Виписка з навчального плануСкачати 121.56 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір121.56 Kb.
ВИПИСКА З НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

п/п

Назва дисципліни

Годин на дисципліну

самостійне вив-чення

І семестр

ІІ семестрВсього на групуНавчальна група

всього

на заняттях

всього

лабор.

практ

екзамен (залік)

всього

лабор.

практ

екзамен (залік)1.

Економіка сільського господарства

108

62

46

30

10

-

32

10

2

64

31ф

2.

Економіка сільського господарства

108

64

44

20

6

-

44

14

2

66

31р

Індивідуальні завдання студентам

п/п

Тема завдання


Вид завдання

Календарні строки

1.

Підприємство як суб’єкт господарювання

Реферат

вересень

2.

Сучасний стан аграрного виробництва в Україні

Реферат

лютий

3.

Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

Реферат

березень

4.

Оборотні кошти підприємства

Презентація теми

жовтень

5.

Інвестиційні кошти підприємства

Презентація теми

жовтень

6.

Економіка основних галузей рослинництва

Презентація теми

березень

7.

Удосконалення системи мотивації праці в сільському господарстві


Дослідницька робота (на матеріалах

СФГ «Акант»

Каховського району Херсонської області)


квітень

Викладач: Малука І.П.

Перелік тем та завдань практичних робіт


заняття

Тема практичного заняття

Зміст завдань

Кількість годин

1.

Земельні ресурси сільського господарства та їх використання


Визначення показників рівня інтенсивності та економічної ефективності використання землі, виявлення шляхів їх поліпшення

2


2.

Трудові ресурси та продуктивність праці в сільському господарстві

Визначення показників забезпеченості трудовими ресурсами та ефективності їх використання

Визначення рівня продуктивності праці по господарству, окремих видах продукції2


3.

Основний та оборотний капітал аграрних підприємств

Визначення показників забезпеченості, розміру, стану, руху та ефективності використання основних фондів. Визначення структури основних та оборотних фондів. Визначення показників ефективності використання оборотних фондів.

2


4.

Матеріально-технічна база аграрних підприємств


Визначення показників викорис-тання енергетичних ресурсів, рівня механізації виробничих процесів підприємства.

Визначення показників ефективності використання тракторів, комбайнів та вантажних автомобілів.2


5.

Інтенсифікація виробниц- тва та НТП


Визначення показників рівня, результату та економічної ефективності інтенсифікації господарства та його окремих галузеі

2


6.

Спеціалізація, концентрація,

комбінування та інтеграція на сільськогосподарському виробництві


Визначення виробничого напрямку аграрних підприємств, їх розміру та рівня спеціалізації.

Визначення показників економічної ефективності спеціалізації конкретного підприємства та його галузей.

2


7.

Витрати виробництва і

собівартість продукції


Визначення структури собівартості окремих видів продукції рослинництва і тваринництва конкретного господарства та оцінка : динаміки.

Обчислення собівартості основних видів продукції рослинництва, тваринництва, допоміжних і промислових виробництв.2


8.

Ціноутворення в системі АПК

Визначення середньої реалізаційної ціни на сільськогосподарську продукцію

Розрахунок оптових та роздрібних цін на продукцію у різних галузях
2

9.

Економічні результати та ефективність діяльності підприємств

Визначення показників рівня рентабельності окремих видів продукції і по господарству в цілому.

Визначення економічної ефективності окремих технологічних заходів, застосування нової техніки і технології.


2

10.

Економіка основних галузей

сільського господарства

Визначення показників економічної ефективності виробництва по окремих видах продукції рослинництва і тваринництва.


2

Викладач: Малука І.П.

Перелік тем та завдань для самостійного вивчення дисципліни

Назва теми програми

Питання для самостійного вивчення

Кількість годин

1

2

3

Вступ. Предмет і методи науки


1.Поняття та основні цілі аграрного підприємства. 2.Законодавча база функціонування підприємств

& Л-1; Л-8 с. 3-29


2


АПК України та інфраструктура сільськогосподарського виробництва

Шляхи розвитку інфра-структури АПК у сферах виробництва, аграрного ринку, матеріально-технічного за- безпечення

& Л- 8 с.30-49


2


Земельні ресурси сільського господарства та їх використання

1.Земельна реформа та її етапи

2.Ринок землі

& Л-2; Л-4; Л-7;

Л-8 с.51-712

Трудові ресурси та продуктивність праці в сільському господарстві

1.Ринок праці і особливості функціонування в с-г

2.Політика працевлаштування тасприяння зайнятості

& Л-1; Л-3; Л-5;

Л-8 с. 71-82; Л-10 с. 74-100


2


Основний та оборотний капітал аграрних підприємств. Нематеріальні активи


1.Суть і значення довгострокових фінансових та капітальних інвестицій.

2.Джерела надходження інвес-тицій.

3.Економічна ефективність використання інвестицій.

4.Шляхи підвищення еконо-мічної ефективності використан-ня інвестицій

& Л-8 с.121-170; Л-10 с.100-157


4


Матеріально-технічна база аграрних підприємств


1.Енергооснащеність вироб-ництва і енергоозброєність праці.

2.Енергомісткість і фактори її зниження, електрооснащеність і електроозброєність.

3.Методика визначення окупності нової техніки.

& Л- 8 с.171-1924

Інтенсифікація виробництва та НТП


  1. Ресурсозберігаючий варіант інтенсифікації в с-г

2.Інноваційна діяльність аграрних

підприємств

& Л-8 с. 243-2584

Спеціалізація, концентрація, комбіну- вання та інтеграція в сільсько-господарському виробництві


1.Поняття про кооперування вироб-ництва

2.Форми агропромислових формувань у сферах виробництва і переробки продукції

3.Розвиток малого бізнесу

& Л-8 с. 193-217


4


Розширене відтворення в сільському господарстві

1.Особливості формування ринків основних видів сільського-подарської продукції і продовольства.

2.Державна підтримка виробників сільськогосподарської продукції

& Л- 8 с.218-227


2


Витрати виробництва і собівартість продукції


1.Основні фактори, що визна-чають собівартість продукції рослинництва і тваринництва.

2.Значення, резерви і шляхи зниження собівартості сільсь-когосподарської продукції

& Л-8 с. 187-205; Л-10

с. 403-423


4


Ціноутворення в системі АПК


1.Особливості формування світових цін і їх види. 2.Взаємозв'я внутрішніх і світових цін при експортно-імпортних операціях

3. Диференціація цін на світовому ринку.

& Л- 6; Л-8 с. 291-389

2


Економічні результати та ефективність діяльності підприємств


1.Оцінка ринкової позиції підприємства за показниками прибутковості.

2.Методика визначення ефектив-ності різних заходів у сільському господарстві.

3.Стандартизація продукції і сертифікація її якості.

& Л- 8 с.229-243;

Л-10 с.433-465


4

Економіка основних галузей

рослинництва

  1. Економіка виробництва плодів

  2. Економіка виробництва винограду

  3. Економіка виробництва кормів

& Л-8 с. 291-389


2

Економіка основних галузей

тваринництва


  1. Економіка бджільництва

  2. Економіка рибництва

  3. Економіка конярства

4. Економіка звірівництва

& Л – 8  с. 348 -389; Л – 9 с. 226-3094

Всього:
44


Каталог: download -> version -> 1405195019 -> module -> 9864708722 -> name
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів
version -> Вплив алкоголю, тютюну та наркотиків на здоров’я підлітків. Визначення рівня індивідуального фізичного розвитку

Скачати 121.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка