Вивчення характеристик звуку


Тема: Кінетична енергія. Мета урокуСторінка10/15
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.79 Mb.
ТипЛабораторна робота
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Тема: Кінетична енергія.

Мета уроку:

Навчальна:Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, збірник задач з фізики

План уроку


 • Організаційна частина.

 • Перевірка виконання домашнього завдання.

 • Актуалізація опорних знань учнів.

 • Вивчення нового матеріалу.

 • Закріплення вивченого матеріалу.

 • Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційна частина

- організація класу

- перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає про хід розв 'язування задачі )

ІV. Актуалізація опорних знань учнів


 1. Що необхідно знати, щоб визначити виконану роботу, не ви­мірюючи шлях?

 2. Які одиниці потужності використовуються в техніці? Наве­діть приклади.

 3. Чому потужність пов'язана зі швидкістю руху?

 4. Як розрахувати роботу, знаючи потужність?

V. Вивчення нового матеріалу.

1. Слово вчителя.

Спостереження за явищами природи показують, що робота може виконуватися при русі тіл. Так, тепловоз, ру­хаючись колією, стикається з вагоном і зміщує його на деяку відстань. Виконується робота і в тому випадку, коли кинутий камінь пробиває кригу. Вистрілена з рушниці куля пробиває дошку тощо. Якщо потенціальну енергію мають тіла, на які діє сила, то в перелічених вище прикладах робота виконується то­му, що вони здійснювали переміщення, рухалися.

Яку енергію мають рухомі тіла

Кінетична енергія є фізичною ве­личиною, і її значення можна роз­раховувати. Для цього треба знати, від яких фізичних величин вона залежить.

Як розраховують кінетичну енергію

Поставимо жолоб під деяким кутом до поверхні стола. На деякій відстані від його нижнього кінця покладемо брусок. На середній частині жолоба розмістимо маленьку стальну кульку і відпустимо її. Скотившись із жолоба, кулька вдариться об бру­сок і перемістить його на деяку відстань. Відмітимо відстань, на яку зміститься брусок.

Розмістимо кульку у верхній частині жолоба і відпустимо її. У цьому випадку, скотившись жолобом до основи, кулька набу­ває більшої швидкості, ніж раніше. Ударившись об брусок, вона Кінетична енергія тіла відносна

Як відомо, швидкість тіла є від­носною величиною, що залежить від вибору тіла відліку. Тому й кіне­тична енергія є величиною віднос­ною. Якщо артилерійський снаряд, поціливши в стіну, наносить їй значних руйнувань, то снаряд, по­сланий услід надзвуковому літаку, не завдасть йому суттєвих ушко­джень, оскільки швидкість снаряда відносно літака буде невеликою.

Наслідки зіткнення автомобілів у випадку, коли вони рухаються на­зустріч один одному, будуть завжди більш відчутними, ніж тоді, коли один автомобіль наздоганяє другий.Кінетична енергія залежить і від маси тіла. Якщо повторимо поперед­ні досліди з кулькою більшої маси, то побачимо, що переміщення брус-

ка в цьому випадку буде більшим. Ця залежність лінійна, тому можна сказати, що кінетична енергія тіла пропорційна його масі (мал. 127).

Як розрахувати кінетичну енергію

Щоб розрахувати кінетичну енергію, застосовують фор­мулу:V. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1. Чому рухоме тіло може виконати роботу?

2. Яку енергію називають кінетичною?

3. Як залежить кінетична енергія від швидкості тіла?

4. Як залежить кінетична енергія від маси тіла? 1. Навчаємося розв'язувати задачі.

Вправа 27

1. Два автомобілі з вантажами однакової маси рухаються го­ризонтальним шляхом з однаковими швидкостями відносно по­верхні Землі. Що можна сказати про їхні енергії? Чи однакові енергії вони матимуть, якщо один із них збільшить швидкість?

2. Чому спортсмен спочатку розбігається, а потім стрибає в довжину?

3. Чому на дорогах легковим автомобілям дозволяється їха­ти з більшою швидкістю, ніж вантажним?

4. Два електропоїзди рухаються з однаковими відносно Зем­лі швидкостями, але перший має шість, а другий - дев'ять таких самих вагонів. Який із них має більшу кінетичну енергію?

5. Яку кінетичну енергію має куля масою 5 г, що вилетіла з рушниці зі швидкістю 500 м/с?

V І.. Підсумок уроку

V ІІ.. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §44 Виконати вправу №27( 5 )

(Підручник Є.В. Корщак 8 клас)

Тема: Потенціальна енергія.

Мета уроку:

Навчальна: • Зясувати фізичний зміст поняття «енергії»; сформувати поняття потенціальної енергії

Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: підручник, збірник задач з фізики

План уроку


 • Організаційна частина.

 • Перевірка виконання домашнього завдання.

 • Актуалізація опорних знань учнів.

 • Вивчення нового матеріалу.

 • Закріплення вивченого матеріалу.

 • Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційна частина

- організація класу

- перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає про хід розв 'язування задачі )

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

1. Чому рухоме тіло може виконати роботу?

2. Яку енергію називають кінетичною?

3. Як залежить кінетична енергія від швидкості тіла?

4. Як залежить кінетична енергія від маси тіла?

V. Вивчення нового матеріалу.

У повсякденному житті можна знайти багато різ­них тіл, при переміщенні яких може виконуватися робота. Так, випущена з рук кулька почне падати під дією сили тяжін­ня, яка виконуватиме роботу з переміщення кульки.

Стиснута пружина може підняти на певну висоту тягарець. Тут сила пружності виконає роботу з переміщення тягарця.

Що таке енергія

Можна навести ще багато різних прикладів із природи, з повсякден­ного життя, з техніки, в яких ідеть­ся про тіла, які знаходяться в тако­му стані, що за певних умов може виконатися робота при їх пере­міщенні. Про такі тіла кажуть, що

вони мають енергію. За різних умов результат виконання робо­ти може бути різним. Тому й енергія може мати різні значення та бути розрахована.

Одиниці енергії

Оскільки йдеться про можливість виконання роботи, то енергію доцільно вимірювати тими самими одиницями, що й ро­боту. Тому одиницею енергії є 1 Дж.

Види механічної енергії

У фізиці розрізняють два види механічної енергії: потен­ціальну і кінетичну. Якщо тіло нерухоме, але на нього діє пев­на сила, то кажуть, що воно має потенціальну енергію.

Потенціальну енергію має тіло, підняте над поверхнею Зем­лі, стиснута пружина, стиснутий газ, річкова вода у водоймищі тощо.

Як розраховують потенціальну енергію

Розраховують потенціальну енергію з урахуванням природи сил, які діють на ці тіла. Найпростіше розрахувати потенціаль­ну енергію тіла, піднятого над поверхнею Землі, оскільки сила, яка діє на нього, залишається практично сталою протягом усього часу його руху під дією цієї сили.

Нехай тіло масою т знаходиться на висоті h над землею. Якщо воно впаде на поверхню, то буде виконана роботаОтже, про таке тіло можна сказати, що воно має потенціаль­ну енергіюПри розрахунках потенціальної енергії важливо пам'ятати, що ви­сота h є шляхом, яке тіло пройде у вертикальному напрямі. Отже, завжди треба вказувати, відносно якої поверхні визначається потен­ціальна енергія. Наприклад, тіло масою 2 кг, підняте над столом на висоту 1,5 м, матиме потенціальну енергію приблизно ЗО Дж, а потенціальна енергія цього тіла, розрахована для висоти 3 м над підлогою, буде 60 Дж.


V. Закріплення вивченого матеріалу.

 1. Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1. Які тіла мають потенціальну енергію?

2. Як обчислити потенціальну енергію тіла, піднятого над по­верхнею Землі?

3. Коли потенціальна енергія одного й того самого тіла може мати різне значення?

4. Чи змінюється потенціальна енергія при падінні тіла? 1. Навчаємося розв'язувати задачі.

Вправа 27

Вправа 26

1. Яку енергію має цеглина, що лежить на стіні новобу­дови?

2. Палю забивають пароповітряним молотом, маса ударної частини якого становить 1800 кг. Під час удару об верхній кі­нець палі виконується робота 27 кДж. На яку максимальну ви­соту піднімається перед цим ударна частина молота?

3. За допомогою копра металевий тягар масою 800 кг підня­ли на 6 м, а потім дали йому вільно впасти. Внаслідок удару ме­талевого тягаря об верхній кінець палі вона заглибилася в ґрунт на ЗО см. Визначити силу опору ґрунту.

4. Яким молотком - легким чи ва:: дим - можна забити цвях за меншу кількість ударів? Чому?V І.. Підсумок уроку

V ІІ.. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §43 Виконати вправу №26( 3 )

(Підручник Є.В. Корщак 8 клас)

Тема: Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії..

Мета уроку:

Навчальна: • Розкрити суть закону збереження механічної енергії в механічних процесах.

Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Тип уроку: комбінований з елементами експериментальної діяльності.

Обладнання: комп’ютер, мультимедійний проектор, сталевий циліндр, штатив, металева пластина, жорстка пружина, візок, цвяхи, дерев’яні бруски, вимірювальна стрічка, динамометри.

«…Будь-який процес, що відбувається в природі, можна розглядати, як перетворення одного виду енергії в інший»

М. Планк.

План уроку • Організаційна частина.

 • Перевірка виконання домашнього завдання.

 • Актуалізація опорних знань учнів.

 • Вивчення нового матеріалу.

 • Закріплення вивченого матеріалу.

 • Домашнє завдання.

Хід уроку

І. Організаційна частина

- організація класу

- перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Два учні розвязують задачі біля дошки )

Задача 1. Визначити потенціальну енергію гелікоптера масою 5 т, який завис над об’єктом на висоті 0,5 км.

Дано: Розв’язання

h = 0,5 км=500м Еп = mgh

m = 5 m = 5000 кг Eп = 5000 кг ∙ 500 м ∙10 Н/кг = 25 000 000 Дж = 25 МДж

g = 10 Н/кг

Eп - ?Задача 2. З якою швидкість рухається автомобіль, якщо відомо, що його кінетична енергія дорівнює 60 кДж, а маса 2 т.

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

Учні по черзі задають один одному питання по вивченій темі приблизно такого змісту.

 1. Які тіла мають потенціальну енергію?

 2. Як обчислити потенціальну енергію тіла, піднятого над по­верхнею Землі?

 3. Коли потенціальна енергія одного й того самого тіла може мати різне значення?

 4. Чи змінюється потенціальна енергія при падінні тіла?

 5. Чому рухоме тіло може виконати роботу?

 6. Яку енергію називають кінетичною?

 7. Як залежить кінетична енергія від швидкості тіла?

 8. Як залежить кінетична енергія від маси тіла?

V. Мотивація навчальної діяльності

Дослід №1. Вчитель провдодить досліди із тенісною кулькою яка падає в перщому досліді на поверхню столу і відбивається і другий дослід в якому кулька падає в посудину з піском.

Питання до класу.  1. Чому в першому досліді кулька відстрибує, і лише через деякий час зупиняється а в другому досліді взагалі не відстрибує.

Одже щоб зясувати причину цього запишіть сьогоднішню тему.

VІ Вивчення нового матеріалу.

1. Слово вчителя

Для обох видів механічної енергії є спільна власти­вість: при виконанні роботи енергія тіла завжди змінюється.Як змінюється повна механічна енергія тіла

Піднятий над поверхнею Землі м'яч має певну потенціальну енергію. Але коли він падає, ця енергія зменшується. Проте в процесі падіння швидкість м'яча збільшується, тобто збіль­шується його кінетична енергія. Внаслідок виконання роботи силою тяжіння кінетична енергія м'яча збільшилася. Проте зменшилася потенціальна енергія. Отже, можна сказати, що кінетична і потенціальна енергії пов'язані одна з одною. Зі збільшенням кінетичної енергії зменшується потенціальна енергія, і навпаки. Кинутий вгору м'яч має спочатку велику швидкість і відповідно кінетичну енергію. При підніманні м'яча вгору збільшується його по­тенціальна енергія, але швидкість і кінетична енергія м'яча поступово зменшуються.

Отже, тіло одночасно може мати як кінетичну, так і потенціальну енергії.

Який зв'язок між кінетичною і потен­ціальною енергією тіла

Мірою зміни кінетичної і потенціальної енергій є робота. При зміні потенціальної енергії тіла, що рухається вниз, вико­нується робота силою тяжіння. За рахунок цієї роботи відбу­вається збільшення кінетичної енергії. Якщо на дане тіло не діють сили тертя, то його повна механічна енергія залишається сталою. Це один із важливих законів природи, який потрібно враховувати при розрахунках параметрів руху тіл.

Зобразимо графічно залежність потенціальної і кінетичної енергій. Якщо потенціальна енергія пропорційна висоті, то графіком буде пряма лінія (мал. 129). Кінетична енергія буде зменшуватися зі збільшенням висоти, тобто буде пропорційною ви­соті. Ця залежність виразиться також прямою лінією (мал. 130).

Дослід №2

Дослідна установка зображена на рис. 3. Нитяний маятник на початку  висить  нерухомо. Відзначаємо це положення як нульовий рівень потенційної  енергії.  Відхиляємо  маятник  на деякий кут  і відпускаємо. Помічаємо, що  маятник проходить нульовий рівень і відхиляється  в  протилежний напрямок. Що сталося? Чому коли-вання припиняються?


Рис 3.


Висновок: Чим на більший  кут  відхиляємо  маятник з нульового  положення, тим більшу швидкість буде  мати маятник,  проходячи  його. Значить, накопичена потенціальна енергія  при  відхиленні  маятника перетворюється в кінетичну, при  проход-женні  нульового  положення,  а  потім знову перетворюється на  потенційну  при  відхиленні в протилежному напрямку. Коливання припиняються  тому, що механічна  енергія  втрачається  в резуль-таті дії неконсервативних  сил  (сили  опору  повітря). Значить,  якщо усунути дію  неконсервативних  сил,  тоді  система маятник – Земля будуть взаємодіяти тільки один з одним  (замкнута система) і в цьому випадку коливання будуть  тривати нескінченно довго,  тобто поперемінно будуть  перетворюватися одина енергія в іншу - потенціальна в кінетичну.
Сума кінетичної і потенціальної енергій

Накладемо обидва графіки один на одний і визначимо суму енергій для довільної висоти (мал. 131). Неважко помітити, що сума енергій для довільної висоти тіла над поверхнею Землі бу-

де однаковою. Це свідчить про те, що повна механічна енергія збері­гається за умови відсутності сил тертя. У цьому суть закону збере­ження і перетворення механічної енергії. Те, що відсутні перетворен­ня механічної енергії в інші види енергії, постулюють, вводячи понят­тя замкнутої системи. Усі перетво­рення механічної енергії відбува­ються в межах цієї системи. Замк­нуту систему в певному наближенні утворюють маятник і Земля. За від­сутності сил тертя в цій системі від-

буваються неперервні перетворення потенціальної і кінетичної енергій.

З цього формулювання закону можна зробити деякі висновки. Зокрема, висновок про те, що механічна енергія не виникає і не зникає безслідно. Вона лише перетворюється з одного виду в ін­ший. Мірою перетворення енергії з одного виду в інший є робота.

Робота з підручником.

Учні самостійно опрацьовують §46 Про використання закону збереження і перетворення енергіїЕнергія притаманна всім явищам у природі

Понятч енергії є універсальним. Воно стосується усіх при­родних процесів. Так, якщо брусок при ковзанні вниз похилою площиною зменшує свою швидкість аж до повної зупинки, то дошка похилої площини і сам брусок нагріваються. Розрахун­ки енергії, яка перетворилася в теплову, покажуть, що зміна механічної енергії бруска дорівнює тепловій енергії. Тому за­кон збереження і перетворення механічної енергії є окремим проявом більш загального закону природи - закону збережен­ня і перетворення енергії.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Робота в групах

Вправа 28

І-група 1. М'яч, підкинутий угору, через деякий час упав на землю. Які перетворення механічної енергії при цьому відбулися? Чи відбувалися при цьому інші перетворення енергії?

Відповідь: у момент кидка м’яч мав кінетичну енергію. Потенціальна енергія м’яча відносно рівня Землі дорівнює нулю. Під час підйому м’яча вгору його кінетична енергія повільно переходить в потенціальну. У верхній точці польоту кінетична енергія повністю перейшла в потенціальну. Тобто кінетична енергія стала повністю дорівнювати нулю. Під час падіння на Землю перетворення енергії відбувається в зворотному порядку – потенціальна енергія безперервно перетворюється в кінетичну. Якщо витрат енергії не буде, то під час удару об Землю м’яч має таку саму кінетичну енергію, що й під час кидка.

ІІ-група 2. Якими перетвореннями енергії супроводжується хід ме­ханічного годинника?

ІІІ-група 3. Під час скочування з гори санок їх швидкість збільшується. Чому?

Навчаємося розв'язувати задачі.

4. Тіло масою 2 кг підняте над землею на висоту 10 м. Визна­чити потенціальну енергію цього тіла. Яку потенціальну енер­гію воно матиме на висоті 5 м при вільному падінні? Де поділа­ся решта енергії тіла?

5. Молот копра для забивання паль має масу 600 кг. Він підні­мається на висоту 12 м. Визначити кінетичну енергію молота в момент удару об палю після його вільного падіння без тертя. Яка робота виконується за один удар молота?

6. На відрізку дороги автомобіль розганяється від 36 до 72 км/год. Яку роботу виконала сила, яка розганяла автомобіль. Маса автомобіля становить 1,5 т.

Дано: Розв’язання

v1 = 36 км/год = 10 м/с Робота сили, що розганяє автомобіль, призводить до

v2 = 72 км/год = 20 м/с збільшення його кінетичної енергії:

m = 1,5 т = 1500 кг А = Еk1 – Еk2 = mv22/2 – mv12/2 = m/2(v22 – v12)

A-? А= 1500кг/2((20м/с)2-(10м/с)2) = 225000Дж=225кДж

Відповідь: 225 кДж

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1. Які перетворення механічної енергії відбуваються при падінні тіла в безповітряному просторі?

2. Як відбувається перетворення потенціальної енергії в кінетичну?

3. Як підтвердити закон збереження механічної енергії тіла, що падає?

4. Яка фізична величина є мірою перетворення енергії?

5. Як формулюється закон збереження і перетворення ме­ханічної енергії?

6. Чому не можна побудувати вічний двигун?

V І.. Підсумок уроку

Метод «Рюкзак» - кожен з учнів записує на папері відповідь на запитання: «Які з тих знань, умінь, способів дій, отриманих на уроці, стануть в нагоді на інших уроках, в щоденному житті?» Папірці з відповідями складаються в рюкзак (справжній чи уявний). Вчитель вибірково знайомить учнів з відповідями.
V ІІ.. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §45-46 Виконати вправу №28( 5 )

(Підручник Є.В. Корщак 8 клас)


Тема уроку: Розвязування задач.

Мета: з'ясувати рівень засвоєння учнями вивченого матеріа­лу; перевірити їхнє вміння застосовувати отримані знання до розв'язання конкретних задач; формувати навички учнів застосовувати теоретичні положення для розв'язування задач; розвивати вміння аналізувати та самостійно вирішувати проблемні питання.

Тип уроку: Урок закріплення знань.

План уроку:   • Організаційний момент.

   • Перевірка домашнього завдання.

   • Актуалізація опорних знань.

   • Розвязування задач.

   • Підсумок уроку.

   • Домашнє завдання

Хід уроку

І. Організаційний момент.

    • Організація класу

    • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає про хід розв 'язування задачі)

ІV. Актуалізація опорних знань учнів

1. Які перетворення механічної енергії відбуваються при падінні тіла в безповітряному просторі?

2. Як відбувається перетворення потенціальної енергії в кінетичну?

3. Як підтвердити закон збереження механічної енергії тіла, що падає?

4. Яка фізична величина є мірою перетворення енергії?

5. Як формулюється закон збереження і перетворення ме­ханічної енергії?

6. Чому не можна побудувати вічний двигун?

V. Розв’язування задач.
РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАДАЧ

Якісні завдання:

І-група 1. М'яч, підкинутий угору, через деякий час упав на землю. Які перетворення механічної енергії при цьому відбулися? Чи відбувалися при цьому інші перетворення енергії?

Відповідь: у момент кидка м’яч мав кінетичну енергію. Потенціальна енергія м’яча відносно рівня Землі дорівнює нулю. Під час підйому м’яча вгору його кінетична енергія повільно переходить в потенціальну. У верхній точці польоту кінетична енергія повністю перейшла в потенціальну. Тобто кінетична енергія стала повністю дорівнювати нулю. Під час падіння на Землю перетворення енергії відбувається в зворотному порядку – потенціальна енергія безперервно перетворюється в кінетичну. Якщо витрат енергії не буде, то під час удару об Землю м’яч має таку саму кінетичну енергію, що й під час кидка.

ІІ-група 2. Якими перетвореннями енергії супроводжується хід ме­ханічного годинника?

ІІІ-група 3. Під час скочування з гори санок їх швидкість збільшується. Чому?

Розрахункові завдання:


 1. Тіло масою 2 кг підняте над землею на висоту 10 м. Визна­чити потенціальну енергію цього тіла. Яку потенціальну енер­гію воно матиме на висоті 5 м при вільному падінні? Де поділа­ся решта енергії тіла?

 2. Молот копра для забивання паль має масу 600 кг. Він підні­мається на висоту 12 м. Визначити кінетичну енергію молота в момент удару об палю після його вільного падіння без тертя. Яка робота виконується за один удар молота?

 3. На відрізку дороги автомобіль розганяється від 36 до 72 км/год. Яку роботу виконала сила, яка розганяла автомобіль. Маса автомобіля становить 1,5 т.

Дано: Розв’язання

v1 = 36 км/год = 10 м/с Робота сили, що розганяє автомобіль, призводить до

v2 = 72 км/год = 20 м/с збільшення його кінетичної енергії:

m = 1,5 т = 1500 кг А = Еk1 – Еk2 = mv22/2 – mv12/2 = m/2(v22 – v12)

A-? А= 1500кг/2((20м/с)2-(10м/с)2) = 225000Дж=225кДж

Відповідь: 225 кДжVІ. Підсумок уроку

(Рекомендації вчителя щодо підготовки до атестації)

VІІ. Домашнє завдання.

Повторити в підручнику §§41-47 Є.В. Коршак 8 клас Впр №25(6-7)

Підготуватися до тематичного оцінювання знань

Урок№______ Дата___________ ______клас
Тема: Машини і механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки.

Мета уроку:


 • ознайомити учнів з видом простого механізму - важелем, блоком, коловоротом, похилою площиною;

 • розвивати полікультурну компетенцію при розгляданні застосування важеля у стародавньому світі;

 • розвивати самоосвітню компетенцію при роботі з підручником; при розв’язанні задач на обчислення роботи, сили, енергії;

 • розвивати комунікативну компетентність при виконанні завдань в групах;

 • розвивати соціальну компетентність при розглядані прикладів важеля у побуті, природі;

 • виховання уважності, стійкого інтересу до фізики.

ТИП УРОКУ: комбінований

ОБЛАДНАННЯ: підручник з фізики 8 клас, збірник задач з фізики, плакат: важелі першого та другого роду, прилади для демонстрацій: демонстраційний важіль, набір тягарців, штатив; картки з завданнями.

План уроку • Організаційна частина.

 • Перевірка виконання домашнього завдання.

 • Актуалізація опорних знань учнів.

 • Вивчення нового матеріалу.

 • Закріплення вивченого матеріалу.

 • Домашнє завдання.

Хід уроку

Девіз уроку. "Дайте мені точку опори, і я переверну Землю".

Архімед
І. Організаційна частина

- організація класу

- перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка знань та умінь учнів.

ІІІ. Перевірка виконання домашньої задачі.

(Один з учнів розповідає про хід розв 'язування задачі )

ІV. Актуалізація опорних знань учнів


 1. Поставити у відповідність і дати визначення кожної з величин.

А
Ек F S Дж
A t Вт
Еп m g h

 1. Усні запитання(Учні запитують один в одного)

1. Які перетворення механічної енергії відбуваються при падінні тіла в безповітряному просторі?

2. Як відбувається перетворення потенціальної енергії в кінетичну?

3. Як підтвердити закон збереження механічної енергії тіла, що падає?

4. Яка фізична величина є мірою перетворення енергії?

5. Як формулюється закон збереження і перетворення ме­ханічної енергії?

6. Чому не можна побудувати вічний двигун?V. Повідомлення теми мети уроку.

Слайд 1. Тема сьогоднішнього уроку „ Машини та механізми. Прості механізми Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки.”

На цьому уроці ми повинні з’ясувати: 1. Що називають механізмом?Машиною?

 2. Що таке важіль.

 3. Блок рухомий, нерухомий.

 4. Похила площина

 5. Розв’язання задач.

VІ.Мотивація навчальної діяльності.

Тисячоліття тому назад люди використовували всі роботи за допомогою сили своїх м’язів. З часом вони винайшли різні механізми, щоб полегшити свою працю. Люди переконалися в тому, що набагато легше пересувати вантажі, перекочуючи їх на котках. На основі цього вони винайшли колесо. Згодом винайшли новий механізм. Важіль — найпростіший механізм, яким людина користувалася протягом тисяч років. Зображення важеля можна знайти на скелях і в папірусах давніх народів, на стінах стародавніх храмів Китаю, Індії тощо. Сьогодні приклади застосування важеля ми бачимо всюди. Найчастіше як важіль використовують довгий стрижень із закріпленою віссю обертання.Слайд 2

VІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Повідомлення учнів про механізм.

2. Повідомлення про машини.

Слово вчителя.

Як зрівноважити важіль

З'ясуємо, за яких умов важіль, на який діють кілька сил, бу­де зрівноважено.Для цього візьмемо дерев'яну планку з отвором посередині і розмістимо її на осі, закріпленій у штативі (мал. 60). Це і буде важіль. Ліворуч від осі обертання підвісимо в точці А на відста­ні 10 см тягарець масою 102 г. У цьому випадку кажуть, що точка А є точкою прикладання сили 1 Н. Під дією цієї сили ва­жіль почне обертатися проти годинникової стрілки. Щоб він не обертався і залишався горизонтальним, на другому кінці важе­ля дослідним шляхом знайдемо таку точку В, при закріпленні в якій важка масою 102 г важіль припинить обертання. Вимі­рявши відстань ОВ, побачимо, що вона також дорівнює 10 см. Отже, ОА — ОВ, якщо Fi = F2. Якщо сила перпендикулярна до напряму на вісь обертання важеля, то відстань від його осі обер­тання до точки прикладання сили називають плечем сили.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка