Вивчення характеристик звукуСторінка1/15
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.79 Mb.
#84582
ТипЛабораторна робота
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Лабораторна робота №4

Тема : Вивчення характеристик звуку.

Навчальна:

Навчити учнів експериментально досліджувати залежність гучності звуку від амплітуди коливань і висоти тону від частоти коливань.Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

Обладнання:

полотно ножівки (металева лінійка), найпростіша кулькова ручка без стрижня.Завдання:

1. Дослідити залежність гучності звуку від амплітуди і висоти тону від частоти коливань.

2. Дослідити залежність гучності звуку і висоти тону від довжини повітряного стовпа.

Тип уроку: Лабораторна робота

План уроку:


 • Перевірка домашнього завдання.

 • Актуалізація опорних знань.

 • Виконання лабораторної роботи.

 • Підсумок уроку.

 • Домашнє завдання

Хід уроку 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання методом фронтального опитування.

 2. Актуалізація опорних знань.

Перед початком виконанням лабораторної роботи вчитель нагадує про дотримання правил техніки безпеки життєдіяльності під час виконання лабораторної роботи та знаходження в кабінеті фізики в цілому.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Хід і результати роботи Завдання 1

1. Покласти полотно ножівки (лінійки) на стіл так, щоб вона виступала на 10-12 см і міцно притиснути рукою до краю столу (мал. 7).

2. Другою рукою відхилити виступаючий кінець полотна (лінійки) на невеликий кут і відпустити. На слух орієнтовно оцінити частоту коливань і гучність звуку.

Завдання 2 1. Тримаючи відкритий кінець корпуса ручки біля рота, нижній -закрити пальцем і подути повітря так, щоб утворився звук, (мал.8).


 1. Підсумок уроку

Питання до класу

  1. Чи ми досягли під час виконання лабораторної роботи і отриманих результатів поставленої мети на початку уроку.

  2. Що найбільше сподобалося учнів в процесі виконання даної лабораторної роботи.

  3. Вчитель наголошує щоб учні повинні результати дослідження занести до таблиці результатів, і зробити відповідні висновки

5.Домашнє завдання

Повторити в підручнику Є.В. Коршак 8 клас §12Тема уроку: Розв’язування задач.

Мета: поглиблювати й узагальнити основні положення теми «Механічний рух.»; формувати навички учнів застосовувати теоретичні положення для розв'язування задач; розвивати вміння аналізувати та самостійно вирішувати проблемні питання.
Тип уроку: Урок закріплення знань.

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Розвязування задач.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент.

    • Організація класу

    • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

На цьому уроці вчителеві необхідно узагальнити вивчений ма­теріал за розділом «Механічний рух» і підготувати учнів до тематич­ного оцінювання знань.

Повторення має включати питання, що зв'язують окремі час­тини розділу. Більшу частину уроку варто присвятити розв'язанню якісних задач, тому що це дозволить залучити до роботи весь клас: у суперечках і дискусіях народжується істина, й усуваються про­галини в знаннях. Учитель повинен звернути увагу учнів на ті питання розділу, які, на його думку, слабше ними засвоєні. Узагальнюючи вивчений матеріал, можна запропонувати учням завдання у вигляді тестів. Розглянемо кілька прикладів таких завдань.

Дати відповіді на запитання.


 1. Що називають коливаннями?

 2. Які коливання називають затухаючими та незатухаючими?

 3. Що таке амплітуда механічних коливань.

 4. Що таке період і частота коливань.

 5. Як пов”язані період і частота коливань?

Розгадайте кросворд

V. Розв’язування задач.

Задача№1. Частота обертання вала двигуна 1000 об/чв. За який час двигун здійснить 250 обертів? Який період обертанння вала?

Задача№2. Маятник одне повне коливання здійснює за 2 с. скільки коливань він здійснить за 8 с? яка частота коливань маятника?

Задача№3. Період коливань вантажу на пружині 4 с. за який час цей вантаж здійснить 10 коливань? Яка частота коливань тягаря?

Задача№4. Визначити радіус диска, що рівномірно обертається, якщо швидкість точок диска 4 м/с, а його обертання 0,2 с. яка частота обертання диска?

VІ. Підсумок уроку

(Рекомендації вчителя щодо підготовки до атестації)

VІІ. Домашнє завдання. Повторити у підручнику§§1-12(Підручник Є.В. Корщак 8 клас)

Підготуватися до тематичного оцінювання знаньКросворд 8 клас

1. Стан тіла, протилежний до спокою.

2. Механічні хвилі, які сприймаються вухом людини.

3. Тіло, яке здійснює коливання навколо нерухомої точки.

4. Звук, відбитий від віддаленої перешкоди.

5. Одна з величин формули ν = 

6. Швидкість бігу лева 36 км/год, а вола — 11 м/с . Лев чи віл розвиває меншу швидкість?

7. Прилад для вимірювання величини, одиниця якої метр.

8. Прилад для вимірювання швидкості.

9. Траєкторія точки тіла, яке обертається навколо не­рухомої осі.

10. Одна з величин формули Т =

11. Величина, одиниця вимірювання якої герц.

12. Одиниця довжини системи СІ.

13. Кашалот протягом секунди здійснив 25 000 звуко­вик коливань, дельфін - ЗО 000. Кашалот чи дель­фін створив коливання меншого періоду?

8клас

1. Рух. 2. Звук. 3. Маятник. 4. Луна. 5. Шлях. 6. Лев.7. Лі­чильник. 8. Спідометр. 9. Коло. 10. Період.

11. Частота. 12. Метр. 13. Дельфін.

Тема. Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання щвидкості руху тіла.

Мета уроку: ознайомити учнів з характерними ознаками прямолі­нійного рівномірного руху; дати поняття про швидкість рівномірного пря­молінійного руху.Тип уроку: комбінований урок.

ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Прямолінійний рівномірний рух

Коли ми чуємо, що швидкість автомобіля 20 метрів у секун­ду, то інтуїтивно розуміємо зміст цих слів: за 1 с автомобіль про­йде 20 м.

Якщо поїзд за 3 години пройшов 270 км і при цьому не гальму-ваів і не розганявся, це означає, що щогодини він проїжджав 90 км. Тобто швидкість його руху становила 90 км за годину.

У цих прикладах ми вважали, що й автомобіль і поїзд рухалися так, що за будь-які рівні проміжки часу вони проходили однакові шляхи. Такий рух називають рівномірним.Прямолінійним рівномірним рухом називають такий рух, за якого тіло за будь-які рівні проміжки часу робить рівні пере­міщення.

2. . Швидкість прямолінійного рівномірного руху

Поняття про швидкості можна дати на простому прикладі: від­стань 6 км турист пройшов за 1 годину, а велосипедист — за 0,5 години. Чим відрізняється рух туриста від руху велосипедиста? Учні роблять висновок: швидкістю (велосипедист рухається швидше, ніж турист). Необхідно підкреслити, що про швидкості тіла не'можна судити ні за пройденим шляху, ні за часом руху. Для того щоб судити про швид­кість тіла, треба одночасно знати пройдений шлях і час руху. В Швидкістю прямолінійного рівномірного руху називають від­ношення переміщення до проміжку часу, за який відбулося це переміщення:

При розв'язанні ряду завдань необхідно вказувати, у якому напрямку рухається тіло. При короткому записі умови завдання записується модуль швидкості, а на рисунку швидкість зображу­ється стрілкою, довжина якої в певному масштабі показує числове значення швидкості.

У випадку прямолінійного руху, при якому тіло не змінює напря­мок руху на протилежний,—■ наприклад при прямолінійному рівно­мірному русі — модуль переміщення s збігається зі шляхом І, про­йденим тілом, тому при такому русі справедлива також формула:

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу


 1. Який рух називають рівномірним?

 2. Наведіть приклади рівно­мірного руху.

 3. Що показує, швидкість тіла при рівномірному русі?

 4. Виразіть у км/год такі швидкості: 0,5 м/с, З м/с, 20 м/с.

 5. Виразіть у м/с такі швидкості: 3,6 км/год, 72 км/год, 108 км/год.

 6. Яка швидкість більше: 15 м/с або 36 км/год?

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Турист ішов 20 хв зі швидкістю 5,4 км/год. Який шлях він пройшов за цей час?

2. Поїзд довжиною 240 м, рухаючись рівномірно, пройшов міст за 2 хв. Яка швидкість поїзда, якщо довжина моста дорівнює 360 м?

ДОМАШНЄЗАВДАННЯ: Прочитати §2 в підручнику.(п.1,2,3.4)Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка