Випускна робота Бакалавра з економіки студента факультету маркетингу Ільянок Костянтина ВікторовичаСторінка1/7
Дата конвертації18.11.2017
Розмір1.46 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Міністерство освіти України

Киівський національний економічний університет

Кафедра маркетингу

Спеціальність “Маркетинг”


Випускна робота

Бакалавра з економіки
студента факультету маркетингу

Ільянок Костянтина Вікторовича

на тему “Планування та організація рекламної діяльності на підприємстві

на прикладі Інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"

Науковий керівник к.е.н., доцент В.П.Пилипчук

Допущена до захисту в ДЕК “ ” 1999 року

Завідувач кафедри (д.е.н., проф. А.Ф.Павленко)

Київ 1999
План:
Вступ…………………………………………………………………………3.
Розділ 1.Реклама в системі маркетингу……………………………..5


  1. Маркетингова сутність та класифікація реклами………………5

  2. Вибір форми реклами та методи обчислення величини рекламного бюджету…………………………………………………………..15

  3. Принципові основи розробки рекламної кампанії……………..27


Розділ 2. Маркетингова оцінка економічної діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"……………………………33

2.1. Загальна характеристика бази практики (інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"), історія її створення, організаційна структура, види діяльності………………………………………………………………………34

2.2. Маркетингова оцінка економічної діяльності…………………………..43

2.3. Основні недоліки, перспективи та можливості подальшого розвитку маркетингової діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"………54


Розділ 3.Перспективи та шляхи вдосконалення рекламної діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест"………………62
Заключна частина (Висновки)……………………………………………77

Додатки……………………………………………………………………….79

Література……………………………………………………………..89

Вступ.
Реклама - это имя вещи.

Как хороший художник создаёт себе имя,

Так создаёт имя и вещь. Увидев на обложке журнала

"знаменитое " имя, останавливаются купить. Будь та же вещь

без фамилии на обложке, сотни рассеянных прошли бы мимо.

Реклама должна напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи…..

Конечно, реклама не исчерпывается объявлениями.

Объявления - простейший вид.

Реклама должна быть разнообразием, выдумкой.
Маяковский В.

Небагато підприємств можуть сьогодні успішно вести справи без реклами в тому або іншому її вигляді. У великих фірмах, де є штатні фахівці і забезпечена підтримка рекламного агентства, різні функції легко розподілити серед придатних для їх виконання працівників. На початкових етапах розвитку, коли залучення професійних послуг виявляється ще не по кишені, власнику або комерційному директору доводиться виконувати в мініатюрі всі функції, які у великих фірмах входять в обов'язки експертів і співробітників їх рекламних агентств. Йому доводиться бути контактором, розробником плану використання засобів реклами, фахівцем з розробки текстів, закупати художнє оформлення та місця в засобах друкарської реклами, бути контролером за виробництвом початкових матеріалів для реклами в пресі, фахівцем з прямої поштової реклами (Direct-Mail), керівником по оформленню, фахівцем в багатьох інших галузях. Напевно, не багато знайдеться громадських явищ, думка про які в нашій країні була б така ж суперечна, як про рекламу. З одного боку люди потребують неї, навіть шукають її. Майже всі галузі народного господарства відчувають справжню потребу в оперативному сповіщенні споживачів. І цю потребу задовольняє ціла мережа різних по структурі і можливостям рекламних організацій. А з іншого боку, досить широко існує вельми скептичне ставлення до реклами. На жаль, сьогоднішня наша рекламна практика укупі з якістю деяких товарів і послуг дають чимало мотивів і для гумору, і для скепсису. Але з самого початку важливо пам'ятати, що рекламні оголошення, які ми бачимо і чуємо, є кінцевими продуктами цілого ряду досліджень, стратегічних планів, тактичних рішень і конкретних дій, складового в своїй сукупності процесу реклами.

Реклама - це передусім форма масового напучення, і вступити в контакт з аудиторією їй допомагають засоби масової інформації. Ми як споживачі реклами, ймовірно, усвідомлюємо, що за рядом важливих ознак вона відрізняється від інших знайомих нам засобів комунікації. По-перше, рекламі властива повторюваність. Ми не тільки знов і знов бачимо рекламу одного і того ж рекламодавця, але і багато разів зустрічаємо одне і те ж оголошення. І це, звичайно, відповідає задуму рекламодавця. По-друге, ми сприймаємо рекламу в гостроконкурентному оточенні. І звичайно ж, більшість з них хоче, щоб ми щось зробили відносно конкретної марки товару або конкретного магазина. І нарешті, реклама сприймається як частина нашої повсякденної загальнодоступної культури.

У першій частині випускної дипломної роботи бакалавра розглянуто сутність реклами в системі маркетингу, класифіковано головні рекламні засоби, обгрунтований вибір різних форм реклами, а також розглянуті способи розробки рекламного бюджету фірми. Друга частина роботи присвячена аналізу маркетингової діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест". У третій частині розкриваються перспективи та шляхи вдосконалення рекламної діяльності інвестиційної компанії "Конгрес-Інвест", розроблена рекламна кампанія на 2000 рік.
Розділ 1 . Реклама в системі маркетингу.
1.1.Маркетингова сутність реклами.

Ринкова економіка, як показує досвід багатьох розвинених країн, не може функціонувати без інституту реклами. Реклама - внутрішньо властивий елемент ринку, один з найважливіших інструментів його розвитку. Реклама в ринковій економіці виконує безліч функцій. Саме тому у вітчизняній і зарубіжній економічній літературі існує безліч формулювань терміну "реклама".

Під рекламою згідно з Законом України "Про рекламу" розуміється спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання прибутку. З точки зору маркетингу, реклама це інформація про фізичну або юридичну особу, товари, ідеї і почини, яка призначена для невизначеного кола осіб і покликана формувати або підтримувати інтерес до цих фізичних, юридичних осіб, до товарів, ідей і сприяти реалізації товарів, ідей і починів.

Зарубіжні автори дають декілька інші визначення реклами, але майже всі спеціалісти зазначають, що реклама як найважливіша складова частина маркетингової діяльності є своєрідним інформаційним виходом на потенційних споживачів, клієнтів і ділових партнерів.

Оцінювати стан рекламного ринку в Україні на даний момент вельми непросто. По-перше, ринок реклами став передбачуваним, по-друге, на ньому зараз працюють професіонали як з боку рекламодавців, так і з боку рекламних агентств. По-третє, розпочалося активне проникнення на український ринок реклами крупних зарубіжних рекламодавців. З початку ринкових перетворень різні сектори ринку реклами в Україні розвивалися нерівномірно. Найшвидше розпочався енергійний розвиток реклами в пресі (переважно в газетах). На телебаченні даний процес затягся на більш тривалий час, і досить енергійне освоєння телеефіру почалося з кінця 1992 року. Помітно "затрималося" на старті радіомовлення, але з 1993 року, з появою величезного числа всіляких, як правило, невеликих комерційних радіостанцій, настав справжній бум і в сфері радіореклами.

З'явилися і інші види реклами - зовнішня, сувенірна, Direct-Mail , реклама в глобальній інформаційній мережі Інтернет .


Маркетингова класифікація реклами .
Для розуміння реклами треба передусім розібратися в її найбільш істотних функціях. Однією з застав формування реального погляду на різноманітний рекламний ландшафт може стати постановка питань: хто користується рекламою, для обхвату яких аудиторій, за допомогою яких засобів і в яких цілях? На цьому рівні реклама поділяється на рекламу:

 • від імені виробників,

 • від імені роздрібних і оптових торговців,

 • від імені приватних осіб,

 • від імені уряду, суспільних інститутів і груп. (Більш докладний аналіз цих видів реклами представлено у додатку №1).

Розглянемо більш докладно перший різновид:

Реклама "на індивідуального споживача".

Деякі виробники користуються рекламою, щоб донести своє ставлення до індивідуального споживача і впливати на нього. Вони добиваються нашої уваги і прихильності за допомогою телебачення, радіо, щоденних і щотижневих газет, журналів, а також рекламних щитів, реклами на транспорті, незліченних матеріалів прямої поштової реклами, каталогів, повітряних куль і безлічі інших носіїв.

Інколи комерційні інтереси виробників примушують їх об'єднувати зусилля, щоб стимулювати використання їх товару або послуги індивідуальними споживачами.
Реклама "на сферу торгівлі".

Ті товари, з якими кожний з нас часто зустрічається в рекламі, фігурують і в так званій рекламі на сферу торгівлі, що адресована роздрібним і оптовим торговцям. Прибігаючи до цього різновиду реклами, виробники добиваються уваги тих, хто надалі корисний ним в реалізації їх продукції.

Реклама на сферу торгівлі закликає запасати товар певної марки і стимулювати його збут. З іншого боку, деякі виробники пропонують свої товари роздрібному торговцеві, щоб той продавав їх під маркою магазина. Реклама на сферу торгівлі - це знаряддя передачі ідей і умов вищеназваних і багатьох інших варіантів взаємовідносин в ланцюжку " виробники -оптовик-роздрібний торговець".

Не дивно, що оголошення на сферу торгівлі часто містять набагато більше фактичної інформації, ніж оголошення, адресовані індивідуальному споживачеві. Оптовики, що піклуються про отримання прибутку, і роздрібні торговці часто оцінюють ділові альтернативи з "бухгалтерської" точки зору і вимагають того ж самого від реклами, що адресується ним. Але виробників все більше цікавить і реклама, що ставить перед собою задачі більш загального характеру.Реклама " паблік рилейшнс " (престижна реклама).

Протягом кількох останніх десятиріч спостерігається значний ріст уваги виробників до налагодження відносин з різними групами громадськості. Діяльність по організації громадської думки ("паблік рилейшнс")-багатогранна, і їй важко дати коротке і всеосяжне визначення.

Ось одне з них: "Паблік рилейшнс" - це мистецтво і суспільна наука, яка аналізує тенденції розвитку, передбачає їх результати, видає рекомендації керівникам організацій і служить керівництвом по втіленню в життя програм, що плануються, і відповідають інтересам як організацій, так і громадськості". Вмовляючий потенціал реклами може стати ефективним знаряддям комунікації і сприяти здійсненню програм по " паблік рилейшнс " самих різних фірм.

Виробникам доводиться брати до уваги численні групи людей, включаючи акціонерів, робітників, службовців, замовників, потенційних замовників, професійних педагогів, законодавців і рядових виборців. Всі вони, як і багато хто інші, виявляють цікавість до певних фірм і пов'язані з ними тим або іншим образом. Ставлення до політики і практичних дій конкретних ділових інститутів з боку окремих осіб і груп може помітно впливати на страйки, зниження темпів роботи, прихильність споживачів, навчання молоді, господарське законодавство.

Якщо врахувати постійний громадський інтерес до таких питань, як охорона прав споживачів, охорона навколишнього середовища або раціональне природовикористання, не доводиться дивуватися, що виробники стали вдаватися до реклами, щоб поширити свою точку зору з спірних питань і тим самим спробувати вплинути на громадську думку і законодавство, і, звичайно ж, заслужити хорошу репутацію. Вони розповідають нам про системи виробничого контролю за якістю товарів, що пропонуються ними або послуг, про свої зусилля по відновленню або захисту повітряного і водного середовища, про свою турботу про повторне використання що стають дефіцитними ресурсів. Робиться все це часто за допомогою реклами. Таким чином, задачі, що виконуються рекламою в сфері "паблик рилейшнс", різноманітні, але мета, як правило, одна - сприятливо вплинути на одну або безліч аудиторій, з якими фірмі доводиться мати справу в суспільстві взаємозалежності, що посилюється.

Реклама "на фахівців".

Цей різновид реклами, з яким ми рідко стикаємося і яка переслідує інші ділові цілі. У даному випадку мова йде про виробників, що адресують свою рекламу іншим підприємствам і організаціям з двома основними цілями:

1) щоб стимулювати закупівлю ними товарів, що рекламуються або послуг безпосередньо для власного використання;

2) щоб заохотити їх рекомендувати або наказувати використання товару і/або послуги їх клієнтами. Таку рекламу ми називаємо "рекламою на фахівців", і її дуже багато. І в тому і в іншому випадках виробники адресують рекламу окремим особам в їх професіонально-службовій ролі.

Крім прямої поштової розсилки (DM), яка широко використовується, каналами поширення служать тисячі видань вузького профілю , розрахованих на обхват потрібного ринку, що споживає той або інший товар, ту або іншу послугу.

Велика частина реклами на фахівців має суто технічний характер, що відповідає професійним інтересам і знанням відповідної аудиторії.

Крім того, в залежності від цілей можна виділити такі види реклами:


 • імідж реклама та корпоративна реклама;

 • стимулююча реклама;

 • реклама стабільності;

 • BTL-реклама.

Імідж-реклама.

Головним чином, це реклама по створенню сприятливого образу (іміджу) фірми і товару. Її основна роль - ознайомити потенційних покупців або користувачів з продукцією (послугою), з призначенням продукції, її характеристиками, а також з напрямами діяльності, з тими перевагами, які отримує покупець звертаючись до вас.

Друга роль імідж-реклами - створити сприятливе враження саме про даний товар або фірму.

Загалом, основне призначення імідж-реклами - закріпити в свідомості широкого кола людей позитивний образ товару або фірми.

Імідж-реклама діє , як правило, ширше ніж інші види реклами. Це реклама <про запас>. Вона направлена не тільки на безпосередніх покупців, а й на більш широкі верстви населення для того, щоб при розширенні переліку продукції і сфери діяльності фірма або товар вже викликали позитивні емоції у покупців.

Найбільш ефективними носіями для імідж-реклами є: • рекламні ролики на телебаченні;

 • рекламні щити;

 • реклама на транспорті;

 • реклама в популярних газетах і журналах;

 • участь в благодійних акціях (з освітленням участі в пресі, на радіо або телебаченні).

Як правило, в українській рекламній практиці імідж-рекламу можуть дозволити собі фірми з стійкими позиціями на ринку, а значить, і з стійкими прибутками. Це, в основному, торкається фірм, що займаються виробництвом або реалізацією товарів.

Корпоративна (фірмова) реклама.

В останні роки терміном "корпоративна реклама" почали називати весь діапазон реклами, що не відноситься до певного товару, а покликана поліпшити імідж фірми.

Фірмова, або корпоративна, реклама може використовуватися для досягнення багатьох цілей: щоб повідомити громадськість про діяльність фірми, визначити конкурентне місце фірми на ринку, відобразити штатні зміни, підвищити вартість акцій, зміцнити моральні принципи службовців, а також щоб уникаючу проблем у відносинах з агентами, ділерами і клієнтами.

Таке збільшення витрат супроводилося зміною акцентів в текстах корпоративної реклами. У минулому більшість зразків такої реклами була розрахована тільки на створення доброго імені фірми. Сьогодні ж, коли фірми стають все більш багатопрофільними і відчувають жорстоку конкуренцію з боку іноземних рекламодавців, задачі корпоративної реклами значно розширилися - вона повинна допомагати досягненню певної мети. У їх числі можна назвати наступні:

(1) довести до аудиторії інформацію про фірму і її діяльність;

(2) залучити інвесторів;

(3) виправити імідж, що похитнувся;

(4) залучити кваліфікованих фахівців;

(5) уникнути подальшого розшарування фірми по галузях діяльності;

(6) висловитися з важливих питань, що цікавлять громадськістьСтимулююча реклама.

Стимулююча реклама спрямована, головним чином на стимулювання потреб покупців. Її спрямованість обмежена, вона повинна бути адресована покупцям або користувачам продукції. При цьому, однак, неминуче звернення до трохи більшої аудиторії покупців або користувачів. У більшості випадків досить важко окреслити коло потенційних покупців або виявити видання, що читаються тільки ними, але в даному випадку таке розширення аудиторії не має намір, а задоволене випадкове.

Це самий поширений вид реклами. В ній важливо підкреслити основні переваги продукції і послуги, їх позитивні якості в порівнянні з аналогічними товарами.

Основна задача стимулюючої реклами - стимулювати потребу в придбанні товару .

В рекламному оголошенні стимулюючої реклами невеликих і середніх фірм при рекламуванні товарів повсякденного попиту прийнято давати і елементи імідж-реклами. Оскільки окрему імідж-рекламу такі фірми, як правило, просто не можуть собі дозволити. Цільова імідж-реклама характерна для крупних фірм при проведенні великих рекламних кампаній.

У рекламі неприпустиме негативне висловлювання на адресу фірм-конкурентів і їх товарів.По-перше, це не етично, причому в багатьох країнах ця норма регламентована законом. По-друге, це як правило, йде на користь конкурентам, вони отримують додаткову рекламу, і може трапитися так, що їх товар запам'ятається краще ніж ваш. По-третє, чисто психологічно такий метод викликає у покупця сумнів як товар, що рекламується. (стимулююча реклама є також і складовою частиною імідж-реклами.)

Кілька рекламних оголошень також створюють у покупця певний образ фірми. Це може бути не образ вашої фірми загалом, але образ того напряму, який ви в даний момент уявляєте. Однак, плануючи рекламні заходи, не забувайте про цілісність образу фірми. У цьому може істотно допомогти фірмовий стиль, а також планування рекламної кампанії, а не окремих заходів.

Найбільш ефективною є реклама:


 • що повторюється в газетах і журналах ;

 • пряма поштова розсилка;

 • реклама по радіо;

 • участь у виставках;

До українських особливостей стимулюючої реклами можна віднести те, що реклама товарів в загальному обсязі реклами займає досить незначне місце. Це головним чином реклама фірм. Передусім це відбувається тому, що у нас дуже мало вітчизняних товарів, конкуренція між якими практично відсутня. Очевидно, що при такому положенні справ опис переваг товару, боротьба за покупця шляхом найкращого інформування його про якості товару стають необов'язковими. Головна задача - довести інформацію про фірму і товар, що пропонується до можливо більшої кількості покупців.

Реклама стабільності.

Навіть при налагодженому збуті товарів і послуг і при повному “портфелі замовлень” (іншими словами, при наявності певної суми уявлень про товар або фірму у покупців і партнерів) необхідний час від часу закріплювати рекламою досягнуті результати.

Найбільш ефективна реклама стабільності:


 • прихована реклама (у вигляді статей про вашу діяльність і товари);

 • участь у виставках;

 • пряма поштова розсилка постійним партнерам проспекту (звіту) про вашу річну діяльність. Або проспекту, приуроченого до річниці утворення фірми.

Ще до випуску продукту, товару, послуги на ринок доцільно проводити попередню рекламну кампанію, сповіщаючи, що з такого-то числа ваша фірма випускає на ринок новий товар. Терміни попередньої реклами можуть бути різними: від двох місяців до тижня - в залежності від розмаху рекламної кампанії, що напряму пов'язано з об'ємом вашого виробництва і розміром очікуваного прибутку, а також з призначенням товару.

BTL: непряма реклама як могутня зброя залучення споживачів.

Згідно з легендою "батьківщиною" поняття "BTL" є компанія Procter&Gamble. Коли фірмі знадобилося структурувати і проаналізувати свій рекламний бюджет, винахідливий менеджер провів на папері рису, яка розбила весь список витрат на дві нерівні частини. Зверху виявилося все, що пов'язано з пресою, телебаченням, радіо і зовнішньою рекламою. Знизу -все інше. Верхня частина отримала назву ATL (above the line -"над рисою"). Нижня- BTL-below the line (під рисою ).Термін став застосовуватися в рекламному агентстві, яке обслуговувало, фірму, а потім став майже загальновживаним.

Досі нікому не вдалося точно визначити, що ж залишилося "під межею " і як ще можна назвати BTL. Деякі вважають його синонімом слова promotion (просування), а інші чомусь іменують "PR- в широкому розумінні цього слова". В залежності від точки зору з'являються або зникають деякі елементи BTL, але суть від цього не міняється.

BTL- це елемент реклами, що є частиною довгострокової стратегії виведення бренду (марки) на ринок. Він пропонує короткі (або довгострокові) маркетингові інструменти для досягнення специфічних ринкових цілей протягом певного періоду часу.

BTL традиційно включає: демонстрації і дегустації продуктів (sampling); масові заходи (events: презентації семінари прес-конференції, вечірки і т.п.); лотереї, конкурси; стимулювання продажу (sales promotion); спонсорство; сувенірну продукцію; паблісіті /PR; дизайн упаковки; мерчандайзинг (оформлення місця продажу товарів); рекламу в інтерактивних засобах комунікації (Internet і інш. ); використання нетрадиційних рекламних носіїв і практично будь-які дії, що сприяють просуванню товару на ринок.

На жаль багато хто може сприйняти BTL лише як безкоштовні повітряні кульки з логотипом, наклейки і плакати, на які йдуть кошти, що залишилися після покупки прямої реклами. Але це абсолютно невірне ставлення. Як і те, що BTL є альтернативою прямій рекламі. Навпаки - це взаємодоповнюючі елементи, правильне поєднання яких може дати приголомшуючі результати.

Як і у випадку з прямою рекламою, BTL не обмежується тільки постановкою і досягненням конкретних бізнес-цілей. При правильному підході для успішного проведення будь-якої BTL-акції необхідна оцінка цільової аудиторії, характеристик марки, яка просувається, оптимального часу і місця проведення; вивчення систем збуту цього товару, каналів отримання інформації, які використовують потенційні споживачі. Тому для багатьох BTL стає справою життя, основним джерелом коштів для існуванню, окремим бізнесом. І, треба сказати, ринок сприяє розвитку цього напряму.

1.2. Вибір форми реклами .

Стосовно реклами реклами існують два протилежних підходи: <широкий> і раціональний. При <широкому> підході фірма витрачає гроші на рекламу, практично не враховуючи витрати, розміщує її в будь-яких виданнях, дає широку радіо і телерекламу. Природно, такий широкий підхід дає хороші результати, але не завжди, правда, пропорційні вкладеним грошам. Так і прибутки далеко кожної фірми можуть подужати такі витрати, тому більш правильно вибирати раціональний підхід до реклами. Вибір форми раціональної реклами, в основному, залежить від цілей, які переслідує фірма своїм рекламним оголошенням, від продукту, який вона рекламує, і від розміру грошових коштів, які вона має в своєму розпорядженні, а також і від особливостей регіону, в якому вона працює. Щоб відповісти на питання: що буде в рекламі, треба вирішити якими формами реклами ми будемо користуватися. Основними носіями реклами являються:

Газети, журнали, телебачення, радіо, реклама поштою (електронною)-(direct mail), рекламні щити і плакати, реклама в торгівельних точках, реклама в глобальній інформаційній мережі Інтернет, сувенірна реклама, реклама на упаковці, реклама на транспорті.

(Переваги і нестачі кожного з цих каналів маркетингових комунікацій розглянуто в додатку № 2)

При аналізі ефективності засобів інформації може виявитися, що відразу декілька ЗМІ виглядають привабливо, оскільки кожне з них володіє позитивними властивостями для реклами нашого товару. Іншими словами, найкращою стратегією є поєднання різних засобів інформації. Причини такого поєднання спробую пояснити нижче:

1. Необхідно донести свою рекламу до тих людей, які не були охоплені одним лише засобом інформації.

2. Забезпечення додаткової повторної рекламної присутності за допомогою більш дешевого засобу інформації, після того, як оптимальний обхват був забезпечений першим засобом реклами.

3. Використання деяких внутрішніх можливостей ЗМІ для розширення творчої ефективності рекламної кампанії (наприклад, музика по радіо або довгий текст в друкарському засобі реклами).

4. Пропонування разом з рекламним оголошенням спеціальні купони в друкарських засобах інформації .

При виборі форм реклами можна виділити два основних підходи:

1. "Збіг профілю", означає дроблення рекламного графіка таким чином, щоб рекламні оголошення подавалися увазі кожного сегмента аудиторії пропорційно значенню цього сегмента по відношенню до інших. При цьому можна розраховувати на більший успіх, ніж в першому випадку. 2."Принцип найвищої проби" полягає в опрацюванні різних сегментів ринку, він працює з засобами інформації, що забезпечують найвище повернення вкладеного капіталу, а потім перемкнутися на інший ЗМІ тільки після того, як перше стане недосяжним або неефективним. Цей метод є одним з самих зручних, якщо у ваші цілі входить максимальне розширення обхвату. Коли ефективність одного засобу інформації стає нижче потенційного рівня ефективності іншого засобу, значить настав час поміняти вибраний раніше засіб інформації або підключити новий.Характеристики аудиторій кожного засобу реклами .

Аудиторія - загальна кількість людей, охоплених даним засобом інформації. Маркетологу потрібна інформація по обхвату аудиторії конкретною радіостанцією або друкарським органом для розрахунку потенційної ефективності реклами. Дані по розмірах і характеристиках аудиторії можуть бути отримані від організацій по вивченню ЗМІ. Той або інший ЗМІ часто користується цими дослідницькими даними для залучення рекламодавців. У доповнення до цьому маркетологу необхідно знати рівень інтересу, що виявляється аудиторією до того або іншого друкарського органу або станції, а також наскільки тісно дана аудиторія змикається з характеристиками наміченого ринку.Географічний обхват.Географічний обхват рекламного засобу часто є визначальним фактором при виборі ЗМІ .У зв'язку з тим, широко відомі марки товарів народного споживання відчувають більш жорстку конкуренцію в одних регіонах в порівнянні з іншими, додаткові асигнування виділяються часто на райони з високою конкуренцією. Міркування географічної властивості також дали поштовх до збільшення популярності місцевих видань національних журналів, більш інтенсивного використання кабельного і місцевого телебачення в порівнянні з національними телемережами.

Рекламна присутність. Щоб збагнути концепцію рекламної присутності, необхідно розглянути проблему з точки зору кількості людей, які побачать вміщену рекламу. Якщо ви вмістили рекламне оголошення в журналі, що має 3 мільйона передплатників, то зі скількома з них зустрінеться ваша реклама? Якщо дана програма має аудиторію в 10 мільйонів чоловік, то скільки чоловік фактично сприймуть ваш рекламний заклик?

Звичайно ці величини значно нижче, ніж загальне число аудиторії або передплатників. Деякі читачі переглядають тільки одну статтю з всього журналу, відкладають його в сторону і ніколи вже про нього не згадують. Інші читачі переглядають кожну сторінку в журналі і приділяють рекламі таку ж увагу, як і статтям від редакції. Багато які глядачі дивляться телевізор до рекламної паузи, а потім перебудовуються на інший канал або виходять в іншу кімнату, щоб перекусити. Таким чином, оцінка рекламної присутності для конкретного друкарського органу, радіостанції або телепрограми є дуже важливою задачею, а без статистичної інформації маркетологу доводиться покладатися тільки на свій досвід.Каталог: files
files -> Інформація для вступників 2015 року до аспірантури Інституту соціології Національної Академії наук України
files -> Положення про порядок підготовки фахівців ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі) та докторантурі вищих навчальних закладів
files -> Відділ аспірантури та докторантури Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
files -> Про вступний іспит та реферат при вступі до аспірантури Інституту соціології нан україни
files -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
files -> Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 22. 00. 03 соціальні структури та соціальні відносини Затверджено
files -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
files -> Портфоліо вчителя


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка