Визначення сум коригувань на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активівСкачати 141.28 Kb.
Дата конвертації04.11.2016
Розмір141.28 Kb.
#759
Визначення сум коригувань на різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів
Відповідно до п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III «Податок на прибуток підприємств» Податкового кодексу України.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Податкового кодексу України.

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу України фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів, включених до витрат звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності та згідно п. 138.2 ст. 138 Податкового кодексу України зменшується на суму дооцінки та вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних активів в межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення корисності основних засобів або нематеріальних активів відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.

Для цілей розділу III Податкового кодексу України залишковою вартістю основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів вважається сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка визначається як різниця між первісною вартістю і сумою розрахованої амортизації відповідно до положень розділу III Податкового кодексу України.

Отже, для розрахунку амортизації відповідно до положень п. 138.3 ст.138 Податкового кодексу України визнається вартість основних засобів та нематеріальних активів без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухгалтерського обліку.

Крім того, з урахуванням вимог п. 11 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України балансова вартість основних засобів та нематеріальних активів станом на 1 січня 2015 року має дорівнювати балансовій вартості таких активів, що визначена станом на 31 грудня 2014 року відповідно до статей 144-146 та 148 розділу III Податкового кодексу України у редакції, що діяла до 1 січня 2015 року.


До уваги платників податку на прибуток
Законом України від 24 грудня 2015 року №909-VIII «Про внесення змін до Податкового  кодексу  України  та   деяких законодавчих  актів України  щодо забезпечення  збалансованості  бюджетних  надходжень  у  2016  році» (далі – Закон №909)  вилучено абзац четвертий п. 57.1 ст. 57  розділу ІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ), яким передбачалася сплата щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств (1/12 нарахованої суми податку за попередній звітний (податковий) рік) та зменшення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку. З метою реалізації норми  абзацу  четвертого  п.  57.1 ст. 57 розділу ІІ  ПКУ у редакції,  що діяла  до 1 січня 2016 року, таке зменшення щомісячних авансів передбачалося відображати при розрахунку значення рядка 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. №897 (далі – Декларація №897). Не зараховані у зменшення податкового зобов’язання суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів станом на 01.01.2015 р. повинні враховуватися у зменшення  податкового  зобов’язання  з податку на прибуток у податковій декларації за 2015 рік та наступних звітних (податкових) періодах до повного їх погашення.

Відтак ДФС України рекомендує при розрахунку зменшення нарахованої суми податку в рядку 16.3.1 Додатку ЗП до рядка 16 ЗП Декларації №897 за 2015 рік також враховувати залишок суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку  станом  на  01.01.2015 р., що відображена у рядку 13.5.2 Додатку ЗП до рядка 13 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (для страховиків – у рядку  08.2 Податкової декларації з податку на доходи (прибуток) страховика, для банків – у рядку 14.5.2 Додатку ЗП до рядка 14 Податкової декларації з податку на прибуток банку), поданої за 2014 рік.

Відповідно при поданні Декларації №897 платниками податку на прибуток підприємств, які будуть розраховувати зменшення нарахованої суми податку у Додатку ЗП з урахуванням залишку суми сплачених авансових внесків з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів, яка залишилась не зарахованою у зменшення податкового зобов’язання з цього податку станом на 01.01.2015 р., рекомендуємо подати доповнення до декларації, передбачене п. 46.4 ст. 46 розділу ІІ ПКУ, з відповідним поясненням та зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації

Підпунктом 141.4.9 п. 141.4 ст. 141 розділу ІІІ ПКУ передбачено, що суми податку на прибуток, отримані з іноземних джерел, що сплачені суб’єктами господарювання за кордоном, зараховуються під час сплати ними податку в Україні. При цьому зарахуванню підлягає сума податку, розрахована за правилами, встановленими розділом ІІІ ПКУ. Розмір зарахованих сум податку з іноземних джерел протягом податкового (звітного) періоду не може перевищувати суми податку, що підлягає сплаті в Україні таким платником податку протягом такого періоду.

При поданні Декларації №897 платниками податку на прибуток підприємств, які будуть розраховувати зменшення нарахованої суми податку у Додатку ЗП з урахуванням сум податку на прибуток, що сплачені за кордоном, рекомендуємо подати доповнення до декларації, передбачене п. 46.4 ст. 46 розділу ІІ ПКУ, з відповідним поясненням та зазначенням відповідних сум, вказавши про цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

Детальніше із роз’ясненнями стосовно даного питання можна ознайомитися у листі ДФС України від 28.01.2016 р. №2779/7/99-99-19-02-01-17 «Про внесення змін до листа ДФС від 04.01.2016 № 102/7/99-99-19-02-01-17».


За результатами розгляду скарг платників податків

залишено без змін рішення органів ДФС на 800 тис. гривень
За січень 2016 року від суб’єктів господарювання Тернопільської області до Головного управління Державної фіскальної служби в області на розгляд в адміністративному порядку надійшло 7 первинних скарг на 8 рішень. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість первинних скарг зменшилась на одну та на 5 зменшилась кількість оскаржених рішень.

Впродовж січня цього року Головним управління ДФС у Тернопільській області розглянуто 11 скарг платників податків на 12 рішень та вимог, що на 2 скарги та 3 рішення менше показника відповідного періоду 2015 року. За результатами розгляду скарг з початку року залишено без змін 9 рішень на загальну суму 800 тис. гривень та скасовано повністю 3 рішення на суму 5 тис. гривень.

Звертаємо увагу, що з 12 січня 2016 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 21.10.2015 №916 «Про затвердження Порядку оформлення і подання скарг платниками податків та їх розгляду контролюючими органами». Новим Порядком визначено процедуру оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень або інших рішень контролюючих органів під час адміністративного оскарження. Одночасно цей Порядок не застосовується щодо оскарження рішень контролюючих органів, дій або бездіяльності їх посадових осіб та інших працівників, якщо спеціальним законом встановлено інший порядок оскарження таких рішень, дій або бездіяльності, а також при оскарженні постанов, прийнятих у справах про адміністративні правопорушення.
Особливості формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
З 1 січня 2016 року набрав чинності Закон України від 24 грудня 2015 року №909-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» (далі – Закон №909), яким, зокрема, внесено зміни до Закону України від 8 липня 2010 року № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон № 2464).

Водночас Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 р. №435 (далі – Порядок №435), у тому числі форма Звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів, (додаток 4 до Порядку №435) (далі – Звіт) залишилися без змін. Відповідно на даний час готуються зміни до Порядку №435 та Звіту, де будуть враховані всі нововведення, що відбулися з 1 січня 2016 року.До затвердження нової форми необхідно подавати Звіт до фіскального органу як за звітні періоди 2016 року, так і за попередні звітні періоди до 2016 року (несвоєчасно подані) за формою згідно з додатком 4 до Порядку №435, що діяла з 01.05.2015 р., із заповненням всіх обов’язкових реквізитів.

Незважаючи на введення єдиної ставки єдиного внеску для всіх видів доходу, рядки в таблиці 1 Звіту необхідно заповнювати у розрізі видів доходу.

Суми нарахованого єдиного внеску необхідно відображати у рядках таблиці 1 Звіту за видами доходу, але розраховувати за новою ставкою (22%), окрім:

- підприємств, установ і організацій для працюючих інвалідів – 8,41%;

- підприємств та організацій всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариств УТОГ та УТОС – 5,3%;

- підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (за умов, визначених частиною чотирнадцятою статті 8 Закону України від 8 липня 2010 року №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування») для працюючих інвалідів – 5,5 відсотка.

Оскільки, починаючи зі звітного періоду січня 2016 року, утримання єдиного внеску із нарахованого доходу застрахованих осіб скасовано, цей показник не зазначається при заповненні Звіту (рядки 5, 5.1 – 5.6 у таблиці 1 Звіту). Також не відображається нарахований дохід, з якого утримується єдиний внесок (рядки 4. 4Л – 4.4 таблиці 1 Звіту). Відповідно у таблиці 6 Звіту не заповнюється реквізит 20 „Сума утриманого єдиного внеску за звітний місяць (із заробітної плати /доходу).Нагадуємо, що звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до фіскальних органів (форма № Д4 (місячна)) за січень 2016 року подається до 22 лютого 2016 року.

Про зміни до Податкового кодексу і не тільки – під час зустрічі із журналістами Зборівщини

Минулого тижня в Зборівському відділенні Козівської об’єднаної державної податкової інспекції відбулась зустріч заступника начальника ГУ ДФС в області Сергія Господарика, очільника Зборівського відділення Козівської ОДПІ Олега Берестецького з представниками місцевих засобів масової інформації. Діалог відбувся в рамках проведення Дня району і був ініційований працівниками фіскальних органів з метою доведення до суб’єктів господарювання податкових новацій, які вступили в дію в результаті прийняття Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році» та розвитку співпраці із журналістами місцевих друкованих видань і працівниками радіо.

Сергій Степанович поспілкувався із головним редактором районної газети «Зборівська дзвіниця» Оксаною Семениною та директором Зборівського радіомовлення Ярославом Федиком. Під час зустрічі заступник начальника відомства розповів та в цілому охарактеризував внесені зміни в сфері податку на додану вартість, податку на прибуток, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку, податку на майно, єдиного соціального внеску тощо. Учасники обговорили актуальність змін, їх вплив на господарську діяльність підприємців та наповнення бюджетів усіх рівнів.
Особливу увагу в ході діалогу було приділено оподаткуванню сільськогосподарських товаровиробників у 2016 році та нюансам сплати податку на нерухоме майно.

«Оскільки цьогорічна реформа зачепила буквально всі податкові платежі, на сьогоднішній день наші спільні дії повинні бути зосереджені на тому, щоб громадяни були інформаційно  забезпеченими і компетентними у всіх аспектах податкових новацій», - наголосив Сергій Господарик.


Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
Відповідно до п. 293.1 ст. 293 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) ставки єдиного податку для платників першої та другої груп встановлюються у відсотках (фіксовані ставки) до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, та третьої групи – у відсотках до доходу (відсоткові ставки).

Пунктом 293.2 ст. 293 ПКУ визначено, що фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними та міськими радами для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, в розрахунку на календарний місяць:

- для першої групи платників єдиного податку – у межах до 10% розміру мінімальної заробітної плати;

- для другої групи платників єдиного податку – у межах до 20% розміру мінімальної заробітної плати.

Згідно з п. 293.3 ст. 293 ПКУ відсоткова ставка єдиного податку для платників третьої групи встановлюється у розмірі:

- 3% доходу – у разі сплати податку на додану вартість згідно з ПКУ;

- 5% доходу – у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку.

Для фізичних осіб-підприємців, які здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, ставка єдиного податку встановлюється у розмірі, визначеному п.п. 2 п. 293.3 ст. 293 ПКУ.

Водночас згідно з п. 293.4 ст. 293 ПКУ ставка єдиного податку встановлюється для платників єдиного податку першої-третьої групи (фізичні особи-підприємці) у розмірі 15%:

1) до суми перевищення обсягу доходу, визначеного у п.п. 1, 2 і 3 п. 291.4 ст. 291 ПКУ;

2) до доходу, отриманого від провадження діяльності, не зазначеної у реєстрі платників єдиного податку, віднесеного до першої або другої групи;

3) до доходу, отриманого при застосуванні іншого способу розрахунків, ніж зазначений у главі 1 розд. ХIV ПКУ;

4) до доходу, отриманого від здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування;

5) до доходу, отриманого платниками першої або другої групи від провадження діяльності, яка не передбачена у п.п 1 або 2 п. 291.4 ст. 291 ПКУ відповідно.

У разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп кількох видів господарської діяльності застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений для таких видів господарської діяльності (п. 293.6 ст. 293 ПКУ). 

У випадку здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений п. 293.7 ст. 293 ПКУ для відповідної групи таких платників єдиного податку.


Тернопільські податкові міліціонери

відзначили річницю створення підрозділу «Фантом»
Минулими вихідними семеро Тернопільських «фантомівців» побували у Державній фіскальній службі України на урочистостях з нагоди відзначення першої річниці створення спеціального підрозділу податкової міліції ДФС «Фантом», який діє на території проведення антитерористичної операції.

Офіцерів податкової міліції привітали Голова ДФС Роман Насіров, перший заступник Голови ДФС Сергій Білан, керівники та представники Адміністрації Президента, Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України та інших силових підрозділів і відомств, органів влади та волонтери.

Підрозділ «Фантом» було створено наприкінці січня минулого року для врегулювання складної ситуації з переміщенням товарів з неконтрольованої території. За цей час відбулося чотири ротації працівників цього спецпідрозділу, в лавах якого загалом служить 521 офіцер податкової міліції.

В даний час шестеро працівників податкової міліції Тернопільщини ризикуючи своїм життям проходять службу в зоні АТО. Вони разом зі своїми колегами з інших правоохоронних органів у складі зведених мобільних груп контролюють лінію розмежування. Завдяки їх роботі на ринки України не потрапила значна кількість контрабандних та фальсифікованих товарів.Відділ комунікацій

Головного управління ДФС у Тернопільській області
Каталог: data -> upload -> publication -> pidhaetska
publication -> Запрошуємо творчих школярів Тернопільщини до участі в конкурсі!
publication -> Україна в революційну добу
publication -> Концепція ощадливого виробництва посідає визначне місце серед теоретичних та практичних надбань сьогодення, які знаходять своє відображення у значному розмаїтті концепцій та бізнес-моделей. Концепцію ощадливого виробництва
publication -> Верба В. А. канд екон наук, доцент двнз «кнеу імені Вадима Гетьмана», Україна бізнес-моделювання у процесі розвитку підприємства анотація
publication -> Природні багатства Полтавщини та їх використання
pidhaetska -> Рішення № від 16 березня 2012 року Про Статут територіальної громади міста Підгайці
pidhaetska -> Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»
pidhaetska -> Сучасні виклики ринку праці України та діяльність державної служби зайнятості
pidhaetska -> Щоб не проґавити квартальну звітність 2016 року
pidhaetska -> Знати всім: сигнали цивільної оборони

Скачати 141.28 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка