Вимоги до оформлення наукової доповіді (реферату) до вступного іспиту в аспірантуруСкачати 37.75 Kb.
Дата конвертації16.09.2017
Розмір37.75 Kb.
ТипВимоги до оформлення
    Навігація по даній сторінці:
  • ЗРАЗОК

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ ДОПОВІДІ (РЕФЕРАТУ)

ДО ВСТУПНОГО ІСПИТУ В АСПІРАНТУРУ

У рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має відповідати її змісту.

Обов’язковими структурними елементами реферату є:


  • титульний аркуш;

  • зміст;

  • вступ;

  • основна частина;

  • висновки;

  • список використаних джерел.

Титульний аркуш реферату має містити повне найменування Національної академії; прізвище, ім’я, по батькові автора; назву реферату, що повинна відповідати обраному тематичному напряму дисертаційного дослідження; шифр і найменування спеціальності; назву кафедри; місто і рік (Див. зразок).

Зміст подають на початку реферату. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх структурних елементів (вступу, розділів (пунктів), висновків, списку використаних джерел).

У вступі мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь її розробленості, мета і завдання, очікувана наукова новизна.Основна частина реферату має містити виклад самостійно виконаної роботи, пов’язаної з обраним тематичним напрямом. Зазначена частина реферату складається з розділів (пунктів). Зміст розділів (пунктів) основної частини має точно відповідати темі роботи і розкривати її.

Висновки мають відповідати визначеним завданням. Для дотримання наукового стилю викладу матеріалу необхідно використовувати такі формулювання: “проаналізовано…”, “встановлено …”, “виявлено …, що дало змогу …”, “доведено …”, “показано …”,
“досліджено …”, “розроблено …”, “отримано …”, “запропоновано …”, “розроблено …”, “рекомендовано …”, “вважається за доцільне …” тощо.

Текст висновків має дати уявлення про ступінь реалізації поставленої мети і завдань.Список використаних джерел слід розміщувати одним з таких способів: у порядку появи посилань у тексті (найбільш зручний для користування) або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів чи заголовків.

Кількість позицій у списку має становити не менше 25 джерел.

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліографічної та видавничої справи: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”. – К. : Держспоживстандарт України, 2007.

Щодо кожного джерела слід наводити такі дані: прізвище та ініціали автора, повну назву книги, статті, журналу, місто видання, назву видавництва, рік видання, номер журналу, сторінки (першу і останню), на яких розміщено статтю чи тези або кількість сторінок у книзі. При посиланні на збірники праць – дані про автора, назву статті, повне найменування збірника, місто та видавничу організацію, рік та номери сторінок, на яких розташована ця стаття.

Зарубіжні джерела, що використовуються мовою оригіналу (за винятком російських), записують в кінці списку в алфавітному порядку.

У тексті роботи, де використано джерело, в квадратних дужках проставляють номер джерела і сторінку, на яку зроблено посилання.Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати 25–30 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через одинарний інтервал. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Реферат необхідно подавати у поліпропіленовій папці-швидкозшивачі.
ЗРАЗОК


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ


ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
Кафедра державного менеджменту

КОПИЛЕНКО Іван Петрович


ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ПРОЦЕСІВ РЕФОРМУВАННЯ

СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

Р Е Ф Е Р А Т

зі спеціальності 25.00.03 – державна службадо вступного іспиту в аспірантуру

КИЇВ – 2015
Каталог: pages -> dop
dop -> Порядок та умови прикріплення
dop -> Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
dop -> Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
dop -> Порядок та умови прикріплення
dop -> Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня
dop -> Порядок та умови прикріплення
dop -> Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
dop -> Порядок проведення кандидатського іспиту з філософії
dop -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
dop -> Порядок та умови прикріплення до національної академії з метою складання кандидатського іспиту з іноземної мови


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка