Вступ (1 год.) Розвиток української мови


Тема: Контрольна робота № 2 за розділом «Складне речення. Складносурядне речення»Сторінка8/11
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.34 Mb.
#12527
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема: Контрольна робота № 2 за розділом «Складне речення. Складносурядне речення»

Мета: оцінити рівень навчальних досягнень дев'ятикласників з розділу

«Складносурядне речення»; з'ясувати можливі недоліки в ході опанування мовною теорією.Тип уроку: урок оцінювання навчальних досягнень учнів.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Ознайомлення із критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо виконання їх.IV. Виконання тестових завдань закритої й відкритої форми

Варіант 1

Завдання 1-9 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Потрібно вибрати правильний, варіант відповіді.

1. Одна з частин складносурядного речення є умовно простим односкладним реченням.

А До літа Вітько знав усіх людей на хуторі, і люди вважали його за свого.

Б. Якось і йти стало легше, і незабаром ми підішли до Шнурового двору.

В. Ланцюг зовсім уріс у стовбур, і тепер із наросня стирчать два з'їдених іржавих кільця.

Г. Кропива жалить мої босі ноги і розхристані груди, а серце б'ється на весь малинник.

2 . Взаємовиключення явищ виражають частини складносурядного речення.

А Криве дерево, та яблука солодкі (Нар. творчість).

Б. Дбайте про ріллю — та й вона про вас подбає (Нар. творчість).

В. Багато є таємниць у світі, і одна з найбільших з-поміж них — мова (/. Вихованець).

Г. Чи то синь озерна губиться в зелених масивах лісів, чи то зелені ост­рови плавають у сині озерній? (В. Мірошниченко).

3. Речення Пригріта молодим весняним сонцем земля парує — дихає на мене прілим торішнім зіллям картоплиння, а я принюхуюся до тих пахощів, наче до яблуневого цвіту (О. Аврамчук) відповідає характеристиці.

А. Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним протистав­ним сполучником і виражають протиставлення; інтонація переліку.

Б. Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним розділовим сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.

В. Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним протистав­ним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація зіставлення.

Г Складносурядне речення, частини якого з'єднані сурядним єднальним сполучником і виражають зіставлення подій; інтонація переліку.

4. Перед сполучником і кома не ставиться між частинами складносурядного речення (розділові знаки випущено).

А Зжаті стебла господиня клала навхрест і вони лежали до закінчення жнив (В. Скуратівський). Б За татарським бродом з червоного маку народжується місяць і коло козацької могили висікається старий вітряк (М. Стельмах).

В Куди в селі сходяться всі стежки і де можна почути всі новини, найнеймовірніші чутки? (А, Данилюк).

Г Пройшовся березень з підсніжником на шапці над татарським ( і під його ходою вибухнули криги (М. Стельмах).

5. Тире ставиться у складносурядному реченні (розділові знаки випущено).
А Кожна ниточка на рушнику любовно заплетена і з того вирізування просвічувалося лапасте дубове гілля (/. Цюпа).

Б Господар лежить і все лежить (Нар. творчість).

В На хвилях перешіптувалися, шерехтіли крижини і кожна з них несла в далечінь шматки украденого щастя (М. Стельмах).

Г У хаті мовчки сиділи зажурені люди а на столі лежало шість з восковими свічками хлібин (М. Стельмах).

6. Виділений сполучник сурядності виражає смислові зв'язки протиставлення у складносурядному реченні.

А Минав день, та наставала таємна, змовна ніч (А. Любченко).

Б Хлопець заплющив очі, та бажання спати, як терпкий важкий покров, застелило його думки млою (В. Підмогильний).

В Настає вечір, та лізе на небо червоний місяць (Ю. Яновський).

Г Повернувшись до батьківської хати, я надумав на місці старого саду садити новий, та тямущі у садівництві люди розраяли (О. Аврамчук).

► Прочитати текст і виконати завдання 7-9.

1. Ліс був дуже великий. 2. Зразу росли кущі ліщини, тернини, дико і малиннику, а далі стояли великі столітні дерева. 3. Тут було спокійно і всі відчували себе затишно. 4. То птиці на верху дерев співали, то дятел с у тіні дерев, видзьобуючи поживу. 5. Інколи показувалася білка, що скакала з одної гілки на другу. 6. Хлопці були дуже раді і тішилися, що під розпалять вогонь. 7. На те вони збирали по дорозі повні оберемки сухого гіляччя, що з дерева пообпадало. 8. Розтаборилися під розлогим старим і розвели вогонь. 9. Тут, у холодному лісі, не відчували спраги але голод їм таки добре докучав (За А. Чайковським).

7. Спільний другорядний член характерний складносурядному реченню.
А Другому. Б Третьому. В Четвертому. Г Дев'ятому.

8. Пунктуаційну помилку допущено в складносурядному реченні.


А Другому. Б Третьому. В Сьомому. Г Дев'ятому.

9. Розділовим сполучником з'єднано частини складносурядного речення.

А Другого. Б Третього. В Четвертого. Г Дев'ятого.

► Завдання 10-12 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких два правильні варіанти. Потрібно вибрати ДВА правильні варіанти відповіді.

10. Сполучник сурядності з'єднує частини складносурядних речень.
А Добрий чабан дбає не про себе, а про отару.

Б Було б бажання, а розум знайдеться.


В Знання на плечі не тиснуть та з рук не виснуть.
Г Корінь навчання гіркий, та плід його солодкий.
Д Птах високо літає, та до гнізда все одно повертається (Нар.творчість).

11. Складносурядними є речення.

А Кожна людина збирає останки сили, щоб не впасти (О. Турянський).

Б Повітря ніби пом'якшало, почав падати рясний, пухнастий сніг (А. Любченко).

В Мінялися нещодавні обриси, і все ставало майже рухомим (А. Любченко).

Г Я йшов по дорозі, а збоку мене брели сторожі моєї душі (М. Хвильовий).

Д Шумлять старі смереки, свище вітер у вітах каштанів (У. Самчук).

12. Друга частина складносурядних речень виражає наслідок (висновок) того, про що йдеться в першій частині (розділові знаки випущено).

А На небесній тверді весело іскрилися зірочки а серед них, мов золотий човен, тихо плив місяць (О. Аврамчук).

Б Степан узяв у руки батіг та віжки, цмокнув і коні рушили поволі з гори над берег ріки (А. Чайковський).

В То квітка зі сходом сонця з'явиться то травичка між яблунями випро­стана (О. Аврамчук).

Г Гості і січова старшина посідали па почесних місцях і розпочався ек­замен (А. Чайковський).

Д Чумацький Шлях струменів молочним сяйвом а білий, наче сметана небесна, сніг м'яко зітхав під підошвами (О. Аврамчук).

► Завдання 13 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, потрібно дібрати відповідник, позначений БУК­ВОЮ. Кожна цифра може використовуватися ЛИШЕ один раз.

13. Установити відповідність між складносурядними реченнями і смисловими зв'язками, що виражають частини їх.

Смислові зв’язки Речення

1. Послідовність. А Зійшов місяць, і забіліло рештками своїх класич­них стін

містечко (С. Плачинда).

2. Протиставлення

(зіставлення). Б Чи село на березі дало назву озеру, чи озеро Світязь дало

назву селу? (В. Мірошниченко).3. Чергування явищ. В То підступав холод, то вільне небо світилося си­нім

дзеркалом (О. Лупій).4. Взаємовиключення. Г Степанида метнулася поглядом у бік будинку — та і його не

стало (Г. Колісник).Д Дедалі ширше входять у наше життя штучні син­тетичні

матеріали, та жоден живий організм на землі не може існувати

без води (/. Падалка).

- Завдання 14 потребує самостійного розв'язання.

14. Записати речення, вставити потрібний за змістом сполучник сурядності. Визначити смислові зв'язки між частинами складносурядного речення, накреслити схему. Зробити повний синтаксичний розбір відновленого речення.

Люди іноді бувають підступні, злі й скупі, ... сади — лише добрими, лише щедрими. (О. Аврамчук).Оцінювання контрольного тесту

По 1 балу: 1 Б, 2 Г, 3 В, 4 В, 5 Б, 6 Г, 7 Б, 8 Г, 9 В.

По 2 бали: 10 Б, Г; 11 В, Г; 12 Б, Г.

4 бали – 13 – 1 – А, 2 – Д, 3 – В, 4 –Б.

5 балів за 14 номер.


24-23 бали

12 б.

12-11 балів

6 б.

22-21 бали

11 б.

10-9 балів

5 б.

20-19 балів

10 б.

8-7 балів

4 б.

18-17 балів

9 б.

6–5 балів

3 б.

16-15 балів

8 б.

4-3 бали

2 б.

14-13 балів

7 б.

2-1 бал

1 б.

VІІ. Організований збір зошитів для контрольних робіт

VІІІ. Підсумок уроку

ІХ. Домашнє завдання

- Змоделювати пари складносурядних речень, частини яких з’єднано сполучним та: а) у значенні протиставного; б) у значенні єднального.

- Змоделювати складносурядні речення, які виступали б граматичними синонімами. Зробити письмовий синтаксичний розбір одного з речень.

9 клас мова Урок № 24Тема: Складнопідрядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому

Мета: ознайомити дев'ятикласників з поняттям про складнопідрядне речення, його будову і засоби зв'язку в ньому; розвивати орга­нізаційно-контрольні вміння оцінювати роль складнопідрядних речень у текстах; удосконалювати пунктуаційні вміння щодо правильної розстановки розділових знаків у складнопідрядних реченнях; розвивати творчі вміння моделювати складнопідрядні речення відповідно до мети й обставин спілкування та викорис­товувати їх у висловлюваннях; за допомогою мовленнєво-кому­нікативного дидактичного матеріалу виховувати у дев'ятиклас­ників повагу до видатних постатей українського народу.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Колективна робота з текстом (з елементами аналізу)

► Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Аргументувати свою думку. Кого з літературознавців ви знаєте? Розповісти стисло про одного з них.

Ім'я і праці Олександра Івановича Білецького — славна сторінка в історії нашого літературознавства.

Олександр Білецький народився 1884 року поблизу Казані в сім'ї агронома. Навчався Олександр спочатку в Казанській гімназії, де особливо захоплювався стародавніми мовами, літературою та історією. Потім (у зв'язку з переїздом батьків до Харкова) вчився в Харківській третій гімназії, після закінчення якої 1902 року вступив на історико-філологічний факультет Харківського університету. Тут Олександр Білецький із захопленням працював над історією Греції під керівництвом Владислава Петровича Бузескула. В його семінарі молодий дослідник написав реферат «Про економічний розвиток і рабство в Стародавній Греції», який був схвалений і професором, і студентами старших курсів. Іспанську мову він вивчив так добре, що читав в оригіналі «Дон-Кіхота» Сервантеса. Глибокий інтерес до української літератури з'явився в Олександра деякою мірою під впливом Миколи Сумцова (За М. Гудзієм).

► Виписати складнопідрядні речення. Назвати в них основну (незалежну) частину і підпорядковану, що приєднується підрядним сполучником або сполучним словом.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Вибіркове письмо

► Прочитати. Схарактеризувати подані речення. Виписати з-поміж них складнопідрядні. Визначити в них головну й підрядну частини.

1. Є люди, що їх у всьому хочеться наслідувати (Я. Баш). 2. Хата біліє ярко між зеленими тополями, та блищать ясні віконця (Марко Вовчок). 3. Життя не має ціни, і тільки воля дорожча за життя (Нар. творчість). 4. Добре тому жить, чия душа і дума добро навчилась робить (Т. Шевченко). 6. Де дбайлива рука ходить, там золота пшениця родить (Нар. творчість). 7. А навколо озера сосни, які в хуртовину натомилися шуміти, шепочуть у сні (М. Нагнибіда). 8. Ніколи не соромся запитувати те, чого не знаєш.(Нар. творчість). 9. Поле ступило у тінь, бо наплинули з обрію хмари (П. Тичина).

► Пояснити зміст шостого речення. З'ясувати значення словосполучення рука ходить.Практичний синтаксис

► Об'єднати умовно прості речення в складнопідрядні. Записати їх.

1. Усього кілька днів минуло. Прилетіли лелеки, бузьки, бусли, чорно­гузи. 2. Я вже знаю в собі цю готовність прощати. Важче вимагати відпові­дальності. 3. Машину залишити вони не наважувалися. Порятувати її ніяк не змогли б. 4. Я зовсім не боялася гарних слів. Думала про того хлопчика. 5. Я була мала. Читала казку про підступного брата Березня й про довірли­вого Квітня (3 те. Н. Бічуї).

- Назвати головні та підрядні частини в змодельованих складнопідрядних реченнях. • Дібрати антоніми до виділених слів. Скласти з ними складнопідрядні ре­чення.

Творче моделювання

► Скласти складнопідрядні речення, додавши до поданих головних частин підрядні. Записати їх. Накреслити схеми. 1. Він усміхнувся, поглянув у той бік, де ... .

 1. Вона виглядатиме там, де ... .

 2. Людина сама собі створює долю, аби ... .

 3. Не можна повернути жодної миттєвості, щоб ... .

 4. Як слово не поможе, то ... .

 5. Уранці нічого не можна було впізнати, ніби ... .

 6. Як добре бігти босоніж по росянистій траві, коли ....

 • Дослідити, у яких складнопідрядних реченнях підрядна частина нале­жить до всієї головної, а в яких — до окремого слова чи сполучення слів у головній частини.

 • Виділені слова розібрати як частину мови (усно).

Лінгвістичне дослідження (робота за варіантами)

► Прочитати речення й визначити, якій із поданих схем відповідає його структура.Варіант 1

Любив я ті дні, коли вдома в нас збиралися гості (С. Васильченко).


коли? за якої умови? які?

1. [ ], (коли..). 2. [ ], (коли..). 3. [ім.], (коли...).Варіант 2

Поле вступило в тінь, бо нахлинули хмари (П. Тичина).

для чого? у зв'язку з чим? яку?

1. [ ], (бо...). 2. [ ], (бо...). 3. [ ], (бо...).V. Систематизація й узагальнення знань з теми

Комунікативний практикум

► Скласти зв'язну розповідь у науковому стилі, розкриваючи тему «Склад­нопідрядне речення, його будова і засоби зв'язку в ньому». Зосередити увагу на питаннях: 1. Які ознаки має складнопідрядне речення?

 1. З яких частин воно складається? Навести приклад.

 2. Як пов'язані між собою частини складнопідрядного речення?

 3. Як відрізнити головну й підрядну частини в складнопідрядному реченні?

 4. Порівняти будову й засоби зв'язку складнопідрядного і складносурядного речень.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

- Виписати з творів художньої літератури 8-9 складнопідрядних речень. Визначити в них головні й підрядні частини. З’ясувати, як вони поєднані між собою. Накреслити схеми.

9 клас мова Урок № 25

Тема: Основні види складнопідрядних речень. Розрізнення сполучників і сполучних слів

Мета: Мета: поглибити знання учнів про особливості будови складнопідрядного речення, засоби зв'язку в ньому; ознайомити дев'ятикласників з основними видами складнопідрядних речень; навчити розрізняти сполучники підрядності й сполучні слова; розвивати організаційно-контрольні вміння оцінювати роль різних видів складнопідрядних речень у текстах; розвивати творчі вміння моделювати складнопідрядні речення відповідно до мети и обставин спілкування та використовувати їх у висловлюваннях в усній і писемній формах; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до народної культури своєї нації

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУІ. Організаційний момент

II. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

III. Актуалізація мотиваційних резервів учнів

Робота з текстом (вибіркова робота)

- Прочитати текст. Визначити тему й основну думку. Дібрати заголовок у формі словосполучення. Назвати складнопідрядні речення й виписати їх. Схарактеризувати засоби зв'язку.

З пагорба в полі вітають подорожніх розпростертими крилами вітряки. Пахне, пишаючись важким колосом, достигле жито. Сільська вулиця з білими хатами під солом'яними стріхами та з жовтими призьбами, під вікнами цвітуть високі ружі, чорнобривці, м'ята.
Це лише окремі враження від Музею народної архітектури та побуту України, який розташовано на мальовничій околиці Голосіївського лісу біля села Пирогів у передмісті Києва.

Перших відвідувачів Музей прийняв у липні 1976 року. Створено його Українським товариством охорони пам'яток історії та культури згідно з урядовим рішенням.

Музей став одним із найбільших в Україні осередків дослідження, пропаганди та зберігання пам'яток народної культури.

Народна культура України, що розвивалася на східнослов'янському ґрунті, мала свої національні й місцеві особливості. Україна ділиться на шість основних історико-етнографічних регіонів: Полісся, Слобожанщина, Поділля, Полтавщина, Карпати, Середня Наддніпрянщина та Південь. За таким розділом утворені експозиції Музею, де представлені будівлі, характерні для


певного регіону. Вони в сукупності створюють загальну картину сільського поселення (Л. Орел, С. Смоленський).

- Переказати висловлювання, зберігаючи тип і стиль мовлення. Викорис­тати складнопідрядні речення. • Пригадати з уроків української мови у 7 класі вивчений матеріал про сполучник і дати відповіді на питання:

 1. Які бувають види сполучників за значенням?

 1. Назвати групи підрядних сполучників за значенням. Навести приклади.

 2. Які види сполучників за будовою? Відповідь проілюструвати прикладами.

IV. Усвідомлення теоретичного матеріалу в процесі виконання системи завдань і вправ творчого характеру

Лінгвістичне дослідження

- прочитати. Чи можна подане висловлювання назвати текстом? Аргументувати свою думку. Виділити складнопідрядні речення. Схарактеризувати їх.

Прозорого серця висока погода сьогодні пустила над світом плисти тонесенькі хмари, відбивши їх у водах баварських озер, мов з латаття листи.

Налиті живицею сосни рожеві малої гіллячки не рушать ніде, бо ти: у лоно щасливому дневі від Альпів далеких незримо іде.

І кожного дерева стовбур порою дзвенить, мов струна, що зачула смичок, коли відривається тільки вагою і падає вниз крізь гілляки сучок (Т. Осьмачка).

Пояснювальний диктант

► Записати речення під диктовку. Визначити види складнопідрядних речень. Назвати головну й підрядну частини. Схарактеризувати засоби зв'язку.

1. Бачу за морями золоті дороги, де припав до неба синьоокий степ (В. Сосюра). 2. Сонце ховалось за Межигірський бір, котрий од того став ще чорніший (/. Нечуй-Левицький). 3. Мені примарилася повінь, котру я запам'ятав ще змалечку (Г. Тютюнник). 4. І заручини справимо такі, що й земля гудітиме (П. Загребельний). 5. Я не такий, щоб зрадити людину (Леся Українка). 6. Я люблю, як у вечірній час сопілка заспіває переливно (М. Рильський). Уживайте якомога більше слів, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей (/. Томан). 8. Дорослими ви стали того дня, коли вперше по-справжньому посміялися... над самим собою (Е. Баррімор).

► З'ясувати орфограми у виділених словах.Розподільне письмо

► Розподілити складнопідрядні речення за видами підрядних частин. Записати, вставляючи пропущені літери. Аргументувати свій вибір.

1. І блідий місяць на ту пору із хмари де-де в..глядав, н..наче човен в синім морі то вир..нав, то потопав (Т. Шевченко). 2. Сонце так п..кло, й уночі степ пашів (Ю. Яновський). 3. Де громи гр...міли смертю огняне зливи прошуміли сивою стіною (А. Малишко). 4. Щасливий майстер, що з тяжкої брили пр..красну постать висікає вміло на радість людям (М. Рильський).5. Якби ви вчились так, як треба, то й мудріст.. би була своя (Г. Шевченко). 6. Лукаш хоче надрізати ножем б..резу, щоб сточити сік (Леся Українка).7.Завітай нав..сні, коли синя фіалка в чисте небо погляне зд..вованим оком (М. Сингаївський). 8. Красен труд, хоч рясен піт (М. Рильський).


 • Визначити, у яких реченнях ужито сполучники, а в яких — сполучні слова.

 • З'ясувати лексичне значення виділеного слова. Скласти з ним складної рядне речення. Визначити вид підрядної частини. Накреслити схему.

Дослідження-відновлення

► Переписати речення, вставляючи потрібні за змістом підрядні сполучні або сполучні слова. Розставити розділові знаки. Пояснити свій вибір.

1. У високій траві шарудів дощ ... хтось ходив по ній (І. Нечуй-Левицький). 2. Хоч раз би піднятись туди ... й птах ніякий не бував (О. Гончар). 3. Поет не боїться від ворога смерті ... вільная пісня не може умерти (Леся Українка). 4. У вагонах видно ще спали ... вікна були закриті штори (П. Загребельний). 5. Нам не можна прожити без того ... не мріяти і не творить! (Б. Олійник). 6. Вовк сильним видався таким ... всі тремтіли перед ним і Левом звали всюди (Л. Глібов). 7. Уклін чолом народу ... рідну мову нам зберіг (Олександр Олесь). 8. ... хочеш ти добро зробити поспішай його роб швидше (Б. Грінченко).

- Зробити синтаксичний розбір одного речення (на вибір).


 1. Підсумок уроку

 2. Домашнє завдання

► Зробити синтаксичний розбір речення. Накреслити схему.

Безпам'ятним може бути лише той народ, якому бракувало поваги й самоповаги (3 часопису).

► Підготувати схему на тему «Основні види складнопідрядних речень» алгоритм «Розрізнення сполучників і сполучних слів».

9 клас мова Урок № 26
Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка