Вивчення характеристик звуку


Тема. Земне тяжіння. Сила тяжіння Вага тіла. Невагомість Мета урокуСторінка4/15
Дата конвертації11.03.2019
Розмір0.79 Mb.
ТипЛабораторна робота
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема. Земне тяжіння. Сила тяжіння Вага тіла. Невагомість

Мета уроку: дати учням відомості про силу тяжіння й вагу тіла; по­знайомити із природою цих сил.

Тип уроку: комбінований урок.

План уроку

 • Організаційна частина.

 • Перевірка виконання домашнього завдання.

 • Актуалізація опорних знань учнів.

 • Вивчення нового матеріалу.

 • Закріплення вивченого матеріалу.

 • Домашнє завдання.

Хід уроку

1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Перевірка знань та умінь учнів.

 2. Вивчення нового матеріалу.

1. Падіння тіл

Спостерігаючи падіння тіл, можна помітити, що «важкі» тіла падають звичайно швидше, ніж «легкі». Наприклад, монета падає набагато швидше, ніж паперовий кружок.

Ще в давнину Арістотель стверджував, що легкі тіла мають властивість падати повільніше, ніж важкі.

Це переконання вважалося правильним понад дві тисячі років, поки його не спростував італійський учений Галілей, що перейшов від спостережень до дослідів.

Галілей припустив, що в ідеальній ситуації -— якби опору по­вітря не було зовсім — всі тіла падали б однаково. Щоб перевіритич своє припущення, Галілей кинув з Пізанської вежі одночасно кулю й гарматне ядро. Хоча їхні маси відрізняються в багате?разів, куля та ядро впали практично одночасно, підтвердивши припущення ГалілеяПадіння тіл за відсутності опору повітря називають вільним па­дінням. Отже, Ц при вільному падінні всі тіла падають однаково.

Виміри показали, що при вільному падінні швидкість тіла що­секунди збільшується на 9,8 м/с.

2. Сила тяжіння

Камінь падає на Землю тому, що його притягує Земля. Камінь теж притягує Землю. Сили взаємодії між каменем і Землею — це сили всесвітнього тяжіння.

Вивчивши відомі на той час дані про рух небесних тіл, Ньютон дійшов висновку, що сила притягання двох тіл пропорційна масам цих тіл й обернено пропорційна квадрату відстані між ними.

Сила тяжіння визначається як сила, з якою тіло притягується до Землі в даному місці. Ознакою дії сили завжди є зміна швидкості руху тіла. Для підтвердження цього можна запропонувати учням візуально порівняти швидкість падаючого тіла на початку й напри­кінці падіння. З?» Силу, з якою Земля притягує до себе тіло, називають силою тяжіння.Виходячи з того, що під час вільного падіння швидкість будь-якого тіла збільшувалася щосекунди на 9,8 м/с, Ньютон довів, що сила тяжіння прямо пропорційна масі тіла, а коефіцієнт про­порційності — 9,8 Н/кг. Цей коефіцієнт називають прискоренням вільного падіння.

Тому модуль сили тяжіння можна виразити через масу тіла т й прискорення вільного падіння я так:

4. Невагомість

З телевізійних передач і кінофільмів ми знаємо, що на орбіталь­ній космічній станції, що рухається навколо Землі, тіла перебува­ють у стані, який називається невагомістю. Космонавт, як і всі інші тіла, може вільно ширяти на космічній станції. У цьому випадку він не тисне на опору і його вага дорівнює нулю.Стан, за якого вага тіла дорівнює нулю, називають неваго­містю.

У тривалому стані невагомості перебувають космонавти в косміч­ному кораблі, коли його двигуни вимкнені. При цьому космонавти разом з космічним кораблем рухаються під дією тільки сил тяжіння (з боку Землі, Місяця або яких-небудь інших космічних тіл).4. Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

    1. Чому камінь, кинутий у горизонтальному напрямку, не ле­тить прямолінійно?

    2. Що свідчить проіснування сили тяжіння? ?

    3. Від чого залежить сила тяжіння? ?

    4. За якої умови тіло перебуває в стані невагомості?

    5. Де можна спостерігати невагомість?

5. Закріплення вивченого матеріалу

Навчаємося розв'язувати задачі

1. Яка сила тяжіння діє на м'яч масою 400 г?

2. Чому дорівнює вага 2 л гасу?6. Домашнє завдання

Опрацювати у підручнику§16 -18

Виконати вправу № 8(2) №10(2)

Лабораторна робота №7

Тема : «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»

Навчальна:

Навчити учнів вимірювати коефіцієнта тертя ковзання дерева по дереву. та дослідити його залежність від площі та виду тертьових поверхонь.

Розвивальна: • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Обладнання: дерев'яний брусок, трибометр (дошка), динамометр, наждачний

папір (пластмасова, металева, гумова смужка), нитка.Тип уроку: Лабораторна робота

Завдання уроку: 1. Визначити коефіцієнт тертя дерева по дереву.

2. Визначити коефіцієнт тертя дерева по наждачному паперу.3. Порівняти значення сили тертя і коефіцієнта тертя при різних площах тертьових поверхонь.

План уроку:

 • Перевірка домашнього завдання.

 • Актуалізація опорних знань.

 • Виконання лабораторної роботи.

 • Підсумок уроку.

 • Домашнє завдання


Хід уроку

 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання методом фронтального опитування.

 2. Актуалізація опорних знань.

Перед початком виконанням лабораторної роботи вчитель нагадує про дотримання правил техніки безпеки життєдіяльності під час виконання лабораторної роботи та знаходження в кабінеті фізики в цілому.

 1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

Ідея досліджень

Для виконання роботи необхідно:

• визначити за допомогою динамометра вагу бруска Р (мал. 15а);

• покласти брусок широкою гранню на горизонтально розміщену поверхню трибометра (дошки) і, прикріпивши до нього динамометр, рівномірно рухати брусок по поверхні дошки (мал. 156);

• визначити силу тертя ковзання F , враховуючи, що вона за модулем дорівнює силі тяги;

• з формуливизначити коефіцієнттертя ковзання р;

провести аналогічні вимірювання, рухаючи дерев'яний брусок по іншій поверхні (наждачний папір, пластмаса тощо) та повернувши брусок на іншу грань;


 1. Підсумок уроку

Питання до класу

   1. Чи ми досягли під час виконання лабораторної роботи і отриманих результатів поставленої мети на початку уроку.

   2. Що найбільше сподобалося учнів в процесі виконання даної лабораторної роботи.

   3. Вчитель наголошує щоб учні повинні результати дослідження занести до таблиці результатів, і зробити відповідні висновки

   4. Виконати контрольні питання

Виконуючи лабораторну роботу з визначення коефіцієнта тертя, учень провів досліди в послідовності, показаній на малюнку 15. За результатами вимірювань відповідних сил, відображеними на малюнку 16 визначте:

6..Домашнє завдання

Повторити в підручнику Є.В. Коршак 8 клас §19-20 ст64

Завдання додому: дослідити, чи залежить значення кута, за якого сірникова коробка починає ковзати з похилої площини, від того, як на ній розміщена коробка (мал. 17)?
Тема: Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля. Блок.

Мета уроку:

Навчальна:

познайомити учнів з різними видами простих механіз­мів; з'ясувати умову рівноваги важеля.

Розвивальна: • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Тип уроку: комбінований урок.

Обладнання: підручник, збірник задач з фізики

План уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

V І. Домашнє завдання.

Хід урокуІ. Організаційна частина

- організація класу

- перевірка готовності класу до уроку.

ІІ. Перевірка виконання домашнього завдання.

Один із учнів пояснює хід розв’язування домашньої задачі.ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Чи можна змінювати значення сили

Якщо взаємодія між тілами від­бувається через проміжні тіла, то можлива зміна сили взаємодії між ними. Вона може змінювати як на­прям, так і значення. Одним з прикла­дів такого застосування проміжних тіл для взаємодії між тілами є ва­жіль. У побуті і на виробництві можна спостерігати багато таких прикладів.

Часто можна бачити як важкий предмет піднімають або перемі­щують за допомогою дерев'яного чи металевого стержня (мал. 59). У цьому випадку стержень нази­вають важелем.

Що таке важіль

Вісь обертання важеля може про­ходити через один з його кінців або всередині важеля - між точками прикладання сил. При дії кількох сил на важіль він може обертатися або взагалі бути нерухомим. В останньому випадку кажуть, що важіль зрівно­важений.

Як зрівноважити важіль

Вимірявши обидва плеча, вияви­мо, що праве плече ОС вдвічі менше за ліве плече ОА.У випадку рівноваги важеля плече більшої сили менше, і навпа­ки, плече меншої сили більше.
Що таке момент сили

Фізичну величину, яка дорівнює добутку сили на плече, називають моментом сили. Одиницею моменту сили є нью-тон-метр (Н-м).Тепер можна сформулювати умову рівноваги важеля у більш загальній формі: Важіль перебуває в рівновазі, якщо момент сили, що обертає важіль за годинниковою стрілкою, дорівнює моменту сили, яка обертає важіль проти годинникової стрілки. Конструктивно важіль може бути побудований і так, що си­ли будуть прикладені по один бік від осі обертання. Умова рів­новаги для нього буде така сама, як і для важеля, розглянутого вище. Скориставшись умовою рівноваги важеля, можна розраху­вати сили, які діють на нього, або плечі цих сил.

Що таке блок

Блок - це пристрій, який складається з мотузки, перекину­тої через колесо, яке може обертатися на осі.Обід колеса, як правило, має жолоб, в якому прокладається мотузка, трос або ланцюг. Вісь блока може бути нерухомою або переміщуватися разом із колесом. У зв'язку з цим розрізняють блоки рухомі і не­рухомі.

Який блок називають нерухомим

У нерухомого блока вісь обертання не змінює свого положен­ня в просторі. Вона за допомогою спеціальної обойми закріп­люється на балці, стелі або на іншій опорі (мал. 70). Якщо до кінця мотузки, перекинутої через блок, прикласти силу, то другий кінець мотузки почне переміщуватися вгору. Якщо до цього кінця прикріпити вантаж певної маси, то він також буде підніматися вгору. Якщо на вільний кінець мотузки діє сила, напрямлена вниз, то на вантаж діє сила, напрямлена вгору. Ви­мірювання цих сил показує, що вони однакові.

V Закріплення вивченого матеріалу

Виконання вправи №111. Яку силу потрібно прикласти до важеля, щоб утримати в рівновазі вантаж (мал. 66)?

2. Чому двері легше відчинити, штовхаючи їх біля дверної ручки, а не біля завіс, на яких вони підвішені?

3. Чому не можна копати лопатою, тримаючи її однією ру­кою? Яка роль другої руки? Де найкраще нею тримати лопату?

4. Чому розмотувати нитку з повної котушки легше, ніж із частково розмотаної?

5. Визначити силу, з якою тисне на поверхню підлоги лю­дина вагою 0,69 кН, що підіймає за допомогою нерухомого й рухомого блоків вантаж масою 130 кг.

6. Який вантаж можна підняти за допомогою рухомого блока вагою 40 Н, якщо мотузку тягти із силою 0,2 кН?VІ. Підсумок уроку

Питання до учнів у ході викладу нового матеріалу

1. Що називають важелем?

2. Що таке вісь обертання важеля?

3. Що таке точка прикладання сили? А. Як виміряти плече сили?

5. Яка умова рівноваги важеля?

6. Які є типи важелів?

7. Для чого застосовують важелі?

8. Яка будова нерухомого блока?

9. Яка будова рухомого блока?

10. Який із блоків дає виграш у силі? Чому?

11. Який блок дає змогу змінити напрям дії сили?

12. Де застосовуються блоки?

V ІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати у підручнику §21-22-23 Вправа №11(4) (Підручник Є.В. Коршак О.І. Ляшенко В.Ф. Савченко)Лабораторна робота №8

Тема : «З’ясування умов рівноваги важеля»

Навчальна:

Навчити учнів досліджувати властивості важеля, з 'ясувати умови його рівноваги.Розвивальна:

 • розвиток пам’яті та уважності.

Виховна:

 • формування інтересу до вивчення предмету фізика;

Обладнання: шкільний лабораторний важіль, штатив, набір тягарців масою по

100 г, лабораторний динамометр, лінійка.Тип уроку: Лабораторна робота

Завдання уроку:

1. Дослідити властивості важеля.

2. З 'ясувати умови рівноваги важеля.

План уроку:


 • Організаційний момент.

 • Перевірка домашнього завдання.

 • Актуалізація опорних знань.

 • Виконання лабораторної роботи.

 • Підсумок уроку.

 • Домашнє завдання

Хід уроку 1. Організаційний момент.

 • Організація класу

 • Перевірка готовності класу до проведення уроку.

 1. Перевірка домашнього завдання методом фронтального опитування.

 2. Актуалізація опорних знань.

Перед початком виконанням лабораторної роботи вчитель нагадує про дотримання правил техніки безпеки життєдіяльності під час виконання лабораторної роботи та знаходження в кабінеті фізики в цілому.

 1. Виконання лабораторної роботи.

Завдання 1

1. Закріпити у штативі лабораторний важіль і зрівноважити його у горизонтальному положенні за допомогою гайок (шматків пластиліну), які розміщені по обидві сторони важеля.

2. Підвісити до лівої частини важеля на від­стані 10-15 см від осі обертання три тягарці (мал. 18). До правої частини приєднати динамометр і зрівноважити важіль у горизонтальному положенні для випадків, коли точка приєднання динамометра знаходиться від осі обертання на відстані:

а) ...мегшій за плече / сили тяжіння, що діє на тягарці;

б) ...однаковій з плечем / сили тяжіння, що діє на тягарці;

в) ...більшій за плече / сили тяжіння, що діє на тягарці.

3. Виміряти плечі і значення сил для цих випадків. Дані записати в таблицю.

4. Порівняти співвідношення між силами та їх плечами при рівновазі важеля (поставити на місці крапок знак <, > або =)Завдання 2

1. Підвісити до лівої частини важеля на відстані 20-25 см від осі обертання тягарець масою 100 г.

2. До правої частини важеля підвісити два таких тягарці і, пересуваючи підвіс, досягти горизонтального положення важеля (мал. 19).

3. Виміряти плечі сил і обчислити моменти цих сил.M,=F-lr...

M2=F-lr...

4. Результати вимірювань та обчислень записати в таблицю.

5. Порівняти моменти сил (поставити знак <, > або -) Mt ... Мг

6. Перемістити лівий тягарець ближче до осі обертання і виконати п. 2-4.MrF-lr... M=F2-l~...

7. Порівняти моменти сил (поставити знак <,> або =). М} ... Мг 1. Підсумок уроку

Питання до класу

    1. Чи ми досягли під час виконання лабораторної роботи і отриманих результатів поставленої мети на початку уроку.

    2. Що найбільше сподобалося учнів в процесі виконання даної лабораторної роботи.

    3. Вчитель наголошує щоб учні повинні результати дослідження занести до таблиці результатів, і зробити відповідні висновки

    4. Виконати контрольні питання

На малюнку 20 зображено важіль, який знаходиться в рівновазі. Вага кожного тягарця, підвішеного до лівої частини важеля 1 Н. Визначте:

6.Домашнє завдання

Повторити в підручнику Є.В. Коршак 8 клас §21-22-23

Завдання додому: оцінити, у скільки разів відрізняється мінімальна і максимальна сили, яку можуть розвивати при різанні матеріалу ножиці. Вважати, що сила, прикладена до ручок, в обох випадках однакова.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка