Внутрішня медицинаСкачати 477.92 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації04.01.2017
Розмір477.92 Kb.
  1   2
ДОДАТОК

до наскрізної навчальної програми


Внутрішня МЕДицина


для студентів вищих медичних навчальних закладів

ІІІ – ІV рівнів акредитації

(затверджено МОЗ України від 15.04.2008 р.)


ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА З ІНФЕКЦІЙНИМИ

ХВОРОБАМИ ТА ФТИЗІАТРІЄЮ


Напряму 1201 «Медицина»

Спеціальності: 7.12010001 «Лікувальна справа»

Змістовий модуль 8

«Ведення хворих З інфекційними хворобами, ВІЛ-інфекцією»

Івано - Франківськ – 2014МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета (кінцеві цілі) вивчення дисципліни "Внутрішня медицина з інфекційними хворобами та фтизіатрією" встановлена на основі ОКХ та ОПП підготовки лікаря за фахом і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.12010001 "Лікувальна справа" визначає наступні типові задачі діяльності та уміння, якими повинен володіти випускник вищого навчального медичного закладу, засвоєння яких повинні забезпечувати кафедри внутрішньої медицини. Студент має вміти:1. Збирати інформацію про пацієнта (3.ПФ.С.01)

За умов стаціонару, амбулаторії або вдома у хворого, використовуючи результати співбесіди з пацієнтом, за стандартною схемою опитування хворого збирати дані про його скарги, анамнез хвороби, анамнез життя (в тому числі професійний анамнез) та дані про скарги з боку інших органів і систем.

За будь-яких обставин (в лікувальній установі, вдома у пацієнта тощо), використовуючи знання про людину, її органи та системи, за певними алгоритмами:


 • збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, положення в ліжку, вгодованість) та зовнішній вигляд (огляд шкіри і слизових оболонок, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитоподібної та молочних залоз);

 • обстежувати стан серцево-судинної системи (огляд та пальпація ділянки серця та доступних судин, визначення меж серця за допомогою перкусії, аускультація серця та судин);

 • обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки та верхніх дихальних шляхів, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів);

 • обстежувати стан органів черевної порожнини (огляд живота, пальпація та перкусія відділів кишківника, області шлунку, визначення меж печінки, її поверхні і нижнього краю, пальпація і перкусія селезінки, пальпація ділянки підшлункової залози, пальпація нирок, сечового міхура);

 • обстежувати стан кістково-м’язового апарату та суглобів (огляд та пальпація);

2. Встановлювати попередній клінічний діагноз захворювання (шифр типової задачі 1.ПФ.Д.01).

 • За стандартними методиками, використовуючи дані анамнезу хворого, дані огляду хворого, знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення вміти виділити та зафіксувати провідний клінічний симптом або синдром.

 • Використовуючи дані анамнезу хворого та дані огляду хворого, на основі провідного клінічного симптому або синдрому, використовуючи знання про людину, її органи та системи, поставити найбільш вірогідний або синдромний діагноз захворювання і скласти перелік захворювань з якими необхідно провести диференційну діагностику.

 • Призначити лабораторне та інструментальне обстеження хворого.

 • Використовуючи дані анамнезу, клінічного обстеження, дані лабораторного та інструментального обстеження хворого за певним алгоритмом, здійснювати диференційну діагностику захворювань.

3. Діагностувати невідкладні стани (1.ПФ.Е.02)

За будь-яких обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі), у т.ч. в умовах надзвичайної ситуації, в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, використовуючи стандартні методики клінічного обстеження, знання про людину, її органів та систем, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, поставити діагноз.4. Оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень (3.ПФ.Д.02)

В умовах лікувальної установи, використовуючи знання про людину, її органи та системи, оцінювати результати лабораторних та інструментальних досліджень.5. Визначати стратегію лікування хворого (3.ПФ.С.03)

В лікувальній установі, вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання про людину, її органи та системи, дотримуючись відповідних етичних та юридичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами та стандартними схемами визначати стратегію лікування (консервативне, оперативне) захворювання. 1. Визначати тактику медикаментозного лікування хворого (3.ПФ.С.04)

В лікувальній установі, вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, використовуючи знання доказової медицини, шляхом прийняття обґрунтованого рішення за існуючими алгоритмами, протоколами та стандартами призначити медикаментозне лікування хворого, зокрема, з метою покращення прогнозу і усунення симптомів.

 1. Визначати руховий режим і працездатність (2.ПФ.С.05)

В лікувальній установі, вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, визначати необхідний руховий режим і працездатність хворого.

 1. Визначати рекомендації щодо дієти і харчування хворого (3.ПФ.С.06)

В лікувальній установі, вдома у хворого на підставі попереднього клінічного діагнозу, визначати необхідну дієту і рекомендації щодо харчування.

9. Визначати тактику ведення контингенту осіб, які підлягають диспансерному нагляду (3.ПФ.С.07)

В лікувальних установах або вдома у хворого на підставі отриманих даних про стан здоров'я пацієнта і даних доказової медицини приймати обґрунтоване рішення для визначення характеру і кратності обстеження, немедикаментозної і медикаментозної первинної та вторинної профілактики.10. Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги (3.ПФ.С.09)

За будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу за допомогою стандартних схем визначити тактику надання екстреної медичної допомоги.11. Надавати екстрену медичну допомогу (3.ПФ.С.10)

За будь-яких обставин на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеженого часу згідно з визначеною тактикою, використовуючи стандартні алгоритми і протоколи, надавати екстрену медичну допомогу.12. Виконувати медичні маніпуляції (3.ПФ.С.11)

В умовах лікувальної установи і поза нею на підставі попереднього клінічного діагнозу та показників стану пацієнта, використовуючи стандартні методики, виконувати медичні маніпуляції. 1. Ведення медичної документації (3.ПФ.С.13)

В умовах лікувальної установи використовуючи стандартну технологію, на підставі нормативних документів вести медичну документацію щодо пацієнта та контингенту населення (медичну карту стаціонарного хворого, санаторно-курортну карту, листок непрацездатності, документацію для МСЕК тощо).

Змістовий модуль 8

«Ведення хворих З інфекційними хворобами, ВІЛ-інфекцією»

(60 годин/2,0 кредита: практичні заняття 42 години, СРС- 18 годин)

Під час навчання на модулі студенти в залежності від сезону повинні провести курацію хворих з наступними хворобами та станами: • Черевний тиф, паратифи А і В

 • Сальмонельоз

 • Харчові токсикоінфекції

 • Холера

 • Ентеровірусні хвороби

 • Кишковий єрсиніоз

 • Псевдотуберкульоз

 • Шигельоз

 • Грип

 • Парагрип

 • Аденовірусне захворювання

 • РС-інфекція

 • Риновірусна інфекція

 • Герпесвірусні інфекції

 • Вітряна віспа

 • Інфекційний мононуклеоз, спричинений ВЕБ

 • Кір

 • Краснуха

 • Дифтерія

 • Менінгококова інфекція

 • Атипові пневмонії

 • ВГА

 • ВГЕ

 • ВГВ

 • ВГС

 • ВГD

 • Хронічні вірусні гепатити

 • ВІЛ-інфекція

 • Малярія

 • Бруцельоз

 • Кліщовий енцефаліт

 • Бешиха

 • Лептоспіроз

 • Правець

 • Сказ

 • Феліноз

 • Чума

 • Сибірка

 • Туляремія

 • Жовта гарячка

 • Гарячка Крим-Конго

 • Гарячка Західного Нілу

 • Гарячки Марбург, Ебола, Ласса


Конкретні цілі

Студенти повинні вміти: • Демонструвати володіння біотичними та морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації.

 • Вміти забезпечити необхідний рівень індивідуальної безпеки (власної та осіб, про яких піклується) у разі виникнення типових небезпечних ситуацій в індивідуальному полі діяльності.

 • Проводити опитування та фізикальне обстеження хворих із основними симптомами і синдромами в клініці інфекційних захворювань.

 • Інтерпретувати епідеміологічні дані в конкретному випадку.

 • Планувати та проводити протиепідемічні, санітарно-гігієнічних та профілактичних заходів щодо інфекційних хвороб.

 • Проводити лікувально-евакуаційні заходи.

 • Вести медичну документацію.

 • Встановлювати попередній діагноз основних інфекційних (у т.ч. ВІЛ-інфекції) і паразитарних захворювань, виявляти їх ускладнення.

 • Діагностувати невідкладні стани.

 • Проводити диференційний діагноз по основних симптомах і синдромах інфекційних захворювань.

 • Складати план обстеження хворих і обґрунтовувати застосування кожного неінвазивного і інвазивного методу діагностики, що застосовують в клініці інфекційних хвороб, визначати показання та протипоказання для їх проведення, можливі ускладнення.

 • Оцінювати результати лабораторних та інструменталь­них досліджень.

 • Інтерпретувати нормативні документи МОЗ України, які регламентують порядок добровільного тестування, госпіталізації, лікування; профілактичні заходи, правові аспекти щодо ВІЛ-інфекції.

 • Визначати характер та принципи лікування захворювань.

 • Визначати необхідний режим праці та відпочинку, дієту при лікуванні захворювань.

 • Визначати тактику ведення та надавати екстрену медичну допомогу.

 • Визначати тактику ведення контингенту осіб, що підлягають диспансерному спостереженню.

 • Виконувати медичні маніпуляції.


Тема 1. Ведення хворого з гострим і хронічним діарейним синдромом в клініці інфекційних хвороб.

Диференційний діагноз харчових токсикоінфекцій, сальмонельозу, кампілобактеріозу, холери, кишкового єрсиніозу/псевдотуберкульозу, вірусних діарей, шигельозу, амебіазу з харчовими отруєннями та гострими і хронічними захворюваннями травної системи. Невідкладні стани при гострому діарейному синдромі: особливості дегідратаційного шоку як варіанту гіповолемічного шоку, кишкова кровотеча – клінічна, лабораторна та диференційна діагностика. Діагностика та лікування невідкладних станів при гострих діарейних кишкових інфекціях в клініці та на догоспітальному етапі.Тема 2. Ведення хворого з інфекційним захворюванням з повітряно-крапельним механізмом передавання.

Диференційний діагноз гострих респіраторних захворювань з повітряно-крапельним механізмом передавання (грипу, гострої респіраторної вірусної інфекції, герпесвірусних інфекцій, атипових пневмоній, менінгококового назофарингіту), «дитячих» інфекцій, легеневих форм сибірки та чуми з гострими і хронічними захворюваннями дихальної системи. Невідкладні стани (несправжній круп, гостра дихальна недостатність, набряк легень, дистрес-синдром) при інфекційних хворобах дихальних шляхів – клінічна, лабораторна та диференційна діагностика. Лікування невідкладних станів при інфекційних хворобах з повітряно-крапельним механізмом передавання в клініці та на догоспітальному етапі.Тема 3. Ведення хворого з вірусним гепатитом.

Диференційний діагноз вірусних гепатитів з жовтяницями іншого ґенезу: надпечінковими – при ураженнях печінки при малярії, спадкових хворобах (ензимопатії, гемоглобінопатії, дефекти оболонки еритроцита), дії токсичних факторів (сульфаніламіди, хінін); паренхіматозними (печінковими) – при герпесвірусних захворюваннях (HSV, CMV, EBV-інфекціях), жовтій гарячці, єрсиніозах, орнітозі, токсичних ураженнями (алкогольному, медикаментозному тощо); підпечінковими (обтураційними) – при обтурації, звуженні, здавленні, атрезії жовчних протоків; при комбінованих ураженнях (малярія, лептоспіроз тощо). Диференціальний діагноз гострих і хронічних вірусних гепатитів, інфекційних жовтяниць іншого ґенезу з іншими соматичними хворобами. Фульмінантний перебіг вірусного гепатиту. Гостра печінкова енцефалопатія, невідкладна допомога на догоспітальному етапі.Тема 4. Ведення хворого з синдромом тривалої гарячки невідомого ґенезу. Ведення хворого з ураженням ротоглотки.

Диференційний діагноз черевного тифу й паратифів, єрсиніозів, легіонельозу, малярії, трихінельозу, опісторхозу, бруцельозу, лейшманіозу, токсоплазмозу, ВІЛ-інфекції. Алгоритм обстеження хворих. Принципи надання допомоги, в т.ч. невідкладної, на догоспітальному етапі. Сепсис, диференційний діагноз, принципи лікування. Диференційний діагноз уражень ротоглоткиифтерія, бактерійний фарингіт/хронічний тонзиліт, туляремія, ентеровірусне і герпесвірусне (HSV-, CMV-, EBV-) ураження ротоглотки, ангіни Венсана, кандидоз, сифіліс).Тема 5. Ведення хворого з лімфаденопатією.

Синдром лімфоаденопатії. Поняття про генералізовану лімфоаденопатію. Характеристика найбільш поширених хвороб, що перебігають із генералізованою лімфоаденопатією. Диференційна діагностика чуми, туляремії, содоку, фелінозу, марсельської гарячки, CMV-і EBV-інфекцій, бруцельозу, ВІЛ-інфекції, туберкульозу. Принципи надання допомоги, в т.ч. невідкладної, на догоспітальному етапі.Тема 6. Ведення хворого з ВІЛ-інфекцією /СНІДом

Епідеміологічні особливості передавання ВІЛ на сучасному етапі. Нормативні документи МОЗ України, що регламентують порядок добровільного тестування, госпіталізації, лікування пацієнтів, проведення профілактичних заходів, а також правові аспекти щодо ВІЛ-інфекції. Етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, клінічна діагностика гострої фази ВІЛ-інфекції, критерії клінічного діагнозу. Особливості перебігу гострої фази у дорослих. Лабораторна діагностика ВІЛ-інфекції, план обстеження хворого при встановленні попереднього діагнозу ВІЛ-інфекції. Поняття про лабораторне тестування у випадку підозри на ВІЛ (передтестове та післятестове). Роль психологічної підтримки. Принципи лікування хворих на ВІЛ-інфекцію. Принципи призначення ВААРТ. Характеристика лікарських засобів.Тема 7. Ведення хворого з ВІЛ-індикаторною інфекцією.

Найбільш поширені ВІЛ-асоційовані інфекційні хвороби: герпесвірусні; протозойні (церебральний токсоплазмоз, криптоспоридіоз, ізоспороз), мікотичні (кандидоз, пневмоцистна пневмонія, криптококоз), бактерійної етіології (бактерійна рецидивуюча пневмонія, лістеріоз, мікобактеріози, сальмонельозна рецидивуюча септицемія, інші дисеміновані бактерійні інфекції). Клінічна і лабораторна діагностика. Особливості перебігу опортуністичних інфекцій у хворих на ВІЛ. Принципи лікування і профілактики ВІЛ-індикаторних інфекцій. Диспансеризація хворих на ВІЛ-інфекцію. Загальна та індивідуальна профілактика ВІЛ. Універсальні заходи безпеки та організація праці лікаря з метою запобігання інфікування ВІЛ-інфекцією медичних працівників. Техніка безпеки при інвазивних маніпуляціях. Заходи у разі контамінації заразним матеріалом на робочому місці.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Змістовий модуль 8. «Ведення хворих з інфекційними хворобами, ВІЛ-інфекцією».з/п

Тема

Кількість годин

1

Ведення хворого з гострим і хронічним діарейним синдромом в клініці інфекційних хвороб.

6

2

Ведення хворого з інфекційним захворюванням з повітряно-крапельним механізмом передавання.

6

3

Ведення хворого з вірусним гепатитом.

6

4

Ведення хворого з синдромом тривалої гарячки невідомого ґенезу.

Ведення хворого з ураженням ротоглотки.6

5

Ведення хворого з лімфаденопатією.

6

6

Ведення хворого з ВІЛ-інфекцією/СНІДом

6

7

Ведення хворого з ВІЛ-індикаторною інфекцією.

Етап ПМК


6

Разом

42


ВИДИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Змістовий модуль 8. «Ведення хворих з інфекційними хворобами, ВІЛ-інфекцією».

Тема

Акад. год.

1.

Підготовка до практичних занять, у тому числі:

 • опанування навичками проведення передтестової консультації хворого з підозрою на ВІЛ-інфекцію;

 • опанування навичками проведення післятестової консультації хворого на ВІЛ-інфекцію;

 • опанування навичками трактування результатів лабораторних методів дослідження (біохімічні маркери ураження печінки, нирок, серця, зневоднення, ацидозу/алкалозу, ліпідний спектр крові; коагулограма, загальний аналіз крові і сечі, мікробіологічне дослідження крові, сечі, випорожнень кишківника, харкотиння, вмісту бубону, виразки, асцитичної рідини, ліквору, харкотиння), серологічна діагностика (ELISA, РНГА, РМАЛ тощо), молекулярно-генетична (ПЛР тощо)

17

2.

Індивідуальна робота:

- доповідь на клінічних конференціях баз кафедр,

- написання тез, статей,

- доповідь реферату, презентації на практичному занятті1

Разом

18


Орієнтовна структура залікових кредитів (Модулі 1 та 2):

(за спеціальністю «Лікувальна справа»)зз/п

Тема

Лекцій

Практ.

Самостійна робота

СРС

Індивідуальна робота

Модуль 1. Сучасна практика внутрішньої медицини


Змістовий модуль 8: Ведення хворих з інфекційними хворобами, ВІЛ-інфекцією

1

Ведення хворого з гострим і хронічним діарейним синдромом в клініці інфекційних хвороб.
6

2

 • Доповідь реферату на практичному занятті

 • Доповідь на клінічних конференціях баз кафедр

 • Доповідь Історії хвороби на практичному занятті

 • Написання тез, статей

2

Ведення хворого з інфекційним захворюванням з повітряно-крапельним механізмом передавання.
6

2

3

Ведення хворого з вірусним гепатитом.
6

3

4

Ведення хворого з синдромом тривалої гарячки невідомого ґенезу.

Ведення хворого з ураженням ротоглотки.


6

3

5

Ведення хворого з лімфаденопатією.
6

2

46

Ведення хворого з ВІЛ-інфекцією/СНІДом
6

3

47

Ведення хворого з ВІЛ-індикаторною інфекцією.
6

3
Індивідуальна робота17

1
Всього годин – 60
42

18
Кредитів ECTS – 2


ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО

ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


 1. Черевний тиф, паратифи А і В: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, засади лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 2. Холера: етіологія, епідеміологія в контексті регулювання ММСП-2005, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, особливості лікування, профілактика. Порядок госпіталізації, правила виписки хворих із інфекційного стаціонару для хвороб, що регулюються ММСП-2005.

 3. Ведення пацієнта з сальмонельозом: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 4. Ведення пацієнта з харчовою токсикоінфекцією: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 5. Ведення пацієнта з ентеровірусною хворобою: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 6. Ведення пацієнта з кишковим єрсиніозом: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 7. Ведення пацієнта з псевдотуберкульозом: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 8. Ведення пацієнта з шигельозом: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 9. Ведення пацієнта з грипом: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації.

 10. Ведення пацієнта з парагрипом: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 11. Ведення пацієнта з аденовірусним захворюванням: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 12. Ведення пацієнта з РС-інфекцією: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 13. Ведення пацієнта з риновірусною інфекцією: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика.

 14. Ведення пацієнта з герпесвірусною інфекцією: Класифікація герпес-вірусів людини. Загальна характеристка герпесвірусних хвороб. Етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 15. Ведення пацієнта з вітряною віспою. Оперізувальний герпес. Етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 16. Ведення пацієнта з інфекційним мононуклеозом, спричиненим ВЕБ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до госпіталізації.

 17. Особливості перебігу герпесвірусних інфекцій у хворих на ВІЛ-інфекцію.

 18. Ведення пацієнта з кором: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації.

 19. Ведення пацієнта з краснухою: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клініка, особливості перебігу у дорослих, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. Показання до госпіталізації.

 20. Ведення пацієнта з дифтерією: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, принципи імунопрофілактики. Порядок госпіталізації.

 21. Ведення пацієнта з менінгококовою інфекцією: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення,

 22. Ведення хворого з атиповою пневмонією: етіологічні чинники, епідеміологія, патогенез, особливості клінічного перебігу, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування. Порядок госпіталізації.

 23. Ведення пацієнта з ВГА: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, імунопрофілактика. Показання до госпіталізації.

 24. Ведення пацієнта з ВГЕ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, імунопрофілактика. Показання до госпіталізації.

 25. Ведення пацієнта з ВГВ: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики, прогноз. Показання до госпіталізації.

 26. Ведення пацієнта з ВГС: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. Показання до госпіталізації.

 27. Ведення пацієнта з ВГD: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. Показання до госпіталізації.

 28. Диференціальна діагностика жовтяниць.

 29. Ведення пацієнта з хронічним вірусним гепатитом: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, принципи лікування, прогноз.

 30. Ведення пацієнта з ВІЛ-інфекцією: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, принципи лікування, профілактика, прогноз. Порядок госпіталізації, особливості обстеження, диспансеризації.

 31. Ведення пацієнта з малярією: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Показання до обстеження на малярію. Порядок госпіталізації.

 32. Бруцельоз: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації.

 33. Кліщовий енцефаліт: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації.

 34. Ведення пацієнта на бешиху: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації.

 35. Ведення пацієнта з лептоспірозом: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації.

 36. Правець: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та постранової профілактики. Принципи імунопрофілактики. Порядок госпіталізації.

 37. Сказ: етіологія, епідеміологія, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, прогноз, принципи лікування та постранової профілактики. Порядок госпіталізації.

 38. Ведення пацієнта з фелінозом: етіологія, епідеміологія, класифікація, патогенез, клінічний перебіг, діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування та профілактики. Показання до госпіталізації.

 39. Чума, як хвороба, що підлягає регуляції згідно ММСП-2005: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування, профілактика. Порядок госпіталізації,. Профілактичні заходи в осередку легеневої чуми згідно ММСП-2005.

 40. Ведення пацієнта з сибіркою: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації. Профілактичні заходи в осередку.

 41. Ведення пацієнта з туляремією: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, лікування, профілактика. Порядок госпіталізації. Профілактичні заходи в осередку.

 42. Жовта гарячка як хвороба, що регулюється ММСП-2005: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування, протиепідемічні заходи, імунопрофілактика. Порядок госпіталізації.

 43. Ведення пацієнта з гарячкою Крим-Конго: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування, профілактика. Порядок госпіталізації.

 44. Гарячка Західного Нілу як хвороба, що підлягає дії ММСП-2005: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, диференціальний діагноз, ускладнення, прогноз, принципи лікування, протиепідемічні заходи, принципи імунопрофілактики. Порядок госпіталізації.

 45. Гарячки Марбург, Ебола, Ласса – геморагічні гарячки, що регулюються ММСП-2005: етіологія, епідеміологія, патогенез, класифікація, клінічний перебіг, лабораторна діагностика, ускладнення, прогноз, особливості лікування, профілактика. Порядок госпіталізації.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

Підсумковий модульний контроль модулів 1 включає контроль вмінь студентів виконувати типові задачі діяльності та вміння, якими, згідно ОКХ відповідного профілю повинні володіти випускники вищого медичного закладу.


МОДУЛЬ 1 «Сучасна практика внутрішньої медицини»

Перелік типових задач діяльності та умінь, що перевіряються при проведенні підсумкового модуля 1: • Робота з хворим

 • Збирати скарги, анамнез хвороби, анамнез життя;

 • Збирати інформацію про загальний стан пацієнта (свідомість, конституція, вгодованість) та оцінюватим зовнішній вигляд (огляд шкіри, підшкірного жирового шару, пальпація лімфатичних вузлів, щитоподібної та молочної залоз), обстежувати стан кістково-м’язової системи, суглобів;

 • Обстежувати стан органів дихання (огляд грудної клітки, пальпація грудної клітки, перкусія та аускультація легенів);

 • Обстежувати стан системи органів кровообігу (огляд і пальпація ділянки серця та судин, перкусія меж серця і аускультація серця та судин);

 • Обстежувати стан органів травлення (огляд, перкусія, поверхнева і глибока пальпація);

 • Обстежувати стан сечостатевої системи (огляд поперекової ділянки, пальпація нирок).

 • Виділити провідний клінічний симптом або синдром (Список 1)

 • Поставити вірогідний (попередній) або синдромний діагноз захворювання (Список 2).

 • Призначити та обґрунтувати лабораторне та/або інструментальне обстеження хворого (Список 2).

 • Здійснювати диференціальну діагностику при основних симптомах і синдромах (Список 1).

 • Інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень (Список 4)

 • Поставити клінічний діагноз (Список 2).

 • Визначати принципи та характер лікування (консервативне, оперативне) захворювання (Список 2).

 • Визначити необхідний режим та дієту хворого (Список 2).

 • Визначити тактику вторинної профілактики хворих, які підлягають диспансерному нагляду.

 • Вести медичну документацію щодо пацієнта.

Список 1 (Синдроми та симптоми)

 1. анемія (гостра та хронічна постгеморагічна анемія, залізодефіцитна, В12-дефіцитна, фолієводефіцитна, апластична, гемолітична)

 2. артеріальна гіпертензія (есенціальна артеріальна гіпертензія, вторинні артеріальні гіпертензії: ниркові - реноваскулярні, ренопаренхіматозні; ендокринні - синдром і хвороба Іценко-Кушинга, феохромоцитома, первинний гіперальдостеронізм, дифузний токсичний зоб; коарктація аорти, ізольована систолічна артеріальна гіпертензія, артеріальна гіпертензія при вагітності).

 3. артеріальна гіпотензія і нЕПРИТОМНІСТЬ (вазодепресорна гіпотензія/непритомність, постуральна ортостатична, ятрогенна гіпотензія, непритомність при серцево-судинних захворюваннях: клапанні вади серця, гострий коронарний синдром, гіпертрофічна кардіоміопатія, розшарування аорти; порушення ритму і провідності серця: дисфункція синусового вузла, порушення атріовентрикулярної провідності, суправентрикулярна та шлуночкова тахікардія; тромбоемболія легеневої артерії, нервові і ендокринні захворювання, метаболічні порушення та істеричний невроз, черевний та висипний тифи, менінгококова інфекція, геморагійні гарячки).

 4. АСЦИТ (цироз та пухлини печінки, правошлуночкова серцева недостатність, в т.ч. при констриктивному перикардиті, тромбоз печінкових вен, тромбоз ворітної вени або її гілок, тромбоз, стеноз, облітерація нижньої порожнистої вени на рівні або вище печінкових вен, тощо).

 5. БІЛЬ В ГРУДНІЙ КЛІТЦІ (гострий коронарний синдром, стенокардія, стеноз гирла аорти, гіпертрофічна кардіоміопатія, пролапс мітрального клапану, коронарит, аортит, міокардит, гострий перикардит, розшарування аорти, плеврит, тромбоемболія легеневої артерії, пневмоторакс, пухлини середостіння, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, кардіоспазм, спазм стравоходу, кила стравохідного отвору діафрагми, виразкова хвороба та інші виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, панкреатит, остеохондроз грудного відділу хребта, оперізуючий лишай, міозит, костохондрит, міжреберна невралгія, нейроциркуляторна дистонія, синдром панічних атак, легенева чума, ентеровірусні хвороби).

 6. біль в животі (холецистит, дискінезії жовчного міхура та сфінктера Одді, жовчнок ам’яна хвороба, панкреатит, хронічний гастрит, виразкова хвороба та інші виразки шлунку та дванадцятипалої кишки, синдром роздратованого кишечнику, целіакія та інші ентеропатії, хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, «черевна жаба», кишкові інфекції, ентеровірусні хвороби).

 7. БІЛЬ В КІНЦІВКАХ ТА СПИНІ (анкілозивний спондилоартрит, остеоартроз, остеохондроз хребта, остеопороз, дерматоміозит/поліміозит, нейропатії, зокрема при цукровому діабеті).

 8. бронхообструктивний синдром (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, пухлини трахеї, бронхів та середостіння).

 9. випіт у плевральну порожнину (туберкульоз, пневмонії, злоякісні пухлини плеври та легенів, серцева недостатність, гострий панкреатит, цироз печінки, нефротичний синдром, травми грудної клітки, гіпотиреоз, системні захворювання сполучної тканини).

 10. геморагічний синдром (геморагічний васкуліт, вузликовий поліартеріїт, гіперсенситивний васкуліт, гемофілія, ідіопатична тромбоцитопенічна пурпура, синдром дисемінованного внутрішньосудинного згортання крові, геморагійні гарячки лептоспіроз, злоякісні захворювання кровотворної системи, що супроводжуються тромбоцитопенією).

 11. ГЕНЕРАЛІЗОВАНА АБО ЛОКАЛЬНА ВИСИПКА (герпетична інфекція, «дитячі» інфекції, менінгококова інфекція).

 12. гепатомегалія та гепатолієнальний синдром (гострі та хронічні гепатити, цироз та рак печінки, тромбоз печінкових вен, лейкемії, лімфогранульоматоз, еритремія, правошлуночкова серцева недостатність, зокрема при констриктивному перикардиті, хвороби накопичення, зокрема, гемохроматоз, малярія, генералізовані форми інфекційних хвороб).

 13. ГОЛОВНИЙ БІЛЬ (менінгіти та менінго-енцефаліти, грип, синдром токсикозу при інфекційних хворобах).

 14. ДЕГІДРАТАЦІЯ (кишкові інфекції, холера).

 15. ДИСФАГІЇ (езофагіти, в тому числі при гастроезофагеальній рефлюксній хворобі, рак стравоходу, дифузний спазм стравоходу, ахалазія кардії, дивертикули стравоходу, дисфагія при ураженні ценральної та периферичної нервової системи, зокрема при дифтерії та правці, та м’язової системи, системна склеродермія).

 16. жовтяниця (гострі та хронічні гепатити, цироз та рак печінки, гемолітичні анемії, жовчнокам’яна хвороба, рак головки підшлункової залози, рак фатерова соска, доброякісні гіпербілірубінемії, малярія, лептоспіроз, єрсиніози).

 17. задИШКА (при серцевій недостатності зі збереженою та зниженою систолічною функцією лівого шлуночка; дихальній недостатності внаслідок порушення бронхіальної прохідності та захворювань легень і плеври, в тому числі при пневмонії, туберкульозі та пневмотораксі; патології судин легень, зокрема тромбоемболії легеневої артерії та захворюваннях грудної клітки або дихальних м’язів, синдромі гіпервентиляції при неврозах і нейроциркуляторній дистонії, ураженнях дихального центру при органічних захворюваннях головного мозку, анеміях, ботулізмі).

 18. ЗАДУХА ТА АСФІКСІЯ (дифтерія, несправжній круп при ГРВЗ, правець, ботулізм).

 19. закрЕп (синдром подразненого кишечнику, рак кишечника, аноректальні захворювання, гіпотиреоз, ситуаційні, ятрогенні, психогенні та нейрогенні закрепи, порушення харчування, вірусні гепатити, черевний тиф).

 20. ЗОБ (нетоксичний зоб - ендемічний вузловий; дифузний токсичний зоб; тиреоїдити – гострий, підгострий, аутоімунний).

 21. КАРДІОМЕГАЛІЯ (набуті вади серця, зокрема, недостатність мітрального клапану, стеноз і недостатність аортального клапану, комбіновані мітральні і аортальні вади серця; міокардити та дилятаційна кардіоміопатія, ішемічна хвороба серця, ексудативний перикардит).

 22. кашель (хронічне обструктивне захворювання легень, бронхіальна астма, туберкульоз легень, бронхоектатична хвороба, пневмонії, пневмоконіози, злоякісні пухлини легенів і бронхів, лівошлуночкова серцева недостатність, синдром постназального стікання, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, «дитячі» крапельні інфекції, грип, ГРВЗ).

 23. кровохаркання (туберкульоз легень, злоякісні пухлини бронхів і легень, пневмонії, бронхоектатична хвороба, абсцес легені, мітральний стеноз, інфаркт легені).

 24. ЛЕГЕНЕВИЙ ІНФІЛЬТРАТ (пневмонії, інфільтративний туберкульоз легень, еозинофільний легеневий інфільтрат, інфаркт та рак легень, доброякісні пухлини легень, саркоїдоз легень, вогнищевий пневмосклероз)

 25. ЛЕЙКОЦИТОЗ ( лімфоми, гострі та хронічні лімфоїдні та мієлоїдні лейкемії, інфекційний мононуклеоз, реактивний лімфаденіт, саркоїдоз, метастатичне ураження, сепсис).

 26. лімфаденопатія (туберкульоз, саркоїдоз, інфекційний мононуклеоз, системні захворювання сполучної тканини, метастастатичне ураження, гострі і хронічні лімфоїдні та мієлоїдні лейкемії, хвороба Ходжкіна, неходжкінські злоякісні лімфоми, реактивний лімфаденіт, сепсис, аденовірусна інфекція, токсоплазмоз, ВІЛ-інфекція).

 27. Лихоманка (ревматоїдний артрит, інфекційний ендокардит, злоякісні новоутворення, в тому числі, лейкемії, лімфоми, мієломна хвороба, лімфогранулематоз, сепсис, туберкульоз, системні захворювання сполучної тканини, вузликовий поліартеріїт, гнійний холангіт, абсцеси внутрішніх органів, хвороба Крона, гнійний пієлонефрит, інфекційні хвороби різних груп).

 28. МЕНІНГЕАЛЬНИЙ СИНДРОМ (менінгококова інфекція, «дитячі» крапельні інфекції, лептоспіроз, Лайм–бореліоз, кліщовий енцефаліт, поліомієліт)

 29. набряковий синдром (венозні набряки: хронічна венозна недостатність, порушення венозного відтоку, тромбофлебіт глибоких вен; лімфатичні набряки: запальні, обструктивні; жирові, ортостатичні та ідіопатичні; при ураженні кістково-мязової системи: артрити, тендовагініти; нефротичний синдром, захворювання серцево-судинної системи з розвитком серцевої недостатності, захворювання печінки, зокрема, цироз печінки та інші гіпопротеінемічні стани: ексудативна ентеропатія, синдром мальабсорбції, аліментарні і кахектичні набряки; набряки, зумовлені прийомом лікарських засобів та ендокринні захворювання: гіпотиреоз).

 30. нефротичний синдром (гострий та хронічний гломерулонефрит, амілоїдоз нирок, діабетична нефропатія, мієломна хвороба).

 31. ОЛІГОАНУРІЯ (преренальна, ренальна, постренальна гостра ниркова недостатність).

 32. ПАРЕЗИ ТА ПАРАЛІЧІ (поліомієліт, кліщовий енцефаліт).

 33. ПЕЧІЯ (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, хронічний гастрит, необстежена диспепсія, виразкова хвороба та інші виразки шлунку та дванадцятипалої кишки).

 34. портальна гіпертензія (хронічні вірусні гепатити, цироз та пухлини печінки, правошлуночкова серцева недостатність, в т.ч. при констриктивному перикардиі, тромбоз печінкових вен, тромбоз ворітної вени або її гілок, тромбоз, стеноз, облітерація нижньої порожнистої вени на рівні або вище печінкових вен, тощо).

 35. ПОРУШЕННЯ СЕРЦЕВОГО РИТМУ (екстрасистолія, фібриляція та тріпотіння передсердь, пароксизмальна тахікардія).

 36. сечовий синдром (гострий та хронічний гломерулонефрит, сечокам’яна хвороба, тубулоінтерстиціальні захворювання нирок, пієлонефрит, діабетична нефропатія, інфаркт нирки, туберкульоз нирки, гіпернефрома, цистит, уретрит, геморагічний васкуліт, лептоспіроз).

 37. СИНДРОМ ДИСЕМІНОВАННОГО ВНУТРІШНЬОСУДИННОГО ЗГОРТАННЯ КРОВІ (черевний та висипний тифи, лептоспіроз, менінгококова інфекція).

 38. СУГЛОБОВИЙ СИНДРОМ (ревматоїдний артрит, остеоартроз, анкілозивний спондилоартрит, реактивний артрит, подагра, системний червоний вовчак, системна склеродермія, гостра ревматична лихоманка).

 39. СУДОМНИЙ СИНДРОМ (менінгококова інфекція, правець, сказ).

 40. СХУДНЕННЯ (онкологічні захворювання, системний червоний вовчак, вузликовий поліартеріїт, захворювання травного тракту, легень, в тому числі туберкульоз, серцево-судинної системи, аліментарне та психогенне схуднення, ВІЛ-інфекція).

 41. ТРИВАЛИЙ ДІАРЕЙНИЙ СИНДРОМ (хронічний атрофічний гастрит, хвороба оперованого шлунку, хвороба Крона, неспецифічний виразковий коліт, целіакія, хвороба Уіппла, синдром підвищенного бактеріального росту в тонкій кишці, харчове несприйняття, синдром подразненої кишки, хронічний панкреатит, діабетична ентеропатія, амілоїдоз, синдром набутого імунодефіциту).

 42. цІАНОЗ ДИФУЗНИЙ ТА ЛОКАЛЬНИЙ (захвоювання легень та серця, в тому числі при вроджених вадах серця в стані синдрому Ейзенменгера та набутих вадах серця – мітральний стеноз, недостатність трикуспідального клапана, серцева і дихальна недостатність та при утворенні патологічного гемоглобіну, істинний круп, дифтерія, генералізовані форми інфекційних хвороб).

 43. шлункова диспепсія (гастроезофагеальна рефлюксна хвороба, рак шлунка, хронічний гастрит, виразкова хвороба та інші виразки шлунку та дванадцятипалої кишки, хронічний панкреатит, рак підшлункової залози, токсичний зоб, цукровий діабет, гіпо- та гіпертиреоз).

 44. ШЛУНКОВО-КИШКОВА КРОВОТЕЧА (варикозне розширення вен стравоходу, ерозії шлунку, виразкова хвороба та інші виразки шлунку і дванадцятипалої кишки, злоякісні пухлини, неспецифічний виразковий коліт, геморагічний васкуліт, геморой, черевний тиф та паратифи, шигельоз).

 45. ШУМ У СЕРЦІ (вроджені вади серця: дефект міжшлуночкової перегородки, дефект міжпередсердної перегородки, відкрита артеріальна протока, коарктація аорти; набуті вади серця: мітральний стеноз, недостатність мітрального клапана (органічна та відносна), пролапс мітрального клапану, стеноз гирла аорти, недостатність аортального клапана, гіпертрофічна кардіоміопатія, недостатність тристулкового клапана (органічна та відносна), невинний систолічний шум у осіб молодого віку).

 46. ШОКИ (гіповолемічний, кардіогенний, обструктивний, перерозподільчий, зокрема анафілактичний, септичний)


Список 2 (захворювання)

Інфекційні хвороби, ВІЛ-інфекція

Хвороби з фекально-оральним механізмом передавання

1. Черевний тиф, паратифи А і В

2. Холера.

3. Сальмонельози.

4. Харчові токсикоінфекції.

5. Ентеровірусні інфекції.

6. Кишковий єрсиніоз.

7. Псевдотуберкульоз.

8. Шигельоз.

Вірусні гепатити

9. Вірусний гепатит А.

10. Вірусний гепатит Е.

11. Вірусний гепатит В.

12. Вірусний гепатит С.

13. Вірусний гепатит D.

14. Хронічні вірусні гепатити.

Хвороби з повітряно-крапельним механізмом передавання

15. Грип.

16. Парагрип.

17. Аденовірусна інфекція.

18. РС-інфекція.

19. Риновірусна інфекція.

20. Герпесвірусні інфекції.

21. Вітряна віспа.

22. Інфекційний мононуклеоз, спричинений ВЕБ.

23. Кір.


24. Краснуха.

25. Дифтерія.

26. Менінгококова інфекція.

27. Атипові пневмоніїХвороби з трансмісивним механізмом передавання

28. Малярія.

29. Геморагійна гарячка Крим-Конго.

30. Жовта гарячка.

31. Гарячка Західного Нілу.

Хвороби з контактним та множинними механізмами передавання

32. ВІЛ-інфекція.

33. Лептоспіроз.

34. Правець.

35. Сказ.

36. Феліноз.

37. Легенева чума.

38. Сибірка.

39. Туляремія.

40. Бруцельоз.

41. Геморагійні гарячки Марбург, Ебола, Ласса.

42. Кліщовий енцефаліт43. Бешиха
Список 4 (лабораторні та інструментальні методи дослідження)

 1. Аналіз плевральної рідини

 2. Аналіз асцитичної рідини

 3. Аналіз синовіальної рідини

 4. Аналіз сечі на діастазу

 5. Аналіз сечі за Нечипоренком

 6. Аналіз сечі за Зимницьким

 7. Гострофазові показники крові, загальний білок крові та його фракції.

 8. Загальний аналіз крові.

 9. Загальний аналіз сечі

 10. Тест толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозурічний профіль, С-пептид, HbA1c

 11. Біохімічні показники обміну заліза сироватки крові.

 12. Трансамінази крові, загальний білірубін та його фракції

 13. Коагулограма

 14. Біохімічні маркери некрозу міокарда, D-димер

 15. Ліпідний спектр крові

 16. Креатинін і сечовина крові, швидкість клубочкової фільтрації

 17. Сечова кислота крові

 18. Електроліти крові

 19. Лужна фосфатаза, альфа-амілаза крові

 20. Загальний імунологічний профіль крові.

 21. Серологічні реакції при інфекційних захворюваннях

 22. Серологічні реакції при аутоімунних захворюваннях

 23. Мікробіологічне дослідження біологічних рідин та виділень

 24. Імуноферментне, імунохімічне, молекулярно-біологічне досліджень крові

 25. Маркери вірусних гепатитів

 26. Загальний аналіз стернального пунктату

 27. Загальний аналіз харкотиння

 28. Копроцитограма

 29. Фекальна еластаза-1

 30. Прискорені культуральні методи виявлення МБТ (ВАСТЕК), генетичні лабораторні методи (тести ампліфікації нуклеїнових кислот), серологічні проби на туберкульоз.

 31. Гормональне обстеження наднирникових залоз, гіпофізу, щитоподібної залози

 32. Дослідження функції зовнішнього дихання

 33. Електрокардіографічне дослідження

 34. Ехокардіографія

 35. Проби з дозованим фізичним навантаженням

 36. Сонографія, комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія щитовидної залози, наднирників

 37. Рентгенконтрастна ангіографія

 38. Променеве дослідження органів черевної порожнини

 39. Променеве дослідження органів грудної порожнини

 40. Променеве дослідження сечостатевої системи

 41. Променеве дослідження черепу, кісток та суглобів

 42. Туберкулінодіагностика

 43. Дослідження жовчі, рН-метрія шлунку

 44. Дихальні тести з 13С-сечовиною, 13С-тригліцеридами, 13С-крохмалем, 13С-лактозою та дихальні водневі тести з глюкозою і лактулозою

 45. Ендоскопічне дослідження бронхів

 46. Ендоскопічне дослідження травного тракту

 47. Цитологічне дослідження біоптату лімфатичного вузла.

ЗНАТИ КЛІНІЧНУ ФАРМАКОЛОГІЮ ОСНОВНИХ ГРУП МЕДИКАМЕНТОЗНИХ ПРЕПАРАТІВ

 1. α і β- адреностимуляторів

 2. Антиангінальних

 3. Антиаритмічних

 4. Антибактеріальних

 5. Антигельмінтних

 6. Антигіпертензивних

 7. Антикоагулянтів

 8. Антитоксичних сироваток і імуноглобулінів

 9. Відхаркувальних

 10. Гемостатиків

 11. Глюкокортикоїдів і цистотатичних імуносупресантів

 12. Діуретиків

 13. Інгібіторів протонної помпи

 14. Н2-гістаміноблокаторів

 15. Нестероїдних протизапальних засобів

 16. Пероральних цукрознижувальних препаратів та препаратів інсуліну

 17. Противірусних

 18. Протистоцидних

 19. Розчинів для детоксикаційної терапії

 20. Розчинів для регідратаційної терапії

 21. Холінолітиків

ВМІТИ ОФОРМЛЯТИ МЕДИЧНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

 1. Медичну карту стаціонарного хворого

 2. Виписку із медичної карти стаціонарного хворого

 3. Процедурний листок (форма У №28)

 4. Направлення на МСЕК

 5. Лікарське свідоцтво про смерть

 6. Листок непрацездатності

 7. Санаторно-курортну карту

 8. Екстрене сповіщення про випадок інфекційного захворювання, онко- та профзахворювання

 9. Рецепти за всіма розділами дисципліни.

Засоби контролю знань студентів

Засоби проведення та оцінки поточного контролю рівня знаньОцінка за змістовий модуль визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах) і оцінки підсумкового модульного контролю (у балах), яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань і практичних навиків відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, яку студент може набрати при вивченні змістового модуля, становить 29, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 17 балів , за результатами підсумкового модульного контролю –12 балів).
Оцінювання поточної навчальної діяльності

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ДЛЯ ОЦІНКИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА


П/П

Змістовий модуль

Максимальна кількість балів

1

Тема 1

2,5

2

Тема 2

2,5

3

Тема 3

2,5

4

Тема 4

2,5

5

Тема 5

2,5

6

Тема 6

2,5

7

Тема 7

2,0
Разом змістовий модуль

17
Підсумковий модульний контроль зокрема:

12
РАЗОМ сума балів

29

Каталог: images -> Portal -> Kafedra infekcijnyh hvorob z kursom epidemiologii -> Medychnyj fakultet -> Specialnist likuvalna sprava
Portal -> Опорно-руховий апарат
Medychnyj fakultet -> Робоча програма «Попередження передачі віл від матері до дитини»
Specialnist likuvalna sprava -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 1 2 0101 01
Medychnyj fakultet -> Робоча програма епідеміологія (назва навчальної дисципліни) 12010001. «Л ікувальна справа»
Specialnist likuvalna sprava -> Тема вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Актуальність теми

Скачати 477.92 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка