«Використання нетрадиційних форм роботи в навчально-виховному процесі позашкільного закладу»Дата конвертації19.11.2018
Розмір168 Kb.
#64983
Відділ освіти Іллічівської міської ради
Будинок дитячої та юнацької творчості

Іллічівської міської ради Одеської області


«Використання нетрадиційних форм роботи в навчально-виховному процесі позашкільного закладу»

Автор: Директор БДЮТ

Шведова Жанна Валеріївна

м. Іллічівськ, 2011р.З М І С Т
1.Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості. – 1 стр
2.Аналіз навчально-виховного процесу Будинку дитячої та юнацької творчості. - 2 стр
3. Основні завдання, які вирішуються колективом, для реалізації основної науково-методичної проблеми. - 4 стр
4. Шляхи впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес - 5 стр
5. Психологічний супровід педагогічного процесу в БДЮТ. - 9 стр

6. Рекомендації щодо навчання педагогів основам інформаційно-комунікаційних технологій. – 11 стр

7. Информационные технологии в учреждениях образования г. Ильичевска

- 14 стр


8. Будинку дитячої та юнацької творчості Іллічівської міської ради – 40 років.

– 17 стр
9.Висновки. – 21 стрВикористання нетрадиційних форм роботи в навчально-виховному процесі позашкільного закладу.


 1. Впровадження інноваційних технологій як засіб розвитку творчої особистості.

Приоритетним напрямком освітньої системи України, що підтверджено державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. Тому впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті.

Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стільки теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями».

Необхідною умовою використання інформаційних технологій є реформування системи освіти, розробка нових дидактичних і методичних концептуальних засад освіти.

Головними напрямами цього процесу мають стати:


 • створення предметно-орієнтовних навчально-інформаційних середовищ, які дозволяють використовувати мультімедіа, системи гіпермедіа, електроні підручники, тощо;

 • освоєння засобів комунікації (комп’ютерної мережі, телефонного, телевізійного, скайпового зв’язку для обміну інформацією);

 • навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному просторі;

 • розвиток дистанційної освіти.

Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах класичної освіти: навчання, працевлаштування, планування кар’єри, безперервна освіта.

За допомогою таблиці розглянемо різницю в традиційної та інноваційної педагогіки.


Особливості традиційної та інноваційної педагогіки.

Традиційна педагогіка

Інноваційна педагогіка

Мета

Формування знань, умінь та навичок

Розвиток особистості

Інтелектуальна характеристика

«Школа пам’яті»

«Школа розвитку»

Домінуючий тип та характер взаємовідносин

Суб’єкт - об’єктивний

Суб’єкт - суб’єктивний

Гасло педагога

«Роби, як я»

«Не нашкодь»


Коротка характеристика стилю

Авторитарність, моно логічність, закритість

Демократичність, діалогічність, відкритість, рефлективність

Форми організації навчального процесу

Фронтальні, індивідуальні

Групові, колективні

Методи навчання

Ілюстративно-пояснювальні, інформаційні

Проблемні, пошукові. Евристичні, дослідницькі

Провідні принципи

«Продавлення»

«Вирощування»

Основний принцип діяльності, якій засвоюється учнями

Репродуктивний, відтворюючий

Продуктивний, творчий, проблемний

Формула навчання

Знання-репродуктивна діяльність

Проблемна діяльність – рефлексія досягнення

Способи засвоєння

Заучування, діяльність за алгоритмом

Пошукова, розумова діяльність, рефлексія

Функції учителя

Носій інформації, хранитель норм та традицій, пропагандист предметно-дисциплінарних знань

Організатор співдружності, консультант, керуючий пошуковою роботою учнів

Позиції учня

Пасивність, відсутність інтересу до навчальної діяльності, до особистісного зросту, до значної частини учнів

Активність. Наявність мотиву до само досконалості й інтересу до навчальної діяльності
 1. Аналіз навчально-виховного процесу Будинку дитячої та юнацької творчості.

Виходячи з аналізу особливостей традиційної та інноваційної педагогіки, робота Будинку дитячої та юнацької творчості була спрямована на виконання загальної теми роботи відділу освіти м. Іллічівська «Модернізації системи освіти: напрямки, технології» та основних завдань які виконувались на протязі року:

- підвищення результативності та якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження нових технологій навчання;

- вивчалася та впроваджувалася у практику методична література з інноваційних технологій навчання;

- зріс якісний рівень методичної роботи : у підвищенні професійної майстерності та самоосвіти педагогів, у розробці творчих та конкурсно-пізнавальних масових заходів та їх проведенні, у проведенні групових та індивідуальних консультацій, методоб’єднань керівників гуртків, з програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу, зі створення інноваційних форм роботи з дітьми та їх батьками;

- впроваджувалось оволодіння персональним комп’ютером адміністрацією БДЮТ та використання на практиці Інтернету;

- значна увага приділялась підвищенню відповідальності та дисципліни адміністрацією БДЮТ і педагогами, усуненню недоліків, що були виявлені у минулому році.

Аналізуючи рівень підготовки та проведення масових заходів БДЮТ, треба вважати, що рівень організації і проведення їх постійно зростає, керівники знаходять нові форми проведення заходів та залучення дітей до них (творчі вечора, конкурсні програми, вистави для батьків, організація конкурсів міського та міжнародного рівній). Покращились змістовність, актуальність та наповненість заходів, яскравість, музичність та естетичність оформлення.

Художньо-естетичне виховання у Будинку творчості розглядалося колективом як елемент безперервної художньо-естетичної освіти – процесу гармонійного розвитку особистості, духовного збагачення, розкриття її творчого потенціалу, зростання здібностей. Воно тісно пов’язано зі шкільною освітою і передбачає створення простору багатоманітних видів художньо-естетичної діяльності, що забезпечує становлення індивідуальності учня, як суб’єкта власного розвитку. Сучасність диктує, що тепер необхідно не стільки адаптувати учнів до ринкових відносин, скільки духовно збагачувати дітей у сфері художньої культури, що буде сприяти формуванню особистості в її національній визначеності, у своєрідності морально-естетичної свідомості та світовідчуття.

Основною науково-методичною проблемою, над якою буде працювати наш заклад до 2013 року – є: «Вдосконалення навчально-виховного процесу на основі розвитку самоосвітньої й творчої активності педагогів та учнів. Впровадження нових методик, технологій навчання та виховання учнів. Формування творчої та профорієнтаційної діяльності особистості у профільних гуртках БДЮТ».

3. Основні завдання, які вирішуються колективом, для реалізації основної науково-методичної проблеми. • опанування та інтеріоризація національних культурних традицій, що має перетворитися на духовне джерело сучасного та майбутнього розвитку особистості, її адаптації до життя у суспільстві;

 • забезпечення необхідних умов для особистісного розвитку школярів на основі актуалізації гуманістичних традицій світової культури, врахування художніх інтересів і потреб, виховання естетичної свідомості – ідеалів, смаків, суджень, оцінок;

 • розвиток творчого потенціалу та самостійного мислення учнів, розширення свободи вибору форм художньої самореалізації, які відповідають здібностям і професіональним орієнтаціям особистості;

 • організація змістовного дозвілля, формування комунікативної культури, як механізму людської взаємодії;

 • створення умов для розвитку інноваційних форм та методик діяльності педагогів;

 • забезпечення умов для фізичного та психологічного здоров`я дітей, сприяння формуванню здорового способу життя;

 • підвищення професійного самовдосконалення та самоосвіти педагогічних працівників.

 • підвищення психологічної культури сучасного керівника.

Бути педагогом позашкільного навчального закладу і складно, і відповідально. Головна рушійна сила позашкільної освіти – це педагоги, які кожну хвилину віддають себе дітям, дбають про захист дитинства і перспективу підростаючих поколінь.

Педагог – позашкільник – не лише професія. Це поклик душі, це Божий дар. Адже не кожен може розкривати таланти дітей, наповнювати світлом дитячі душі.

Позашкільну освіту діти здобувають на добровільних засадах, у свій вільний час. Тому залучити та утримати дитину в позашкільному навчальному закладі може тільки педагог, який є особистістю і професіоналом. Саме такий педагог, наставник розкриває таланти людини, відкриває шлях до здійснення дитячих мрій, реалізації здібностей, учить наполегливо працювати, бути відповідальним, набувати необхідний соціальний досвід.

Приваблива мета - перед гуртківцем ставиться проста, розумна і приваблива для них стає метою, досягаючи якої вони опановують навчальні завдання, що запланував педагог. Цей прийом тісно пов'язаний з мотивацією навчання і є надзвичайно важливим саме в позашкільному закладі, де відвідання занять добровільне. При відвіданні школи присутній елемент обов'язковості. В позашкіллі мотивація занять тільки одна - інтерес. „Приваблива мета" може бути розрахована на одне заняття, на певну частину заняття, на один вид роботи, але це обов'язковий елемент навчально-виховного процесу в позашкіллі.

Завдяки вагомому внеску позашкільної освіти виростає покоління громадян нашої держави, спроможних ефективно творити її майбутнє.

«Без прагнення до наукової роботи вчитель неминуче потрапляє під владу трьох педагогічних демонів: механічності, рутинності, банальності. Він дерев’яніє, кам’яніє, опускається, а навчання перетворюється на натаскування й дресирування.

Поганий учитель пропонує істину, добрий учитель вчить її знаходити.»

А. Дістервег

4. Шляхи впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес
Основні напрямки діяльності:

- забезпечення методичного керівництва та консультування педкадрів спец літературою, методичним матеріалом;

- створення банку інформації по інноваційним технологіям, по досвіду керівників гуртків закладу;

- залучення всього колективу до кріативного ставлення проблеми;

- творче використання та комбінування відомих форм та методів педагогічної діяльності;

- участь керівників гуртків в конкурсах професійної майстерності;

- організація ефективної взаємодії з батьками: чітке доведення до батьків завдань та перспектив розвитку гуртка, вивчення та врахування потреб батьків щодо організації навчання, виховання та розвитку творчих здібностей дітей, забезпечення регулярної звітності перед батьками, проведення спільних заходів, звітних уроків – вистав, концертів, психолого-педагогічна просвіта батьків (дискусії, практикуми, індивідуальні консультації, анкетування, тренінги та інші форми);

- оволодіння сучасними педагогічними технологіями, використання їх у своїй практичної діяльності;

- проведення відкритих уроків, мастер-класів;

- залучення вихованців до участі в конкурсах різного рівня, фестивалях, науково-дослідній діяльності.


Основні заходи:
- Організація серії відкритих занять (фрагментів гурткового заняття), проведених в нетрадиційній формі (вистави, творчі вечори, круглі столи, інтелектуальні ігри, турніри, вікторини, інші).

- Круглий стіл „Технологія організації традиційних та нестандартних форм роботи на занятті".- Педради: „Варіативність гурткового заняття", «Духовно-моральне виховання особистості: інноваційний підхід».
Цікаві прийоми «ізюминки» (інноваційні прийоми) ведення гурткового заняття.
Відстрочена відгадка - на початку заняття керівник дає загадку (дивовижний факт), відгадку до якого, ключ до розуміння буде надано в процесі заняття. Інший варіант - загадку дають в кінці заняття, щоб гуртківці мали нагоду обміркувати її вдома і на початку наступного заняття вислухати висновки і дати вірну відповідь, вірне тлумачення дивовижного факту.
В практиці образотворчої студії при вивченні законів кольористики керівник запропонував гуртківцям подумати, чому одяг людей влітку переважно світлих кольорів. Ця загадка стала поводом до подальшої розмови про теплі і холодні тони кольору та інші тонкощі кольористики.
Фантастичне припущення - керівник доповнює реальну ситуацію фантастикою. Цей прийом дає можливість подивитися на звичні речі з незвичної точки зору.
В практиці ансамблю бального танцю „Сузір’я " керівник Афанасьєва В.І. запропонувала гуртківцям уявити виконання „Вальсу" членами ансамблю на дискотеці. Це стало приводом до обговорення теми „Сценічна і глядацька культура" в зацікавленій атмосфері діалогу.
Щедра оцінка - заохочувальний прийом для невпевнених в собі дітей. Оцінюємо словом, інтонацією, жестом, Використання цього прийому підбадьорює гуртківців, створює позитивний емоційний настрій, стимулює процес навчання. На цьому лі найменші успіхи дитини помічаються, авансуються майбутні успіхів, підтримується інтерес дитини до занять. Для учня з завищеною самооцінкою „щедру оцінку" слід застосовувати обережно і помірковано.
Дитяче журі - керівник дає можливість гуртківцям не тільки оцінити роботу товаришів, але й розвивати вміння дітей аналізувати, відбирати вагомі критерії оцінки, обґрунтовувати свої висновки. Цей прийом широко використовується у гуртках декоративно-приладного напрямку, коли в колективі обговорюють, які роботи надати на виставку.
Здивуй - цей прийом перегукується з прийомом „Фантастичне припущення" - керівник знаходить таку точку зору, при якій буденне стає дивовижним. Цей прийом збуджує вагу дітей не тільки на заняття, але й може мати „пролонговану" дію впродовж тривалого часу після заняття. Чим більш частіше і різноманітніше він застосовує саме цей прийом.
Ідеальна оцінка - учням пропонуються самим поставити собі оцінки за виконану роботу. за концертний виступ, за підсумки одного заняття. Це показовий прийом з точки зору оцінки вимогливості керівник до гуртківців, як правило, критерії оцінювання учнів орієнтовані на рівень вимог керівника і це може стати приводом до роздумів керівника щодо корекції своєї роботи.
Рейтинг - завершуючи роботу, гуртківець сам ставить собі оцінку. За ту саму роботу оцінку ставить і керівник. Цей прийом орієнтує дітей на правильні критерії оцінювання роботи (right - від англ. - правильно) і привчає до регулярного оцінювання своєї праці.
Приваблива мета - перед гуртківцем ставиться проста, розумна і приваблива для них метаю, досягаючи якої вони опановують навчальні завдання, що запланував педагог. Цей прийом тісно пов'язаний з мотивацією навчання і є надзвичайно важливим саме в позашкільному закладі, де відвідання занять добровільне. При відвіданні школи присутній елемент обов'язковості. В позашкіллі мотивація занять тільки одна - інтерес. „Приваблива мета" може бути розрахована на одне заняття, на певну частину заняття, на один вид роботи, але це обов'язковий елемент навчально-виховного процесу в позашкіллі.
Навчи іншого - кожен гуртківець має змогу виступити ти в привабливій для себе ролі вчителя, наставника. Це активізує гуртківців, заохочує їх до сумлінного виконання навчальних завдань. Іноді пояснення товариша сприймаються більш прийнято, ніж пояснення керівника. Доцільно застосування цього прийому і в хореографічних колективах, де в одній навчальній групі гуртківці мають різні здібності і рівень хореографічної підготовки.
Хто краще - момент змагання, як засіб активізації уваги, навчальної активності завжди був дієвим. Форма проведення змагання віддається на розсуд керівника. Змагання „Хто краще" може бути присутнім в роботі гуртка як окремий момент заняття, а може стати формою проведення всього заняття, як підбиття підсумків, вивчення цілої теми, опанування всього концертного номеру.
Роби, як я - з першого погляду виконання будь-яких дій чітко за керівником або призначеним керівником гуртківцем не несе в собі елементу творчості - механічно та обіграти цю ситуацію що повторення дій, рухів стане для учнів цікавим. (Наприклад: уявити, що ви перед дзеркалом, а в якості „дзеркала" виступає керівник або гуртківець, Або обіграти ситуацію з кінозйомкою - всі дії фіксуються в уповільненому темпі.).
Розширення поля оцінок - для позашкільного закладу, де відсутні оцінки, використання цього прийому дає широкій простір керівникові для урізноманітнення і емоційного оцінювання роботи гуртківців. Враховуючи віковий склад гуртківців, ступінь довірливості взаємовідносин, стиль взаємовідносин, рейтинг керівника в колективі, кожен педагог може розширювати поле оцінок в тій мірі, в якій вважає за доцільне. (Шкала оцінювання може бути складена керівником і з долею гумору -„дуже, дуже гарно" (це „5"), „дуже, дуже старався" (це „4), „дуже, дуже поспішав" (це „3"), „дуже, дуже стомився" (це „2").
Кредит довіри - оцінювання роботи в „кредит". Враховуючи те, що позашкільний заклад не маніпулює оцінками, головною мотивацією навчання в нас є виключно інтерес. Відлякати гуртківця негативною оцінкою дуже просто, а заохотити, помітити найменшу вдачу („ти ще трошки попрацюєш, і я впевнений, що робота стане кращою"; „я відчуваю, що ти зможеш..."), створити позитивний настрій, вселити впевненість в свої сили керівник і може і зобов'язаний.
Точка зору - привчає гуртківців аналізувати, оцінювати, аргументувати свої думки. В гуртках образотворчого і декоративно-прикладного напрямку цей педагогічний прийом найбільш широко вживаний. Він стає в нагоді при обговоренні закінчених робіт, при оформленні виставок. Іноді керівники обігріють цей прийом, поділивши групу на два табори опонентів, які по черзі висловлюють свою думку. Застосування цього прийому сприяє розвитку комунікативних навичок у дітей, вчить логічно вибудовувати аргументи, культурі спілкування.
Наведені педагогічні прийоми і приклади їх використання є лише невеличкими цеглинками у будівлі власного педагогічного досвіду кожного керівника. Кожен, хто працює з дітьми, має свій арсенал прийомів, методів, власних таємниць і здогадок, помилок і перемог - всього того, з чого тарується педагогічна стежинка у світ дитячої творчої душі.

5. Психологічний супровід педагогічного процесу в БДЮТ.
Робота практичного психолога збудована на основі вивчення запиту закладу освіти БДЮТ, з урахування власної професійної кваліфікації, та головне на основі визначення приоритетних напрямів роботи. Головним завданням виховання у БДЮТ є гармонічний, всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя, формування моральних цінностей.
Аналітичний звіт про роботу психологічної служби БДЮТ за 2010-2011 н. р.

На початку року практичним психологом за тематикою «Дослідження соціально-психологічного клімату у колективі», була проведена психодіагностична робота. («Діагностика міжособистісних відносин – Соціометрія Дж. Морено», анкетування, спостереження). За допомогою цієї методики можна вивчити типологію соціальної поведінки в групі та судити про соціально-психологічне поєднання членів групи. За отриманими результатами зрозуміло, що у всіх гуртках склався непоганий соціально-психологічний клімат, учні прагнуть здобувати більш вагомі стосунки, будувати товариські відносини. Але ще є деякі випадки над якими треба працювати.

Здійснюється постійний супровід обдарованих дітей. Проводиться ряд заходів до стимулювання та розвитку мотивації вихованців, формування їх самосвідомості та самооцінки, надаються рекомендації керівникам гуртків та батькам щодо виховання, взаєморозуміння та роботи з обдарованими дітьми.

Були проведена педагогічні ради за тематиками: • «Психолого-педагогічний супровід навчально-виховного процесу»,

 • «Розвиток професійної компетенції – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу в закладі»,

 • «Талант та обдарованість. Психолого-педагогічні проблеми».

Також у грудні місяці проходило засідання «Школи молодого педагога» за тематикою: «Життєва компетентність учнів – мета навчання і виховання в сучасному позашкільному закладі освіти».

За запитом вихованців проводилася психодіагностична робота по вивченню професійного нахилу учнів за допомогою методик: «Диференційно-діагностичного опитувальника» (ДДО) Є.А.Климова, «Карти інтересів», Методики діагностики особистості на мотивацію досягнення успіху Т.Элерса та анкетування особистих вподобань. Проаналізувавши отримані результати можна виділити ті області знань і умінь, які найбільше цікавлять учнів, виявити схильність до вивчення певних предметів та виділити область професійного спрямування яка найбільш притаманна особистості.

Проводилася робота на замовлення керівників гуртків та батьків. Для допомоги керівникам та батькам були використані психологічні методики, які допомогли зробити висновок про психологічний стан дітей та рівень їх розумового розвитку. З учнями за необхідністю проводилась корекційна робота. Для батьків були проведені психологічні консультування, на яких були надані рекомендації щодо виховання та розвитку дітей.

Протягом року була проведена психологічна просвіта батьків та керівників гуртків на тему: «Особливості підліткового віку. Підліткова субкультура» (інформативний блок, запитання та відповіді, рекомендації щодо розуміння, виховання та взаємодії з підлітком) та групове консультування з елементами тренінгу на тему: «Виховання толерантної особистості»

Здійснюється постійний психолого-педагогічний супровід дітей з девіантною поведінкою. Протягом року проводились тренінги: «Здорова молодь-здорове майбутнє», за програмою: «Рівний-рівному», «Молодь обирає здоров’я» та «Тренінг спілкування для підлітків» за програмою А.Г. Грецова, Питер 2006р. Дані тренінги розвивають вміння ефективно вирішувати задачі, пов’язані з розвитком навиків спілкування, прийняття рішень, керування власним емоційним станом, самопізнання, саморозуміння та самосприйняття. Формують напрям на здорове життя та служать профілактикою девіантної поведінки та шкідливих звичок.

У поточному навчальному році практичному психологу була виділена одна година на проведення спецкурсу «Імідж. Культура поведінки та взаємодії» у 5-Б класі ІЗОШ № 6. Така робота дозволяє Онофрійчук Ользі Миколаївні взяти участь в обласному експерименті «Урок психології», пройти апробацію авторської програми, а найголовніше – проводити систематичну просвіту та психологічний розвиток учнів в рамках навчального дня.

Загалом рік пройшов успішно, все те що планувалося – виконано, хоча ще є деякі недоробки але ми над цим працюємо. На наступний рік планується продовжувати участь в обласному експерименті «Урок психології», створення власної корекційно-розвивальної програми, сприяння просвітницькій роботі „Рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя, відвідування ряду навчальних тренінгових програм для практичних психологів, саморозвиток, участь у роботі методоб'єднань, семінарах та конференціях, ярмарку педагогічних ідей та багато іншого.

Теми питань на педагогічних нарадах БДЮТ на 2011-2012 н.р.:

- Важкі діти та підлітки. Соціально-психологічний супровід.

- Педагогічна підтримка дитини в навчанні, вихованні, розвитку

- Особливості діагностики, розвитку та супроводу здібних та обдарованих

дітей БДЮТ.
6. Рекомендації щодо навчання педагогів основам інформаційно-комунікаційних технологій.


На виконання пункту 3.18 наказу Міністерства від 11.05.11 № 436 «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року» щодо стовідсоткового оволодіння вчителями загальноосвітніх навчальних закладів до кінця 2011 основ інформаційно-комунікаційних технологій надсилаємо методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій.

Запровадження в навчально-виховний процес шкіл та позашкільних закладів інформаційно-комунікаційних технологій є вимогою часу. На сьогодні, без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.

З початком комп’ютеризації навчальних закладів проводилася і підготовка вчителів. Оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій здійснювалось:


 • під час навчання в педагогічних навчальних закладах;

 • під час курсів підвищення кваліфікації в Інститутах післядипломної педагогічної освіти;

 • шляхом самоосвіти;

 • шляхом проведення курсів окремими потужними міжнародними ІТ - корпораціями тощо.

З метою забезпечення 100-відсоткового оволодіння вчителями до кінця 2011 року основ інформаційно-комунікаційних технологій Міністерство рекомендує активізувати традиційні, наведені вище, форми організації роботи та запроваджувати інноваційні форми, які були представлені під час Всеукраїнської естафети "Нові горизонти української школи":

 • вчитель – вчитель. Ця форма передбачає навчання одних вчителів іншими, які мають навички володіння ІКТ, в межах одного навчального закладу. Досвід впровадження такої форми мають майже всі регіони країни;

 • школа – школа. Навчальні заклади, в яких вчителі володіють інформаційно-комунікаційними технологіями беруть шефство над своїми колегами з іншого(их) закладу(ів) з метою підвищення рівня їх ІК компетентності. Досвід подібної роботи мають заклади міста Києва;

 • учень – вчитель. Подібна форма спрямована на співпрацю між вчителем і учнем, в ході якої йде двосторонній обмін інформацією. Вона дозволяє вчителям підвищити свій рівень володіння ІК технологіями та покращити взаєморозуміння з учнями. Досвід такої форми роботи не настільки поширений, але він апробований у окремих закладах більшості регіонів країни.

Кожен вчитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен вміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. А саме:

Створювати:

 • текстові документи;

 • таблиці;

 • малюнки;

 • діаграми;

 • презентації.

Використовувати:

 • Інтернет - технології;

 • локальні мережі;

 • бази даних.

Здійснювати:

 • анкетування;

 • діагностування;

 • тестування;

 • пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.

Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал)

Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми т. п.) у своїй професійній діяльності.

Відповідність рівня володіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями наведеним вище орієнтовним вимогам мають визначати місцеві органи управління освітою. Міністерство передбачає проведення моніторингу навченості вчителів.Проблему комп’ютерної грамотності вчителів вирішуватимуть їх колеги й учні


Виконання амбітної мети Міністерства освіти щодо оволодіння вчителями основами інформаційно-комунікаційних технологій буде здійснюватися за допомогою досвідчених колег і "продвинутих" учнів.

Міністерство освіти і науки видало методичні рекомендації щодо навчання вчителів основам інформаційно-комунікаційних технологій.

У листі відомства, де розміщено відповідні рекомендації щодо оволодіння вчителями шкіл ІКТ, зазначається, що без використання інформаційно-комунікаційних засобів не можливо забезпечити рівний доступ до якісної освіти для всіх учнів.

У міністерстві зазначають, що, поряд із традиційними методами підготовки вчителів, що застосовувались під час навчання в педагогічних навчальних закладах, курсів підвищення кваліфікації, шляхом самоосвіти та проведення курсів окремими міжнародними ІТ - корпораціями, мають запроваджуватись інноваційні форми навчання.

До переліку інноваційних форм навчання вчителів комп’ютерній грамоті увійшли такі форми як: "учитель – учитель", "школа – школа" й "учень – учитель", що передбачають відповідну взаємодію в оволодінні ІКТ.

Відповідно форма "вчитель – вчитель" передбачає навчання одних вчителів іншими, "школа – школа" - шефство шкіл над своїми колегами з іншого закладу з метою підвищення рівня їх ІК компетентності.

А форма "учень – вчитель" має бути спрямована на співпрацю між вчителем і учнем, в ході якої має відбуватися двосторонній обмін інформацією, що дозволить вчителям підвищити свій рівень володіння ІК технологіями та покращити взаєморозуміння з учнями, йдеться у рекомендаціях.

Результатом проведеної роботи має стати надбання всіма вчителями країни навичок орієнтування в інформаційному просторі, отримування інформації й оперування нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства.

Усі вчителі країни мають оволодіти навичками створення текстових документів, таблиць, малюнків і презентацій. Також учителі мають використовувати Інтернет - технології, локальні мережі та бази даних, здійснювати анкетування, діагностування, тестування, пошук необхідної інформації в Інтернет.

До необхідних навичок також відноситься розроблення власних електронних продуктів (розробки уроків, демонстраційний матеріал тощо) та поєднання готових електронних продуктів (електронних підручників, енциклопедій, навчальних програм) у своїй професійній діяльності.

Відповідність рівня оволодіння вчителями інформаційно-комунікаційними технологіями наведеним орієнтовним вимогам мають визначати місцеві органи управління освітою, а міністерство здійснюватиме проведення моніторингу навченості вчителів.

Навчальним закладам, усі вчителі яких будуть відповідати вимогам рівня володіння ІКТ, місцеві відділи освіти видадуть сертифікат "100 відсотків володіння ІКТ". У рекомендаціях зазначається, що з метою заохочення вчителів до оволодіння навичками використання ІКТ місцеві органи влади можуть установлювати й інші форми морального та матеріального стимулювання.

Як повідомлялося раніше, урядовці зазначали, що оволодіння вчителями ІКТ є одним із пріоритетних завдань освітніх реформ запланованих державою. У Міністерстві освіти і науки заявили, що амбітна мета щодо засвоєння вчителями ІКТ буде виконана до кінця 2011 року.

Інтернет - видавництво osvita.ua, серпень 20117. Информационные технологии в учреждениях образования г. Ильичевска


Говорить о важности применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современной школе не приходится, поэтому сразу перейдем к делу.

Что есть (основное):

 1. Все школы и внешкольные учреждения города подключены к сети Интернет

 2. Практически все школы и дошкольные учебные заведения (садики) имеют дополнительный мобильный канал подключения через модемы провайдера “People Net”

 3. В школах создана и функционирует сетевая инфраструктура в составе:

  1. Подключенный по оптоволоконной сети Интернет

  2. 2 компьютерных класса (за исключением, ББООШ, МДООШ, гимназии и НВК)

  3. Библиотека и компьютеры для работы учеников в библиотеке

  4. Предметные кабинеты – персональный компьютер (ПК) или ноутбук, проектор, экран (доска) - как в начальной, так и средней школе

  5. Мультимедийные кабинеты (интерактивная доска, проектор, ПК или ноутбук)

  6. Кабинеты администрации школ (отдельная сеть)

  7. Сетевое оборудование (обслуживается провайдером «Глобал Сити Нет»)

 4. Сетевая инфраструктура делится на административную (управленческую) и школьную (ученическую) с разными правами доступа к Интернет-ресурсам, администрированием и т.д.

 5. За последние годы неоднократно проводились курсы для учителей «Интел за будущее», «Курсы пользователя ПК для учителей», курсы для администрации школ, библиотекарей, секретарей, ответственных по школам за внедрение ИКТ технологий и т.д.

 6. Были предприняты попытки внедрения электронных журналов с сайтами для школ, создания и сопровождения в отдельных школах и внешкольных учреждениях сайтов и страничек в Интернет. Пока, к сожалению, эти попытки не привели к положительным результатам

 7. С помощью инструментов Google были созданы общие документы для школ – календари, документы, списки, но их применение школами пока оставляет желать лучшего

 8. Проводились мастер-классы по применению ИКТ в учебно-воспитательном процессе, занятия школы молодого учителя, элементы ИКТ внедрялись в профессиональные конкурсы учителей, и являются неотъемлемой частью подготовки и проведения аттестации, применяются на школьных педсоветах и собраниях, семинарах и конференциях

В разделе «Что требуется» мы будем руководствоваться:

 • Здравым смыслом и уровнем развития ИКТ в Ильичевске

 • Приказом министерства от 11.05.11 № 436 «Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року» относительно стопроцентного освоения учителями основ ИКТ до конца 2011 года (просто смешно)

 • Методическими рекомендациями министерства и института усовершенствования, что именно понимается под стопроцентным освоением ИКТ

 • Постановлением кабинета министров от 13.04.11 № 494 «Про затвердження Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року»

 • Соответствующей этим базовым документам городской программой «Внедрение ИКТ в учебных учреждениях Ильичевска», где одним из основных будет раздел по обучению всех учителей основам ИКТ

Согласно этому, что требуется:

 1. Провести в октябре - ноябре мониторинг уровня ІКТ среди учителей всех учебных заведений города для определения групп учителей (без знаний, начальные знание, «продвинутые» учителя и т.д.). Такой мониторинг сделать постоянным (1 раз в год) так как технологии быстро изменяются, возникают новые направления, обновляется техника и инфраструктура. Мониторинг не должен влиять на оценку деятельности преподавателя и предназначен только для удобства объединения учителей в группы для обучения ИКТ.

 2. При аттестации учителей ввести вопросы по применению ИКТ в их профессиональной деятельности, что должно отражаться на принятии решения об аттестации, поощрении учителей

 3. Все профессиональные конкурсы, семинары и мастер-классы, конференции и ярмарки должны проводиться с учетом использования ИКТ в разумных пределах.

 4. Составить, на основе данных мониторинга, план по обучению групп учителей основам ИКТ и неукоснительно его придерживаться

 5. Назначить ответственных по школам за внедрение ИКТ и сопровождение сайтов, определить для них вопросы надбавок, иных поощрений.

 6. В компетенцию ответственных за внедрение ИКТ в школе должны входить следующие виды работ:

  1. Помощь учителям в вопросах внедрения ИКТ в школьный процесс, подготовку раздаточного и мультимедийного материала, тестирования учеников

  2. Помощь при написании курсовых работ, работ на ярмарки и прочей печатной документации

  3. Обучение, при необходимости, работе с различным программным обеспечением, офисными программами, оборудованием (принтеры, сканеры, проекторы, интерактивные доски)

  4. Помощь при работе в локальной сети и сети Интернет (поиск, электронная почта, телеконференции, общие документы)

 7. Сферой интересов ответственных по сайтам должно быть:

  1. Сбор информации и сопровождение сайтов школ

  2. Создание и помощь в сопровождении блогов учителей-предметников, помощь учителям во время работы в социальных сетях

  3. Создание и проведение вебинаров, онлайн тестирования

  4. Сопровождение совместных школьных проектов

Матеріали розділу 6. «Рекомендації щодо навчання педагогів основам інформаційно-комунікаційних технологій» взяти з інформаційно-методичного бюлетеня до серпневої конференції 30.08.2011р., які були підготовлені відділом освіти Іллічівської міської ради Одеської області.
 1. Будинку дитячої та юнацької творчості Іллічівської міської ради – 40 років

Стаття до міської газети «Черноморский маяк» до 40 річного ювілею БДЮТ
«Школьное образованиеэто ум, а внешкольное - душа».
1 октября 1971 года решением исполкома сельского совета депутатов, работающих в Ильичёвске, открылся Дом пионеров и школьников, в котором сначала было 9 кружков, а в них 400 учеников. Первым директором была Доронина Людмила, которая отдала более 10 лет становлению, популяризации, укреплению традиций Дома пионеров. Она стала инициатором большой работы, связанной с именем детского писателя А.П. Гайдара, итогами которой стала сооружение памятника, переименование улицы, создание детской хоровой студии, которая в своё время покорила Москву. Необходимо отметить, что завоеванный авторитет в направлении художественно- эстетического воспитания детей и молодёжи сохраняется и в наши дни.

Художественно-эстетическое воспитание в Доме детского и юношеского творчества рассматривается коллективом как элемент беспрерывного художественно-эстетического образования – процесс гармоничного развития личности, духовного обогащения, раскрытия её творческого потенциала, роста способностей. Оно тесно связано со школьным образованием и предполагает создание простора разнообразных видов художественно-эстетической деятельности, что обеспечивает становление индивидуальности ученика. Благодаря весомому вкладу внешкольного образования вырастает поколение граждан нашего государства, способных эффективно творить его будущее.

Современность диктует, что теперь необходимо не столько адаптировать учащихся к рыночным отношениям, а сколько духовно обогащать детей в сфере художественной культуры.

Внешкольное образование дети получают добровольно, в свободное время. Поэтому привлечь та удержать детей в внешкольном учреждении может только педагог, который является и профессионалом, и талантливой личностью. Только такой педагог, наставник раскрывает таланты и одарённости человека, открывает путь для осуществления детских мечтаний, учит настойчиво трудиться, быть ответственным, приобретать необходимый социальный опыт.

Наши педагоги отличаются высоким профессионализмом, мастерством, педагогическим талантом, на этом базируются успехи и высокая результативность учебно-воспитательного процесса, победы в областных, Всеукраинских, международных конкурсах, фестивалях, соревнованиях. Восемь лет подряд наш город занимает І место в областном в рамках Всеукраинского фестиваля-конкурса «Чисті роси». За годы существования восьми коллективам решением экспертной комиссии Министерства образования и науки Украины были присвоены почётные звания «Образцовый художественный коллектив»: спортивно-эстрадного танца «Фантазия » (рук. Голубева Н.М.), студии изобразительного искусства «Відродження» (рук. Вербовецкая В.А.), ансамблю бального танца «Созвездие» (рук. Афанасьева В.И.), вокальной студии «Жайвір» (рук. Караванский О.И.), студии хореографических миниатюр «Радость» (рук. Антоненко Г.В.), эстрадному театру «Жар-птица» (рук. Левченко Т.В.), Вокальной студии «Веснянка» (рук. Яворская Л.А.), вокальной студии «Соловушки» (рук. Плаксина Е.И.). Образцовые коллективы проводят активно: творческую, концертную, конкурсно -фестивальную деятельность в Украине и за её пределами.

Некоторые коллективы торжественно отметили свои творческие юбилеи:

- 20- летие ансамбля «Созвездие» - воспитанники которого продемонстрировали своё мастерство в Польше, Чехии, Болгарии, Германии, Англии, Австрии. Солисты: Кухарский Виктор и Терлецкая Алина были Чемпионами Мира в Англии и Китае (2005г.). Юные солисты: Жур Иван и Докучаева Александра стали Чемпионами Украины (2009 г.), так же они стали финалистами Международного танцевального фестиваля Великобретании г. Блэкпул (2010 г.). Руководитель ансамбля Валентина Афанасьева награждалась грамотами Министерства образования и науки Украины, Одесского областного управления образования и науки, грамотами городского отдела образования и Ильичёвского городского совета;

- 15- летие студии хореографических миниатюр «Радость» - коллектив имеет огромное число наград за победы в номинациях: «Театр танца», «Театр моды», «Лучшая композиционная постановка», «Лучший сценичный костюм», В 2008 году они завоевали кубок Украины в номинации «Театр танца» 10-го Всеукраинского фестиваля хореографии «Арабески» (г. Никополь). Сюжеты танцевальных композиций «Радости» напоминают зарисовки народных праздников и картин, это: «Щедрик», «Ивана Купала», «Колискова», «Лісова пісня» и другие. В учебной программе ансамбля изучается история человечества, история костюма, музыки, танца от готики до наших дней, средневековья, эпохи бороко и классицизма, рококо и ампир, романтизм и модерн. Разнообразность репертуара, уникальные музыкальные обработки, яркие костюмы, необычное хореографическое решение выбранной темы делают каждое выступление ансамблю неповторимым, ярким, незабываемым. Руководитель коллектива молодая, талантливая, влюблённая в музыку и танец, всегда в поиске новых форм выражения своих творческих фантазий, награждалась грамотами Министерства образования и науки Украины, Одесского областного управления образования и науки, грамотами городского отдела образования и Ильичёвского городского совета.;

- 15 – летие эстрадного театра «Жар-птица». В репертуаре театра используются эстрадные обработки украинских, русских, белорусских народных песен, современные детские эстрадные песни и танцы, отрывки из мюзиклов, лучшие образцы эстрадного искусства. Воспитанники театра обязательно занимаются развитием ритмических способностей, импровизации, артистизма с хореографом Караджи Викторией. Студийные записи, музыкальное оформление осуществляет звукооператор театра Сортыня Сергей. За период существования коллектив получал звания Дипломантов І степени международного фестиваля «Жемчужина Крыма» (г. Севастополь), звания Лауреатов: международного фестиваля «Золотая нота» (г. Одесса), Всеукраинского фестиваля «Белый парус» (Г. Одесса), областного фестиваля «Наше майбутнє» (г. Одесса), телевизионного фестиваля «Золотая Амфора» (г. Одесса). Руководитель театра Татьяна Викторовна в 1991 году была награждена «Отличник образования Украины», имеет грамоты Одесского управления образования и науки и городского отдела образования.;

- 10 – летие вокальной студии «Веснянка». Солисты студии получили звания Лауреатов на конкурсах и фестивалях: телевизионному «Крок до зірок» (г. Киев), международных телевизионных конкурсах «Звёздочка», «Золотая Амфора», «Южный экспресс», «Одесский трамвайчик» (г. Одесса), областных фестивалях: «Белый парус», «Наше майбутнє», международных конкурсах «Жемчужина Крыма» (г. Алушта), «Сергеевские Зори», «Речные ноты» (Болгария, г. Тутракан), «Карпатская весна» (г. Мукачево).

Опираясь на многолетний опыт педагогов Дома творчества, совершенствуются формы воспитательной работы коллектива. Сохраняются многие традиции в кружках декоративно-прикладного направления. Ежегодно проводятся городские выставки: к Дню цветов и даров природы, новогодние выставки-ярмарки, на «Лучшее ёлочное украшение «Игрушечная феерия» », на «Лучший Рождественский вертеп», «Мастерская деда Мороза», «Искусство Писанкарства», до Дня защиты детей «Солнечные улыбки» и в музеи им. А. Белого – «Мир прекрасного, созданный руками детей». Кружки этого направления принимают участие в областных выставках: «Чисті роси», «Искусство Оригами», конкурсах рисунков: «Мой родной город», «Конвенция ООН глазами детей», «Дух Єллады с нами». Педагоги декоративно-прикладных кружков отличаются большим опытом, высоким мастерством, творческой фантазией, влюблённостью в своё дело, верою в одарённых детей и гордостью за их успехи. О них можно сказать, что это наши маяки, которые указывают на приоритетные направления в дополнительном обучении и воспитании личности: Доронина Л.И., Ковальская М.С., Дмитрищук Г.М., Лукияненко Н.В., Колоберда О.В., Ковальчук В.Д., Гуменюк В.А., Федорова З.В.

Дом творчества всегда был кузнецою кадров. На протяжении 40 лет он воспитал большое количество педагогов и воспитателей, которые начинали свою трудовую деятельность в Доме пионеров. Они хорошо известны не только в нашем городе, но и за его пределами. Это: начальник отдела культуры города – Ю.А. Кристанова; заслуженный народный художник Украины, главный художник города, председатель управления Одесской областной организации Национального союза художников Украины, заведующий кафедрой изобразительного искусства ОДАБА – А.О. Горбенко; начальник социальной службы по делам семьи и молодёжи – Задорожная М.В.; начальник электросвязи №4 Одесской дирекции ОАО «Укртелеком» - Ю.П. Шапарев; талантливая современная художница, с мировой известностью – О.М. Мась; журналист городской газеты «Черноморский маяк» - А.К. Залозная; директор школы № 6 – Т.В. Колодынская; директор городской школы искусств – О.И. Караванский; председатель гороского профсоюзного комитета педагогов – Н.В. Касап; педагоги школ: Ф.В. Онищенко, О.И. Жура, М.П.Шевчук, О.П.Смотрич, Л.М.Славинская., В.П. Павлушенко, О.Н. Онофрийчук, Е.Б. Богданова.

У истоков Дома пионеров стояли педагоги: Доронина Л.И., Богатыренко Л.Г., Кедик М.Г., Тарасова В.П., Веретенникова Р.А., Каприца Т.В., Сергеева Г.М., Грищук К.Г., Пушко Т.Д., Филиппова Л.К., Рожко В.И., Семёнова Г.В.

Многие воспитанники вернулись в родной Дом уже в качестве руководителей кружков. Среди них: И. Боринская, Ю. Соколюк, В. Майорский, М. Скоблинский, О. Таштанова, О. Горбачева, О. Чайковская, В. Евсеев, Ю. Кавун, Н. Бондарь, К. Быкова, А. Лукиянчук, Ю. Афанасьева, Е. Джумыга, А. Лобзенко, А. Кузьминский.

Дом творчества был инициатором КВН движения в городе. Ежегодно проводится турнир школьных команд КВН. Зборная команда «Да Ты Шо» (руководители: И. Лобзенко , В. Евсеев) и кружковцы кружка «Валеологии «Школа безпеки»» (рук. Н. Ватан) принимали участие: в Всеукраинском фестивале детских и юношеских команд КВН «Жарт-Птиця», в конкурсе музыкально-литературных композиций, в областных соревнованиях команд: «Юных спасателей», «Юных инспекторов дорожного движения», «Школы безопасности», «КВН ГАИ», где с достоинством и честью занимали призовые места.

10 лет продолжается работа по участию в Всеукраинском конкурсе-защите научно-исследовательских работ МАН общественно-гуманитарного направлению. Организует и координирует эту работу А. Бедикян, его авторская программа кружка «Синтез» приняла участие в Всеукраинском конкурсе на лучшую модель научного товарищества учеников МАН и получила диплом ІІІ степени Министерства образования и науки Украины. Александр Альбертович стал инициатором проведения разнообразных интеллектуальных игр, творческих вечеров авторской песни и поэзии, бардовской песни, посвящая их: известным поэтам (М. Цветаевой, В. Высоцкому, Г. Ахматовой, М. Волошину и др.), молодёжи города, Дню города и др. Он занимается большой историко-краеведческой и туристической работой.

В Доме творчестве создана дружеская семейная атмосфера благосостояния, тепла, взаимопонимания и любви. Дружат все коллективы, поддерживают друг друга на конкурсах, концертах, городских праздниках, мероприятиях, вместе отдыхают. Воспитывая кружковцев на личном примере.

Работа с родителями приобрела новый уровень развития. Родители не только приглашаются на родительские собрания, на которых решаются основные вопросы, или на традиционные отчётные концерты, массовые мероприятия, праздники, но и поддерживают своих детей материально, помогают в целом коллективам, шьют сценические костюмы, улучшают материальную базу кружков, организуют поездки на конкурсы и фестивали.

Мы выражаем искреннюю признательность за плодотворное сотрудничество и безвозмездную помощь нашим постоянным благодетелям: ЗАО «Ильичёвсквнештранс» в лице генерального директора -В.А. Дербакова и председателя профсоюза – А.И. Буфетова (почти 40 лет постоянные шефы), депутту областного совета – Плужникову Ю.А, благотворительному фонду «Єдність» (Гудко Н.В., Завалий Е.Н.) личную помощь: Л.И. Беляевой, Т.И. Наумовой, Ю.Е., Михайлюку А.С., Корзунову Н.В., Луцкер А.А., Раеву, Н.В., родителям: Е.В.Ахназаровой, Н.О. Мазур.

Дом творчества имеет своё будущее, так как имеет достойное прошлое и содержательное, прекрасное настоящее. Опираясь на поддержку городского отдела образования во главе с В.Г. Кушниром, а так же, чувствуя заботливое отношение к образованию и педагогам мера Ильичёвска – В.Я. Хмельнюка, его заместителя – С.И. Галимова, коллектив ДДЮТ успешно продолжает лучшие традиции своих предшественников. Благодарим В. Хмельнюка за неравнодушие и понимание, за надежду на реконструкцию, расширение нашего здания.

Дорогие ильичёвцы, бывшие воспитанники Дома пионеров и Дома творчества! Весь педагогический коллектив и администрация Дома детского и юношеского творчества поздравляет Вас и ваших детей с торжеством – 40 летним юбилеем нашего Дома, дома Добра и Радости. Торжество состоится 30 сентября в 15.00 ч. в летнем зале Портклуба. Мы всех приглашаем на праздник, который унесёт от обыденности, политики, житейских проблем, радуя яркими красками всего разнообразия жизни танца, музыки и песни.

Зас.директора по учебно-воспитательной работе ДДЮТ

- Блотницкая И.А. 1. Висновки.

Використання нетрадиційних форм занять створює благо сприятливі умови для:

 • роботи учнів різних вікових груп і класів;

 • розкриття додаткового зору учнів за рахунок привернення їх до вивченню додаткового матеріалу з різноманітних джерел;

 • організації культурного дозвілля дітей, їх батьків та педагогів;

 • залученню батьків до навчально-виховного процесу;

 • розширення учбової зони;

 • реалізації меж гурткових та внутрішніх зв’язків;

 • формування якостей дитини: особистість, самостійність, колективізм, вміння планувати свою працю, соціальну свідомість, організаторські та комутативні нахили;

 • підвищенню інтересу учнів до вчення.

Нові форми проведення занять «знімають» традиційність уроку, відновлюють думку, інтерес до прикмету. Ефективність навчального процесу залежить від вміння вчителя правильно організувати урок і вірно обрати ту чи іншу форму проведення заняття. Аналізуючи роботу багатьох років можне вважати: дітям цікаві такі уроки, вони сприяють розвитку ініціативи, розвивають соціальні навики, готують до реального життя, видаляють негативні явища як страх поганих відміток, закомлексованості.

Актуальність теми дослідження, її практичної і теоретичної значимості в сучасної системі освіти сприяли рішенню багатьох задач, в тому числі як засіб розвитку творчої особистості.Список літератури.

Асеев В.Г. Возрастная психология: Учеб. пособие / В.Г. Асеев. – Иркутск: ИГПИ, 1989 - 215с.


Бабкина Н.В. Нетрадиционный курс «Развивающие игры с элементами логики» для первых классов начальной школы // Психологическое обозрение. 1996  № 2(3) - 13 c.
Блотницька І.О. Стаття до міської газети «Черноморский маяк» до 40 річного ювілею БДЮТ «Школьное образование – это ум, а внешкольное - душа».
Матеріали інформаційно-методичного бюлетеня до серпневої конференції 30.08.2011р., які були підготовлені відділом освіти Іллічівської міської ради Одеської області.
Колонкова О. «Позашкільна освіта в Україні: стратегія розвитку» Позашкілля № 3 (51), березень 2011.- 5 с.
Совенко Л. «Впровадження в систему роботи керівників гуртків позашкільного закладу методичних інновацій» за матеріалами Освіта.ua дата публікації 10.06.2008
Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка