Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспитуСкачати 50.29 Kb.
Дата конвертації23.12.2016
Розмір50.29 Kb.
ТипРеферат

ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ

ДЛЯ СКЛАДАННЯ КАНДИДАТСЬКОГО ІСПИТУ

З ФІЛОСОФІЇ


Реферат є письмовою філософсько-методологічною роботою, яку виконує аспірант чи здобувач наукового ступеня кандидата наук (далі – здобувач), готуючись до складання кандидатського іспиту з філософії. Без позитивної письмової рецензії викладача кафедри філософії і методології державного управління на реферат аспірант чи здобувач до екзамену не допускаються.

Робота над рефератом передбачає поглиблене вивчення обраної філософської проблеми, сучасної філософської літератури, а також оволодіння навичками логічного узагальнення матеріалу.

Реферат має бути самостійною роботою, яка показує здатність автора розбиратися у філософських питаннях, систематизувати теоретичний матеріал з обраної теми, творчо використовувати філософські ідеї та положення для методологічного аналізу матеріалів науки, з якої спеціалізується аспірант чи здобувач. Думки інших авторів та цитати повинні мати посилання на джерела, оформлені у загальноприйнятому порядку. Пряме запозичення положень без вказівок джерел літературних текстів не допускається.

Тема реферату обирається аспірантом чи здобувачем самостійно. Як правило, тема реферату повинна висвітлювати найважливіші філософсько-методологічні світоглядні проблеми, пов’язані з науковою спеціальністю або темою дисертаційної роботи аспіранта чи здобувача. Тему та зміст реферату слід погодити з науковим керівником. Тему можна обрати з переліку тем рефератів, що подається у Програмі кандидатського іспиту з філософії для аспірантів і здобувачів.Реферат обов’язково повинен мати заголовок, план, вступ, основний зміст теми, висновок, а також список використаної літератури при підготовці і написанні реферату.

План включає всі перераховані вище структурні елементи реферату з указанням сторінок, на яких вони розміщені. Основний зміст реферату поділяється на параграфи чи розділи. Заголовки плану дублюються в тексті реферату.

Вступ – найважливіший елемент реферату. Форма його довільна, але в ньому мають бути обов’язково відображені: актуальність теми, ступінь розробленості проблеми, мета і завдання дослідження, об’єкт та предмет дослідження, методи дослідження, наукова новизна одержаних результатів.

Основний зміст реферату повинен являти собою самостійно виконане дослідження з проблеми, відображеної у назві реферату, узагальнення філософської літератури або методологічну розробку філософської проблематики з вказівкою на її застосування у сферах наукових інтересів автора реферату.

У висновку повинно наводитись коротко резюме того, що викладено в основній частині реферату; висновки, які зроблені з викладу основного матеріалу.

Список використаних джерел повинен вказувати на вивчені автором роботи. Список має включати фундаментальні наукові праці та останні публікації з теми вітчизняної та зарубіжної літератури. У рефераті мають бути посилання на використану літературу, проте не обов’язково шляхом прямого цитування. Кількість позицій у списку має становити від 25 джерел. Список використаних джерел слід оформити відповідно до стандартів ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006 “Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання” (К. : Держспоживстандарт України, 2007) .

Технічні вимоги до реферату. Реферат за обсягом повинен складати не менше 24 сторінок (формат А4). Текст має бути набраний шрифтом Times New Roman 14 кеглем через 1,5 інтервали. Поля: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см.

Реферат необхідно подати у поліпропіленовій папці-швидкозшивачі.ЗРАЗОК
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Кафедра філософії і методології державного управління
КУЧЕРЕНКО Ірина Михайлівна
ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ
РЕФЕРАТ

до кандидатського іспиту з філософії

аспіранта першого року навчання

з відривом від виробництва

кафедри управління освітою

КИЇВ – 2011


ЗРАЗОК

З м і с т
Вступ............................................................................................................................3

Розділ 1 Філософія та її місце в системі культури

1.1 Філософія як форма суспільної свідомості............................................................5

1.2 Феномен цінностей в культурі................................................................................8

Розділ 2 Історія розвитку філософії в системі культури

2.1 Філософія і релігія в культурі Київської Русі......................................................10

2.2 Взаємодія філософії і мистецтва в культурі........................................................13

Розділ 3 філософія культури: структура, тенденції розвитку

3.1 Систематизація основних теоретичних підходів до визначення

сутності філософії культури........................................................................................16

3.2 Структура і функції філософії культури..............................................................18

3.3 Основні тенденції розвитку філософії культури в сучасну епоху....................20ВИСНОВКИ................................................................................................................23

Список використаних джерел ..............................................................25
ЗРАЗОК

(оформлення титульної сторінки особами, які прикріплюються до Національної академії з метою складання кандидатського іспиту з філософії)
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ


Кафедра філософії і методології державного управління
КУЧЕРЕНКО Ірина Михайлівна
ПОНЯТТЯ ФІЛОСОФІЇ В СИСТЕМІ КУЛЬТУРИ
РЕФЕРАТ

до кандидатського іспиту з філософіїКИЇВ – 2011
Каталог: doc -> aspirant -> sklad k i
aspirant -> Вимоги до оформлення реферату до вступного іспиту в аспірантуру у рефераті мають бути висвітлені найважливіші питання, пов’язані з темою дисертаційної роботи вступника до аспірантури. Назва роботи має
aspirant -> Реферату з дисципліни "культура мовлення науковця"
sklad k i -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
aspirant -> Картка для державних службовців (особовий листок з обліку кадрів для осіб, які не перебувають на державній службі)
aspirant -> Картка для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту
aspirant -> Порядок проведення кандидатського іспиту
aspirant -> Теми рефератів з філософії для аспірантів та здобувачів 2011 – 2012 н р
aspirant -> Вимоги до підготовки та оформлення реферату для складання кандидатського іспиту

Скачати 50.29 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка