Витяг з порядку сертифікації персоналу 1 Загальні положення 1 Цей Порядок визначає процедуру сертифікації персоналу, установлює кваліфікаційні вимоги до персоналу органів з оцінкиСкачати 217.52 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір217.52 Kb.
ТипВитягВИТЯГ З ПОРЯДКУ СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

1 Загальні положення
1.1 Цей Порядок визначає процедуру сертифікації персоналу, установлює кваліфікаційні вимоги до персоналу органів з оцінки відповідності - органів з сертифікації продукції, процесів та послуг, органів з сертифікації систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, органів контролю, а також персоналу - керівників, професіоналів, фахівців, менеджерів та службовців організацій всіх видів діяльності, незалежно від форм власності (компаній, корпорацій, фірм, підприємств, установ, благодійних організацій, підприємств роздрібної торгівлі, асоціацій, тощо) (далі - Організація) та фізичних осіб.

1.2 Вимоги цього Порядку є обов'язковими для органу з сертифікації персоналу Державного підприємства Всеукраїнський науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт), персоналу органів з оцінки відповідності, що здійснюють свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства, організацій, фізичних осіб та для усіх інших учасників робіт в галузі сертифікації персоналу.

1.3 Сертифікація персоналу проводиться з метою офіційного підтвердження компетентності (кваліфікації, теоретичної та практичної підготовки) зазначеної особи в здійснені конкретної діяльності.

1.4 За цим Порядком проводиться сертифікація:

- кандидатів в аудитори, що залучаються до проведення зовнішніх аудитів (перевірка третьою стороною);

- менеджерів з якості та кандидатів в аудитори, що залучаються до проведення внутрішніх аудитів (перевірка першою стороною) та зовнішніх аудитів (перевірка другою стороною), консультантів з розробки систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, галузевих систем управління якістю, систем управління безпечністю харчових продуктів, систем управління професійною безпекою та здоров’ям;

- повторна сертифікація аудиторів;

1.5 Здобуття сертифіката компетентності аудитора є неодмінною умовою для здійснення ним робіт в галузі підтвердження відповідності продукції, послуг, систем управління якістю, систем управління безпечністю харчових продуктів (на підставі принципів НАССР), галузевих систем управління якістю, систем управління професійною безпекою та здоров’ям, систем управління навколишнім середовищем, атестації виробництв, для виконання ним своїх функцій і забезпечує необхідну впевненість в тому, що ці роботи будуть проводитись особою, яка має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку та пройшла сертифікацію у встановленому порядку в органі з сертифікації персоналу.

1.6 Сертифікація кандидатів в аудитори та повторна сертифікація аудиторів, що залучаються до проведення зовнішніх аудитів (перевірка третьою стороною), здійснюється за наступними спеціалізаціями у відповідності до вимог таких нормативних документів:

- сертифікація систем управління якістю - ДСТУ ISO 19011, ДСТУ 3418;

- сертифікація системи управління навколишнім середовищем - ДСТУ ISO 14012, ДСТУ 3418;

- сертифікація галузевих систем управління якістю, систем управління безпечністю харчових продуктів - ДСТУ ISO 19011, ДСТУ 3418;

- сертифікація систем управління професійною безпекою та здоров’ям – стандарти OHSAS серії 18000;

- атестація виробництва - ДСТУ 3418;

- сертифікація продукції та послуг - ДСТУ 3418;

Примітка: Групи однорідної продукції визначають спеціалізацію аудиторів з сертифікації продукції.

1.7 Сертифікація менеджерів з якості та кандидатів в аудитори, що залучаються до проведення внутрішніх аудитів (перевірка першою стороною) та зовнішніх аудитів (перевірка другою стороною), і сертифікація консультантів з розробки систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем, галузевих систем управління якістю, систем управління безпечністю харчових продуктів, систем управління професійною безпекою та здоров’ям, здійснюється за наступними спеціалізаціями у відповідності до вимог таких нормативних документів:

- перевірка систем управління якістю (внутрішній аудит або аудит) - ДСТУ ISO 19011;

- перевірка галузевих систем управління якістю, систем управління безпечністю харчових продуктів (внутрішній аудит або аудит) - ДСТУ ISO 19011;

- перевірка систем управління навколишнім середовищем (внутрішній аудит або аудит) - ДСТУ ISO 14012;

- сертифікація систем управління професійною безпекою та здоров’ям – стандарти OHSAS серії 18000;

1.8 Сертифікація керівників, професіоналів, фахівців, менеджерів та службовців всіх видів діяльності здійснюється у відповідності до вимог нормативних документів, що містять кваліфікаційні вимоги (закони, підзаконні акти, національні та міждержавні нормативні документи, міжнародні стандарти, нормативні документи та інструкції міністерств, відомств, підприємств та організацій всіх форм власності, які містять кваліфікаційні вимоги та вимоги до компетентності, довідники кваліфікаційних характеристик працівників, тощо).

1.9 Сертифікація кандидатів в аудитори, здобувачів може здійснюватись за однією або за кількома спеціалізаціями.

1.10 Заявниками на сертифікацію персоналу можуть бути організації, органи з оцінки відповідності, фізичні особи та інші зацікавлені сторони.

1.11 Право на отримання сертифіката компетентності мають особи, які здобули вищу освіту (не нижче освітянського рівня спеціаліста та магістра), мають необхідну теоретичну та практичну підготовку, певний досвід роботи за обраною спеціалізацією, визнають та виконують правила системи сертифікації УкрСЕПРО та цього Порядку, і пройшли з позитивним результатом процедуру сертифікації.

1.12 Вартість усіх робіт з сертифікації персоналу сплачується заявником на договірних умовах незалежно від одержаних результатів сертифікації.

1.13 Цей Порядок розроблено на підставі Закону України „Про підтвердження відповідності”.2 Терміни та визначення
В цьому Порядку подані терміни та визначення згідно з Законом України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності» та «Про підтвердження відповідності», ДСТУ 2462 , ДСТУ ISO 9000, міждержавному стандарту ГОСТ 30488 (EN 45013), а також терміни:

Заявник – особа, кандидатура якої заявлена на сертифікацію, органом з оцінки відповідності, організацією або самостійно, як фізична особа.

Здобувач – особа, що прагне від органу з сертифікації персоналу здобуття сертифіката компетентності на право здійснення конкретного виду діяльності .

Кандидат в аудитори – особа, що прагне здобуття від органу з сертифікації персоналу сертифіката компетентності на право здійснення конкретного виду діяльності в галузі сертифікації.

Аудитор з сертифікації - особа, що має відповідну кваліфікацію, теоретичну і практичну підготовку, необхідну для проведення одного або декількох видів робіт з сертифікації, сертифікована та занесена до відповідного реєстру згідно з цим порядком.

Сертифікат компетентності – документ, виданий згідно з правилами системи сертифікації, який посвідчує, що вказана особа є компетентною в здійсненні конкретного виду діяльності в певній галузі.

Інспекційний нагляд - оцінка відповідності з метою встановлення того, що персонал продовжує відповідати вимогам, які були підтверджені під час сертифікації, та впевнитись, що роботи проводяться за обраною спеціалізацією та відповідають його рівню компетентності.
3 Вимоги до персоналу
3.1 Вимоги до кандидатів в аудиторів.

3.1.1 Освіта.

Кандидат в аудитори (далі - Кандидат) повинен мати закінчену вищу освіту і вільно володіти усно та письмово державною мовою.

За розсудом органу з сертифікації персоналу можуть ставитись й інші вимоги до освіти.

3.1.2 Досвід.

Кандидат повинен мати щонайменше чотирирічний (без урахування часу підготовки) стаж роботи в одному з таких видів діяльності як розроблення, виробництво, технологія, будівництво, сфера послуг, управління, економіка, у тому числі досвід, принаймні, дворічної практичної роботи в обраному виді робіт з сертифікації.

Кандидат в аудитори з сертифікації продукції (послуг), кандидат в аудитори з атестації виробництв повинен прийняти участь не менше, ніж у трьох перевірках за обраною спеціалізацією.

Кандидат в аудитори з сертифікації систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем повинен прийняти участь щонайменше у чотирьох перевірках загальною тривалістю не менше 12 робочих днів протягом періоду, що не перевищує трьох послідовних років.

3.1.3 Підготовка.

Поряд з вимогами, які встановлено в п. 3.1.1 та п. 3.1.2, кандидат повинен пройти як офіційну підготовку, так і підготовку на робочому місці з метою надбання належної компетентності для здійснення діяльності в галузі заявленої спеціалізації.

Кандидат повинен володіти знаннями за такими напрямками:

- державні, міждержавні та міжнародні стандарти, інші нормативні документи, що стосуються оцінки відповідності та проведення перевірки;

- методи проведення перевірок (дослідження, опитування, оцінювання, огляд), складання звітів;

- керівництво перевірками (планування, організація, спілкування, оперативне управління, контроль);

- економічні та правові основи проведення робіт з оцінки відповідності;

- організація виробництва та контролю (аналізу, вимірювань, випробувань) за обраною спеціалізацією.

3.1.4 Особисті якості.

Кандидат повинен мати наступні особисті якості:

неупередженість; витримку; логічне мислення; аналітичний склад розуму; здатність до аналізу; здатність до спілкування; широту кругозору; здатність до об'єктивної оцінки; зосередженість та інш.

3.2 Вимоги до інших здобувачів сертифіката компетентності.

Вимоги до освіти, підготовки, досвіду, особистих якостей, здатності до керівної діяльності, підтримання належного рівня компетентності здобувачів - керівників, професіоналів, фахівців, менеджерів та службовців організацій всіх видів діяльності, незалежно від форм власності, визначені у нормативних документах, що містять кваліфікаційні вимоги, та враховуються при проведенні сертифікації персоналу згідно з цим Порядком та процедурами органу з сертифікації персоналу.
4 Підготовка персоналу
Підготовка кандидата в аудитори, здобувача включає теоретичну підготовку (в обсязі відповідних навчальних програм) і стажування (за видом робіт у обраній галузі спеціалізації).

4.1 Теоретична підготовка.

Теоретичну підготовку кандидатів, здобувачів проводять навчальні заклади, які отримали дозвіл на проведення такої діяльності.

Теоретична підготовка здійснюється з відривом від виробництва за навчальними планами і програмами, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності та погодженими з органом з сертифікації персоналу.

Інформацію про терміни, організацію та тривалість теоретичної підготовки можна одержати в спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності або у відповідному навчальному закладі, а також в органі з сертифікації персоналу.

4.2 Стажування.

У разі наявності посвідчення про закінчення курсу теоретичної підготовки кандидат (здобувач) проходить стажування, яке організовує відповідний навчальний заклад. Стажування може бути проведено як в органі з оцінки відповідності або організації, в яких працює кандидат (здобувач), так і в іншому місці, яке визначено відповідним навчальним закладом.

Примітка. Кандидат може самостійно пройти стажування в будь-якому органі з сертифікації системи сертифікації УкрСЕПРО.

Стажування передбачає участь кандидата з сертифікації продукції (послуг), кандидата в аудитори з атестації виробництв щонайменше у трьох перевірках за обраною спеціалізацією.

Кандидат в аудитори з сертифікації систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем повинен прийняти участь щонайменше у чотирьох перевірках загальною тривалістю не менше 12 робочих днів протягом періоду, що не перевищує трьох послідовних років.

Стажування здійснюється відповідно до конкретних завдань, програм, методів та процедур перевірок, що передбачає обрана спеціалізація, за програмою стажування, узгодженою керівником органу з підтвердження відповідності, що здійснює перевірку, та затвердженою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері підтвердження відповідності.

Кандидату (здобувачу) під час стажування можуть бути доручені будь-які роботи, що виконуються при здійсненні діяльності в обраній галузі.

Керівництво та організація роботи кандидата під час перевірки покладається на керівника стажування, який призначається керівником органу з оцінки відповідності, в якому проводиться стажування.Примітка. Керівником стажування кандидата в аудитори з сертифікації систем управління якістю, систем управління навколишнім середовищем призначається головний (провідний) аудитор (голова комісії).

По закінченні перевірки керівник стажування складає відгук-оцінку.

Відгук-оцінка повинні містити такі відомості:


  • прізвище, ім’я та по батькові кандидата (здобувача);

  • назва та адреса організації, що є місцем постійної роботи кандидата (здобувача);

  • посада кандидата (здобувача);

  • назва та адреса підприємства (організації), де відбулося стажування;

  • вид перевірки (діяльності);

- характеристика кандидата (здобувача), в якій відзначається його вміння на практиці володіти методами перевірки (дослідження, опитування, оцінювання), складання звіту або здійснення іншого виду діяльності;

  • схильність до організаційної діяльності під час перевірки;

  • особисті якості (згідно з вимогами 4.1.4);

  • зауваження та рекомендації щодо проведення перевірки;

  • оцінку діяльності кандидата (здобувача).

Відгук-оцінка підписується керівником стажування та затверджується керівником органу, в якому кандидат проходив стажування.
5 Процедура сертифікації персоналу

5.1 Порядок проведення сертифікації персоналу у загальному випадку передбачає :

- подання заявки на сертифікацію;

- розгляд та аналіз документів доданих до заявки;

- формування атестаційної комісії органу з сертифікації персоналу;

- формування тестів, екзаменаційних білетів для роботи атестаційної комісії та визначення форми перевірки та оцінки заявника;

- перевірку та оцінку заявника атестаційною комісією органу з сертифікації персоналу;

- прийняття рішення атестаційною комісією про можливість підтвердження компетентності заявника;

- оформлення, реєстрація в реєстрі та видача сертифіката компетентності заявнику;

- інспекційний нагляд за діяльністю сертифікованого персоналу.


5.2 Подання заявки на сертифікацію.

Заявник подає заявку на сертифікацію або повторну сертифікацію до органу з сертифікації персоналу за встановленою формою. У разі наміру заявника сертифікуватися окремо за кожною спеціалізацією, він повинен подати окремі заявки.Примітка: Якщо заявник – фізична особа особисто подає заявку на сертифікацію і підписує її в присутності представника органу з сертифікації персоналу, його підпис не потребує завірення у нотаріуса. Представник органу з сертифікації персоналу повинен перевірити паспортні дані заявника.

Якщо заявник подає заявку на повторну сертифікацію, у зв’язку з закінченням терміну дії сертифіката, то заявка повинна подаватись в термін не пізніше, ніж за шість місяців до його закінчення.

Порядок повторної сертифікації встановлюється в залежності від діяльності особи, що отримала сертифікат компетентності, і може передбачати повну або скорочену процедуру

Орган з сертифікації персоналу реєструє заявку на сертифікацію, аналізує її щодо правильності заповнення та надає заявникові інформацію, щодо документів, необхідних для проведення сертифікації персоналу, або інформацію щодо розташування цих відомостей в засобах масової інформації.

Заявник подає до органу з сертифікації персоналу в одному примірнику наступні документи:

- заявку органу з оцінки відповідності або організації за встановленою формою або заявку фізичної особи;

- копію паспорту (для заявника – фізичної особи);

- копію диплому про вищу освіту;Примітка: Здобувачі подають документ про освіту, що передбачена документами, які містять кваліфікаційні вимоги.

- копію диплому про набуття вченого ступеню (у разі наявності);

- копію документа про володіння іноземною мовою (у разі наявності);

- виписку з трудової книжки або копію трудової книжки, завіреною печаткою організації;

- копію посвідчення про закінчення теоретичного курсу;

- копії документів, що свідчать про постійне підвищення кваліфікації (свідоцтва, дипломи, сертифікати, реферати, статті, тощо);

- копії наказів організації чи органу з оцінки відповідності про призначення кандидата (здобувача) членом групи з проведення перевірки (здійснення стажування) (тільки для первинної сертифікації);

- відгук-оцінку про стажування (тільки для первинної сертифікації);

- копії протоколів про невідповідності та зауваження, виявлені під час проведення перевірок за участю заявника (за наявності);

- сертифікат компетентності (тільки для повторної сертифікації);

- звіти чотирьох перевірок протягом терміну дії сертифіката компетентності (тільки для повторної сертифікації);

- особову картку на паперовому носії та в електронному вигляді;

- три фотокартки розміром 3 х 4 см.

Орган з сертифікації персоналу може запросити у заявника інші необхідні документи для підтвердження компетентності.

5.3 Розгляд документів доданих до заявки.

Орган з сертифікації персоналу у двомісячний термін розглядає заявку, перевіряє комплектність та проводить аналіз поданих документів з метою верифікації базових знань та вмінь заявника, набутого в процесі практичної діяльності досвіду, встановлення їх відповідності обраній спеціалізації.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе юридична або фізична особа, яка їх подала.

Орган з сертифікації персоналу готує письмовий висновок про доцільність (недоцільність) проведення перевірки та оцінки заявника атестаційною комісією. Орган з сертифікації персоналу у письмовому висновку встановлює форму перевірки та оцінки заявника.

Висновок по одному примірнику передається заявнику та в атестаційну комісію.

Підставами для відмови у подальшому проведенні робіт з сертифікації персоналу можуть бути:  • некомплектність документів доданих до заявки після повідомлення заявника про необхідність їх додаткового надання;

  • невідповідність базової освіти обраній спеціалізації та відсутність підтвердження набуття в процесі практичної діяльності досвіду;

  • відсутність у повному обсязі навчання в галузі заявленої спеціалізації;

  • недостатній стаж виробничої діяльності та стаж практичної роботи в галузі заявленої спеціалізації;

  • відсутність оплати за проведення робіт з сертифікації персоналу;

  • невідповідність іншим вимогам Системи сертифікації УкрСЕПРО та цього Порядку.

У разі негативного результату заявник після усунення недоліків, наведених у висновку, може повторно подати заявку на сертифікацію.
5.4 Перевірка та оцінка заявника атестаційною комісією.

Перевірку та оцінку заявника здійснює атестаційна комісія у формі, встановленій у письмовому висновку органу з сертифікації персоналу.Примітка. Перевірка спеціальної підготовки заявника здійснюється за обраною спеціалізацією.

Під час перевірки та оцінки повинні бути отримані докази того, що заявник набув необхідних знань та навичок для проведення діяльності в обраній галузі.

Атестаційна комісія повинна впевнитись у виконанні вимоги щодо підтримання належного рівня компетентності заявників.

За результатами перевірки та оцінки заявника атестаційною комісією приймається рішення простою більшістю голосів. При рівності голосів перевага віддається рішенню, за яке проголосував головуючий. Рішення приймається у формі "Рекомендувати видати сертифікат " або "У видачі сертифіката відмовити. Пройти повторну перевірку та оцінку". Комісія має право обмежити галузь діяльності аудитора порівняно з заявленою та/або рекомендувати органу з сертифікації персоналу видати сертифікат компетентності на термін менше ніж три роки.

Позитивне рішення атестаційної комісії щодо підтвердження компетентності заявника – є підставою для видачі органом з сертифікації персоналу сертифіката компетентності.

Результати перевірки та оцінки заносяться до протоколу. Протокол підписують усі члени атестаційної комісії.

Рішення атестаційної комісії повідомляють особам, які проходили перевірку та оцінку.

5.5 Оформлення, реєстрація в реєстрі та видача сертифіката компетентності заявнику.

Оформлення сертифіката компетентності (додатки 1 та 2) здійснюється після прийняття керівником органу з сертифікації персоналу рішення про можливість видачі сертифіката компетентності.

При позитивному рішенні органу з сертифікації персоналу щодо підтвердження компетентності - кандидати в аудитори набувають статус аудитора, а здобувачі (за необхідності) набувають статус експерта у певній галузі діяльності.

Термін дії сертифіката компетентності - до трьох років.

Підставою для включення суб’єкту реєстрації до реєстру є рішення органу з сертифікації персоналу.

Заявник, якому було відмовлено в підтвердженні компетентності атестаційною комісією, має право повторно пройти перевірку та оцінку через термін, який встановила атестаційна комісія органу з сертифікації персоналу.

У разі відмови в видачі сертифіката компетентності заявнику надсилається (видається) у письмовій формі повідомлення, в якому визначаються підстави такої відмови.


6 Проведення інспекційного нагляду за діяльністю сертифікованого персоналу.

Протягом дії сертифіката компетентності орган з сертифікації персоналу здійснює інспекційний нагляд за діяльністю сертифікованого персоналу.

Періодичність інспекційного нагляду встановлюється органом з сертифікації персоналу, але не рідше двох разів протягом терміну дії сертифіката компетентності.

Органом з сертифікації персоналу встановлюється форма проведення інспекційного нагляду згідно з власними процедурами.

Періодичність, форма та обсяг інспекційного нагляду можуть змінюватись у бік посилення або послаблення вимог, в залежності від результатів попередніх сертифікації та наглядів за діяльністю особи в обраній галузі.

У разі надходження обґрунтованої інформації про невідповідність персоналу вимогам, які були підтверджені під час сертифікації, орган з сертифікації персоналу здійснює позаплановий інспекційний нагляд.

Кількість позапланових перевірок персоналу не впливає на кількість та періодичність запланованих перевірок.

Інспекційний нагляд за діяльністю сертифікованого персоналу передбачає:  • перевірку діяльності шляхом заочної оцінки особи, що отримала сертифікат компетентності, за допомогою листів перевірки, розроблених органом з сертифікації персоналу, як безпосередньо для особи, що перевіряється, так і за необхідності для керівництва організації, в якій вона працює і/або від якої була направлена на сертифікацію, та для інших зацікавлених сторін;

  • безпосереднє оцінювання шляхом співбесіди, іспиту, тощо;

  • перевірку практичної діяльності аудитора (фахівця) на його робочому місці представником органу з сертифікації персоналу;

  • та інше.

У процесі інспекційного нагляду за діяльністю сертифікованого персоналу необхідно встановити, що персонал продовжує відповідати вимогам, які були підтверджені під час сертифікації, та впевнитись, що роботи проводяться за обраною спеціалізацією та відповідають його рівню компетентності.

Результати інспекційного нагляду протягом місяця оформлюються представником органом з сертифікації персоналу у вигляді звіту та затверджуються керівником або заступником керівника органу з сертифікації персоналу.

Звіт про результати інспекційного нагляду передається безпосередньо аудитору (фахівцю). Орган з сертифікації персоналу інформує керівництво організації, в якій працює аудитор (фахівець), про результати інспекційного нагляду.

Якщо результати інспекційного нагляду за діяльністю сертифікованого персоналу встановлюють факти грубих порушень з боку особи, що отримала сертифікат компетентності, органом з сертифікації персоналу може бути прийнято рішення розглянути на засіданні атестаційної комісії питання про скасування сертифіката компетентності.

Оплата витрат на проведення нагляду за діяльністю сертифікованого персоналу здійснюється заявником до початку його проведення на підставі договору.
7 Скасування сертифіката компетентності
Скасування сертифіката компетентності здійснюється у таких випадках:

- відсутність практичної діяльності аудитора (керівника, професіонала, фахівця, менеджера, службовця) з проведення робіт за обраною спеціалізацією протягом двох календарних років;

- наявність грубих порушень з боку аудитора (керівника, професіонала, фахівця, менеджера, службовця) (недостовірність оцінок, необ'єктивність аналізу фактичних даних, порушення етичних норм, тощо);

- результати нагляду за діяльністю сертифікованого персоналу, які встановлюють факти порушень з боку аудитора (керівника, професіонала, фахівця, менеджера, службовця) правил системи сертифікації персоналу;

- відсутність заявки на повторну сертифікацію після закінчення терміну дії сертифіката компетентності;

- відмова заявника від оплати робіт з інспекційного нагляду.Примітка: Неподання звітів про діяльність сертифікованого фахівця (додаток 3) протягом двох років підряд розцінюється як відсутність практичної діяльності і дає право для скасування сертифіката компетентності.

Рішення про скасування сертифіката компетентності приймає атестаційна комісія органу з сертифікації персоналу.

Письмове повідомлення про скасування сертифіката компетентності направляється аудитору (керівнику, професіоналу, фахівцю, менеджеру, службовцю), до Реєстру Системи сертифікації УкрСЕПРО, до органів з сертифікації Системи сертифікації УкрСЕПРО та в інші зацікавлені інстанції.

У разі скасування сертифіката аудитор (фахівець) виключається з бази даних – реєстру сертифікованого персоналу.8 Конфіденційність
Орган з сертифікації персоналу, організації та особи, які діють за його дорученням, повинні забезпечувати конфіденційність інформації, що отримана в результаті проведення робіт з сертифікації та становить комерційну таємницю чи її розголошення може зашкодити репутації персоналу, та несуть відповідальність за її розголошення згідно з чинним законодавством.

Додаток 1

(обов’язковий)

Форма сертифіката компетентності аудитора


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

(ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ)
ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр

стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)

Орган з сертифікації персоналу та курсів навчання Укрметртестстандарту
Система сертифікації УкрСЕПРО
СЕРТИФІКАТ КОМПЕТЕНТНОСТІ АУДИТОРА

Зареєстрований у Реєстрі органу з сертифікації персоналу та курсів навчання Укрметртестстандарту

Держспоживстандарту України

"__" ___________ 200_ р.

№ __________________

Дійсний до "__" _______ 200_ р.

Цей сертифікат засвідчує, що

________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

відповідає вимогам, які встановлені _____________________________________________________

(позначення нормативних документів, які містять кваліфікаційні вимоги )

_______________________________________________________________________________________

та є компетентним для здійснення діяльності в галузі

________________________________________________________________________________________

(вид робіт у галузі оцінки відповідності)

________________________________________________________________________________________

(спеціалізація)

Контроль відповідності аудитора вимогам, що були підтверджені під час сертифікації, здійснюється шляхом інспекційного нагляду протягом терміну дії сертифіката компетентності аудитора.
Сертифікат виданий на підставі протоколу рішення атестаційної комісії від "__"_____ 200_ р. №______________________________________________________________________________________

(назва органу з сертифікації персоналу, що видав сертифікат, його адреса,

________________________________________________________________________________________

номер наказу про призначення, номер атестата акредитації і дата реєстрації)


Керівник органу з сертифікації

персоналу та курсів навчання __________ ___________________

” ___” ____________” 200 р. (підпис) (ініціали, прізвище)

Печатка


Додаток 2

(обов’язковий)

Форма сертифіката компетентності здобувача
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

(ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ)

ДП Всеукраїнський державний науково-виробничий центр

стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів (Укрметртестстандарт)

Орган з сертифікації персоналу та курсів навчання Укрметртестстандарту
Система сертифікації УкрСЕПРО

Зареєстрований у Реєстрі органу з сертифікації персоналу та курсів навчання Укрметртестстандарту

Держспоживстандарту України

"__" ___________ 200_ р.

№ __________________

Дійсний до "__" _______ 200_ р.

Цей сертифікат засвідчує, що

______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

відповідає вимогам встановленим _____________________________________________________

(позначення нормативних документів, які містять кваліфікаційні вимоги )

_____________________________________________________________________________________
та є компетентним для здійснення _____________________________________________________

(вид робіт)

________________________________________________________________________________

(спеціалізація)

Контроль відповідності здобувача вимогам, що були підтверджені під час сертифікації, здійснюється шляхом інспекційного нагляду протягом терміну дії сертифіката компетентності здобувача.
Сертифікат виданий на підставі протоколу рішення атестаційної комісії від "__"_____ 200_ р. №______________________________________________________________________________________

(назва органу з сертифікації персоналу, що видав сертифікат, його адреса,

________________________________________________________________________________________

номер наказу про призначення, номер атестата акредитації і дата реєстрації)


Керівник органу з сертифікації

персоналу та курсів навчання __________ ___________________

” ___” ____________” 200 р. (підпис) (ініціали, прізвище)

Печатка


Додаток 3

(рекомендований)

Форма звіту сертифікованого персоналу

ЗВІТ

про діяльність аудитора за 200_ рік


Я, _____________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

аудитор з ____________________________________________________________

(вид робіт у галузі оцінки відповідності)

_____________________________________________________________________

(спеціалізація)

Сертифікат аудитора зареєстрований у державному Реєстрі сертифікатів компетентності "__" _________200_ р. №___________________

Повідомляю, що у 200_ р. я приймав участь як аудитор у таких перевірках:Дата перевірки

Вид перевірки

Орган, від якого проводилась перевірка

Найменування підприємства (організації)

Адреса підприємства (організації)


Дата Підпис
Каталог: media
media -> Робоча програма навчальної дисципліни «Системи технологій підприємства»
media -> Атестаційної роботи
media -> Робоча програма навчальної дисципліни управління інформаційними зв’язками
media -> Розробка програм з розвитку та модернізації системи водопостачання: стратегічний та операційний підхід
media -> «М і жнац і ональн і шлюби»
media -> Роль аварії чаес у розвитку патології щитовидної залози
media -> Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п'ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування з свого боку… С.Єфремов
media -> Основні положення молекулярно-кінетичної теорії та її дослідне обґрунтування
media -> Хельсинкский фонд по правам человека польша

Скачати 217.52 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка