Вступ (1 год.) Розвиток української мови


Тема: Смислові зв’язки між частинами складносурядного реченняСторінка7/11
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.34 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема: Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення

Мета: поглибити знання учнів про складносурядні речення; ознайомити із засобами зв'язку між їхніми частинами; з'ясувати по­няття смислових відношень між частинами складносурядних речень; удосконалити загальнопізнавальні вміння й навички зна­ходити складносурядні речення у висловлювання різних типів; розвивати творчі вміння моделювати складносурядні речення з різними смисловими відношеннями відповідно до мети й об­ставин спілкування; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до історії рідної держави та сучасних митців, уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУІ. Організаційний момент

II. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку. Оголошення епіграфа

...Пам'ятаймо, чиї ми сини,

Пам'ятаймо, що ми з України!

В. ЛазаренкоIII. Уведення учнів у поняттєво-термінологічне поле

Смислові зв'язки:

одночасність, послідовність, протиставлення, явища, що чергуються чи виключають одне одногоIV. Актуалізація опорних знань школярів

Спостереження над мовним матеріалом (з елементами аналізу)

► Прочитати текст мовчки. Визначити його основну думку. Які почуття він викликає у вас? Чи збереглося і сьогодні, на вашу думку, ставлення росіян до українців, описане автором. Аргументувати свою думку. Проаналізувати смислові зв'язки між частинами складносурядних речень.

НА КОРДОНІ

Я звернув увагу на блакитний межовий стовпчик. Тут хтось посадив червоні гвоздики. Це кордон. На захід і південь — Україна, а на північ і схід — Росія.

Якісь люди довгою повільною низкою тягнулись через поле. Мовчазний скорботний похід народу України під захист братньої Русі.
Біженці зупинилися біля межового знака, і старий, згорблений, сивий чоловік повільно знімає шапку. Він повертається і дивиться на захід, у простори рідних українських полів. Потім опускається на коліна і цілує землю. Жінки, діти — всі опускаються на коліна. Вони беруть по жменьці землі, загортають у хусточки і ховають на грудях.

О, славна, добра мати — Україна! Я — росіянин, та твої страждання — це мої страждання, і твої рани — це мої рани (За О. Родімцевим).


 • Поміркувати, які речення можна виділити головними в розкритті змісту тексту. Записати їх.

 • Усно відтворити текст за виписаними реченнями, використовуючи склад­носурядні речення.

V. Сприймання і засвоєння учнями нового матеріалу

Колективна робота з таблицею

► Розглянути таблицю й розказати про смислові зв'язки в складносуряд­ному реченні. Приклади записати.Розряди

Сполучники

Смислові зв'язки

Приклади

Єднальні

і, й, ні-ні, ані, також

одночасність, послі­довність

Зітхання лісів лунає легке, і чується квітів зітхання (Г. Книш)

Протиставні

а, але, та(але), проте, зате, однак

протиставлення,

зі­ставленняПливи косо, уплинь за водою, а^і піду услід за тобою (Нар. творчість)

Розділові

або, то, чи, хоч, то — то, не то — не то, хоч — хоч, або — або

чергування явищ, можливість одного явища з названих, взаємовиключення

Фронт мовчав, чи його не чути було за вітряницею (0. Гон­чар)


VI. Закріплення здобутих знань у процесі практичної роботи, удосконалення мовленнєвих і пунктуаційних умінь з теми

Лінгвістичне дослідження

► Прочитати висловлювання. Дібрати заголовок, який би відбивав основ­ну думку тексту. Виписати складносурядні речення. Визначити, з яких умовно простих речень побудовані вони. Дослідити, які смислові зв'язки виражають сурядні сполучники.

Палав тріскучий вогонь, а полум'я від кострища здіймалося високо в ніч. Снопи зелених іскор злітали в небо і, здавалося, вони не згасали, а блиску­чими зорями залишилися горіти в недосяжній вишині.

Юний сурмач підняв догори сурму. Блиснула вона у відсвіті багаття, мов золота, і розлила над зеленим косогором срібні луни.

А я стояв зворушений, і, здавалось мені, сурма кликала до ясного вог­нища і мої юні літа... Хтось непомітно підійшов до мене ззаду і зненацька закрив долонями мої очі. Хто ж це жартує? Мій друг Михась не кинув своїх жартів, ставши навіть генералом.

Заграв юний баяніст, а далі все завихрилося, змішалося... (За І. Цюпою). • Дослідити, чи можна трансформувати складносурядні речення на речення з іншими смисловими зв'язками. Які нові відтінки значення утворилися в результаті трансформації? Як змінилося стилістичне забарвлення ре­чень? Пояснити розділові знаки.

 • Накреслити схеми складносурядних речень. Зробити усний синтаксичний розбір їх.

Логічний диктант

► Знайти продовження висловів у другому стовпчику. З'ясувати, яким жанрам художньої літератури властиві ці синтаксичні конструкції. Чим зумовлюється їхня виразність? Записати їх. 1. Насміхався кулик з болота — і сам помудрішаєш

 2. Розумний любить учиться — а друг старий

 3. Учи другого — та й сам туди заліз

 4. Краса до вінця — а розум до кінця

5 Кожух ліпше новий — а дурний любить іншого вчити

► Визначити смислові зв'язки між частинами складносурядних речень. Свою відповідь аргументувати.Дослідження-аналіз

► Проаналізувати подані складносурядні речення з єднальними сполучни­ками і встановити, як впливають видові форми дієслів на смислові зв'язки між частинами складних речень. Відповідь обґрунтувати.

1. Голубий голос іде знизу, а старий безвусий вид панського пастуха Хоми Ґудзя виглядає з-за похилого паркану. 2. Ліва рука від незвичайної ваги зо­мліла, і Харитя не могла її зігнути. 3. Іде Харитя селом, і якось їй чудно. 4. У печі тріщав вогонь і сичав борщ. 5. Василько глянув на свіжий пеньок, і дві сльози скотились йому по щічках. 6. Дорога була слизька, і сани йшли в затоки. 7. Вітер стих, і чистий свіжий сніг сріблом сяяв під блакитним на­метом неба (3 те. М. Коцюбинського).

► Зробити синтаксичний розбір виділеного речення. Пояснити відсутність коми в ньому.Методичний коментар. Аналізуючи ці речення, потрібно підвести учнів до висновку, що дієслова недоконаного виду вказують на смислові зв’язки одночасності, а дієслова доконаного виду – на зв’язки послідовності або причиново-наслідкові зв’язки між частинами складносурядного речення. Тобто видо-часові форми дієслів виступають не тільки засобом формальної організації складносурядного речення, а й семантико-синтаксичним засобом – формують його семантику (зміст).

Дослідження-характеристика

- Схарактеризувати значення та структуру речень. З'ясувати, які смислові зв'язки встановлюються між частинами складносурядних речень з єдналь­ними, розділовими і протиставними сполучниками.

1. Іван як Іван, та шайка не його (Нар. творчість). 2. Крутиться один з одним на своїй скибці, а сам ходить чорний, як земля... 3. Він бачить сльози на очах у жінки, і неспокій охоплює його. 4. Мати стогне, а Харитю живий жаль бере за серце. 5. Він усе зрозумів, і страшна безнадійність обняла йому серце. 6. То зашепотіли збуджені листочки, оповідаючи сни свої, то заметушилась у травиці комашня, то розітнулося в гущині голосне щебетання й полинуло високо у небо. 7. Лікар іде додому, обідає, а по обіді він залиша­ється у своїй хатині. 8. Чи то пташки ущухли, чи то звірина причаїлась, чи то малі комашки завмерли в травиці. 9. Круті глинясті стіни урвища жовтіли , й лиш у горі, в глибоких заломах, бився крилами сполоханий морок. . 10.Не то осінні води шуміли, збігаючи у Дунай, не то вітер бився в заломах провалля. 11. От тою-то лютою жінкою й дратували раз у раз Івана, та він не сердився і добродушно викручувався жартами. 12. На заході трохи вияснилось, та на мутному небі вирізалися контури чорних, мов важкі хмари (З тв.. М. Коцюбинського).

► Заповнити таблицю, вписуючи свої приклади.Смислові зв'язки

Сурядні сполучники

Приклади

1.Одночасність

2. Послідовність

3. Причиново-наслідкові зв'язки.

4. Протиставлення

5. Чергування явищ, дій

6. Можливість одного явища з названих

- Дібрати антоніми до виділених слів. Скласти з ними складносурядні ре­чення з різними смисловими зв'язками.

Методичний коментар. Перед виконанням цієї вправи, слід звернути увагу школярів на значення складносурядних речень зі сполучниками та, а. Так, у шостому й одинадцятому реченнях ці сполучники виражають значення послідовності (а, та у значенні і), а в десятому і дванадцятому — зв'язок протиставлення (та у значенні але).

Гра «Хто швидше?»

- Утворити складносурядні речення, використовуючи подані пари іменників.

Баскетбол — команда, сонце — дощ, театр — дія, погода — хмари, до­рога — крамниця, блискавка — грім, квіти — свято, школа — учні, море — пляж, небо — зорі.

- Визначити смислові зв'язки між частинами складносурядних речень.

- Накреслити схеми 3—4 речень.

Лінгвостилістичний аналіз тексту

- Виразно прочитати вірш. Визначити, яка інтонація властива цій поезії, схарактеризувати її.

МИ ПІДЕМ, ДЕ ТРАВИ ПОХИЛІ

Ми підем, де трави похилі,

Де зорі в ясній далині,

І карії очі, і рученьки білі

Ночами сняться мені.

За річкою за голубою

Дві чайки у хмари зліта,

В краю придніпровськім

Ми стрілись з тобою,

Веселко моя золота.

Над поле зарошені віти

Зелене верхів'я звело.

У парі з тобою ми будем любити

Усе, що на душу лягло.

І стеляться обрії милі,

І вечір в ясній далині,

І карії очі, і рученьки білі

Ночами насняться мені. А. Малишко • Виписати складносурядне речення, проаналізувати смислові зв'язки в ньому

 • Визначити, із скількох частин складається складносурядне речення.

 • Яку стилістичну функцію виконує неодноразовий повтор сполучника і, що поєднує частини складносурядного речення? Як називається цей стилістичний прийом?

Методичний коментар. Складносурядні речення з єднальними сполучниками відображають композиційно-синтаксичний прийом паралелізму, тотожності; зі стилістичною метою посилення емоційного впливу використовують складносурядні речення з розділовими сполучниками; складносурядні речення з протиставними смисловими зв'язками вживають як прийом антитези.

VII. Систематизація й узагальнення знань учнів

► Скласти висловлювання в науковому стилі, з'ясувавши, які смислові зв'язки можуть встановлюватися між частинами складносурядного речення. За допомогою яких сполучників установлюються смислові зв'язки в складносурядних реченнях?VIII. Підсумок уроку

IX. Домашнє завдання

► Доповнити складносурядні речення потрібними сурядними сполучникам З'ясувати, до якого стилю мовлення вони належать. Чим зумовлена особлива виразність таких речень? Визначити смислові зв'язки в них.

1. ... день іде на зміну ночі, ... нічка зорями сія. 2. Сонце зайшло, ... степ усе ще залишався повен світла. 3. Середня лінія трапеції паралельна основам, ... довжина її дорівнює півсумі довжини основ. 4. ... вітерець дихне по ниві, … ….. коник в житі засюрчить. 5. Від щирого серця вітаємо Вас з Різдвом Христовим, ... нехай наступний рік принесе здоров'я, щастя, багато при них несподіванок.

9 клас мова Урок № 21Тема: Розділові знаки між частинами складносурядного речення

Мета: поглибити знання дев'ятикласників про складносурядні речення; формувати вміння правильно розставляти розділові знаки та інтонувати складносурядні речення; розвивати творчі вміння моделювати складносурядні речення за поданим початком або з кількох простих речень, а також використовувати їх в усному й писемному мовленні; за допомогою мовленнєво-комунікатив­ного дидактичного матеріалу сприяти удосконаленню знань з іс­торії рідної держави, Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Повідомлення теми, мети і завдань уроку

ІІІ. Усвідомлення теоретичного матеріалу . процесі практичної роботи з теми

Колективне опрацювання схеми

- Розглянути схему. Сформулювати правила вживання розділових знаків у складносурядному реченні.

Складносурядні речення

[ ], і [ ].Розділові знаки: кома (,), крапка з комою (;), тире (—)

1. Кому слід ставити перед сполучниками сурядності: і(й), та, а, але, од­нак, зате, проте, аби, чи, ні — ні, то — то, або — або, не то — не то, чи то — чи то та ін.

Кому не треба ставити:


 • з неповторюваним сполучником і, та(і), чи, або, якщо частини мають спільний другорядний член речення;

 • обидві частини складносурядного речення однотипні (називні, безосо­бові, окличні або питальні).

2. Крапку з комою слід ставити між ускладненими або далекими за змістом частинами.

3. Тире слід ставити, якщо друга частина речення виражає висновок, наслідок і вимовляється з різким підсиленням голосу.VІ. Виконання системи практичних завдань, спрямованих на формування пунктуаційних умінь

Дослідження-аналіз

- Прочитати виразно речення. Зробити інтонаційно-змістовий аналіз їх.

1. Ще над Дніпром клубочиться задуха, і пахне степом сизий деревій (Л.Костенко). 2. Голос, тонкий, гнучкий, дзвінкий, так і розходився на всі то розлягався у високім просторі; то слався по землі, по зелених житах; то завмирав оддалеки на полях розлогих; то вливавсь в душу якимсь несвідомим щастям (Панас Мирний). 3. Я воду пив з твого лиця, а ти, мов зіронька, пишалась (Р. Лютий). 4. А за садами левада, за левадою долина, а долині тихий ледве журкотить струмок, оброслий вербою й калиною та окутаний широколистими лопухами; а в цьому струмку купається опецьку-білявий хлопчик (М. Шумило). 5. Чи нам відчиняться пізнань важкі ворота, чи вирве нам серця роздорів динаміт?! (Д. Павличко). 6. Ударив грім, і зразу шкереберть пішло життя (В. Стус). 7. То мати гукає, то мати шепоче, виряджаючи в дальню дорогу (П. Воронько).

- Записати речення, пояснити пунктограму кома і крапка з комою в складносурядному реченні.

- Дослідити, що з'єднують повторювані сполучники в другому реченні — однорідні члени чи частини складносурядного речення. Свою відповідь аргументувати.

Творче моделювання

► Змоделювати складносурядні речення, дібравши першу частину так, щоб кома між ними не ставилася.

1. ... та шумлять густі ліси. 2. ... і солов'їний чується дзвінкий спів. 3. ... й сонце на горизонті піднялося. 4. ... і весняне повітря на нас дихне теплом. 5. ... та калина гарна чекає

холодів. 6. ... і туман стелився до річки. 7. ... та снилась їм чудова літня подорож. 8. ... і хлопці переможуть у зма­ганнях із футболу. 9. ... і хочеться творити заради людства.

► Зробити синтаксичний розбір перших трьох речень.

Лінгвістичне дослідження

► Прочитати речення. З'ясувати, чим зумовлена виразність складносуряд­них речень, з яким стилем мовлення пов'язується вживання їх. Дослідити особливості інтонування таких речень і визначити, за яких умов ставиться тире між частинами складносурядного речення.

1. Найменший шелест або стук — і моє серце падає і замирає. 2. Вона (Со­ломія) приклала до рани мокру холодну ганчірку — і Остапові стало легше. 3. Їй (Соломії) жаль стало молодого змарнованого життя — і вона заплакала. 4. Обернувшись назад і глянувши на небо, вона побачила червоні, як грань, хмари — і зразу стали зрозумілими їй і той дим, що вона чула, і тепло, і неспокій птахів, і тікання звірів. 5. Йому (Остапові) докучило дивитись на жовті стіни комишу — і він заплющив очі. 6. Гіца з Раду під вечір про­кидалися — і в задимленій хатці ставало весело й гамірно (3 те. М. Коцюбин­ського).

- Накреслити схеми речень.

Методичний коментар. Аналізуючи смислові зв'язки й інтонаційне оформлення поданих складносурядних речень, учні доходять висновку, що тире ставиться, по-перше, якщо частини складносурядного речення виража­ють швидку чи несподівану зміну подій, думок або різко протиставляються, по-друге, якщо є інтонація зіставлення (перша частина вимовляється вищим тоном, а друга — нижчим). Отже, тире в складносурядних реченнях, як пра­вило, вказує на додаткові смислові, емоційні й стилістичні відтінки.

V. Систематизація й узагальнення знань учнів з теми

Комунікативний практикум

► Об'єднатися в малі групи (5-6 учнів) і розподілити ролі: спікер (керівник групи), секретар (веде записи), посередник (стежить за часом і заохочує групу до роботи), доповідач (висловлює думку групи та результати її роботи).- Розподілити запитання з розділу «Складносурядне речення» між групами й обговорити, як найцікавіше дати відповідь на нього.

 1. Які розділові знаки треба ставити в складносурядних реченнях?

 2. Вдалині хиталися дерева і синів задуманий прибій (В. Сосюра). З'ясувати, чому в поданому реченні кома не ставиться? Навести власні приклади.

 3. Сформулювати правила вживання крапки з комою і тире в складносуряд­них реченнях. Навести приклади.

 4. Розповісти про інтонаційні особливості складносурядних речень.

VІ. Підсумок уроку

 1. Домашнє завдання

► За поданими початками утворити складносурядні речення з єднальними або протиставними сполучниками. Поставити розділові знаки,

1, У пристанційному скверику озвалися солов'ї ... . 2. Хати ховалися за кучерявим осокорами ... . 3. На подвір'ї нікого не було ... . 4. У темряві вулиці спалахнули фари ... . 5. Раптом пролунала команда ... . 6. Гриміли постріли салюту ... . 7. На Дніпрі тремтіли вогники ....

9 клас мова Урок №22

Тема: Синоніміка складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядного речення і простих речень

Мета: ознайомити учнів з синонімією складносурядних речень з різними сполучниками, а також складносурядних і ряду простих речень; формувати вміння з'ясовувати інтонаційні особливості складносурядних речень; удосконалювати вміння школярів роз­різняти в текстах складносурядні речення, відмежовувати їх від інших синтаксичних конструкцій, конструювати такі речення і вживати в усному та писемному мовленні відповідно до стилю та жанру висловлювання; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до митців різних галузей своєї держави.
Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

III. Актуалізація мотиваційних резервів учнів

Спостереження над мовним матеріалом на основі тексту

► Прочитати виразно текст. З'ясувати тип і стиль мовлення. Дібрати заго­ловок. Аргументувати свій вибір.

Дмитро Григорович Левицький — рідкісний талант, живописець, блискучий рисувальник і педагог, видатний живописець-портретист, академік Петербурзької Академії мистецтв. Він увійшов в історію світового портрет­ного живопису як творець живих, колоритних образів. Митець талановито передав подих бурхливої епохи.

Народився він у Києві у сім'ї відомого гравера, інспектора з догляду за церковним живописом Григорія Кириловича Левицького.

У 1758 році ім'я Левицького вже фігурує серед учнів видатного художника. У домі вчителя Дмитро жив, а навчався майбутній живописець упродовж майже шести років. Учень набагато випередив свого вчителя і вже у 1766 році самостійно керував живописними роботами у Москві, зокрема під час реставрації Тріумфальних воріт. Авторитет Д. Левицького стає досить значним, і в наступному ропі він одержав царське замовлення писати ікони для церков, збудованих за іменним указом імператриці Катерини II.

Пізніше молодий художник репрезентував твори, та в них уже відчувався


н: перевершений майстер великої портретної форми, інтерпретатор найкращого в людині (За Ф. Шмітом).

► Визначити, у яких випадках сполучники сурядності можна замінити ін­шим синонімічним сполучником.IV. Засвоєння теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи з теми

Практичний синтаксис

► Записати речення, розставляючи розділові знаки. Зробити синонімічну заміну сполучників. З'ясувати, як впливає заміна сполучників на зміст речення.

1. А ранки цвітуть перламутром і падають вранішні зорі в туман дальнього бору (М.Хвильовий). 2. Мені війнула в очі сивина а я нічого не везу додому (Д.Павличко). 3. Я принесу тобі свою надію і подарую смуток і біду (В.Симоненко). 4. Пошлю Енея до Плутона а сам в ад копирсну (І.Котляревський). 5. Сонячні промені не досягли землі проте внизу стояли прохолодні зеленкуваті сутінки (В.Малик). 6. Іволга в пісні їх (шпаків) дзвенить і хлопчик друзів кличучи свистить і колесо намазане скрипить (М.Рильський). 7. Життя було таке широке й безмежне а вік мій такий коротенький, як но­сик горобчика (М. Хвильовий).


 • Дослідити, чи всі речення є складносурядними. Назвати «зайве» речення (не складносурядне).

 • Дібрати синоніми до виділеного слова.

Творче моделювання

► Скласти складносурядні речення за поданими схемами й пояснити розді­лові знаки.

1. …, і ... 4. …., а ... 7. …. - і ...

2. …., та ... 5. …., але ... 8. Або…., або ...

3. То . . ., то ... 6. …., і, …., і ... 9….., проте ...

► Зробити синонімічну заміну сполучників. З'ясувати стилістичну функцію змодельованих речень.Розподільний диктант

► Записати в першу колонку прості речення зі сполучником і, у другу — складносурядні. Пояснити свій вибір.

1. Прилинув вітер, і в тісній хатині він про весняну волю заспівав, а з ним прилинули пісні пташині, і любий гай з ним відгук свій прислав (Леся Укра­їнка). 2. Вітру на морі не було, проте клекотав сильний прибій (М. Трублаїні). 3. Біляста туча небо полонила, і в ній котився сонця стиглий плід (А. Ма­лишко). 4. Не лінися рано вставати і з молоду більше знати (Нар. творчість). В печі палав вогонь та червоним язиком лизав челюсті (М. Коцюбинський).


 1. Ми ростемо і в височінь, і вшир, і правда наша кривду поборола (М. Риль­ський). 7. Тече вода в синє море, та не витікає (Т. Шевченко).

Дослідження-відновлення

► Прочитати речення, дотримуючись правильної інтонації. Записати їх у таб­лицю, вставляючи пропущені літери. Пояснити орфограми.

1. Або не сокіл я, або спалила мені н..воля крила (Леся Українка). 2.І пот.. чуть веселі ріки, а озера кругом гаями поростуть, в...селим птаством ож.. вуть (Т. Шевченко). 3. Пройшла гроза, і ніч промчала, і знову день шумить кругом (В. Сосюра). 4. Чи то настане нічка темна, чи то в..селий день шумить (Л. Глібов). 5. Тебе нема, і дні — як ночі, і сад хитається в журбі (В. Сосюра). Вітру на морі не було, проте кл..котав сильний пр..бій (М. Трублаїні). То віт..рець дихне, то коник в житі засюрчить... (Л. Глібов). 8. Співай же, Десно, у в..сняних просторах, і ростіть будови, і гомоніть міста (М. Риль­ський). 9. Можна вибрать друга і по духу брата, та н.. можна рідну матір виб..рати (В. Симоненко).

Види складносурядних речень

Сполучник

Основне значення

Приклади

1. 3 єднальними сполучниками

2. 3 протиставними сполучниками

3. 3 розділовими сполучниками► Назвати з останнього речення всі можливі словосполучення. Зробити син­таксичний розбір 2-3 словосполучень (на вибір).


 1. Підсумок уроку

 2. Домашнє завдання

► Написати твір-роздум про мистецтво. Використати подані поетичні рядки:

Святе мистецтво! В пензлі чи пері

Є сила дати вічність кожній рисі,

Хмарині, що пливе в небесній висі,

Веселих промінців химерній грі...

В. Вордсворт

► Використати складносурядні речення з різними сполучниками. З'ясувати, у яких реченнях можна здійснити заміну сполучників синонімічними.

9 клас мова Урок № 23


Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2020
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка