Вищий рівень пояснювальна запискаСкачати 394.78 Kb.
Дата конвертації23.03.2017
Розмір394.78 Kb.
ТипПрограма
Програма

Швачка”


Вищий рівень
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Швейна промисловість як галузь легкої індустрії посідає одне з провідних місць у виробництві товарів народного вжитку. Перед швейною промисловістю поставлено завдання поліпшити моделювання й конструювання швейних виробів, розвивати виробництво товарів для дітей, розширювати асортимент одягу для молоді та осіб старшого віку.

Кожна дівчинка як майбутня жінка хоче бути одягненою відповідно до сучасної моди і разом із тим - підкреслити свою індивідуальність. Особливо важливо, коли вона вміє виготовляти одяг своїми руками, може проявити творчість і фантазію. Усім старшокласникам, які прагнуть здобути основні науково-технічні знання і практичні навички швейного виробництва для отримання майбутньої професії, у цьому допоможе пропонована програма.

Метою програми є формування компетентностей особистості у процесі допрофесійної підготовки за професією швачки.

Основні завдання програми полягають у формуванні таких компетентностей:  • пізнавальної - оволодіння поняттями, знаннями із швейної справи, матеріалознавства та обладнання;

  • практичної - формування практичних умінь і навичок професійної діяльності у швейній справі, набуття навичок роботи з матеріалами, інструментами та обладнанням, розвитку вмінь застосовувати отримані знання на практиці;

- творчої - набуття досвіду власної творчої діяльності, розвиток просторового та логічного мислення, уяви, фантазії, здатності появляти творчу ініціативу, інтересу до професійної діяльності, формування потреби у творчій самореалізації й духовному самовдосконаленню, естетичних смаків, художнього і технічного хисту, уважності, наполегливості;

- соціальної - розвиток трудової культури, моральних якостей, громадянської позиції, виховання поваги до праці, позитивних якостей емоційно-вольової сфери (самостійність, наполегливість, працелюбство, доброзичливість), товариськість, вміння працювати у колективі, охайності та старанності у роботі.

Програма допрофесійної підготовки „Швачка” складена з урахуванням вікових особливостей учнів старшого шкільного віку і гарантує якість навчання. Групи комплектуються з учнів 10-11 класів.

Програма розрахована на вищий рівень, перший та другий роки навчання. На освоєння програми у перший рік навчання відводиться 216 год; заняття проводяться двічі на тиждень тривалістю 3 год кожне, на другий рік – 324 год (9 год на тиждень).

Займаючись у гуртку, учні поглиблюють знання з математики, креслення, образотворчого мистецтва, біології.

Програма складається з 6 розділів, кожен із яких є логічно завершеним за змістом.

Програма складається з теоретичної й практичної частини. Вивчаючи теорію, учні ознайомлюються з основами матеріалознавства, технологією виготовлення та конструювання жіночого одягу, спеціального малювання, сучасним швейним обладнанням.

На практичних заняттях вихованці застосовують отримані знання на практиці, засвоюють уміння й навички графічної підготовки, роботи з різноманітними тканинами, інструментами та обладнанням.

Програмою передбачено виробнича практика, під час якої учні набувають практичних навичок зі швейної справи, виконують комплексні роботи по виготовленню окремого виробу, а також індивідуальні творчі завдання.

Після вивчення розділів, кожен із яких є завершеним курсом, проводяться підсумкові заняття, на яких керівник оцінює роботу кожного гуртківця. Вони можуть бути проведені у формі заліку, контрольної роботи чи захисту реферату.

Програма гуртка може використовуватися під час організації занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651.

Програма є орієнтовною. Керівник гуртка має право вносити корективи до змісту, змінювати порядок вивчення окремих розділів і кількість годин, відведених на них програмою.

Слухачам, які успішно завершили навчання, видаються посвідчення встановленого зразка.
Вищий рівень, перший рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНп/п


Розділ, тема

Кількість годин

всього

теоретичні

практичні

1.

Вступне заняття

3

3

-
І. Матеріалознавство

39

29

10

1.1

Волокнисті матеріали та їх властивості

9

6

3

1.2.

Будова та технологія виготовлення тканин

12

6

6

1.3.

Додаткові матеріали, які використовуються в швейній справі

18

17

1
ІІ. Технологія виготовлення жіночого одягу

51

51

-

2.1

Ручні роботи

6

6

-

2.2.

Машинні роботи

6

6

-

2.3.

Технологія обробки окремих деталей та вузлів швейних виробів. Волого-теплова обробка (ВТО)

33

33

-

2.4.

Технологія виготовлення швейних виробів

6

6

-
ІІІ. Обладнання з основами електротехніки

33

22

11

3.1.

Будова та принцип дії швейних машин. Види швейних машин

24

16

8

3.2.

Електричні двигуни та пристосування малої механізації. Технічне обслуговування швейних машин

6

4

2

3.3.

Праски, преси і обладнання для волого-теплової обробки (ВТО)

3

2

1
ІV. Охорона праці

12

12

-

4.1.

Основи безпеки праці в галузі

6

6

-

4.2.

Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

3

3

-

4.3.

Охорона навколишнього середовища

3

3

-
V. Спеціальне малювання

15

6

9

5.1.

Малювання драпувань з нескладними предметами

6

2

4

5.2.

Малювання фігури людини та моделей одягу

9

4

5
. Виробнича практика

54

-

54

6.1.

Виконання ручних робіт

12

-

12

6.2.

Виконання машинних робіт

9

-

9

6.3.

Обробка окремих деталей і вузлів швейних виробів. Волого-теплова обробка (ВТО)

33

-

33

Екскурсії, конкурси, виставки

6

-

6

Підсумкові заняття

3

-

3

Всього за рік навчання

216

123

93

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з навчальною програмою, техніка безпеки.


Розділ І. Матеріалознавство (39 год)

1.1. Волокнисті матеріали та їх властивості (9 год)

Значення і перспективи розвитку текстильної промисловості. Основні завдання текстильної промисловості.

Класифікація швейних матеріалів Загальні відомості про волокна, їх класифікація.

Натуральні і хімічні волокна, їх призначення, основні властивості і хімічний склад волокон.

Загальні відомості про мінеральні волокна, їх види і використання.

Практична робота. Визначення різних видів волокон.

Визначення виду текстильних матеріалів.1.2. Будова та технологія виготовлення тканин (12 год)

Будова та властивості тканин. Класифікація тканин за волокнистим складом, розмірами, ткацькими переплетеннями. Механічні, фізичні, оптичні та технологічні властивості тканин.

Прядіння. Загальні поняття про пряжу і процеси і прядіння. Особливості прядіння вовни. Класифікація пряжі.

Ткацтво. Процес утворення тканини на ткацькому обладнанні. Особливості фарбування і обробки тканин із натурального шовку, штучних та синтетичних волокон, льняних тканин.

Стандартизація тканин. Основні показники якості тканин.

Асортимент тканин. Артикул, прейскуранти на тканини.Практична робота. Визначення типів тканин.

Визначення лицьової та виворітної сторони, будови та щільності тканини.

Визначення ткацьких переплетень та волокнистого складу тканин.

Визначення технологічних властивостей тканин.

Визначення асортименту бавовняних, вовняних, шовкових, льняних, плащових тканин.

Визначення дефектів тканини за зовнішнім виглядом.1.3. Додаткові матеріали, які використовуються в швейній справі (18 год)

Неткані матеріали. Способи виробництва і класифікація нетканих матеріалів. Асортимент, властивості і сортність нетканих полотен.

Матеріали для з’єднання деталей одягу. Швейні нитки, їх види і вимоги до якості. Визначення номерів ниток.

Клейові матеріали: види, вимоги, характеристика властивостей, використання.

Фурнітура, прокладні оздоблювальні матеріали. Ґудзики, гачки, петлі, пряжки, застібка „блискавка”, асортимент, вимоги до якості. Прокладочні матеріали, їх різновид, призначення, фізико-механічні властивості цих матеріалів. Оздоблювальні матеріали: тасьма, стрічки, шнури, мереживо, їх асортимент і призначення. Вимоги до якості оздоблювальних матеріалів в залежності від їх використання.

Практична робота. Визначення волокнистого складу нетканих матеріалів.

Розділ ІІ. Технологія виготовлення жіночого одягу (51 год)

2.1. Ручні роботи (6 год)

Завдання і структура курсу технології виготовлення одягу.

Виробнича санітарія та профілактика травматизму. Гігієна праці. Виробнича санітарія та її задачі. Профілактика професійних захворювань і виробничого травматизму. Особиста гігієна.

Організація робочих місць. Правила використання інструментів і обладнання. Види стібків і строчок. Ручні стібки: прямі і косі; їх схема і будова. Зметувальні строчки, їх призначення. Петельні стібки, їх будова, застосування. Хрестоподібні стібки, їх призначення. Ґудзики, гачки, кнопки, їх види і способи прикріплення. Правила виконання ручних робіт, техніка виконання. Підбір ручних голок відповідно до тканини.2.2. Машинні роботи (6 год)

Робоче місце для машинних робіт. Види машинних стібків і строчок, їх призначення і коротка характеристика. Машинні шви: їх види, характеристика, будова і ширина. Технічні вимоги до виконання швів. Призначення і характеристика кожного. Технічні умови на виконання і термінологія машинних робіт.2.3. Технологія обробки окремих деталей та вузлів швейних виробів.

Волого-теплова обробка (ВТО) (33 год)

Клапани: складові частини, форми клапанів, обробка різними способами.

Пояси і хлястики: види, обробка різними способами.

Рюші. Правила обробки рюш в складку із зигзагоподібним краєм.

Манжети, планки і кокетки: види, складові частини, форма, способи і методи обробки.

Кишені, їх види. Прорізні кишені, їх класифікація за розміщенням напрямку, форми прорізу і види оздоблення. Технологія обробки прорізних кишень з клапаном.

Обробка простої накладної кишені. Деталі, необхідні для обробки накладної кишені зі складками і лісточкою, способи обробки. Накладна кишеня з прорізом і клапаном, деталі, необхідні для її обробки, спосіб обробки. Види непрорізних кишень. Особливості обробки кишень з основних деталей виробу .

Виточки. Призначення і види виточок за способом обробки. Обробка виточок верхніх, передніх і бокових, правила і способи їх зшивання, ВТО. Технічні вимоги до швів виточок.

Складки. Види складок; їх зметування, зшивання і ВТО.

Рельєфи, підрізи. Види рельєфів; їх зметування. Обробка підрізів.

Місця розташування, види, обробка застібок. Обробка застібок тасьмою "блискавка".

Місце розташування шліц та їх призначення. Обробка шліц у спідницях та сукнях. Обробка розрізів. Клейовий спосіб обробки розрізу.

Петлі: види, розташування, технологічна послідовність обробки.

Особливості обробки зрізу борта підбортом у залежності від конструкції лацкана, застібки виробу, товщини структури та кольору тканини. ВТО краю борта.

Особливості обробки верхнього зрізу брюк в жіночих та дитячих виробах. Попередження можливих дефектів обробки верху брюк та спідниць.

Обробка нижнього зрізу брюк: розмітка, підрізка, призначення. Способи визначення довжини крокового шва. Обробка низу брюк тасьмою, манжетами.

ВТО та її призначення. Обладнання і пристрої для виконання робіт, способи їх використання.

Організація робочого місця і безпека праці. Технічні умови на виконання і термінологія ВТО.2.4. Технологія виготовлення швейних виробів (6 год)

З’єднання бокових та плечових зрізів. Способи з'єднання бокових зрізів швейних виробів.

Способи з’єднання комірів з виробами.

З’єднання рукавів з виробами. Різні способи з'єднання рукавів з проймами.Розділ ІІІ. Обладнання з основами електротехніки (33 год)

3.1. Будова та принцип дії швейних машин. Види швейних машин

(24 год)

Стан механізації швейного виробництва і перспективи його розвитку.

Класифікація машин швейного виробництва за призначенням.

Характеристика і будова швейних машин. Деталі для з’єднання частин швейних машин, механізми для передачі і перетворення обертового руху. Призначення і траєкторія руху основних органів швейної машини.

Механізми голки, лапки, човника, натягнення нитки, двигуна тканини: конструктивні особливості, робота, регулювання, змащування, усунення неполадок.

Човниковий стібок його призначення. Заправка та регулювання натягу ниток та величини стібка, залежність від виду та товщини тканини.

Класифікація машинних голок і прийоми їх установлення. Підбір голок і ниток у залежності від виду та товщини тканини.

Регулятор стібка і механізм зворотного шляху: конструкція і робота.

Промислові та побутові швейні машини; їх варіанти, призначення, технічні характеристики і конструктивні особливості.

Види швейних машин. Швейні машини для зшивання костюмних та синтетичних тканин, обточувально-обметувальні, потайного стібка, однониткового ланцюжкового потайного стібка. двоголкові машини човникового стібка, машини для виконання зигзагоподібної строчки, петельні, закріплювальні, ґудзикові та машини автоматичної дії: призначення, особливості будови, технічні характеристики, принцип роботи, регулювання механізмів, управління.

Практична робота. Вправи по втягуванню верхньої і нижньої ниток.

Виконання вправ по пошиттю простих строчок.

Виконання зигзагоподібних строчок і регулювання частоти строчки.

Виконання обметувальних строчок.

Виготовлення закріпок і петель.

Регулювання і робота на ґудзикових машинах. Пришивання ґудзиків.

Розбирання пристроїв механізму голки, механізму човника, механізму двигуна тканини. Регулювання та змащення механізмів.

Регулювання натягу ниток і величини стібка.3.2. Електричні двигуни та пристосування малої механізації. Технічне обслуговування швейних машин (6 год)

Електродвигуни, що використовуються на промислових та побутових швейних машинах, їх класифікація. Апарати неавтоматичного та автоматичного управління електроприводами. Рубильник, вимикач та перемикач.

Призначення і конструкція різних пристосувань до машин: комплект пристосувань для обробки жіночої сукні, для ручних робіт. Їх роль в поліпшенні якості обробки виробів.

Види неполадок у роботі швейних машин, причини їх виникнення і способи усунення. Догляд за швейними машинами, порядок їх чищення і змащення.Практична робота. Робота на машинах з різними пристосуваннями.

Визначення і усунення недоліків у роботі машин. Чищення і змащування машин.3.3. Праски, преси і обладнання для волого-теплової обробки (ВТО) (3 год)

Обладнання, що використовується для ВТО. Електропраски: типи, будова, вага, потужність і регулювання нагрівання. Способи та засоби зволоження виробів. Обладнання робочого місця прасувальника.Практична робота. Відпрацювання навиків роботи з електричними і паровими прасками.

Розділ ІV. Охорона праці (12 год)

4.1. Правові та організаційні основи охорони праці. Основи безпеки праці в галузі (6 год)

Основні законодавчі акти. Права і обов’язки працівників на охорону праці під час роботи на підприємстві. Охорона праці жінок і підлітків. Державний і громадський контроль за охороною праці. Розслідування та облік нещасних випадків на виробництві. Причини та заходи запобігання травматизму і профзахворюванню.

Загальні питання безпеки праці. Засоби захисту. Основні вимоги безпеки під час експлуатації обладнання. Режим праці та відпочинку. Основи протипожежної та електробезпеки.

Основи гігієни праці та виробничої санітарії. Медичні огляди неповнолітніх працівників.4.2. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках

(3 год)

Перша медична допомога при запорошуванні очей, пораненнях, вивихах, переломах, кровотечах, непритомності, шоку, тепловому та сонячному ударах, опіку, обмороженні, отруєнні. Штучне дихання. Непрямий масаж серця. Транспортування потерпілого.4.3. Охорона навколишнього середовища (3 год)

Основи екології: основні поняття та визначення. Правові основи охорони навколишнього середовища. Відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього середовища.Розділ V. Спеціальне малювання (15 год)

5.1. Малювання драпувань з нескладними предметами (6 год)

Значення малювання в розвитку художнього смаку учня. Малюнок як засіб передачі думок і почуттів людини. Необхідні прилади для малювання.

Малювання геометричних фігур. Послідовність ведення малюнка. Композиція - розміщення зображуваного на папері. Пропорції - відношення різних частин намальованого один до одного. Світлотінь на предметах в залежності від джерела світла. Падаючі тіні. Тональні відношення.

Різні складки в залежності від характеру тканини. Техніка зображення їх на малюнку. Співвідношення складок з різними об’ємами предметів. Передача простору. Плани. Тональні відношення.Практична робота. Малювання геометричних тіней.

Малювання тональних відношень.5.2. Малювання фігури людини та моделей одягу (9 год)

Ознайомлення з будовою опорно-рухового апарату людини. Особливості чоловічої, жіночої, дитячої фігури.

Малювання манекена за схемами. Схеми для малювання чоловічої, жіночої, дитячої фігури.

Малювання моделей одягу за журналами мод. Різні способи виконання малюнків: контурна лінія, пляма і умовна передача об'єму.Практична робота. Малювання тіла людини за пропорціями.

Малювання манекена за схемами.

Малювання різних моделей із журналів мод.

Розділ VІ. Виробнича практика (54 год)

6.1. Виконання ручних робіт (12 год)

Ознайомлення учнів з майстернею. Організація робочих місць.

Правила та норми охорони праці в навчальних майстернях. Забезпечення безпечних умов праці під час роботи в майстернях.

Ручні роботи. Пристосування та інструменти для виконання ручних робіт.

Підбір голок і ниток.

Особливості виконання ручних стібків і строчок. Прийоми виконання прямих ручних стібків. Виконання наметувальних та копіювальних строчок. Прийоми виконання ручних косих стібків. Виконання наметувальних, обметувальних, підшивальних, косих стібків. Виконання петельних та спеціальних стібків для оздоблювальних робіт. Виконання закріпок. Пришивання ґудзиків, гачків, петель та кнопок.

Виконання контрольних завдань з ручних робіт за зразками тканини: вирізання оздоблювальних елементів; виконання збірки по кокетці; прокладання строчки прямого стібка; підшивання виробу косими стібками; зметування двох деталей петлеутворюючими стібками; пришивання ґудзиків.

6.2. Виконання машинних робіт (9 год)

Техніка безпеки при виконанні машинних робіт. Організація робочого місця при виконанні машинних робіт. Підбір голок і ниток для машинних робіт. Засвоєння навичок положення рук і ніг при роботі на машині. Намотка ниток на шпульку. Регулювання частоти стібків для різних тканин. Регулювання швидкості машини. Догляд за машиною. Засвоєння навичок по виконанню паралельних, ламаних, зигзагоподібних строчок на тканині. Зшивання двох зрізів тканин, різних за товщиною, з косим і прямим зрізом, різних за структурою волокон з посадкою і без посадки.

Навчання прийомам виконання різних видів крайових та оздоблювальних швів з використанням засобів малої механізації. Виконання складок, рельєфів навчання прийомів роботи на спеціальних машинах. Заправка, регулювання спеціальних машин. Виявлення і усунення можливих неполадок у роботі машин.

6.3. Обробка окремих деталей та вузлів швейних виробів.

Волого-теплова обробка (ВТО) (33 год)

Обробка зрізів і виточок. Обметування зрізів смужкою шовкової тканини та на спеціальній машині. Обробка зрізів, розрізних і нерозрізних виточок, виточок - складок .

Обробка клапанів. Обробка клапана без підкладки. З'єднування оздоблювального клапана з основною деталлю.

Обробка кишень. Обробка прорізних кишень з клапаном, прорізних з лісточкою, в рамку, в рамку з клапаном, кишень, розташованих в швах і рельєфах, верхньої кишені з лісточкою, накладних кишень, бокових кишень брюк.

Обробка пришивних і накладних кокеток.

Обробка застібок підбортами, тасьмою "блискавка".

Обробка застібок, розташованих всередині деталі.

Обробка різними видами листочок. Розкроювання листочок обробка верхніх і бокових країв листочок.

Обробка спинки. Обробка спинки з розрізом шліцом. Прокладання прокладки по проймах, плечових зрізах і горловинах. Обробка зустрічної складки з вивороту спинки. Виконання закріпок.

Обробка верхніх і нижніх зрізів спідниць і брюк. Обробка нижніх зрізів брюк подвійними манжетами, обробка верхнього зрізу брюк спеціальною тасьмою, пришивним поясом з основного матеріалу і підкладки. Обробка застібки на припуску спідниці, прокладання прокладки. Обробка верхнього зрізу спідниці спеціальною стрічкою, пришивним і відкладним поясом. Обробка нижнього зрізу спідниці.

Обробка петель. Обробка петель одною або двома обшивками. Обметування петель. Обробка пришивних петельок із зшивного шнура.

Обробка бортів. Обробка підбортів у виробах з підкладкою і без неї. Обробка бортової прокладки клейовим способом. Обробка бортів одночасно з обробкою коміра. Обробка низу бортів, краю борта.

Обробка комірів. Обробка нижнього коміру. Пришивання відрізної стійки до нижнього коміру. З'єднання прокладки з нижнім коміром клейовим кріпленням. Намітка і підрізка нижнього коміра. З'єднання верхнього коміру з нижнім в обшивку або в підгин. З'єднання коміра з горловиною.

Обробка рукавів. Обробка вшивних рукавів. Зшивання передніх зрізів. Обробка низу рукава. Обробка ліктьових швів і різних шліць рукавів. Обробка рукавів з манжетами. З'єднання рукава з відкритою і закритою проймою виробу. Обробка рукава реглан.

Обробка підкладки, виточок на підкладці, плечових накладок. З'єднання підкладки з виробом.

Волого-теплова обробка. Виконання операцій ВТО, придання форми деталям зпрасовуванням. Запрасовування рукавів, країв деталей. Розпрасовування різних швів.Екскурсії, конкурси, виставки (6 год)

Екскурсії на підприємство, виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.Підсумкові заняття (3 год)

Заліки, контрольні роботи, тестування, захист рефератів.


Вищий рівень, другий рік навчання

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


п/п


Розділ, тема

Кількість годин

всього

теоретичні

практичні

1.

Вступне заняття

3

3

-
І. Основи конструювання жіночого одягу

57

32

25

1.1.

Побудова креслень деталей одягу. Загальні положення

6

-

6

1.2.

Зняття мірок при конструюванні одягу. Прибавки при конструюванні одягу

6

4

2

1.3.

Побудова креслень основ плечових виробів

9

6

3

1.4.

Побудова креслень спідниць та брюк

9

5

4

1.5.

Побудова креслень базисної сітки виробу з вшивними рукавами

9

5

4

1.6.

Побудова креслень рукавів та нижніх комірів різних фасонів

6

4

2

1.7.

Побудова креслень одягу різного покрою та силуету. Конструювання дитячого одягу

12

8

4
ІІ. Технологія виготовлення жіночого одягу

39

39

-

2.1.

Технологія виготовлення швейних виробів

39

39

-
ІІІ. Інформаційні технології

15

15

-

3.1.

Системи управління на основі комп'ютерних технологій

6

6

-

3.2.

Використання комп'ютерної техніки в швейній галузі

9

9

-
ІV. Основи правових знань

9

9

-

4.1.

Конституційні основи Української держави. Основи цивільного права, господарське право

3

3

-

4.2.

Основи законодавства про працю

3

3

-

4.3.

Адміністративна та кримінальна відповідальність

3

3

-
V. Основи ринкової економіки

15

15

-

5.1.

Ринок та ринкові відносини

3

3

-

5.2.

Економічні показники виробництва

3

3

-

5.3.

Трудові ресурси. Організація і оплата праці

3

3

-

5.4.

Основи підприємництва

3

3

-

5.5.

Сутність фінансів держави

3

3

-
VІ. Виробнича практика

165

-

165

6.1.

Виготовлення швейних виробів

66

-

66

6.2.

Комплексні роботи

99

-

99

Екскурсії, конкурси, виставки

9

-

9

Підсумкові заняття


12

-

12

Всього за рік навчання


324

113

211

ЗМІСТ ПРОГРАМИ1. Вступне заняття (3 год)

Ознайомлення з навчальною програмою, техніка безпеки.Розділ І. Основи конструювання жіночого одягу (57 год)

1.1. Побудова креслень деталей одягу. Загальні положення (6 год)

Роль конструювання одягу в швейному виробництві. Завдання та коротка характеристика систем і методів конструювання одягу. Єдиний метод конструювання одягу.

Загальні відомості про одяг. Коротка історія одягу. Функції, властивості одягу, вимоги до одягу, основні характеристики форми одягу.

Короткі відомості про людину. Загальна характеристика людини, скелет. Характеристика зовнішніх форм тіла, розміри і форма окремих частин тіла. Вивчення розмірів і форм тіла. Розмірна типологія дорослого і дитячого населення.

Загальна характеристика систем і методів побудови креслень деталей одягу. Характеристика муляжної та розрахунково-мірної системи. Розрахунково-графічний метод, розрахунково-аналітичний метод (загальні положення). Коротка характеристика різних способів конструювання одягу.

1.2. Зняття мірок при конструюванні одягу. Прибавки

при конструюванні одягу (6 год)

Вимірювальні інструменти. Порядок вимірювання і запису мірок. Ведучі розмірні ознаки: зріст, обхват грудей, талії і стегон. Правила обробки обмірних даних. Припуски, які враховуються при конструюванні одягу, їх види, умовні позначення. Розподілення прибавок по ділянках.Практична робота. Вимірювання провідних розмірних ознак: зросту, обхвату грудей, талії та стегон.

1.3. Побудова креслень основ плечових виробів (9 год)

План побудови базисної основи. Лінії, які визначають основу схеми креслення. Положення вертикальних та горизонтальних ліній базової основи в залежності від покрою одягу. Розрахунок креслень основи. Припуски. Розрахункова таблиця, її розділи. Розрахунок креслення виробу за таблицею. Попередній розрахунок конструкцій плечових виробів.Практична робота. Розрахунок і побудова базисної сітки креслення. Побудова основної схеми верхніх контурних ліній.

Побудова бокових ліній, лінії талії і низу.1.4. Побудова креслень спідниць та брюк (9 год)

Види і фасони спідниць за кроєм. Конструктивні особливості деталей спідниць в залежності від фасону. Виміри, необхідні для розрахунку креслення. Розрахунок креслення спідниці. Сітка креслення прямої спідниці. Побудова креслень прямої спідниці. Оформлення виточок, бокових зрізів лінії низу, складок.

Види і фасони брюк по покрою. Конструктивні особливості деталей брюк в залежності від фасону. Виміри необхідні для розрахунку креслення брюк. Розрахункова таблиця, її розділи.

Практична робота. Побудова креслень спідниць різних фасонів.

Побудова креслення брюк різних фасонів.1.5. Побудова креслень базисної сітки виробу з вшивними рукавами (9 год)

Побудова креслень спинки і пілочки напівприлягаючого силуету з вшивними рукавами. Розрахунки для визначення положення-розміщення лінії горловини, плечових контурів, пройми, виточок, ширини борта. Розрахунки положення кишень, бокових швів і низу виробу. Побудова креслення виробу напівприлягаючого і прилягаючого силуету. Побудова креслення виробу прямого і вільного силуету.Практична робота. Розрахунок і побудова креслень виробів за заданими моделями.

1.6. Побудова креслень рукавів та нижніх комірів різних фасонів (6 год)

Основні мірки для побудови креслення рукава. Розрахунок для визначення положення лінії рукава: висота оката рукава, лінія ліктя та низу. Особливості побудови одношовного і двошовного рукава.

Розрахунки для побудови креслення коміра. Розрахунки для визначення довжини коміра, його ширини. Оформлення кінців коміра.

Практична робота. Побудова вшивного рукава.

Побудова комірів різної форми.1.7. Побудова креслень одягу різного покрою та силуету. Конструювання дитячого одягу (12 год)

Різноманітність фасонів і форм виробів з різним покроєм рукавів: реглан, цільнокроєний і комбінований. Особливості конструювання виробів з рукавом покрою реглан. Особливості конструювання виробів з цільнокроєним рукавом. Розрахунки для побудови пілочок і спинки.

Види і фасони дитячого одягу для різних вікових груп. Основні розходження конструкції дитячих виробів. Особливості конструювання одягу для дітей дошкільного і шкільного віку. Особливості побудови креслення рукава і пройми виробів.

Практична робота. Розрахунок і побудова базової конструкції з цільнокроєним рукавом.

Розрахунки і побудова креслень виробу дитячого одягу.Розділ ІІ. Технологія виготовлення жіночого одягу (39 год)

2.1. Технологія виготовлення швейних виробів (39 год)

Технологічна послідовність виготовлення спідниць. Обробка виточок і складок. З'єднання бокових зрізів. Обробка застібок, вставок і верхнього зрізу спідниці. Обробка шліців. Клейовий спосіб обробки розрізу, різні способи обробки низу спідниці. Особливості ВТО спідниць різних фасонів із різних тканин.

Технологічна послідовність виготовлення жіночих брюк. Моделі жіночих брюк, класифікація їх розмірів. Підготовка деталей крою до пошиття. З'єднання бокових зрізів. Пришивання поясів. Технологія обробки нижнього та верхнього зрізу брюк.

Технологічна послідовність виготовлення сукні. Фасони суконь. Класифікація розмірів. Підготовка крою. Особливості обробок складок, виточок, кишень, комірів, рукавів. З'єднання основних деталей. Послідовність з'єднання плечових і бокових зрізів. Норми посадки окремих ділянок спинки і переду. Способи оформлення низу сукні. Оздоблювальні роботи. Послідовність ВТО. Контроль якості виробу. Особливості технологій виготовлення суконь складних фасонів.

Технологічна послідовність виготовлення блузок. Фасони блузок, класифікація розмірів. Конструктивні особливості деталей в залежності від моделей. Технологічна послідовність обробки блузок різних фасонів. Прийоми обробки блузок по лінії талії і нижніх зрізів.

Технологічна послідовність виготовлення жіночих жакетів. Моделі жіночих жакетів, їх зовнішній вигляд. Класифікація розмірів і зростів на жіночі жакети. Особливості обробки жакетів із вовняних тканин з синтетичними волокнами. Особливості обробки бортової прокладки і з'єднання її з полочками і підбортами. Способи обробки бортів. Обробка нагрудної кишені з лісточкою. З'єднання жакета з підкладкою.

Стандартизація та якість продукції. Сучасні методи контролю якості продукції. Оцінка рівня якості готових виробів.

Розділ. ІІІ. Інформаційні технології (15 год)

3.1. Системи управління на основі комп'ютерних технологій (6 год)

Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням в швейній галузі. Автоматизована система управління швейним процесом. Автоматизація швейних підприємств на основі електронно-обчислювальної техніки – основа інтенсифікації галузі. Охорона праці та техніка безпеки під час роботи на автоматизованому обладнанні. Перспектива розвитку електронно-обчислювальної техніки і засобів автоматизації.3.2. Використання комп'ютерної техніки в швейній галузі (9 год)

Програмне забезпечення швейних підприємств.

Вивчення програмного забезпечення швейних підприємств.

Розділ ІV. Основи правових знань (9 год)

4.1. Конституційні основи Української держави. Основи цивільного права, господарське право (3 год)

Конституція України – основний закон України. Загальні засади конституційного ладу. Права і свободи людини, громадянина. Державна влада, місцеве самоврядування. Державні символи.

Поняття цивільного права України його законодавство. Цивільно – правові угоди. Зміст і види зобов’язань. Обов’язки батьків щодо виховання дітей. Акти цивільного стану.

Поняття господарського права його законодавство. Правове регулювання галузей господарства та підприємницької діяльності.4.2. Основи законодавства про працю (3 год)

Трудове законодавство. Загальна характеристика. Трудовий договір, трудова книжка. Випробування при прийнятті на роботу. Трудова дисципліна. Особливості правового регулювання трудових відносин.4.3. Адміністративна та кримінальна відповідальність (3 год)

Загальні положення адміністративного права. Адміністративна відповідальність неповнолітніх. Адміністративна відповідальність за господарські правопорушення. Кримінальне право. Види злочинів, мета та різновиди кримінальних покарань. Покарання та кримінальна відповідальність неповнолітніх.Розділ V. Основи ринкової економіки (15 год)

5.1. Основні економічні терміни та поняття. Ринок та ринкові відносини

(3 год)

Економіка та її місце в суспільному житті. Типи економічних систем. Закони ринкової економіки. Інфляція, причини та наслідки. Основні галузі економіки України.

Поняття, сутність ринку, його роль. Функції та структура ринку. Ринкова інфраструктура та її функції. Товар, його властивості. Умови товарного виробництва, його типи і види.

5.2. Економічні показники виробництва (3 год)

Показники ефективності виробництва. Собівартість продукції. Поняття про ціни та їх види. Особливості регулювання цін на продукцію. Дохід. Рентабельність виробництва, суть, показники. Класифікація податків. Механізм оподаткування.5.3. Трудові ресурси. Організація і оплата праці (3 год)

Трудові ресурси та їх використання. Зайнятість населення, сучасні проблеми, нові підходи і форми регулювання. Ринок праці. Роль підготовки кадрів. Удосконалення системи професійного навчання робітничих кадрів.

Форми організації праці. Раціональний режим праці і відпочинку. Норми праці, порядок їх встановлення. Тарифна система. Класифікаційні розряди (класи), категорії, порядок їх присвоєння. Заробітна плата, її форми, види і система. Законодавство про оплату праці.

5.4. Основи підприємництва (3 год)

Підприємництво – основа ринкової економіки. Організаційно-економічні форми підприємництва. Розвиток і види підприємств. Фонди підприємств.5.5. Сутність фінансів держави (3 год)

Структура національного доходу. Національне багатство. Державний бюджет, його складові.

Гроші, їх функції. Резервні валюти. Види фінансових ресурсів. Банки, їх функції, структура. Кредитна система.

Розділ VІ. Виробнича практика (165 год)

6.1. Виготовлення швейних виробів (66 год)

Інструктаж за змістом занять, організація робочого місця, охорона праці.

Виготовлення спідниць. Намітка на деталях спідниць виточок, складок та інших ліній та їх обробка. Виконання зустрічних, бантових і односторонніх складок, їх скріплення. Обробка кишень. З'єднання деталей спідниці. Розпрасування швів і запрасування складок. Обробка низу спідниці. Припуски на підгин в жіночих та дитячих спідницях. Обробка низу поясу. Прикріплення пояса до верхньої частини спідниці. Прикріплення гачків та петель. ВТО спідниці.

Виготовлення брюк. Знаходження і визначення різних ліній на деталях крою брюк. Розмітка місць розташування кишень, виточок, складок. З'єднання передніх половинок брюк з підкладкою. Обметування зрізів деталей. Обробка виточок, хлястиків, складок. Обробка застібки брюк тасьмою "блискавка". З'єднання передніх і задніх половинок брюк по бокових зрізах та контрольних надрізах. Пришивання пояса. Обробка верхнього зрізу брюк. З'єднання середніх зрізів брюк. Обробка низу брюк. Послідовність обробки низу брюк без манжетів, з полуторними або подвійними манжетами. Пришивання ґудзиків ручним способом або на спецмашині.

Виготовлення блузок. Перевірка деталей крою. Підготовка крою до пошиву. Обробка різних деталей. Виконання швів при обробці блузок. Обробка бортів та вирізу горловини. Обробка плечових швів і коміра. Зметування і зшивання плечових зрізів. Обробка коміра. Обробка горловини в блузі без коміра, обтачкою, окантувальним швом, мереживом. Зметування і зшивання бокових зрізів. З'єднання основних деталей на машині, ВТО швів. Зметування низу блузки та підшивка на спецмашині або ручним способом. Обробка і з'єднання рукавів з проймами. Обробка різних застібок на рукавах. Зшивання зрізів рукавів. Обробка зрізу рукавів обтачками або манжетами. Обробка блузки. Обметування петель для застібок. Обробка застібок на комірі та манжетах. Розмітка і пришивання ґудзиків на спецмашинах або вручну. ВТО блузки.

Виготовлення сукні. Перевірка і підготовка деталей крою до обробки. Обробка різних дрібних деталей в залежності від фасону. З'єднання бокових і плечових зрізів. Обробка коміра, з'єднання його з горловиною в сукнях з застібкою до верха та з відворотом. Обробка рукавів. Обробка низу рукавів манжетами і на спецмашинах. З'єднання рукавів з проймами. З'єднання ліфа з спідницею. Обробка сукні по лінії талії. Обробка низу сукні. ВТО сукні.

Виготовлення жакетів. Уточнення деталей крою по лекалах. Розмітка місць розташування виточок, кишень, хлястиків. Обробка окремих деталей. Запрасування бортових прокладок та зрізів пілочок. З'єднання бокових зрізів після обробки спинки. Припрасування бортів перед підрізкою та розпрасуванням бокових швів. Намітка і підрізка бортів і низу. Обробка нижніх комірів і підбортів. Обробка бортів. З'єднання плечових зрізів. З'єднання верхнього коміра з нижнім. З'єднання рукавів з проймою. Виготовлення підкладки і з'єднання його з верхом виробу. Виготовлення петель. Заключна обробка виробу.

6.2. Комплексні роботи (99 год)

Асортимент швейних виробів.

Натільна білизна із різних матеріалів: нічна сорочка, піжама.

Вироби одягу сукняного асортименту із різних матеріалів: блузка, жилет, сарафан, сукня, халат, фартух.

Вироби одягу пальтово-костюмного асортименту: жакет, спідниця, брюки.

Приблизний перелік робіт: намітка ліній на деталях; наметування вручну підкладки з прокладкою на верхніх виробах, пілочок на бортовій прокладці; обметування петель; зрізів деталей, виробів оздоблювальною стрічкою;

обробка деталей верху виробів; кишень внутрішніх на підкладці; низу виробів;

підгин підкладки по верху виробу; підшивання прокладки рукавів по проймам;

прикріплення краю прокладок по бортовим прокладкам; підкладки, прокладки до швів пройм; шви прокладок; з'єднання деталей виробу; прокладки з деталями верху; підкладки з верхом виробу; підкладки прорізних кишень з деталями верху по швам пришивання обшивок, листочок, клапанів; рукавів з відкритими проймами; рукава підкладок.

Екскурсії, конкурси, виставки (9 год)

Екскурсії на підприємство, виставки. Участь у різноманітних конкурсах, виставках, змаганнях. Організація та проведення різноманітних масових заходів.Підсумкові заняття (12 год)

Контроль набутих вмінь та навичок (практична робота за вибором).

Заліки, контрольні роботи, тестування, захист рефератів.
Прогнозований результат

Учні повинні знати:

- технологічну послідовність виконання вузлів та деталей у швейних виробах різного асортименту;

- властивості матеріалів та тканини, що використовують при виготовленні одягу;

- лаштування обслуговуючого обладнання;

- методи та прийоми виконання нескладних операцій при виготовленні швейних виробів різного асортименту;

- основні види дефектів готового виробу, вузлів та деталей.


Учні повинні вміти:

- визначати якість краю, відповідність кольору деталей, ниток, ґудзиків та прикладних матеріалів;

- перевіряти стан універсального обладнання, прасок, інструментів та приладів, проводити заправку ниток та необхідне обслуговування обладнання під час роботи, усувати в його роботі дрібні недоліки;

- виконувати різноманітні види нескладних робіт по виготовленню швейних виробів різного асортименту, вручну та на швейному обладнанні;

- виконувати роботи у відповідності з встановленими технічними умовами.
ОРІЄНТОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА

1

Швейна промислова машина

8

2

Швейна побутова машина

8

3

Машина швейна для обметування зрізів

4

4

Прасувальний прес побутовий ПГ-1

1

5

Праска парова

4

6

Прасувальна дошка вузька

1

7

Прасувальний стіл

1

8

Прасувальна дошка широка

1

9

Набір інструментів та матеріалів

комплект

10

Стенди, плакати, альбоми зразків

в асортименті

Бібліографія1

Батраченко Н.В., В.П. Головінов, Н.М. Каменєва. Технологія виготовлення жіночого одягу. - Київ, Вікторія, 2000.

2

Борецька Є.Я., М.М. Борецький, А.П. Пухальська. Моделі одягу. - Львів, Світ, 2000.

3

Климук Л.В. Технологія виготовлення швейних виробів. - Київ, Освіта, 1998.

4

Мельникова Л.В., М.Ю. Короткова, Н.П. Земчанно. Обробка тканини. - Київ, Вища школа, 1989.

5

Радкевич В.О. Моделювання одягу. - Київ, Вікторія, 2000.

6

Третьякова Л.И., Е.П. Турчинская. Методы обработки швейных изделий. - Киев, Высшая школа, 1988.

7

Туранська В.Д., Л.М. Комарова. Моделювання фасонів жіночого легкого одягу. - Київ, Техніка, 1995.

8

Технологічні картки та інструкції

9

Цибенко Л.П. Крій та пошиття дитячого і жіночого одягу. - Київ, Техніка, 1992.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 394.78 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка