Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека імені К. А. ТімірязєваСторінка1/47
Дата конвертації13.06.2017
Розмір8.28 Mb.
#22714
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека

імені К.А. Тімірязєва
Затверджено

Рішенням Комітету з конкурсних торгів

протокол від «12» червня 2015 р.

Голова комітету з конкурсних торгів


_______________ Слотюк Г. М.

М.П.


ВІДКРИТІ ТОРГИ
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
на закупівлю товарів

КНИЖКИ ДРУКОВАНІ

(58.11.1)

м. Вінниця – 2015


I. Загальні положення

1
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Ця документація конкурсних торгів (далі – Документація) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 №1197-VIІ (далі-Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгівповне найменування

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва

місцезнаходження

м. Вінниця, вул. Соборна, 73, 21050

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Завідуюча відділом формування фондів Гуменюк Татьяна Францівна

телефон . (0432) 67-03-23 , факс (0432)67-03-41

E-mail: admin@library.vn.ua


3. Інформація про предмет закупівлі
найменування предмета закупівлі

58.11.1 Книжки друковані

вид предмета закупівлі

Товар

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

м. Вінниця, вул. Соборна, 73, 21050

Кількість найменувань – 3900

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

серпень - листопад 2015 р.4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники (далі – Учасники) беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівлі усі документи, що готуються замовником та учасником, викладаються українською мовою. У випадках та порядку, передбачених ст.10 Закону України «Про здійснення державних закупівель», документи можуть викладатись українською та англійською або іншою мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів - у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання.

Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів. Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення документації конкурсних торгів у відповідність із вимогами чинного законодавства або такі зміни вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону


2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статті 10 цього Закону.


III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями(підприємствами, установами)Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи Учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів. Учасники подають свої пропозиції стосовно предмету закупівлі в цілому.

Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника повинні бути пронумеровані. Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів Учасника повинні містити підпис уповноваженої посадової особи Учасника, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів Учасника підтверджується одним з наступних документів: випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на підписання документів.

Всі сторінки документів, які входитимуть до складу пропозиції конкурсних торгів, і перелік яких приведений в Документації, мають бути прошиті разом. На зворотному боці останньої сторінки пропозиції конкурсних торгів місце її прошиття має бути заклеєно контрольним папірцем з написом Прошито та пронумеровано (зазначити кількість) аркушів та засвідчено підписом уповноваженої посадової особи та печаткою*Учасника.

Пропозиція конкурсних торгів запечатується у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки Учасника *.
На конверті повинно бути зазначено: повне найменування і адреса Замовника; назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів; повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) Учасника, його адреса (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів; маркування: «Не відкривати до «11.00 години 20 липня 2015 року» (зазначається дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів відповідно до пункту 2 розділу 4 Документації)


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається Учасником, повинна складатися з:

- реєстру документів наданих у складі пропозиції конкурсних торгів

- форми пропозиції конкурсних торгів, яка оформлюється згідно з Додатком № 2 до Документації;

- електронної версії наведених у заповненому додатку № 2 (Пропозиція) цінових показників, відтворена у форматі Excel та записана на оптичному носії інформації У разі виявлення розбіжностей у друкованій формі пропозиції та електронній, Замовник братиме до уваги друковану форму пропозиції конкурсних торгів;

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника Учасника щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

- інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (в тому числі відповідну специфікацію) (передбачена пунктом 7 розділу 3 Документації);

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям та іншим вимогам Замовника щодо виконання статті 17 Закону (Додатком №1);

- погодження з основними умовами договору та особливими умовами поставки відповідно до пукту 2 розділу 6 Документації;

Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів подає проект договору.

З метою підтвердження відповідності предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, вимогам цієї Документації Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів інформацію щодо предмета закупівлі за формою, встановленою цією Документацією (дивись Додаток 4).3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається.

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні, оскільки забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається.

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від Учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів та наданого забезпечення пропозиції конкурсних торгів.  6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв Замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Відповідно до статті 16 Закону  замовник встановлює наступні кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

-наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами);

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи відповідно до переліку документів, зазначених у додатку 1 до цієї Документації.

Документи, що не передбачені законодавством для Учасників – фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Всі документи, що подаються в складі пропозиції конкурсних торгів повинні бути дійсними на дату її розкриття.


7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі


Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим Замовником.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Технічному завданні (Додаток №6).

Учасник повинен надати як частину своєї пропозиції конкурсних торгів інформацію щодо предмету закупівлі, який Учасник пропонує виконати за Договором, за формою встановленою цією Документацією (Додаток 4).

Учасник подає Замовнику свої пропозиції конкурсних торгів у друкованому вигляді, суворо дотримуючись кількості, форми та порядку розміщення видань у Технічному завданні.

Учасник розраховує ціну пропозиції конкурсних торгів на підставі наданого Замовником переліку у Технічному завданні та включає:

- вартість видань;

- вартість доставки;

До розрахунку ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі, зокрема витрати пов’язані із наданням забезпечення пропозиції конкурсних торгів та витрати, пов’язані із укладанням договору.

Ціна пропозиції конкурсних торгів має бути визначена чітко та остаточно без будь-яких посилань, обмежень або застережень. Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати будь-які посилання, обмеження або застереження щодо ціни пропозиції конкурсних торгів, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог цієї Документації.

Цiна пропозиції конкурсних торгів повинна залишатися фiксованою на протязi всього строку дiї пропозиції конкурсних торгів.

Пропозицiю конкурсних торгів, яка буде мати регульованi цiни, буде вiдхилено як невiдповiдну до вимог Документації.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).8. Інформація про субпідрядника (субпідрядників)

Не вимагається

9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасники подають пропозиції конкурсних торгів щодо предмету закупівлі в цілому.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані Замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів

Повідомлення Учасника про зміни пропозиції конкурсних торгів готується, запечатується, маркується та відправляється з урахуванням вимог Документації у конвертах, додатково позначених написом «Зміни» або «Відкликання». Після розкриття пропозиції конкурсних торгів внесення до неї будь-яких змін не дозволяються.IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

м. Вінниця, вул. Соборна, 73, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, Інформаційний центр, ІV поверх, 21050


кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів(дата, час)

20 липня 2015 р. до 10.00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учасникам, що їх подали. На запит Учасника Замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

м. Вінниця, вул. Соборна, 73, Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А.Тімірязєва, Інформаційний центр, ІV поверх.


дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

20 липня 2015 р. об 11.00

Розкриття пропозицій конкурсних торгів здійснюється в день закінчення строку їх подання у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення процедури закупівлі.

До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовником допускаються всі Учасники або їх уповноважені представники, а також представники засобів масової інформації та уповноважені представники громадських об’єднань. Відсутність Учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Конверти, позначені «Зміни» або «Відкликання», відкриваються та зачитуються в першу чергу. Пропозиції конкурсних торгів, за якими було подане відповідне письмове повідомлення про відкликання згідно з пунктом 9 розділу 3 цієї документації конкурсних торгів, не відкриваються.

За підроблення документів Учасник конкурсних торгів несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Повноваження представника Учасника підтверджується протоколом засновників/випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи Учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного Учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів або частини предмета закупівлі (лота). Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається в день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та Учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою Замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому Учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до Учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій. Після розкриття пропозицій конкурсних торгів Замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям, зазначеним у Документації;

- відповідності пропозиції вимогам Закону;

- відповідності пропозиції технічним вимогам (умовам) Документації;

- відповідності пропозиції іншим вимогам (умовам) Документації;

- Учасник надає в складі пропозиції всі пояснення, або докази, які вимагає замовник;

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

Пропозицією, яка відповідає умовам Документації, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами Документації.

Замовник та Учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється на основі наступного критерію:

- «Ціна» –загальна ціна на весь перелік зазначених видань у Технічному завданні.

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів по критерію «Ціна» дорівнює 100.

Всі пропозиції, оцінені згідно з критерієм оцінки, шикуються по мірі зростання значення показника.

Переможцем обирається Учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів.

У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів конкурсного комітету простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету конкурсних торгів.


Методика оцінки


Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, значення критерію «Ціна» у якої є найвигіднішим (найменшим), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою:

Бобчисл = Цmin / Цобчисл * 100, де

Бобчисл = обчислювана кількість балів;

Цmin - найнижче значення за критерієм "Ціна";

Цобчисл - значення поточного критерію пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якого обчислюється;

100 – максимально можлива кількість балів за критерієм «Ціна».


2. Виправлення арифметичних помилок

Пропозиції, які визначені такими, що відповідають вимогам Документації, перевіряються на предмет арифметичних помилок. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному Документацією. Умови та порядок виправлення арифметичних помилок наступний. Замовник має право на виправлення арифметичних помилок за умови отримання ним письмової згоди Учасника на таке виправлення. Виявлені арифметичні помилки виправляються з обов’язковим визначенням суми прописом таким чином :

- у разі розбіжності між сумами, вказаними цифрами та літерами, сума літерами є визначальною;

- у разі розбіжності між ціною за одиницю та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю та кількості одиниць, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна відповідним чином коригується.

Якщо Учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється3. Інша інформація

Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог Документації з боку Учасників процедури закупівлі, які отримали Документацію у встановленому порядку, означатиме, що Учасники, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст Документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі.

Учасник повинен відповідати вимогам ст.17 Закону.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої Учасниками у складі пропозицій конкурсних торгів, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність Учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв встановлених статтею 16 Закону та Документацією, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону та Документації, чи факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, Замовник відхилить пропозицію конкурсних торгів такого Учасника.

У всіх випадках, що не зазначені у Документації, Замовник керується Законом, а також іншими чинними нормативними-правовими актами України.

Замовник допускає до розгляду пропозиції тільки у друкованому вигляді.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:

1) Учасник: не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону та/або не подав документи щодо підтвердження його кваліфікаційним критеріям відповідно до пункту 6 розділу 3 Документації;не погоджується з виправленням виявленої Замовником арифметичної помилки у порядку, встановленому пунктом 2 розділу 5 Документації;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам Документації.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається Учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі: відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт; неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель; виявлення факту змови Учасників; порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів; відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом; якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох Учасників. Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо: ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену Замовником на фінансування закупівлі; здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім Учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця Замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки. Протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця торгів Замовник надсилає цьому переможцю повідомлення про акцепт його пропозиції конкурсних торгів, а всім іншим Учасникам – письмове повідомлення про результати торгів.

З Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, Замовник укладає договір про закупівлю відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, вимог Документації та акцептованої пропозиції.

Замовник укладає договір про закупівлю з Учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 10 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.


2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Істотними умовами договору, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю, є:

  • предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

  • кількість товарів та вимоги щодо їх якості;

  • порядок здійснення оплати;

  • ціна договору;

  • термін та місце поставки товарів;

  • строк дії договору;

  • права та обов'язки сторін;

  • зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

  • відповідальність сторін.

Проект договору наведений у Додатку № 3 до Документації.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог Документації або неукладання договору про закупівлю з вини Учасника у строк, визначений Законом, Замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається.


Каталог: downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка