«Вітальня Феміди»Дата конвертації02.12.2018
Розмір33.2 Kb.
#71688
Тема: « Вітальня Феміди»

Мета:- розширити знання учнів із права, зацікавити предметом «Основи

правознавства», прищеплювати інтерес до знань і ви­конання законівКонституції України, основ кримінального, цивільного, адміністративного

права; звернути увагу на необхідність знань законів, без яких не може

жити людина в суспільстві;

 • розвивати мислення, пам'ять, увагу, вміння обґрунтовувати власну думку та коментувати юридичні ситуації;

 • виховувати відповідальність за виконання законів, дисципліну праці, постійно підвищувати рівень знань із правознавства.

Тип уроку: гра .

Обладнання: виставка книг законодавчих кодексів, Конституція України; кросворди; телевізор; сценки із правових проблем «Конкретна ситуація»; бюлетень із права.

Епіграф: «Знання права заслуговує найвищої похвали » (Ульпіан)

Хід уроку

Вступне слово вчителя:

— Дорогі друзі! Ми з вами живемо у незалежній державі, ім'я якій –Україна . 26остан­ніх років -- то роки нашого воскресіння, єднання, осмислення своєї історії і долі. Століття українці йшли до своєї самостійності.

Конституція України була прийнята і затверджена 28 червня 1996року. Це Основний Закон держави, який утверджує суверенітет власної держави.

Сьогодні ми проводимо правовий брейн – ринг «Його величність – Закон»

Епіграфом до якого є слова грецького філософа : «Знання права заслуговує найвищої похвали »
Ведучі:


 1. Його величність Закон

У нас у школі воцарив

Сьогодні до нас на урок він

Друзів усіх запросив


 1. Його величність Закон

Всім тим хто право поважає

Передає законний трон

До себе на свято запрошує він.

Слово вчителя: Знайомтесь : в історії українського права визначено сім етапів розвитку:

I- звичаєве право

II - Руська правда Ярослава Мудрого

III- Магдебурзьке право

IV - « Литовські статути»

V - Запорізька Січ

VI - Березневі статті Богдана Хмельницького

VII - Конституція України, проголошення незалежності.

Ведучі:


 1. І так, древні люди законів не знали,

Силою проблеми свої долали.

Око за око - кривавий закон –

Звичне право стародавніх часів


 1. Історія права в Україні починається з усних правових норм – «звичаєвого права»,Це дозволені законом і обов’язкові для виконання стародавні звичаї. «Звичай – другий закон» - говорить українська приказка.

 1. Новий етап українського права –

Руська правда – закон Ярослава.

З тих хто закони тобі порушував,

Грошовий штраф Ярослав Мудрий брав.


 1. В 1016 році звіт законів Ярослава Мудрого- Руська Правда – закріпив норми «звичаєвого права», обмежив феодальне свавілля,але в той самий час закріпив феодальну нерівність.

 1. Наступний крок – Магдебурзьке право –

На Україні панувало здраво.

«Місту кожному – окремий закон» -

Ось девіз феодальних канон.


 1. Магдебурзьке право виникло в німецькому місті Магдебург . Це феодальне міське право, за яким міста звільнялися від управління і суду феодалів . В Україні цим правом користувалися такі міста як Львів, Житомир, Хуст,Київ. Жителі таких міст були вільними людьми.

 1. Війни, неволя, напад Литви,

«Статут Литовський» законом ввели.

І українці звикнуть повинні

Жить по законам чужой сторони .

«Литовські Статути» - класичні кодекси того періоду, правові збірники феодального права. 1. Вість про республіку демократичну

Мала швидкість фантастичну.

Січ Запорожська, Січ козаків

Живі традиції минулих віків!


 1. Козаки свого правового документа не створили, але відомо ,що судочинство на Січі спиралося на Звичаєве право. А в1710році була написана перша Конституціяс України, автором якої був Пилип Орлик.

 2. Березневі статті Богдана Хмельницького - важливий правовий документ,що визначав автономію України , її політичне і правове положення в складі імперій.

Слово вчителя. У 1918 році Українська Центральна Рада затвердила Конституцію Української Народної Республіки, Михайло Грушевський був обраний пре­зидентом України. Конституції України оновлювалися і затверджувалися у 1925, 1937, 1978 роках. Великий державний правовий шлях відображено в Конституції України 1996 року.

23 грудня 2003 року Верховна Рада України внесла зміни до Конституції 1996 року.

Ведучий 1:


В серпні незалежною Україна стала.

Під гніт ні Росії, ні Польщі

Не попаде Україна більше.
Слово вчителя. Ми зробили короткий огляд з історії українського права. Потрібно згадати й історію прав людини. Закони у сфері прав людини написані крива­вою боротьбою за справедливість, людську гідність.

Ведучі: 1. Члени ООН зібралися в 1945 році в Сан-Франциско і вирішили розробити основні положення щодо людських прав. Комісія із прав людини на чолі з Елеонор Рузвельт підготувала проект положень, які б захищали кожну людину світу. Загальна деклара­ція прав людини прийнята Генеральною Асамблеєю 10.12.1948 року. Стаття № 1. Усі люди народжують ся вільними і рівними у своїй гідності і правах.

 2. А 20 листопада 1989 року була прийнята Конвенція ООН про права дитини. Дитина до 18 років — рік повноправний учасник суспільного життя.

Конкурс «Брейн-ринг»

Слово вчителя. Сьогодні у конкурсі беруть участь дві команди .Знання команд оцінюватиме компетентне журі .

Слово вчителя. Сьогодні поведемо розмову про де­ржаву, Конституцію, право, галузі права . Розпочинаємо Брейн - ринг «Його Величність — Закон».

І конкурс

Слово вчителя: Перший конкурс – «Візитка». Команди називають свою назву і девіз.

ІІ конкурс

Слово вчителя:Другий конкурс письмовий. Зараз я читатиму командам 5 запитань. На відповідь дається 10 секунд.

1.Назвіть авторів гімну України. (Сл. П. Чубинського. муз. М. Вербицького.)

2.Назвіть рівні цивільної дієздатності ( неповна, обмежена)

3.Вкажіть шлюбний вік в Україні ( 18років)

4.До якого віку особа вважається дитиною? (до 18років.)

5.Вкажіть спадкоємців першої черги спадкування за законом( батьки, діти, інший з подружжя)

6.Як називають Основний закон держави? (Конституція.)

7. Чи є громадянином України дитина, яка народилася на території Ук­раїни від осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні? ( так)

8.Як називаються певні правила соціальної поведінки людини, що сформувалися в суспільстві, порушення яких призводить до мораль­ного осуду? (Мораль.)9. Вкажіть скільки черг спадкування існує (5)

10. Вкажіть до якого віку може знизитись шлюбний вік за певних обставин (16 років)

ІІІ конкурс

Конкурс «Право і цифри»

Слово вчителя: Кожна команда отримує по 14 запитань, вірна відповідь – 1 бал.

Завдання для 1 команди

1.КонституціяПилипа Орлика булаприйнята? (1710 рік)
2.Скільки універсалівбулоприйнято Центральною Радою? (чотири)
3.Всеукраїнський референдум відбувся? (1грудня 1991 року)
4.Парламентська більшістьце? (226 голосів)
5.Мінімальнийвік кандидата у депутати до Верховної Ради? (21 рік)
6.До я якоговікулюдинавважаєтьсядитиною? (до 18 років)
7.ЗагальнаДекларація прав людиниприйнята? (10 грудня 1948 року)
8.Опікавстановлюється над дітьмивіком до? (14 років)
9.Коли створено ООН? (1945року)
10.Кількість депутатів у ВерховнійРаді? (450 депутатів)
11.Скільки статей міститьКонституціяУкраїни? (161 стаття)
12.Мінімальний вік призову громадянУкраїни на військову службу? (18 років)
13.Максимальнийтермінповноважень Президента України? (10років)
14.Скільки статей в Конвенції ООН про права дитини? (54 статті)
 А зараз запитання для 2 команди
1.Піклуваннявстановлюється над дітьмивіком? (від 14 до 18 років)
2.Скільки булоЛитовськихСтатутів? (3 статути)
3.Конституція незалежноїУкраїниприйнята…? (28червня 1996 року).
4.Скільки статей міститьЗагальнаДекларація прав людини? (30 статей)
5. Конвенція ООН про права дитиниприйнята Генеральною Асамблеєю ООН? (20листопада 1989року)
6.Незалежність Українибулопроголошено? (24 серпня 1991 року)
7.Вікотримання паспорту? (16 років)
8.Мінімальний вік кандидата у президенти? (35 років)
9.Конституційнабільшість – це? (300 голосів)
10.Який відсотковийбар’єрнеобхідноподолатипартіям, щобпотрапити до парламенту? (5%)
11.Конвенція ООН про права дитининабулачинності для України? (27 вересня 1991 року)
12.Мінімальнийтермінповноважень Президента України? (5років)
13.Коли створена Ліга Націй? (1919 рік)
14.Шлюбнийвік в Україні для чоловіків і жінок? (з 18 років)
IV конкурс

Слово вчителя:Команди по черзі називають приклади пав які вони отримали в конвертах.

«Особисті (громадянські) права дитини за Кон­венцією чи Конституцією України». Пояснюють їх.

Особисті права. Право на:

 • життя;

 • набуття громадянства;

 • повагу до батьків;

 • висловлювання своїх поглядів і думок з усіх пи­тань;

 • свободу думки, совісті, релігії;

 • недоторканість житла;

 • особисте, сімейне життя;

 • таємницю кореспонденцій;

 • честь, гідність; зміну громадянства; невтручання в особисте життя.

Соціальні права. Право на:

 • користування соціальними благами;

 • охорону здоров'я;

 • відповідні умови життя;

 • працю, відпочинок;

 • підприємницьку діяльність;

 • страйк для захисту соціальних прав;

 • достатній життєвий рівень;

 • житло.

Vконкурс

Правомірна поведінка і правопорушення.Слово вчителя: Відповідно до Кримінального кодексу України всі дії людини можна визначити як: правомірні (ті що відповідають нормам права) і правопорушення (ті що порушують норми права). Зараз кожна команда отримала конверт із ситуацією , якій необхідно дати юридичне тлумачення.

(Чи є подані нижче дії правопорушеннями? Визначте, до якого виду правопорушень їх можна віднести):1) школяр проїхав у автобусі без квитка;

2) хлопець не прийшов на побачення до дівчини, хоча обіцяв їй це

зробити;
VI конкурс

« Правопорушення з дитинства»Зараз кожна команда отримає уривки з відомих дитячих казок та дасть юридичне тлумачення.

Ситуація № 1 «Із казки «Царівна-жаба».

«Світлиця. Сидить Іван- царевич. Забігає дівчина і кри­чить: «Навіщо ти, Іване-царевичу, спалив мою жаб'ячу шкіру?.. Шукай мене тепер в Тридев'ятому царстві, у Кощія Безсмертного».

Запитання:

— Яке право порушив Іван-царевич?(Право на особисте життя, на таємницю, Конституції ст. 32.)

Ситуація №2«Із казки Колобок»

-І з’їла лисиця колобкаЗапитання:

— Яке право порушила лисиця?(Право на недоторканість особи, життя, пересування)

VIIконкурс

Конкурс капітанів

Слово вчителя:Зараз я буду задавати питання капітанам до першої їх помилки:

1.Влада народу(демократія)

2.Столиця України (Київ)

3.Державні символи (прапор, герб, гімн)

4.З якого віку юнаки призиваються на строкову службу (18)

5.Дата прийняття конституції (28 червня 1996р.)

6.Малолітня дитина вважається до …(14р.)

7.Неповнолітня особа це особа до….(18р.)

8.Дострокове звільнення від кримінальної відповідальності (Амністія)

9.Вік отримання паспорта (16р.)

10.Кількість депутатів у Верховній Раді (450)

11.Грошова одиниця України (гривня)

12.Дата проголошення незалежності (24 серпня 1991р.)

13.Хто автор першої конституції (Пилип Орлик)

14.Законодавчий орган влади в Україні (Верховна Рада)

15.Виконавчий орган в Україні (КМУ)

16.Хто очолює виконавчу владу (прем’єр міністр)

17.Документ , що засвідчує особу( паспорт)

18.Коли відбувся перший референдум в Україні(1 грудня 1991р.)

19.Народні символи (верба і калина)

Слово вчителя:А зараз журі підведе підсумки гри і назве переможців
Слово вчителя: А зараз кожен із Вас вислове свої враження щодо уроку, продовживши речення які Ви бачите на дошці:

- Мені сподобалося ,що….

- Я добре знаю, що…

- Я упевнений у тому, що…

- Мені не сподобалось те, що…

- Я дізнався нове….


Домашнє завдання : Підготувати твір – роздум «Його величність – Закон»
Каталог: doc -> files -> news -> 602
602 -> Конспект уроку у 5 класі за підручником Карп’ юк О. Д., Англійська мова: Підручник для 5-го класу загальноосвітніх навчальних закладів
602 -> Т е м а. Пори року. Весна – чарівниця. М е т а
602 -> Тема. Господарювання і повсякденне життя в Давній Греції
602 -> «Будова клітин тварин»
602 -> Урок Оксиген. Кисень. Поширеність Оксигену і кисню у природі. Фізичні властивості кисню
602 -> Урок дослідження «Вітер. Повітря»
602 -> Уроку-дослідження «Народні промисли різних регіонів України і Світу»
602 -> Запліднення і внутрішньоутробний розвиток людини
602 -> Моделювання інтер'єру


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка