Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’яСкачати 17.61 Kb.
Дата конвертації23.10.2016
Розмір17.61 Kb.

Вплив чинників ризику на репродуктивне здоров’я

 • Ми завжди прагнемо до забороненого і бажаємо недозволеного.
 • Овідій
 • Україна займає останнє місце серед країн Євросоюзу за показником природного приросту населення. Звичайно, така ситуація зумовлена особливостями репродуктивної поведінки та репродуктивної мотивації населення (системи дій, відносин та психічного стану особи, що спонукає її до потреби в дітях), яка залежить від економічного та соціальнопсихологічного стану населення держави. Суттєве значення у виконанні дітородної функції має і стан репродуктивного здоров’я. Формування репродуктивної системи - процес тривалий і складний. Репродуктивне здоров’я - це стан повного фізичного, розумового і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб репродуктивної системи та її порушень. Здоров’я жінки і його невід’ємний компонент - репродуктивне здоров’я - значною мірою визначається умовами її розвитку в утробі матері, в період новонародженості, дитинстві та підлітковому віці.
 • А нині, лише за даними офіційної статистики, майже кожна третя дитина з’являється на світ з відхиленнями в стані здоров’я, а 27 із кожної тисячі народжуються з вродженими вадами. Значне навантаження з проблем репродуктивного здоров’я припадає на дітей підліткового віку та молодь. Згідно з класифікацією ВООЗ термін "підлітки" включає осіб 10-19 років, "молодь" - 15-24 років, "молоді люди" - у віці між 10 та 24 роками.

Головною метою сучасної медицини є збереження репродуктивного здоров'я сім'ї, народження здорової дитини та створення безпечного середовища для її повноцінного життя.

 • Тому репродуктивне здоров’я дітей підліткового віку заслуговує на особливу увагу і спонукає до розгляду такої Сучасна загальноосвітня школа та репродуктивне здоров’я 33 важливої медичної проблеми, як стан здоров’я, ризик вагітності у них, а також ряду соціальних, економічних та виховних аспектів, що виникають при ранніх статевих відносинах. І одним із першочергових завдань сучасної медицини є охорона здоров’я дівчаток і дівчат - майбутніх матерів. Адже гармонійний розвиток організму дівчини у дитячому та підлітковому віці багато в чому визначає наступне життя її як жінки як у медичному, так і в соціальному аспектах.
 • В Україні функціонує 7 центрів репродуктивного здоров’я підлітків (Автономна Республіка Крим, Донецька, Одеська, Львівська, Луганська, Запорізька області та м. Київ).
 • Більшість факторів, що лежать в основі формування несвідомого ставлення до свого здоров'я та майбутнього життя, зумовлені соціальними причинами. До них відносять:
 • низький соціально-економічний та освітній рівень
 • безробіття
 • убогість
 • негативні соціальні зміни
 • моральну розбещеність
 • нехтування духовними цінностями та традиціями
 • низька санітарна освіченість
 • ранній початок статевих стосунків
 • значний відсоток випадкових статевих стосунків
 • наявність декількох статевих партнерів
 • Так, за даними соціологічного дослідження, проведеного в рамках виконання програми "Репродуктивне та статеве здоров’я підлітків в Україні", українські діти неоднозначно ставляться до алкоголю. Так, більше половини (62%) дітей у віці 12- 14 років і понад 72% дітей і молоді у віці 15-20 років відповіли, що вживають алкоголь. Майже кожен п’ятий підліток почав вживати алкоголь ще у віці до 10 років. Наркотики, за даними цих досліджень, спробували близько 4% дітей вже в 12- 14 років, а віком активної "дегустації" наркотиків є 15-17 років. Саме в цей період близько 60% дітей спробували їх дію на собі.
 • Характерно, що до вживання алкоголю, наркотиків та іншого непотребу підлітків призводить цікавість (53%-63%). За даними проведеного спеціалістами Українського інституту громадського здоров’я спільно з міським об’єднанням "Соціотерапія" дослідження, серед батьків дітей, які опікуються дитячими поліклініками, наявність проблем щодо вживання останніми алкоголю відмічали 1,6% респондентів, а наркотиків -1,3%. Водночас на наявність проведення своєчасної профілактики шкідливих звичок як серед дітей, так і серед молоді наголошували 81,1% респондентів. Вживання алкоголю та інших речовин, що викликають залежність, є одним із факторів, які зумовлюють цілий ряд серйозних та багатозатратних соціальних проблем, що вразили сучасне суспільство.
 • насильство
 • травматизм
 • жорстоке поводження з членами родини
 • ВІЛ/СНІД та інші інфекції, що передаються статевим шляхом
 • вагітність у дівчат-підлітків
 • автомобільні аварії
 • депресія
 • бродяжництво
 • Все це може бути безпосередньо пов’язане з наркологічними захворюваннями. Згідно зі статистичними даними ВООЗ вживання заборонених речовин зростає в усьому світі, а наркоманія та алкоголізм стають дедалі молодшими.
 • Шкідливий вплив нікотину на статеву систему проявляється у вигляді різних порушень менструального циклу, в тому числі й розвитку дисфункціональних маткових кровотеч. Навіть помірне вживання нікотину (до 5 цигарок на день) спричиняє безпліддя, невиношування, передчасні пологи, народження дитини з малою вагою тощо. Важливою складовою впливу на стан репродуктивного здоров"я дітей підліткового віку є їх сексуальна активність, наслідком якої є захворюваність на ІПСШ. Кожного року з понад 12 млн. зареєстрованих випадків захворювань, що передаються статевим шляхом, 3 мільйони припадають на підлітків. Ризикова поведінка, в тому числі ранні статеві стосунки, спричиняють і ранню вагітність. Для матері-підлітка існує більша загроза ускладнень вагітності - викиднів, передчасних пологів, анемії - ніж для жінок старших за 20 років.
 • У нашій країні, починаючи з 1991 року, спостерігається постійне зменшення як випадків ранньої вагітності, так і абортів серед неповнолітніх. Водночас порівняно з країнами Європи та Азії (Вірменія, Азербайджан, Киргизстан) кількість молодих жінок, які виношують і народжують в Україні, в 3-4 рази більша і сягає 60 осіб на 1000. Питома вага вагітностей, що закінчуються самовільним перериванням, є також однією з найвищих, що свідчить про низький рівень генеративного здоров"я української молоді

Результати досліджень

 • Характеристика соціально-економічного статусу матерів основної групи показала, що третина з них - незаміжні, значний відсоток - ніде не працювали, лише 3 % мали вищу освіту, більшість із них мали невпорядковані статеві стосунки, зловживали алкоголем, палили, нехтували медичним спостереженням під час вагітності, що свідчило про відповідну соціальну деградацію цієї групи. Значну роль у формуванні середовища дитини відігравало психологічне ставлення матерів до вагітності та народження дитини.
 • Основний контингент матерів групи спостереження, які мали сифіліс в анамнезі, - це молоді жінки (60,8 %). Медіана середнього віку складала 24 роки. В основній групі матерів до 19 років було 15,2 % , від 20 до 25 - 45,6 %, від 26 до 30 - 29,1 % , понад 30 років - 10,1 %
 • Аналіз демографічних та соціально-економічних чинників виявив такі особливості в матерів основної групи: 90,7 % мешкали в Харкові, 8,0 % - у районах Харківської області, 1,3 % не мали постійного місця проживання. Узагалі 86,1 % жінок основної групи ніде не працювали, 69,2 % жінок народили дітей поза шлюбом.

Висновки

 • Результати проведеного дослідження свідчать про негативний вплив соціальних та психологічних факторів ризику матерів на стан здоров'я дітей та необхідність застосування негайних заходів щодо поліпшення ситуації з питань виховання усвідомленої поведінки молоді.
 • Особливості стану здоров'я дітей протягом трьох років, виявлені у ході досліджень, є підставою для віднесення цієї категорії до групи ризику за соціальними факторами під час опрацювання схем амбулаторного спостереження та цільового консультування батьків.
 • Провідними напрямками діяльності КДМ є профілактика наслідків ризикованої поведінки, в тому числі щодо соціально значущих захворювань, збереження репродуктивного здоров'я та підготовка до усвідомленого батьківства й створення майбутньої сім'ї, формування здорового способу життя та відповідального стилю поведінки в статевих та міжособистісних стосунках, профілактика ІПСШ, у тому числі ВІЛ/СНІД.
 • Важливим підходом у формуванні безпечної поведінки молоді є врахування психологічних якостей особистості. Найбільш схильними до ризикованих форм поведінки є підлітки зі зниженою самооцінкою, відсутністю співчуття, з невмінням накопичувати свій та чужий досвід переживань та приймати рішення в складних ситуаціях. Такі підлітки малотовариські, скуті, мають низьку оцінку з боку однолітків і тому готові заплатити будь-яку ціну за можливість бути залученими до відповідної групи однолітків. Ця ситуація потребує психологічної корекції, спрямованої на підвищення самооцінки та виховання впевненості в собі.
 • Найбільш ефективними, цікавими та привабливими методами профілактичної роботи для молоді є бесіди з використанням наочних посібників, відеоматеріалів, дискусії та семінари-тренінги. Підвищення рівня знань молоді стане ефективним поштовхом до формування здорової поведінки та відмови від небезпечних вчинків.

Каталог: server -> vuhovna robota
server -> Підготовка вчителів
server -> Зміст Вступ Компетентнісний підхід як чинник формування особистості
server -> Положення північної америки. Історія відкриття та освоєння площа: 24,2 млн км /ііі місце в світі/ Довжина берегової лінії: 60 тис км /іі місце/ Найбільша висота над рівнем моря: г. Мак-Кінлі, 6194м Найменша висота над рівнем моря
server -> Космос завжди приваблював людей своїми таємницями. Тож вирушимо у подорож
server -> Створення середовища для самореалізації та всебічного розвитку особистості через використання сучасних інформаційних технологій на уроках фізики
vuhovna robota -> Програма національного виховання учнівської молоді рівненщини
vuhovna robota -> Урок «обережно: небезпечне задоволення»

Скачати 17.61 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка