Воротинцева Олена, вчитель-дефектолог (олігофренопедагог,логопед) узош І-ІІІ ст. №20- ліцеюДата конвертації16.11.2018
Розмір3.48 Mb.

Організація корекційно- розвиткової роботи як необхідної умови соціалізації дитини з особливими освітніми потребами

Воротинцева Олена,

вчитель-дефектолог (олігофренопедагог,логопед)

УЗОШ І-ІІІ ст. №20- ліцею «Лідер»


Ужгород-2018

У новому абзаці визначили поняття: «Корекційно-розвиткова робота — це комплекс заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення та особистості дитини.»

Корекційно- розвиткова робота (КРР)

у індивідуальній програмі розвитку (ІПР)

передбачено пункт «Психолого-педагогічна допомога, що надається під час проведення у позаурочний час корекційно-розвиткових занять»

Як визначено особливості організації корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами Згідно з

постановою КМУ від 09.08.2017 № 588 Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах доповнили пункт 11.

Мета корекційно-розвиткової роботи*:

 • максимально можливий розвиток особистості та підготовка до самостійного життя ;
 • розвиток;
 • послаблення недоліків або їх подолання;
 • соціалізація.

Особливістю навчально-виховного процесу дітей з особливими освітніми потребами є його

корекційна спрямованість.

Тобто корекційна складова має бути на кожному уроці та занятті!

*Основи корекційної педагогіки: навчально-методичний посібник / С. П. Миронова, О.В. Гаврилов, М. П. Матвєєва; [ за заг.редакцією С.П.Миронової]. – Кам'янець-Подільський: національний університет імені Івана Огієнка,2010. – С.26


Шляхи реалізації КР компоненту в інклюзивному закладі

 • Реалізуються на уроках одночасно з навчальними(мета!!!);
 • Під час виховної роботи одночасно з виховними;
 • На окремих корекційно-розвиткових заняттях,передбачених для кожнорго виду порушення (нозології)які проводяться спеціалістами*;
 • Співпраця з батьками (командний підхід).Виконання батьками вимог і рекомендацій фахівців
 • * «КРЗ проводять лише фахівці з корекційною (дефектологічною)освітою відповідної галузі (із 201 року -016 «Спеціальна освіта»), які володіють професійними компетенціями в галузі навчання і виховання дітей з ОПФР. Згідно з нормативною базою ці заняття не можуть проводити особи, навіть за наявної у них педагогічної освіти. Саме тоді інклюзія втрачає сенс і набуває формальності, стихійності,якщо в навчальному закладі немає необхідних фахівців – вчителів-дефектологів…»

  (журнал «Заступник директора школи». - №6/206)

Обсяг корекційно-розвиткових занять та їх форма:

 • Напрями проведення КРЗ визначала у своєму висновку психолого-медико-педагогічна консультація з огляду на: особливості психофізичного розвитку учня, типові навчальні плани спеціальних ЗНЗ.
 • 3–5 год. для дітей із порушеннями опорно-рухового апарату затримкою психічного розвитку зниженим зором чи слухом легкими інтелектуальними порушеннями
 • 5–8 год. сліпих глухих тяжкими порушеннями мовлення розладами спектра аутизму іншими складними порушеннями розвитку (порушеннями слуху, зору, опорно-рухового апарату в поєднанні з інтелектуальними порушеннями чи затримкою психічного розвитку тощо)
 • Ці години не враховують під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами.
 • Форми проведення КРЗ - індивідуальна та групова

Відповідно до наказу МОН України від 26.09.2016 № 1148 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»  36 програмам (збірників програм) з корекційно-розвиткової роботи, 6 комплектам навчальних програм, 7 підручникам. 

 • Відповідно до наказу МОН України від 26.09.2016 № 1148 надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»  36 програмам (збірників програм) з корекційно-розвиткової роботи, 6 комплектам навчальних програм, 7 підручникам. 
 • Перелік і тексти корекційно-розвиткових програм розміщено на офіційному сайті МОН України в рубриці “Корекційні програми”.
 • для розумово відсталих дітей: «Розвиток мовлення», «Соціально-побутове орієнтування», «Ритміка», «Лікувальна фізкультура»…
 • для дітей із затримкою психічного розвитку: «Корекція розвитку» (корекція когнітивного,особистісного розвитку…), «Розвиток мовлення», «Ритміка»…..
 • для дітей з порушеннями опорно-рухового аппарату:
 • «Корекція мовлення»; «Корекція розвитку» (базова, розвиток пізнавальної діяльності); формування графічних навичок у дітей підготовчого та перших класів ; сенсомоторний розвиток…) …; «ЛФК»…

Зміст корекційно-розвиткових занять реалізується через навчальні предмети та курси:


*

 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень

у класах

 

Підг.

1

2

3

4

разом

Мови і література

Українська мова

7

6

6

6

6

31

Іноземна мова

-

1

1

1

1

4

Математика

Математика

4

4

4

4

4

20

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

10

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

1

2

2

2

2

9

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

5

Сходинки до інформатики

-

-

1

1

1

3

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

5

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

5

Усього

18

19

20

21

21

99

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

5

5

5

5

5

25

Лікувальна фізкультура

4

4

4

4

4

20

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

2

1

1

1

1

6

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно- розвиткових занять)

20

20

21

22

22

105

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

29

29

30

31

31

150

Додаток 12 до наказу Міністерства освіти і науки від 28.01.2014 № 80 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 02.09.2016 р. № 1065)

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи для дітей з порушеннями опорно-рухового апарату

з навчанням українською мовою

.

 ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

учениці інклюзивного другого класу ……на 2017-2018 н.р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і література

Українська мова

6

Іноземна мова

1

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

2

Основи здоров’я

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Усього

20

Корекційно-розвиткові заняття

Розвиток мовлення

3

Лікувальна фізкультура

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

21

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

25

[1] Кількість годин та напрями проведення корекційно-розвиткових занять, визначені психолого-медико-педагогічною консультацією з урахуванням особливостей психофізичного розвитку учня.

Розроблений згідно з наказом Міністерства освіти і науки

від 28.01.2014 року № 80 (додаток 10) зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 02.09.2016 №1065, постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2017 р. № 588 та робочим навчальним планом УЗОШ №20- ліцею «Лідер» на 2017-2018 н.р 

Освітні галузі

 

Навчальні предмети

 

Кількість годин на тиждень

у класах 

Підг.

1

2

3

4

разом

Мови і література

Українська мова

7

6

5,5

5,5

5,5

29,5

Іноземна мова

-

1

1,5

1,5

1,5

5,5

Математика

Математика

4

4

4

4

4

20

Природознавство

Природознавство

2

2

2

2

2

10

Суспільствознавство

Я у світі

-

-

-

1

1

2

Здоров’я і фізична культура

Фізична культура

1

2

2

2

2

9

Основи здоров’я

1

1

1

1

1

5

Технології

Трудове навчання

1

1

1

1

1

5

Сходинки до інформатики

-

-

1

1

1

3

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

1

1

1

1

5

Образотворче мистецтво

1

1

1

1

1

5

Усього

18

19

20

21

21

99

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

3

3

3

3

3

15

Ритміка

2

2

2

2

2

10

Розвиток мовлення

5

5

5

5

5

25

Додаткові години на предмети інваріантної складової, курси за вибором, індивідуальні та групові заняття

2

1

2

2

2

9

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

20

20

21

22

22

105

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

30

30

31

32

32

155

ТИПОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

початкової школи для дітей із затримкою психічного розвитку

з навчанням українською мовою

Додаток 10

до наказу Міністерства освіти і науки від 28.01.2014 № 80 (із змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 02.09.2016 р. № 1065)

Розроблений згідно з наказом Міністерства освіти і науки

від 28.01.2014 року № 80 (додаток 10,12) зі змінами, внесеними згідно з наказом МОН України від 02.09.2016 №1065, постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2017 р. № 588 та робочим навчальним планом УЗОШ №20- ліцею «Лідер» на 2017-2018 н.р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН (комплексні порушення)

учениці інклюзивного другого класу …….на 2017-2018 н.р.

Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень

Мови і література

Українська мова

5,5

Іноземна мова

1,5

Математика

Математика

4

Природознавство

Природознавство

2

Суспільствознавство

Я у світі

-

Здоров’я і фізична культура

Основи здоров’я

1

Технології

Трудове навчання

1

Інформатика

1

Мистецтво

Музичне мистецтво

1

Образотворче мистецтво

1

Усього

18

Корекційно-розвиткові заняття

Корекція розвитку

2

Ритміка

2

Розвиток мовлення

2

ЛФК

2

Гранично допустиме навчальне навантаження на учня (без корекційно-розвиткових занять)

21

Сумарна кількість годин інваріантної і варіативної складових

26

[1] Кількість годин та напрями проведення корекційно-розвиткових занять, визначені психолого-медико-педагогічною консультацією з урахуванням особливостей

психофізичного розвитку учня. В учениці мають місце комплексні порушення (ЗПР та порушення ОРА), тому командою фахівців враховувалися рекомендації щодо обох нозологій у плані корекційно-розвиткових занять.

Години : тривалість, оплата

 • Тривалість групових або індивідуальних корекційно-розвиткових занять для учнів з особливими освітніми потребами визначена у Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.20 № 872.
 • Так, тривалість групового корекційно-розвиткового заняття становить 35-40 хвилин, індивідуального - 20-25 хвилин.
 • При цьому, не зважаючи на скорочену тривалість корекційно-розвиткового заняття, оплата за його проведення здійснюється за годинною ставкою.
 • Оплата за проведені (надані) корекційно-розвиткові заняття (послуги) здійснюється щомісяця на підставі актів приймання проведених (наданих) корекційно-розвиткових занять (послуг).
 • У пункті 6 Порядку та умов надання субвенції зазначено, що додаткові корекційно-розвиткові заняття (послуги) провадяться (надаються) фахівцями (із числа працівників закладу загальної середньої освіти та у разі потреби - додатково залученими фахівцями), з якими заклад загальної середньої освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори. Зразок Типового договору на проведення (надання) корекційно-розвиткових занять (послуг) наведений у додатку 3 до Порядку та умов надання субвенції.

Наказ МОН від 01.02.2018  № 90 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 06 грудня 2010 року № 1205

У школах, в яких навчання дітей з особливими освітніми потребами організоване в інклюзивних класах, для проведення корекційно-розвиткових занять, що визначені індивідуальною програмою розвитку,

можуть вводитись посади вчителів-дефектологів

(вчителя-логопеда, сурдопедагога, тифлопедагога, олігофренопедагога) за наявності навантаження

не менше ніж 9 навчальних годин на тиждень, виходячи з норми на ставку 18 навчальних годин на тиждень.»

СОЦІАЛІЗАЦІЯ


Соціалізація є необхідною умовою розвитку людини,

становлення в неї особистісних якостей у процесі засвоєння суспільного досвіду і активного відтворення нею суспільних відносин.

Вона передбачає проходження дитиною, певних етапів (стадій):

адаптації, на якому відбувається пристосування дитини до існування в соціумі, відповідно до його норм і вимог;

індивідуалізації, на якому відбувається усвідомлення дитиною своїх можливостей;

інтеграції, на якому дитина намагається знайти своє місце в суспільстві, «влитися» в нього, пропонуючи використання своїх особистісних якостей та можливостей;

ранньої трудової стадії, на якій забезпечується професійне становлення дитини на основі здійснення трудової підготовки в умовах допоміжної школи.

Освіта дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, орієнтованої на потреби дітей.

 • Освіта дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, ґрунтується на принципах виваженої педагогіки, орієнтованої на потреби дітей.

Виважена педагогіка,

орієнтована на потреби дітей, може допомогти уникнутибезцільних витрат ресурсів

та краху надій,

до чого надто часто призводить низький рівень навчання та шаблонність усталених підходів в освіті …


 • Виходячи з практики роботи,

 • діти із затримкою психічного розвитку, розладами аутичного спектру, невротичними розладами, ДЦП та легкою розумовою відсталістю становлять найчисельнішу групу серед тих,

  які потребують  спеціальної допомоги у процесі виховання, навчання та соціальної адаптації.

Корекційні технології, методики та методи:

 • технологія особистісно зорієнтованого навчання;
 • Диференційоване навчання;
 • Традиційне інтенсивне навчання;
 • Кооперативне навчання;
 • Технологія використання інтелектуальних карт в освітньому процесі;
 • Створення ситуації успіху;
 • Проектна діяльність;
 • Технологія корекції мовленнєвих вад за допомогою апаратного комплексу «Живий звук»;
 • Метод піскової психотерапії;
 • Кінезіотерапія;
 • Казкотерапія;
 • Музикотерапія;
 • Технологія раннього та інтенсивного навчання грамоті (Зайцев М.О.);
 • Мнемотехніка;
 • Портфоліо;
 • Блоки Дйенеша;
 • Методика Нікітіних;
 • Методика Белгау
 • …..

Кінезітерапія (варікінезотерапія) (англ. Kinesiotherapy) або лікування рухом  — напрямок фізичної терапії, який передбачає виконання активних і пасивних рухів, певних вправ лікувальної гімнастики та роботи на тренажерах для досягнення конкретного терапевтичного результату.Інші назви -кінезитерапія, кінезіотерапія.

Піскова терапія — повноцінна психоаналітична техніка, визнана у всьому світі. В Україні ця техніка з'явилася не так давно. Творець методу Запдріау — Дора Калфф, учениця К. Юнга.

Музикотерапія практика використання звуків, мелодій для відновлення рівноваги емоційного і покращення фізичного стану людини. У 2003 році музикотерапія визнана офіційним методом лікування.

Методика Миколи Зайцева – базується на запам'ятовуванні букв через асоціації з малюнками на кубиках.

Розвиваюча методика Нікітіних 

Важливу роль у розвитку дитини Борис Павлович Нікітін відводить іграм. У своїй книзі «Інтелектуальні ігри» педагог пропонує батькам безліч найрізноманітніших ігрових занять для розвитку творчих здібностей малюків.Логічні блоки Золтана Дьенеша придумав угорський математик і психолог В їх основі знайомство дітей з формою, кольором і розміром об'єктів, з математичними уявленнями і початковими знаннями з інформатики.

Соціалізація дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, дітей, які є вразливими, чутливими і залежними від дорослих – завдання всього суспільства. Але найбільш повноцінно ця допомога надається в навчальному закладі та в сім’ї.
Каталог: uploads -> editor -> 4916 -> 401901 -> sitepage 225 -> files
401901 -> Україн а перечинська районна державна адміністрація відділ освіти, молоді та спорту
401901 -> План роботи відділу освіти, молоді та спорту Перечинської рда м. Перечин 2015
401901 -> На допомогу вчителям фізики та астрономії типологія уроків людмила Гайналій, завідувач кабінету природничо
files -> Нормативно-правове забезпечення реалізації інклюзивного навчання в Україні. Практичне забезпечення розвитку інклюзивного освітнього середовища в області
401901 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 7 9 класи Пояснювальна записка
files -> Аспекти професійної діяльності асистента вчителя в інклюзивному класі Олос Маріанна Юріївна методист обласного ресурсного центру з питань підтримки інклюзивної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка