Висновки про результати атестаційної експертизи дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Зернятко» Семенівської сільської радиСкачати 470.37 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації09.09.2017
Розмір470.37 Kb.
  1   2   3
Висновки

про результати атестаційної експертизи

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Зернятко»

Семенівської сільської ради

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зернятко» належить до комунальної форми власності Семенівської сільської ради, відповідно до рішення від 21 січня 2009 року № 21 –У – 3 двадцять першої сесії п’ятого скликання Семенівської сільської ради «Про створення дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Зернятко».

Проектна потужність дошкільного навчального закладу розрахована на 3 групи, 60 місць. На сьогодні в дошкільному навчальному закладі функціонує 1 різновікова група, в якій виховується 20 дітей.

Відомість про мережу груп і дітей у них

дошкільного навчального закладу (ясел-садка) «Зернятко»

Діти за віком

Всього

Раннього віку

Молодшого віку

Середнього віку

Старшого віку

Різновікові

Груп

Дітей

Груп

Дітей

Груп

Дітей

Груп

Дітей

Груп

Дітей

Груп

Дітей

0

0

0

3

0

9

0

8

1

20

1

20

Приміщення типове, двоповерхове, побудоване у 1986 році та реконструйоване (дві групи) у 2009 році. Дошкільний навчальний заклад «Зернятко» задовольняє потреби в здобутті дошкільної освіти громадян не лише села Семенівки, а також сіл Деремезна та Перегонівки.

Юридична адреса: 08752, Київська обл., Обухівський р-н, с. Семенівка, вул. Макаренка, будинок 12.Організаційно-правові засади діяльності дошкільного навчального закладу

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зернятко» функціонує відповідно до нормативно-правових документів. В своїй діяльністі заклад керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, власним Статутом, іншими нормативно-правовими актами, що не суперечать чинному законодавству. В дошкільному закладі наявна Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 06.08. 2015 за реєстраційним № 3223110-10805, основний вид економічної діяльності – 85. 10 Дошкільна освіта.

Режим роботи дошкільного навчального закладу п’ятиденний, із 9-годинним перебуванням дітей; початок роботи – о 08.00 годині, закінчення – о 17.00 годині. Весь розпорядок роботи складений відповідно до режиму дня. Згідно із законодавством, режим роботи затверджено засновником - Семенівською сільською радою, погоджено з відділом освіти Обухівської райдержадміністрації.

В дошкільному навчальному закладі наявні Акти готовності закладу до нового навчального року протягом останніх трьох років. Акту на право постійного користування земельною ділянкою немає.

Управління дошкільним навчальним закладом «Зернятко» здійснюється його засновником – Семенівською сільською радою та відділом освіти Обухівської районної державної адміністрації. Відповідно до Статуту, роботою дошкільного навчального закладу безпосередньо керує завідувач Дробот Ніна Павлівна (1974 року народження, має дві педагогічні освіти: перша освіта - середня спеціальна; закінчила Білоцерківське педагогічне училище у 1992 році, за фахом – вихователь дітей дошкільного віку та друга - вища педагогічна освіта; у 2003 році закінчила Національний університет ім. М.П. Драгоманова, за фахом вчитель біології; педагогічний стаж роботи 21 рік, на посаді завідувача дошкільного навчального закладу працює із 2009 року).

Навчально-виховний процес в дошкільному навчальному закладі проводиться відповідно до Базового компонента дошкільної освіти в Україні, Програми навчання і виховання дітей від 2 до 7 років «Дитина», Програми розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» та навчально-методичних посібників, затверджених МОН України. Вся діяльність дошкільного навчального закладу «Зернятко» здійснюється згідно з затвердженим педагогічною радою та погодженим з відділом освіти Обухівської райдержадміністрації Планом роботи на навчальний рік та оздоровчий період.

Дошкільний навчальний заклад «Зернятко» має в достатній кількості навчальні програми, методичні посібники, каталоги, розробки, які відповідають переліку навчальних програм та навчально-методичних посібників, затверджених МОН України.

Дошкільний навчальний заклад дотримується вимог законодавства під час організації прийому та відрахуванні дітей, щодо наповнюваності групи (ведеться журнал прибуття-вибуття дітей, книга обліку та табель відвідування у групі та у медичної сестри, наявний перелік документів, передбачений в Положенні про дошкільний навчальний заклад).Кадрове забезпечення

Аналіз кадрового забезпечення засвідчив, що дошкільний навчальний заклад «Зернятко» укомплектований згідно зі штатним розписом,затверджений Семенівською сільською радою та погоджений з відділом освіти Обухівської райдержадміністрації.

У дошкільному навчальному закладі трудовий колектив складається із 9 осіб (6,7 штатних одиниць), із них - 1 завідувач, 2 вихователі, 1 музичний керівник, 1 помічник вихователя, 1 старша медична сестра, 1 кухар, 1 техпрацівник, 1 двірник. Вихователі - Мазуренко Валентина Миколаївна (вища педагогічна освіта, кваліфікаційна категорія - спеціаліст, педагогічний стаж 4 роки); Кононенко Олена Вікторівна заочно навчається на 5 курсі Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова ( кваліфікаційна категорія «бакалавр», свою педагогічну діяльність розпочала 01 вересня 2015 року у цьому ж закладі). Музичний керівник - Веремієнко Наталія Олександрівна (вища педагогічна освіта, перша кваліфікаційна категорія, педагогічний стаж 9 років). Укомплектованість дошкільного навчального закладу педагогічними кадрами в повній мірі відповідає вимогам ст. 30 Закону України «Про дошкільну освіту».
Інформація про педагогічних працівників дошкільного навчального закладу

(ясел-садка) «Зернятко»

п/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Рік народ-ження

Який вищий навчальний заклад і в якому році закінчив

(-ла)? Освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти

Фах за освітою

Яку посаду займає?

Категорія, педзвання

Педстаж

Коли, де і з якого фаху проходив

(-ла) курсову перепідготовку

Коли і за якою посадою працівник проходив

(-ла) чергову атестацію?

1

Дробот Ніна Павлівна

1974

Білоцерківське педагогічне училище

1992р. Національний педагогічний університет ім.М.П. Драгоманова

2003р.

СпеціалістВихователь в дошкільному закладі.

Вчитель біології, основ екології та валеологіїЗавідувач

Вища

21р

2011р.

КОІПОПКЗа планом 2016 р.

2

Мазуренко Валентина Миколаївна

1976

Переяслав- Хмельницький державний педагогічний університет ім.. Г. Сковороди

2004р.


Спеціаліст

Вихователь дітей дошкільного віку, організатор дошкільного виховання, викладач психолого педагогіч-них і методичних дисциплін у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

Вихователь

Спеціаліст

4р.

2015р.

КОІПОПКЗа планом 2017 р.

3

Кононенко Олена Вікторівна

1984

Студентка 5-го курсу

Національного педагогічного університету ім..М.П. Драгоманова

Бакалавр


Вихователь дітей дошкільного віку,

вчитель початкової школи
Вихователь

Спеціаліст

2 міс

-

4

Веремієнко Наталія Олександрів-на

1986

Національний педагогічний університет ім..М.П. Драгоманова

2009р.


Спеціаліст

Вчитель початкових класів та музики

Музичний керівник

Перша

9р.

2013р.

КОІПОПК2014р.

Відповідно до Інструкції про ділову документацію в ДНЗ у закладі наявні: книга наказів з кадрових питань, книга особового складу, особові справи працівників. Трудові книжки працівників дошкільного закладу зберігаються у Семенівській сільській раді. Трудова книжка керівника закладу - у відділі освіти Обухівської райдержадміністрації.

Атестація педагогічних працівників проводиться відповідно до Типового положення про атестацію та Закону України «Про дошкільну освіту». Вчасно, згідно з перспективним планом, педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації при Комунальному навчальному закладі Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» (КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти»).

Вихователі постійно вивчають передові технології щодо виховання та навчання дітей дошкільного віку з різних джерел – періодичних видань, спеціальної літератури, Інтернету, обміну досвідом з колегами району на відкритих заходах, семінарах-практикумах та впроваджують кращий досвід роботи, адаптуючи його до умов свого закладу.

У дошкільному навчальному закладі «Зернятко» роботу методичного кабінету організовано в кабінеті завідувача, який обладнано відповідно до Положення про методичний кабінет. МК - є центром методичної роботи з педагогічними працівниками. Керівництво та організацію методичної роботи у дошкільному навчальному закладі безпосередньо здійснює його завідувач Дробот Ніна Павлівна

Основними напрямками методичної роботи закладу є:

- надання допомоги педагогічним працівникам з питань удосконалення змісту, форм, методів виховання та навчання дошкільників;

- координація планування навчально-виховного процесу у закладі;

- планування та проведення системи заходів, спрямованих на забезпечення розвитку творчого потенціалу педагогів, узагальнення та апробація кращого досвіду роботи;

- планування, координація та проведення колективних форм і методів з підвищення педагогічної майстерності та самоосвіти педагогічних працівників дошкільного навчального закладу.

У методичному кабінеті закладу наявні:

- річний та місячні плани роботи;

- каталоги періодичних видань, наочний та дидактичний матеріали для навчально-виховної роботи з дітьми, на методичну, спеціальну та художню літературу, які систематизовані за розділами;

- матеріали для організації методичної роботи з педагогічними працівниками (пам’ятки для вивчення досвіду роботи педагогічних працівників, матеріали для консультацій, доповідей та виступів на педрадах, семінарах-практикумах тощо);

- законодавчо-нормативні акти та методичні рекомендації, які регламентують організацію освітньо-виховної роботи;

- узагальнені досвіди роботи педагогів дошкільноого закладу;

- конспекти занять, сценарії свят та розваг;

У дошкільному навчальному закладі відповідно до річного плану роботи проводяться семінари, семінари-практикуми, тренінгові заняття для педагогічних працівників. З метою ознайомлення з кращим досвідом педагогічної роботи проводяться колективні перегляди, взаємовідвідування занять та режимних моментів. Разом з іншими формами методичної роботи завідувачем дошкільного навчального закладу Дробот Н.П. створено умови для самоосвіти вихователів, організовано індивідуальні консультації з питань проведення навчально-виховного процесу з дітьми. У тематиці консультацій для вихователів закладу висвітлюються питання з психології, педагогіки, методики навчання дошкільників мовленнєвому спілкуванню, формуванню елементарних математичних понять, патріотичному, естетичному, екологічному вихованню, організації ігрової діяльності.

У дошкільному закладі створені належні умови для самостійної, індивідуальної роботи вихователів, забезпечено їх індивідуальною науково-методичною та спеціальною літературою.

У методичному кабінеті, відповідно до річного плану роботи, організовуються тематичні виставки новинок методичної літератури, посібників, наочних та дидактичних матеріалів.

Результативність організації та здійснення освітньо-виховної, методичної роботи систематично аналізується та обговорюється на засіданнях педагогічної ради закладу.

Працівники дошкільного навчального закладу «Зернятко» беруть активну участь у заходах РМК відділу освіти Обухівської райдержадміністрації. Варто відмітити, що за сприяння Інституту педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання Київського університету ім. Бориса Грінченка створено навчально-виховний округ «ДНЗ – ШКОЛА - РОДИНА» в складі дошкільного навчального закладу «Зернятко» с. Семенівка і школи І ступеня Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст. Проведено науково-практичний семінар «Особистісно зорієнтована парадигма дошкільної освіти: відповіді на виклики часу» за участю викладачів кафедри Інституту педагогіки і психології дошкільної освіти та родинного виховання Київського університету ім. Бориса Грінченка, працівників РМК відділу освіти Обухівської районної державної адміністрації, директорів шкіл, завідувачів ДНЗ району, представників громадськості.

Також на базі закладу постійно проводяться на високому методичному рівні районні заходи, а саме:

03.04. 2013 року - постійно діючий семінар-практикум для керівників ДНЗ на тему: «Перспективи розвитку ДНЗ району. Перспективні плани розвитку ДНЗ на 2012-2017 н.р.».

17.02.2015 року - «педагогічні гостини» для вихователів різновікових груп дошкільних навчальних закладів Обухівського району на тему: «Підготовка дитини до школи в різновіковій групі дошкільного навчального закладу».

Педагогічний колектив ДНЗ «Зернятко» проводить активну роботу по впровадженню інноваційних технологій в навчально-виховний процес, що дає змогу забезпечити всебічний гармонійний розвиток особистості кожної дитини. Вихователі Мазуренко Валентина Миколаївна та Кононенко Олена Вікторівна, працюючи над проблемою виховання і навчання дітей п’ятирічного віку, їх якісної підготовки до школи, вдало використовують методику інтенсивного розвитку дітей дошкільного віку «Вчимося рахувати» Корж Т.М., «Готуємо руку до письма» та «Вчимося писати» Федієнко В.В., методичні посібники І. Товкач «Звуки. Букви. Читання.» та Л.В. Шелестової «Вчимося читати» ч.1, ч.2.

Вихователі багато уваги приділяють фізичному розвитку дітей, розвитку творчих здібностей, екологічній, валеологічній освіті, використовуючи в своїй роботі елементи різних методик ( зокрема, М.Монтесорі, С. Русової).

Соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі здійснюється відповідно до ст. 11. Закону України «Про дошкільну освіту». Дошкільний заклад сприяє збереженню та зміцненню здоров’я, розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей, здійснює соціально-педагогічний патронат, взаємодіє з сім’єю, є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку.

Проходження медичного огляду працівниками дошкільного навчального закладу «Зернятко» здійснюється відповідно до чинного законодавства. Працівники закладу вчасно проходять його, в дошкільному закладі наявні медичні книжки працівників, чітко ведеться журнал реєстрації медичних книжок та проходження медичного огляду.

Матеріально-технічна та навчально-методична база

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Зернятко» знаходиться в приміщенні, яке побудоване за типовим проектом на окремій ділянці та має територію 0,6 га. Територія навколо дошкільного закладу покрита твердим покриттям, вся земельна ділянка обгороджена металевою сіткою. На території дошкільного закладу є один ігровий майданчик з грунтово-трав’яним покриттям та асфальтованими доріжками, квітниками, міні-клумбами, деревами та кущами. На ігровому майданчику є великий тіньовий навіс, пісочниця, гойдалка, гірка, лави, ігрове обладнання.

Також на території закладу розташований спортивно-ігровий майданчик з ґрунтовим покриттям, на якому знаходяться драбинки для лазіння, гімнастичні снаряди, міні футбольне поле тощо. Все обладнання має відповідні сертифікати якості. Стан обладнання постійно контролюється, пісок в пісочниці замінюється відповідно до санітарних норм. Прибирання території закладу здійснюється щоденно, огляд майданчиків на наявність небезпечних предметів та рослин проводиться щоразу вранці до приходу дітей та перед виходом дітей на прогулянку. Вся надвірна інфраструктура ДНЗ «Зернятко» утримується відповідно до санітарних норм і правил.

Приміщення та надвірні будівлі знаходяться в задовільному стані та не потребують на даний час капітального ремонту, в повній мірі відповідають санітарно-гігієгічним вимогам. Слід відмітити, що капітальний ремонт двоповерхової будівлі закладу був проведений у 2008 році відповідно до сучасних технологій та з використанням сучасних оздоблювальних матеріалів, естетично, зі смаком оформлено музично-спортивний зал, хол, сходову клітину, групові приміщення, кабінети, харчоблок тощо.

Протипожежний стан приміщення закладу задовільний, приміщення обладнані засобами пожежогасіння. Санітарно-гігієнічні умови утримання дошкільного навчального закладу задовільні. Дотримується температурний режим в приміщенні закладу, вчасно проводиться вологе прибирання з використання дезинфікуючих засобів відповідно до санітарно-гігієнічних вимог.

У дошкільному навчальному закладі «Зернятко» створені всі умови для повноцінного, гармонійного, фізичного, психічного розвитку дітей, їх виховання та навчання. Заклад забезпечений Базовим компонентом дошкільної освіти України, програмами «Дитина» та «Впевнений старт», достатньою кількістю навчально-наочних посібників, методичною літературою, обладнанням, іграшками відповідно до Типового переліку, що дає змогу належним чином виконувати програми в повному обсязі.

Дошкільний навчальний заклад забезпечений комп’ютерною технікою, телевізором, музичним центром, програвачами, DVD. Матеріально-технічна та навчально-методична база дошкільного навчального закладу «Зернятко» відповідає всім вимогам для задоволенням потреб дошкільної освіти.

Для ранньої корекції та лікувально-відновлювальної роботи для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, створені певні умови. Особливу увагу педагоги приділяють мовленнєвому розвитку, звуковій культурі мови дошкільників. В штатному розписі дошкільного закладу відсутня посада вчителя-логопеда.Організація харчування дітей

Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі «Зернятко» здійснюється у відповідності до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», відповідно до «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», затвердженою МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227 та Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2005р. № 1591 «Про норми харчування дітей в дошкільних навчальних закладах», іншими нормативними документами.

У дошкільному навчальному закладі «Зернятко» обладнано харчоблок, допоміжні цехи, комора для зберігання продуктів. В достатній кількості заклад забезпечений холодильним та морозильним обладнанням, що дає можливість в повній мірі забезпечувати умови зберігання продукції та дотримуватися товарного сусідства. Технолологічне обладнання (електроплита, духова шафа, електрична сковорода, електром’ясорубка (окремо для сирої та готової продукції тощо) наявне в достатній кількості і в необхідному асортименті, що дає можливість належним чином дотримуватися технологогії обробки продукції та приготування страв. Температурний режим та товарне сусідство в холодильному обладнанні витримуються.

Відповідно до санітарно-епідеміологічних вимог, харчоблок також забезпечений широким асортиментом кухонного посуду, інвентарем, меблями, вагами (окремо для сирої та готової продукції), іншим обладнанням. Весь наявний посуд, обладнання, інвентар промаркований відповідно до вимог Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.

На харчоблоці дошкільного закладу наявний графік видачі їжі, а також меню із зазначенням виходу кожної страви. Відбираються та зберігаються добові проби страв в холодильнику на харчоблоці із зазначенням терміну їх приготування. Харчоблок та допоміжні приміщення відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Належним чином здійснюється ведення документації з питань організації харчування дітей:  • книги складського обліку продуктів харчування та харчової сировини;

  • журналу заявок на продукти харчування та харчову сировину;

  • сертифікатів якості на продукти харчування та харчову сировину;

  • журналу бракеражу сирих продуктів харчування та харчової сировини;

  • журналу обліку відходів;

  • двотижневого перспективне меню;

  • щоденного меню-розкладу відповідно до двотижневого перспективного меню;

  • технологічних карток приготування страв відповідно до щоденного меню-розкладу;

  • журналу бракеражу готової продукції тощо.

Продукти з обмеженим терміном реалізації реєструються в журналі, де вказується останній термін реалізації. Вся продукція сертифікована і відповідає вимогам і нормам СЕС.

У дошкільному навчальному закладі «Зернятко» наявний ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ продуктів харчування між Семенівською сільською радою та СТ «ДІАНА» від 02.02. 2015 № 1 та від 01.02.2015 № 2.

Норми харчування в дошкільному навчальному закладі виконуються на 78% за основними продуктами (м’ясо, риба, молоко, яйця, сир кисломолочний, крупи, бобові, макаронні вироби, овочі, фрукти тощо). Відповідно до рішення Семенівської сільської ради від 09.12.2014 № 3-35-VI скликання «Про вартість харчування дітей в ДНЗ «Зернятко» та встановлення пільг по виплаті батьківської плати» на харчування однієї дитини в день виділяється 16 гривень. Щомісячно аналізується виконання натуральних норм харчування у дошкільному навчальному закладі, звіт подається у відділ освіти Обухівської райдержадміністрації.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 470.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка