Вступ (1 год.) Розвиток української мови


Тема: Складне речення. Складносурядне речення. Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язкомСторінка6/11
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.34 Mb.
#12527
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема: Складне речення. Складносурядне речення. Складне речення і його ознаки. Складні речення без сполучників, з сурядним і підрядним зв’язком

Мета: поглибити знання дев'ятикласників про складне речення, його ознаки, будову, інтонаційні особливості; сформувати поняття про складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язком, навчити знаходити їх у текстах; розвивати організаційно-контрольні вміння оцінювати роль складних речень у висловлюваннях, творчі вміння моделювати складні речення, реконструювати прості речення у складні, конструювати складні речення за схемами; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати розуміння внутрішньої і зовнішньої краси людини.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУІ. Організаційний момент

ІІ. Мотивація навчальної діяльності (підготовка учнів до сприймання нового матеріалу)

Вступне слово вчителя. Для створення висловлювань мовці використовують прості й складні речення. Складні речення, на відміну від простих, несуть більше інформації. Між їхніми частинами встановлюється змістовий і граматичний зв'язок.

Залежно від способу поєднання простих речень у складному розрізняють такі основні види складних речень:

1) складні сполучникові речення (складносурядні й складнопідрядні);

2) складні безсполучникові речення.Колективна робота з текстом

- Прочитати текст. Визначте тему. Поміркувати, що відбиває заголовок: тему чи основну думку тексту.

ЩО ПРИКРАШАЄ ЛЮДИНУ

Неабияке значення для результативного значення розмови має зовнішній вигляд співрозмовників, зокрема тих, які щойно познайомилися. Приємне враження від зовнішності людини, її голосу, манер, постави й жестів – це запорука успіху людини.

Розмовляючи, співрозмовники придивляються один до одного, вивчають вираз обличчя, тембр голосу, оцінюють поставу. Зважаючи на цю візуально здобуту інформацію, вони намагаються одразу скласти враження про партнерів і вирішити, чи варто всерйоз сприймати сказане ним.

Це не означає, що у вас має бути бездоганне обличчя красеня. Людину прикрашають чарівність і розум, а душевний спокій і внутрішня гармонія осяває її риси. Привабливості надають особисті чесноти: маючи високий інтелект, упевненість у своїх чеснотах, пристрасність і щирість натури, людина, без сумніву, швидко знайде спільну мову зі своїми співрозмовником і досягне гідного їй статусу.

Водночас ви маєте прискіпливо поставитися до своєї зачіски, подбати про чистоту нігтів і охайність одягу та взуття, звільнитися від усього зайвого, що заважає вашим рухам (За О.Корніякою.)

- Назвати в кожному реченні граматичну основу й визначити, які з них є простими, а які – складними. Проаналізувати зв'язок частин складних речень.

- Пояснити орфограми у виділених словах. Дібрати власні приклади на подані орфограми.

- Знайти речення, що відповідають поданим схемам.

1. ======== ----------- і --------, а -------- і -------- =======.

2. ---------- ======, ======, =======.

ІІІ. Повідомлення теми, мети й завдань уроку. Оголошення епіграфа

Розумна людина завжди знайде спільну мову

з іншою розумною людиною, а дурень ніколи

не погодиться ні з розумним, ні з дурним…

АристотельІV. Сприймання й усвідомлення учнями нового матеріалу

Опрацювання схеми

Розглянути схему і скласти монологічне висловлювання в науковому стилі на тему «Основні види речень і засоби зв’язку в них»Інформація для допитливих. Складні речення, у яких наявні лише дві частини, називають двокомпонентними: Крикнув перепел в ярочку, стрепет приснув над тернами (Я. Щоголів). Складні речення, що мають більше двох частин, називають багатокомпонентними: Ви дивитесь і дивуєтесь; вам зда­ється, що ви ідете не по вбитій дорозі зеленого степу, а якимсь невідомим краєм краси (Панас Мирний).

Коментар учителя. Під час спілкування люди користуються не тільки простими реченнями, а й складними, які виражають повідомлення, питання чи спонукання до дії.

Складним реченням називають речення, що складається з двох або кількох простих речень, об'єднаних в одне синтаксичне ціле за змістом, інтонацією, сполучниковим або безсполучниковим зв'язком: Ми нові гаї посадим щоб земля була весела (М. Рильський). Сонце заходить, гори чорніють, пташечка тихне, поле німіє (Т. Шевченко).

Від простих речень вони відрізняються кількістю граматичних основ (мають дві або кілька) і позбавлені інтонаційно-смислової самостійності. Оскільки в складних реченнях установлюється зв'язок між частинами, то ці речення несуть більше інформації.Складні речення мають такі ознаки: виражають відносно закінчену думку, характеризуються інтонацією завершення, співвіднесеністю свого зміст з дійсністю, служать досконалим засобом формування, вираження і повідомлення думок.

Складні речення розрізняють за будовою і смисловими зв'язками мі; частинами. Залежно від способу поєднання частин бувають складні сполучникові та складні безсполучникові речення.

Складні сполучникові речення поділяють на складносурядні та складнопідрядні.

Частини складносурядного речення з'єднуються сурядними сполучниками. У складносурядному реченні частини, що входять до нього,— рівноправні, незалежні одна від одної, тобто з'єднані сурядним зв'язком, як однорідні члени: Реве Дніпро, й лани широкі медами пахнуть, колосом шумлять (М. Рильський).

Частини складнопідрядного речення поєднуються підрядними сполучниками і сполучними словами. Вони залежать одна від одної і з'єднані підрядним зв'язком: Були такі випадки, що рибалка стрибав у воду, щоб ухопити коропа руками (Остап Вишня).

Частини безсполучникового складного речення пов'язуються між собою за допомогою інтонації (без сполучників і сполучних слів): Зійшли сніги, і мить вода (П. Грабовський).V. Виконання системи творчих вправ на основі опрацьованого теоретичного матеріалу

Лінгвістичне дослідження на основі тексту

► Прочитати текст. Визначити стиль і тип мовлення. Аргументувати свою думку прикладами з тексту. Переписати. Вставити пропущені розділові знаки і вмотивувати вживання їх. Назвати складні речення.

Побратимство в запорожців перебувало у великій шані. Народні оповідання

зберегли нам багато випадків про те коли козак одшукавши свого побратима в неволі й не маючи коштів, щоб його викупити віддавався сам на каторгу з тим аби турок випустив його побратима на волю...

На знак побратимства запорожці мінялися хрестами з тіла а далі в них усе було спільне: вони дарували один одному коней, зброю й інші речі. У походах побратими бувало не з'їдять один без одного шматка хліба; в боях же вони билися поруч і рятували один одного від смерті або захищали своїм тілом.

Побратимство надавало запорожцям великої сили. Воно було однією з та­ємних причин їхньої непереможності й того що ворог рідко захоплював січо­вика в бранці. Коли траплялося що когось із побратимів хтось кривдив чи ображав то другий зараз же заступався за нього; якщо ж побратима зрадливо вбивали то його названий брат лишившись живим ставав за нього месником (За А. Кащенком.) • Поміркувати над визначеннями, що подають сучасні словники до слова по­братим: 1) названий брат і 2) товариш по боротьбі, битві, боях. До якого значення тут ближче описане побратимство? Чи тільки в запорожців було побратимство?

 • Знайти в тексті всі слова з коренем брат. Доповнити їх своїми прикла­дами. Скласти з ними 2—3 складні речення із сполучниковим і безспо­лучниковим зв'язком. Зробити їх синтаксичний розбір, використовуючи алгоритм.

Практичний синтаксис

 • Утворити з поданих простих речень складні сполучникові речення. За­писати їх, уникаючи тавтологічних повторів.

 • 1. Настала осінь. Пожовкло листя на деревах. Відлітають птахи. Все час­тіше небо затягують важкі хмари (За Б. Лепким). 2. Був зорепад і зелен сад. Ми були у парі (За В. Кудрявцевим). 3. Мати все життя тяжко працювала. Син виріс неробою (За О. Гончарем). 4. З високих круч луна орлиний кле­кіт. Я телефон Ваш набрала (За Т. Севернюк). 5. Час летів, немов на крилах. Мов сон, життя минало (За Лесею Українкою). 6. Верби сплакували листям. Золоті сльози гнало над водою (За Г. Тютюнником). 7. Праця стає великим вихователем. Праця входить у духовне життя наших вихованців (За В. Сухомлинським). 8. Катря наче заспокоїлась. Неймовірна думка не кидала її го­лови (За Панасом Мирним).

► Зробити синтаксичний розбір 2-3 речень. Скористатись алгоритмом. На­креслити схеми.

 • Творче моделювання з елементами взаємоперевірки

 • Скласти речення за поданими схемами.
  1. ===== ; =======.

2. . . . . . ----- ------- , а .

3. ======== . . . . . . .

4. ====== , ==== , і====== -------- .

5. ====== , проте . . . . . . ======.

6. …….., ====== .

► Здійснити взаємоперевірку змодельованих речень. Охарактеризувати за будовою їх.VI. Систематизація й узагальнення знань, умінь і навичок

 1. Яке речення називають складним?

 2. Чим відрізняється складне речення від простого?

 3. Назвати види складних речень. Навести приклади.

 4. Які існують засоби зв'язку частин складного речення?

 5. Зробити синтаксичний розбір речення Там клен зелений схиливсь до тину, і мати рідна щось пише сину (А. Малишко).

 1. Підсумок уроку

 2. Домашнє завдання

► Записати уривок з художнього твору. Схарактеризувати його стилістичні особливості. Письмово зробити синтаксичний розбір складних речень за алгоритмом, опрацьованим на уроці.

9 клас мова Урок № 17Заява._Автобіографія__Мета'>Тема: РЗМ № 7. Ділові папери. Заява. Автобіографія

Мета: поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, ділові папери; ознайомити дев'ятикласників з основними вимогами до складання заяви, автобіографії; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння й навички користуватися офіційно-діловим стилем мовлення в повсякденному житті.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ХІД УРОКУ 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

III. Актуалізація мотиваційних резервів дев'ятикласників

Бесіда з учнями з метою відтворення знань, які необхідні будуть на уроці

1. Якою є сфера використання офіційно-ділового стилю? 1. Розказати про його основне призначення.

 2. Які основні ознаки має офіційно-діловий стиль?

 3. Чим відрізняється офіційно-діловий стиль від інших стилів мовлення?

► Які документи ви опрацьовували в попередніх класах? Назвати основні особливості їх. (Лист, адреса, план роботи, оголошення, розписка, про­токол).

IV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу

Коментар учителя. Автобіографія — це документ, у якому особа, яка його складає, подає опис свого життя і діяльності.

Цей документ завжди складається від руки. Назву виду документа оформлюють посередині рядка, трохи нижче від верхніх берегів аркуша (2,5 см)

Кожне нове повідомлення треба починати з абзацу. Дати в документі пишуть за таким зразком: 12 березня 2005 року, у листопаді 2007 року, протягом 2005/06 н. р., 02.04.08.

Заява — це документ, який містить прохання або пропозицію однієї чи
кількох осіб.

Розрізняють заяви прості (які містять лише прохання) і складні (у яких містять мотивацію прохання). Якщо до заяви додають документи, то подають перелік їх.

Цей документ складають тільки в одному екземплярі. Кожний реквізит документа слід починати з нового рядка. Відомості про адресата й адресанта розміщують на аркуші праворуч угорі

V. Колективна робота з текстами-взірцями

- Прочитати зразки документів і зробити висновок про їхній зміст та оформ­лення.

Директорові

Херсонської загальноосвітньої школи

І—III ступенів № 1

Устиновій Н. В.

учня 9-А класу

Калюжного Олега Сергійовича

ЗАЯВА

Прошу видати мені документи про закінчення дев'ятого класу у зв'язку зі вступом до Академічного ліцею при Херсонському державному універси­теті.28.06.09 (підпис)

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Вовкун Наталія Сергіївна, народилася 15 березня 1992 року в с. Шмидтово Снігурівського району Миколаївської області.

У 1998 році була зарахована до першого класу Шмидтовської загально­освітньої школи І—III ступенів Снігурівського району Миколаївської області. У 2005 році закінчила вісім класів цієї ж школи. У цьому ж році вступила до дев'ятого класу математичного профілю фізико-технічного ліцею при Хер­сонському національному технічному університеті, який закінчила у 2008 році.

У 2008 році вступила до Львівського державного університету імені Івана Франка на фізико-математичний факультет за спеціальністю «Менеджмент та економіка». Нині студентка другого курсу.

Протягом навчання в школі й університеті виконувала обов'язки старо­сти класу та групи.

Склад сім'ї:

батько — Вовкун Петро Іванович, 1965р.н., учитель праці Шмидтовської загальноосвітньої школи І—III ступенів Снігурівського району Миколаївської області;

мати — Вовкун (Степанова) Ганна Максимівна, 1968р. н., лікар-педіатр Снігурівської районної лікарні;

сестра — Вовкун Олена Петрівна, 2002 р. н., учениця третього класу Шмид­товської загальноосвітньої школи І—III ступенів Снігурівського району Ми­колаївської області;

брат — Вовкун Артем Петрович, 2007 р.н.
08.11.09 (підпис)

VI. Підготовча робота до самостійного складання заяви

Навчальне редагування

► Прочитати фрагменти заяв. Відредагувати їх, прокоментувати допущені помилки. 1. Прошу допустити мене до здачі вступних іспитів на перший курс економіко-правового факультета Херсонського державного університета.

 2. Прошу відпустити мене з занять на 3 дні, бо у мене будуть змагання з пла­вання в місті Кривий Ріг.

 3. Прошу прийняти мене на роботу у хірургічний відділ на посаду медсестри з 1 червня по 31 серпня 2009 року.

 4. Прошу надати мені відпустку за власний рахунок тривалістю 24 дні, з 10 липня по 2 серпня 2007 року для відбування санаторного післяопе­раційного лікування.

 5. Ректорові луганського національного педагогічного університета іме­ні Т. Шевченка професору Петренко Миколі Івановичу.

► Усно скласти заяву, використовуючи матеріали виконаного завдання.

Лінгвістичне дослідження (робота за варіантами)

► Записати у формі давального відмінка однини сполуки, утворені прізви­щем, іменем та по батькові. Навести граматичні варіанти.Варіант 1

Петрів Костянтин Кирилович, Товстуха Остап Микитович, Хміль Леон Емільович, Худаш Юхим Львович, Федів Андрій Корнійович, Кавич Лев Де­нисович, Тихолід Ілля Любомирович, Смілко Лук'ян Петрович.Варіант 2

Любоницька Софія Леонтіївна, Дейнека Яна Миколаївна, Василиха Майя Терентіївна, Сушениця Ярослава Антонівна, Чепіга Юлія Сергіївна, Довго­шия Надія Мар'янівна.VII. Самостійне складання заяви

 • Скласти заяву про ваше зарахування до 10-го класу школи, у якій ви на­вчаєтеся.

 • Скласти заяву на ім'я директора Академічного ліцею при Херсонському державному університеті Мішукова Олега Васильовича з проханням за­рахувати Вас до вказаного ліцею на навчання.

VIII. Підготовча робота до самостійного складання автобіографії

Спостереження за навчальним матеріалом

► Прочитати фрагмент автобіографії відомого українського письменника Григорія Косинки. Які відступи від вимог офіційно-ділового стилю міс­тить цей текст?

...Року 1899-го, 17 листопада ст. ст., у селі Щербанівці, на Київщині, у Наталки й Михайла Стрільців знайшлася перша дитина: Я.

...Змалку — така вже доля всіх селянських дітей — я пас влітку скот, а зимою ходив до земської школи — в сусіднє село Красне, звідки родом була мати. Краснянська школа — мій перший університет...

...У вільний час я дуже любив книжки читати, отож завжди надокучав батькові, щоб купили мені в Києві яку-небудь книжку (батько часто на заро­бітки до Києва їздили — дрова грузити, цеглу на будівлі носити, «лінію» десь конати); батько, бувало, привозили на цілий злотий книжок тих — Шерлок Холмс, Бова Королевич — багато всякого мотлоху...

...Року 1913-го батько одвели мене до сусідського села Трипілля у во­лость... Довго, пам'ятаю, вони просили волосного писаря, щоб той узяв мене «за мальчика» — копії службові переписувати...

► Які відступи від вимог офіційно-ділового стилю містить цей текст?Дослідження-зіставлення

► Порівняти невідредаговані і відредаговані фрагменти автобіографій. З'я­сувати недоліки, які було усунено. 1. Батько — Іванець Дмитрій Яковлевич, працює в малому підприємстві «Ла­дога» на посаді замісника директора по виробництву. — Батько — Іванець Дмитро Якович, працює на малому підприємстві «Ладога» заступником директора з питань виробництва.

 2. Маю призові місця по змаганнях з авіамодельного спорта.— Посідав при­зові місця на змаганнях з авіамодельного спорту.

 3. З 2006 року вчуся в секції по футболу. Отримала чорний пояс карате. — З 2006 року навчаюся в секції карате. Здобула чорний пояс карате.

 4. Я, Румянцев Андрій Григорійович, народився 10.06.95 в Одесі. — Я, Румянцев Андрій Григорович, народився 10 червня 1995 року в м. Одесі.

Лінгвістичне дослідження за варіантами

► Від поданих імен утворити чоловічі та жіночі імена по батькові. Запи­сати їх.Варіант 1

Дмитро, Володимир, Микита, Арсен, Євген, Сидір, Прокіп, Олексій, Ігор, Еміль, Олесь, Василь, Аркадій.Варіант 2

Юрій, Тадей, Мефодій, Анатолій, Георгій, Микола, Григорій, Ілля, Яків, Федір, Кузьма, Лука, Сава, Хома.XI. Самостійне складання автобіографії

► Скласти автобіографію, користуючись пам'яткою (див. додаток). 1. Підсумок уроку

 2. Домашнє завдання

► Оформити письмово автобіографію, роботу над якою розпочато було на уроці.

Додаток

ПАМ'ЯТКА «Як оформляти автобіографію»

Автобіографія повинна містити такі реквізити: 1. назва виду документа;

 2. прізвище, ім'я, по батькові в називному відмінку однини; 3)дата народження;

 1. місце народження: місто (село, селище); район; область; держава (які особа, що складає автобіографію, народилася в іншій країні);

 2. відомості про навчання (подаються в хронологічній послідовності, указуючи повну назву всіх навчальних закладів, у яких довелося вчитися

 3. відомості про трудову діяльність (коротко, у хронологічній послідовності назви місць праці й посад, час праці на тій чи іншій посаді, у т чи іншій установі);

 4. відомості про громадську роботу;

 5. відомості про склад сім'ї — батько, мати, брат, сестра (чоловік або дружина, діти); (указується повністю прізвище, ім'я, по батькові в називному відмінку однини) (для матері та дружини — дівоче прізвище), р народження, посада і місце роботи (для тих, хто навчається — факультет і повну назву навчального закладу);

9) дата (ліворуч);
10) підпис (праворуч).
9 клас мова Урок № 18

Тема: Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому

Мета: ознайомити дев'ятикласників з поняттям про складносурядне речення, його будову і засоби зв'язку в ньому; розвивати орга­нізаційно-контрольні вміння оцінювати роль складносурядних речень у текстах; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у складносурядних реченнях; розвивати творчі вміння моделювати складносурядні речення відповідно до мети й обставин спілкування та використо­вувати їх у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-комуніка­тивного дидактичного матеріалу виховувати в дев'ятикласників шанобливе ставлення до природи, а також спостережливість за красою її надбань.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку. Оголошення епіграфа

Світ природи одкривається перед ясними очима

перших літ пізнавання,

усі враження буття зливаються

в невмирущу гармонію, людяну, дорогоцінну...

О. ДовженкоIII. Уведення учнів у поняттєво-термінологічне поле

Учитель звертає увагу школярів на таблицю або запис на дошці.Складносурядне речення:

дві або кілька граматичних основ, сполучники сурядності, інтонаціяIV. Відтворення теоретичних відомостей, застосування яких буде потрібне на уроці

Колективна робота з текстом з метою зіставлення нових знань із базовими на основі актуалізації мотиваційних резервів учнів

► Прочитати текст. Визначити стильову належність його. Якими засобами образності досягається художність тексту?

Ліс ще дрімає в передранішній тиші... Ліс ще дрімає... а з синім небом уже щось діється... Стрепенувся врешті ліс і собі заграв.

У сю величну хвилину тихо розгортаються кущі — і на галяву виходить Хо. Вийшов Хо на галяву, сперся на сукуватий костур, майнув довгою боро­дою і повіяв від неї тихий вітерець, холодною цівкою вдарив у дерева. Сполохались пташки й в одну мить ущухли.

Хто сидить посеред галяви, а навкруги панує мертва, прикра тиша. Пустотливий парус сонця зупиняється в зеленій гущині і лиш здалеку придивляється до сивої, мов туман той, бороди діда Хо, і не відважується наблизитись, не вважаючи на непереможне бажання попустувати з тою бородою.

Хо сидить на росяній траві, а стара пам'ять його підсовує йому образи, де свіжими, яскравими фарбами малюються події духу людського. Хо ще раз глянув на мовчазну природу, звівся, обгорнувся, як туманом, сивою бородою й подавсь стежкою з лісу на шлях.

А ліс ще якусь хвилину стояв нерухомий, мов мертвий (М. Коцюбинський).


 • Знайти в тексті прості речення. Яку роль виконують у них сурядні спо­лучники?

 • Накреслити схеми складносурядних речень. Пояснити, як поєднуються в них умовно прості речення.

 • Переказати текст усно, доповнивши його власними роздумами на тему «У чому я бачу красу і мудрість природи», використовуючи складносурядні речення.

V. Виконання системи творчих вправ на основі опрацьованого теоретичного матеріалу

Дослідження-відновлення

 • Прочитати речення. Поміркувати, які сполучники доцільно вставити за­мість крапок. Обґрунтувати свій вибір. Записати відновлені речення.

 • 1. Повітря тремтить від спеки, ... в срібнім мареві танцюють далекі тополі (М. Коцюбинський). 2. Скоро проліски з-під снігу глянуть синіми очима ... повіває теплий вітер над розкованим Дніпром (В. Сосюра). 3. Недобра мова йшла за побратима, ... ти мовчав і знизував плечима (Д. Павличко). 4. Тієї весни рано прокинувся ліс ... недовго дрімали дуби (В. Кучер). 6. Шлях часом відходив від річки, ... річка оминала природні пагорби землі і відходила від шляху (/. Ле). 7. Вітру на морі не було, ... клекотів сильний прибій (М. Трублаїні). 8. Літа ніколи не повертаються до людини, ... людина завжди повер­тається до своїх літ (М. Стельмах).

 • Провести експеримент і дослідити, чи зміниться зміст речень, якщо вста­вити сполучники іншого розряду.

 • Пригадати вивчений у попередніх класах матеріал про сполучник як час­тину мови. Заповнити таблицю. Використати сполучники та приклади з вправи.

Розряди сполучників за значенням

Групи сполучників за значенням

Сполучники

Приклади

Розвиток наукового мовлення учнів

► Усно скласти висловлювання в науковому стилі про вживання сполучни­ків у складносурядних реченнях. Скористатися матеріалом попереднього завдання.Коментар учителя. Часто плутають прості речення, що мають одно­рідні члени (особливо присудки), із складносурядними реченнями, бо ті й ті мають сурядний зв'язок. Щоб уникнути цього, слід починати синтаксичний розбір речення з визначення граматичних основ. Якщо граматична основа одна, то речення просте з однорідними членами: Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

Моделювання-дослідження

► За поданими початками утворити прості речення з однорідними членами та складносурядні. Дослідити стилістичні особливості цих конструкцій: які відтінки значень властиві синонімічним простим реченням з однорід­ними членами і складносурядним реченням.Зразок: Берези запечалились і затихли (просте речення з однорідними членами).Берези запечалились, і хмари облягли навколо діброви (склад­носурядне речення).

1. Небо ще світилося ... . 2. Осінь щедро засипала дубовим листям посохлі трави ... . 3. До землі прихилився зоряний вечір ... . 4. Вона припала матері до рук ... . 5. У печі палав вогонь ... . 6. Чорні голі дерева стояли в садку ... . 7. Насунули снігові хмари ... . 8. Світло хвилями ллється з неба... . • Пояснити розділові знаки у змодельованих реченнях.

 • Зробити словотвірний розбір виділених слів.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

► Із поданих простих речень утворити складносурядні в художньому стилі, добираючи різні сполучники сурядності. Визначити, як впливає заміна сполучників на значення речень. Зіставити побудовані речення й пояс­нити їхню стилістичну функцію.

1. Тінь від човна темніє на воді. 2. Море темним полиском мерехтить безкрайньо.

9 клас мова Уроки № 19-20
Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка