Волинська обласна рада Вищий комунальний навчальний заклад «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А. Ю. Кримського»Скачати 206.74 Kb.
Дата конвертації20.03.2017
Розмір206.74 Kb.
#12842
Волинська обласна рада

Вищий комунальний навчальний заклад

«Володимир-Волинський педагогічний коледж

ім. А.Ю. Кримського»


Л.П. Юрчук

Самостійна позааудиторна робота студентів з курсу

ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(за кредитно-модульною системою організації навчання) спеціальність 5.01010101 «Дошкільна освіта»

Навчальний посібник

Володимир-Волинський

2009

Розробник: Юрчук Л.П.

В методичній розробці розглянуто організацію самостійної роботи студентів з дитячої літератури за кредитно-модульною формою навчання, розкрито різноманітні види роботи студентів в ході вивчення даного предмета.

Розробка призначена для студентів педагогічного коледжу по спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта».


Рецензенти: Гавда Н.М., методист педколеджу, викладач-методист;

Лихолєтова В.К., викладач-методист, голова ЦПК,

Затверджено засіданням циклової комісії викладачів дошкільної педагогіки, психології та фахових методик (Протокол №3 від 21.01.2009)
ЗМІСТ
1.Вступ……………………………………………………………………5

2. Місце самостійної та індивідуальної роботи в структурі предмета методика розвитку мови і навчання грамоти……..................................6

3. Види самостійної та індивідуальної роботи студентів……...............8

4. Змістовий модуль 1. Усна народна творчість. Українська література для дітей (XІX-поч. XX ст.)Тема 1. Вступ. Усна народна творчість. Малі фольклорні жанри, пісні……………..……………………………………….............................9

Тема 2. Казки, легенди, перекази. Давня українська література для дітей (XІ – XVІІІст.)……………………………………………………..10

Тема 3.Творчість для дітей Т.Г.Шевченка, Л.І.Глібова, С.Воробкевича, Б.Грінченка, І Франка…………………………………………………...10

Тема 4. Творча діяльність для дітей О Пчілки, П.Грабовського, Я.Щоголева………………………………………………………………11

Тема 5. Поезії для дітей О.Олеся, Л.Українки, казки та оповідання М.Коцюбинського……………………………………………………….11

5. Змістовий модуль 2. Новітня українська література для дітей XXст.Тема 1. Дитяча поезія П.Тичини, М.Рильського, Н,Забіли…………...12

Тема 2. Своєрідність творів О.Копиленка, О.Донченка, М.Трублаїні, О.Іваненко, Ю.Збанацького……………………………………………..12

Тема 3. Огляд творів для дітей В.Бичка, М.Познанської, В.Сухомлинського……………………………………………………….13

Тема 4. Поезії для дітей П.Воронька, Г.Бойка, М.Підгірянки………..13

Тема 5. Огляд творів українських письменників Д.Павличка, В.Симоненка, Л.Костенко, Т.Коломієць і ін…………………………...13

Тема 6. Твори для дітей письменників місцевого краю. Й.Струцюк, А.Моханюк, Н.Горик та ін………………………………………………14

6. Змістовий модуль 3. Змістовий модуль 3. Література інших народів світуТема 1. Фольклор народів світу. Казки народів світу………………...15

Тема 2. Літературні казки європейських письменників Ш.Перро, братів Грімм, Г.К.Андерсена……………………………………………15

Тема 3. Чарівний світ казок У.Діснея, Р.Кіплінга, В.Гауфа, А.Прейсена……………………………………………………………….16

Тема 4. Огляд творів для дітей російських письменників Л.Толстого, К.Ушинського, К.Чуковського, М.Носова і ін………………………...16

Тема 5. Короткий огляд сучасної світової дитячої літератури……….17

7. Література……………………………………………………..............18ВСТУП
Виховання самостійності студентів у процесі навчання – одна з центральних проблем теорії педагогіки і практики роботи кожного навчального закладу, першочергове завдання кожного вчителя.

Самостійність – провідна, стрижнева, особистісна якість людини, що означає світосприймання, спрямованість інтересів, ставлення до праці інших людей, до самої себе.

Чим сильніше розвинена самостійність в студентів, тим інтенсивніше їх життя, різноманітніші контакти з навколишнім світом, тим більше користі вони принесуть в майбутньому.

Принципи самостійності студентів у вивченні дитячої літератури заключаються у тому, щоб створити умови для проявлення студентами пізнавальної самостійності в процесі засвоєння знань, умінь і навичок, застосування їх на практиці.

У роботі зі студентами використовуються різні види самостійної діяльності: скласти тези, знати зміст творів, підготувати повідомлення, скласти опорні схеми, проаналізувати твори, вивчити твори напам’ять, підготувати реферати, скласти хронологічну таблицю і ін. Така різноманітність підвищує активність і самостійність студентів.Місце самостійної та індивідуальної

роботи в структурі предмета

Кількість годин відведених на:

тем

Назва тем

Самост.

роботу

Індивід. роботу

Змістовий модуль 1.

Усна народна творчість. Українська література для дітей

(XІX-поч. XX ст.)

1


Вступ. Усна народна творчість. Малі фольклорні жанри, пісні.

3

2

2


Казки, легенди, перекази. Давня українська література для дітей (XІ – XVІІІст.)

3

2

3


Творчість для дітей Т.Г.Шевченка, Л.І.Глібова, С.Воробкевича, Б.Грінченка, І Франка.

3

2

4


Творча діяльність для дітей О Пчілки, П.Грабовського, Я.Щоголева.

4

1

5


Поезії для дітей О.Олеся, Л.Українки, казки та оповідання М.Коцюбинського.

3

2Змістовий модуль 2. Новітня українська література для дітей XXст.

1


Дитяча поезія П.Тичини, М.Рильського, Н,Забіли

2

1

2


Своєрідність творів О.Копиленка, О.Донченка, М.Трублаїні, О.Іваненко, Ю.Збанацького.

3

2

3


Огляд творів для дітей В.Бичка, М.Познанської, В.Сухомлинського.

3

2


4

Поезії для дітей П.Воронька, Г.Бойка, М.Підгірянки.

3

1

5


Огляд творів українських письменників Д.Павличка, В.Симоненка, Л.Костенко, Т.Коломієць і ін.

2

2

6


Твори для дітей письменників місцевого краю. Й.Струцюк, А.Моханюк, Н.Горик та ін.

3

2Змістовий модуль 3. Література інших народів світу.

1

Фольклор народів світу. Казки народів світу.

3

2

2


Літературні казки європейських письменників Ш.Перро, братів Грімм, Г.К.Андерсена.

3

2


3

Чарівний світ казок У.Діснея, Р.Кіплінга, В.Гауфа, А.Прейсена.

3

2

4


Огляд творів для дітей російських письменників Л.Толстого, К.Ушинського, К.Чуковського, М.Носова і ін.

5

3


5

Короткий огляд сучасної світової дитячої літератури.

3

2

Всього: 79

49

30


Види самостійної та індивідуальної

роботи студентів

Обсяг самостійної та індивідуальної роботи враховує всі види позааудиторних занять студентів.Це такі види занять:

 • засвоєння теоретичного матеріалу, винесеного на самостійне вивчення;

 • здійснення інтелектуально-логічної діяльності по підготовці до лекційних занять (робота з текстом, конспектування, складання картотеки до теми, анотування і ін.);

 • виконання професійно-творчих завдань;

 • підготовка виступів, доповідей, рефератів;

 • складання схем, таблиць для систематизації навчального матеріалу та підготовки інформаційних повідомлень;

 • виконання завдань професійного спрямування;

 • підготовка інформаційних повідомлень;

 • здійснення інтелектуальної діяльності по підготовці до лекційних занять, участь у педагогічних іграх, виконання творчих робіт та створення власних рекомендацій;

 • підготовка до тестування поточного та рубіжного контролю знань студентів.

Змістовий модуль 1.

Усна народна творчість.

Українська література для дітей (XІX-поч. XX ст.)
Тема 1. Вступ. Усна народна творчість. Малі фольклорні жанри та пісні

 1. Розкрити «Основні риси дитячої літератури».

 2. На основі прочитаного скласти тези згідно плану:

  • Джерела дитячої літератури

  • Виникнення і розвиток дитячої літератури за певних історичних умов:

а) швидкий рівень розвитку економіки й культури;

б) наявність шкали;

в) поширення книгодрукування;

г) розвиток художньої літератури і педагогічної науки.

3. Дитяча література – знаряддя виховання підростаючого покоління

а) важливий засіб розумового і трудового виховання;

б) морального і естетичного;

в) фізичного виховання.

4. Виписати вислови видатних педагогів, письменників (І.Франка, М.Коцюбинського, Л.Українки, С.Русової, К.Ушинського, В.Сухомлинського) про значення дитячої літератури у всебічному розвитку дітей.

5. Фольклор. Виховне значення фольклору.6. Виконання індивідуальних завдань:

 • Скласти опорну схему видів дитячого фольклору;

 • малих фольклорних жанрів, пісень.

 1. Виписати зразки усної народної творчості (колискові пісні, забавлянки, небилиці, календарний фольклор, пісні-ігри, жартівливі пісні, лічилки, дражнили), з якими людина знайомиться у дитячому віці (до 15 прикладів).

 2. Виписати по 3 тематичні загадки: про властивості і якості предметів, знаряддя праці, про житло, явища природи, про тварин, рослин, овочі, фрукти тощо.


Тема 2. Казки, легенди, перекази. Давня українська література для дітей XІ – XVІІІ ст.

 1. Виховне і пізнавальне значення українських народних казок.

 2. Ознайомитись з поглядами І.Франка, К.Ушинського на значення народних казок для дітей.

 3. Скласти тези передмови І.Франка до збірки казок «Коли ще звірі говорили».

 4. Знати зміст наступних творів: «Рукавичка», «Лисичка-сестричка і вовк-панібрат», «Сірко», «Котик і півник», «Пан Коцький», «Котигорошко», «Кривенька качечка», «Ріпка», «Язиката Хвиська».

 5. Продумати комплект наочності на тему: «Казкові герої» для старшої групи дитячого закладу.

 6. Проаналізувати легенди і перекази: «Чому в морі вода солона», «Хліб і золото», «Татарське зілля», «Про пташиного царя Кука», «Про бідного Івана та його сестру Олесю», «Річка Либідь», «Про Богдана Хмельницького» та ін.

 7. Знати зміст літописів Київської Руси: «Повість минулих літ», «Повчання Володимира Мономаха дітям», «Слово о полку Ігоревім».

 8. Твори Л.Барановича, К.Зіновіїва, Г.Сковороди, їх аналіз.


Тема 3. Творчість для дітей Т.Г.Шевченка, С.Воробкевича

 1. Підготувати розширені повідомлення: «Про життєвий і творчий шлях С.Воробкевича», «Борис Грінченко – видатний поет, прозаїк, драматург, публіцист, перекладач»

 2. Записати три акровірші Л.Глібова і навчитися виразно читати.

 3. Створити опорну схему до теми: «Казки І.Франка».

 4. Вивчити напам’ять і виразно прочитати один з віршів про природу Т.Г.Шевченка.

 5. Ознайомитися із поетичними збірками Т.Г.Шевченка «Тече вода з-під явора», «Зацвіла в долині червона калина», «Вечірня зіронька», «Малий кобзар».

 6. Знати зміст казок І.Я.Франка «Заєць і їжак», «Королик і ведмідь», «Осел і Лев», «Лисичка-кума», «Три міхи хитрощів», «Фарбований лис», «Лисичка і журавель».


Тема 4. Творча діяльність для дітей О.Пчілки, П.Грабовського, Я.Щоголева

 1. Визначити значимість О.Пчілки, як видавця та її роль в дитячій літературі, як фольклориста (законспектувати)

 2. За допомогою схеми зобразити жанрове розмаїття творчості О.Пчілки.

 3. Знати зміст віршів О.Пчілки: «Снігова баба», «Метелик», «Весняні квіти», «До діток», «Як швидко літо проминуло», «Зайчатко й хлоп’ятко», «Маленька українка».

 4. Записати одну із казок О.Пчілки і вміти виразно її читати в особах («Журавель та чапля»).

 5. Читання напам’ять віршів Олени Пчілки за вибором.

 6. Підготувати реферативні виступи: «Про що я дізнався і що мене вразило читаючи біографію Якова Щоголева», «Нероздільність життя й творчості Павла Грабовського».

 7. Прочитати і зробити перелік вікових категорій.

 8. Розробити літературну вікторину по творчості Якова Щоголева для дошкільників.

 9. Вивчити напам’ять один з віршів Я.Щоголева.

Тема 5. Поезії та казки для дітей Лесі Українки, Олександра Олеся та М.Коцюбинського

 1. Скласти хронологічну таблицю біографічних відомостей Л.Українки.

 2. Вивчити напам’ять один з віршів Л.Українки за вибором. Виразно прочитати вірш.

 3. За допомогою схем відтворіть твори, які Л.Українка надрукувала в журнал «Дзвінок». Що ви можете сказати про участь письменниці в «Дзвінку».

 4. Знати зміст казок Л.Українки «Метелик», «Лелія», «Біда навчить».

 5. Скласти план бесіди з дітьми по змісту казки «Лелія». На практичному занятті провести її у формі ділової гри.

 6. Яким віршем дебютував М.Коцюбинський в журналі «Дзвінок»? Запишіть цей вірш і виразно його прочитайте.

 7. Знати зміст і зробити аналіз казок із збірки «Чого ж вони зраділи?» М.М.Коцюбинського. Аналіз ілюстрацій в цій збірці.

 8. Ознайомитися з поезіями О.Олеся: «Рідна мова в рідній школі», «Ялинка», «Снігурі», «Капустонька», «Білі гуси», «Веснянка», «Над колискою», «Бджілка і зозуля» і ін.

 9. Виразне читання одного з віршів за вибором.

Змістовий модуль 2

Новітня українська література для дітей XXст.
Тема 1. Дитяча поезія П.Тичини, М.Рильського, Н,Забіли

 1. Ознайомитись із циклом віршів для дітей Н.Забіли: «Ясоччина книжка», «Про дівчинку Маринку», «Дванадцять місяців».

 2. Записати одну із казок Н.Забіли, вміти уважно читати і фрагменти інсценізувати.

 3. Вивчити напам’ять один з віршів Н.Забіли.

 4. Виготовити ілюстративний матеріал для кращого засвоєння віршів Н.Забіли дітьми дошкільного віку.

 5. За допомогою опорно-логічної схеми погрупувати твори М.Рильського за тематичним розмаїттям.

 6. Із програми «Малятко» (К.:,1999) виписати твори П.Тичини, які вивчаються у середній і старшій групах.


Тема 2.Своєрідність творів О.Копиленка, О.Донченка, М.Трублаїні, О.Іваненко, Ю.Збанацького

 1. Ознайомитись з оповіданнями О.Копиленка для дітей дошкільного віку: «Хата хлопчика-мізинчика», «Покинуте гніздо», «Їжачок», «Дивовижна дружба», «Кріт-неборака», «Їдальня для птахів» і ін.

 2. Скласти кросворди по творчості Олеся Донченка.

 3. Написати реферат на одну із запропонованих тем: «Естетична цінність і виховний потенціал оповідань для дітей дошкільного і молодшого віку Ю.Збанацького», «Жанрове і тематичне розмаїття творів для дітей О.Іваненко».

 4. Виписати один із творів для дітей дошкільного віку М.Трублаїні. Вміти виразно читати.

 5. Робота з художніми текстами оповідань М.Трублаїні «Волохон», «Пустуни на пароплаві».

 6. Назви частин цих оповідань відтворити опорною схемою.


Тема 3. Огляд творів для дітей В.Бичка, М.Познанської, В.Сухомлинського

 1. Написати реферат на тему: «Пізнавально-виховне значення творів для дітей В.О.Сухомлинського.

 2. Знати зміст і зробити аналіз оповідань В.Сухомлинського: «Зайчик і горобина», «Де ночує водяна лілія», «Шпак прилетів», «Як котові соромно стало», «Як синичка будить мене», «Щоб метелик не поколовся», «Пшеничний колосок».

 3. Підготувати реферативні повідомлення на тему: «Педагогічна творчість В.Сухомлинського».

 4. Схарактеризуйте твори на моральну етичну тематику В.Сухомлинського: «Сьома дочка», «Ледача подушка», «Лялька під дощем», «Іменинний пиріг», «Яблуко в осінньому саду» та ін.

 5. Повідомлення про біографічні відомості В.Бичка, М.Познанської.

 6. Вивчити напам’ять один із віршів для дітей М.Познанської. Уміти виразно читати.

 7. Скласти зразок аналізу одного з віршів В.Бичка («Сонечко й хмаринка», «Яблуко», «Пісенька», «Літо, до побачення» та ін.)


Тема 4. Поезії для дітей П.Воронька, Г.Бойка, М.Підгірянки

 1. Скласти план бесіди з дітьми по ознайомленню дошкільників з біографією П.Воронька, Г.Бойка.

 2. Складання анотацій на збірку П.Воронька «Читаночка».

 3. Вивчити напам’ять один з віршів П.Воронька («Облітав журавель», «Помагай», «Поливала я порічки», «Ми помогли зайчаті», «Липка», «Берізка» та ін.)

 4. Гумористичні вірші письменника. Виразне читання.

 5. Зробити повідомлення на тему: «Грицько Бойко – дитячий письменник-гуморист».

 6. Скласти літературну вікторину по творчості для дітей Г.Бойка.

 7. Вивчити напам’ять один з віршів М.Познанської.

 8. Виписати у схему твори М.Познанської за тематичним розмаїттям (зб. «Жоржини цвітуть»).


Тема 5. Огляд творів українських письменників

 1. Написати реферати на тему: «Виховний потенціал поезій для дошкільного віку Д.Павличка:

  • «Жанрове і тематичне розмаїття творів для дітей М.Стельмаха»;

  • «Пізнавально-виховне значення поезій В.Ладижця та А.М’ястківського».

 2. Знати зміст наступних творів:

 • Збірка М.Стельмаха «Ой весна-зоряночка», «У бобра добра багато», «Сива ластівка»;

 • Д.Павличко «Де найкраще місце на землі», «Смерічка», «Весна», «Обруч», «Заєць», «Нічний гість»;

 • Т.Коломієць «Калачі», «Праля», «Дідів обід» і ін.

 • Л.Костенко «Соловейко застудився», «Перший пароплав», «Сунички», «Мурашки думають про зиму».

 1. Виписати до п’яти поезій для дітей дошкільного віку (автор за вибором), вивчити одну поезію напам’ять, вміти виразно читати.


Тема 6. Твори для дітей письменників місцевого краю

 1. Підготувати реферативні повідомлення на тему:

    • «Життєвий і творчий шлях В.Гея»;

    • «Н.Горик і її творчий потенціал в дитячій літературі»;

    • «Малі жанри Костя Волиняки для дітей.

 1. Аналіз віршів для дошкільників П.Маха із збірки «Ластів’ятко».

 2. Знати зміст творів:

 • А.П.Махонюк «Мені б лише матусин ніжний голос», «Колискова», «Гість», «Дятлик», «Мурко-кухар»;

 • Ніни Горик «Парасольки», «Запросини боровичка-волинячка», «Різдво», «Потягалася травичка», «На ниточці родоводу» і ін.

 • П.Мах «Ведмедиця ловить рибку», «Рідна мова», «Я люблю танець…», «Ганнуся, бабуся й туман».

4. Виписати 4 поезії для дітей, вивчити одну з них напам’ять.
Змістовий модуль 3

Література інших народів світу
Тема 1. Фольклор народів світу

 1. Виписати зразки усної народної творчості народів світу доступні дітям дошкільного віку (колискові пісні, забавлянки, небилиці, приказки, прислів’я і ін.).

 2. Вивчити напам’ять 4 фольклорних твори зарубіжних письменників за вибором.

 3. Знати визначення казки та види казок.

 4. Підготувати літературну вікторину на тему: «Фольклор народів світу».

 5. Вміти переказувати близько до змісту російські казки: «Теремок», «Сестриця Оленочка і братик Іваночко», угорську «Двоє скупих ведмежат» за технологією «Мікрофон».

 6. Знати зміст казок народів світу: «Ховрашечка», «Снігуронька», «Сивка-Бурка» (російські казки), «Три дочки» (татарська), «Троє поросят» (англійська).

 7. Виписати поетичні вставки, які зустрічаються у казках народів світу.


Тема 2. Літературні казки європейських письменників

 1. Підготувати реферативні виступи за такими темами:

  • «Шарль Перро – французький письменник і теоретик літератури»;

  • «Оригінальність, неповторність казок братів Грімм»;

  • «Короткі біографічні відомості Г.К.Андерсена».

2. Анотація ілюстрацій до казки Г.Андерсена «Русалочка».

3. Знати зміст казок братів Грімм «Бременські музиканти», «Хоробрий кравчик», «Гензель і Гретель» та ін.

4. Виписати одну з казок Шарля Перро для дітей дошкільного віку. Вміти виразно її читати.

5 Скласти план бесіди з дітьми дошкільного віку по змісту казки Г.К.Андерсена «Принцеса на горошині».

6. Робота з художніми текстами казок Андерсена «Соловей», «Свинопас», «Кресало», «Снігова королева», «Нове вбрання короля».

7. Зробити повідомлення «Про особливості зачинів казок Г.К.Андерсена». Виписати зачини 5 казок митця.

8. Вміти виразно розповідати одну із казок європейських письменників.
Тема 3. Чарівний світ казок У.Діснея, Р.Кіплінга, В.Гауфа, А.Прейсена

1. Скласти Клоуз-тест про біографічні відомості і творчий шлях Р.Кіплінга.

2. Підготувати реферати за темами:


 • «Уолт Дісней – американський мультиплікатор, письменник»;

 • «Життєве і творче кредо Вільгельма Гауфа».

3. Схарактеризуйте образ маленького Мука з однойменної казки В.Гауфа.

4. Знати зміст наступних казок: • Р.Кіплінг «Ріккі-Тіккі-Таві», «Слоненя»;

 • Уолт Діснея «Білосніжка і семеро Гномів», «Бембі», «Бонго».

5. Підготуйте повідомлення: «Де в роботі з дітьми ви використовуєте казку А.Прейсена: «Козеня, що вміло рахувати до десяти».
Тема 4. Огляд творів для дітей російських письменників

1. Вміти переказувати казки: О.Пушкін «Казка про рибака та рибку», П.Єршова «Горбоконик» (читати).

2. Підготуйте реферативні повідомлення:


 • «К.Д.Ушинський – видатний педагог і письменник»;

 • «Вклад Л.М.Толстого в розвиток освіти»;

 • «Поезії В.Михалкова, С.Маршака для дітей».

3. Знати зміст оповідань М.Носова: «Огірки», «Мишкова каша», «Карасик», «На гірці».

4. Схарактеризувати образи дітей з оповідань «Карасик», «На гірці», «Живий капелюх».

5. Вивчити напам’ять твори письменників: С.Маршака «Бачок», С.Михалкова «Не спати», А.Берто «Іграшки».

6. Підготувати комплект наочності для кращого засвоєння віршів.

7. Підготуйте розширене повідомлення: «Життя та творча діяльність В.Осєєвої».

8. Ознайомитись з творами В.Осєєвої: «Чарівне слово», «Три сини», «Що легше», «Погано», «Сині листочки».

9. За опорною схемою по групувати оповідання К.Д.Ушинського за тематичним розмаїттям.

10.Проаналізувати твори М Пришвіна В.Біанки та ін.Тема 5. Короткий огляд сучасної світової дитячої літератури

1. Знати зміст казки Алана Мілна «Вінні-Пух». Якими методами і прийомами будете користуватися при попередній роботі над твором з дітьми.

2. Зробіть реферативні повідомлення: «Джані Родарі – талановитий створювач книг для дітей.

3. Записати кілька віршів для дітей польського письменника Ю.Тувіма. Виразне читання напам’ять одного з них.

4. Ознайомитись з повістю А.Ліндгренд «Про Малюка і Карлсона».

5. Розповідати окремі частини повісті використовуючи технологію «Мікрофон». Залучати всіх лаконічно, точно висловлювати свою думку.

6. Підготувати комплект дидактичного матеріалу для кращого засвоєння змісту казки Д.Радарі «Пригоди Цибуліно».

7. Підготувати реферат: «Роль і місце творів зарубіжних авторів у розумовому та моральному, фізичному та естетичному вихованні дітей.

8. Скласти план сценарію святкового ранку присвяченому творчості Ю.Тувіма, Д.Радарі, А.Мілну.

9. Скласти колективну характеристику образу Цибуліно з казки Д.Радарі «Пригоди Цибуліно».


Література


 1. Антологія української поезії. В 6-ти томах. – К.:Дніпро,1984-1986.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, К.: 2001.

 3. Білецький Д.М. та ін. Українська дитяча література: посібник для педагогічних інститутів і педучилищ. – К.: Радянська школа, 1963.

 4. Березовський І.П. Українські народні казки про тварин. – К.: Наукова думка, 1979.

 5. Боголюбська М.К. Хрестоматія з дитячої літератури. – М.: 1968.

 6. Брати Грімм. Шипшинка. Казки. – К.: Веселка, 1989.

 7. Братья Гримм. Сказки. Кн.1 – М., ОРАКУЛ, 1992.

 8. Дановский А.В. Детская литература хрестоматия. – М.: Просвещение, 1978.

 9. Де живе жар-птиця? Зібрав І.Гурин. – К.: Веселка, 1991.

 10. Детская литература: Учебное пособие/ Под ред. Е.Е.Зубаревой. - М.: Просвещение, 1989.

 11. Детская литература: Учебник для учащихся педучилищ /Под ред. А.В.Тернавского/. - М.: Просвещение, 1977.

 12. Дитина. Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. – К.,2003.

 13. Дітвора ми українська. Зб. худ. творів для дітей. – Десна, 1992.

 14. Женчик, женчик невеличкий. Укр. Народні скоромовки. – К.:Веселка,1978.

 15. За горою золотою. Українські народні лічилки. – К.: Веселка, 1978.

 16. Зарубежная детская литература для детей и юношества: В 2 ч./ Под ред. Н.К.Мещеряковой, И.С.Чернявской. – М.: Просвещение, 1989.

 17. Зарубежная детская литература для детей и юношества./ Под ред. И.С.Чернявской. – М.: Просвещение, 1974.

 18. «Золотий колосок». Збірник фольклорних і літературних творів. Ч.1.- К.: Освіта, 1994.

 19. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1988.

 20. Кіліченко Л.М. Українська дитяча література: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1984.

 21. Кіплінг Р. Казки. – К.: Школа,2000.

 22. Костюченко В. Українська радянська література для дітей. – К.: Веселка, 1984.

 23. Ліндгрен А. Малий і Карлсон, який живе на криші. – К.: Веселка, 1989.

 24. Малятко. Програма виховання дітей дошкільного віку. – К.: 1991.

 25. Перро Ш. Сказки. – КУКПТО.Союзинформ., 1992.

 26. Програма розвитку дитини дошкільного віку. – К.: Світич, 2004.

 27. Рідне слово. Українська дитяча література. Хрестоматія: У 2 кн. Упор. З.Д.Варавкіна та ін. – К.: Либідь, 1999.

 28. Російські народні казки. – К.: Веселка, 1984.

 29. Русское народное поэтическое творчество/Под ред. Л.М.Новиковой/ - Изд. 2-е. – М.,1978.

 30. Українська дитяча література. Хрестоматія /Упор. П.В.Вовк, В.С.Савченко. – К.: Вища школа, 1976.

 31. Українська дитяча література. Хрестоматія. У 2 част. /Упор. І.А.Луценко та ін. – К.: Вища школа, 1992.

 32. Українські радянські письменники. Критичні нариси. – К.: Рад. письменник, 1976.

 33. Українські народні казки. – К.: Веселка, 1980.

 34. Хрестоматія для дошкільнят 4-5 років. Посібник для батьків та вихователів дитячих садків. Упор. О.Шевченко та ін. – К.: Школа, 2000.

 35. Хрестоматия по детской литературе / Под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Просвещение, 1988.

 36. Яковенко Г.П. Энциклопедия школьнику. – К.: Астора. Основа, 1995.


Навчальне видання

Юрчук Любов Петрівна

Самостійна позааудиторна робота

студентів з курсу ДИТЯЧОЇ ЛІТЕРАТУРИ

(за кредитно-модульною системою організації навчання) спеціальність 5.01010101 «Дошкільна освіта»


Навчальний посібник

Каталог: ld
ld -> Принципи реалізації наукової діяльності університету: активна участь у формуванні та
ld -> Програма навчальної дисципліни історія світової культури
ld -> Тема Основні етапи розвитку документознавства
ld -> Програма навчальної дисципліни міфологія Галузь знань 0201 культура Напряму підготовки 020101 культурологія
ld -> Дивовижний світ многогранників
ld -> Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутистичних порушень
ld -> Діти з порушеннями психофізичного розвитку як суб'єкт корекційної освіти план
ld -> Інформаційний пакет 04 основи корекційної педагогіки
ld -> Есе на тему: “Українське мистецтво другої половини ХVII-XVIII ст.”
ld -> Дипломної освіти «Допущено до рецензування»

Скачати 206.74 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка