Вступ (1 год.) Розвиток української мови


Тема: РЗМ № 8. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну темуСторінка9/11
Дата конвертації20.03.2017
Розмір2.34 Mb.
#12527
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Тема: РЗМ № 8. Усний твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Мета: ознайомити дев'ятикласників з вимогами до складання творів у публіцистичному стилі; розвивати вміння учнів усно складати твори в публіцистичному стилі на морально-етичну тему; удо­сконалювати вміння аналізувати тексти публіцистичного стилю, викладати матеріал послідовно, логічно, з дотриманням стильо­вих ознак; розвивати текстотворчі вміння; виховувати повагу до загальнолюдських моральних цінностей.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ХІД УРОКУ 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення учнів з темою, метою і завданнями уроку

III. Актуалізація мотиваційних резервів школярів

Бліц-опитування

 1. Чим відрізняється публіцистичний стиль від інших стилів?

 2. Назвати сферу використання публіцистичних текстів.

 3. Які проблеми, як правило, порушують у текстах публіцистичного стилю?

-і. Поміркувати, які особливості має текст публіцистичного стилю на мо­рально-етичну тему.

5. Пригадати вивчений на уроках української мови в попередніх класах ма­теріал і дати визначення понять «етика» і «мораль».Матеріал для вчителя. Мораль — система норм, принципів, поглядів . уявлень, що регулюють поведінку людей у ставленні один до одного та до су­спільства. Етика — філософська наука, об'єктом якої є мораль, її походження, розвиток і роль у суспільному та особистому житті людей; норми поведінки; сукупність моральних правил певного угруповання, суспільної організації. Етика як наука прагне дати відповідь на питання, що таке добро і зло, со-вість і честь, обов'язок, гідність, гуманність, відповідальність тощо.

IV. Мотивація навчальної діяльності учнів

Коментар учителя. Публіцистичний стиль характеризується точністю, послідовністю, логічними доказами, а також образністю, виразністю й емоційним забарвленням. Мета публіцистики — викласти або з'ясувати певні суспільно-політичні питання, переконати читачів та слухачів у правильності висунутих думок, націлити на здійснення певних завдань.

Творче спостереження публіцистичного тексту з елементами аналізу

► Прочитати текст. Довести належність його до публіцистичного стилю. Що нового й корисного ви дізналися про першу зустріч та манери поведінки під час розмови? Висловити власні погляди на подану проблему.

Спілкуючись, люди розвиваються, оволодівають способами й засобами взаєморозуміння, набувають нових, неповторних знань про людський світ. Вони, як писав Л. Честерфілд у «Листах до сина», отримують більш важливу освіту завдяки прочитанню людей та вивчення їхніх видань, аніж за допо­могою різних книжок.

Так, люди, особливо під час першої зустрічі, звертають увагу на зовніш­ній вигляд одне одного. Тому одяг має бути охайним, відповідати конкрет­ній ситуації. Що і як одягати на зустріч залежить від того, відбудеться вона вдень чи ввечері, влітку чи взимку, буде офіційною чи дружньою. Звичайно недоречними при першій зустрічі будуть відкрита сукня, сильні парфуми, надто яскравий макіяж.

Вітаючись, треба трохи нахилити голову, почекати, що і як співрозмовник відповість на вітання, а потім, усміхнувшись, підійти до нього, не забува­ючи про необхідність дотримуватися відповідної дистанції. Господар повинен спочатку запропонувати присісти гостю, а потім сідає сам. Якщо господар хоче, щоб гостю було зручно, він пропонує йому самому вибрати місце, куди присісти. Бажано, щоб співрозмовник при цьому не сидів спиною до дверей та інших людей, бо це може викликати в нього тривогу.

Завершуючи розмову, бажано встати, привітно попрощатися і провести співрозмовника до дверей (За М. Лукашевич). • Виділити ключові слова і словосполучення. Записати їх.

 • Стисло переказати текст.

Розвиток творчих здібностей

Уявити ситуацію, що ви вперше зустрілися зі своїм однолітком. Скласти діалог «Перша зустріч».

► Розіграти складений діалог та оцінити поведінку співрозмовників. Ука­зати на недоліки та шляхи подолання їх.

V. Підготовча робота до складання твору в публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Розв'язання ситуацій

► Прочитати. Уявити подані ситуації. Вибрати правильний варіант відпо­віді або запропонувати власний. Обґрунтувати свій вибір.Ситуація 1

Ви йдете вулицею, назустріч вам людина, з якою з певних причин Вам не хочеться привітатись. Коли вона наблизиться, Ви: 1. демонстративно повернетесь і підете в протилежному напрямку;

 2. все ж таки привітаєтесь;

 3. уникнете зустрічі, однак подбаєте про це заздалегідь, коли вас роз'єднуватиме значна відстань.

Ситуація 2

Ви йдете вулицею, назустріч Вам людина, яка, на Вашу думку, не хоче щоб Ви її впізнавали. Ви: 1. пройдете повз неї, зробивши вигляд, що насправді її не впізнаєте;

 2. все ж таки привітаєтесь, не зупиняючись;

3)привітаєтесь, розпочнете діалог «про справи — про здоров'я»?

► Створити розповідь у публіцистичному стилі на тему «Скільки способів привітатись є в українців?», дотримуючись стильових норм і даючи відповідь на поставлене в заголовкові запитання.VI. Усне складання твору в публіцистичному стилі на морально-етичну тему

► Підготуватися до складання твору на тему «Уживання виразів вітання між людьми мого оточення». У творі використати подані ключові слова, словосполучення і речення.

Власне привітання; вітання — ознака вихованості й шляхетності; соціальна взаємодія між людьми; виникнення дружніх стосунків; прихильне ставлення, доброзичливість; стосунки між людьми в малих соціальних групах; методи і прийоми вітань; установлення контакту; під час зустрічі; пристосовуватись одне до одного; уживання етикетних виразів; установлення контактів між людьми; грубі привітання.

VI. Домашнє завдання


 • Письмово оформити твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему, складений усно на уроці.

 • Провести соціолінгвістичне анкетування своїх друзів, рідних, знайомих про значення і вживання виразів вітання.

9 клас мова Урок № 27Тема: РЗМ № 9. Контрольний письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Мета: удосконалювати мовленнєво-мислительні вміння усвідомлювати тему й основну думку, логіку викладу, тип і стиль мовлення; розвивати мовленнєво-комунікативні вміння здійснювати зміс­тово-композиційний і мовний аналіз публіцистичного тексту на морально-етичну тему, сприймати письмовий текст, розуміти його, створювати власні твори в публіцистичному стилі на мо­рально-етичну тему і письмово оформлювати їх.

Тип уроку: урок розвитку комунікативних умінь.

ХІД УРОКУ 1. Організаційний момент

 2. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

III. Уведення школярів у поняттєво-термінологічне поле та проблематику уроку

Слово вчителя

Матеріалом для творів на морально-етичну тему здебільшого є саме життя. Кожна людина повинна навчитися спостерігати навколишній світ, аналізу­вати думки і вчинки людей та на підставі прийнятих у суспільстві морально-етичних норм і власного досвіду робити правильні висновки.Колективна робота з текстом

► Прочитати текст. Зробити змістово-стилістичний аналіз його.

У культурі взаємин людей слід назвати: зобов'язаність, увічливість, тактовність, скромність, точність, совість.

Зобов'язаність — це точність виконання доручення, єдність слова й діла.

Почуття міри, яке дозволяє виявити повагу до кращих якостей іншої лю­дини та відшукати власну гідність,— ось у чому полягає тактовність. Скром­ність виявляється в умінні людини бути особистістю, не грати чужої ролі.

Точність означає вміння цінити своє слово, не кидати його на вітер. Якщо людина завжди виконує те, що обіцяє, на неї можна покластися.

Совість є важливою силою у стосунках людей. Правила етикету роблять норми культури стосунків демократичними, бо пропонують повагу гідності людини.

В основі виховання, на думку мудрих, покладено увагу людей, без якої не можна нічого досягти.

Досить повчальна мудрість «золотого правила» доброзичливі: «Що бажали б ви, щоб люди вам чинили, те ви чиніть їм».

Усвідомлення цих мудрих порад та виховання в собі культури поведінки — складний процес, який потребує роботи розуму й волі, систематичного тре­нування й самодисципліни. Проте ця робота винагороджується шанобливим ставленням людей та почуттям власної гідності (Л. Феофілов).

► Зробити висновок про основу культурних взаємин між людьми. Свої думки підтвердити прикладами з тексту.

IV. Творче спостереження з елементами аналізу висловлювання

► Прочитати висловлювання. Визначити тип і стиль мовлення. З'ясувати, чи актуальна тема висвітлюється автором у тексті. Виділити мікротеми. Скласти план висловлювання.

У житті кожної людини нерідко бувають ситуації, за яких виникає по­треба познайомитись: ви прийшли додому з подругою, якої не знає мама; вас запросили на день народження, а там чимало зовсім незнайомих людей; ви — учасник офіційного прийому іноземної делегації... Яким має бути перший крок до знайомства? Адже від слів, сказаних при знайомстві з кимсь, важить багато в подальших взаєминах. І навіть якщо вам не доведеться з цією люди­ною зустрітись удруге, перші хвилини знайомства багато скажуть про вас.

Із плином часу сама процедура знайомства, за винятком хіба що ділового спілкування, зазнала чималих змін, стала більш невимушеною. Однак деякі правила, незалежно від ситуації, залишилися незмінними дотепер. До того ж, вони не знають національних кордонів. За етикетною нормою, молодшого завжди відрекомендовують старшому; чоловіка завжди представляють жінці, навіть якщо вона не досягла повноліття (ролі змінюються тільки тоді, коли чоловік — Президент України); підлеглого завжди відрекомендовують ке­рівникові.

Ольга Корніяка у своїй праці «Мистецтво ґречності» зазначає, що ритуал знайомства треба здійснювати спокійно, стримано, з гідністю і без ніяковості. Якщо хочете справити добре враження на свого нового знайомого — дивіться (непильно) йому у вічі, а для посилення психологічного ефекту можете ще й усміхнутися. Виниклі (завдяки вашому ґречному поводженню) приємні емоції в партнерів спілкування сприяють доброзичливому сприйманню ним інших людей — зрозуміло, у першу чергу, вас самого; поліпшують здатність людини до спілкування, перетворюють її на приємного співрозмовника. Украй нечемно не дивитися на того, з ким ви розмовляєте (За С. Богдан).

V. Опрацювання пам'ятки

ПАМ'ЯТКА


«Як складати твори на морально-етичну тему в публіцистичному стилі»

 1. Продумати тему твору та його зміст.

 2. Опрацювати необхідну літературу.

 3. Визначити основну думку твору.

 4. Продумати послідовність твору-роздуму, дотримуючись його композиційних особливостей (вступ, основна частина, висновок).

 5. Самостійно скласти план висловлювання.

 6. Вибрати стиль викладу.

 7. Під час написання твору необхідно дбати про розкриття його теми.

 8. Бути уважними до вживання мовних засобів у творі.

9. Викладення матеріалу обов'язково потрібно ілюструвати прикладами.
10. Відтворити твір спочатку подумки, а потім — у писемній формі.

VI. Складання твору в публіцистичному стилі на морально-етичну тему

Користуючись пам'яткою, скласти твір у публіцистичному стилі на тему «Як українці знайомляться?», критично оцінюючи факти і явища навколиш­ньої дійсності та ставлення до процесу знайомства різних соціальних груп. Продемонструвати свою позицію щодо цього питання.VII. Узагальнення зробленого на уроці

VIII. Домашнє завдання

 • Завершити письмовий твір у публіцистичному стилі на морально-етичну тему, розпочатий на уроці.

 • Скласти усний твір у публіцистичному стилі на тему «Українська гостин­ність сучасного покоління. Яка вона?».

9 клас мова Урок № 28Тема: Складнопідрядні речення з підрядними означальними

Мета: поглибити знання дев'ятикласників про складнопідрядне речення, його будову і засоби зв'язку; навчити визначати під­рядну означальну частину, її позицію відповідно до головної час­тини; розвивати організаційно-контрольні вміння оцінювати роль складнопідрядних речень з підрядними означальними в текстах; удосконалювати творчі вміння моделювати складно-підрядні ре­чення з підрядними означальними відповідно до мети й обставин спілкування та використовувати їх у різноманітних висловлю­ваннях; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу виховувати любов і повагу до тваринного світу.

Тип уроку: урок формування практичних умінь і навичок.

ХІД УРОКУ

 1. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев'ятикласників з темою, метою і завданнями уроку

ІII. Генералізація мотиваційних резервів школярів

Актуалізація знань школярів, які необхідні будуть під час засвоєння матеріалу

 1. Які речення називають складнопідрядними?

 2. Назвати види підрядних частин за синтаксичним відношенням. Навести приклади.

3. За допомогою чого поєднуються підрядні частини з головними?

 1. Які підрядні частини відповідають на питання який?

 2. Які сполучні слова служать засобом зв'язку підрядної означальної час­тини з головною?

IV. Вивчення нового матеріалу

Коментар учителя. Підрядні означальні частини виконують функцію розгорнутого означення до якогось члена головної частини, вираженого імен­ником або іншим словом, ужитим замість іменника. Вони відповідають на пи­тання який? і приєднуються до головної частини за допомогою сполучних слів: який, що, де, куди, звідки, коли та сполучників що, наче, неначе, ніби, як, щоб: Я в серці маю те, що не вмирає {Леся Українка).

Близькими до означальних є займенниково-означальні підрядні частини, які пояснюють член головного речення, виражений займенниками той, та­кий, все, кожний, ужитими в значенні іменника: Щасливий той, хто сни у. а є милі (Леся Українка).V. Засвоєння теоретичного матеріалу в процесі практичної роботи

Колективна робота з текстом

► Прочитати текст. Визначити стильову належність його. Пригадати ви­падок, коли вам доводилося чути про гіпопотама або, можливо, бачити його, наприклад, у зоопарку. Описати вигляд тварини і висловити свої враження, використовуючи подану інформацію. Ужити складнопідрядні речення.

ЧОМУ ГІПОПОТАМА ТАК НАЗВАЛИ?

Багато дивного пов'язано з цією твариною, в тому числі її назва. Слово гіпопотам» означає «річковий кінь». Тварина отримала свою назву частково тому, що багато часу проводить у воді. А коня вона нагадує своїми розмі­рами, великими широкими ніздрями й маленькими вухами, що нагадують кінські.

Насправді найближчий родич гіпопотама з нині існуючих тварин — свиня. Гіпопотам набагато більше будь-якого коня. Він може бути 3,5 метри завдовжки й важити до 3,5 тонн.

У цієї тварини найбільший рот з усіх ссавців, за винятком кита. У нього 2 ікла на верхній щелепі й 4 — на нижній. Коли гіпопотам нападає, він може вбити маленьку тварину єдиним укусом. Хоч звичайно він швидше ховається, ніж нападає. У більшості випадків гіпопотам ховається у воді.

Це створення бігає так само швидко, як людина. У воді він може «то­нути», як камінь, а потім спливати. Коли гіпопотам спливає, над поверхнею показуються величезні ніздрі, очі й маленькі вуха. Він майже не видний, але може дихати, нюхати, бачити й чути.

Коли тварина занурюється у воду, вона закриває ніздрі, щоб не пускати воду. Вона може ходити по дну й збирати соковиті водяні рослини, якими охоче харчується. Гіпопотам легко може знаходитися під водою 8-9 хвилин.

У гіпопотама апетит відповідає розмірам. Тварини, що мешкають у зо­опарках, з'їдають 45 кг їжі щодня. Ті, що мешкають у дикій природі, хар­чуються різними видами річкових рослин і травою.

Гіпопотами звичайно харчуються вночі, а вдень відпочивають (З кн. «Світ навколо нас»). • У тексті знайти складнопідрядні речення, визначити в них головну і під­рядну частини. Назвати засоби, за допомогою яких з'єднується підрядна частина з головною.

 • Накреслити схеми складнопідрядних речень.

Дослідження-аналіз

► Записати складнопідрядні речення. Дослідити в них засоби зв'язку. Ви­значити синтаксичну роль їх.

1. Стояла та досвітня пора, коли небо ховає в обіймах гори і ще спить на вершинах, мов у колисці (Я. Гоян). 2. Доля зле жартує з тим, хто сподіва­ється задарма вік прожити (Нар. творчість). 3. Чуєш, ненько, моя вічна пісня та, що з дитинства несу через всі літа (М. Ткач). 4. Ніколи не забуду своєї першої дитячої драми, що тяжко й надовго ранила моє серце (М.Міщенко). 5. Вчорашнє — ніби сон, що випурхнув з очей (В. Симоненко). 6. І мовчала струнка дорога, що, здавалося, в небо вела (Л. Костенко). 7. Високо поросло розкішне дерево вгору, укриваючи холодком зелену землю, на котрій, чіпляю­чись колосками за гілки, буяє розкішна рослина (Панас Мирний). 8. По скля­ному поверху ставка, з глибини якого визирало темне зоряне небо, тихо плив білою хмарою туман (М. Коцюбинський). 9. Думкою за любими синами вона ішла, куди ішли вони (М. Бажан).

► Назвати складнопідрядне речення з підрядним займенниково-означаль­ним. Накреслити схему його.Лінгвістичне дослідження

► Прочитати речення, дотримуючись відповідної інтонації. Визначити, де підрядні частини з'єднуються з головною за допомогою сполучників, а де — за допомогою сполучних слів.

1. Люди, яких люблять і шанують, не обов'язково вродливі й не завжди винятково розумні (/. Томан). 2. Я виростав серед пісень, що їх співала тихо мати (/. Світличний). 3. Важко переоцінити вплив, що його справив на пере­біг історії Богдан Хмельницький (О. Субтельний). 4. Із давніх-давен вулиця була громадським місцем, де обговорювались та вирішувались важливі для людей справи (О. Субтельний). 5. І тільки природа знаходить такі розмаїті барви, що їх не відтворити жодною фарбою, жодним пензлем. 6. Раптом до­ріжка стала така вузька, що зелене гілля вгорі сходилося докупи й закривало небо (І. Нечуй-Левицький). 7. Для сучасного письменника, що звертається до сивої давнини, чимало важать історичні джерела (3 часопису).

Ключ. З перших букв слів складнопідрядних речень, де підрядні з'єдну­ються з головним за допомогою сполучників, складається слово ЯВІР.

З перших букв слів складнопідрядних речень, де підрядні з'єднуються з головним за допомогою сполучних слів, складається слово ЛІД.Розподільне письмо

► Прочитати. Подані речення виписати у два стовпчики: у перший — склад­нопідрядні з підрядними означальними, у другий — прості речення з по­ширеним відокремленим означенням.

1. Це був північний нагірний схил, порослий густим лісом (В. Арсеньєв). Війне вітерець, з крила пелюстку струсить, яку із саду перед тим приніс . Тихий). 3. Біжить стежина в сад у зарості малини, яка дозріла вже і запахом п'янить (Л. Талалай). 4. Перед нами була глибока ущелина, захаращена камінням та вітроломом (В. Арсеньєв). 5. Дзвенить криштальне джерело, що вийшло з глибини земної (М. Терещенко).

► Замінити, де це можливо, складнопідрядні речення з підрядними озна­чальними простими реченнями з дієприкметниковими зворотами, а прості речення з дієприкметниковими зворотами — складнопідрядними з підрядними означальними,Дослідження-характеристика

► Прочитати. Схарактеризувати речення і визначити, у якому з них що ви­ступає сполучником.

1. Це та яблунька, що ми посадили удвох (А. Малишко). 2. І голосом життя відлунює каміння на передзвін струмка, що розбудив туман (П. Осадчий). 3. Джерела додають нам чистоти такої, що наміри одразу злі зникають . (П. Осадчук).

► Зробити фонетичний розбір виділених слів.Самостійна робота (з елементом взаємоперевірки)

► Прочитати речення й визначити, якій із поданих схем відповідає його структура.Варіант 1

Не можна уявити нічне небо без зоряних ліхтариків, що споконвіку освіт­люють земні дороги людей (В. Супруненко).

яких?

1. [ ], (спол. що..).коли?

2. [ ], (сл. сл. що..).

яких?

3. [... ім.], (сл. сл. що...).Варіант 2

Весною пробуджується земля і вибухає барвами, які завжди хвилюючими снами входять у життя людини (В. Супруненко).

яким?

1. [ ], (сл. сл. які...).яким?

2. [... ім. ], (сл. сл. які...).

які?

3. [ ], (спол. які...).► Здійснити взаємоперевірку.

Творче моделювання

► До поданих головних частин додати підрядні означальні. Записати змодельовані складнопідрядні речення. Накреслити схеми.

1. Я знову задивляюсь у твої очі, що ... . 2. Навколо було багато квітів, дні ... . 3. Я чекаю на той день, коли ... . 4. Є слова, котрі ... . 5. Я хочу жити в такому світі, де ... . 6. Надумано, негадано забігла в глухомань, де ... . 7. В'яне серце моє од щасливих очей, що ... . 8. Несу любов свою здалека, яку ... . 9. Піснями і танцями вітали наші предки природу, що ... .

► Зробити синтаксичний розбір 2-3 речень (на вибір).V. Підсумок уроку

► Із кожного рядка виписати сполучники (варіант 1), сполучні слова (варі­ант 2), які з'єднують підрядні частини з головними у складнопідрядних реченнях з підрядними означальними.

І.Щоб, хто, якщо, мов, скільки, який,чий, звідки.


 1. Хоч, бо, що, так що, ніби, котрий, де,,тому що.

 2. Наче, як, що, куди, коли, для того щоб.

► Скласти по два складнопідрядні речення з підрядними означальними з ви­писаними сполучниками і сполучними словами.

VI. Домашнє завдання

 • Виписати з художніх творів 5-6 складнопідрядних речень з підрядними означальними. Зробити синтаксичний розбір одного речення (па вибір).

 • Використовуючи можливості Інтернету, скласти повідомлення на тему «Тваринний світ українських степів», уживаючи складнопідрядні речення з підрядними означальними.

9 клас мова Урок № 29
Каталог: download -> version
version -> Захист навколишнього середовища від забруднення мийними засобами
version -> «Валеологічне виховання дітей дошкільного віку, як фактор формування здорового способу життя»
version -> Виписка з навчального плану
version -> Методичні рекомендації щодо викладання уроків для стійкого розвитку «Моя щаслива планета» розділ Система уроків-зустрічей для 3 класу курсу за вибором «Моя щаслива планета»
version -> Затверджую директор Зіньківської спеціалізованої школи І-ІІІ ст.№2 Л. В. Литус
version -> Наказ №526 " Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів загальноосвітніх
version -> Методичні рекомендації Донецьк  2006 ббк 64. 9 (ІІ) 722 ш 30
version -> Вимоги до оформлення посібника
version -> Програма бібліотечно-бібліографічних знань для учнів 1-11 класів


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
База даних захищена авторським правом ©uchika.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка