Впровадження нового Державного стандарту та навчальних програм початкової загальної освітиСкачати 19.51 Kb.
Дата конвертації16.03.2017
Розмір19.51 Kb.
#12180

Впровадження нового Державного стандарту та навчальних програм початкової загальної освіти (поступово набирають чинності з 1 вересня 2012)

Постанова КМУ від 20.04.11 року

 • Постанова КМУ від 20.04.11 року
 • №462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти»
 • (на сайті МОНмолоді та спорту України www.mon.gov.ua, Офіційний вісник України, 2011 р., № 33, ст. 1378)
 • Позитивними змінами Державного стандарту початкової загальної освіти є забезпечення наступності змісту дошкільної та початкової загальної освіти, а також впровадження особистісно-орієнтованого підходу в навчально-виховному процесі початкових класів.
 • Перевагами затвердженого документа є
 • розроблення єдиного змісту стандарту
 • для усіх мов навчання,
 • використання здоров’язбережувальних технологій
 • та екологічна спрямованість освіти.

Співвідношення між складовими змісту початкової освіти у %

 • Складові змісту початкової освіти
 • Типовими навчальними планами 12-річної школи (наказ МОН №682 від 29.11.2005 р.)
 • новими Типовими навчальними планами 11-річної школи (наказ МОНМС №572 від 10.06. 2011р.)
 • Суспільно-гуманітарна
 • 54
 • 48
 • Природничо-математична
 • 22
 • 27
 • Оздоровчо-технологічна
 • 24
 • 25

 • Згідно з наказом «Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів» №1050 від 12.09.11 року, гриф наданий 45 навчальним програмам для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Діючі програми потребують удосконалення: Належить усунути перевантаження змісту інформативним та фактичним матеріалом; Обсяг програм та ступінь їх складності потрібно узгодити з обсягом навчального часу, який визначено навчальними планами; Зміст програм необхідно привести у відповідність до вікових особливостей учнів початкової школи; Забезпечити реальну наступність між початковою (1-4 класи) та основною (5-9 класи) школами.

За своєю структурою всі навчальні програми

 • власне зміст предмету
 • який побудовано за концентричним або спірально-концентричним принципом.
 • цілі, завдання предмету
 • шляхи формування загальнонавчальних умінь та навичок,
 • Позитивною ознакою нових навчальний програм - декларація засад компетентісного підходу до формування змісту та організації навчального процесу
 • У програмі
 • з української мови
 • для шкіл
 • з українською
 • мовою навчання
 • Окрім
 • мовної та
 • мовленнєвої
 • діяльнісна
 • Організовувати
 • свою працю
 • для досягнення
 • результату
 • змістові лінії
 • Нові
 • спрямована на
 • формування
 • уміння вчитися
 • соціокультурна
 • виконувати мисленнєві
 • операції і практичні дії
 • володіти уміннями й навичками
 • самоконтролю та самооцінки

Навчальна програма з літературного читання спрямована

 • на формування читацької компетентності молодших школярів;
 • передбачено ознайомлення учнів з дитячою літературою як мистецтвом слова,
 • підготовка їх до систематичного вивчення курсу літератури в основній школі.

Важливим елементом будь-яких нових навчальних програм є питома вага в них нового змісту.

 • Наприклад, у проектах програм з української мови зроблено наголос на розвиток мовлення, тому зміст доповнено відповідними темами та видами робіт, змінено обсяг часу на вивчення окремих тем.
 • У навчальній програмі з математики ознак особисто орієнтованого навчання, спрямованого на особистісні досягнення учнів набув розділ програми – "Державні вимоги до навчальних досягнень школярів".
 • У навчальній програмі з основ здоров’я з метою формування здоров’язбережувальної компетентнтності зміст та вимоги до навчальних досягнень учнів сформовано на діяльнісній та ціннісній основі.

У програмі з образотворчого мистецтва, у порівнянні з чинною

 • більш логічно структурований зміст, зменшено кількість тем, які згруповано за видовою та жанровою категоріями;
 • доповнено новими темами, як наприклад "Художник і театр", "Образ рідного краю в мистецтві", "Композиційні прийоми у різних видах мистецтва".

На відміну від чинної навчальної програми з фізичної культури

 • в новій програми навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за видами фізичних вправ, до яких ввійшли вправи, об’єднані за способами рухової діяльності.
 • Програма пропонує вчителеві обов’язкову складову та
 • варіативні модулі.

Іноземна мова з 1 класу

 • З 1 вересня 2012 року в загальноосвітніх навчальних закладах України іноземна мова буде обов’язковою для вивчення з 1-ого класу.
 • МОН молоді та спорту України передбачається внесення відповідних змін до навчальних планів (1 година іноземної мови на тиждень) та навчальних програм, видання підручників з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) для 1-ого класу.

Нові програми з іноземної мови затверджені, їх можна знайти на сайті МОН молоді та спорту України за електронною адресою:

 • Нові програми з іноземної мови затверджені, їх можна знайти на сайті МОН молоді та спорту України за електронною адресою:
 • www.mon.gov.ua/index.php/ua/
 • (у розділі «Дошкільна та загальна середня освіта» - Програми для 1-4 класів ЗНЗ)

Інформатика з 2 класу

 • З 1 вересня 2013 року в 2 класі до інваріантної складової Базового навчального плану включено предмет «Сходинки до інформатики», що буде викладатися у 2 -4 класах початкової школи

Програми та підручники

 • програма «Сходинки до інформатики», підготовлена авторами: Морзе Н. В., Ломаковська, Проценко Г. О., Коршунова О. В., Ривкінд Й. Я., Ривкінд Ф. М. (www.mon.gov.ua/index.php/ua/ у розділі «Дошкільна та загальна середня освіта» - Програми для 1-4 класів ЗНЗ)
 • Остаточного документу щодо результату конкурсу рукопису підручників до цього часу не оприлюднено і тому сьогодні не можна сказати за якими підручниками вивчатимуть інформатику учні початкової школи.

Кадри

 • Пріоритет при виборі фаху вчителів, які будуть викладати курс «Сходинки до інформатики», рекомендуємо надавати вчителям початкових класів.
 • За рішенням керівництва ЗНЗ цей курс можуть викладати і вчителі інформатики.

Фізична культура

 • У розділі освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» базовим навчальним планом передбачено 4 години на тиждень

Програма

 • Розроблена та затверджена нова навчальна програма з предмету «Фізична культура» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів (автор Куцевич Т.Ю. та ін.).
 • Програма має свої особливості, однією з яких є поновлення тестування учнів за видами (швидкість, витривалість, гнучкість, сила, спритність, швидкісно-силові якості), що були відмінені в 2008 році в зв’язку з трагічними випадками на уроках фізкультури.

Відмінені заліки з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту.

 • Відмінені заліки з даного предмета та проведення Державного тестування учнів з видів спорту.
 • Одночасно зменшено кількість контрольних нормативів із таких випробувань, як швидкість та витривалість. З цією метою в початковій школі збільшено кількість годин у розділі «Рухливі та спортивні ігри».

Зміст уроку фізкультури та його структура залишилася без зміни. Але з метою адаптації учнів до фізичних навантажень заборонено проводити здачу контрольних нормативів з 1 вересня по 1 жовтня.

 • Зміст уроку фізкультури та його структура залишилася без зміни. Але з метою адаптації учнів до фізичних навантажень заборонено проводити здачу контрольних нормативів з 1 вересня по 1 жовтня.
 • Навчальна програма буде вводитися поетапно з 2012-2013 навчального року починаючи з 1 класу.

Варіативна складова

 • На варіативну складову відведено лише по 2 години у 1, 2, 3 та 4 класах.

Основні вимоги до сучасного уроку:

 • Основні вимоги до сучасного уроку:
 • вивчення теми та завдань уроку через діалог з класом;
 • використання навчальної гри, роздаткового матеріалу, наочних посібників;
 • реалізація прийомів співпраці, співтворчості вчителя й учнів на уроці;
 • диференційований підхід до навчання молодших школярів;
 • формування загальнонавчальних умінь та навичок;
 • чергування колективної, групової, фронтальної, парної і індивідуальної роботи;
 • зміна видів діяльності;
 • розвиток зв’язного діалогічного й монологічного мовлення на кожному уроці;
 • спрямування всіх видів учнівської діяльності на розвиток мислення, активності, самостійності;
 • проведення фізкультпауз; використання технічних засобів навчання.

Без ентузіазму ніколи не досягалися великі цілі.

 • Без ентузіазму ніколи не досягалися великі цілі.
 • Ральф Уолдо Емерсон

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Урок 2 Тема. Архітектура кам'яний літопис століть
downloads -> Уроках «Художньої культури»
downloads -> Науковий керівник : учитель стасюк о. С. Консультанти: батьки, бібліотекар, вчитель географії
downloads -> Реферат з основ корекційної педагогіки та спеціальної психології на тему: Психолого-педагогічна допомога сім'ям, які мають дітей з порушенням у розвитку
downloads -> Образотворче мистецтво
downloads -> Чернігівська міська централізована бібліотечна система
downloads -> Особливості розвитку культури Галицько – Волинської держави
downloads -> Визначні місця України краю незвіданих красот
downloads -> Розрахунок сил І засобів по ліквідації нс

Скачати 19.51 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка