ваші докази; 3) навести приклади на підтримку вашої позиції; 4) узагальнити свою думку. Організовую роботу таким чином:

 • повідомляю учням тему дебатів;

 • об'єдную учнів у дві-три групи;

 • визначаю час проведення дебатів.

Наприклад, підготовка в групах - 15 хвилин, виступ кожної групи - 5-10 хвилин, загальна дискусія - 15 хвилин. Строго стежу за регламентом.

Щоб зацікавити учнів навчальним матеріалом, використовую прийоми сучасної дидактики, наприклад, «Помилка картографа». Учням роздаю фрагменти контурної карти з неправильно позначеною географічною номенклатурою, школярі повинні знайти помилки.

Пояснюючи матеріал, застосовую прийом «Спіймай помилку»: навмисне допускаю помилку, про що повідомляю учнів, а інколи й ні, чим перевіряю їхню увагу.

На урок актуалізації опорних знань та умінь використовую інтерактивну вправу «Географічна естафета»: при вивченні теми «Рельєф дна Світового океану», користуюся картою півкуль, пропоную учням розташувати гори за висотою від найвищих до найбільших( Карпати, Альпи, Уральські, Кавказькі, Памір, Кордильєри). Потім даю ряд питань: знайти найвищу і найнижчу точку Євразії; назвати материки, на яких розташовані гори: Гімалаї, Великий Вододільний хребет, Кордильєри, Атлас, Скандинавські; намалювати грабен, горст, скид; назвати материки, на яких розташовані рівнини: Східноєвропейська, Бразильське плоскогір’я, плоскогір’я Декан; визначити гори Євразії за протяжністю:

а) із півночі на південь 2000 км;

б) із заходу на схід на 1200 км;

в) із заходу на схід 500 км.

Ці питання включаються тому, що учні вивчали попередню тему «Основні форми рельєфу Землі».

Використовуючи прийом «Написання географічних творів», пропоную учням скласти вірш, казку, байку на географічну тему. Такі завдання виховують навички дослідницької діяльності, ефективності щодо висвітлення практичної сприйняття матеріалу, що приводить до глибокого розуміння предмета, зацікавленості ним.

Прийом «Географічний диктант» розвиває увагу, кмітливість, забезпечує ґрунтовне знання шкільного матеріалу, активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів, який використовую на уроках у 6 – 8 класах.

На заняттях практикую прийом «Самостійне вивчення нової теми». Учні за декілька днів самостійно опрацьовують новий матеріал. Після цього на уроці проводжу аукціон «учитель та учні». Таке завдання дає можливість дітям самостійно працювати з додатковою літературою.

Щоб стимулювати творчу діяльність учнів, проводжу нетрадиційні уроки з використанням інтерактивних технологій: уроки-подорожі, уроки - КВК, інтегровані уроки географії та основ здоров'я. У старших класах використовую уроки-семінари, уроки-лекції, уроки-конференції.

Урок – лекція передбачає послідовний виклад учителем навчального матеріалу і вимагає уваги, запам’ятовування. Тому використовую під час лекції такі прийоми, які допомагають утримувати увагу учнів та сприяють запам’ятовуванню матеріалу: наочність, складання плану, опорні схеми; стисле конспектування основних моментів тощо.

Проводжу лекції – провокації. Такий тип формує вміння учнів оперативно аналізувати інформацію, оцінювати її. Під час читання лекції навмисно припускаюся помилок. Після лекції оголошую кількість припущених помилок і пропоную учням відшукати та виправити їх, що спонукає школярів до повторного і уважного опрацювання матеріалу.

На своїх уроках використовую рольові ігри. У чому вбачаю перевагу рольових ігор:


 • рольова гра дає можливість одержати додаткові знання, виявити невисвітлені у навчальному курсі питання; учні можуть показати уміння застосовувати отримані знання під час розв’язання поставлених задач;

 • гра сприяє розвитку навичок проведення дискусії, співробітництва для досягнення поставленої мети; творчих здібностей у процесі розв’язування поставлених проблем;

 • учні намагаються відстоювати різні позиції, знаходити аргументи і формулювати погляди, виконуючи ту чи іншу роль (що часто не співпадає з їх власними поглядами); формується толерантне ставлення до інших думок;

 • гра дозволяє спрямувати в корисне русло надмірну активність учнів, дає можливість самовиразитися, проявити емоції відповідно до особливостей їх поведінки.

Значну увагу на уроках приділяю самостійній діяльності учнів, яка направлена на успіх самореалізації, розвиток конкретних якостей, а саме: готовність до активних дій, сприяти розвитку здібностей дітей, дивитися на світ через призму власних інтересів. Увесь навчальний процес на уроках має творчий, виховний характер. Школярі вчаться проектувати, створювати власні творчі роботи. Колективна робота виховує в дітей дружні взаємовідносини, відчуття взаємодопомоги.

На уроках проводжу різноманітні інтерактивні презентації, де використовую наочні матеріали, слайди.

Суттєвим моментом у вивченні географії є вироблення практичних вмінь та навичок. Саме завдання практичної спрямованості сприяють більш свідомому, міцному засвоєнню знань, формують самостійність, формують особисті якості учнів, сприяють розвитку творчості учня в процесі навчання. Використання інтерактивних форм при проведенні практичних робіт має на меті створити умови для вироблення стійких умінь та навичок самостійної, колективної практичної і навчально-дослідницької діяльності учнів, розвитку їх особистості й самовираження. Із цією метою постійно готую учнів до олімпіад, конкурсів, написання науково-дослідницьких робіт, спонукаю до участі в наукових експедиціях. Цікавими формами роботи, що сприяють виявленню особистісних знань, креативних умінь і навичок, є інтелектуальні ігри, турніри з географії, які проводжу щорічно у жовтні, коли спільно з членами кафедри природничо-математичних дисциплін плануємо тиждень географії. Для естетичного виховання учнів, розширення їхнього світогляду організовую екскурсії, виставки.

Працюючи в школі, переконуюся, що використання інтерактивних технологій дає можливість підвищити ефективність навчального процесу, зробити його цікавим, забезпечити оволодіння учнями навичками саморозвитку. Така діяльність створює сприятливе середовище для ефективного вивчення географії.Список використаної літератури


 1. Крачило М., Сербрій В. Географія. Практичні заняття. – К.: Вид. дім «Шкільний світ», 2006. – 125 с.

 2. Михайлів Т. В., Педагогічна академія «Пані Софія». – Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 48 с.

 3. Новік Н., Географія. Позакласні заходи. – К.: редакція газети природничо – математичного циклу, 2013. – 112 с.

 4. Пометун О. І., Пироженко Л. В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / за ред. Л. В. Пироженко. – К.: Видавництво А.С.К., 2004. – 192 с.

 5. Ковальчук В. І. Ефективний урок: технології, структура, аналіз. – К.: Шк. світ, 2011. – 120 с.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 227.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка